Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tazminat ve Alacaklarda
Sorumluluk ve Zamanaşımı
Temmuz 2018 / 3. Baskı / 1060 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 231.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Zamanaşımı, hak aramaya bir sınır konulmasıdır. Nasıl ki kanunu bilmemek özür değilse, hak arama sürelerini bilmemek de özür değildir. Ancak ne var ki, Borçlar Kanunumuzda ve çeşitli yasalarda o kadar çok ve değişik zamanaşımı süreleri vardır ki, bunların hepsini akılda tutmak, yalnız normal yurttaşlar için değil, hukukçular için bile zor olmaktadır. Her sözleşme ve sorumluluk türü için ayrı zamanaşımı süreleri konulmasını yanlış buluyoruz. Bunlar azaltılmalı ve gruplandırılmalıdır.

Kitabımızda zamanaşımı ve hak arama sürelerini, bunların nasıl işlediğini, başlangıcını, kesilmesini olabildiğince anlaşılır ve kolay kavranır biçimde açıklamaya çalıştık.

***

Sözleşme ve sorumluluk türleri bölümünde, günlük yaşamda en çok bilinmesi gerekenleri, en fazla dava konusu edilenleri ele aldık. Genel bölümde çalıştıranın sorumluluğu, yardımcı kişilerden sorumluluk, tüzel kişilerin sorumluluğu, devletin ve kamu görevlilerinin sorumluluğu yer aldı.

Borçlar Kanunu'ndaki sorumluluk ve sözleşme türlerinden özellikle satım ve eser (inşaat) sözleşmelerini geniş biçimde işledik. Üretimcinin sorumluluğu bölümünde, Borçlar Kanunu hükümleri ile Tüketicinin Korunması Kanunu'nu bir arada inceledik.

Borçlar Kanunu dışında, Medeni Kanundaki Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu ve Komşuluk Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Hastanelerin ve Hekimlerin Sorumluluğu, Çevre Zararlarından Sorumluluk, Trafik ve Taşıma Kazalarından Sorumluluk, Sigortalar, Noterlerin Sorumluluğu kitabımızın özel bölümünün konularını oluşturdu.

Yalnız hukukçulara değil, herkese yararlı bir kitap olduğuna inanıyoruz.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Zamanaşımı
Haksız Eylemlerde Zamanaşımı
Bedensel Zararlarda Zamanaşımının Başlangıcı
Tazminat Davalarında Ceza Zamanaşımının Uygulanması
Sorumluluk Türleri ve Zamanaşımı Genel Olarak
Barkod: 9789750249273
Yayın Tarihi: Temmuz 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1060
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  V
İkinci Baskının Sunuş Yazısı  IX
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI
Birinci Ayrım
GENEL BİLGİLER
I– ZAMANAŞIMININ TANIMI  3
II– ZAMANAŞIMININ İŞLEVİ  4
III– ZAMANAŞIMININ ETKİSİ  5
IV– ZAMANAŞIMI TÜRLERİ  9
1– Kazandırıcı zamanaşımı – Kaybettirici zamanaşımı  9
2– Sözleşme zamanaşımı – Haksız eylem zamanaşımı  10
3– Hukuk zamanaşımı – Ceza zamanaşımı  11
V– ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AYRIMI  11
A) İki süre arasındaki farklar  11
B) Yasalardaki hak düşürücü süreler  12
1– Genel olarak  12
2– Medeni Yasa’daki hak düşürücü süreler  13
3– Borçlar Yasası’ndaki hak düşürücü süreler  13
4– Hukuk Yargılama Yasası’ndaki süreler  14
5– İcra İflâs Yasası’ndaki hak düşürücü süreler  15
6– İş Yasası’nda hak düşürücü süreler  16
7– Sosyal Güvenlik Hukukunda hak düşürücü süreler  17
8– İdari Yargılama Yasası’ndaki hak düşürücü süreler  18
9– Başka yasalardaki hak düşürücü süreler  20
İkinci Ayrım
YASALARDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I– BORÇLAR YASASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  21
A) Alacaklarda ve sözleşme ilişkilerinde  21
1– On yıllık süre  21
2– Beş yıllık süre  23
B) Haksız eylemlerde zamanaşımı  24
1– Genel hüküm niteliği  24
2– Önceki ve yeni yasa arasındaki farklar ve görüşlerimiz  25
3– Süreler  26
a) Olağan süre  26
b) Ek (kesin) süre  26
c) Olağan dışı süre (Ceza zamanaşımı süresi)  26
4– Dönme (rücu) isteminde zamanaşımı  27
C) Nedensiz zenginleşmede zamanaşımı  31
1– Nedensiz zenginleşmede zamanaşımı  31
2– Nedensiz zenginleşme kavramı  32
3– İki yasa arasındaki farklar  34
4– Geri alma davasının zamanaşımı hakkında açıklamalar  34
D) Satım sözleşmesinde zamanaşımı süreleri  36
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  36
2– Taşınır satımında zamanaşımı  38
a) Ayıba karşı iki yıllık zamanaşımı  38
c) Satıcının ağır kusurlu olması durumunda zamanaşımı  39
d) Hizmet satımında zamanaşımı süreleri  40
e) Borcun yerine getirilmemesinde zamanaşımı  40
f) Zamanaşımının başlangıcı  40
g) Sözleşme ile zamanaşımı süresinin değiştirilmesi  41
h) Zamanaşımı savunması  41
3– Taşınmaz satımında zamanaşımı  42
a) Sözleşmeye aykırılıkta (10) yıllık genel zamanaşımı  42
b) Binaların (yapıların) ayıplı olmasından doğan davalarda zamanaşımı  43
c) Zamanaşımının başlangıcı  45
E) Eser ve inşaat sözleşmelerinde zamanaşımı  46
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  46
2– Taşınır eserlerdeki ayıptan dolayı zamanaşımı  47
3– Taşınmaz yapılardaki ayıptan dolayı zamanaşımı  48
a) Yasalardaki hükümler  48
b) Önceki ve sonraki yasalar arasındaki benzerlik  48
c) Önceki ve sonraki yasalar arasındaki fark  48
d) Yeni Yasa’da, yüklenicinin “ağır kusuru” nedeniyle açılacak davaların “teslim” tarihinden başlayarak (20) yıl ile sınırlandırılmış olmasının sakıncaları  49
e) 6098 sayılı Yasa’nın ilgili maddelerinin değiştirilmesinin gerekliliği  50
f) Zamanaşımının başlangıcı  50
g) Önceki yasada süre belirtilmemiş olmasının yararları ve Yargıtay’ın depremle ilgili kararlarındaki gerekçeler  51
F) Bağışlayanın cayma hakkını kullanmada zamanaşımı  52
II– MEDENİ YASADAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  53
III– CEZA YASASINDAKİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  54
1– Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesine göre süreler  55
2– Önceki 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesine göre süreler  55
IV– TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  56
1– Haksız rekabet davalarında zamanaşımı  56
2– Tüzel kişi organlarının ceza sorumluluğu ve ceza zamanaşımının uygulanması  56
3– Cari hesapla ilgili davalarda zamanaşımı  57
4– Poliçelerde zamanaşımı  57
5– Çeklerde ibraz süresi  57
6– Taşımacının sorumluluğuna uygulanacak zamanaşımı  57
a) 6762 sayılı TTK’nın 767. maddesine göre  57
b) 6102 sayılı yeni TTK’nın 855. maddesine göre  58
c) İki yasa arasındaki farklar  59
7– Taşıma komisyonculuğu sözleşmesinde zamanaşımı  59
a) 6762 sayılı TTK’da  59
b) 6102 sayılı yeni TTK’da  60
8– Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklarda zamanaşımı  60
a) 6762 sayılı TTK’da  60
b) 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda  61
9– Gemi yolcusu için zamanaşımı süreleri  61
10– Sigorta sözleşmesinden doğan hak ve alacaklarda zamanaşımı  62
a) 6762 sayılı TTK’da  62
b) 6102 sayılı TTK’da  62
11– Rizikonun gerçekleşmesi durumunda süreler  62
a) 6762 sayılı TTK’da  62
b) 6102 sayılı TTK’da  63
V– TRAFİK YASASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  64
1– Yasa hükmü  64
2– Trafik Yasasındaki “uzamış ceza zamanaşımı”nın özelliği ve Borçlar Yasası’nın 72. maddesindeki (önceki m.60) ceza zamanaşımından farkı  64
3– Trafik kazası sorumlularına uygulanacak ceza zamanaşımı süreleri  64
VI– SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDAKİ SÜRELER  65
1– 5510 sayılı Yasa’da  65
2– Yürürlükten kalkan 506 sayılı Yasa’da  67
3– Yürürlükten kalkan 1479 sayılı Yasa’da  67
4– 5434 sayılı Yasa’da  67
VII– İŞ YASASINDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  68
1– Alacaklarda, kıdem ve ihbar tazminatında zamanaşımı süreleri  68
2– İş ve hizmet sözleşmesine aykırılıkta zamanaşımı  68
3– Ücret alacaklarında zamanaşımı  69
4– İş kazaları ve meslek hastalıklarında zamanaşımı  69
5– İş Yasasında hak düşürücü süreler  69
VIII– TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASINDA SÜRELER  70
1– Yasal düzenlemeler  70
2– Yeni 6502 sayılı Tüketici Yasası’ndaki süreler  70
IX– İLÂMLARDA ZAMANAŞIMI  72
1– Süre  72
2– On yıllık sürenin başlangıcı  72
X– FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  73
1– Faiz ve zamanaşımı  73
2– Faizlerde zamanaşımına ilişkin sorunlar  73
3– Faizin (sonradan) ayrı bir dava ile istenebilmesi  74
4– Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin hesaplanması  75
5– Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin örneklerle açıklanması  77
XI– YASAL KORUMA SÜRELERİ VE ZAMANAŞIMI  78
Üçüncü Ayrım
YARGILAMA YASALARINDA SÜRELER
I– HUKUK YARGILAMA YASASI’NDA “DÜZENLEYİCİ” SÜRELER  81
1– Genel olarak  81
2– 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’ndaki süreler  81
3– Önceki 1086 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nda süreler  84
II– İDARİ YARGIDA “DÜZENLEYİCİ” SÜRELER  86
1– Dava açma süreleri  86
2– Sürelerin işlemeye başlaması  86
3– Ek süreler  87
4– Görevsiz yargı yerinde davanın reddi üzerine idari yargıda dava açma süresi  88
5– İdarenin yanıt vermemesi durumunda dava açma süresi  88
6– İdarenin yanıtı kesin değilse  88
7– İdare sonradan yanıt verirse  88
8– Tam yargı (tazminat) davalarında süreler  89
a) İdareye başvuru süresi  89
b) İdareye başvuru sürelerinin niteliği  89
c) İdareye başvuru, tazminat davası açmanın “ön koşulu”dur  90
d) Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz  90
e) İdareye başvuru sürelerinin işleyişi  90
9– Tam yargı (tazminat) davalarında sürelerin başlaması koşulları  92
10– Görevsiz yargı yerlerinde açılan davanın görev yönünden reddi halinde, görevli idare mahkemesine başvuru süresi ve koşulları  95
11– Dava açma süresinin başlangıcına ilişkin özel durumlar  100
12– Sürelerle ilgili ek açıklamalar  124
13– AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin uyarıcı kararları  125
14– İdari Yargıda sürelerin hukuksal niteliği hakkında görüşler  126
Dördüncü Ayrım
BAŞKA ÜLKELERDE ZAMANAŞIMI
FRANSA’DA  137
1– Kural zamanaşımı  138
2– Ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı (10) yıldır  138
3– Durdurucu süre (Objektif süre)  139
4– Başka zamanaşımı süreleri  139
5– Düşürücü (kaybettirici) zamanaşımının tanımı  141
6– Zamanaşımının başlangıcı  141
7– Durdurucu süre  141
8– Zamanaşımının işleyişi  142
ALMANYA’DA  143
1– Normal zamanaşımı süresi  144
2– Zamanaşımının başlangıcı  144
3– Hayat ve vücut bütünlüğüne verilen bir zarardan doğan dava hakları  144
4– Aynı haklarda zamanaşımı  144
5– Zamanaşımı sürelerinin durması ve kesilmesi  145
6– Satım sözleşmesinde zamanaşımı  145
7– Madde hükümleri  145
İTALYA’DA  146
İNGİLTERE’DE  148
İRLANDA’DA  148
AVUSTURYA’DA  148
HOLLANDA’DA  149
İSVEÇ’TE  149
RUSYA’DA  150
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ  150
Beşinci Ayrım
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
I– ALACAKLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  153
II– HAKSIZ EYLEMLERDE VE KUSURSUZ SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  156
III– NEDENSİZ ZENGİNLEŞMEDE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  157
IV– DÖNME DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  158
1– Ardıllık ve dönme  158
2– Haksız eylemlerde ardıllık ve dönme  159
3– Sigortacının ardıllığı  159
4– Sosyal Güvenlik Kurumu rücu davalarında zamanaşımının başlangıcı  160
V– CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  162
VI– AŞKIN ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  163
1. Aşkın (munzam) zarar  163
2. Munzam zarar konusu hak ve alacaklar  163
3. Hukuksal neden  163
4. Borçlunun kusuru  164
5. Munzam zarar davasında zamanaşımı  164
6. Munzam zararda zamanaşımının başlangıcı  165
VII– İLÂMLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  165
VIII– HAKSIZ EYLEMİN SÜRMESİ VEYA TEKRARLANMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  165
IX– BİR ZARAR DOĞUP DAVA EDİLEBİLİR NİTELİK KAZANMADIKÇA ZAMANAŞIMI İŞLEMEYE BAŞLAMAZ  167
Altıncı Ayrım
ZAMANAŞIMININ DURMASI
I– ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ  173
II– ZAMANAŞIMI DURDURAN NEDENLER  173
III– ZAMANAŞIMINI DURDURAN BAŞKA NEDENLER  174
Yedinci Ayrım
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
I– TANIM  177
II– KESİLME NEDENLERİ  178
1– Borçlunun eylemlerinden kaynaklanan kesilme nedenleri  178
2– Alacaklının eylemlerinden kaynaklanan kesilme nedenleri  178
3– Yargıcın veya İcra memurunun usul işlemleriyle zamanaşımının kesilmesi  179
III– BORÇLUNUN BORCUNU TANIMASI (İKRAR)  179
1– Kavram  179
2– Borcu tanımanın (ikrarın) biçimi ve türleri  180
3– Borcu tanımanın (ikrarın) zamanı  182
4– Borcu tanımadan sonra işleyecek yeni süreler  182
IV– DAVA AÇILMASIYLA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  183
1– Dava açılması  183
2– Dava açılmasının sonuçları  184
a) Dava, görevsiz veya yetkisiz mahkemede açılmışsa  184
b) Davanın açılmamış sayılmasında  184
c) Hasımda yanılmada  185
d) Yanlış yazılan ad ve unvan  185
e) Temsilcide yanılmada  185
f) Ölü kişiye karşı dava açılmasında  186
g) Asli müdahalede  187
h) Dayanışmalı borçlulukta  187
i) Paylaşımı olanaksız borçlarda  187
j) Kefalette  187
k) Kambiyo senetlerinde  188
l) Faiz istenmemişse  188
m) Kısmi davada  188
n) Adli Yardım isteğinde  189
o) Ceza davasına katılmada  189
ö) Adli ara vermede  189
p) İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz zamanaşımını kesmez  190
V– ZAMANAŞIMI KESİLMESİNİN BORÇLUDAN BAŞKA KİŞİLERE ETKİSİ  190
A) Dayanışmalı borçluluk ve zincirleme sorumlulukta  191
1– Kavramlar  191
2– Dayanışmalı borçluluk  191
3– Dayanışmalı borç ilişkisinin hükümleri  193
4– Dayanışmalı borçlulara karşı zamanaşımının kesilmesi:  195
B) Ortaklaşa sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  195
1– Kavramlar ve yasa hükümleri  195
2– Zincirleme kazalar  197
3– Trafik kazalarında zamanaşımı, tüm sorumlular hakkında kesilir  197
VI– İCRA KOVUŞTURMASIYLA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  198
1– İcra kovuşturması  198
2– Yetkisiz icra dairesi ve yetki itirazı  198
3– Dayanışmalı borçlular hakkında  199
4– İşlemden kalkan dosyanın yenilenmesi ve zamanaşımı  199
5– İtirazın kaldırılması isteminde  200
6– Menfi tespit davasında  200
7– Kambiyo senetlerine dayalı icra kovuşturmasında  201
8– İhtiyati haciz kararı zamanaşımını kesmez  201
9– İflas Masasına başvurma  201
Sekizinci Ayrım
ZAMANAŞIMI SAVUNMASI
I– KAVRAM  203
II– ÖZELLİKLERİ  204
1– Borçlar Hukuku yönünden  204
2– Usul Hukuku yönünden  205
III– ZAMANAŞIMI SAVUNMASI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AYRIMI  207
IV– ZAMANAŞIMINI İLERİ SÜRME ZAMANI VE BİÇİMİ  208
1– Yazılı yargılama yönteminde  208
2– Basit yargılama yönteminde  211
3– İş mahkemelerinde  212
V– MAHKEMECE SÜRELER HAKKINDA KARAR VERİLME ZAMANI  214
1– Ön inceleme tamamlandıktan sonra süreler hakkında karar verilmesi gereği  214
2– Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra ve tahkikata başlamadan önce, süreler hakkında karar verilmesinin sonuçları  215
VI– ZAMANAŞIMI SAVUNMASINA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER  215
1– Davacı, davalının zamanaşımı savunmasına nasıl karşı çıkmalıdır  215
2– Süresinde yapılmayan zamanaşımı savunmasına karşı “savunmanın genişletilmesine muvafakat etmiyoruz” denilmeli; süre tartışmasına girilmemelidir  216
3– Yargıtay kararlarının yanlışlığı  216
4– Yargıtay’ın yanlış ve olumsuz kararları  218
VII– ZAMANAŞIMI SAVUNMASIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ DURUMLAR  220
1– Dayanışmalı borçlular ve zamanaşımı savunması  220
2– Bozmadan sonra zamanaşımı savunması  221
3– Satış vaadi ve zilyetliğin devrinde  221
4– Evlilik birliği sürerken  221
5– Zamanaşımı ve olumsuz tespit davası  221
6– Adli Yardım istekli davalarda:  222
VIII– ISLAHLA ZAMANAŞIMI SAVUNMASI YAPILAMAMALIDIR  222
1– Islahla zamanaşımına olanak tanınması haksız ve adaletsiz bir uygulamadır  222
2– Islah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz  223
3– Yasanın belirlediği sürelerde kullanılmayan hak düşer  224
4– Bir işlemin ıslahla düzeltilmesi, geçerli bir hukuki işlemin varlığını gerektirir  224
5– Yapılmamış bir hukuki işlem ıslahla düzeltilemez  225
6– Davacı taraf onay vermemiş ise zamanaşımı savunması hiç yapılmamış gibidir  225
7– Zarar ve kapsamı belli olduktan sonra, zamanaşımının ileri sürülmesi, “dürüstlük kuralına” aykırı ve bir hakkın açıkça “kötüye kullanılması”dır  225
8– Yeni 6100 sayılı HMK’nın 176. maddesinin gerekçesine eklenen paragraf, yasanın emredici hükümlerine aykırıdır  226
9– “Kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesi dikkate alınmalıdır  226
10– Islahla zamanaşımı savunması yapılamayacağına ilişkin “öğretici” nitelikte bir Yargıtay kararı  227
11– Islahla zamanaşımı savunması yapılamayacağına ilişkin başka karar örnekleri  229
12– Yargıtay kararlarına egemen olan görüşleri şöyle özetleyebiliriz  231
IX– DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASINA KARŞI ZAMANAŞIMI İLERİ SÜRÜLEMEZ  232
1– Yıllarca sürdürülen haksız uygulamalar  232
2– Yeni Yasa’yla haksız ve adaletsiz uygulamalar sona ermiş olmalı  233
3– Belirsiz alacak davasında, harç tamamlama işlemine karşı zamanaşımı ileri sürülemez  233
X– İCRA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SAVUNMASI  234
1– Genel haciz yolu ile takipte  234
2– İcra Mahkemesinde itirazın kaldırılmasında  234
3– İtirazın iptali davasında  235
4– Kambiyo senetlerine özgü takipte  235
a) Zamanaşımı itirazı  235
b) İcra Mahkemesinde  235
5– İlamların icrasında  236
XI– ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDAN VAZGEÇME  237
1– Zamanaşımından önceden vazgeçme geçersizdir  237
2– Zamanaşımı süresi dolduktan sonra vazgeçme geçerlidir  237
3– Vazgeçme biçimleri  238
4– Vazgeçmenin öteki borçlulara etkisi  239
XII– ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN SÖZLEŞME İLE DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  240
1– Sürelerin kesinliği ve değiştirme yasağı  240
2– Yasak dışında kalan süreler  240
XIII– ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ KÖTÜYE KULLANILMASI  241
XIV– YARGICIN ZAMANAŞIMI SAVUNMASINI İNCELEMESİ  243
1– Zamanaşımı ileri sürülmezse, yargıç bunu kendiliğinden gözönüne alamaz  243
2– Zamanaşımı savunması öncelikle incelenmelidir  244
3– Sonradan yapılan zamanaşımı savunması da öncelikle incelenmelidir  245
4– Zamanaşımı savunması incelenmeden esasa girilmesi ve her ikisi yönünden karar verilmesi doğru değildir  246
XV– ALACAKLININ ÖDEMEZLİK SAVUNMASI  248
1– Genel olarak  248
2– Haksız eylemden zarar görenin ödemezlik defi  248
3– Hile ve korkutma ile borçlandırılan kişinin ödemezlik defi  249
XVI– ZAMANAŞIMI SAVUNMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  249
1– Esasa girilmeden incelenmesi gerektiği hakkında  249
2– Savunmanın genişletilmesine karşı çıkılması hakkında  252
3– Islah yoluyla zamanaşımı savunması yapılamayacağı hakkında  259
İkinci Bölüm
HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMI
I– KONUYA GİRİŞ  273
II– HAKSIZ EYLEM ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  275
1– Olağan süre  275
2– Ek (kesin) süre  275
3– Olağan dışı süre (Ceza zamanaşımı süresi)  275
III– OLAĞAN SÜRE  275
1– Öğrenme olgusu  275
2– Yasalardaki hükümler  277
IV– ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  279
1– Tazminat sorumlularının öğrenilmesi  280
a) Tazminat sorumluları  280
b) Ad ve unvan yanlışları ile temsilcide yanılma  280
2– Zararın öğrenilmesi  283
a) Öğrenme konusunda görüşler ve kesin öğrenme olgusu  283
b) Bugüne kadar sürdürülen ve hak kaybına neden olan uygulamalar  288
c) 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasasıyla yeni dönem  290
3– Zararın gerçekleşmesi ve dava edilebilir nitelik kazanması koşulu  294
a) Üçüncü koşulun gerekli ve zorunlu olması  294
b) Üçüncü koşulun Yargıtay kararlarıyla desteklenmesi  296
c) Tüzel kişilerin zararı öğrenmesi  299
V– ON YILLIK KESİN SÜRENİN BAŞLANGICI VE SONU  299
1– Üst sınır  299
2– On yıllık sürenin başlangıcı ve sonu  300
VI– ZARARIN ON YILDAN SONRA DOĞMUŞ OLMASI  301
1– On yılın aşılıp aşılamayacağına ilişkin görüşler  301
2– Bizim görüşlerimiz  302
3– 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 72. maddesinin gerekçesinde, on yılın aşılıp aşılamayacağına ilişkin görüşler  305
4– 6098 sayılı TBK m.72’nin gerekçesine karşın, TBK. m. 478’in sınırlayıcı hükmü  307
VII– UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ  308
YARGITAY KARARLARI  308
Üçüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
I– BEDENSEL ZARARLAR  315
1– Geçici işgöremezlik durumu  315
2– Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu  318
3– Maddi ve manevi zararlar  319
II– BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  320
1– Zarar, kesin raporla öğrenilir  321
2– İyileşme sürecinin ve gelişen durumların tamamlanmasından sonra alınacak kesin raporun “öğrenilmesi” ile zamanaşımı işlemeye başlayacaktır  322
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Her yeni olgu, yeni bir dava konusudur  324
4– Sonradan ortaya çıkan (beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen) durumlar  325
III– YARGITAY KARARLARI  329
1– Zamanaşımının, Kesin Raporun Öğrenildiği Tarihten İşlemeye Başlayacağına İlişkin Kararlar  329
2– Bedensel Zararlarda Gelişen Durumun Tamamlanmasından Sonra Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağına İlişkin Kararlar  343
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış yeni bir olgu, yeni bir dava konusudur. her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar  359
Dördüncü Bölüm
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI
Birinci Ayrım
YASAL DÜZENLEMELER
I– GENEL OLARAK  367
II– YASALARDAKİ HÜKÜMLER  369
1– Borçlar Yasası’nın ceza zamanaşımına ilişkin maddesi  369
2– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/2. maddesi  371
3– Ceza Yasasında “ceza davası zamanaşımı” maddesi  372
İkinci Ayrım
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI
I– GENEL OLARAK  373
II– CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI  376
1– Uzamış (ceza) zamanaşımının uygulanabilmesi için, haksız eylemin aynı zamanda suç niteliğinde olması gerekir  376
2– Ceza zamanaşımı daha uzun süreli olmalıdır  376
3– Ceza davası zamanaşımının uygulanabilmesi için haksız eylemin yalnızca suç niteliği taşıması yeterli olup, eylemi işleyen hakkında ceza davası açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması gerekli değildir  377
4– Takibi şikayete bağlı suçlarda şikâyet süresinin geçirilmesi veya hiç şikâyetçi olunmaması durumlarında dahi, ceza zamanaşımı uygulanır  381
5– C.Savcılığının takipsizlik kararı da ceza zamanaşımının uygulanmasına engel değildir  383
6– Ceza davasının sona ermesi, ceza zamanaşımının uygulanmasına engel değildir  384
7– Ceza zamanaşımından yararlanmak için, ceza davasına katılmak ve şikâyetçi olmak koşul değildir  387
8– Ceza davası sürerken, hukuk davasının zamanaşımına uğraması söz konusu olamaz  387
9– Ceza davasının hiç açılmaması durumunda, hukuk hakimi, haksız eylemin suç niteliği taşıdığını saptamışsa, uzamış ceza zamanaşımını uygulayacaktır  388
10– Ceza mahkemesinde delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi durumunda dahi, hukuk hakimi, eylemin suç oluşturup oluşturmadığını araştıracak ve suç unsuru saptamışsa, uzamış ceza zamanaşımını uygulayacaktır  390
11– Kamu davasından vazgeçmenin hukuk mahkemesine etkisi  391
12– Ceza ehliyeti olmayanlar hakkında da uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanır  392
13– Mirasçılara karşı açılan davada da uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanır  393
14– Cezaların ertelenmesi veya özel af, uzamış (ceza) zamanaşımını etkilemez  395
15– Af yasalarının ceza zamanaşımına etkisi  396
Üçüncü Ayrım
TAZMİNAT DAVALARINA UYGULANACAK
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I– KAVRAMLAR  399
II– SÜRELERİN NEYE GÖRE BELİRLENECEĞİ  399
III– CEZA YASALARINDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  400
1– Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesine göre süreler  400
2– Eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesine göre süreler  401
3– Artırımlı (ek) ceza davası zamanaşımı süreleri  402
Dördüncü Ayrım
CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI, KESİLMESİ VE SONA ERMESİ
I– GENEL OLARAK  405
II– CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  406
1– Tamamlanmış suçlarda zamanaşımının başlangıcı  408
2– Teşebbüs halinde kalan suçlarda zamanaşımının başlangıcı  410
3– Kesintisiz suçlarda zamanaşımının başlangıcı  410
4– Zincirleme suçlarda zamanaşımının başlangıcı  411
5– Ceza zamanaşımının başlangıcına ilişkin Yargıtay kararları  411
III– CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  413
1– Hukuk mahkemesinde dava açılması ile zamanaşımının kesilmesi  413
2– Ceza mahkemesinde tazminat istenmesi durumunda  416
3– Ceza davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması durumunda  416
4– Ortaklaşa ve zincirleme sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  417
5– Zincirleme kazalar  418
6– Trafik kazalarıyla ilgili davalarda, zamanaşımı, tüm sorumlular hakkında kesilir  419
IV– UZAMIŞ (CEZA) ZAMANAŞIMININ SONA ERMESİ  419
1– Öğrenme olgusu gerçekleşmiş olup, ceza zamanaşımı da dolmuşsa  419
2– Ceza zamanaşımı dolmuş olup da, henüz “öğrenme olgusu” gerçekleşmemişse  420
Beşinci Ayrım
CEZA ZAMANAŞIMININ “MALCA” SORUMLULARA
(KUSURSUZ SORUMLULARA) UYGULANMASI
I– GENEL OLARAK  421
II– MALCA SORUMLULARA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLER  423
1– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/2. maddesi  423
2– Yürürlükten kalkan 765 sayılı TCK’nın 465. maddesi  424
3– Türk Ticaret Kanunu 63. (önceki TTK. 63) maddesi  424
4– Mirasçılar hakkında uzamış (ceza) zamanaşımının uygulanması  425
Altıncı Ayrım
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNİN TAZMİNAT HAKLARINA ETKİSİ
1– Ceza davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması durumunda, hukuk mahkemesinde tazminat davası açabilmenin koşulları  427
2– Çeşitli görüşler  427
3– Ceza davasının düşmesiyle hukuk mahkemesinde dava açma süresi  429
4– Yargıtay kararları  430
5– Ceza davasının Af Yasasıyla ortadan kaldırılmasında durum  432
Yedinci Ayrım
ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ
I– AÇIKLAMALAR  433
1– Genel olarak  433
2– Ceza mahkemesinde şikâyetten vazgeçmenin tazminat hakkına etkisi  433
II– YARGITAY KARARLARI  434
1– Takibi şikâyete bağlı suçlarda  435
2– Takibi şikâyete bağlı olmayan suçlarda  436
III– SORUMLULARDAN BİRİ HAKKINDA FERAGATIN DİĞER SORUMLULARA ETKİSİ  437
Sekizinci Ayrım
HUKUK HAKİMİNİN EYLEMİN SUÇ NİTELİĞİNİ ARAŞTIRMA İŞLEVİ  441
Dokuzuncu Ayrım
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ
I– KESİN HÜKÜM YÖNÜNDEN  447
1– Ceza mahkemesinde tazminat istenmişse  447
2– Sahteciliğe ilişkin ceza mahkemesi kararının kesin hüküm oluşturması  448
3– Yaş düzeltme hakkındaki ceza mahkemesi kararı  448
II– KESİN KANIT OLMA YÖNÜNDEN  448
III– ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN  449
1– Uzamış (ceza) zamanaşımının uygulanmasını gerektiren kararlar  450
2– Uzamış (ceza) zamanaşımından yararlanma hakkını ortadan kaldıran kararlar  451
IV– BEKLETİCİ SORUN YÖNÜNDEN  451
V– CEZA MAHKEMESİNDEKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HUKUK DAVASINA ETKİSİ YÖNÜNDEN:  452
Onuncu Ayrım
HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARŞISINDA DURUMU
I– HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYAN KARARLAR  456
1– Mahkumiyet kararları ile bağlılık  458
2– Suçun işlenmediğine ilişkin kesin aklama (beraat) kararı ile bağlılık  459
3– Eylemin hukuka aykırılığını ve nedensellik bağını saptayan maddi olgularla bağlılık  460
II– HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARLARI KARŞISINDA BAĞIMSIZLIĞI  461
1– Delil yetersizliğine dayanan aklama (beraat) kararı hukuk hakimini bağlamaz  461
2– Kusurun kast çeşidini esas alan ceza mahkemesi beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz  462
3– Eylemin hukuka aykırılığını belirlemede bağımsızlık  463
4– Ceza mahkemesinin nedensellik bağının bulunmadığına ilişkin kararı hukuk hakimini bağlamaz  463
5– Ayırtım gücünün saptanması yönünden bağımsızlık  465
III– HUKUK HAKİMİNİN KUSUR ORANLARINI BELİRLEMEDE BAĞIMSIZLIĞI  466
Beşinci Bölüm
SORUMLULUK TÜRLERİ VE ZAMANAŞIMI GENEL OLARAK
I– KONUYA GİRİŞ  471
II– ZARAR KAVRAMI  473
1– Genel olarak  473
2– Zarar türleri  474
3– Zarar türlerine ilişkin açıklamalar  475
4– Can zararı–mal zararı ayrımının gerekliliği  478
III– ZARARDAN SORUMLULUK VE SORUMLULAR  481
1– Sorumluluk kavramı  481
2– Yasada sorumluluk türleri  481
3– Sorumluluğun kaynakları  481
IV– KUSUR  482
1– Tanım ve yasa hükümleri  482
2– Kusura dayanan sorumluluğun koşulları  482
3– Kusurun gerçekleşme biçimleri  482
V– SÖZLEŞME  482
VI– YASA  483
VII– SORUMLULUK TÜRLERİ  483
A) Sözleşme dışı sorumluluklar  483
1– Yalın nesnel (olağan sebep) sorumluluğu  484
2– Ağırlaştırılmış nesnel sorumluluk (Tehlike sorumluluğu)  484
3– Hakkaniyet sorumluluğu  485
B) Sözleşmeye dayanan sorumluluklar  485
Birinci Ayrım
ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI
I– ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKTA  487
1– Yasa hükmü ve sorumluluğun niteliği  487
2– Sorumluluk koşulları  489
3– Sorumluluktan kurtuluş olanakları  489
a) Özen, gözetim ve denetim ödevinin yerine getirildiğinin kanıtlanması  489
b) Nedensellik bağının kesilmesi  490
4– İşletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olmaması durumunda sorumluluk  490
a) İşletmedeki çalışma amaca elverişli şekilde örgütlendirilmemişse  490
b) Yardımcılara işe uygun araç ve gereç verilmemişse  490
c) Tehlikeli işlerde üçüncü kişilerin zarara uğramaması için gerekli koruyucu önlemler alınmamışsa  491
d) Yardımcı kişiler fazla yorgun olarak çalıştırılmışsa  491
5– Üçüncü kişilere karşı sorumlulukta zamanaşımı  491
II– YARDIMCI KİŞİLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLULUKTA  492
1– Yasa hükmü  492
2– Yardımcı kavramı  494
3– Yardımcı kişilerden sorumluluğun koşulları  494
4– Yardımcı kişilerden sorumlulukta zamanaşımı  495
III– ÇALIŞTIRILAN KİŞİLERDEN SORUMLULUK İLE YARDIMCI KİŞİLERDEN SORUMLULUK ARASINDAKİ FARKLAR  496
IV– YARGITAY KARARLARI  497
İkinci Ayrım
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI
I– ORGANLARIN SORUMLULUĞU  499
1– Tüzel kişi ve organ kavramı  499
2– Yasa hükümleri  500
3– Tüzel kişi ve kusur  500
4– Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu  501
5– Tüzel kişi organlarının Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarından kişisel sorumlulukları  504
II– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  505
1– Tüzel kişilere uygulanacak “hukuk” zamanaşımı süreleri  505
2– Tüzel kişilere uygulanacak uzamış “ceza” zamanaşımı süreleri  505
III– TÜZEL KİŞİ ÇALIŞANLARININ SORUMLULUĞU  507
1– Üçüncü kişilerin zararından sorumluluk  507
2– Üçüncü kişilerin zararından sorumlulukta zamanaşımı  508
IV– YARDIMCI KİŞİLERDEN SORUMLULUK  508
1– Tüzel kişilerin yardımcı kişi kullanmaları  508
2– Yardımcı kişilerden sorumlulukta zamanaşımı  509
Üçüncü Ayrım
KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI
I– KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK AYRIMI  511
II– ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE YÖNETİLEN KAMU KURUMLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA ZAMANAŞIMI  512
III– İDARİ YARGI’DA DAVA AÇMA SÜRELERİ  513
1– İdari Yargı’da açılacak davalar  513
2– Tam yargı ve iptal davalarının açılma biçimi  513
3– Dava açma süreleri  513
4– Görevli olmayan yerlere başvurmada  514
5– İdari makamlara başvurunun yanıtsız kalmasında dava açma süresi  514
6– Üst makamlara başvurmada sürenin durması ve yeniden işlemeye başlaması  515
7– Doğrudan doğruya tam yargı davası açılmasında süre  515
8– İdari Yargı’da dava açma süreleri ve idareye başvuru konusunda uyarılar  516
9– İdari Yargı’da sürelerin hukuksal niteliğine ilişkin görüşler  516
Dördüncü Ayrım
KAMU GÖREVLİLERİNİN KİŞİSEL KUSURLARI VE ZAMANAŞIMI
I– HİZMET KUSURU – KİŞİSEL KUSUR AYRIMI  519
II– KİŞİSEL KUSUR NEDENİYLE DAVA ZAMANAŞIMI  520
1– Kişisel kusur yalnızca haksız eylem niteliğinde ise  520
2– Haksız eylemin suç sayılması durumunda  520
3– Kamu hekiminin kişisel kusurunda zamanaşımı  521
Beşinci Ayrım
İŞ HUKUKUNDA SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI
I– GENEL OLARAK  523
1– Yasa değişikliği  523
2– İş ve hizmet sözleşmesine aykırılıkta zamanaşımı  524
3– Ücret alacaklarında zamanaşımı  524
4– İş kazaları ve meslek hastalıklarında zamanaşımı  525
5– İş Hukukunda hak düşürücü süreler  525
II– KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI  526
1– Kıdem tazminatı zamanaşımı (10) yıl iken, yasa değişikliğiyle (5) yıla indirilmiştir  526
2– Kıdem tazminatında zamanaşımının başlangıcı  527
3– Hizmetlerin birleştirilmesi durumunda, kıdem tazminatı hesabına esas eski dönem çalışmaları zamanaşımına uğramaz  527
III– İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI  528
1– İhbar tazminatında zamanaşımı  528
2– İhbar tazminatı isteme koşulu  529
3– İhbar tazminatında zamanaşımının başlangıcı  529
IV– ÜCRET ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI  529
1– Ücret alacaklarında zamanaşımı (5) yıldır  529
2– İşçilik haklarında zamanaşımının başlangıcı  529
3– Yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği günden işlemeye başlar  531
4– Gemi adamlarının tazminat ve ücret alacaklarında zamanaşımı  531
V– İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI  532
1– İş güvencesi  532
2– İş güvencesinden yararlanabilecek işçiler  532
3– İş sözleşmesinin feshi ve fesih türleri  532
4– Fesih hakkını kullanma süresi  533
5– Sözleşmenin feshinde usul  533
6– Feshin geçerli nedenlere dayandırılması zorunluluğu  534
7– Geçersiz fesih nedenleri  534
8– Fesih bildirimine itiraz ve usulü (İşe iade davası)  534
9– İşe iade davasının sonuçları  536
Altıncı Ayrım
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI
I– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  539
1– 5510 sayılı Yasa’da  539
2– Yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Yasa’da  540
3– Yürürlükten kaldırılan 1479 sayılı Yasa’da  541
4– 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası’nda  541
II– HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER  541
1– 5510 sayılı Yasa’da  541
2– 506 sayılı Yasa’da  542
3– 1479 sayılı Yasa’da  542
III– HİZMET TESPİTİ DAVALARI  542
1– Yasalardaki hükümler  542
2– Hizmet tespiti davasının koşulları  543
3– Tespit davasında hak düşürücü süre  543
4– Tespit davasında süreye ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler  543
5– Hak düşürücü sürenin uygulanmayacağı durumlar  544
6– Yargıtay kararları  545
IV– SGK RÜCU DAVALARI VE ZAMANAŞIMI  547
1– Geçmişten bugüne rücu davaları ve zamanaşımı  547
2– Kurum rücu hakkının hukuksal niteliği  549
3– Yeni 5510 sayılı Yasa’ya göre rücu davaları ve zamanaşımı  551
Yedinci Ayrım
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
I– İŞ KAZALARI  555
1– Tanım  555
2– İş kazasının unsurları  556
3– Önceki yasalar ile 5510 sayılı Yasa arasındaki fark  556
4– İş Hukuku yönünden iş kazasının özelliği  557
5– İş kazası yönünden işyerleri  557
6– İş kazası yönünden iş süreleri  558
7– İşverenlerin iş kazasından sorumlu tutulabilmesinin koşulları  559
8– İşverenlerin önlem alma yükümlülükleri  560
9– Kaza ile zarar arasında nedensellik bağı  561
10– Kaza ile işverence yürütülen iş arasında nedensellik bağı  563
11– İşverenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağının kesilmesi  564
12– İşveren sorumluluğunun hukuksal niteliği  564
II– İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ  567
1– Genel olarak  567
2– İşverenin iş kazasını bildirme yükümlülüğü  568
III– TESPİT DAVALARI  569
1– İş kazasının tespiti davası  569
2– İşgöremezlik oranının tespiti davası  570
IV– MESLEK HASTALIKLARI  572
1– Tanım  572
2– Koşulları  572
3– Sigortalının mesleği  573
4– Meslek hastalığı türleri  573
V– MESLEK HASTALIĞININ SAPTANMASI  575
1– Kurum Sağlık Kurulu raporu ile saptanması  575
2– Meslek hastalığının işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkması  575
3– Meslek hastalığının tespiti davası  576
VI– İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SGK. TARAFINDAN GELİR BAĞLANMASI  577
1– Gelir bağlama koşulları  577
2– Kurum’un rücu hakkı  579
3– Kurum’un rücu edemeyeceği gelir ve aylıklar  580
VII– İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI  582
1– Maddi tazminat davaları  582
2– Manevi tazminat davaları  583
VIII– İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA ZAMANAŞIMI  584
1– Süre  584
2– Sürenin başlangıcı  584
Sekizinci Ayrım
BİNA VE YAPILARDAN SORUMLULUK
I– KONU VE KAPSAM  587
1– Sorumlu olunan bina ve diğer yapı eserleri nelerdir  587
2– Hangi durumlarda ve hangi nedenlerle sorumlu olunacaktır  588
II– YASA HÜKÜMLERİ  591
1– Önceki ve sonraki yasalardaki hükümler  591
2– Yasalar arasındaki farklar ve yeni Yasa’nın 69. maddesinin gerekçesi  591
III– SORUMLULAR, SORUMLULUĞUN TÜRÜ VE KOŞULLARI  592
1– Sorumluluğun türü  592
2– Sorumluluk koşulları  593
3– Sorumlular  594
IV– SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER  599
1– Mücbir sebep  599
2– Zarar görenin ağır kusuru  600
3– Üçüncü kişinin tam kusuruyla nedensellik bağının kesilmesi  601
V– DAVACI VE DAVALI OLMAK  602
1– Davacılar  602
2– Davalılar  602
VI– KANIT YÜKÜ  603
1– Davacı yönünden  603
2– Davalı yönünden  604
VII– BİNA VE YAPI ESERİ MALİKİNİN DÖNME (RÜCU) HAKKI  605
1– Dönme (rücu) hakkının yasal dayanakları  605
2– Koşulları ve kanıtlanması  606
3– Kusur ve kanıt aranmayan dönme (rücu) durumları  607
VIII– ZARAR DOĞMADAN ÖNLEM ALINMASININ İSTENEBİLMESİ  607
IX– ZAMANAŞIMI  608
1– Zarar gören üçüncü kişinin malike karşı açacağı davalarda  608
2– Arada sözleşme ilişkisi varsa  608
3– Üçüncü kişilerin, malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisinin “güven ortamında” zarar görmeleri durumunda zamanaşımı süresi  609
4– Yapı malikinin dönme hakkını kullanmasında zamanaşımı süreleri  611
a) Bina veya yapıyı satan satıcıya karşı  611
b) Binayı yapan yükleniciye ve tüm sorumlulara karşı  612
c) Kiracıya karşı dönme hakkını kullanmada zamanaşımı  613
d) İntifa (yararlanım) ve oturma hakkı sahibine dönmede (rücuda)  613
e) Üçüncü kişiye karşı dönme hakkını kullanmada  614
f) Yardımcı kişiye karşı  614
X– BİNA VE YAPI ESERLERİNDEN SORUMLULUK KONUSUNDA YARGITAY KARARLARI  614
Dokuzuncu Ayrım
TAŞINMAZ MALİKİNİN VE
KOMŞULARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU
I– TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  649
1– Yasa hükmü ve sorumluluğun niteliği  649
2– Sorumluluk koşulları  650
a) Taşkın kullanımın anlamı ve ölçüsü  650
b) Taşkın kullanım sonucu bir zarar doğması veya zarar tehlikesiyle karşılaşılması  652
c) Zarar ile taşkın kullanım arasında nedensellik bağı kurulabilmesi  653
II– TAŞINMAZ MALİKİ İLE BİNA VE YAPI ESERİ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ARASINDA BENZERLİKLER VE FARKLAR  654
1– Ortak yönler  654
2– Ayrı yönler  654
III– KOMŞULARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU  655
1– Yasal düzenlemeler  655
2– Komşu kavramı  656
3– Komşuluk hukukundan yararlanacak olanlar  658
4– Hak ve yükümlülüklerin denkleştirilmesi  661
IV– ZAMANAŞIMI  664
1– Zamanaşımı süreleri  664
2– Zamanaşımı süresinin başlangıcı  664
Onuncu Ayrım
İŞLETME TEHLİKELERİ VE TEHLİKE SORUMLULUĞU
I– KONUYA GİRİŞ  667
II– TEHLİKE SORUMLULUĞU  667
1– Tehlike kavramı  667
2– Tehlike sorumluluğu  668
III– ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHLİKE TAŞIYAN İŞLETMELER  669
1– İşletmeye özgü tehlikeler  669
2– Tehlikeli işletme sayılmanın ölçütü  670
3– Örneklerle tehlikeli işletmeler ve işletme tehlikeleri  670
4– Sorumlular  673
5– Sorumluluk ölçüsü  674
6– Zarar  675
7– Denkleştirme  675
IV– ZAMANAŞIMI  677
1– Süre  677
2– Zamanaşımının başlangıcı  677
Onbirinci Ayrım
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR VE ZAMANAŞIMI
I– KİRA SÖZLEŞMESİ  679
1– Genel olarak  679
2– Kira sözleşmesinin tanımı  680
3– Kira sözleşmesinin hukuksal niteliği  680
II– KİRAYA VERENİN BORÇLARI  680
1– Teslim borcu  680
2– Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu  681
3– Yan giderlere katlanma borcu  681
4– Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu  682
5– Geri verme sırasında kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme  684
III– KİRACININ BORÇLARI  685
1– Kira bedelini ödeme borcu  685
2– Kira bedelini ödeme zamanı  687
3– Kiracının kullanma giderlerini ödemesi  688
4– Kiracının güvence vermesi  688
5– Kiracının temerrüdü  689
6– Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu  689
7– Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu  690
8– Ayıpları kiraya verene bildirme borcu  690
9– Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu  690
10– Kiralananın geri verilmesi  691
IV– ÖZEL DURUMLAR  691
1– Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması  691
2– Kiralananın kullanılmaması  693
3– Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi  693
V– KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  694
1– Sürenin geçmesi  694
2– Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi  695
3– Önemli sebeplerle fesih  695
4– Kiracının iflası  695
5– Kiracının ölümü  695
VI– KİRACININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU  696
1– Kiracının bina sahibi gibi sorumlu tutulabilmesi  696
2– Kiracının komşulara karşı sorumluluğu  697
VII– KİRACI – KİRALAYAN ANLAŞMAZLIKLARINDA ZAMANAŞIMI  700
1– Kira alacaklarında zamanaşımı (5) yıldır  700
2– Kira sözleşmesinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıklarda ve zarara uğrayan tarafın tazminat isteklerinde zamanaşımı on (10) yıldır  700
3– Tarafların birbirlerine karşı (rücu) hakkını kullanmalarında zamanaşımı  702
VIII– ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ  702
Onikinci Ayrım
ÜRETİMCİNİN (İMALÂTÇININ) SORUMLULUĞU
I– KONUYA GENEL BAKIŞ  709
II– KAVRAMLAR VE TANIMLAR  711
1– Kavram  711
2– Üretimci (imalatçı)  711
3– Üretici  712
4– Yasalardaki tanımlar  712
5– Avrupa Birliği Yönergeleri  713
III– ÜRETİMCİNİN (İMALATÇININ) SORUMLULUĞU  714
1– Tanım  714
2– Sorumluluk nedenleri  714
IV– TÜKETİCİ YASASINA GÖRE AYIPLI MALDAN SORUMLULUK  717
1– Ayıplı mal  717
2– Ayıplı maldan sorumluluk  718
3– İspat yükü  718
4– Tüketicinin seçimlik hakları  719
V– ÜRETİMCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  720
1– Genel olarak  720
2– Tüketici Yasasına göre üretimcinin yükümlülükleri  721
VI– ÜRÜNLERE İLİŞKİN YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUMLULUK  729
VII– SORUMLULUĞUN TÜRÜ VE UYGULAMA  731
1– Genel olarak  731
2– Ülkemizdeki yasal düzenlemeler  732
3– Yargıtay kararları  733
4– Yargıtay’ın satıcı ile alıcı arasındaki sözleşme ilişkisinin “güven ortamında” meydana gelen olaylarda, imalatçıyı “sözleşmesel davranış yükümlülükleri” uyarınca sorumlu tutan kararları  735
VIII– TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASINDA SÜRELER  736
1– Ayıplı maldan sorumlulukta zamanaşımı  736
2– İkinci el satışlarda zamanaşımı  736
3– Zamanaşımının ileri sürülemeyeceği durumlar veya üst sınır  737
4– Zamanaşımı süresinin sözleşme ile uzatılması  738
5– Garanti Belgesinin zamanaşımı sürelerine etkisi  739
6– Satış sonrası hizmetlerin süresi  739
Onüçüncü Ayrım
SATICININ SORUMLULUĞU
I– SATIM SÖZLEŞMESİ  741
1– Tanım  741
2– Hukuksal niteliği  741
3– Unsurları  742
4– Satım sözleşmesi türleri  743
5– Satıcının borçları  743
6– Alıcının borçları  743
7– Yarar ve hasar  744
II– TAŞINIR SATIMI  744
1– Tanımı  744
2– Konuları  745
3– Taşınır satımı sözleşmesinin şekli  745
4– Taşınır satımı hakkındaki hükümlerin uygulama alanı  746
III– TAŞINIR SATIMINDA, SATICININ AYIPLARDAN SORUMLULUĞU  746
1– Tanım  746
2– Hukuksal niteliği  747
3– Satıcının ayıptan sorumluluğunun koşulları  747
4– Alıcının seçimlik hakları  752
IV– TAŞINMAZ SATIMI  754
1– Tanımı ve konusu  754
2– Taşınmaz satımına uygulanacak hükümler  754
3– Taşınmaz satımı sözleşmesinin şekle bağlı olması  754
4– Tapulu taşınmazın haricen satışı ve resmi şekle uyulmamasının sonuçları  755
5– Tapusuz taşınmaz satışı  757
6– Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri  758
V– TAŞINMAZ SATIMINDA, SATICININ AYIPLARDAN SORUMLULUĞU  760
1– Uygulanacak yasa hükümleri  760
2– Taşınmazdaki ayıpların neler olabileceği  760
3– Taşınmazdaki ayıpların mal ve can zararlarına neden olması  762
VI– SATIM SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  763
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  763
2– Taşınır satımında zamanaşımı  764
a) Ayıba karşı iki yıllık zamanaşımı  764
b) Satıcı sorumluluğunu kabul ederse (borcunu ikrar ederse), zamanaşımı iki yıl değil, on yıl olacaktır  765
c) Satıcının ağır kusurlu olması durumunda zamanaşımı  766
d) Hizmet satımında zamanaşımı süreleri  766
e) Borcun yerine getirilmemesinde zamanaşımı  767
f) Zamanaşımının başlangıcı  767
g) Sözleşme ile zamanaşımı süresinin değiştirilmesi  767
h) Zamanaşımı savunması  768
3– Taşınmaz satımında zamanaşımı  768
a) Sözleşmeye aykırılıkta (10) yıllık genel zamanaşımı  768
b) Binaların (yapıların) ayıplı olmasından doğan davalarda zamanaşımı  769
c) Zamanaşımının başlangıcı  771
VII– SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  773
1– Satış sözleşmelerinde zamanaşımı süresi  773
2– Taşınır satımında ayıplardan sorumlulukta zamanaşımı  776
3– Taşınmaz satımında zamanaşımına ilişkin kararlar  777
4– Tapu dışı satışlarla ilgili yargıtay kararları  781
5– Tapusuz taşınmazların satışıyla ilgili kararlar  784
Ondördüncü Ayrım
ESER SÖZLEŞMESİ (YAPIM, BAKIM, ONARIM VE
YÜKÜMLENİM SÖZLEŞMELERİ)
I– KAVRAM VE TANIM  785
II– SÖZLEŞMENİN KONULARI  786
1– Satın almak yerine “ısmarlamak” ve “yaptırmak”  786
2– Ev ve daire satın almak yerine “inşa ettirmek”  787
3– Bakım, onarım işleri  787
4– Görüş ve rapor alınması  787
5– Bir işin yaptırılması ve düzenletilmesi  787
III– BAŞKA SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRMA  788
1– Eser sözleşmesi ile hizmet sözleşmesi arasında benzerlik ve farklar  788
2– Eser sözleşmesi ile satış sözleşmesi arasında benzerlik ve farklar  797
3– Karma sözleşmeler  799
4– Eser sözleşmesinde, iş sahibi, tüketici haklarından yararlanamaz  802
IV– SORUMLULUKLAR  803
1– Yüklenicinin doğrudan sorumluluğu  803
2– İş sahibinin, yükleniciyle birlikte sorumlu tutulabileceği durumlar  804
3– Yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin Yargıtay kararları  804
4– Yüklenici ile birlikte iş sahibinin de sorumlu olduğu durumlara ilişkin kararlar  806
V– İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  808
1– Ülkemizde kötü ve niteliksiz yapılaşmanın yarattığı sorunlar  808
2– Taşınmazdaki ayıpların mal ve can zararlarına neden olması  809
3– İnşaat sözleşmelerinde anlaşmazlık konuları  809
4– Taşınmazdaki ayıpların neler olabileceği  810
VI– ARSA PAYI KARŞILIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPIMI SÖZLEŞMELERİ  810
1– Tanım  810
2– Sözleşmenin unsurları  811
3– Hukuksal niteliği  812
4– Düzenlenme biçimleri  814
5– Yüklenicinin borçları ve yükümlülükleri  816
6– Arsa sahibinin borçları  816
7– Yüklenicinin inşaattaki ayıplardan sorumluluğu  816
8– İş sahibinin, ayıba karşı seçimlik hakları  817
9– Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hükümleri  817
10– Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin sona ermesi  818
VII– ESER VE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  819
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  820
2– Taşınır eserlerdeki ayıptan dolayı zamanaşımı  820
3– Taşınmaz yapılarda ayıptan dolayı zamanaşımı  821
VIII– DEPREM ZARARLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  826
Onbeşinci Ayrım
HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞU
I– KONUYA GENEL BAKIŞ  833
II– SAĞLIK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER  834
1– Anayasa hükmü  834
2– Yasal düzenlemeler  835
III– HEKİME BAŞVURMA  837
1– Hasta gözüyle hekim  837
2– Hekime niçin başvurulur  839
IV– HASTA İLE HEKİM–HASTANE İLİŞKİSİNİN KURULMA BİÇİMLERİ  839
1– Doğrudan hekime başvurma  839
2– Hasta başvurmaksızın hekimin zorunlu tıbbi yardımda bulunması  840
3– Hastane aracılığıyla hekimle buluşma  841
V– HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  842
1– Genel olarak  842
2– Tedavi sözleşmesinin “kendine özgü–sui generis” bir sözleşme olduğu görüşü  843
3– Hizmet sözleşmesi görüşü  844
4– Vekâlet sözleşmesi görüşü  844
5– Eser sözleşmesi sayılabilecek tıbbi işlemler  845
6– Hekimin vekâletsiz işgörme durumunda kalması  845
7– Hekimin haksız eylemi  846
VI– SAĞLIKTA VE HEKİMLİKTE SORUMLULUK KOŞULLARI  848
VII– HEKİM SORUMLULUĞUNUN TÜRÜ  848
1– Hasta ile hekim arasında sözleşme ilişkisi varsa  849
2– Hekim yardımcı kişi kullanmışsa  849
3– Hekim, yardımcı kişi konumunda ise  850
4– Hekim, vekâletsiz iş görmüşse  850
5– Hekim, kamu hastanesi görevlisi ise  851
VIII– SORUMLULUK NEDENLERİ  851
1– Hekimlik mesleğinin gerektirdiği “yüksek özen” gösterilmemiş olması  851
2– En hafif kusurdan tam sorumluluk  851
IX– HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  851
1– Hastalığı belirleme (Tanı–teşhis) yükümlülüğü  852
2– Tedavi yöntemini seçme ve uygulama yükümlülüğü  853
3– Hastayı ve yakınlarını aydınlatma ve onamlarını alma yükümlülüğü  854
4– Aldatmama ve yanıltmama yükümlülüğü  858
5– Sır saklama yükümlülüğü  858
6– Kayıt tutma yükümlülüğü  859
7– Yüksek özen gösterme yükümlülüğü  860
X– SORUMLULUĞUN VE KUSURUN SAPTANMASI  864
1– Sorumluluğun ölçüsü  864
2– Sorumluluk ve kusurun saptanması  864
3– Bilirkişi raporlarının geçerliği  866
XI– ÖZEL HASTANELERİN SORUMLULUĞU  869
1– Konuya genel bakış  869
2– Özel hastane ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  870
a) Sözleşme ilişkisi  870
b) Vekâletsiz işgörme ilişkisi  871
c) Haksız fiil ilişkisi  872
3– Özel hastanelerin sorumlulukları  873
a) Yükümlülükler  873
b) Nedensellik bağı  874
c) Yüksek özen borcu  875
d) En hafif ihmalden tam sorumluluk  876
e) Yardımcı kişilerden sorumluluk  876
XII– KAMU HASTANELERİ  876
1– Yasal düzenlemeler  876
2– Kamu Hastanesi ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  877
3– Kamu hastanelerinin sorumlu tutulabilme koşulları  878
4– Kamu hastanesi hekimlerinin “görevden ayrılabilir” kişisel kusurları  879
5– Kişisel kusurun görevi yapmamaktan kaynaklanması  881
6– Hekimin ve öteki sağlık personelinin “idare” ile birlikte sorumlulukları  881
7– Döner sermaye uygulaması ve sorumluluk  883
XIII– HEKİMLER VE HASTANELER İLE HASTA ARASINDA SORUMSUZLUK ANLAŞMASI YAPILABİLİR Mİ ?  883
XIV– HEKİMLERE VE HASTANELERE KARŞI DAVA AÇILMASI  884
1– Dava konuları  884
2– Dava türleri  884
XV– GÖREVLİ MAHKEMELER  885
1– Bağımsız çalışan hekimlere ve özel hastanelere karşı açılacak davalarda  885
2– Sigortalıları tedavi ile yükümlü hastanelere karşı açılacak davalarda  885
3– Kamu hastanelerinin hizmet kusurları nedeniyle açılacak davalarda  886
4– Kamu görevlilerinin kişisel kusurları nedeniyle açılacak davalarda  886
XVI– ZAMANAŞIMI  887
1– Hasta–Hekim ilişkisinde  887
2– Özel Hastanelerin sorumluluğu ve yardımcı kişilerden sorumlulukta  887
3– Kamu Hastanelerine karşı açılacak tazminat davalarında  887
4– Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakları davalarda  888
XVII– YARGITAY KARARLARI  889
1– Hekim–hasta ilişkisini vekalet ilişkisi kabul eden Yargıtay kararları  889
2– Eser Sözleşmesi kabul edilen tıbbi elatmalar konusunda Yargıtay kararları  891
3– Sorumluluğun ölçüsü konusunda Yargıtay kararları  893
4– En hafif kusurdan tam sorumluluk konusunda Yargıtay kararları  896
5– Kamu görevlisinin kişisel kusuruyla ilgili Yargıtay kararları  901
Onaltıncı Ayrım
ÇEVRE ZARARLARI VE SORUMLULARI
I– TANIMLAR  907
1– Genel olarak çevre ve Çevre Hukuku  907
2– Çevre kavramı ve çeşitli tanımları  907
3– Yasa’da çevre tanımı  908
4– Çevre hakkı  908
5– Çevre türleri  908
II– ÇEVRE SORUNLARI  909
1– Genel olarak çevre sorunları  909
2– Başlıca çevre sorunları  910
a) Hava kirliliği  911
b) Su kirliliği  912
c) Toprak kirliliği  913
d) Bitki ve hayvan türlerinin azalması  914
e) İklim değişikliği, küresel ısınma  915
f) Ozon tabakasına verilen zararlar ve canlılar üzerindeki etkileri  916
g) Ormanların ve ağaçlık alanların azalması  919
h) Çölleşme  921
i) Endüstriyel kirlilikler  921
j) Gürültü kirliliği  923
k) Kentsel, tarihsel ve kültürel kirlenme  924
III– ÇEVRENİN KORUNMASI  926
1– Yasal düzenlemeler  926
2– Uluslararası sözleşmeler  927
3– Çevre korumada temel ilkeler  927
a) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi  928
b) Önleme ilkesi  929
c) İhtiyat (sakınma) ilkesi  932
d) Kirleten öder ilkesi  932
e) Katılım ve işbirliği ilkesi  933
f) Entegrasyon (bütünleşme) ilkesi  934
IV– ÇEVRE ZARARLARINDAN SORUMLULUK VE SORUMLULAR  935
A) Hukuki sorumluluk  936
1– Yasal düzenlemeler  936
2– Sorumluluğun hukuki niteliği  937
3– Sorumluluk koşulları  939
B) İdari sorumluluk  953
C) Ceza sorumluluğu  954
V– ÇEVRE ZARARLARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI  956
1– Genel olarak dava konuları  956
2– Çevre kirliliğinden kaynaklanan can zararları nedeniyle tazminat istemleri  958
3– Çevre kirliliğinden kaynaklanan malvarlığı (ürün) zararları nedeniyle tazminat istemleri  960
4– Davacılar (zarar görenler)  961
5– Davalılar (kirleten ve bozanlar)  962
VI– GÖREVLİ MAHKEMELER  963
1– Asliye hukuk mahkemeleri  963
2– Tüketici mahkemeleri  963
VII– ÇEVRE ZARARLARINDA ZAMANAŞIMI  964
1– Çevre Kanunu’na göre zamanaşımı  964
2– Genel hükümlere göre zamanaşımı  965
Onyedinci Ayrım
TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI
I– TRAFİK KAZALARI  967
1– Tanım  967
2– Oluş biçimlerine göre trafik kazası türleri  967
3– Uygulanan yasalara göre trafik kazası türleri  968
II– TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DAVA TÜRLERİ  968
1– Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat (TBK. m. 53, 56)  968
2– Bedensel zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat (TBK. m. 54, 56)  969
3– Kaza geçiren kişinin yakınlarının maddi ve manevi zararları  970
4– Araç ve eşya hasarı nedeniyle tazminat  970
III– TRAFİK KAZALARINDAN SORUMLU OLANLAR  971
1– İşletenler  971
2– İşleten gibi sorumlu olanlar  972
3– Sürücü ve yardımcıları  973
4– Taşımacılar  974
5– İşverenler  975
6– Sigortacılar  976
IV– TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  982
1– Yasa hükmü  982
2– Ölümlerde ve bedensel zararlarda zamanaşımı süreleri  982
3– Maddi hasarlarda zamanaşımı süresi  983
4– Manevi tazminat isteklerinde zamanaşımı  983
5– Yükümlülerin birbirlerine dönme haklarında süre  983
V– UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI  984
1– Trafik kazalarında ceza zamanaşımı tüm sorumlulara uygulanır  984
2– Ceza zamanaşımı sigortacıya da uygulanır  984
3– Ceza zamanaşımı dolduktan sonraki dava süresi  985
4– Ceza zamanaşımının uygulanma koşulları  985
5– Ceza zamanaşımının uygulanamayacağı durumlar  987
6– Teknik arızadan kaynaklanan kazalarda ceza zamanaşımı uygulanacak mıdır?  988
VI– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  990
VII– YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMI  990
VIII– ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  991
1– Tazminat sorumlularının öğrenilmesi  991
2– Zararın öğrenilmesi  992
IX– ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  993
1– Dava açılmasıyla, zararın tümü için zamanaşımının kesilmesi  993
2– Ortaklaşa sorumlulardan biri hakkında kesilen zamanaşımının, tümü hakkında kesilmesi  993
X– YARGITAY KARARLARI  995
1– İşleten hakkında ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  995
2– Sigortacı hakkında da uzamış ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  999
3– Manevi tazminat isteklerinde ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  1001
4– Ölüm, yaralanma, araç hasarı bir arada ise, araç hasarına da ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  1004
Onsekizinci Ayrım
SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I– TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  1007
1– Yasa hükmü  1007
2– Sigorta Genel Şartları  1008
3– Sigortacıya uygulanacak zamanaşımı süreleri  1008
4– Dönme (rücu) davalarında süre  1009
II– İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA ZAMANAŞIMI  1009
III– TAŞIMA SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  1009
IV– KOLTUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  1010
V– GÜVENCE HESABINDA ZAMANAŞIMI  1010
VI– ÖZEL SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI  1011
Ondokuzuncu Ayrım
NOTERLERİN SORUMLULUĞU
I– NOTER VE NOTERLİK  1013
1– Bir kamu hizmeti olarak noterlik  1013
2– Noterliğin ve noterlerin çalışma koşulları ve özellikleri  1013
3– Hukuk ve Ceza sorumlulukları  1014
4– Noterlerin yaptıkları işler  1015
5– Noterlik işlemlerinin nasıl yapılacağı  1017
6– Noter tutanaklarının düzenlenme şekli  1019
7– Onaylama  1020
8– Noterlik işlemlerinin niteliği ve geçerliği  1021
II– NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  1021
1– Yasa hükmü  1021
2– Yargıtay kararlarında sorumluluğun hukuki niteliği  1022
3– Noterlerin iki tür sorumluluğu  1025
a) Noterlerin doğrudan kendi işlemlerinden sorumluluğu  1026
b) Noterlerin çalıştırdığı kişilerden sorumluluğu  1026
4– Zarar gören kişilerle noterler arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  1028
a) Noterler ile iş sahipleri arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  1028
b) Noterlerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun hukuksal niteliği  1029
III– NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI  1029
1– Bir işlemin hiç yapılmamış veya hatalı ya da eksik yapılmış olması  1029
a) Bir işlemin hiç yapılmamış olması  1029
b) Hatalı işlemler yapılmış olması  1030
c) Eksik işlem yapılmış olması  1033
2– İşlem ve eylemin hukuka aykırı olması  1033
3– Noterin veya çalışanların işlemlerinden bir zarar doğmuş olması  1034
4– Hukuka aykırı işlem ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması  1035
5– Noterlerin sorumluluktan kurtulma olanakları  1038
a) Zarar görenin kusuru  1038
b) Üçüncü kişinin kusuru  1039
c) Mücbir sebep  1040
6– Sorumluluk (kusur) oranı belirlenmesinin gerekli olduğu haller  1040
IV– NOTERLERİN CEZA SORUMLULUĞU  1041
1– Ceza Kanunu yönünden kamu görevlisi sayılma  1041
2– Kovuşturma usulü  1042
3– Noterlerin ceza sorumluluğu  1042
4– Ceza sorumluluğunun koşulları  1042
V– NOTERE KARŞI DAVA AÇILMASI  1044
1– Davacılar  1044
2– Davalılar  1044
3– Görevli mahkeme  1045
4– Yetkili mahkeme  1045
5– Dava türü  1045
VI– RÜCU DAVALARI  1046
1– Noterin çalıştırdığı kişilere rücu hakkı  1046
2– Noterin üçüncü kişilere rücu hakkı  1046
VII– ZAMANAŞIMI  1047
1– Noterde işlem yaptıranların açacakları davalarda  1047
2– Üçüncü kişilerin açacakları davalarda  1047
3– Notere uzamış ceza zamanaşımının uygulanması  1047
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  1049
Kavramlara Göre Arama Dizini  1053
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  V
İkinci Baskının Sunuş Yazısı  IX
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI
Birinci Ayrım
GENEL BİLGİLER
I– ZAMANAŞIMININ TANIMI  3
II– ZAMANAŞIMININ İŞLEVİ  4
III– ZAMANAŞIMININ ETKİSİ  5
IV– ZAMANAŞIMI TÜRLERİ  9
1– Kazandırıcı zamanaşımı – Kaybettirici zamanaşımı  9
2– Sözleşme zamanaşımı – Haksız eylem zamanaşımı  10
3– Hukuk zamanaşımı – Ceza zamanaşımı  11
V– ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AYRIMI  11
A) İki süre arasındaki farklar  11
B) Yasalardaki hak düşürücü süreler  12
1– Genel olarak  12
2– Medeni Yasa’daki hak düşürücü süreler  13
3– Borçlar Yasası’ndaki hak düşürücü süreler  13
4– Hukuk Yargılama Yasası’ndaki süreler  14
5– İcra İflâs Yasası’ndaki hak düşürücü süreler  15
6– İş Yasası’nda hak düşürücü süreler  16
7– Sosyal Güvenlik Hukukunda hak düşürücü süreler  17
8– İdari Yargılama Yasası’ndaki hak düşürücü süreler  18
9– Başka yasalardaki hak düşürücü süreler  20
İkinci Ayrım
YASALARDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I– BORÇLAR YASASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  21
A) Alacaklarda ve sözleşme ilişkilerinde  21
1– On yıllık süre  21
2– Beş yıllık süre  23
B) Haksız eylemlerde zamanaşımı  24
1– Genel hüküm niteliği  24
2– Önceki ve yeni yasa arasındaki farklar ve görüşlerimiz  25
3– Süreler  26
a) Olağan süre  26
b) Ek (kesin) süre  26
c) Olağan dışı süre (Ceza zamanaşımı süresi)  26
4– Dönme (rücu) isteminde zamanaşımı  27
C) Nedensiz zenginleşmede zamanaşımı  31
1– Nedensiz zenginleşmede zamanaşımı  31
2– Nedensiz zenginleşme kavramı  32
3– İki yasa arasındaki farklar  34
4– Geri alma davasının zamanaşımı hakkında açıklamalar  34
D) Satım sözleşmesinde zamanaşımı süreleri  36
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  36
2– Taşınır satımında zamanaşımı  38
a) Ayıba karşı iki yıllık zamanaşımı  38
c) Satıcının ağır kusurlu olması durumunda zamanaşımı  39
d) Hizmet satımında zamanaşımı süreleri  40
e) Borcun yerine getirilmemesinde zamanaşımı  40
f) Zamanaşımının başlangıcı  40
g) Sözleşme ile zamanaşımı süresinin değiştirilmesi  41
h) Zamanaşımı savunması  41
3– Taşınmaz satımında zamanaşımı  42
a) Sözleşmeye aykırılıkta (10) yıllık genel zamanaşımı  42
b) Binaların (yapıların) ayıplı olmasından doğan davalarda zamanaşımı  43
c) Zamanaşımının başlangıcı  45
E) Eser ve inşaat sözleşmelerinde zamanaşımı  46
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  46
2– Taşınır eserlerdeki ayıptan dolayı zamanaşımı  47
3– Taşınmaz yapılardaki ayıptan dolayı zamanaşımı  48
a) Yasalardaki hükümler  48
b) Önceki ve sonraki yasalar arasındaki benzerlik  48
c) Önceki ve sonraki yasalar arasındaki fark  48
d) Yeni Yasa’da, yüklenicinin “ağır kusuru” nedeniyle açılacak davaların “teslim” tarihinden başlayarak (20) yıl ile sınırlandırılmış olmasının sakıncaları  49
e) 6098 sayılı Yasa’nın ilgili maddelerinin değiştirilmesinin gerekliliği  50
f) Zamanaşımının başlangıcı  50
g) Önceki yasada süre belirtilmemiş olmasının yararları ve Yargıtay’ın depremle ilgili kararlarındaki gerekçeler  51
F) Bağışlayanın cayma hakkını kullanmada zamanaşımı  52
II– MEDENİ YASADAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  53
III– CEZA YASASINDAKİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  54
1– Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesine göre süreler  55
2– Önceki 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesine göre süreler  55
IV– TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  56
1– Haksız rekabet davalarında zamanaşımı  56
2– Tüzel kişi organlarının ceza sorumluluğu ve ceza zamanaşımının uygulanması  56
3– Cari hesapla ilgili davalarda zamanaşımı  57
4– Poliçelerde zamanaşımı  57
5– Çeklerde ibraz süresi  57
6– Taşımacının sorumluluğuna uygulanacak zamanaşımı  57
a) 6762 sayılı TTK’nın 767. maddesine göre  57
b) 6102 sayılı yeni TTK’nın 855. maddesine göre  58
c) İki yasa arasındaki farklar  59
7– Taşıma komisyonculuğu sözleşmesinde zamanaşımı  59
a) 6762 sayılı TTK’da  59
b) 6102 sayılı yeni TTK’da  60
8– Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklarda zamanaşımı  60
a) 6762 sayılı TTK’da  60
b) 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda  61
9– Gemi yolcusu için zamanaşımı süreleri  61
10– Sigorta sözleşmesinden doğan hak ve alacaklarda zamanaşımı  62
a) 6762 sayılı TTK’da  62
b) 6102 sayılı TTK’da  62
11– Rizikonun gerçekleşmesi durumunda süreler  62
a) 6762 sayılı TTK’da  62
b) 6102 sayılı TTK’da  63
V– TRAFİK YASASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  64
1– Yasa hükmü  64
2– Trafik Yasasındaki “uzamış ceza zamanaşımı”nın özelliği ve Borçlar Yasası’nın 72. maddesindeki (önceki m.60) ceza zamanaşımından farkı  64
3– Trafik kazası sorumlularına uygulanacak ceza zamanaşımı süreleri  64
VI– SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDAKİ SÜRELER  65
1– 5510 sayılı Yasa’da  65
2– Yürürlükten kalkan 506 sayılı Yasa’da  67
3– Yürürlükten kalkan 1479 sayılı Yasa’da  67
4– 5434 sayılı Yasa’da  67
VII– İŞ YASASINDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  68
1– Alacaklarda, kıdem ve ihbar tazminatında zamanaşımı süreleri  68
2– İş ve hizmet sözleşmesine aykırılıkta zamanaşımı  68
3– Ücret alacaklarında zamanaşımı  69
4– İş kazaları ve meslek hastalıklarında zamanaşımı  69
5– İş Yasasında hak düşürücü süreler  69
VIII– TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASINDA SÜRELER  70
1– Yasal düzenlemeler  70
2– Yeni 6502 sayılı Tüketici Yasası’ndaki süreler  70
IX– İLÂMLARDA ZAMANAŞIMI  72
1– Süre  72
2– On yıllık sürenin başlangıcı  72
X– FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  73
1– Faiz ve zamanaşımı  73
2– Faizlerde zamanaşımına ilişkin sorunlar  73
3– Faizin (sonradan) ayrı bir dava ile istenebilmesi  74
4– Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin hesaplanması  75
5– Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin örneklerle açıklanması  77
XI– YASAL KORUMA SÜRELERİ VE ZAMANAŞIMI  78
Üçüncü Ayrım
YARGILAMA YASALARINDA SÜRELER
I– HUKUK YARGILAMA YASASI’NDA “DÜZENLEYİCİ” SÜRELER  81
1– Genel olarak  81
2– 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’ndaki süreler  81
3– Önceki 1086 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nda süreler  84
II– İDARİ YARGIDA “DÜZENLEYİCİ” SÜRELER  86
1– Dava açma süreleri  86
2– Sürelerin işlemeye başlaması  86
3– Ek süreler  87
4– Görevsiz yargı yerinde davanın reddi üzerine idari yargıda dava açma süresi  88
5– İdarenin yanıt vermemesi durumunda dava açma süresi  88
6– İdarenin yanıtı kesin değilse  88
7– İdare sonradan yanıt verirse  88
8– Tam yargı (tazminat) davalarında süreler  89
a) İdareye başvuru süresi  89
b) İdareye başvuru sürelerinin niteliği  89
c) İdareye başvuru, tazminat davası açmanın “ön koşulu”dur  90
d) Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz  90
e) İdareye başvuru sürelerinin işleyişi  90
9– Tam yargı (tazminat) davalarında sürelerin başlaması koşulları  92
10– Görevsiz yargı yerlerinde açılan davanın görev yönünden reddi halinde, görevli idare mahkemesine başvuru süresi ve koşulları  95
11– Dava açma süresinin başlangıcına ilişkin özel durumlar  100
12– Sürelerle ilgili ek açıklamalar  124
13– AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin uyarıcı kararları  125
14– İdari Yargıda sürelerin hukuksal niteliği hakkında görüşler  126
Dördüncü Ayrım
BAŞKA ÜLKELERDE ZAMANAŞIMI
FRANSA’DA  137
1– Kural zamanaşımı  138
2– Ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı (10) yıldır  138
3– Durdurucu süre (Objektif süre)  139
4– Başka zamanaşımı süreleri  139
5– Düşürücü (kaybettirici) zamanaşımının tanımı  141
6– Zamanaşımının başlangıcı  141
7– Durdurucu süre  141
8– Zamanaşımının işleyişi  142
ALMANYA’DA  143
1– Normal zamanaşımı süresi  144
2– Zamanaşımının başlangıcı  144
3– Hayat ve vücut bütünlüğüne verilen bir zarardan doğan dava hakları  144
4– Aynı haklarda zamanaşımı  144
5– Zamanaşımı sürelerinin durması ve kesilmesi  145
6– Satım sözleşmesinde zamanaşımı  145
7– Madde hükümleri  145
İTALYA’DA  146
İNGİLTERE’DE  148
İRLANDA’DA  148
AVUSTURYA’DA  148
HOLLANDA’DA  149
İSVEÇ’TE  149
RUSYA’DA  150
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ  150
Beşinci Ayrım
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
I– ALACAKLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  153
II– HAKSIZ EYLEMLERDE VE KUSURSUZ SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  156
III– NEDENSİZ ZENGİNLEŞMEDE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  157
IV– DÖNME DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  158
1– Ardıllık ve dönme  158
2– Haksız eylemlerde ardıllık ve dönme  159
3– Sigortacının ardıllığı  159
4– Sosyal Güvenlik Kurumu rücu davalarında zamanaşımının başlangıcı  160
V– CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  162
VI– AŞKIN ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  163
1. Aşkın (munzam) zarar  163
2. Munzam zarar konusu hak ve alacaklar  163
3. Hukuksal neden  163
4. Borçlunun kusuru  164
5. Munzam zarar davasında zamanaşımı  164
6. Munzam zararda zamanaşımının başlangıcı  165
VII– İLÂMLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  165
VIII– HAKSIZ EYLEMİN SÜRMESİ VEYA TEKRARLANMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  165
IX– BİR ZARAR DOĞUP DAVA EDİLEBİLİR NİTELİK KAZANMADIKÇA ZAMANAŞIMI İŞLEMEYE BAŞLAMAZ  167
Altıncı Ayrım
ZAMANAŞIMININ DURMASI
I– ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ  173
II– ZAMANAŞIMI DURDURAN NEDENLER  173
III– ZAMANAŞIMINI DURDURAN BAŞKA NEDENLER  174
Yedinci Ayrım
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
I– TANIM  177
II– KESİLME NEDENLERİ  178
1– Borçlunun eylemlerinden kaynaklanan kesilme nedenleri  178
2– Alacaklının eylemlerinden kaynaklanan kesilme nedenleri  178
3– Yargıcın veya İcra memurunun usul işlemleriyle zamanaşımının kesilmesi  179
III– BORÇLUNUN BORCUNU TANIMASI (İKRAR)  179
1– Kavram  179
2– Borcu tanımanın (ikrarın) biçimi ve türleri  180
3– Borcu tanımanın (ikrarın) zamanı  182
4– Borcu tanımadan sonra işleyecek yeni süreler  182
IV– DAVA AÇILMASIYLA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  183
1– Dava açılması  183
2– Dava açılmasının sonuçları  184
a) Dava, görevsiz veya yetkisiz mahkemede açılmışsa  184
b) Davanın açılmamış sayılmasında  184
c) Hasımda yanılmada  185
d) Yanlış yazılan ad ve unvan  185
e) Temsilcide yanılmada  185
f) Ölü kişiye karşı dava açılmasında  186
g) Asli müdahalede  187
h) Dayanışmalı borçlulukta  187
i) Paylaşımı olanaksız borçlarda  187
j) Kefalette  187
k) Kambiyo senetlerinde  188
l) Faiz istenmemişse  188
m) Kısmi davada  188
n) Adli Yardım isteğinde  189
o) Ceza davasına katılmada  189
ö) Adli ara vermede  189
p) İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz zamanaşımını kesmez  190
V– ZAMANAŞIMI KESİLMESİNİN BORÇLUDAN BAŞKA KİŞİLERE ETKİSİ  190
A) Dayanışmalı borçluluk ve zincirleme sorumlulukta  191
1– Kavramlar  191
2– Dayanışmalı borçluluk  191
3– Dayanışmalı borç ilişkisinin hükümleri  193
4– Dayanışmalı borçlulara karşı zamanaşımının kesilmesi:  195
B) Ortaklaşa sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  195
1– Kavramlar ve yasa hükümleri  195
2– Zincirleme kazalar  197
3– Trafik kazalarında zamanaşımı, tüm sorumlular hakkında kesilir  197
VI– İCRA KOVUŞTURMASIYLA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  198
1– İcra kovuşturması  198
2– Yetkisiz icra dairesi ve yetki itirazı  198
3– Dayanışmalı borçlular hakkında  199
4– İşlemden kalkan dosyanın yenilenmesi ve zamanaşımı  199
5– İtirazın kaldırılması isteminde  200
6– Menfi tespit davasında  200
7– Kambiyo senetlerine dayalı icra kovuşturmasında  201
8– İhtiyati haciz kararı zamanaşımını kesmez  201
9– İflas Masasına başvurma  201
Sekizinci Ayrım
ZAMANAŞIMI SAVUNMASI
I– KAVRAM  203
II– ÖZELLİKLERİ  204
1– Borçlar Hukuku yönünden  204
2– Usul Hukuku yönünden  205
III– ZAMANAŞIMI SAVUNMASI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AYRIMI  207
IV– ZAMANAŞIMINI İLERİ SÜRME ZAMANI VE BİÇİMİ  208
1– Yazılı yargılama yönteminde  208
2– Basit yargılama yönteminde  211
3– İş mahkemelerinde  212
V– MAHKEMECE SÜRELER HAKKINDA KARAR VERİLME ZAMANI  214
1– Ön inceleme tamamlandıktan sonra süreler hakkında karar verilmesi gereği  214
2– Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra ve tahkikata başlamadan önce, süreler hakkında karar verilmesinin sonuçları  215
VI– ZAMANAŞIMI SAVUNMASINA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER  215
1– Davacı, davalının zamanaşımı savunmasına nasıl karşı çıkmalıdır  215
2– Süresinde yapılmayan zamanaşımı savunmasına karşı “savunmanın genişletilmesine muvafakat etmiyoruz” denilmeli; süre tartışmasına girilmemelidir  216
3– Yargıtay kararlarının yanlışlığı  216
4– Yargıtay’ın yanlış ve olumsuz kararları  218
VII– ZAMANAŞIMI SAVUNMASIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ DURUMLAR  220
1– Dayanışmalı borçlular ve zamanaşımı savunması  220
2– Bozmadan sonra zamanaşımı savunması  221
3– Satış vaadi ve zilyetliğin devrinde  221
4– Evlilik birliği sürerken  221
5– Zamanaşımı ve olumsuz tespit davası  221
6– Adli Yardım istekli davalarda:  222
VIII– ISLAHLA ZAMANAŞIMI SAVUNMASI YAPILAMAMALIDIR  222
1– Islahla zamanaşımına olanak tanınması haksız ve adaletsiz bir uygulamadır  222
2– Islah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz  223
3– Yasanın belirlediği sürelerde kullanılmayan hak düşer  224
4– Bir işlemin ıslahla düzeltilmesi, geçerli bir hukuki işlemin varlığını gerektirir  224
5– Yapılmamış bir hukuki işlem ıslahla düzeltilemez  225
6– Davacı taraf onay vermemiş ise zamanaşımı savunması hiç yapılmamış gibidir  225
7– Zarar ve kapsamı belli olduktan sonra, zamanaşımının ileri sürülmesi, “dürüstlük kuralına” aykırı ve bir hakkın açıkça “kötüye kullanılması”dır  225
8– Yeni 6100 sayılı HMK’nın 176. maddesinin gerekçesine eklenen paragraf, yasanın emredici hükümlerine aykırıdır  226
9– “Kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesi dikkate alınmalıdır  226
10– Islahla zamanaşımı savunması yapılamayacağına ilişkin “öğretici” nitelikte bir Yargıtay kararı  227
11– Islahla zamanaşımı savunması yapılamayacağına ilişkin başka karar örnekleri  229
12– Yargıtay kararlarına egemen olan görüşleri şöyle özetleyebiliriz  231
IX– DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASINA KARŞI ZAMANAŞIMI İLERİ SÜRÜLEMEZ  232
1– Yıllarca sürdürülen haksız uygulamalar  232
2– Yeni Yasa’yla haksız ve adaletsiz uygulamalar sona ermiş olmalı  233
3– Belirsiz alacak davasında, harç tamamlama işlemine karşı zamanaşımı ileri sürülemez  233
X– İCRA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SAVUNMASI  234
1– Genel haciz yolu ile takipte  234
2– İcra Mahkemesinde itirazın kaldırılmasında  234
3– İtirazın iptali davasında  235
4– Kambiyo senetlerine özgü takipte  235
a) Zamanaşımı itirazı  235
b) İcra Mahkemesinde  235
5– İlamların icrasında  236
XI– ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDAN VAZGEÇME  237
1– Zamanaşımından önceden vazgeçme geçersizdir  237
2– Zamanaşımı süresi dolduktan sonra vazgeçme geçerlidir  237
3– Vazgeçme biçimleri  238
4– Vazgeçmenin öteki borçlulara etkisi  239
XII– ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN SÖZLEŞME İLE DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  240
1– Sürelerin kesinliği ve değiştirme yasağı  240
2– Yasak dışında kalan süreler  240
XIII– ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ KÖTÜYE KULLANILMASI  241
XIV– YARGICIN ZAMANAŞIMI SAVUNMASINI İNCELEMESİ  243
1– Zamanaşımı ileri sürülmezse, yargıç bunu kendiliğinden gözönüne alamaz  243
2– Zamanaşımı savunması öncelikle incelenmelidir  244
3– Sonradan yapılan zamanaşımı savunması da öncelikle incelenmelidir  245
4– Zamanaşımı savunması incelenmeden esasa girilmesi ve her ikisi yönünden karar verilmesi doğru değildir  246
XV– ALACAKLININ ÖDEMEZLİK SAVUNMASI  248
1– Genel olarak  248
2– Haksız eylemden zarar görenin ödemezlik defi  248
3– Hile ve korkutma ile borçlandırılan kişinin ödemezlik defi  249
XVI– ZAMANAŞIMI SAVUNMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  249
1– Esasa girilmeden incelenmesi gerektiği hakkında  249
2– Savunmanın genişletilmesine karşı çıkılması hakkında  252
3– Islah yoluyla zamanaşımı savunması yapılamayacağı hakkında  259
İkinci Bölüm
HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMI
I– KONUYA GİRİŞ  273
II– HAKSIZ EYLEM ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  275
1– Olağan süre  275
2– Ek (kesin) süre  275
3– Olağan dışı süre (Ceza zamanaşımı süresi)  275
III– OLAĞAN SÜRE  275
1– Öğrenme olgusu  275
2– Yasalardaki hükümler  277
IV– ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  279
1– Tazminat sorumlularının öğrenilmesi  280
a) Tazminat sorumluları  280
b) Ad ve unvan yanlışları ile temsilcide yanılma  280
2– Zararın öğrenilmesi  283
a) Öğrenme konusunda görüşler ve kesin öğrenme olgusu  283
b) Bugüne kadar sürdürülen ve hak kaybına neden olan uygulamalar  288
c) 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasasıyla yeni dönem  290
3– Zararın gerçekleşmesi ve dava edilebilir nitelik kazanması koşulu  294
a) Üçüncü koşulun gerekli ve zorunlu olması  294
b) Üçüncü koşulun Yargıtay kararlarıyla desteklenmesi  296
c) Tüzel kişilerin zararı öğrenmesi  299
V– ON YILLIK KESİN SÜRENİN BAŞLANGICI VE SONU  299
1– Üst sınır  299
2– On yıllık sürenin başlangıcı ve sonu  300
VI– ZARARIN ON YILDAN SONRA DOĞMUŞ OLMASI  301
1– On yılın aşılıp aşılamayacağına ilişkin görüşler  301
2– Bizim görüşlerimiz  302
3– 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 72. maddesinin gerekçesinde, on yılın aşılıp aşılamayacağına ilişkin görüşler  305
4– 6098 sayılı TBK m.72’nin gerekçesine karşın, TBK. m. 478’in sınırlayıcı hükmü  307
VII– UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ  308
YARGITAY KARARLARI  308
Üçüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
I– BEDENSEL ZARARLAR  315
1– Geçici işgöremezlik durumu  315
2– Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu  318
3– Maddi ve manevi zararlar  319
II– BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  320
1– Zarar, kesin raporla öğrenilir  321
2– İyileşme sürecinin ve gelişen durumların tamamlanmasından sonra alınacak kesin raporun “öğrenilmesi” ile zamanaşımı işlemeye başlayacaktır  322
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Her yeni olgu, yeni bir dava konusudur  324
4– Sonradan ortaya çıkan (beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen) durumlar  325
III– YARGITAY KARARLARI  329
1– Zamanaşımının, Kesin Raporun Öğrenildiği Tarihten İşlemeye Başlayacağına İlişkin Kararlar  329
2– Bedensel Zararlarda Gelişen Durumun Tamamlanmasından Sonra Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağına İlişkin Kararlar  343
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış yeni bir olgu, yeni bir dava konusudur. her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar  359
Dördüncü Bölüm
TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI
Birinci Ayrım
YASAL DÜZENLEMELER
I– GENEL OLARAK  367
II– YASALARDAKİ HÜKÜMLER  369
1– Borçlar Yasası’nın ceza zamanaşımına ilişkin maddesi  369
2– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/2. maddesi  371
3– Ceza Yasasında “ceza davası zamanaşımı” maddesi  372
İkinci Ayrım
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI
I– GENEL OLARAK  373
II– CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI  376
1– Uzamış (ceza) zamanaşımının uygulanabilmesi için, haksız eylemin aynı zamanda suç niteliğinde olması gerekir  376
2– Ceza zamanaşımı daha uzun süreli olmalıdır  376
3– Ceza davası zamanaşımının uygulanabilmesi için haksız eylemin yalnızca suç niteliği taşıması yeterli olup, eylemi işleyen hakkında ceza davası açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması gerekli değildir  377
4– Takibi şikayete bağlı suçlarda şikâyet süresinin geçirilmesi veya hiç şikâyetçi olunmaması durumlarında dahi, ceza zamanaşımı uygulanır  381
5– C.Savcılığının takipsizlik kararı da ceza zamanaşımının uygulanmasına engel değildir  383
6– Ceza davasının sona ermesi, ceza zamanaşımının uygulanmasına engel değildir  384
7– Ceza zamanaşımından yararlanmak için, ceza davasına katılmak ve şikâyetçi olmak koşul değildir  387
8– Ceza davası sürerken, hukuk davasının zamanaşımına uğraması söz konusu olamaz  387
9– Ceza davasının hiç açılmaması durumunda, hukuk hakimi, haksız eylemin suç niteliği taşıdığını saptamışsa, uzamış ceza zamanaşımını uygulayacaktır  388
10– Ceza mahkemesinde delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi durumunda dahi, hukuk hakimi, eylemin suç oluşturup oluşturmadığını araştıracak ve suç unsuru saptamışsa, uzamış ceza zamanaşımını uygulayacaktır  390
11– Kamu davasından vazgeçmenin hukuk mahkemesine etkisi  391
12– Ceza ehliyeti olmayanlar hakkında da uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanır  392
13– Mirasçılara karşı açılan davada da uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanır  393
14– Cezaların ertelenmesi veya özel af, uzamış (ceza) zamanaşımını etkilemez  395
15– Af yasalarının ceza zamanaşımına etkisi  396
Üçüncü Ayrım
TAZMİNAT DAVALARINA UYGULANACAK
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I– KAVRAMLAR  399
II– SÜRELERİN NEYE GÖRE BELİRLENECEĞİ  399
III– CEZA YASALARINDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  400
1– Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesine göre süreler  400
2– Eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesine göre süreler  401
3– Artırımlı (ek) ceza davası zamanaşımı süreleri  402
Dördüncü Ayrım
CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI, KESİLMESİ VE SONA ERMESİ
I– GENEL OLARAK  405
II– CEZA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  406
1– Tamamlanmış suçlarda zamanaşımının başlangıcı  408
2– Teşebbüs halinde kalan suçlarda zamanaşımının başlangıcı  410
3– Kesintisiz suçlarda zamanaşımının başlangıcı  410
4– Zincirleme suçlarda zamanaşımının başlangıcı  411
5– Ceza zamanaşımının başlangıcına ilişkin Yargıtay kararları  411
III– CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  413
1– Hukuk mahkemesinde dava açılması ile zamanaşımının kesilmesi  413
2– Ceza mahkemesinde tazminat istenmesi durumunda  416
3– Ceza davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması durumunda  416
4– Ortaklaşa ve zincirleme sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  417
5– Zincirleme kazalar  418
6– Trafik kazalarıyla ilgili davalarda, zamanaşımı, tüm sorumlular hakkında kesilir  419
IV– UZAMIŞ (CEZA) ZAMANAŞIMININ SONA ERMESİ  419
1– Öğrenme olgusu gerçekleşmiş olup, ceza zamanaşımı da dolmuşsa  419
2– Ceza zamanaşımı dolmuş olup da, henüz “öğrenme olgusu” gerçekleşmemişse  420
Beşinci Ayrım
CEZA ZAMANAŞIMININ “MALCA” SORUMLULARA
(KUSURSUZ SORUMLULARA) UYGULANMASI
I– GENEL OLARAK  421
II– MALCA SORUMLULARA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLER  423
1– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/2. maddesi  423
2– Yürürlükten kalkan 765 sayılı TCK’nın 465. maddesi  424
3– Türk Ticaret Kanunu 63. (önceki TTK. 63) maddesi  424
4– Mirasçılar hakkında uzamış (ceza) zamanaşımının uygulanması  425
Altıncı Ayrım
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNİN TAZMİNAT HAKLARINA ETKİSİ
1– Ceza davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması durumunda, hukuk mahkemesinde tazminat davası açabilmenin koşulları  427
2– Çeşitli görüşler  427
3– Ceza davasının düşmesiyle hukuk mahkemesinde dava açma süresi  429
4– Yargıtay kararları  430
5– Ceza davasının Af Yasasıyla ortadan kaldırılmasında durum  432
Yedinci Ayrım
ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ
I– AÇIKLAMALAR  433
1– Genel olarak  433
2– Ceza mahkemesinde şikâyetten vazgeçmenin tazminat hakkına etkisi  433
II– YARGITAY KARARLARI  434
1– Takibi şikâyete bağlı suçlarda  435
2– Takibi şikâyete bağlı olmayan suçlarda  436
III– SORUMLULARDAN BİRİ HAKKINDA FERAGATIN DİĞER SORUMLULARA ETKİSİ  437
Sekizinci Ayrım
HUKUK HAKİMİNİN EYLEMİN SUÇ NİTELİĞİNİ ARAŞTIRMA İŞLEVİ  441
Dokuzuncu Ayrım
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ
I– KESİN HÜKÜM YÖNÜNDEN  447
1– Ceza mahkemesinde tazminat istenmişse  447
2– Sahteciliğe ilişkin ceza mahkemesi kararının kesin hüküm oluşturması  448
3– Yaş düzeltme hakkındaki ceza mahkemesi kararı  448
II– KESİN KANIT OLMA YÖNÜNDEN  448
III– ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN  449
1– Uzamış (ceza) zamanaşımının uygulanmasını gerektiren kararlar  450
2– Uzamış (ceza) zamanaşımından yararlanma hakkını ortadan kaldıran kararlar  451
IV– BEKLETİCİ SORUN YÖNÜNDEN  451
V– CEZA MAHKEMESİNDEKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HUKUK DAVASINA ETKİSİ YÖNÜNDEN:  452
Onuncu Ayrım
HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARŞISINDA DURUMU
I– HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYAN KARARLAR  456
1– Mahkumiyet kararları ile bağlılık  458
2– Suçun işlenmediğine ilişkin kesin aklama (beraat) kararı ile bağlılık  459
3– Eylemin hukuka aykırılığını ve nedensellik bağını saptayan maddi olgularla bağlılık  460
II– HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARLARI KARŞISINDA BAĞIMSIZLIĞI  461
1– Delil yetersizliğine dayanan aklama (beraat) kararı hukuk hakimini bağlamaz  461
2– Kusurun kast çeşidini esas alan ceza mahkemesi beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz  462
3– Eylemin hukuka aykırılığını belirlemede bağımsızlık  463
4– Ceza mahkemesinin nedensellik bağının bulunmadığına ilişkin kararı hukuk hakimini bağlamaz  463
5– Ayırtım gücünün saptanması yönünden bağımsızlık  465
III– HUKUK HAKİMİNİN KUSUR ORANLARINI BELİRLEMEDE BAĞIMSIZLIĞI  466
Beşinci Bölüm
SORUMLULUK TÜRLERİ VE ZAMANAŞIMI GENEL OLARAK
I– KONUYA GİRİŞ  471
II– ZARAR KAVRAMI  473
1– Genel olarak  473
2– Zarar türleri  474
3– Zarar türlerine ilişkin açıklamalar  475
4– Can zararı–mal zararı ayrımının gerekliliği  478
III– ZARARDAN SORUMLULUK VE SORUMLULAR  481
1– Sorumluluk kavramı  481
2– Yasada sorumluluk türleri  481
3– Sorumluluğun kaynakları  481
IV– KUSUR  482
1– Tanım ve yasa hükümleri  482
2– Kusura dayanan sorumluluğun koşulları  482
3– Kusurun gerçekleşme biçimleri  482
V– SÖZLEŞME  482
VI– YASA  483
VII– SORUMLULUK TÜRLERİ  483
A) Sözleşme dışı sorumluluklar  483
1– Yalın nesnel (olağan sebep) sorumluluğu  484
2– Ağırlaştırılmış nesnel sorumluluk (Tehlike sorumluluğu)  484
3– Hakkaniyet sorumluluğu  485
B) Sözleşmeye dayanan sorumluluklar  485
Birinci Ayrım
ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI
I– ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKTA  487
1– Yasa hükmü ve sorumluluğun niteliği  487
2– Sorumluluk koşulları  489
3– Sorumluluktan kurtuluş olanakları  489
a) Özen, gözetim ve denetim ödevinin yerine getirildiğinin kanıtlanması  489
b) Nedensellik bağının kesilmesi  490
4– İşletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olmaması durumunda sorumluluk  490
a) İşletmedeki çalışma amaca elverişli şekilde örgütlendirilmemişse  490
b) Yardımcılara işe uygun araç ve gereç verilmemişse  490
c) Tehlikeli işlerde üçüncü kişilerin zarara uğramaması için gerekli koruyucu önlemler alınmamışsa  491
d) Yardımcı kişiler fazla yorgun olarak çalıştırılmışsa  491
5– Üçüncü kişilere karşı sorumlulukta zamanaşımı  491
II– YARDIMCI KİŞİLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLULUKTA  492
1– Yasa hükmü  492
2– Yardımcı kavramı  494
3– Yardımcı kişilerden sorumluluğun koşulları  494
4– Yardımcı kişilerden sorumlulukta zamanaşımı  495
III– ÇALIŞTIRILAN KİŞİLERDEN SORUMLULUK İLE YARDIMCI KİŞİLERDEN SORUMLULUK ARASINDAKİ FARKLAR  496
IV– YARGITAY KARARLARI  497
İkinci Ayrım
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI
I– ORGANLARIN SORUMLULUĞU  499
1– Tüzel kişi ve organ kavramı  499
2– Yasa hükümleri  500
3– Tüzel kişi ve kusur  500
4– Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu  501
5– Tüzel kişi organlarının Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarından kişisel sorumlulukları  504
II– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  505
1– Tüzel kişilere uygulanacak “hukuk” zamanaşımı süreleri  505
2– Tüzel kişilere uygulanacak uzamış “ceza” zamanaşımı süreleri  505
III– TÜZEL KİŞİ ÇALIŞANLARININ SORUMLULUĞU  507
1– Üçüncü kişilerin zararından sorumluluk  507
2– Üçüncü kişilerin zararından sorumlulukta zamanaşımı  508
IV– YARDIMCI KİŞİLERDEN SORUMLULUK  508
1– Tüzel kişilerin yardımcı kişi kullanmaları  508
2– Yardımcı kişilerden sorumlulukta zamanaşımı  509
Üçüncü Ayrım
KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI
I– KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK AYRIMI  511
II– ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE YÖNETİLEN KAMU KURUMLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA ZAMANAŞIMI  512
III– İDARİ YARGI’DA DAVA AÇMA SÜRELERİ  513
1– İdari Yargı’da açılacak davalar  513
2– Tam yargı ve iptal davalarının açılma biçimi  513
3– Dava açma süreleri  513
4– Görevli olmayan yerlere başvurmada  514
5– İdari makamlara başvurunun yanıtsız kalmasında dava açma süresi  514
6– Üst makamlara başvurmada sürenin durması ve yeniden işlemeye başlaması  515
7– Doğrudan doğruya tam yargı davası açılmasında süre  515
8– İdari Yargı’da dava açma süreleri ve idareye başvuru konusunda uyarılar  516
9– İdari Yargı’da sürelerin hukuksal niteliğine ilişkin görüşler  516
Dördüncü Ayrım
KAMU GÖREVLİLERİNİN KİŞİSEL KUSURLARI VE ZAMANAŞIMI
I– HİZMET KUSURU – KİŞİSEL KUSUR AYRIMI  519
II– KİŞİSEL KUSUR NEDENİYLE DAVA ZAMANAŞIMI  520
1– Kişisel kusur yalnızca haksız eylem niteliğinde ise  520
2– Haksız eylemin suç sayılması durumunda  520
3– Kamu hekiminin kişisel kusurunda zamanaşımı  521
Beşinci Ayrım
İŞ HUKUKUNDA SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI
I– GENEL OLARAK  523
1– Yasa değişikliği  523
2– İş ve hizmet sözleşmesine aykırılıkta zamanaşımı  524
3– Ücret alacaklarında zamanaşımı  524
4– İş kazaları ve meslek hastalıklarında zamanaşımı  525
5– İş Hukukunda hak düşürücü süreler  525
II– KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI  526
1– Kıdem tazminatı zamanaşımı (10) yıl iken, yasa değişikliğiyle (5) yıla indirilmiştir  526
2– Kıdem tazminatında zamanaşımının başlangıcı  527
3– Hizmetlerin birleştirilmesi durumunda, kıdem tazminatı hesabına esas eski dönem çalışmaları zamanaşımına uğramaz  527
III– İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI  528
1– İhbar tazminatında zamanaşımı  528
2– İhbar tazminatı isteme koşulu  529
3– İhbar tazminatında zamanaşımının başlangıcı  529
IV– ÜCRET ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI  529
1– Ücret alacaklarında zamanaşımı (5) yıldır  529
2– İşçilik haklarında zamanaşımının başlangıcı  529
3– Yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği günden işlemeye başlar  531
4– Gemi adamlarının tazminat ve ücret alacaklarında zamanaşımı  531
V– İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI  532
1– İş güvencesi  532
2– İş güvencesinden yararlanabilecek işçiler  532
3– İş sözleşmesinin feshi ve fesih türleri  532
4– Fesih hakkını kullanma süresi  533
5– Sözleşmenin feshinde usul  533
6– Feshin geçerli nedenlere dayandırılması zorunluluğu  534
7– Geçersiz fesih nedenleri  534
8– Fesih bildirimine itiraz ve usulü (İşe iade davası)  534
9– İşe iade davasının sonuçları  536
Altıncı Ayrım
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI
I– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  539
1– 5510 sayılı Yasa’da  539
2– Yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Yasa’da  540
3– Yürürlükten kaldırılan 1479 sayılı Yasa’da  541
4– 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası’nda  541
II– HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER  541
1– 5510 sayılı Yasa’da  541
2– 506 sayılı Yasa’da  542
3– 1479 sayılı Yasa’da  542
III– HİZMET TESPİTİ DAVALARI  542
1– Yasalardaki hükümler  542
2– Hizmet tespiti davasının koşulları  543
3– Tespit davasında hak düşürücü süre  543
4– Tespit davasında süreye ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler  543
5– Hak düşürücü sürenin uygulanmayacağı durumlar  544
6– Yargıtay kararları  545
IV– SGK RÜCU DAVALARI VE ZAMANAŞIMI  547
1– Geçmişten bugüne rücu davaları ve zamanaşımı  547
2– Kurum rücu hakkının hukuksal niteliği  549
3– Yeni 5510 sayılı Yasa’ya göre rücu davaları ve zamanaşımı  551
Yedinci Ayrım
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
I– İŞ KAZALARI  555
1– Tanım  555
2– İş kazasının unsurları  556
3– Önceki yasalar ile 5510 sayılı Yasa arasındaki fark  556
4– İş Hukuku yönünden iş kazasının özelliği  557
5– İş kazası yönünden işyerleri  557
6– İş kazası yönünden iş süreleri  558
7– İşverenlerin iş kazasından sorumlu tutulabilmesinin koşulları  559
8– İşverenlerin önlem alma yükümlülükleri  560
9– Kaza ile zarar arasında nedensellik bağı  561
10– Kaza ile işverence yürütülen iş arasında nedensellik bağı  563
11– İşverenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağının kesilmesi  564
12– İşveren sorumluluğunun hukuksal niteliği  564
II– İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ  567
1– Genel olarak  567
2– İşverenin iş kazasını bildirme yükümlülüğü  568
III– TESPİT DAVALARI  569
1– İş kazasının tespiti davası  569
2– İşgöremezlik oranının tespiti davası  570
IV– MESLEK HASTALIKLARI  572
1– Tanım  572
2– Koşulları  572
3– Sigortalının mesleği  573
4– Meslek hastalığı türleri  573
V– MESLEK HASTALIĞININ SAPTANMASI  575
1– Kurum Sağlık Kurulu raporu ile saptanması  575
2– Meslek hastalığının işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkması  575
3– Meslek hastalığının tespiti davası  576
VI– İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SGK. TARAFINDAN GELİR BAĞLANMASI  577
1– Gelir bağlama koşulları  577
2– Kurum’un rücu hakkı  579
3– Kurum’un rücu edemeyeceği gelir ve aylıklar  580
VII– İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI  582
1– Maddi tazminat davaları  582
2– Manevi tazminat davaları  583
VIII– İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA ZAMANAŞIMI  584
1– Süre  584
2– Sürenin başlangıcı  584
Sekizinci Ayrım
BİNA VE YAPILARDAN SORUMLULUK
I– KONU VE KAPSAM  587
1– Sorumlu olunan bina ve diğer yapı eserleri nelerdir  587
2– Hangi durumlarda ve hangi nedenlerle sorumlu olunacaktır  588
II– YASA HÜKÜMLERİ  591
1– Önceki ve sonraki yasalardaki hükümler  591
2– Yasalar arasındaki farklar ve yeni Yasa’nın 69. maddesinin gerekçesi  591
III– SORUMLULAR, SORUMLULUĞUN TÜRÜ VE KOŞULLARI  592
1– Sorumluluğun türü  592
2– Sorumluluk koşulları  593
3– Sorumlular  594
IV– SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER  599
1– Mücbir sebep  599
2– Zarar görenin ağır kusuru  600
3– Üçüncü kişinin tam kusuruyla nedensellik bağının kesilmesi  601
V– DAVACI VE DAVALI OLMAK  602
1– Davacılar  602
2– Davalılar  602
VI– KANIT YÜKÜ  603
1– Davacı yönünden  603
2– Davalı yönünden  604
VII– BİNA VE YAPI ESERİ MALİKİNİN DÖNME (RÜCU) HAKKI  605
1– Dönme (rücu) hakkının yasal dayanakları  605
2– Koşulları ve kanıtlanması  606
3– Kusur ve kanıt aranmayan dönme (rücu) durumları  607
VIII– ZARAR DOĞMADAN ÖNLEM ALINMASININ İSTENEBİLMESİ  607
IX– ZAMANAŞIMI  608
1– Zarar gören üçüncü kişinin malike karşı açacağı davalarda  608
2– Arada sözleşme ilişkisi varsa  608
3– Üçüncü kişilerin, malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisinin “güven ortamında” zarar görmeleri durumunda zamanaşımı süresi  609
4– Yapı malikinin dönme hakkını kullanmasında zamanaşımı süreleri  611
a) Bina veya yapıyı satan satıcıya karşı  611
b) Binayı yapan yükleniciye ve tüm sorumlulara karşı  612
c) Kiracıya karşı dönme hakkını kullanmada zamanaşımı  613
d) İntifa (yararlanım) ve oturma hakkı sahibine dönmede (rücuda)  613
e) Üçüncü kişiye karşı dönme hakkını kullanmada  614
f) Yardımcı kişiye karşı  614
X– BİNA VE YAPI ESERLERİNDEN SORUMLULUK KONUSUNDA YARGITAY KARARLARI  614
Dokuzuncu Ayrım
TAŞINMAZ MALİKİNİN VE
KOMŞULARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU
I– TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  649
1– Yasa hükmü ve sorumluluğun niteliği  649
2– Sorumluluk koşulları  650
a) Taşkın kullanımın anlamı ve ölçüsü  650
b) Taşkın kullanım sonucu bir zarar doğması veya zarar tehlikesiyle karşılaşılması  652
c) Zarar ile taşkın kullanım arasında nedensellik bağı kurulabilmesi  653
II– TAŞINMAZ MALİKİ İLE BİNA VE YAPI ESERİ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ARASINDA BENZERLİKLER VE FARKLAR  654
1– Ortak yönler  654
2– Ayrı yönler  654
III– KOMŞULARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU  655
1– Yasal düzenlemeler  655
2– Komşu kavramı  656
3– Komşuluk hukukundan yararlanacak olanlar  658
4– Hak ve yükümlülüklerin denkleştirilmesi  661
IV– ZAMANAŞIMI  664
1– Zamanaşımı süreleri  664
2– Zamanaşımı süresinin başlangıcı  664
Onuncu Ayrım
İŞLETME TEHLİKELERİ VE TEHLİKE SORUMLULUĞU
I– KONUYA GİRİŞ  667
II– TEHLİKE SORUMLULUĞU  667
1– Tehlike kavramı  667
2– Tehlike sorumluluğu  668
III– ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHLİKE TAŞIYAN İŞLETMELER  669
1– İşletmeye özgü tehlikeler  669
2– Tehlikeli işletme sayılmanın ölçütü  670
3– Örneklerle tehlikeli işletmeler ve işletme tehlikeleri  670
4– Sorumlular  673
5– Sorumluluk ölçüsü  674
6– Zarar  675
7– Denkleştirme  675
IV– ZAMANAŞIMI  677
1– Süre  677
2– Zamanaşımının başlangıcı  677
Onbirinci Ayrım
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR VE ZAMANAŞIMI
I– KİRA SÖZLEŞMESİ  679
1– Genel olarak  679
2– Kira sözleşmesinin tanımı  680
3– Kira sözleşmesinin hukuksal niteliği  680
II– KİRAYA VERENİN BORÇLARI  680
1– Teslim borcu  680
2– Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu  681
3– Yan giderlere katlanma borcu  681
4– Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu  682
5– Geri verme sırasında kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme  684
III– KİRACININ BORÇLARI  685
1– Kira bedelini ödeme borcu  685
2– Kira bedelini ödeme zamanı  687
3– Kiracının kullanma giderlerini ödemesi  688
4– Kiracının güvence vermesi  688
5– Kiracının temerrüdü  689
6– Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu  689
7– Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu  690
8– Ayıpları kiraya verene bildirme borcu  690
9– Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu  690
10– Kiralananın geri verilmesi  691
IV– ÖZEL DURUMLAR  691
1– Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması  691
2– Kiralananın kullanılmaması  693
3– Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi  693
V– KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  694
1– Sürenin geçmesi  694
2– Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi  695
3– Önemli sebeplerle fesih  695
4– Kiracının iflası  695
5– Kiracının ölümü  695
VI– KİRACININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU  696
1– Kiracının bina sahibi gibi sorumlu tutulabilmesi  696
2– Kiracının komşulara karşı sorumluluğu  697
VII– KİRACI – KİRALAYAN ANLAŞMAZLIKLARINDA ZAMANAŞIMI  700
1– Kira alacaklarında zamanaşımı (5) yıldır  700
2– Kira sözleşmesinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıklarda ve zarara uğrayan tarafın tazminat isteklerinde zamanaşımı on (10) yıldır  700
3– Tarafların birbirlerine karşı (rücu) hakkını kullanmalarında zamanaşımı  702
VIII– ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ  702
Onikinci Ayrım
ÜRETİMCİNİN (İMALÂTÇININ) SORUMLULUĞU
I– KONUYA GENEL BAKIŞ  709
II– KAVRAMLAR VE TANIMLAR  711
1– Kavram  711
2– Üretimci (imalatçı)  711
3– Üretici  712
4– Yasalardaki tanımlar  712
5– Avrupa Birliği Yönergeleri  713
III– ÜRETİMCİNİN (İMALATÇININ) SORUMLULUĞU  714
1– Tanım  714
2– Sorumluluk nedenleri  714
IV– TÜKETİCİ YASASINA GÖRE AYIPLI MALDAN SORUMLULUK  717
1– Ayıplı mal  717
2– Ayıplı maldan sorumluluk  718
3– İspat yükü  718
4– Tüketicinin seçimlik hakları  719
V– ÜRETİMCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  720
1– Genel olarak  720
2– Tüketici Yasasına göre üretimcinin yükümlülükleri  721
VI– ÜRÜNLERE İLİŞKİN YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUMLULUK  729
VII– SORUMLULUĞUN TÜRÜ VE UYGULAMA  731
1– Genel olarak  731
2– Ülkemizdeki yasal düzenlemeler  732
3– Yargıtay kararları  733
4– Yargıtay’ın satıcı ile alıcı arasındaki sözleşme ilişkisinin “güven ortamında” meydana gelen olaylarda, imalatçıyı “sözleşmesel davranış yükümlülükleri” uyarınca sorumlu tutan kararları  735
VIII– TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASINDA SÜRELER  736
1– Ayıplı maldan sorumlulukta zamanaşımı  736
2– İkinci el satışlarda zamanaşımı  736
3– Zamanaşımının ileri sürülemeyeceği durumlar veya üst sınır  737
4– Zamanaşımı süresinin sözleşme ile uzatılması  738
5– Garanti Belgesinin zamanaşımı sürelerine etkisi  739
6– Satış sonrası hizmetlerin süresi  739
Onüçüncü Ayrım
SATICININ SORUMLULUĞU
I– SATIM SÖZLEŞMESİ  741
1– Tanım  741
2– Hukuksal niteliği  741
3– Unsurları  742
4– Satım sözleşmesi türleri  743
5– Satıcının borçları  743
6– Alıcının borçları  743
7– Yarar ve hasar  744
II– TAŞINIR SATIMI  744
1– Tanımı  744
2– Konuları  745
3– Taşınır satımı sözleşmesinin şekli  745
4– Taşınır satımı hakkındaki hükümlerin uygulama alanı  746
III– TAŞINIR SATIMINDA, SATICININ AYIPLARDAN SORUMLULUĞU  746
1– Tanım  746
2– Hukuksal niteliği  747
3– Satıcının ayıptan sorumluluğunun koşulları  747
4– Alıcının seçimlik hakları  752
IV– TAŞINMAZ SATIMI  754
1– Tanımı ve konusu  754
2– Taşınmaz satımına uygulanacak hükümler  754
3– Taşınmaz satımı sözleşmesinin şekle bağlı olması  754
4– Tapulu taşınmazın haricen satışı ve resmi şekle uyulmamasının sonuçları  755
5– Tapusuz taşınmaz satışı  757
6– Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri  758
V– TAŞINMAZ SATIMINDA, SATICININ AYIPLARDAN SORUMLULUĞU  760
1– Uygulanacak yasa hükümleri  760
2– Taşınmazdaki ayıpların neler olabileceği  760
3– Taşınmazdaki ayıpların mal ve can zararlarına neden olması  762
VI– SATIM SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  763
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  763
2– Taşınır satımında zamanaşımı  764
a) Ayıba karşı iki yıllık zamanaşımı  764
b) Satıcı sorumluluğunu kabul ederse (borcunu ikrar ederse), zamanaşımı iki yıl değil, on yıl olacaktır  765
c) Satıcının ağır kusurlu olması durumunda zamanaşımı  766
d) Hizmet satımında zamanaşımı süreleri  766
e) Borcun yerine getirilmemesinde zamanaşımı  767
f) Zamanaşımının başlangıcı  767
g) Sözleşme ile zamanaşımı süresinin değiştirilmesi  767
h) Zamanaşımı savunması  768
3– Taşınmaz satımında zamanaşımı  768
a) Sözleşmeye aykırılıkta (10) yıllık genel zamanaşımı  768
b) Binaların (yapıların) ayıplı olmasından doğan davalarda zamanaşımı  769
c) Zamanaşımının başlangıcı  771
VII– SATIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  773
1– Satış sözleşmelerinde zamanaşımı süresi  773
2– Taşınır satımında ayıplardan sorumlulukta zamanaşımı  776
3– Taşınmaz satımında zamanaşımına ilişkin kararlar  777
4– Tapu dışı satışlarla ilgili yargıtay kararları  781
5– Tapusuz taşınmazların satışıyla ilgili kararlar  784
Ondördüncü Ayrım
ESER SÖZLEŞMESİ (YAPIM, BAKIM, ONARIM VE
YÜKÜMLENİM SÖZLEŞMELERİ)
I– KAVRAM VE TANIM  785
II– SÖZLEŞMENİN KONULARI  786
1– Satın almak yerine “ısmarlamak” ve “yaptırmak”  786
2– Ev ve daire satın almak yerine “inşa ettirmek”  787
3– Bakım, onarım işleri  787
4– Görüş ve rapor alınması  787
5– Bir işin yaptırılması ve düzenletilmesi  787
III– BAŞKA SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRMA  788
1– Eser sözleşmesi ile hizmet sözleşmesi arasında benzerlik ve farklar  788
2– Eser sözleşmesi ile satış sözleşmesi arasında benzerlik ve farklar  797
3– Karma sözleşmeler  799
4– Eser sözleşmesinde, iş sahibi, tüketici haklarından yararlanamaz  802
IV– SORUMLULUKLAR  803
1– Yüklenicinin doğrudan sorumluluğu  803
2– İş sahibinin, yükleniciyle birlikte sorumlu tutulabileceği durumlar  804
3– Yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin Yargıtay kararları  804
4– Yüklenici ile birlikte iş sahibinin de sorumlu olduğu durumlara ilişkin kararlar  806
V– İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  808
1– Ülkemizde kötü ve niteliksiz yapılaşmanın yarattığı sorunlar  808
2– Taşınmazdaki ayıpların mal ve can zararlarına neden olması  809
3– İnşaat sözleşmelerinde anlaşmazlık konuları  809
4– Taşınmazdaki ayıpların neler olabileceği  810
VI– ARSA PAYI KARŞILIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPIMI SÖZLEŞMELERİ  810
1– Tanım  810
2– Sözleşmenin unsurları  811
3– Hukuksal niteliği  812
4– Düzenlenme biçimleri  814
5– Yüklenicinin borçları ve yükümlülükleri  816
6– Arsa sahibinin borçları  816
7– Yüklenicinin inşaattaki ayıplardan sorumluluğu  816
8– İş sahibinin, ayıba karşı seçimlik hakları  817
9– Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hükümleri  817
10– Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin sona ermesi  818
VII– ESER VE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  819
1– Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı  820
2– Taşınır eserlerdeki ayıptan dolayı zamanaşımı  820
3– Taşınmaz yapılarda ayıptan dolayı zamanaşımı  821
VIII– DEPREM ZARARLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  826
Onbeşinci Ayrım
HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞU
I– KONUYA GENEL BAKIŞ  833
II– SAĞLIK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER  834
1– Anayasa hükmü  834
2– Yasal düzenlemeler  835
III– HEKİME BAŞVURMA  837
1– Hasta gözüyle hekim  837
2– Hekime niçin başvurulur  839
IV– HASTA İLE HEKİM–HASTANE İLİŞKİSİNİN KURULMA BİÇİMLERİ  839
1– Doğrudan hekime başvurma  839
2– Hasta başvurmaksızın hekimin zorunlu tıbbi yardımda bulunması  840
3– Hastane aracılığıyla hekimle buluşma  841
V– HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  842
1– Genel olarak  842
2– Tedavi sözleşmesinin “kendine özgü–sui generis” bir sözleşme olduğu görüşü  843
3– Hizmet sözleşmesi görüşü  844
4– Vekâlet sözleşmesi görüşü  844
5– Eser sözleşmesi sayılabilecek tıbbi işlemler  845
6– Hekimin vekâletsiz işgörme durumunda kalması  845
7– Hekimin haksız eylemi  846
VI– SAĞLIKTA VE HEKİMLİKTE SORUMLULUK KOŞULLARI  848
VII– HEKİM SORUMLULUĞUNUN TÜRÜ  848
1– Hasta ile hekim arasında sözleşme ilişkisi varsa  849
2– Hekim yardımcı kişi kullanmışsa  849
3– Hekim, yardımcı kişi konumunda ise  850
4– Hekim, vekâletsiz iş görmüşse  850
5– Hekim, kamu hastanesi görevlisi ise  851
VIII– SORUMLULUK NEDENLERİ  851
1– Hekimlik mesleğinin gerektirdiği “yüksek özen” gösterilmemiş olması  851
2– En hafif kusurdan tam sorumluluk  851
IX– HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  851
1– Hastalığı belirleme (Tanı–teşhis) yükümlülüğü  852
2– Tedavi yöntemini seçme ve uygulama yükümlülüğü  853
3– Hastayı ve yakınlarını aydınlatma ve onamlarını alma yükümlülüğü  854
4– Aldatmama ve yanıltmama yükümlülüğü  858
5– Sır saklama yükümlülüğü  858
6– Kayıt tutma yükümlülüğü  859
7– Yüksek özen gösterme yükümlülüğü  860
X– SORUMLULUĞUN VE KUSURUN SAPTANMASI  864
1– Sorumluluğun ölçüsü  864
2– Sorumluluk ve kusurun saptanması  864
3– Bilirkişi raporlarının geçerliği  866
XI– ÖZEL HASTANELERİN SORUMLULUĞU  869
1– Konuya genel bakış  869
2– Özel hastane ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  870
a) Sözleşme ilişkisi  870
b) Vekâletsiz işgörme ilişkisi  871
c) Haksız fiil ilişkisi  872
3– Özel hastanelerin sorumlulukları  873
a) Yükümlülükler  873
b) Nedensellik bağı  874
c) Yüksek özen borcu  875
d) En hafif ihmalden tam sorumluluk  876
e) Yardımcı kişilerden sorumluluk  876
XII– KAMU HASTANELERİ  876
1– Yasal düzenlemeler  876
2– Kamu Hastanesi ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  877
3– Kamu hastanelerinin sorumlu tutulabilme koşulları  878
4– Kamu hastanesi hekimlerinin “görevden ayrılabilir” kişisel kusurları  879
5– Kişisel kusurun görevi yapmamaktan kaynaklanması  881
6– Hekimin ve öteki sağlık personelinin “idare” ile birlikte sorumlulukları  881
7– Döner sermaye uygulaması ve sorumluluk  883
XIII– HEKİMLER VE HASTANELER İLE HASTA ARASINDA SORUMSUZLUK ANLAŞMASI YAPILABİLİR Mİ ?  883
XIV– HEKİMLERE VE HASTANELERE KARŞI DAVA AÇILMASI  884
1– Dava konuları  884
2– Dava türleri  884
XV– GÖREVLİ MAHKEMELER  885
1– Bağımsız çalışan hekimlere ve özel hastanelere karşı açılacak davalarda  885
2– Sigortalıları tedavi ile yükümlü hastanelere karşı açılacak davalarda  885
3– Kamu hastanelerinin hizmet kusurları nedeniyle açılacak davalarda  886
4– Kamu görevlilerinin kişisel kusurları nedeniyle açılacak davalarda  886
XVI– ZAMANAŞIMI  887
1– Hasta–Hekim ilişkisinde  887
2– Özel Hastanelerin sorumluluğu ve yardımcı kişilerden sorumlulukta  887
3– Kamu Hastanelerine karşı açılacak tazminat davalarında  887
4– Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakları davalarda  888
XVII– YARGITAY KARARLARI  889
1– Hekim–hasta ilişkisini vekalet ilişkisi kabul eden Yargıtay kararları  889
2– Eser Sözleşmesi kabul edilen tıbbi elatmalar konusunda Yargıtay kararları  891
3– Sorumluluğun ölçüsü konusunda Yargıtay kararları  893
4– En hafif kusurdan tam sorumluluk konusunda Yargıtay kararları  896
5– Kamu görevlisinin kişisel kusuruyla ilgili Yargıtay kararları  901
Onaltıncı Ayrım
ÇEVRE ZARARLARI VE SORUMLULARI
I– TANIMLAR  907
1– Genel olarak çevre ve Çevre Hukuku  907
2– Çevre kavramı ve çeşitli tanımları  907
3– Yasa’da çevre tanımı  908
4– Çevre hakkı  908
5– Çevre türleri  908
II– ÇEVRE SORUNLARI  909
1– Genel olarak çevre sorunları  909
2– Başlıca çevre sorunları  910
a) Hava kirliliği  911
b) Su kirliliği  912
c) Toprak kirliliği  913
d) Bitki ve hayvan türlerinin azalması  914
e) İklim değişikliği, küresel ısınma  915
f) Ozon tabakasına verilen zararlar ve canlılar üzerindeki etkileri  916
g) Ormanların ve ağaçlık alanların azalması  919
h) Çölleşme  921
i) Endüstriyel kirlilikler  921
j) Gürültü kirliliği  923
k) Kentsel, tarihsel ve kültürel kirlenme  924
III– ÇEVRENİN KORUNMASI  926
1– Yasal düzenlemeler  926
2– Uluslararası sözleşmeler  927
3– Çevre korumada temel ilkeler  927
a) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi  928
b) Önleme ilkesi  929
c) İhtiyat (sakınma) ilkesi  932
d) Kirleten öder ilkesi  932
e) Katılım ve işbirliği ilkesi  933
f) Entegrasyon (bütünleşme) ilkesi  934
IV– ÇEVRE ZARARLARINDAN SORUMLULUK VE SORUMLULAR  935
A) Hukuki sorumluluk  936
1– Yasal düzenlemeler  936
2– Sorumluluğun hukuki niteliği  937
3– Sorumluluk koşulları  939
B) İdari sorumluluk  953
C) Ceza sorumluluğu  954
V– ÇEVRE ZARARLARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI  956
1– Genel olarak dava konuları  956
2– Çevre kirliliğinden kaynaklanan can zararları nedeniyle tazminat istemleri  958
3– Çevre kirliliğinden kaynaklanan malvarlığı (ürün) zararları nedeniyle tazminat istemleri  960
4– Davacılar (zarar görenler)  961
5– Davalılar (kirleten ve bozanlar)  962
VI– GÖREVLİ MAHKEMELER  963
1– Asliye hukuk mahkemeleri  963
2– Tüketici mahkemeleri  963
VII– ÇEVRE ZARARLARINDA ZAMANAŞIMI  964
1– Çevre Kanunu’na göre zamanaşımı  964
2– Genel hükümlere göre zamanaşımı  965
Onyedinci Ayrım
TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI
I– TRAFİK KAZALARI  967
1– Tanım  967
2– Oluş biçimlerine göre trafik kazası türleri  967
3– Uygulanan yasalara göre trafik kazası türleri  968
II– TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DAVA TÜRLERİ  968
1– Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat (TBK. m. 53, 56)  968
2– Bedensel zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat (TBK. m. 54, 56)  969
3– Kaza geçiren kişinin yakınlarının maddi ve manevi zararları  970
4– Araç ve eşya hasarı nedeniyle tazminat  970
III– TRAFİK KAZALARINDAN SORUMLU OLANLAR  971
1– İşletenler  971
2– İşleten gibi sorumlu olanlar  972
3– Sürücü ve yardımcıları  973
4– Taşımacılar  974
5– İşverenler  975
6– Sigortacılar  976
IV– TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  982
1– Yasa hükmü  982
2– Ölümlerde ve bedensel zararlarda zamanaşımı süreleri  982
3– Maddi hasarlarda zamanaşımı süresi  983
4– Manevi tazminat isteklerinde zamanaşımı  983
5– Yükümlülerin birbirlerine dönme haklarında süre  983
V– UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI  984
1– Trafik kazalarında ceza zamanaşımı tüm sorumlulara uygulanır  984
2– Ceza zamanaşımı sigortacıya da uygulanır  984
3– Ceza zamanaşımı dolduktan sonraki dava süresi  985
4– Ceza zamanaşımının uygulanma koşulları  985
5– Ceza zamanaşımının uygulanamayacağı durumlar  987
6– Teknik arızadan kaynaklanan kazalarda ceza zamanaşımı uygulanacak mıdır?  988
VI– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  990
VII– YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMI  990
VIII– ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  991
1– Tazminat sorumlularının öğrenilmesi  991
2– Zararın öğrenilmesi  992
IX– ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  993
1– Dava açılmasıyla, zararın tümü için zamanaşımının kesilmesi  993
2– Ortaklaşa sorumlulardan biri hakkında kesilen zamanaşımının, tümü hakkında kesilmesi  993
X– YARGITAY KARARLARI  995
1– İşleten hakkında ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  995
2– Sigortacı hakkında da uzamış ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  999
3– Manevi tazminat isteklerinde ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  1001
4– Ölüm, yaralanma, araç hasarı bir arada ise, araç hasarına da ceza zamanaşımı uygulanacağına ilişkin kararlar  1004
Onsekizinci Ayrım
SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I– TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  1007
1– Yasa hükmü  1007
2– Sigorta Genel Şartları  1008
3– Sigortacıya uygulanacak zamanaşımı süreleri  1008
4– Dönme (rücu) davalarında süre  1009
II– İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA ZAMANAŞIMI  1009
III– TAŞIMA SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  1009
IV– KOLTUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  1010
V– GÜVENCE HESABINDA ZAMANAŞIMI  1010
VI– ÖZEL SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI  1011
Ondokuzuncu Ayrım
NOTERLERİN SORUMLULUĞU
I– NOTER VE NOTERLİK  1013
1– Bir kamu hizmeti olarak noterlik  1013
2– Noterliğin ve noterlerin çalışma koşulları ve özellikleri  1013
3– Hukuk ve Ceza sorumlulukları  1014
4– Noterlerin yaptıkları işler  1015
5– Noterlik işlemlerinin nasıl yapılacağı  1017
6– Noter tutanaklarının düzenlenme şekli  1019
7– Onaylama  1020
8– Noterlik işlemlerinin niteliği ve geçerliği  1021
II– NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  1021
1– Yasa hükmü  1021
2– Yargıtay kararlarında sorumluluğun hukuki niteliği  1022
3– Noterlerin iki tür sorumluluğu  1025
a) Noterlerin doğrudan kendi işlemlerinden sorumluluğu  1026
b) Noterlerin çalıştırdığı kişilerden sorumluluğu  1026
4– Zarar gören kişilerle noterler arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  1028
a) Noterler ile iş sahipleri arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  1028
b) Noterlerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun hukuksal niteliği  1029
III– NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI  1029
1– Bir işlemin hiç yapılmamış veya hatalı ya da eksik yapılmış olması  1029
a) Bir işlemin hiç yapılmamış olması  1029
b) Hatalı işlemler yapılmış olması  1030
c) Eksik işlem yapılmış olması  1033
2– İşlem ve eylemin hukuka aykırı olması  1033
3– Noterin veya çalışanların işlemlerinden bir zarar doğmuş olması  1034
4– Hukuka aykırı işlem ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması  1035
5– Noterlerin sorumluluktan kurtulma olanakları  1038
a) Zarar görenin kusuru  1038
b) Üçüncü kişinin kusuru  1039
c) Mücbir sebep  1040
6– Sorumluluk (kusur) oranı belirlenmesinin gerekli olduğu haller  1040
IV– NOTERLERİN CEZA SORUMLULUĞU  1041
1– Ceza Kanunu yönünden kamu görevlisi sayılma  1041
2– Kovuşturma usulü  1042
3– Noterlerin ceza sorumluluğu  1042
4– Ceza sorumluluğunun koşulları  1042
V– NOTERE KARŞI DAVA AÇILMASI  1044
1– Davacılar  1044
2– Davalılar  1044
3– Görevli mahkeme  1045
4– Yetkili mahkeme  1045
5– Dava türü  1045
VI– RÜCU DAVALARI  1046
1– Noterin çalıştırdığı kişilere rücu hakkı  1046
2– Noterin üçüncü kişilere rücu hakkı  1046
VII– ZAMANAŞIMI  1047
1– Noterde işlem yaptıranların açacakları davalarda  1047
2– Üçüncü kişilerin açacakları davalarda  1047
3– Notere uzamış ceza zamanaşımının uygulanması  1047
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  1049
Kavramlara Göre Arama Dizini  1053
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020