Uygulamada ve İçtihatta Cinsel Suçlar Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar  Prof. Dr. Ersan Şen, Mert Maviş, Buğra Şahin  - Kitap
Uygulamada ve İçtihatta

Cinsel Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar

2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
440
Barkod:
9789750285684
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
550,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Haziran 2023
545,00
395,00 (%28)
Kitabın Açıklaması
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; toplumun tepkisini çeken ve hatta toplumda infiale yol açan, bu nedenle de faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması beklenen suçlardır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara toplumda duyulan hassasiyete, bu suçların cezalarının ağırlığından ve ispatından kaynaklanan zorluklara bağlı olarak, ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku alanında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu zorluk yalnızca mağdur ve fail için değil, aynı zamanda sanığı savunan müdafii, hükmü veren hakim ve iddia makamında bulunan cumhuriyet savcısı için de geçerlidir.
Kitapta; Yargıtay kararları kapsamında cinsel saldırı, cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarına yer verilmiştir. Cinsel suçlarda ispat bölümünde, mağdur beyanına karşı sanığın usuli güvenceleri gözetilerek cinsel suçlarda mağdur beyanının ispat gücü, hem koruma tedbirlerinin tatbikinde hem de hükmün verilmesi bakımından incelenmiştir. Genel ahlaka karşı suçlardan teşhircilik, müstehcenlik ve fuhuş suçları da güncel içtihat ışığında değerlendirilmiştir. Kitapta son olarak; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında pratik ve teorik bilgilere yer verilmiştir.
Kitap yeni baskısında, emsal kararlar ve açıklamalar yönünden güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
.
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
.
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
5
Önsöz 
7
1. BÖLÜM
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m.102) 
19
A. Basit Cinsel Saldırı (TCK m.102/1 ilk cümle) 
19
B. Sarkıntılık Düzeyinde Basit Cinsel Saldırı (TCK m.102/1 ikinci cümle) 
21
C. Cinsel Saldırı Suçunun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokma Şeklinde Nitelikli Hali (TCK m.102/2) 
29
1. Genel Açıklamalar 
29
2. Eşe Karşı İşlenen Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK m.102/2) 
30
D. Basit, Sarkıntılık ve Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokma Suretiyle İşlenen Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halleri (TCK m.102/3) 
34
1. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı (TCK m.102/3–a) 
38
2. Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle (TCK m.102/3–b) 
46
3. Üçüncü Derece Dahil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı veya Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen ya da Evlatlık Tarafından (TCK m.102/3–c) 
49
4. Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte (TCK m.102/3–d) 
50
5. İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle (TCK m.102/3–e) 
53
E. Suç Neticesinde Kasten Yaralamanın Ağır Neticelerinin Meydana Gelmesi veya Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Yahut Ölümü (TCK m.102/4–5) 
55
F. Cinsel Saldırı Suçunda Manevi Unsur ve Cinsel Arzuları Tatmin Amacı/Özel Kast 
58
G. Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs (TCK m.102, m.35) 
64
H. Cinsel Saldırı Suçunda Rıza Kavramı 
69
II. CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK m.103) 
80
A. Basit Cinsel İstismar Suçu (TCK m.103/1) 
84
1. 15 Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamamış Olmakla Birlikte Fiilin Anlam ve Sonuçlarını Kavrayamayanlar Bakımından (TCK m.103/1–a) 
94
2. 15–18 Yaş Çocuklar Bakımından (TCK m.103/1–b) 
96
B. Sarkıntılık Düzeyinde Basit Cinsel İstismar (TCK m.103/1 ikinci cümle) 
101
C. Cinsel İstismar Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m.37, m.38, m.39, m.103/3–c–d–e) 
110
D. Cinsel İstismar Suçunun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokma Şeklinde Nitelikli Hali (TCK m.103/2) 
114
E. Basit, Sarkıntılık ve Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokma Suretiyle İşlenen Cinsel İstismar Suçlarının Nitelikli Halleri (TCK m.103/3–a ila e) 
121
1. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m.103/3–a) 
122
2. İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle (TCK m.103/3–b) 
123
3. Üçüncü Derece Dahil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından (TCK m.103/3–c) 
125
4. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından (TCK m.103/3–d) 
126
5. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle (TCK m.103/3–e) 
127
F. Cebir veya Tehditle ya da Silah Kullanmak Suretiyle (TCK m.103/4) 
128
G. Suç Neticesinde Kasten Yaralamanın Ağır Neticelerinin Meydana Gelmesi veya Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi yahut Ölümü (TCK m.103/5–6) 
129
H. Cinsel İstismar Suçunda Manevi Unsur ve Cinsel Arzuları Tatmin Amacı/Özel Kast 
130
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m.104) 
131
A. Suça İlişkin Genel Açıklamalar (TCK m.104/1) 
131
B. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda “Cinsel İlişki” Kavramı 
137
C. Suçun Mağdurla Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m.104/2) 
141
D. Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından Reşit Olmayanla Cinsel İlişkin Suçunun İşlenmesi (TCK m.104/3) 
144
IV. CİNSEL TACİZ (TCK m.105) 
145
A. Suça İlişkin Genel Açıklamalar (TCK m.105/1) 
145
B. Suçun Nitelikli Halleri (TCK m.105/2) 
152
1. Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenilmesi (TCK m.105/2–a) 
153
2. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK m.105/2–b) 
159
3. Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle (TCK m.105/2–c) 
160
4. Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle (TCK m.105/2–d) 
160
5. Teşhir Suretiyle (TCK m.105/2–e) 
164
6. Mağdurun Suç Nedeniyle, İşi Bırakmak, Okuldan veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalması Hali (TCK m.105/2– son cümle) 
166
V. CİNSEL SUÇLARDA ŞİKAYET, ŞİKAYETTEN VAZGEÇME, DAVAYA KATILMA VE KANUN YOLLARINA BAŞVURU 
168
A. Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçunda Şikayete Bağlılık Sorunu 
168
B. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ve Cinsel İstismar Suçlarında Şikayet ve Şikayetten Vazgeçme 
174
1. Genel Açıklamalar 
174
2. Şikayet Hakkı ve Bu Hakkın Kullanılması ile Şikayetten Vazgeçme 
176
C. Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarında Davaya Katılma 
183
D. Cinsel Suçlarda Suça Sürüklenen Çocuk Fail Bakımından Kanun Yollarına Başvuru 
188
VI. CİNSEL SUÇLARDA HATA (TCK m.30) 
194
VII. CİNSEL SUÇLARDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ
(TCK m.102, m.103, m.104, m.105, m.43) 
216
VIII. CİNSEL SUÇLARDA İSPAT 
223
A. Genel Açıklamalar 
223
B. Cinsel Suçlarda Mağdur Beyanının Kanıt Gücü 
244
1. Ceza Yargılamasında Mağdur Beyanının Delil Değerinin Tespitinde, İspat Külfetinin Sanıkta Olmadığının ve “Şüpheden Sanık Yararlanır” İlkesinin Dikkate Alınması 
245
2. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Tek/Yegane Delil Olarak Mağdur Beyanı 
248
3. Tek/Yegane Delil Olarak Mağdur Beyanına Karşı Sanığa Tanınması Gereken Usuli Güvenceler 
266
C. Taraflar Arasında Husumet Bulunup Bulunmadığı 
275
D. Mağdurun Beyanlarının Çelişki İçerip İçermediği 
286
E. Olayı Doğrulayan Tıbbi Belgelerin Varlığı 
288
F. Fiil ile Şikayet Arasında Geçen Zaman 
293
G. Cinsel Taciz Suçunda İspat 
295
IX. CİNSEL SUÇLARDA KORUMA TEDBİRLERİNİN TATBİKİ 
298
X. CİNSEL SUÇLARDA SORUŞTURMA İZNİNİN KAPSAMI (4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN) 
303
A. Genel Açıklamalar 
303
B. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Soruşturma İzni 
305
XI. CİNSEL SUÇLARIN DİĞER SUÇLARLA İLİŞKİSİ 
309
A. Cinsel Suçlar ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu 
309
1. Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK m.109) 
309
2. Cinsel Suçlar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Ayırımı 
312
B. Cinsel Taciz ile Huzuru ve Sükunu Bozma Suçu 
318
1. Huzuru ve Sükunu Bozma (TCK m.123) 
318
a. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Hakkında Açıklama (TCK m.123) 
318
b. Cinsel Taciz ile Huzuru ve Sükunu Bozma Suçu Ayırımı 
323
2. Israrlı Takip (TCK m.123/A) ve Cinsel Taciz 
325
XII. CİNSEL SUÇLARDA İNFAZ HUKUKU 
326
A. Genel Açıklamalar 
326
B. Koşullu Salıverilme 
327
C. Denetimli Serbestlik 
329
D. Cinsel Suçlarda Koşullu Salıverilme Oranları (Tablo) 
331
XIII. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA UYGULANACAK TEDAVİ (CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA UYGULANACAK TEDAVİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA YÖNETMELİK) 
332
A. Yönetmelik 
332
B. Kastrasyon 
340
2. BÖLÜM
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
I. HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU (TCK m.225) 
349
A. Suça İlişkin Genel Açıklamalar (TCK m.225) 
349
B. “Cinsel İlişki” Kavramı 
350
C. “Teşhircilik” Fiili 
352
D. Aleniyet Unsuru 
355
E. Değerlendirme 
356
II. MÜSTEHCENLİK SUÇU (TCK m.226) 
357
A. Genel Açıklamalar 
357
B. Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözleri İçeren Ürünler Bakımından
(TCK m.226/1–a ila f) 
360
C. Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözleri Basın ve Yayın Yolu ile Yayınlayan veya Yayınlanmasına Aracılık Etme (TCK m.226/2) 
364
D. Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözleri İçeren Ürünlerin Üretiminde Çocukları, Temsili Çocuk Görüntülerini veya Çocuk Gibi Görünen Kişileri Kullanma
(TCK m.226/3) 
365
E. Şiddet Kullanılarak, Hayvanlarla, Ölmüş İnsan Bedeni Üzerinde veya Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlar Bakımından (TCK m.226/4) 
369
1. Genel Açıklamalar 
369
2. TCK m.226/4’de Geçen “Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlar” İbaresinin Anayasaya Aykırılığı Sorunu 
372
a. Genel Açıklama 
372
b. Anayasa Mahkemesi Kararının İncelemesi 
373
c. “Doğal Olmayan Yoldan” İbaresinin Anayasaya Uygunluğu Kararı ile AYM, Türkiye’deki Cinsel Özgürlüğün Sınırını Çizmiş Oluyor mu? 
374
d. AYM Kararı Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ile Çelişmiyor mu? 
376
e. Günümüzün Görsel Teknolojik Dünyası Düşünüldüğünde, AYM İçtihatı ile Birlikte Birçok Kişinin “Müstehcenlik” Açısından Potansiyel Suçlu Haline Gelebilme Tehlikesi 
376
f. Sonuç 
377
F. Üçüncü ve Dördüncü Fıkradaki Fiillerin İçeriğini Basın ve Yayın Yolu ile Yayınlama veya Yayınlanmasına Aracılık Etme Ya Da Çocukların Görmesini, Dinlemesini veya Okumasını Sağlama (TCK m.226/5) 
379
G. Hukuka Aykırılık Unsuru (TCK m.226/7) 
381
III. FUHUŞ SUÇU (TCK m.227) 
385
A. Genel Açıklamalar 
385
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları (TCK m.227/1–2–3) 
386
1. Suçun Maddi Unsurları 
386
a. Fuhşa Teşvik Etme 
388
b. Fuhşun Yolunu Kolaylaştırma 
391
c. Fuhşa Aracılık Etme 
393
d. Fuhuş İçin Yer Temin Etme 
394
e. Fuhuş İçin Barındırma 
395
f. Fuhuş İçin Tedarik Etme 
396
g. Fuhşu Kolaylaştırmak veya Fuhşa Aracılık Etmek Amacıyla Hazırlanmış Görüntü, Yazı ve Sözleri İçeren Ürünleri Veren, Dağıtan veya Yayma Suçu (TCK m.227/3) 
396
2. Suçun Manevi Unsuru 
397
C. Fuhuş Suçunda Nitelikli Haller (TCK m.227/4 ila 6) 
398
1. TCK m.227/4 
398
2. TCK m.227/5 
404
a. Suçun Eş, Üstsoy, Kayın Üstsoy, Kardeş, Evlat Edinen, Vasi Tarafından İşlenmesi 
404
b. Suçun Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişilerce İşlenmesi 
404
c. Suçun Kamu Görevi veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
405
3. Fuhuş Suçunun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK m.227/6) 
406
3. BÖLÜM
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
I. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
413
II. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 
423
A. Genel Açıklamalar 
423
B. Şiddetin Tanımı ve Şiddete Uğrayan Bireyler 
424
C. 6284 sayılı Kanunda Düzenlenen Tedbir Kararları 
428
D. Bu Tedbirleri Kimler Alır? 
429
E. Tedbirin Alınması İçin Mağdurun Talebi Gerekir mi? 
430
F. Tedbir Kararına Aykırılık 
430
Kaynakça 
433
Kavram Dizini 
439