Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı
(Teminat Senetleri)
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 172 Syf.
Fiyatı: 51.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%33)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Temmuz2020 69.00 TL -      Sepete Ekle
   

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 133. maddesi gereği, kambiyo senedinin aksi kararlaştırılmadıkça ifa uğruna düzenlendiği kabul edilmektedir. Uygulamada ise teminat amacıyla düzenlenen bazı kambiyo senetlerinin, teminat senedi olarak adlandırıldığı, bu noktada doğrudan ifa uğruna düzenlenen kambiyo senedinin dar ve teknik anlamda teminat ilişkisi kurmak üzere düzenlenen kambiyo senedi ile karıştırıldığı görülmekte; dar ve teknik anlamda teminat amacıyla düzenlenen kambiyo senedi ile ilgili olarak, hem kıymetli evrak hem de medeni usûl ve icra-iflâs hukuku alanlarında farklı görüşlere rastlanılmaktadır.

Çalışmanın amacı; temel ilişki ile kambiyo senedi arasında dar ve teknik anlamda teminat ilişkisi kuran kambiyo senedi olarak tanımladığımız teminat senedinin çeşitlerinin tasnif edilmesi, her bir teminat senedi çeşidinin kambiyo senedi niteliği ve def'iler bakımından değerlendirilmesi ve teminat senedi ile ilgili delillerin hangi koşullarda ileri sürülebileceğinin doktrindeki farklı görüşler ve Yargı kararları bağlamında değerlendirilmesidir.

Konu Başlıkları
Teminat Senedinin Hukuki Niteliği
Teminat Senedinin İcraya Ve Davaya Konu Olması
Teminat Senedi ve Bağlantılı İddia Ve Savunmaların İncelenmesi ve İspatı (Delillerin Değerlendirilmesi)
Barkod: 9789750254789
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 172
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TEMİNAT SENEDİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. KAMBİYO SENETLERİNDE KAYIT  19
A. Kayıtların (Unsurların) Çeşitleri  19
1. Zorunlu Kayıtlar  19
2. İhtiyari Kayıtlar  20
a. Kanun Tarafından Kişilerin İhtiyarına Bırakılan İhtiyari Kayıtlar  21
b. Kanunda Düzenlenmeyen ve Uygulama ile Ortaya Çıkan İhtiyari Kayıtlar  22
3. Yasak Kayıtlar  24
a. Kambiyo Senedi Niteliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  25
b. Yazılmamış Sayılan Yasak Kayıtlar  25
II. TERİM SORUNU  26
III. TEMİNAT SENEDİNİN AMACI ve TANIMI  28
IV. TEMİNAT SENEDİNİN ÇEŞİTLERİ  34
A. Yazılı Bir Kayda Dayanmayan Teminat Senedi  34
B. Sözleşmede Yazılı Bulunan Kayda Dayanan Teminat Senedi  34
C. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  35
Ç. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  35
D. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  36
V. TEMİNAT SENEDİNİN HÜKÜMLERİ  36
A. Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından Ortaya Çıkan Görüşler  37
1. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetlerini Bakımından  37
2. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  39
a. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  39
b. Temel İlişkiyi Gösteren Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  41
c. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  43
B. Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından Değerlendirilmesi  43
1. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetlerinin Değerlendirilmesi  43
a. Kıymetli Evrak Teorileri (Kıymetli Evrakta Hakkın Doğumu)  44
b. Ara Değerlendirme  45
2. Kambiyo Senedindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetlerinin Değerlendirilmesi  46
a. Şartın Hukuki Niteliği  46
b. Ara Değerlendirme  49
c. Düzenleyenin İradesi Dışında Şartlı Teminat Kaydı Eklenmesinin Sonuçları  51
C. Def'iler Bakımından Teminat Senedi  51
1. Genel Olarak Def'i Kavramı  51
a. Dar Anlamda Def'i Kavramı  51
b. İtiraz ve Dar Anlamda Def'i Arasındaki Farklar  52
c. Teminat Senedinin Bedelsizliği İddiasının İtiraz veya Dar Anlamda Def'i Olup Olmadığı  53
ç. Kambiyo Senetlerinde Def'i Kavramı (Geniş Anlamda Def’i)  55
2. Kambiyo Senetlerinde Def'ilerin Sınıflandırılması  55
a. Mutlak Def'iler  56
i. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  56
ii. Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler  57
b. Nispi Def'iler  57
i. Şahsi (Kişisel) Def'iler  58
ii. Şahsi (Kişisel Olmayan) Nispi Def'iler  59
3. Teminat Senedinin Def'iler Bakımından Değerlendirilmesinde Ortaya Çıkan Görüşler  59
a. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri Bakımından  59
b. Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  60
i. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi Bakımından  60
ii. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  62
iii. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  62
4. Def'iler Bakımından Değerlendirme  62
a. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri Bakımından  62
b. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  63
i. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  63
ii. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  64
iii. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  65
5. Aval Kurumu Bakımından Değerlendirme  65
İkinci Bölüm
TEMİNAT SENEDİNİN İCRAYA VE DAVAYA KONU OLMASI
I. TEMİNAT SENEDİNİN İCRA TAKİBİNE KONU OLMASI  69
II. TEMİNAT SENEDİNİN İFLAS TAKİBİNE KONU OLMASI  71
III. TEMİNAT SENEDİNİN ALACAK DAVASINA KONU OLMASI  72
IV. TEMİNAT SENEDİ ve BUNUNLA BAĞLANTILI İDDİA ve SAVUNMALARIN İLERİ SÜRÜLMESİ  72
A. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların İcra Dairesinde İleri Sürülmesi  73
B. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların Doğrudan İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi  73
C. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların Genel Mahkemede İleri Sürülmesi  75
1. Menfi Tespit Davasında İleri Sürülmesi  75
2. İstirdat Davasında İleri Sürülmesi  75
3. İtirazın İptali Davasında İleri Sürülmesi  76
4. İflas Davasında İleri Sürülmesi  77
5. Alacak Davasında İleri Sürülmesi  78
Üçüncü Bölüm
TEMİNAT SENEDİ VE BAĞLANTILI
İDDİA VE SAVUNMALARIN İNCELENMESİ VE İSPATI
(DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
I. İCRA MAHKEMESİNDE İNCELEME VE İSPAT  79
A. İtirazın Kesin Kaldırılması Yolunda (İİK m. 68) İnceleme ve İspat  80
B. Borca İtiraz Yolunda (İİK m. 169–169/a) İnceleme ve İspat  84
C. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Kambiyo Hukuku Bakımından Şikâyet Bakımından (İİK m. 163/3, İİK m. 170/a) İnceleme ve İspat  90
1. Teminat Kaydının Kambiyo Senedi Üzerinde Bulunması  92
2. Teminat Kaydının Senedi Şarta Bağlaması  96
3. Borcun Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmemiş Olması  97
II. İCRA MÜDÜRÜNÜN TEMİNAT SENEDİNİ İNCELEME YETKİSİ  98
III. İCRA MAHKEMESİNİN RE'SEN İNCELEME YETKİSİ  99
IV. GENEL MAHKEMELERDE İNCELEME VE İSPAT  99
A. Görevli Mahkeme  101
1. Genel Bilgi  101
2. Ticari Dava  102
3. Teminat Senetlerinde Durum  103
B. İspat Yükü  107
1. Kambiyo Senedinin Hiçbir Kayıt İçermemesi Halinde İspat Yükü  107
2. Kambiyo Senedinin Bedel Kaydı İçermesi Halinde İspat Yükü  109
3. Kambiyo Senedinin Teminat Kaydı İçermesi Halinde İspat Yükü  114
C. Deliller  114
1. Senede Karşı Senetle İspat Kuralı  116
a. Genel Olarak  116
b. Teminat Senedinde Teminatı Talep Etme Şartının Gerçekleşmediği Savunmasının Niteliği  118
c. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Senetle İspatı  120
i. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri  121
ii. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri  123
2. Senede Karşı Senetle İspat Kuralının İstisnaları  124
a. Delil Başlangıcı Bulunması Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  124
i. Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı İçin Delil Başlangıcı Olması İhtimali  127
(1) Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsiz Olmadığının İspatı İçin Kambiyo Senedi Alacaklısı Lehine Delil Başlangıcı Olması İhtimali  128
(2) Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı İçin Kambiyo Senedi Borçlusu Lehine Delil Başlangıcı Olması İhtimali  129
ii. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatında Diğer Delil Başlangıcı İhtimalleri  131
b. Maddi İmkânsızlık Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğin İspatı  135
c. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  135
ç. İşçi – İşveren İlişkisinin Mevcudiyeti Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  136
3. Ticari Defterler ile İspat  138
a. Ticari Defterlerin Hukuki Niteliği  139
b. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  141
c. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  142
ç. Delillerin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Hasredilmesi  143
d. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Ticari Defterler ile İspatı  143
Ç. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülmesi  146
Sonuç  151
Kaynakça  159
Kavramlar Dizini  171
 


Egemen Atay
Temmuz 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Yasan
Ocak 2021
37.00 TL
Sepete Ekle
Levent Börü ...
Ocak 2021
280.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TEMİNAT SENEDİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. KAMBİYO SENETLERİNDE KAYIT  19
A. Kayıtların (Unsurların) Çeşitleri  19
1. Zorunlu Kayıtlar  19
2. İhtiyari Kayıtlar  20
a. Kanun Tarafından Kişilerin İhtiyarına Bırakılan İhtiyari Kayıtlar  21
b. Kanunda Düzenlenmeyen ve Uygulama ile Ortaya Çıkan İhtiyari Kayıtlar  22
3. Yasak Kayıtlar  24
a. Kambiyo Senedi Niteliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  25
b. Yazılmamış Sayılan Yasak Kayıtlar  25
II. TERİM SORUNU  26
III. TEMİNAT SENEDİNİN AMACI ve TANIMI  28
IV. TEMİNAT SENEDİNİN ÇEŞİTLERİ  34
A. Yazılı Bir Kayda Dayanmayan Teminat Senedi  34
B. Sözleşmede Yazılı Bulunan Kayda Dayanan Teminat Senedi  34
C. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  35
Ç. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  35
D. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  36
V. TEMİNAT SENEDİNİN HÜKÜMLERİ  36
A. Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından Ortaya Çıkan Görüşler  37
1. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetlerini Bakımından  37
2. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  39
a. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  39
b. Temel İlişkiyi Gösteren Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  41
c. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  43
B. Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından Değerlendirilmesi  43
1. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetlerinin Değerlendirilmesi  43
a. Kıymetli Evrak Teorileri (Kıymetli Evrakta Hakkın Doğumu)  44
b. Ara Değerlendirme  45
2. Kambiyo Senedindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetlerinin Değerlendirilmesi  46
a. Şartın Hukuki Niteliği  46
b. Ara Değerlendirme  49
c. Düzenleyenin İradesi Dışında Şartlı Teminat Kaydı Eklenmesinin Sonuçları  51
C. Def'iler Bakımından Teminat Senedi  51
1. Genel Olarak Def'i Kavramı  51
a. Dar Anlamda Def'i Kavramı  51
b. İtiraz ve Dar Anlamda Def'i Arasındaki Farklar  52
c. Teminat Senedinin Bedelsizliği İddiasının İtiraz veya Dar Anlamda Def'i Olup Olmadığı  53
ç. Kambiyo Senetlerinde Def'i Kavramı (Geniş Anlamda Def’i)  55
2. Kambiyo Senetlerinde Def'ilerin Sınıflandırılması  55
a. Mutlak Def'iler  56
i. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  56
ii. Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler  57
b. Nispi Def'iler  57
i. Şahsi (Kişisel) Def'iler  58
ii. Şahsi (Kişisel Olmayan) Nispi Def'iler  59
3. Teminat Senedinin Def'iler Bakımından Değerlendirilmesinde Ortaya Çıkan Görüşler  59
a. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri Bakımından  59
b. Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  60
i. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi Bakımından  60
ii. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  62
iii. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  62
4. Def'iler Bakımından Değerlendirme  62
a. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri Bakımından  62
b. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  63
i. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  63
ii. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  64
iii. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  65
5. Aval Kurumu Bakımından Değerlendirme  65
İkinci Bölüm
TEMİNAT SENEDİNİN İCRAYA VE DAVAYA KONU OLMASI
I. TEMİNAT SENEDİNİN İCRA TAKİBİNE KONU OLMASI  69
II. TEMİNAT SENEDİNİN İFLAS TAKİBİNE KONU OLMASI  71
III. TEMİNAT SENEDİNİN ALACAK DAVASINA KONU OLMASI  72
IV. TEMİNAT SENEDİ ve BUNUNLA BAĞLANTILI İDDİA ve SAVUNMALARIN İLERİ SÜRÜLMESİ  72
A. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların İcra Dairesinde İleri Sürülmesi  73
B. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların Doğrudan İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi  73
C. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların Genel Mahkemede İleri Sürülmesi  75
1. Menfi Tespit Davasında İleri Sürülmesi  75
2. İstirdat Davasında İleri Sürülmesi  75
3. İtirazın İptali Davasında İleri Sürülmesi  76
4. İflas Davasında İleri Sürülmesi  77
5. Alacak Davasında İleri Sürülmesi  78
Üçüncü Bölüm
TEMİNAT SENEDİ VE BAĞLANTILI
İDDİA VE SAVUNMALARIN İNCELENMESİ VE İSPATI
(DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
I. İCRA MAHKEMESİNDE İNCELEME VE İSPAT  79
A. İtirazın Kesin Kaldırılması Yolunda (İİK m. 68) İnceleme ve İspat  80
B. Borca İtiraz Yolunda (İİK m. 169–169/a) İnceleme ve İspat  84
C. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Kambiyo Hukuku Bakımından Şikâyet Bakımından (İİK m. 163/3, İİK m. 170/a) İnceleme ve İspat  90
1. Teminat Kaydının Kambiyo Senedi Üzerinde Bulunması  92
2. Teminat Kaydının Senedi Şarta Bağlaması  96
3. Borcun Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmemiş Olması  97
II. İCRA MÜDÜRÜNÜN TEMİNAT SENEDİNİ İNCELEME YETKİSİ  98
III. İCRA MAHKEMESİNİN RE'SEN İNCELEME YETKİSİ  99
IV. GENEL MAHKEMELERDE İNCELEME VE İSPAT  99
A. Görevli Mahkeme  101
1. Genel Bilgi  101
2. Ticari Dava  102
3. Teminat Senetlerinde Durum  103
B. İspat Yükü  107
1. Kambiyo Senedinin Hiçbir Kayıt İçermemesi Halinde İspat Yükü  107
2. Kambiyo Senedinin Bedel Kaydı İçermesi Halinde İspat Yükü  109
3. Kambiyo Senedinin Teminat Kaydı İçermesi Halinde İspat Yükü  114
C. Deliller  114
1. Senede Karşı Senetle İspat Kuralı  116
a. Genel Olarak  116
b. Teminat Senedinde Teminatı Talep Etme Şartının Gerçekleşmediği Savunmasının Niteliği  118
c. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Senetle İspatı  120
i. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri  121
ii. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri  123
2. Senede Karşı Senetle İspat Kuralının İstisnaları  124
a. Delil Başlangıcı Bulunması Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  124
i. Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı İçin Delil Başlangıcı Olması İhtimali  127
(1) Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsiz Olmadığının İspatı İçin Kambiyo Senedi Alacaklısı Lehine Delil Başlangıcı Olması İhtimali  128
(2) Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı İçin Kambiyo Senedi Borçlusu Lehine Delil Başlangıcı Olması İhtimali  129
ii. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatında Diğer Delil Başlangıcı İhtimalleri  131
b. Maddi İmkânsızlık Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğin İspatı  135
c. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  135
ç. İşçi – İşveren İlişkisinin Mevcudiyeti Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  136
3. Ticari Defterler ile İspat  138
a. Ticari Defterlerin Hukuki Niteliği  139
b. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  141
c. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  142
ç. Delillerin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Hasredilmesi  143
d. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Ticari Defterler ile İspatı  143
Ç. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülmesi  146
Sonuç  151
Kaynakça  159
Kavramlar Dizini  171
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021