Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Rekabette Üstünlük İçin
Yenilik Ekonomisi
Ağustos 2019 / 4. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 30.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Dünyamız artık eski dünya değildir. Dün kullandığımız usul, yöntem ve süreçlerin bu gün artık eskisi kadar işe yaramadığı ortaya çıkmıştır.

Kitap, son dönemlerde popüler olan "İnovasyon Ekonomisi" konusunu, İngilizce terimlerle anlatıp, konuların anlaşılabilirliğini zorlaştırmak yerine daha yerli kelimeler (Türkçe ve Türkçe'ye yerleşmiş) kullanarak anlatmaya çalışmıştır. Kitapta, Yenilik Teorisi, Yenilik Ekonomisi, fikri mülkiyet, Girişimci Sermayesi ve Türkiye'nin Yenileşme Performansı gibi konular basit ve sade bir dille anlatılmıştır.

"İki günü birbirine eşit olan zarardadır" ilkesinden hareketle yeniliği ve yenileşmeyi kendine konu edinmiş olan bu çalışma, yenilik ve yenileşmeye ihtiyaç duyanlara yol gösterecek, ışık tutacak bir çalışmadır.

Konu Başlıkları
Yenilik Teorisi
Yenilik, Bilim Teknoloji İlişkisi
Yenileşmeyi Zorunlu Hale Getiren Gelişmeler
Yenilik Ekonomisinin Tanımı ve Yapısal Unsurları
Fikri Mülkiyet Haklarının Kapsamı ve Korunması
Yenilik İçin Kamu Politikaları Yeniliğin Finansmanı
Girişimci Sermayesi
İş Melekleri
Yeniliği Ölçme Yöntemleri
Türkiye'nin Yenileşme Performansı
Yenilik İklimi ve Yeniliğin İtici Güçleri
Yeniliği Gerçekleştirmenin Yolları
Yeniliğin Önündeki Engeller
Barkod: 9789750255809
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
BİRİNCİ BÖLÜM
YENİLİK TEORİSİ
1. YENİLİK KAVRAMINDAN YENİLİK TEORİSİNE  21
1.1. Yenilik Türleri  25
1.1.1. Ürün Yenilikleri  28
1.1.2. Süreç Yenilikleri  32
1.1.3. Organizasyonel Yenilikler  33
1.1.4. Pazarlama Yenilikleri  37
1.2. Yenilik, Bilim ve Teknoloji İlişkisi  40
1.3. Yenilik ve Yenileşmeyi Zorunlu Hale Getiren Gelişmeler  44
1.3.1. Ekonomide Yaşanan Değişim Süreci  45
1.3.2. Rekabette Yaşanan Değişim Süreci  48
1.3.2.1. Rekabetin Yapısal Değişimi  51
1.3.2.2. Rekabetin Küreselleşmesi  52
1.3.2.3. Rekabetin Dinamikleşmesi  54
1.4. Rekabet Gücünün Yeni Parametresi: Yenilik  58
İKİNCİ BÖLÜM
YENİLİK EKONOMİSİNİN TANIMI VE YAPISAL UNSURLARI
1. YENİLİK EKONOMİSİ TANIMI  65
2. YENİLİK EKONOMİSİNİN EKONOMİ LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ  68
3. SCHUMPETER’İN ARDIŞIK YENİLİK (SANAYİ DEVRİMLERİ) TEORİSİ  71
4. YENİLİK EKONOMİSİNİN YAPISAL UNSURLARI  75
4.1. Araştırma Geliştirme Sistemi ve Araştırma Geliştirme Faaliyetinin Profesyonelleşmesi  75
4.2. Mucit Girişimcilik  84
4.3. Entelektüel Sermaye  90
4.4. Rekabetçi Firmalar  97
4.5. Fikri Mülkiyet Hakları  103
4.5.1. Fikri Mülkiyet Hakkı Kavramı ve Önemi  108
4.5.2. Fikri Mülkiyet Haklarının Kapsamı ve Koruma Yolları  113
4.5.2.1. Telif Hakkı  114
4.5.2.2. Patent ve Faydalı Model  116
4.5.2.2.1. Patent  117
4.5.2.2.2. Faydalı Model  124
4.5.2.3. Patentle Faydalı Model Arasındaki Farklar  129
4.5.2.4. Marka  130
4.5.2.5. Endüstriyel Tasarım  133
4.5.2.6. Ticari Sır  134
4.5.2.7. Entegre Devre Topografyaları  136
4.5.3. Fikri Mülkiyet Haklarını Korumaya Dönük Uluslararası Düzenlemeler  137
4.5.4. Türkiye’de Fikri Mülkiyet Haklarını Korumaya Yönelik Gelişmeler  139
4.5.5. Yenilik Ekonomisi Açısından Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet  140
4.5.5.1. Haksız Rekabet  144
4.5.5.2. Haksız Rekabet Halleri  145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YENİLİK İÇİN KAMU POLİTİKALARI VE
YENİLİĞİN FİNANSMANI
1. YENİLİK İÇİN KAMU POLİTİKALARI  149
1.1. Yenilik Sistemi ve Unsurları  154
1.2. Kamu Finansman Desteği  160
1.2.1. Araştırma Geliştirme Destekleri  161
1.2.2. Vergi Muafiyetleri ve Teşvikler  162
1.2.3. Türkiye’de Yenilik Ekonomisi Teşvikine Dönük Yasal Düzenlemeler  164
2. YENİLİĞİN FİNANSMANI  166
2.1. Risk Sermayesi  168
2.2. İş Melekleri  174
2.3. Risk Sermayesi ve İş Melekleri Arasındaki Temel Farklar  178
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YENİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ, YENİLİK İKLİMİ VE
TÜRKİYE’NİN YENİLİK DÜZEYİ
1. YENİLİĞİN ÖLÇÜMÜ  181
1.1. Yenilik/Yenileşme Performansının Ölçümünde Yaşanan Evreler  182
1.2. Yenilik/Yenileşmeyi Ölçme Yöntemleri  183
1.2.1. OECD’nin Yenilik Ölçümü  186
1.2.2. Avrupa Birliğinde Yenilik Ölçümü  189
1.2.3. INSEAD’dın Yenilik Ölçüm Yöntemi  202
1.2.4. The Economist Intelligence Unit Yenilik Ölçüm Yöntemi  215
1.2.5. Dünya Bankası Bilgi Ekonomisi Endeksi  216
2. YENİLİK İKLİMİ  218
2.1. Yeniliğin İtici Güçleri  220
2.2. Yenilik ve Yenileşmeyi Gerçekleştirmenin Yolları ve Önündeki Engeller  227
3. TÜRKİYE’NİN YENİLİK PERFORMANSI  229
3.1. INSEAD Yenilik Ölçüm Yöntemine Göre Türkiye’nin Yenilik Karnesi  229
3.2. AB İnovasyon Ölçümüne Göre Türkiye’nin İnovasyon Performansı  235
Kaynakça  239
Kavramlar Dizini  245
Yazarın Özgeçmişi  247
 


Gonca Atıcı
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Dönmez
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
İrfan Kaygalak
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
BİRİNCİ BÖLÜM
YENİLİK TEORİSİ
1. YENİLİK KAVRAMINDAN YENİLİK TEORİSİNE  21
1.1. Yenilik Türleri  25
1.1.1. Ürün Yenilikleri  28
1.1.2. Süreç Yenilikleri  32
1.1.3. Organizasyonel Yenilikler  33
1.1.4. Pazarlama Yenilikleri  37
1.2. Yenilik, Bilim ve Teknoloji İlişkisi  40
1.3. Yenilik ve Yenileşmeyi Zorunlu Hale Getiren Gelişmeler  44
1.3.1. Ekonomide Yaşanan Değişim Süreci  45
1.3.2. Rekabette Yaşanan Değişim Süreci  48
1.3.2.1. Rekabetin Yapısal Değişimi  51
1.3.2.2. Rekabetin Küreselleşmesi  52
1.3.2.3. Rekabetin Dinamikleşmesi  54
1.4. Rekabet Gücünün Yeni Parametresi: Yenilik  58
İKİNCİ BÖLÜM
YENİLİK EKONOMİSİNİN TANIMI VE YAPISAL UNSURLARI
1. YENİLİK EKONOMİSİ TANIMI  65
2. YENİLİK EKONOMİSİNİN EKONOMİ LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ  68
3. SCHUMPETER’İN ARDIŞIK YENİLİK (SANAYİ DEVRİMLERİ) TEORİSİ  71
4. YENİLİK EKONOMİSİNİN YAPISAL UNSURLARI  75
4.1. Araştırma Geliştirme Sistemi ve Araştırma Geliştirme Faaliyetinin Profesyonelleşmesi  75
4.2. Mucit Girişimcilik  84
4.3. Entelektüel Sermaye  90
4.4. Rekabetçi Firmalar  97
4.5. Fikri Mülkiyet Hakları  103
4.5.1. Fikri Mülkiyet Hakkı Kavramı ve Önemi  108
4.5.2. Fikri Mülkiyet Haklarının Kapsamı ve Koruma Yolları  113
4.5.2.1. Telif Hakkı  114
4.5.2.2. Patent ve Faydalı Model  116
4.5.2.2.1. Patent  117
4.5.2.2.2. Faydalı Model  124
4.5.2.3. Patentle Faydalı Model Arasındaki Farklar  129
4.5.2.4. Marka  130
4.5.2.5. Endüstriyel Tasarım  133
4.5.2.6. Ticari Sır  134
4.5.2.7. Entegre Devre Topografyaları  136
4.5.3. Fikri Mülkiyet Haklarını Korumaya Dönük Uluslararası Düzenlemeler  137
4.5.4. Türkiye’de Fikri Mülkiyet Haklarını Korumaya Yönelik Gelişmeler  139
4.5.5. Yenilik Ekonomisi Açısından Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet  140
4.5.5.1. Haksız Rekabet  144
4.5.5.2. Haksız Rekabet Halleri  145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YENİLİK İÇİN KAMU POLİTİKALARI VE
YENİLİĞİN FİNANSMANI
1. YENİLİK İÇİN KAMU POLİTİKALARI  149
1.1. Yenilik Sistemi ve Unsurları  154
1.2. Kamu Finansman Desteği  160
1.2.1. Araştırma Geliştirme Destekleri  161
1.2.2. Vergi Muafiyetleri ve Teşvikler  162
1.2.3. Türkiye’de Yenilik Ekonomisi Teşvikine Dönük Yasal Düzenlemeler  164
2. YENİLİĞİN FİNANSMANI  166
2.1. Risk Sermayesi  168
2.2. İş Melekleri  174
2.3. Risk Sermayesi ve İş Melekleri Arasındaki Temel Farklar  178
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YENİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ, YENİLİK İKLİMİ VE
TÜRKİYE’NİN YENİLİK DÜZEYİ
1. YENİLİĞİN ÖLÇÜMÜ  181
1.1. Yenilik/Yenileşme Performansının Ölçümünde Yaşanan Evreler  182
1.2. Yenilik/Yenileşmeyi Ölçme Yöntemleri  183
1.2.1. OECD’nin Yenilik Ölçümü  186
1.2.2. Avrupa Birliğinde Yenilik Ölçümü  189
1.2.3. INSEAD’dın Yenilik Ölçüm Yöntemi  202
1.2.4. The Economist Intelligence Unit Yenilik Ölçüm Yöntemi  215
1.2.5. Dünya Bankası Bilgi Ekonomisi Endeksi  216
2. YENİLİK İKLİMİ  218
2.1. Yeniliğin İtici Güçleri  220
2.2. Yenilik ve Yenileşmeyi Gerçekleştirmenin Yolları ve Önündeki Engeller  227
3. TÜRKİYE’NİN YENİLİK PERFORMANSI  229
3.1. INSEAD Yenilik Ölçüm Yöntemine Göre Türkiye’nin Yenilik Karnesi  229
3.2. AB İnovasyon Ölçümüne Göre Türkiye’nin İnovasyon Performansı  235
Kaynakça  239
Kavramlar Dizini  245
Yazarın Özgeçmişi  247
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020