Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamada
Terör Örgütü ve Terör Suçları
Ağustos 2017 / 1. Baskı / 254 Syf.
Fiyatı: 59.90 TL
İndirimli: 17.90 TL (%71)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mart 2018 67.50 TL -     Sepete Ekle
 2. Eylül 2017 64.90 TL 34.90 TL (%47)Sepete Ekle
   

Eserde; terörle mücadele kapsamında başta 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere Türk Ceza Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi yasal düzenlemeler kapsamında terör ihtisas mahkemelerinin uygulaması gereken ilgili yasal mevzuat ele alınmıştır. Uygulama sırasında yaşanan aksaklıklar dile getirilmiş, suçun maddi ve manevi unsurları tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Uygulamacıların zorluk çektikleri hangi olaya hangi yasal düzenlemenin uygulanacağı konuları üzerinde durulmuş, yüksek mahkemelerin güncel kararları konularına göre tasnif edilerek, aranan konu ve kararın kolaylıkla bulunması ve uygulanması hedeflenmiştir. Özellikle sıkça değişen yasal mevzuat nedeniyle yargısal içtihatların, uygulamadaki çözüm üretiminde oynadığı kaçınılmaz rol gereği, yasal değişikler sonucunda yargısal içtihatların değişim süreci de eserde ele alınarak, değişikliklerin anlam ve sonuçlarının kavranması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Suç Örgütü ve Terör Örgütü
Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu
Terör Örgütü Kurma, Yönetme Suçu
Terör Örgütüne Üye Olma Suçu
Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme
Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Suçu
Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu
Terörizmin Finansmanı Suçu
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu
Anayasayı İhlal Suçu
Etkin Pişmanlık
Barkod: 9789750243752
Yayın Tarihi: Ağustos 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 254
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU’NDAKİ SUÇLAR
1. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911. SAYILI YASA)  17
A. Yasal Bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Şartları  18
1. Silahsız ve Saldırısız Olma Şartı  18
2. Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Şartı  20
3. Belirlenen Yerlerde Gerçekleştirilme Şartı  21
4. Süre Bakımından Getirilen Sınırlamama Şartı  23
5. 2911 Sayılı Yasanın 23/b'de sayılan Eylemlerde Bulunmama Şartı  24
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Dağıtılması ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılanların Cezalandırılması Sorunu  26
C. Terör Mahkemelerinde Sıkça Uygulama Alanı Bulan ve Cezalandırılmayı Gerektiren TGYK'daki Suçlar  27
1. Yasaklara Aykırı Hareket (28. Madde)  27
2. Direnme (32. Madde)  29
3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Silahla Katılanlar (33. Madde)  30
D. Basın Açıklamaları  33
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  35
İkinci Bölüm
TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDAKİ SUÇLAR
1. ÖRGÜT TANIMI  39
A. Suç Örgütü  39
1. Hiyerarşik Bir İlişki Olmalıdır (Gevşek Bir Nitelik Taşıyabilir)  40
2. Devamlılık (Süreklilik) Unsuru Bulunmalıdır  41
3. Belirsiz Sayıda ve Tipte Suçlar İşlemek İçin Bir Araya Gelinmelidir  42
4. Üye Sayısı En Az Üç Kişi Olmalıdır  42
5. Elverişli Yapı, Üye Sayısı, Araç ve Gereç Unsurunun Bulunması Gerekir  43
B. Terör Örgütü  44
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  46
2. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇU  55
A. Propagandanın Tanımı  55
B. Terörle Mücadele Kanunda Propagandanın Gelişim Süreci  57
C. Terör Örgütünün Propagandası Suçu (TMK Md. 7/2)  59
1. Her Şeyden Önce Bir “Propaganda''nın Varlığı Söz Konusu Olmalıdır  60
2. Örgütün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri Söz Konusu Olmalıdır  60
D. TMK 7/2. Maddesinde Düzenlenen Propaganda Suçunun Fiilleri  65
1. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri  67
2. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Meşru Gösterme  69
3. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Övme  70
4. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Etme  71
5. TMK 7/2. Fıkrasına Göre Cezalandırılan Diğer Eylemler  72
E. Korunan Hukuki Değer  77
F. Suçun Faili  78
G. Suçun Mağduru  79
Ğ. Suçun Manevi Unsuru  79
H. Hukuka Aykırılık Unsuru  81
I. Kusurluluk  82
İ. Suçun Nitelikli Hali  83
J. Teşebbüs  84
K. İştirak  85
L. İçtima  87
M. Benzer Suçlarla Mukayesesi  88
1. Terör Örgütünün Bildirilerini Açıklama ve Yayınlama Suçu  88
2. Suç İşlemeye Tahrik Suçu  90
3. Suç ve Suçluyu Övme Suçu  90
4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu  91
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  91
3. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA, YÖNETME SUÇU  104
A. Korunan Hukuki Yarar  105
B. Suçun Faili  105
C. Maddi Unsur  105
4. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU  109
A. Suçun Manevî Unsuru  115
B. Teşebbüs  115
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  116
5. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME SUÇU  133
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  137
6. TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU  142
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  145
7. TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH SAĞLAMA SUÇU  156
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  162
8. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  174
A. Terörizmin Finansmanı Suçunun Unsurları  175
1. Suçun Maddi Unsurları  179
2. Suçun Manevi Unsuru  181
B. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu İle İlişkisi  184
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  186
9. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU  194
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  199
10. ANAYASAYI İHLAL SUÇU  223
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  227
11. TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK  229
A. Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği  231
B. TCK 221/1’in Uygulanma Şartları  234
C. TCK 221/2’nin Uygulanma Şartları  235
D. TCK 221/3’ün Uygulanma Şartları  236
E. TCK 221/4’ün Uygulanma Şartları  238
1. TCK 221/4. Maddenin 1’inci Cümlesinin Uygulanma Şartları  238
2. TCK 221/4. Maddenin 2’nci Cümlesinin Uygulanma Şartları  239
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  240
Kaynakça  249
Kavramlar Dizini  251
Yazarların Özgeçmişi  255
 


Nurullah Bodur ...
Mart 2018
67.50 TL
Sepete Ekle
Yusuf Pakır
Temmuz 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Artuç
Temmuz 2018
255.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Karakehya
Temmuz 2018
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU’NDAKİ SUÇLAR
1. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911. SAYILI YASA)  17
A. Yasal Bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Şartları  18
1. Silahsız ve Saldırısız Olma Şartı  18
2. Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Şartı  20
3. Belirlenen Yerlerde Gerçekleştirilme Şartı  21
4. Süre Bakımından Getirilen Sınırlamama Şartı  23
5. 2911 Sayılı Yasanın 23/b'de sayılan Eylemlerde Bulunmama Şartı  24
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Dağıtılması ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılanların Cezalandırılması Sorunu  26
C. Terör Mahkemelerinde Sıkça Uygulama Alanı Bulan ve Cezalandırılmayı Gerektiren TGYK'daki Suçlar  27
1. Yasaklara Aykırı Hareket (28. Madde)  27
2. Direnme (32. Madde)  29
3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Silahla Katılanlar (33. Madde)  30
D. Basın Açıklamaları  33
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  35
İkinci Bölüm
TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDAKİ SUÇLAR
1. ÖRGÜT TANIMI  39
A. Suç Örgütü  39
1. Hiyerarşik Bir İlişki Olmalıdır (Gevşek Bir Nitelik Taşıyabilir)  40
2. Devamlılık (Süreklilik) Unsuru Bulunmalıdır  41
3. Belirsiz Sayıda ve Tipte Suçlar İşlemek İçin Bir Araya Gelinmelidir  42
4. Üye Sayısı En Az Üç Kişi Olmalıdır  42
5. Elverişli Yapı, Üye Sayısı, Araç ve Gereç Unsurunun Bulunması Gerekir  43
B. Terör Örgütü  44
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  46
2. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇU  55
A. Propagandanın Tanımı  55
B. Terörle Mücadele Kanunda Propagandanın Gelişim Süreci  57
C. Terör Örgütünün Propagandası Suçu (TMK Md. 7/2)  59
1. Her Şeyden Önce Bir “Propaganda''nın Varlığı Söz Konusu Olmalıdır  60
2. Örgütün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri Söz Konusu Olmalıdır  60
D. TMK 7/2. Maddesinde Düzenlenen Propaganda Suçunun Fiilleri  65
1. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri  67
2. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Meşru Gösterme  69
3. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Övme  70
4. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Etme  71
5. TMK 7/2. Fıkrasına Göre Cezalandırılan Diğer Eylemler  72
E. Korunan Hukuki Değer  77
F. Suçun Faili  78
G. Suçun Mağduru  79
Ğ. Suçun Manevi Unsuru  79
H. Hukuka Aykırılık Unsuru  81
I. Kusurluluk  82
İ. Suçun Nitelikli Hali  83
J. Teşebbüs  84
K. İştirak  85
L. İçtima  87
M. Benzer Suçlarla Mukayesesi  88
1. Terör Örgütünün Bildirilerini Açıklama ve Yayınlama Suçu  88
2. Suç İşlemeye Tahrik Suçu  90
3. Suç ve Suçluyu Övme Suçu  90
4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu  91
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  91
3. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA, YÖNETME SUÇU  104
A. Korunan Hukuki Yarar  105
B. Suçun Faili  105
C. Maddi Unsur  105
4. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU  109
A. Suçun Manevî Unsuru  115
B. Teşebbüs  115
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  116
5. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME SUÇU  133
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  137
6. TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU  142
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  145
7. TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH SAĞLAMA SUÇU  156
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  162
8. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  174
A. Terörizmin Finansmanı Suçunun Unsurları  175
1. Suçun Maddi Unsurları  179
2. Suçun Manevi Unsuru  181
B. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu İle İlişkisi  184
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  186
9. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU  194
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  199
10. ANAYASAYI İHLAL SUÇU  223
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  227
11. TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK  229
A. Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği  231
B. TCK 221/1’in Uygulanma Şartları  234
C. TCK 221/2’nin Uygulanma Şartları  235
D. TCK 221/3’ün Uygulanma Şartları  236
E. TCK 221/4’ün Uygulanma Şartları  238
1. TCK 221/4. Maddenin 1’inci Cümlesinin Uygulanma Şartları  238
2. TCK 221/4. Maddenin 2’nci Cümlesinin Uygulanma Şartları  239
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  240
Kaynakça  249
Kavramlar Dizini  251
Yazarların Özgeçmişi  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018