Markanın Hükümsüzlüğü Davası ve Hukuki Sonuçları Serhat Sezgin  - Kitap

Markanın Hükümsüzlüğü Davası ve Hukuki Sonuçları

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
94
Barkod:
9786259910260
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
175,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Marka hukuku konusunda çalışanlar ve marka sahipleri için kritik bir öneme sahip olan "Markanın Hükümsüzlüğü Davası ve Hukuki Sonuçları", markanın hükümsüz kılınması konusunda temel bilgileri barındıran bir rehber sunuyor. Bu kitap, markanın özelliklerini, hükümsüzlük davasına sebebiyet veren halleri, yargılama sürecinde dikkat edilmesi ve uyulması gereken hususları ve hükümsüzlük davasının sonuçlarını açıklıyor.
Marka hukuku konusunda temel bilgilere sahip olmak isteyenler için uygun olan bu kitap, özellikle marka hukuku alanında yeni olan avukatlar, marka sahipleri ve öğrenciler için faydalı bir kaynak olacaktır. Marka hukuku konusunda çalışan herkesin kitaplığında olması gereken bu kitap, en son hükümlere göre güncellenmiş ve tamamen anlaşılır bir şekilde yazılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Marka Hakkında Genel Bilgiler
.
Markanın Hükümsüzlüğü Davası
.
Hükümsüzlük Kararının Sonuçları
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖZET.3 
ABSTRACT4 
İÇİNDEKİLER.5 
KISALTMALAR LİSTESİ.11 
GİRİŞ.13 
BİRİNCİ BÖLÜM 
MARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
1.1. Marka Kavramı ve Terminolojisi15 
1.2. Markanın İşlevleri.18 
1.2.1. Ayırt Edicilik18 
1.2.2. Kalite ya da Garanti İşlevi19 
1.2.3. Kaynak Belirtme İşlevi.19 
1.2.4. Reklam İşlevi20 
1.3. Marka Hakkının Özellikleri.20 
1.3.1. Gayri Maddi Olması.20 
1.3.2. Mutlak Hak Olması 21 
1.3.3. İnhisarilik21 
1.3.4. Ülkesellik İlkesi21 
1.3.5. Süreye Bağlı Bir Hak Olması.22 
1.3.6. Hukuki İşlemlere Konu Olması24 
1.3.7. İhtiyarilik 24 
İKİNCİ BÖLÜM 
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI 
2.1. Hükümsüzlük Davasının Hukuki Niteliği ve Konusu29 
2.2. Markanın Hükümsüzlüğü ile İptali Arasındaki Farklar.33 
2.3. Hükümsüzlük Davasına Sebebiyet Veren Haller.35 
2.3.1. Mutlak Ret Sebepleri35 
2.3.1.1. Markanın Bir İşaret Olarak SMK m.4 Kapsamı Dışında Kalması Hali .35 
2.3.1.2. Marka Olarak Tescil Edilecek İşaretin Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmaması37 
2.3.1.3. Markanın Bir Başka Marka İle Aynı Olması ya da Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik Taşıması .37 
2.3.1.4. Markanın Tasvir Edici İşaret İçermesi 38 
2.3.1.5. Markanın Ticari Alanda Herkesin Kullandığı Bir İşareti İçermesi .39 
2.3.1.6. Markanın Mala İlişkin Belli Bir Şekli İçermesi 39 
2.3.1.7. Markanın Yanıltıcı Nitelikte Olması.40 
2.3.1.8. Markanın Bir Uluslararası Örgüte ya da Devlete Ait İşareti İçermesi .42 
2.3.1.9. Markanın Kamuyu İlgilendiren ya da Halka Mal Olmuş Kültürel ya da Tarihi Bir Değeri İçermesi42 
2.3.1.10. Markanın Dinsel Bir Sembol ya da Değeri İçermesi 43 
2.3.1.11. Markaların Genel Ahlaka ya da Kamu Düzenine Aykırılığı 43 
2.3.1.12. Markanın Tescilli Coğrafi İşaret İçermesi.44 
2.3.2. Nispi Ret Nedenleri44 
2.3.2.1. Markanın Bir Başka Markayla Benzer ya da Aynı Olması.45 
2.3.2.1.1. Markaların Aynı veya Benzer Olup Olmama Hali .46 
2.3.2.1.2. Mal ve Hizmetlerin Aynı veya Benzer Olup Olmama Hali.48 
2.3.2.2. Markanın Ticari Vekil ya da Temsilci Tarafından İzinsiz Tescili49 
2.3.2.3. Tescilsiz Markanın veya İşaretin, Gerçek Hak Sahibinin İzni Dışında Tescil Ettirilmiş Olması.50 
2.3.2.4. Markanın Paris Sözleşmesi’nde İfade Edilen Tanınmış Marka Kapsamında Olması 53 
2.3.2.5. Tanınmış Markaların Tescil Edilmesinin Farklı Mal veya Hizmetlere Sömürü Oluşturması 54 
2.3.2.6. Başkasına Ait Kişisel Bir Hak ya da Fikri Mülkiyet Hakkının Marka Olarak Tescil Edilmiş Olması56 
2.3.2.7. Markanın Sonlanmış Bir Ortak ya da Garanti Markasıyla Benzer ya da Aynı Olması.57 
2.3.2.8. Markanın Yenilenmemiş Bir Markayla Benzer yada Aynı Olması.57 
2.3.2.9. Markanın Kötüniyetli Tescil Edilmesi.58 
2.4. Hükümsüzlük Davası Sebeplerinin Kanuni İstisnaları .59 
2.4.1. Markanın Kullanımı Neticesinde Ayırt Edici Niteliğe Kavuşması 59 
2.4.2. Hükümsüzlüğün Markanın Tamamına Sirayet Etmemesi 61 
2.4.3. Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı.61 
2.4.4. SMK m. 19/2 Hükmünün Defi Olarak İleri Sürülmesi 64 
2.5. Hükümsüzlük Davasında Uygulanacak Usul Kuralları 65 
2.5.1. İzlenecek Yargılama Usulü 65 
2.5.2. Arabuluculuk Kurumuna Başvuru65 
2.5.3. Bekletici Mesele Olabilecek Hususlar66 
2.6. Hükümsüzlük Davasının Tarafları66 
2.6.1. Davacı Sıfatını Alabilecekler .67 
2.6.1.1. Menfaat Sahipleri.67 
2.6.1.2. Cumhuriyet Savcıları.68 
2.6.1.3 Alakalı Kamu Kurum ve Kuruluşları .68 
2.6.2. Davalı Sıfatını Alabilecekler68 
2.6.3. Markanın Devri Halinde Taraflar.69 
2.6.3.1. Davacının Davaya Konu Olan Markayı Devralması69 
2.6.3.2. Davalıya Ait Olan Markanın Üçüncü Bir Kişiye Devri.70 
2.6.3.3. Davacıya Ait Markanın Üçüncü Bir Kişiye Devri 70 
2.7. Tarafların İleri Sürebileceği Hususlar71 
2.7.1. Davacının Talepleri71 
2.7.2. Davalının Savunmaları.73 
2.8. Hükümsüzlük Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme.73 
2.9. Hükümsüzlük Davasında Süreler75 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ SONUÇLARI 
3.1. Hükümsüzlük Davasının Sonuçları.77 
3.2. Hükümsüzlük Kararının Geçmişe Yönelik Etkisi .79 
3.2.1. Geçmişe Yönelik Etkinin İstisnaları 79 
3.2.1.1. Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar79 
3.2.1.2. Düzenlenmiş ve İfa Edilmiş Sözleşmeler80 
3.2.1.3. Düzenlenen İstisnaların İstisnai Hali.80 
3.4. Hükümsüzlüğün İntifa, Rehin ve Haciz Üzerinde Etkisi82 
SONUÇ85 
KAYNAKÇA 89