Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ticari Defterler ile İspat
Ocak 2020 / 1. Baskı / 151 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Türk Ticaret Kanunu her tacire defter tutma yükümlülüğü yüklemiş olup, ticari işletmesinin ekonomik ve mali durumunu belirleyebilmek ve ticari yaşamda bu tespitlere göre hareket edebilmek için defter tutulması, tacir açısından hak kaybı yaşamaması adına önem arz etmektedir.

Tacirin tutmakla yükümlü olduğu ticari defterler; işletmenin muhasebesiyle ilgili olan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile işletmenin muhasebesiyle ilgisi olmayan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri olup, sayılan bu defterler tacir için lehe ve aleyhe delil olma fonksiyonunu göstermektedir.

Kitapta; ticari defterlerin delil niteliği ve delil olma koşulları aktarılırken Yargıtay içtihatları ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarından da sıklıkla bahsedilmiş, ticari defterlerin hukuk sistemi içerisindeki yeri, karar örnekleriyle birlikte vurgulanmıştır.

Konu Başlıkları
Ticari Defter Tutma Usulü
Elektronik Ortamda Ticari Defterlerin Tutulması
Ticari Defter Tutmakla Yükümlü Olanlar ve Yükümlülüğe Uymamanın Sonuçları
Ticari Defterlerin Çeşitleri
Ticari Defterlerin İbrazı ve Teslimi
Ticari Defterlerin Kesin Delil Niteliği
Ticari Defterlerin Delil Olarak Kabulü İçin Aranan Şartlar
Ticari Defterlerin Sahibi Lehine ve Aleyhine Delil Olması
Ticari Defterlerin Delil Sözleşmesine Konu Olması, Saklanması ve Zayi Belgesi
Barkod: 9789750258671
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 151
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DEFTERLER
1.1. TİCARİ DEFTER KAVRAMI  15
1.2. TİCARİ DEFTER TUTMA USULÜ  16
1.2.1. Açılış ve Kapanış Onayının Gerçekleştirilmesi  20
1.2.2. Açıklık ve Doğruluk Esasına Uygun Olarak Tutulması  24
1.2.3. Defter ve Kayıtların Türkçe Tutulması  25
1.2.4. Kayıtların Niteliği ve Kayıtlarda Yapılacak Değişikliklerin Anlaşılması  26
1.3. ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI  27
1.4. TİCARİ DEFTER TUTMAK İLE YÜKÜMLÜ OLANLAR  29
1.4.1. Genel Olarak  29
1.4.2. Türk Ticaret Kanunu ve Mülga Ticaret Kanunu’na Göre Yükümlüler  29
1.4.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Yükümlüler  37
1.5. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMANIN SONUÇLARI  39
1.5.1. Genel Olarak  39
1.5.2. Ticaret Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  39
1.5.3. Türk Ticaret Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  40
1.5.4. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  41
1.5.5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  42
1.5.6. İcra ve İflas Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  43
1.6. TİCARİ DEFTERLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
1.6.1. Genel Olarak  44
1.6.2. Türk Hukuku’nda Benimsenen Sistem  46
1.7. TİCARİ DEFTERLERİN ÇEŞİTLERİ  48
1.7.1. Genel Olarak  48
1.7.2. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Olan Defterler  49
1.7.2.1. Yevmiye Defteri  51
1.7.2.2. Defteri Kebir  52
1.7.2.3. Envanter Defteri  54
1.7.2.4. Pay Defteri  55
1.7.2.5. Yönetim Kurulu Karar Defteri  55
1.7.2.6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  56
1.7.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Olan Defterler  56
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE VE ALEYHİNE DELİL OLABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR İLE SONUÇLARI
2.1. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYARINCA TİCARİ DEFTERLER İLE İSPATIN DÜZENLENİŞİ  59
2.1.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda İspat ve Delil Kavramı  59
2.1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Çeşitleri  61
2.1.2.1. Kesin Deliler  61
2.1.2.2. Takdiri Deliller  63
2.1.3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı  64
2.1.4. Ticari Defterler ile İspatın Kanun’daki Yeri  67
2.1.5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Karşısında Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi  70
2.2. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE TESLİMİ  72
2.3. TİCARİ DEFTERLERİN KESİN DELİL NİTELİĞİ  79
2.4. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KABULÜ İÇİN ARANAN ŞARTLAR  82
2.4.1. Genel Olarak  82
2.4.2. Tarafların Tacir Olması  83
2.4.3. Uyuşmazlığın Her İki Tarafın Ticari İşletmesinden Kaynaklanması  87
2.5. TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR  92
2.5.1. Genel Olarak  92
2.5.2. Delil Oluşturması İstenen Defterler Kanuna Uygun Şekilde Tutulmuş Olmalıdır  93
2.5.3. Karşı Taraf İleri Sürülen İddiayı Kendi Defter Kayıtları veya Diğer Kesin Delillerle Çürütememiş Olmalıdır  100
2.6. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  104
2.6.1. Genel Olarak  104
2.6.2. Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onaylarının Bulunmaması ve İçerdiği Kayıtların Birbirini Doğrulamaması  107
2.6.3. Taraflardan Birinin Kendi Aleyhine Olan Ticari Defterlerine Dayanması  108
2.6.4. Taraflardan Birinin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanması  110
2.6.4.1. Başka Delillerle Birlikte Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması  110
2.6.4.2. Delilin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Hasredilmesi  113
2.7. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL SÖZLEŞMESİNE KONU OLMASI  120
2.7.1. Her İki Tarafın Ticari Defterlerinin Delil Sözleşmesine Konu Olması  123
2.7.2. Yalnız Bir Tarafın Ticari Defterlerinin Delil Sözleşmesine Konu Olması  125
2.8. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMAMASININ İSPAT HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI  127
SONUÇ  131
Kaynakça  139
 


Ömer Teoman
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Şubat 2021
219.90 TL
İndirimli: 154.90 TL (%30)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DEFTERLER
1.1. TİCARİ DEFTER KAVRAMI  15
1.2. TİCARİ DEFTER TUTMA USULÜ  16
1.2.1. Açılış ve Kapanış Onayının Gerçekleştirilmesi  20
1.2.2. Açıklık ve Doğruluk Esasına Uygun Olarak Tutulması  24
1.2.3. Defter ve Kayıtların Türkçe Tutulması  25
1.2.4. Kayıtların Niteliği ve Kayıtlarda Yapılacak Değişikliklerin Anlaşılması  26
1.3. ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI  27
1.4. TİCARİ DEFTER TUTMAK İLE YÜKÜMLÜ OLANLAR  29
1.4.1. Genel Olarak  29
1.4.2. Türk Ticaret Kanunu ve Mülga Ticaret Kanunu’na Göre Yükümlüler  29
1.4.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Yükümlüler  37
1.5. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMANIN SONUÇLARI  39
1.5.1. Genel Olarak  39
1.5.2. Ticaret Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  39
1.5.3. Türk Ticaret Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  40
1.5.4. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  41
1.5.5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  42
1.5.6. İcra ve İflas Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar  43
1.6. TİCARİ DEFTERLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
1.6.1. Genel Olarak  44
1.6.2. Türk Hukuku’nda Benimsenen Sistem  46
1.7. TİCARİ DEFTERLERİN ÇEŞİTLERİ  48
1.7.1. Genel Olarak  48
1.7.2. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Olan Defterler  49
1.7.2.1. Yevmiye Defteri  51
1.7.2.2. Defteri Kebir  52
1.7.2.3. Envanter Defteri  54
1.7.2.4. Pay Defteri  55
1.7.2.5. Yönetim Kurulu Karar Defteri  55
1.7.2.6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  56
1.7.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Olan Defterler  56
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE VE ALEYHİNE DELİL OLABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR İLE SONUÇLARI
2.1. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYARINCA TİCARİ DEFTERLER İLE İSPATIN DÜZENLENİŞİ  59
2.1.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda İspat ve Delil Kavramı  59
2.1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Çeşitleri  61
2.1.2.1. Kesin Deliler  61
2.1.2.2. Takdiri Deliller  63
2.1.3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı  64
2.1.4. Ticari Defterler ile İspatın Kanun’daki Yeri  67
2.1.5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Karşısında Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi  70
2.2. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE TESLİMİ  72
2.3. TİCARİ DEFTERLERİN KESİN DELİL NİTELİĞİ  79
2.4. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KABULÜ İÇİN ARANAN ŞARTLAR  82
2.4.1. Genel Olarak  82
2.4.2. Tarafların Tacir Olması  83
2.4.3. Uyuşmazlığın Her İki Tarafın Ticari İşletmesinden Kaynaklanması  87
2.5. TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR  92
2.5.1. Genel Olarak  92
2.5.2. Delil Oluşturması İstenen Defterler Kanuna Uygun Şekilde Tutulmuş Olmalıdır  93
2.5.3. Karşı Taraf İleri Sürülen İddiayı Kendi Defter Kayıtları veya Diğer Kesin Delillerle Çürütememiş Olmalıdır  100
2.6. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  104
2.6.1. Genel Olarak  104
2.6.2. Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onaylarının Bulunmaması ve İçerdiği Kayıtların Birbirini Doğrulamaması  107
2.6.3. Taraflardan Birinin Kendi Aleyhine Olan Ticari Defterlerine Dayanması  108
2.6.4. Taraflardan Birinin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanması  110
2.6.4.1. Başka Delillerle Birlikte Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması  110
2.6.4.2. Delilin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Hasredilmesi  113
2.7. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL SÖZLEŞMESİNE KONU OLMASI  120
2.7.1. Her İki Tarafın Ticari Defterlerinin Delil Sözleşmesine Konu Olması  123
2.7.2. Yalnız Bir Tarafın Ticari Defterlerinin Delil Sözleşmesine Konu Olması  125
2.8. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMAMASININ İSPAT HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI  127
SONUÇ  131
Kaynakça  139
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021