Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda
Tüzel Kişilere Özgü Koruma ve Güvenlik Tedbirleri
Ocak 2020 / 1. Baskı / 455 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzde, uluslararası karakter de alarak gittikçe gelişen ve faaliyet alanları ve etkileri artan tüzel kişilerin, faaliyetlerinin suçla kesiştiği alanlarda, suçun faili olup-olamayacakları, koruma ve güvenlik tedbirleri uygulanıp uygulanamayacağı ve bu süreç içinde tüzel kişilerin mensupları özel kişilere ve tüzel kişilerin bizzat kendisine ait korunması gereken haklar konusu uzun süredir tartışılmaktadır. "Şirket yönetimi için kayyım yönetimi" koruma tedbirleriyle, "faaliyet izninin iptali ve müsadere" hükümlerinin uygulanmasında temel hak ve özgürlüklerin korunması kurallarının nasıl işleyebileceği özellikle ayrıntılı incelenmiştir.

Diğer ülkeler gibi Türkiye'de de tüzel kişilere güvenlik tedbirleri hükmedilebileceği kabul edilmiş, özellikle son dönemdeki pek çok soruşturmada tüzel kişilere uygulanan koruma tedbirlerinde büyük oranlarda artışlar görülmüştür. Uygulamada sorunlarla dolu olan bu konularla ilgili, doktrinde ayrı ayrı yazılmış eserler bulunmaktaysa da bir bütün halinde koruma ve güvenlik tedbirlerinin tamamına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu eser; konuyu ceza ve ceza muhakemesi hukuku temelinde incelerken, idare hukuku, medeni hukuku, ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanlarındaki çok sayıdaki çalışmayı da tüketerek bir bütün halinde okuyucuya bilgi vermeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, disiplinler arası alanda konuyla ilgili uygulayıcı ve araştırmacıların ihtiyaç duyacakları tüm yönler, uluslararası alanda yürütülen çalışmalar, son dönemde hukuk sistemimize girmiş bir takım özel kanunlar çalışmada aktarılmıştır. BM ve AB çerçevesinde özellikle uluslararası ticari şirketlerle ilgili yürütülen ve bir kısmı mevcut hukuk sistemimize yeni birtakım düzenlemeler getiren yolsuzluk, terör, insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, karapara aklama gibi suçlarla ilgili uluslararası suçla mücadele çalışmalar bu çalışmada geniş bir yer bulan konular arasındadır.

Konu Başlıkları
Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu
Ceza Muhakemesi Hukukunda Tüzel Kişilere Uygulanan Tedbirler
Ceza Hukukunda Tüzel Kişilere Uygulanan Güvenlik Tedbirleri
Barkod: 9789750258558
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 455
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Giriş  27
BİRİNCİ BÖLÜM
GERÇEK KİŞİ–TÜZEL KİŞİ KAVRAMLARI VE
TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU
§1. KİŞİ– GERÇEK KİŞİ VE TÜZEL KİŞİ KAVRAMLARI  31
I. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI  31
A. Hukukumuzda Gerçek Kişi Kavramı (Gerçek Kişiliğin Başlaması ve Bitmesi)  33
1. Kişilik Hakları  33
2. Hak Ehliyeti Kavramı  34
3. Fiil Ehliyeti Kavramı  34
B. Hukukta Tüzel Kişi Kavramı  35
1. Genel Olarak  35
2. Tüzel kişiliğin Niteliği Konusunda Görüşler  37
a. Varsayım (Farazi Kişilik–Fiksiyon) Teorisi  38
b. Gerçek Kişilik Teorisi  38
ba. Psikososyal Gerçeklik Teorisi  39
bb. Teknik Gerçeklik Teorisi  39
c. Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi  39
d. Soyutlama Teorisi  40
3. Tüzel Kişi Olmanın Koşulları  41
a. “Örgütlenmiş Olma” Şartı  41
b. “Sürekli Amaç Birliği” Şartı  41
c. Hukuken İmkân Verilmiş Bağımsız Bir Kişiliğinin Bulunması  42
4. Tüzel Kişiliğin Çeşitleri  42
a. Bağlı Oldukları Hukuk Kuralına Göre  42
aa. Kamu Hukuku (İdare) Tüzel Kişileri  43
bb. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  44
b. Yapılarına Göre Tüzel Kişiler  44
c. Vatandaşlıklarına Göre Tüzel Kişiler  45
5. Tüzel Kişilik Sıfatının Doğması–Kuruluş  45
6. Tüzel Kişilerde Hak Ehliyeti  47
7. Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyeti  49
8. Tüzel Kişiliğin Organları  50
a. Genel İlkeler  50
b. Tüzel Kişi Temsilcisi  52
c. Ticaret Hukuku Tüzel Kişileri Şirketlerde ve Derneklerde Organların Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisinin Sınırları (Ultra Vires ilkesi)  52
d. Organların Çeşitleri  53
e. Organ’ın İşlem ve Eylemlerinden Tüzel Kişinin Sorumluluğu  53
ea. Hukuki İşlemlerle İlgili Olarak  53
eb. Hukuka Aykırı Fiillerle İlgili Olarak  54
f. Temsilci ve Personelin İşlem ve Eylemlerinden Tüzel Kişinin Sorumluluğu  56
9. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları  56
C. Ticaret Hukukunda Tacir  58
1. Ticaret– Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme– Tacir Kavramları  58
2. Ticari İşletmenin Şartları  63
a. Gelir Sağlamayı Hedef Tutma  63
b. Esnaf İşletmesini Aşan Düzeyde Gelir Sağlamayı Hedef Tutma  63
c. Süreklilik (Devamlılık)  64
d. Bağımsızlık  64
3. Ticari İşletme İşletmeksizin Tacir Sayılan Gerçek Kişiler  64
4. Ticaretten Yasaklanmış Kişilerde Faillik  66
5. Küçük ve Mahcurların Temsilcilerinin Failliği (TTK. m. 15)  66
6. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  67
D. Ticaret Hukukunda Tüzel Kişi Tacirler  67
1. Amacına Varmak İçin Ticari Bir İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  68
2. Kamu Tüzel Kişilerince Kurulmuş Olan Ticari Nitelikli Kurum ve Kuruluşlar  68
3. Ticari Şirketler–Ticaret Ortaklıkları  69
a. Ticari Şirketlere İlişkin Genel Hükümler  69
b. Ticari Şirketlerin İnsan Haklarının Öznesi Olup Olmayacakları Meselesi  71
c. Ticari Şirketlerin Çeşitleri ve Özellikleri  72
ca. Adi Ortaklık  73
cb. Kollektif Şirketler  73
cc. Komandit Şirketler (Adi Komandit Ortaklık)  74
cd. Anonim Şirketler  75
cda. Genel Olarak  75
cdb. Anonim Şirketlerin Temel Özellikleri ve Kuruluş Süreci  77
cdc. Anonim Şirketin Organları  78
cdca. Genel Kurul  78
cdcb. Yönetim Kurulu  78
cdcc. Temsilci  81
cdcd. Temsil  82
cdce. Denetim Kurulu  82
cdd. Tasfiye memurları  82
ce. Limited Şirketler  83
cf. Kooperatifler  85
cg. Dernekler  86
ch. Vakıflar  87
§2. CEZA HUKUKUNDA FAİLLİK VE CEZAİ SORUMLULUK  88
I. CEZA HUKUKUNDA FAİLLİK KAVRAMI  88
A. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği  91
B. Kusur İlkesi– İsnat Yeteneği– Ceza Ehliyeti– Fiil Ehliyeti  92
II. TÜZEL KİŞİLERDE FAİLLİK VE CEZAİ SORUMLULUK  95
A. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluklarının Olması Gerektiğine İlişkin Görüşler  98
B. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Olmaması Gerektiğine İlişkin Görüşler  99
C. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  100
1. İlk Dönemler–Roma Hukuku–Ortaçağ–Kilise Hukuku  100
2. İslam ve Osmanlı Hukuku  105
D. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunun Hukuki Niteliğiyle İlgili Görüşler  106
1. Kimlik– İkinci Kimlik Teorisi (Tüzel Kişiler Hakkında Temsil Mesuliyeti)  106
2. Fonksiyonel Sorumluluk (Egemenlik) Teorisi  107
3. Yansıma (Dolaylı Sorumluluk) Teorisi  108
4. Tersine İsnat Edilebilirlik Teorisi  108
5. İşletme İlişkisi Teorisi  108
6. Organizasyon Kusuru Kavramı  108
E. Diğer Ülke Hukuklarında Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  109
1. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunu Kabul Etmeyen Ülkeler  110
a. Alman Hukukunda  110
b. İtalya Hukukunda  115
c. Avusturya Hukukunda  117
2. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunu Kabul Eden Ülkeler  117
a. Fransız Hukukunda  117
b. Belçika ve Nederland (Hollanda) Hukuklarında  119
c. İngiliz Hukukunda  121
d. İspanya Hukukunda  124
e. Romanya Hukukunda  126
f. Kanada Hukukunda  128
g. Finlandiya Hukukunda  128
h. Diğer Benzer Anlayıştaki Ülkeler  129
F. Uluslararası Hukukta ve Anayasa Hukukunda Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  131
1. Genel Olarak  131
2. Çok Uluslu Şirketlerin İnsan Haklarına Karşı Sorumluluğu Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  133
III. CEZA HUKUKUNDA SUÇ GENEL TEORİSİ AÇISINDAN TÜZEL KİŞİLERDE FAİLLİK VE CEZA SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ YAPISI  138
A. Tüzel Kişilerde Fiil – Hareket Yeteneği  138
B. Suç Genel Teorisi Açısından Tüzel kişilerin Ceza Sorumluluğunun Hukuki Yapısı  140
IV. SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME HALLERİNDE CEZA HUKUKU AÇISINDAN TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI  143
A. Teşebbüs Halinde Kalan Suçlarda  143
B. İçtima, Zincirleme Suç, Tekerrür vb. Hallerde  144
C. Suça İştirak Hallerinde Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluklarının Hukuki Yapısı  144
D. Taksirli Suçlarda Tüzel Kişiler, Organ ve Temsilcilerinin Sorumluluğu  147
V. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA MUHAKEMESİNDE (SORUŞTURMA/ KOVUŞTURMADA) TEMSİLİ  149
VI. TÜZEL KİŞİLERCE VE TÜZEL KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA SUÇUN MAĞDURU (PASİF SUJE)  152
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı  152
B. Tüzel Kişi Mağduru  155
C. Mağdur Tüzel Kişi  156
VII. TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU;  159
A. Mülga 765 s. TCK’daki Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluklarına Dair Düzenleme  160
B. 1997 ve 2000 TCK Tasarılarında Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  160
C. Yürürlükteki 5237 s. TCK’da Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  163
VIII. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİ  164
IX. 5326 S. KABAHATLER KANUNUNDA TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU  166
X. TCK DIŞINDAKİ DİĞER ÖZEL KANUNLARDA TÜZEL KİŞİLİĞİN SORUMLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ HALLER  171
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN KORUMA TEDBİRLERİ
§1. GENEL OLARAK  173
I. CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRİ ÖĞRETİSİ  174
A. Koruma Tedbiri Kavramı  174
B. Hukuka Uygunluk– Baskın Hukuki Yarar–Yasanın Açık Hükmü ve Ceza Muhakemesinin Zorunlulukları  176
C. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  181
1. “Hüküm Verilmeden Temel Bir Hakkın Sınırlaması” (Temel Hak ve Hürriyetleri Kısıtlar)  182
2. Araç (Vasıta) Olma  182
3. Geçici Olma  183
D. Koruma Tedbirlerinin Şartları  184
1. Yasallık–Hukukilik (Kanunda Yer Alma) Şartı  184
2. Yeterli Suç Şüphesi–Makul Kuşku  185
3. Gecikmesinde Tehlike– Zorunluluk Bulunması  186
4. Görünüşte Haklılık–Gereklilik  187
5. Orantılılık (Verhältnismaβigkeitsgrundsatz)  188
6. Hâkim (veya Yetkili Merci) Kararı  195
§2. TÜZEL KİŞİLERE UYGULANACAK KORUMA TEDBİRLERİ  196
I. GENEL OLARAK  196
II. MEHAZ ALMAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA (StPO) TÜZEL KİŞİLERE UYGULANACAK KORUMA TEDBİRLERİ DÜZENLEMESİ;  198
III. MUHAFAZA ALTINA ALMA  201
IV. ELKOYMA  202
A. Kavram  202
1. Önleyici Nitelikli Elkoyma  203
2. Elkoymanın Amacı  204
B. Elkoymanın Zorlayıcı Niteliği  204
C. Arama–Elkoyma İlişkisi  206
D. Basit Elkoymanın Şartları  207
1. Yeterli Suç Şüphesi  207
2. Karar  208
E. İcrası  210
F. Elkonulan Eşyanın Muhafazası– Elden Çıkarılması ve İadesi  211
G. Elkoymanın Sona Ermesi  212
H. Elkoyma ile Müsaderenin Farkları  213
V. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA  214
A. Genel Olarak Hukuki Niteliği  214
B. Amacı  218
C. Şartları  219
1. Kuvvetli Şüpheyi Doğrulayacak Somut Deliller Bulunması  220
2. Yasada Sayılan Suçlardan Birinin Varlığı (Yasallık ve Orantılılık– Süre)  220
3. Hakim Kararı  223
4. Elkoyma Kararı Öncesinde Rapor Alma Zorunluluğu  224
a. Karar Öncesinde Rapor Alınacak Kurumlar  225
aa. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  225
ab. Sermaye Piyasası Kurulu  226
ac. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)  227
ad. Hazine Müsteşarlığı  228
ae. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  229
b. Alınan Raporların Karar Sürecine Etkisi  229
5. Malların Şüpheli/Sanığa Ait Olması Zorunluluğu  230
D. Elkoyma Tedbirinin İcrası  232
1. Elkonulacak Malların Nitelik ve Çeşitleriyle Elkoyma Usulleri  233
a. Taşınmazlara Elkoyma  234
b. Kara, Deniz veya Hava Ulaşım Araçlarına Elkoyma  234
c. Banka Veya Diğer Malî Kurumlardaki Her Türlü Hesaba Elkoyma  235
d. Gerçek Veya Tüzel Kişiler Nezdindeki Her Türlü Hak ve Alacaklara Elkoyma  236
e. Kıymetli Evraka Elkoyma  237
f. Ortağı Bulunduğu Şirketteki Ortaklık Paylarına Elkoyma  237
g. Kiralık Kasa Mevcutlarına Elkoyma  238
h. Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoyma  238
2. CMK m. 128 Gereği Kayyım Atanması  239
E. Elkoymanın Zarar Vermesinin Engellenmesi  240
§3. ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM ATANMASI  241
I. GENEL OLARAK–KAVRAM  241
A. Kayyım Kavramı ve Şirket Yönetimi İçin Kayyımlık Görevinin İfası  244
1. Kayyım Kavramı ve Tarihçe  244
2. Medeni Hukuka Göre Kayyım ve Nitelikleri  246
3. Ceza Muhakemesi Kayyımlığı Kavramı Var mı?  249
4. Kayyımlık Türleri  250
5. Kayyımın Temsil Yetkisinin Kaynağı  253
B. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Şirket Yönetimi İçin Kayyım Atanması Koruma Tedbirinin Hukuki Niteliği  254
C. Amaç  256
D. CMK 133. Maddesinin Uygulama Alanı–Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Tedbirinin Uygulanacağı Tüzel Kişilikler  258
E. Şirket Yönetimine Kayyım Atanmasının Şartları  261
1. Kayyım Tayininin Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması İçin Gerekli Olması  261
2. Suçun Zincirleme Veya Temadi Eder Biçimde Halen İşlenmesi Devam Eden (İcrası Tamamlanmamış) Bir Suç Olması Gereklidir  262
3. Suçun Bir Şirketin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  264
4. Hâkim Kararının Bulunması  265
a. Kararı Verecek Merci  265
b. Karar Öncesinde Rapor Alma Zorunluluğu Bulunmaması  266
c. Kayyım Atanması Kararı, Karar İçeriği  267
d. Kararın İlanı  270
5. Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Gereklidir  272
6. Orantılı Olması Gereklidir  273
7. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Tedbiri, Sadece CMK 133. maddede Yazılı Suçların Varlığı Halinde Uygulanabilir  274
a. Türk Ceza Kanunu’nda Belirtilenler  274
b. Özel Kanunlarda Yer Alan Suçlar  277
c. 6415 s. “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” 4. Maddesi  278
F. Kayyım Olarak Atanacak Kişiler  278
1. Genel Olarak  278
2. TMSF’nin Kayyımlığı  279
G. Kayyımlık Görevinin İfası  283
1. Genel Olarak  283
2. Yönetim Kayyımının Tüzel Kişiliğin Malvarlığını Yönetimi  287
H. Kayyımın Görev Süresi ve Kayyımlığın Kalkması  288
İ. Kayyım Faaliyetinin Ceza Muhakemesi Açısından Niteliği ve Sınırları  291
J. Kayyıma Devredilmiş Şirketin Ceza Muhakemesi Hukukunda Temsil Yetkisi  292
K. Kayyımın Medeni Hukuku ve Ticaret Hukuku Kapsamındaki Faaliyetleriyle, Ceza Muhakemesi Hukuku Alanlarında Faaliyeti Arasındaki Farklılaşma Sorunu  294
L. Kayyımın Sorumluluğu  296
1. Genel Olarak  296
2. Tazminat  296
3. Kayyımın İşlemlerine Karşı Şikayet ve Dava Yolları  297
a. Kayyımın Şahsını Şikâyet  297
b. Kayyımın İşlemlerini Dava Etme İmkânı  298
4. Kayyımlık Ücreti  299
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ
§1. GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAM VE ÖĞRETİSİ  301
A. Yaptırım ve Ceza Kavramları  301
1. Ceza Kavramı  302
2. İdari Yaptırımlar  305
B. Güvenlik (Emniyet) Tedbiri (Önlemi) Kavramı ve Hukuki Yapısı  306
1. Kavram–Amaç ve Nitelik  306
a. Güvenlik Tedbirlerinin Şartları  313
aa. Bir Suç Bulunmalıdır  313
ab. Kanunla Düzenlenmiş Olmalıdır  315
ac. Tehlike Hali Bulunmalıdır  315
ad. Orantılı Uygulanmalıdır  317
ae. Hâkim/Mahkeme Kararı Bulunmalıdır  318
2. Güvenlik Tedbiri Ceza İlişkisi  319
3. Güvenlik Tedbiri ile Cezai Müeyyideleri Yakınlaştıran Düşünce ve Gelişmeler  321
4. Güvenlik Tedbirlerinin Çeşitleri  323
5. Türk Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri  324
6. Genel Olarak Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  326
§2. TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ  327
I. MEHAZ ALMAN CEZA KANUNU’NDA TÜZEL KİŞİLERE UYGULANACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  327
A. Genel Olarak  327
B. Ceza Kanununda Düzenlenen Güvenlik Tedbirlerine Dair Muhakeme ve Getirilen Yeni Kurallar  327
C. Alman Ceza Hukukunda Yer Alan Tüzel Kişilere İlişkin Güvenlik Tedbirleri Düzenlemesi  330
II. TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ANA YAPISI  332
A. Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Amacı  335
B. Tüzel Kişilere Uygulanan Tedbirlerin Hukuki Mahiyeti  336
C. Ticari Şirketlere Kayyım Tayini ve Elkoyma ile Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Uygulanması Arasındaki Farklar  338
D. Güvenlik Tedbiri Uygulanacak Tüzel Kişiler  340
F. Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Şartları  341
1. Özel Hukuk Tüzel Kişisi Lehine Bir Suç İşlenmesi  342
2. Tüzel Kişinin Organ ve Temsilcilerinin İştirakiyle Suçun İşlenmesi  342
3. Kanunda, Güvenlik Tedbiri Uygulanacağının Ayrıca ve Açıkça Belirtilmiş Olması  343
a. TCK’da “Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbiri Uygulanacağı” Belirtilen Suçlar  344
b. Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Öngören Bazı Özel Kanunlardaki Düzenlemeler  347
ba. 6415 S. “Terörün Finansmanı Kanunu” Gereğince Malvarlığının Dondurulması  347
baa. Genel Olarak  347
bab. 6415 s. Kanun Kapsamında Terörün Finansmanını Oluşturan Fiiller  349
bac. 6415 s. Kanuna Göre Terörün Finansmanı Suçu  351
bad. Malvarlığının Dondurulması Kararları ve Uygulaması  351
bada. Malvarlıklarının Dondurulması Kavramı  351
badb. BM Güvenlik Konseyi Kararlarının Uygulanması Mecburiyeti  352
badc. Malvarlığını Dondurma Kararı Alma Süreci; (BM Güvenli Konseyinin Mal Varlığının Dondurulması Kararları Uygulaması)  352
badd. Dondurulan Malvarlıklarının Yönetimi  354
bb. “Avrupa Birliği’nde Suç Gelirlerinin Dondurulması ve Müsaderesi Konulu Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Direktifi” Kapsamında Mahkûmiyet Dayalı Olan Müsadere ve Mahkumiyete Dayalı Olmayan Elkoyma (Non–Conviction–Based Confiscation (NCBC))  356
bc. Terörle Mücadele Kanunu m. 8/B Hükmü  362
bd. Kaçakçılık Kanunu  362
be. Siyasi Partiler  363
bf. Bankacılık Kanunu  363
bg. Sermaye Piyasası Kanununda  364
bh. 5977 Sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”  366
bi. Basın Kanunu  367
bj. Dernekler  367
bk. Rekabet Kurumu  368
4. Tüzel Kişilere Uygulanan Güvenlik Tedbirlerinin Ölçülü– Orantılı Olması (TCK. 60/(3))  369
5. Mahkûmiyet Kararıyla Birlikte veya Sonrasında Mahkeme Kararıyla Uygulanması  371
III. FAALİYET İZNİNİN İPTALİ  371
A. Genel Olarak Kavram ve Hukuki Nitelik  371
B. Faaliyet İzninin İptalinin Şartları  373
1. Tedbir Uygulanacak Tüzel Kişiliğin “Özel Hukuk Tüzel Kişisi” Olması  374
2. Tedbir Uygulanacak Tüzel Kişi, Bir Kamu Kurumunun Verdiği İzne Dayalı Olarak Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmalıdır ve Bu Faaliyet İzniyle Faaliyetini Sürdürmelidir  375
3. Suçun İşlenmesiyle Tüzel Kişinin Yararına Bir Kazanç Elde Edilmiş Olmalıdır  376
4. Suç Kanunda Açıkça Sayılmış Olan Kasti Bir Suç Olmalı ve Bu Suç İşlenmesi Faaliyet İzninin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmeli  378
5. Tüzel Kişinin Yararına Organ Veya Temsilci İştirakiyle, İşlenen Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûmiyet Hükmü Verilmiş Olmalı  379
6. Orantılı Olmalıdır  381
7. Mahkemece İznin İptaline Karar Verilmeli Karar Suçla Bağlantılı Faaliyetin İptaline İlişkin Bir Karar Olmalıdır  382
C. “Faaliyet İzninin İptali” Kararlarının İnfazı, Süresi ve Sonuçları  383
IV. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE UYGULANACAK MÜSADERE TEDBİRİ  386
A. Müsadere Kavramı  386
B. Müsaderenin Hukuki Niteliği  388
C. “Müsaderenin (Genel) ve Tüzel Kişilere Uygulanacak Müsaderenin (Bu Tedbire Özgü) Şartları  391
1. Kasıtlı Bir Suçun Varlığı  391
2. Müsaderesi Mümkün Bir Eşyanın Varlığı Gereklidir  392
3. Eşya Müsaderesinde, Üçüncü Kişilere Ait Olmaması–Üçüncü Şahısların İyiniyeti ve Korunması  394
4. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşyalara Özgü Olarak; “Kamu Güvenliği, Kamu Sağlığı Veya Genel Ahlak Açısından Tehlikeli Olması” Şartı  395
5. Tüzel Kişinin Lehine İşlenmeli  395
6. Tüzel Kişilere Müsadere Tedbirinin Orantılı Olması (TCK m. 60/ (3))  396
D. Müsaderenin Çeşitleri  397
1. Eşya Müsaderesi (TCK. m. 54)  398
a. Suçta Kullanılan Eşyanın Müsaderesi  400
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan–Suça Tahsis Edilen Eşyanın Müsaderesi  400
c. Suçun İşlenmesinden Sonra Suçla İlişkili Olan ve Suçtan Elde Edilen Eşyanın Müsaderesi  403
d. Kendisi Bizatihi Suç Oluşturan Eşyanın Müsaderesi  404
2. Kazanç Müsaderesi (TCK m. 55)  405
a. Kazanç Müsaderesi Kavramı ve Hukuki Niteliği  405
b. Kazanç Müsaderesinin Şartları  410
ba. Müsaderenin Genel Şartları Bulunmalıdır  411
bb. Suçla Tüzel Kişiliğin Kazanç Sağlaması Arasında İlli Bağ Bulunmalı– Kazanç Suçun İşlenmesinden Elde Edilmiş Bir Ekonomik Veya Maddi Menfaat Olmalı ve Belirlenebilmesi Mümkün Olmalıdır  411
bc. Söz Konusu Maddi Menfaatin Mağdura İade Edilmemesi  414
bd. Eşyayı Sonradan İktisap Eden Kişinin İyiniyetinin Korunması  415
3. Kaim Değerlerin Müsaderesi  415
E. Müsaderede Zamanaşımı  418
V. TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN ELKOYMA, KAYYIM TAYİNİ ve MÜSADERE TEDBİRLERİ İÇİN TAZMİNAT  419
SONUÇ  423
Kaynakça  429
Kavramlar Dizini  451
 


Asuman İnce Tunçer
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Özge Ceren Yavuz
Eylül 2020
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Giriş  27
BİRİNCİ BÖLÜM
GERÇEK KİŞİ–TÜZEL KİŞİ KAVRAMLARI VE
TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU
§1. KİŞİ– GERÇEK KİŞİ VE TÜZEL KİŞİ KAVRAMLARI  31
I. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI  31
A. Hukukumuzda Gerçek Kişi Kavramı (Gerçek Kişiliğin Başlaması ve Bitmesi)  33
1. Kişilik Hakları  33
2. Hak Ehliyeti Kavramı  34
3. Fiil Ehliyeti Kavramı  34
B. Hukukta Tüzel Kişi Kavramı  35
1. Genel Olarak  35
2. Tüzel kişiliğin Niteliği Konusunda Görüşler  37
a. Varsayım (Farazi Kişilik–Fiksiyon) Teorisi  38
b. Gerçek Kişilik Teorisi  38
ba. Psikososyal Gerçeklik Teorisi  39
bb. Teknik Gerçeklik Teorisi  39
c. Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi  39
d. Soyutlama Teorisi  40
3. Tüzel Kişi Olmanın Koşulları  41
a. “Örgütlenmiş Olma” Şartı  41
b. “Sürekli Amaç Birliği” Şartı  41
c. Hukuken İmkân Verilmiş Bağımsız Bir Kişiliğinin Bulunması  42
4. Tüzel Kişiliğin Çeşitleri  42
a. Bağlı Oldukları Hukuk Kuralına Göre  42
aa. Kamu Hukuku (İdare) Tüzel Kişileri  43
bb. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  44
b. Yapılarına Göre Tüzel Kişiler  44
c. Vatandaşlıklarına Göre Tüzel Kişiler  45
5. Tüzel Kişilik Sıfatının Doğması–Kuruluş  45
6. Tüzel Kişilerde Hak Ehliyeti  47
7. Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyeti  49
8. Tüzel Kişiliğin Organları  50
a. Genel İlkeler  50
b. Tüzel Kişi Temsilcisi  52
c. Ticaret Hukuku Tüzel Kişileri Şirketlerde ve Derneklerde Organların Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisinin Sınırları (Ultra Vires ilkesi)  52
d. Organların Çeşitleri  53
e. Organ’ın İşlem ve Eylemlerinden Tüzel Kişinin Sorumluluğu  53
ea. Hukuki İşlemlerle İlgili Olarak  53
eb. Hukuka Aykırı Fiillerle İlgili Olarak  54
f. Temsilci ve Personelin İşlem ve Eylemlerinden Tüzel Kişinin Sorumluluğu  56
9. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları  56
C. Ticaret Hukukunda Tacir  58
1. Ticaret– Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme– Tacir Kavramları  58
2. Ticari İşletmenin Şartları  63
a. Gelir Sağlamayı Hedef Tutma  63
b. Esnaf İşletmesini Aşan Düzeyde Gelir Sağlamayı Hedef Tutma  63
c. Süreklilik (Devamlılık)  64
d. Bağımsızlık  64
3. Ticari İşletme İşletmeksizin Tacir Sayılan Gerçek Kişiler  64
4. Ticaretten Yasaklanmış Kişilerde Faillik  66
5. Küçük ve Mahcurların Temsilcilerinin Failliği (TTK. m. 15)  66
6. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  67
D. Ticaret Hukukunda Tüzel Kişi Tacirler  67
1. Amacına Varmak İçin Ticari Bir İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  68
2. Kamu Tüzel Kişilerince Kurulmuş Olan Ticari Nitelikli Kurum ve Kuruluşlar  68
3. Ticari Şirketler–Ticaret Ortaklıkları  69
a. Ticari Şirketlere İlişkin Genel Hükümler  69
b. Ticari Şirketlerin İnsan Haklarının Öznesi Olup Olmayacakları Meselesi  71
c. Ticari Şirketlerin Çeşitleri ve Özellikleri  72
ca. Adi Ortaklık  73
cb. Kollektif Şirketler  73
cc. Komandit Şirketler (Adi Komandit Ortaklık)  74
cd. Anonim Şirketler  75
cda. Genel Olarak  75
cdb. Anonim Şirketlerin Temel Özellikleri ve Kuruluş Süreci  77
cdc. Anonim Şirketin Organları  78
cdca. Genel Kurul  78
cdcb. Yönetim Kurulu  78
cdcc. Temsilci  81
cdcd. Temsil  82
cdce. Denetim Kurulu  82
cdd. Tasfiye memurları  82
ce. Limited Şirketler  83
cf. Kooperatifler  85
cg. Dernekler  86
ch. Vakıflar  87
§2. CEZA HUKUKUNDA FAİLLİK VE CEZAİ SORUMLULUK  88
I. CEZA HUKUKUNDA FAİLLİK KAVRAMI  88
A. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği  91
B. Kusur İlkesi– İsnat Yeteneği– Ceza Ehliyeti– Fiil Ehliyeti  92
II. TÜZEL KİŞİLERDE FAİLLİK VE CEZAİ SORUMLULUK  95
A. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluklarının Olması Gerektiğine İlişkin Görüşler  98
B. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Olmaması Gerektiğine İlişkin Görüşler  99
C. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  100
1. İlk Dönemler–Roma Hukuku–Ortaçağ–Kilise Hukuku  100
2. İslam ve Osmanlı Hukuku  105
D. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunun Hukuki Niteliğiyle İlgili Görüşler  106
1. Kimlik– İkinci Kimlik Teorisi (Tüzel Kişiler Hakkında Temsil Mesuliyeti)  106
2. Fonksiyonel Sorumluluk (Egemenlik) Teorisi  107
3. Yansıma (Dolaylı Sorumluluk) Teorisi  108
4. Tersine İsnat Edilebilirlik Teorisi  108
5. İşletme İlişkisi Teorisi  108
6. Organizasyon Kusuru Kavramı  108
E. Diğer Ülke Hukuklarında Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  109
1. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunu Kabul Etmeyen Ülkeler  110
a. Alman Hukukunda  110
b. İtalya Hukukunda  115
c. Avusturya Hukukunda  117
2. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğunu Kabul Eden Ülkeler  117
a. Fransız Hukukunda  117
b. Belçika ve Nederland (Hollanda) Hukuklarında  119
c. İngiliz Hukukunda  121
d. İspanya Hukukunda  124
e. Romanya Hukukunda  126
f. Kanada Hukukunda  128
g. Finlandiya Hukukunda  128
h. Diğer Benzer Anlayıştaki Ülkeler  129
F. Uluslararası Hukukta ve Anayasa Hukukunda Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  131
1. Genel Olarak  131
2. Çok Uluslu Şirketlerin İnsan Haklarına Karşı Sorumluluğu Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  133
III. CEZA HUKUKUNDA SUÇ GENEL TEORİSİ AÇISINDAN TÜZEL KİŞİLERDE FAİLLİK VE CEZA SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ YAPISI  138
A. Tüzel Kişilerde Fiil – Hareket Yeteneği  138
B. Suç Genel Teorisi Açısından Tüzel kişilerin Ceza Sorumluluğunun Hukuki Yapısı  140
IV. SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME HALLERİNDE CEZA HUKUKU AÇISINDAN TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI  143
A. Teşebbüs Halinde Kalan Suçlarda  143
B. İçtima, Zincirleme Suç, Tekerrür vb. Hallerde  144
C. Suça İştirak Hallerinde Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluklarının Hukuki Yapısı  144
D. Taksirli Suçlarda Tüzel Kişiler, Organ ve Temsilcilerinin Sorumluluğu  147
V. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA MUHAKEMESİNDE (SORUŞTURMA/ KOVUŞTURMADA) TEMSİLİ  149
VI. TÜZEL KİŞİLERCE VE TÜZEL KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA SUÇUN MAĞDURU (PASİF SUJE)  152
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı  152
B. Tüzel Kişi Mağduru  155
C. Mağdur Tüzel Kişi  156
VII. TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU;  159
A. Mülga 765 s. TCK’daki Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluklarına Dair Düzenleme  160
B. 1997 ve 2000 TCK Tasarılarında Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  160
C. Yürürlükteki 5237 s. TCK’da Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  163
VIII. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİ  164
IX. 5326 S. KABAHATLER KANUNUNDA TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU  166
X. TCK DIŞINDAKİ DİĞER ÖZEL KANUNLARDA TÜZEL KİŞİLİĞİN SORUMLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ HALLER  171
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN KORUMA TEDBİRLERİ
§1. GENEL OLARAK  173
I. CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRİ ÖĞRETİSİ  174
A. Koruma Tedbiri Kavramı  174
B. Hukuka Uygunluk– Baskın Hukuki Yarar–Yasanın Açık Hükmü ve Ceza Muhakemesinin Zorunlulukları  176
C. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  181
1. “Hüküm Verilmeden Temel Bir Hakkın Sınırlaması” (Temel Hak ve Hürriyetleri Kısıtlar)  182
2. Araç (Vasıta) Olma  182
3. Geçici Olma  183
D. Koruma Tedbirlerinin Şartları  184
1. Yasallık–Hukukilik (Kanunda Yer Alma) Şartı  184
2. Yeterli Suç Şüphesi–Makul Kuşku  185
3. Gecikmesinde Tehlike– Zorunluluk Bulunması  186
4. Görünüşte Haklılık–Gereklilik  187
5. Orantılılık (Verhältnismaβigkeitsgrundsatz)  188
6. Hâkim (veya Yetkili Merci) Kararı  195
§2. TÜZEL KİŞİLERE UYGULANACAK KORUMA TEDBİRLERİ  196
I. GENEL OLARAK  196
II. MEHAZ ALMAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA (StPO) TÜZEL KİŞİLERE UYGULANACAK KORUMA TEDBİRLERİ DÜZENLEMESİ;  198
III. MUHAFAZA ALTINA ALMA  201
IV. ELKOYMA  202
A. Kavram  202
1. Önleyici Nitelikli Elkoyma  203
2. Elkoymanın Amacı  204
B. Elkoymanın Zorlayıcı Niteliği  204
C. Arama–Elkoyma İlişkisi  206
D. Basit Elkoymanın Şartları  207
1. Yeterli Suç Şüphesi  207
2. Karar  208
E. İcrası  210
F. Elkonulan Eşyanın Muhafazası– Elden Çıkarılması ve İadesi  211
G. Elkoymanın Sona Ermesi  212
H. Elkoyma ile Müsaderenin Farkları  213
V. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA  214
A. Genel Olarak Hukuki Niteliği  214
B. Amacı  218
C. Şartları  219
1. Kuvvetli Şüpheyi Doğrulayacak Somut Deliller Bulunması  220
2. Yasada Sayılan Suçlardan Birinin Varlığı (Yasallık ve Orantılılık– Süre)  220
3. Hakim Kararı  223
4. Elkoyma Kararı Öncesinde Rapor Alma Zorunluluğu  224
a. Karar Öncesinde Rapor Alınacak Kurumlar  225
aa. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  225
ab. Sermaye Piyasası Kurulu  226
ac. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)  227
ad. Hazine Müsteşarlığı  228
ae. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  229
b. Alınan Raporların Karar Sürecine Etkisi  229
5. Malların Şüpheli/Sanığa Ait Olması Zorunluluğu  230
D. Elkoyma Tedbirinin İcrası  232
1. Elkonulacak Malların Nitelik ve Çeşitleriyle Elkoyma Usulleri  233
a. Taşınmazlara Elkoyma  234
b. Kara, Deniz veya Hava Ulaşım Araçlarına Elkoyma  234
c. Banka Veya Diğer Malî Kurumlardaki Her Türlü Hesaba Elkoyma  235
d. Gerçek Veya Tüzel Kişiler Nezdindeki Her Türlü Hak ve Alacaklara Elkoyma  236
e. Kıymetli Evraka Elkoyma  237
f. Ortağı Bulunduğu Şirketteki Ortaklık Paylarına Elkoyma  237
g. Kiralık Kasa Mevcutlarına Elkoyma  238
h. Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoyma  238
2. CMK m. 128 Gereği Kayyım Atanması  239
E. Elkoymanın Zarar Vermesinin Engellenmesi  240
§3. ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM ATANMASI  241
I. GENEL OLARAK–KAVRAM  241
A. Kayyım Kavramı ve Şirket Yönetimi İçin Kayyımlık Görevinin İfası  244
1. Kayyım Kavramı ve Tarihçe  244
2. Medeni Hukuka Göre Kayyım ve Nitelikleri  246
3. Ceza Muhakemesi Kayyımlığı Kavramı Var mı?  249
4. Kayyımlık Türleri  250
5. Kayyımın Temsil Yetkisinin Kaynağı  253
B. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Şirket Yönetimi İçin Kayyım Atanması Koruma Tedbirinin Hukuki Niteliği  254
C. Amaç  256
D. CMK 133. Maddesinin Uygulama Alanı–Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Tedbirinin Uygulanacağı Tüzel Kişilikler  258
E. Şirket Yönetimine Kayyım Atanmasının Şartları  261
1. Kayyım Tayininin Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması İçin Gerekli Olması  261
2. Suçun Zincirleme Veya Temadi Eder Biçimde Halen İşlenmesi Devam Eden (İcrası Tamamlanmamış) Bir Suç Olması Gereklidir  262
3. Suçun Bir Şirketin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  264
4. Hâkim Kararının Bulunması  265
a. Kararı Verecek Merci  265
b. Karar Öncesinde Rapor Alma Zorunluluğu Bulunmaması  266
c. Kayyım Atanması Kararı, Karar İçeriği  267
d. Kararın İlanı  270
5. Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Gereklidir  272
6. Orantılı Olması Gereklidir  273
7. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Tedbiri, Sadece CMK 133. maddede Yazılı Suçların Varlığı Halinde Uygulanabilir  274
a. Türk Ceza Kanunu’nda Belirtilenler  274
b. Özel Kanunlarda Yer Alan Suçlar  277
c. 6415 s. “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” 4. Maddesi  278
F. Kayyım Olarak Atanacak Kişiler  278
1. Genel Olarak  278
2. TMSF’nin Kayyımlığı  279
G. Kayyımlık Görevinin İfası  283
1. Genel Olarak  283
2. Yönetim Kayyımının Tüzel Kişiliğin Malvarlığını Yönetimi  287
H. Kayyımın Görev Süresi ve Kayyımlığın Kalkması  288
İ. Kayyım Faaliyetinin Ceza Muhakemesi Açısından Niteliği ve Sınırları  291
J. Kayyıma Devredilmiş Şirketin Ceza Muhakemesi Hukukunda Temsil Yetkisi  292
K. Kayyımın Medeni Hukuku ve Ticaret Hukuku Kapsamındaki Faaliyetleriyle, Ceza Muhakemesi Hukuku Alanlarında Faaliyeti Arasındaki Farklılaşma Sorunu  294
L. Kayyımın Sorumluluğu  296
1. Genel Olarak  296
2. Tazminat  296
3. Kayyımın İşlemlerine Karşı Şikayet ve Dava Yolları  297
a. Kayyımın Şahsını Şikâyet  297
b. Kayyımın İşlemlerini Dava Etme İmkânı  298
4. Kayyımlık Ücreti  299
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ
§1. GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAM VE ÖĞRETİSİ  301
A. Yaptırım ve Ceza Kavramları  301
1. Ceza Kavramı  302
2. İdari Yaptırımlar  305
B. Güvenlik (Emniyet) Tedbiri (Önlemi) Kavramı ve Hukuki Yapısı  306
1. Kavram–Amaç ve Nitelik  306
a. Güvenlik Tedbirlerinin Şartları  313
aa. Bir Suç Bulunmalıdır  313
ab. Kanunla Düzenlenmiş Olmalıdır  315
ac. Tehlike Hali Bulunmalıdır  315
ad. Orantılı Uygulanmalıdır  317
ae. Hâkim/Mahkeme Kararı Bulunmalıdır  318
2. Güvenlik Tedbiri Ceza İlişkisi  319
3. Güvenlik Tedbiri ile Cezai Müeyyideleri Yakınlaştıran Düşünce ve Gelişmeler  321
4. Güvenlik Tedbirlerinin Çeşitleri  323
5. Türk Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri  324
6. Genel Olarak Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  326
§2. TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ  327
I. MEHAZ ALMAN CEZA KANUNU’NDA TÜZEL KİŞİLERE UYGULANACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  327
A. Genel Olarak  327
B. Ceza Kanununda Düzenlenen Güvenlik Tedbirlerine Dair Muhakeme ve Getirilen Yeni Kurallar  327
C. Alman Ceza Hukukunda Yer Alan Tüzel Kişilere İlişkin Güvenlik Tedbirleri Düzenlemesi  330
II. TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ANA YAPISI  332
A. Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Amacı  335
B. Tüzel Kişilere Uygulanan Tedbirlerin Hukuki Mahiyeti  336
C. Ticari Şirketlere Kayyım Tayini ve Elkoyma ile Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Uygulanması Arasındaki Farklar  338
D. Güvenlik Tedbiri Uygulanacak Tüzel Kişiler  340
F. Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Şartları  341
1. Özel Hukuk Tüzel Kişisi Lehine Bir Suç İşlenmesi  342
2. Tüzel Kişinin Organ ve Temsilcilerinin İştirakiyle Suçun İşlenmesi  342
3. Kanunda, Güvenlik Tedbiri Uygulanacağının Ayrıca ve Açıkça Belirtilmiş Olması  343
a. TCK’da “Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbiri Uygulanacağı” Belirtilen Suçlar  344
b. Tüzel Kişilere Güvenlik Tedbiri Öngören Bazı Özel Kanunlardaki Düzenlemeler  347
ba. 6415 S. “Terörün Finansmanı Kanunu” Gereğince Malvarlığının Dondurulması  347
baa. Genel Olarak  347
bab. 6415 s. Kanun Kapsamında Terörün Finansmanını Oluşturan Fiiller  349
bac. 6415 s. Kanuna Göre Terörün Finansmanı Suçu  351
bad. Malvarlığının Dondurulması Kararları ve Uygulaması  351
bada. Malvarlıklarının Dondurulması Kavramı  351
badb. BM Güvenlik Konseyi Kararlarının Uygulanması Mecburiyeti  352
badc. Malvarlığını Dondurma Kararı Alma Süreci; (BM Güvenli Konseyinin Mal Varlığının Dondurulması Kararları Uygulaması)  352
badd. Dondurulan Malvarlıklarının Yönetimi  354
bb. “Avrupa Birliği’nde Suç Gelirlerinin Dondurulması ve Müsaderesi Konulu Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Direktifi” Kapsamında Mahkûmiyet Dayalı Olan Müsadere ve Mahkumiyete Dayalı Olmayan Elkoyma (Non–Conviction–Based Confiscation (NCBC))  356
bc. Terörle Mücadele Kanunu m. 8/B Hükmü  362
bd. Kaçakçılık Kanunu  362
be. Siyasi Partiler  363
bf. Bankacılık Kanunu  363
bg. Sermaye Piyasası Kanununda  364
bh. 5977 Sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”  366
bi. Basın Kanunu  367
bj. Dernekler  367
bk. Rekabet Kurumu  368
4. Tüzel Kişilere Uygulanan Güvenlik Tedbirlerinin Ölçülü– Orantılı Olması (TCK. 60/(3))  369
5. Mahkûmiyet Kararıyla Birlikte veya Sonrasında Mahkeme Kararıyla Uygulanması  371
III. FAALİYET İZNİNİN İPTALİ  371
A. Genel Olarak Kavram ve Hukuki Nitelik  371
B. Faaliyet İzninin İptalinin Şartları  373
1. Tedbir Uygulanacak Tüzel Kişiliğin “Özel Hukuk Tüzel Kişisi” Olması  374
2. Tedbir Uygulanacak Tüzel Kişi, Bir Kamu Kurumunun Verdiği İzne Dayalı Olarak Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmalıdır ve Bu Faaliyet İzniyle Faaliyetini Sürdürmelidir  375
3. Suçun İşlenmesiyle Tüzel Kişinin Yararına Bir Kazanç Elde Edilmiş Olmalıdır  376
4. Suç Kanunda Açıkça Sayılmış Olan Kasti Bir Suç Olmalı ve Bu Suç İşlenmesi Faaliyet İzninin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmeli  378
5. Tüzel Kişinin Yararına Organ Veya Temsilci İştirakiyle, İşlenen Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûmiyet Hükmü Verilmiş Olmalı  379
6. Orantılı Olmalıdır  381
7. Mahkemece İznin İptaline Karar Verilmeli Karar Suçla Bağlantılı Faaliyetin İptaline İlişkin Bir Karar Olmalıdır  382
C. “Faaliyet İzninin İptali” Kararlarının İnfazı, Süresi ve Sonuçları  383
IV. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE UYGULANACAK MÜSADERE TEDBİRİ  386
A. Müsadere Kavramı  386
B. Müsaderenin Hukuki Niteliği  388
C. “Müsaderenin (Genel) ve Tüzel Kişilere Uygulanacak Müsaderenin (Bu Tedbire Özgü) Şartları  391
1. Kasıtlı Bir Suçun Varlığı  391
2. Müsaderesi Mümkün Bir Eşyanın Varlığı Gereklidir  392
3. Eşya Müsaderesinde, Üçüncü Kişilere Ait Olmaması–Üçüncü Şahısların İyiniyeti ve Korunması  394
4. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşyalara Özgü Olarak; “Kamu Güvenliği, Kamu Sağlığı Veya Genel Ahlak Açısından Tehlikeli Olması” Şartı  395
5. Tüzel Kişinin Lehine İşlenmeli  395
6. Tüzel Kişilere Müsadere Tedbirinin Orantılı Olması (TCK m. 60/ (3))  396
D. Müsaderenin Çeşitleri  397
1. Eşya Müsaderesi (TCK. m. 54)  398
a. Suçta Kullanılan Eşyanın Müsaderesi  400
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan–Suça Tahsis Edilen Eşyanın Müsaderesi  400
c. Suçun İşlenmesinden Sonra Suçla İlişkili Olan ve Suçtan Elde Edilen Eşyanın Müsaderesi  403
d. Kendisi Bizatihi Suç Oluşturan Eşyanın Müsaderesi  404
2. Kazanç Müsaderesi (TCK m. 55)  405
a. Kazanç Müsaderesi Kavramı ve Hukuki Niteliği  405
b. Kazanç Müsaderesinin Şartları  410
ba. Müsaderenin Genel Şartları Bulunmalıdır  411
bb. Suçla Tüzel Kişiliğin Kazanç Sağlaması Arasında İlli Bağ Bulunmalı– Kazanç Suçun İşlenmesinden Elde Edilmiş Bir Ekonomik Veya Maddi Menfaat Olmalı ve Belirlenebilmesi Mümkün Olmalıdır  411
bc. Söz Konusu Maddi Menfaatin Mağdura İade Edilmemesi  414
bd. Eşyayı Sonradan İktisap Eden Kişinin İyiniyetinin Korunması  415
3. Kaim Değerlerin Müsaderesi  415
E. Müsaderede Zamanaşımı  418
V. TÜZEL KİŞİLERE UYGULANAN ELKOYMA, KAYYIM TAYİNİ ve MÜSADERE TEDBİRLERİ İÇİN TAZMİNAT  419
SONUÇ  423
Kaynakça  429
Kavramlar Dizini  451
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020