Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Örgütsel İletişim
Şubat 2009 / 2. Baskı / 346 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

İnsanlar arasında ortak simgelerle anlam ve bilgi alışverişi olan iletişim, bireysel, örgütsel ve toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir aracıdır.

Kitapta Örgütsel İletişim konusu üzerine ayrıntılı bir şekilde durulmuş, örgütün en temel kaynağının insan olduğu gerçeğinden hareketle, bireysel iletişim konusu da incelenmiştir.

On bölümden oluşan kitap, iletişim çağının önemli toplumsal aktörlerinden biri olan işletmelerin ve diğer tüm kurumaların etkinliğine katkı sağlayabilecek bilgileri teorik bir çerçevede sunmaktadır.

Konu Başlıkları
Örgüt – İletişim
Örgütsel İletişim
İletişim Türleri – İletişim Engelleri
İletişim Engellerini Aşma
İletişim Fonksiyonları – Örgütsel İletişim Modelleri
Yazılı İletişim – Teknik İletişim
Bilgi Teknolojileri – İletişimin Etkin Yönetimi
Barkod: 9789750209031
Yayın Tarihi: Şubat 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 346
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
ÖRGÜT VE İLETİŞİM
I. ÖRGÜT, ÖRGÜT KURAMLARI VE İLETİŞİM  15
A. Örgüt Kavramının Tanımı ve Anlamı  17
B. Örgüt Türleri  18
C. Örgütlerin Özellikleri  21
D. Örgüt ve İletişim  22
E. Örgüt Yapıları ve İletişim  25
F. Örgüt Kuramları ve İletişim  27
1. Klâsik Örgüt Kuramı ve İletişim  28
2. Neoklâsik Örgüt Kuramı ve İletişim  31
3. Modern Örgüt Kuramları ve İletişim  34
4. Çağdaş Örgüt Kuramları ve İletişim  35
BÖLÜM NOTLARI  37
İkinci Bölüm
İLETİŞİM KAVRAMI VE İLETİŞİM FONKSİYONLARI
I. İLETİŞİM KAVRAMI VE ANLAMI  39
A. İletişimin Tanımı ve Anlamı  39
B. İlişki, İletişim, Etkileşim  41
C. İletişimin Amacı ve Önemi  43
D. İletişimin Temel Özellikleri  44
E. İletişimin Fonksiyonları  46
1. Bireysel İletişimin Fonksiyonları  47
2. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  48
BÖLÜM NOTLARI  51
Üçüncü Bölüm
İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİMİN UNSURLARI
I. İLETİŞİM SÜRECİ  53
II. İLETİŞİMİN UNSURLARI  54
A. Kaynak (Gönderici)  54
1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler  55
B. Mesaj  56
1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  57
a. Mesajın Genel Özellikleri  58
b. Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler  58
C. Kodlama ve Kod Açma  60
D. Kanal  61
E. Alıcı (Hedef)  62
1. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler  63
F. Filtre (Algılama) ve Değerlendirme  65
1. Algı ve Türleri  67
2. Algılama  69
a. Algılama Süreci  71
b. Algı, Gerçek ve Gerçeklik  74
c. Dikkat ve Algılama  75
4. Algılama ve Atfetme  79
G. Geri Bildirim (Feed-Back)  80
1. İstenen Geri Bildirimin Belirlenmesi  82
BÖLÜM NOTLARI  84
Dördüncü Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
I. İLETİŞİM TÜRLERİ  87
A. Sözlü İletişim  87
B. Sözsüz İletişim  90
C. Yazılı İletişim  93
II. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ  94
A. Kişinin Kendisi ile İletişimi  94
B. Kişiler Arası İletişim  95
C. Grup İletişimi  99
D. Örgütsel İletişim  102
E. Kitle İletişimi  104
BÖLÜM NOTLARI  106
Beşinci Bölüm
İLETİŞİMİN İŞLEYİŞ MODELLERİ
I. İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  109
A. Tek Yönlü İletişim  109
B. Çift Yönlü İletişim  112
II. SİMETRİ VE SİMETRİK İLETİŞİM  113
A. Simetrik İletişim  115
1. Tek Yönlü Simetrik İletişim  118
2. İki Yönlü Simetrik İletişim  120
3. Etkileşimli Simetrik İletişim  122
III. ASİMETRİK İLETİŞİM  124
A. İletişimde Asimetri  124
1. Asimetrik İletişimin Yönü  126
BÖLÜM NOTLARI  128
Altıncı Bölüm
İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE ORTADAN KALDIRILMASI
I. İLETİŞİMİN KİŞİSEL ENGELLERİ  131
A. İletişimi Engelleyen Kişisel Faktörler  132
B. Dil ve Anlatım Güçlükleri  134
C. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  135
D. Bilgi Eksikliği  136
E. Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar  136
F. Hatalı Tamamlama  138
G. İletişimin Psikolojik Engelleri  138
II. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  139
A. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  140
B. Empatik İletişim  142
1. Empatik İletişim İçin Dinleme Becerisi  143
C. Güdüleyici İletişim  147
D. Etkin İletişim  147
E. İkna Edici İletişim  149
1. İkna Yöntemleri ve İkna Yaklaşımları  150
BÖLÜM NOTLARI  154
Yedinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE İŞLEYİŞİ
I. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM  157
A. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  158
B. Örgütsel İletişimin Önemi  160
C. Örgütsel İletişimin Amacı  162
D. Örgütsel İletişim Türleri  163
1. Örgüt İçi İletişim  163
2. Örgüt Dışı İletişim  163
E. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  164
II. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  167
A. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  168
1. Dikey İletişim  171
2. Yatay İletişim  175
3. Çapraz (Diyagonal) İletişim  176
4. Çok Yönlü ve Açık İletişim  177
B. Biçimsel Olmayan (Doğal-İnformel) İletişim Yöntemleri  179
C. Sanal Örgütlerde İletişim  184
D. Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi  186
E. Örgütsel İletişimde Etkinlik Faktörleri  188
F. Örgütsel İletişim ve Halkla İlişkiler  190
G. Kriz Dönemlerinde İletişim  191
III. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞ MODELLERİ  194
A. Dairesel ve “Y” İletişim Modeli  195
B. Zincir Modeli  196
C. Merkezi ve Serbest İletişim Modeli  196
BÖLÜM NOTLARI  198
Sekizinci Bölüm
ÖRGÜTLERDE İLETİŞİMİN ENGELLERİ
I. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER  201
A. Örgütsel İletişimin Yapıcı Engelleri  202
B. Örgütsel İletişimin Bozucu Engelleri  203
C. Örgütsel İletişimin Kanal Engelleri  204
D. Örgütsel İletişimin Teknik Engelleri  205
E. Fiziksel Uzaklık  206
F. Zaman Baskısı  206
G. Kesintiler  207
H. Statü ve Hiyerarşik Farklılıklar  207
I. Örgütsel Stres  208
BÖLÜM NOTLARI  213
Dokuzuncu Bölüm
ÖRGÜTLERDE YAZILI İLETİŞİM
I. YAZIŞMALAR VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  215
A. Örgütsel İletişim ve Yazışmalar  216
B. Örgütlerde Yazışma Türleri  216
1. Ticari Amaçlı Yazılar  217
2. Resmi Yazılar  217
a. Resmi Yazı Türleri  218
C. Form Yazıları  220
II. MEKTUPLAR VE İŞ MEKTUPLARI  224
A. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi  225
B. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi  225
C. İş Mektupları (Yazıları)nın Türleri  227
BÖLÜM NOTLARI  231
Onuncu Bölüm
ÖRGÜTLERDE TEKNİK İLETİŞİM
I. ÖRGÜT TEKNOLOJİLERİ VE TEKNİK İLETİŞİM  233
A. Teknoloji Kavramı  233
B. Teknik İletişim Kavramı  235
C. Örgütlerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri  235
1. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Yapıya Etkileri  237
D. Örgütlerde Elektronik İletişim  239
II. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ  241
A. Örgütsel İletişim Araçları  241
1. Örgütlerde Yazılı İletişim Araçları  241
2. Örgütlerde Sözlü İletişim Araçları  245
3. Örgütlerde Teknik İletişim Araçları  246
4. Örgütlerde Görsel (Visual) ve İşitsel-Görsel (Audio-Visual) İletişim Araçları  246
5. Örgütlerde Elektronik İletişim Araçları  247
BÖLÜM NOTLARI  252
Onbirinci Bölüm
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
I. ÖRGÜTLERDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  255
A. Örgütlerde Bilgisayar Ağları ve İletişim  255
B. Örgütsel İletişimde Alan Ağları  258
C. Internet ve Örgütsel İletişim  260
D. Örgütsel İletişim Aracı Olarak İntranet  263
E. Örgütsel İletişim Aracı Olarak Extranet  267
F. Elektronik Veri Değişim Sistemleri  267
II. BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  268
A. Örgütlerde Veri İşleme Sistemi  269
B. Örgütlerde Yönetim Bilgi Sistemi  271
C. Örgütlerde Karar Destek Sistemi  274
D. Örgütlerde Uzman Sistemler  277
E. Ofis Otomasyonu Sistemi ve Örgütsel İletişim  281
F. Örgütlerde Fonksiyonel Bilgi Sistemleri  284
BÖLÜM NOTLARI  285
Onikinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİN YÖNETİMİ
I. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN YÖNETİMİ  287
A. İletişim ve Örgütsel Verimlilik  287
B. İletişim ve Örgütsel Etkinlik  289
C. Etkin İletişim ve Örgütsel Başarı  291
II. ÖRGÜTÜN PSİKOLOJİK ORTAMI VE İLETİŞİM  293
A. Örgütsel Motivasyon ve İletişim  294
B. Örgüt Kültürü ve İletişim  296
C. Örgüt İklimi ve İletişim  297
D. Yöneticilerde Etkili İletişim Teknikleri  301
E. Liderlik ve İletişim  305
III. ÖRGÜTLERDE ALGILAMA YÖNETİMİ  306
A. Algılama Yönetiminin Özellikleri  307
B. Örgütsel Algılama Niçin Yönetilmelidir?  309
IV. ÖRGÜTSEL İMAJ YÖNETİMİ  311
A. İmaj Türleri  312
B. Örgütsel İtibarın Yönetimi  315
1. İtibar Yönetimi Boyutları  317
BÖLÜM NOTLARI  319
Kaynaklar  323
Kavramlar Dizini  341
 


A. Kadir Sönmez
Haziran 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Murat Bülbül
Mayıs 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Doğanay ...
Nisan 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
M. Oğuz Kutlu ...
Nisan 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
ÖRGÜT VE İLETİŞİM
I. ÖRGÜT, ÖRGÜT KURAMLARI VE İLETİŞİM  15
A. Örgüt Kavramının Tanımı ve Anlamı  17
B. Örgüt Türleri  18
C. Örgütlerin Özellikleri  21
D. Örgüt ve İletişim  22
E. Örgüt Yapıları ve İletişim  25
F. Örgüt Kuramları ve İletişim  27
1. Klâsik Örgüt Kuramı ve İletişim  28
2. Neoklâsik Örgüt Kuramı ve İletişim  31
3. Modern Örgüt Kuramları ve İletişim  34
4. Çağdaş Örgüt Kuramları ve İletişim  35
BÖLÜM NOTLARI  37
İkinci Bölüm
İLETİŞİM KAVRAMI VE İLETİŞİM FONKSİYONLARI
I. İLETİŞİM KAVRAMI VE ANLAMI  39
A. İletişimin Tanımı ve Anlamı  39
B. İlişki, İletişim, Etkileşim  41
C. İletişimin Amacı ve Önemi  43
D. İletişimin Temel Özellikleri  44
E. İletişimin Fonksiyonları  46
1. Bireysel İletişimin Fonksiyonları  47
2. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  48
BÖLÜM NOTLARI  51
Üçüncü Bölüm
İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİMİN UNSURLARI
I. İLETİŞİM SÜRECİ  53
II. İLETİŞİMİN UNSURLARI  54
A. Kaynak (Gönderici)  54
1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler  55
B. Mesaj  56
1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  57
a. Mesajın Genel Özellikleri  58
b. Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler  58
C. Kodlama ve Kod Açma  60
D. Kanal  61
E. Alıcı (Hedef)  62
1. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler  63
F. Filtre (Algılama) ve Değerlendirme  65
1. Algı ve Türleri  67
2. Algılama  69
a. Algılama Süreci  71
b. Algı, Gerçek ve Gerçeklik  74
c. Dikkat ve Algılama  75
4. Algılama ve Atfetme  79
G. Geri Bildirim (Feed-Back)  80
1. İstenen Geri Bildirimin Belirlenmesi  82
BÖLÜM NOTLARI  84
Dördüncü Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
I. İLETİŞİM TÜRLERİ  87
A. Sözlü İletişim  87
B. Sözsüz İletişim  90
C. Yazılı İletişim  93
II. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ  94
A. Kişinin Kendisi ile İletişimi  94
B. Kişiler Arası İletişim  95
C. Grup İletişimi  99
D. Örgütsel İletişim  102
E. Kitle İletişimi  104
BÖLÜM NOTLARI  106
Beşinci Bölüm
İLETİŞİMİN İŞLEYİŞ MODELLERİ
I. İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  109
A. Tek Yönlü İletişim  109
B. Çift Yönlü İletişim  112
II. SİMETRİ VE SİMETRİK İLETİŞİM  113
A. Simetrik İletişim  115
1. Tek Yönlü Simetrik İletişim  118
2. İki Yönlü Simetrik İletişim  120
3. Etkileşimli Simetrik İletişim  122
III. ASİMETRİK İLETİŞİM  124
A. İletişimde Asimetri  124
1. Asimetrik İletişimin Yönü  126
BÖLÜM NOTLARI  128
Altıncı Bölüm
İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE ORTADAN KALDIRILMASI
I. İLETİŞİMİN KİŞİSEL ENGELLERİ  131
A. İletişimi Engelleyen Kişisel Faktörler  132
B. Dil ve Anlatım Güçlükleri  134
C. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  135
D. Bilgi Eksikliği  136
E. Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar  136
F. Hatalı Tamamlama  138
G. İletişimin Psikolojik Engelleri  138
II. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  139
A. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  140
B. Empatik İletişim  142
1. Empatik İletişim İçin Dinleme Becerisi  143
C. Güdüleyici İletişim  147
D. Etkin İletişim  147
E. İkna Edici İletişim  149
1. İkna Yöntemleri ve İkna Yaklaşımları  150
BÖLÜM NOTLARI  154
Yedinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE İŞLEYİŞİ
I. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM  157
A. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  158
B. Örgütsel İletişimin Önemi  160
C. Örgütsel İletişimin Amacı  162
D. Örgütsel İletişim Türleri  163
1. Örgüt İçi İletişim  163
2. Örgüt Dışı İletişim  163
E. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  164
II. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  167
A. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  168
1. Dikey İletişim  171
2. Yatay İletişim  175
3. Çapraz (Diyagonal) İletişim  176
4. Çok Yönlü ve Açık İletişim  177
B. Biçimsel Olmayan (Doğal-İnformel) İletişim Yöntemleri  179
C. Sanal Örgütlerde İletişim  184
D. Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi  186
E. Örgütsel İletişimde Etkinlik Faktörleri  188
F. Örgütsel İletişim ve Halkla İlişkiler  190
G. Kriz Dönemlerinde İletişim  191
III. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞ MODELLERİ  194
A. Dairesel ve “Y” İletişim Modeli  195
B. Zincir Modeli  196
C. Merkezi ve Serbest İletişim Modeli  196
BÖLÜM NOTLARI  198
Sekizinci Bölüm
ÖRGÜTLERDE İLETİŞİMİN ENGELLERİ
I. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER  201
A. Örgütsel İletişimin Yapıcı Engelleri  202
B. Örgütsel İletişimin Bozucu Engelleri  203
C. Örgütsel İletişimin Kanal Engelleri  204
D. Örgütsel İletişimin Teknik Engelleri  205
E. Fiziksel Uzaklık  206
F. Zaman Baskısı  206
G. Kesintiler  207
H. Statü ve Hiyerarşik Farklılıklar  207
I. Örgütsel Stres  208
BÖLÜM NOTLARI  213
Dokuzuncu Bölüm
ÖRGÜTLERDE YAZILI İLETİŞİM
I. YAZIŞMALAR VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  215
A. Örgütsel İletişim ve Yazışmalar  216
B. Örgütlerde Yazışma Türleri  216
1. Ticari Amaçlı Yazılar  217
2. Resmi Yazılar  217
a. Resmi Yazı Türleri  218
C. Form Yazıları  220
II. MEKTUPLAR VE İŞ MEKTUPLARI  224
A. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi  225
B. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi  225
C. İş Mektupları (Yazıları)nın Türleri  227
BÖLÜM NOTLARI  231
Onuncu Bölüm
ÖRGÜTLERDE TEKNİK İLETİŞİM
I. ÖRGÜT TEKNOLOJİLERİ VE TEKNİK İLETİŞİM  233
A. Teknoloji Kavramı  233
B. Teknik İletişim Kavramı  235
C. Örgütlerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri  235
1. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Yapıya Etkileri  237
D. Örgütlerde Elektronik İletişim  239
II. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ  241
A. Örgütsel İletişim Araçları  241
1. Örgütlerde Yazılı İletişim Araçları  241
2. Örgütlerde Sözlü İletişim Araçları  245
3. Örgütlerde Teknik İletişim Araçları  246
4. Örgütlerde Görsel (Visual) ve İşitsel-Görsel (Audio-Visual) İletişim Araçları  246
5. Örgütlerde Elektronik İletişim Araçları  247
BÖLÜM NOTLARI  252
Onbirinci Bölüm
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
I. ÖRGÜTLERDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  255
A. Örgütlerde Bilgisayar Ağları ve İletişim  255
B. Örgütsel İletişimde Alan Ağları  258
C. Internet ve Örgütsel İletişim  260
D. Örgütsel İletişim Aracı Olarak İntranet  263
E. Örgütsel İletişim Aracı Olarak Extranet  267
F. Elektronik Veri Değişim Sistemleri  267
II. BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  268
A. Örgütlerde Veri İşleme Sistemi  269
B. Örgütlerde Yönetim Bilgi Sistemi  271
C. Örgütlerde Karar Destek Sistemi  274
D. Örgütlerde Uzman Sistemler  277
E. Ofis Otomasyonu Sistemi ve Örgütsel İletişim  281
F. Örgütlerde Fonksiyonel Bilgi Sistemleri  284
BÖLÜM NOTLARI  285
Onikinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİN YÖNETİMİ
I. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN YÖNETİMİ  287
A. İletişim ve Örgütsel Verimlilik  287
B. İletişim ve Örgütsel Etkinlik  289
C. Etkin İletişim ve Örgütsel Başarı  291
II. ÖRGÜTÜN PSİKOLOJİK ORTAMI VE İLETİŞİM  293
A. Örgütsel Motivasyon ve İletişim  294
B. Örgüt Kültürü ve İletişim  296
C. Örgüt İklimi ve İletişim  297
D. Yöneticilerde Etkili İletişim Teknikleri  301
E. Liderlik ve İletişim  305
III. ÖRGÜTLERDE ALGILAMA YÖNETİMİ  306
A. Algılama Yönetiminin Özellikleri  307
B. Örgütsel Algılama Niçin Yönetilmelidir?  309
IV. ÖRGÜTSEL İMAJ YÖNETİMİ  311
A. İmaj Türleri  312
B. Örgütsel İtibarın Yönetimi  315
1. İtibar Yönetimi Boyutları  317
BÖLÜM NOTLARI  319
Kaynaklar  323
Kavramlar Dizini  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021