Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çevre Biliminin ABC'si
Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları
Eylül 2020 / 1. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 26.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uzun yıllar boyunca İngiltere, İskoçya, Japonya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerde çevre sorunları üzerine bilimsel çalışmalar yürüten yazar; bu alanda elde ettiği bilgi ve deneyimler çerçevesinde bu kitabı hazırlamıştır.

Kitap, çevre sorunları ve politikaları konusuna ilgi duyanlar ve üniversitede kamu yönetimi, sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri başta olmak üzere tüm sosyal bilimler alanındaki öğrenci ve akademisyenler için güncel, özgün ve alanında daha önce tartışılmamış bilgiler sunan bir kaynak eserdir.

Kitap, daha önce Türkiye'de kitap olarak yayınlanmamış iki önemli konuya yer vermiştir. Birincisi, yapay çevre kirliliği ve sanal çevre konularıdır. İkincisi ise, Türkiye'de göz ardı edilen çevre etiği, çevre adaleti ve çevre hareketinin gelişimi konuları güncel örneklerle anlatılmıştır.

Bu yönüyle kitap, konusu ve kapsamı bakımından çevre bilimi disiplininde ilk ve tek eser olma özelliği taşımaktadır.


Konu Başlıkları
Ekolojinin İlkeleri
Çevre Kirliliği Türleri
Yeni Bir Çevre Kirliliği Olarak "Yapay Çevre Kirliliği"
Yeni Bir Çevre Türü Olarak "Sanal Çevre"
Çevre Etiğinde Güncel Kuramlar
Temiz Çevre Hakkının Tarihsel Gelişimi
Türkiye'de ve Dünyada Çevre Hukuku
Türkiye'de ve Dünyada Çevre Hareketlerinin Doğuşu
Çevre Sorunlarının Tarihsel Gelişimi
Çevre Adaleti Üzerine Güncel Kuramlar
Hayvan Hakları ve Temiz Çevre
Çevre ve Ekonomi İlişkisi
Barkod: 9789750261084
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  13
I. Bölüm
GİRİŞ
1. GİRİŞ  15
2. KİTABIN ÇIKIŞ NOKTASI VE AMACI  16
3. KİTABIN HEDEF KİTLESİ  18
4. KİTABIN BÖLÜMLERİ  19
4.1. Bölüm II  19
4.2. Bölüm III  20
4.3. Bölüm IV  21
4.4. Bölüm V  21
4.5. Bölüm VI  21
4.6. Bölüm VII  22
4.7. Bölüm VIII  22
4.8. Bölüm IX  23
II. Bölüm
ÇEVRE KAVRAMI
1. GİRİŞ  25
2. ÇEVRE KAVRAMI  25
3. EKOLOJİNİN İLKELERİ  30
3.1. Doğanın Bütünlüğü İlkesi  30
3.2. Doğanın Sınırlılığı İlkesi  32
3.3. Doğanın Özdenetimi İlkesi  33
3.4. Doğada Hiçbir Şey Yok Olmaz İlkesi  34
3.5. Bedelsiz Yarar Olmaz İlkesi  35
3.6. Doğanın Geri Tepme İlkesi  36
3.7. Doğa ile Birlikte Gitme İlkesi  37
3.8. Doğanın Çeşitliliği İlkesi  38
4. ÇEVRE TÜRLERİ  39
4.1. Fiziksel Çevre  40
4.1.1. Doğal Çevre  40
4.1.2. Yapay Çevre  41
4.2. Toplumsal Çevre  43
4.3. Sanal Çevre  46
5. SONUÇ  49
III. Bölüm
ÇEVRE KİRLİLİĞİ TÜRLERİ
1. GİRİŞ  51
2. KİRLİLİK TÜRLERİ  52
2.1. Hava Kirliliği  52
2.2. Toprak Kirliliği  56
2.3. Su Kirliliği  60
2.4. Ses (Gürültü) Kirliliği  65
2.5. Görüntü Kirliliği  69
2.6. Yapay Çevre Kirliliği  73
3. SONUÇ  77
IV. Bölüm
ÇEVRE SORUNLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
1. GİRİŞ  79
2. İNSANLIK TARİHİ ÖNCESİ DÖNEMLERDE ÇEVRE SORUNLARI  79
3. İNSANLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇEVRE SORUNLARI  83
4. İLK ÇAĞ VE ÇEVRE SORUNLARI  88
5. ORTA ÇAĞ'DA ÇEVRE SORUNLARI  90
6. SANAYİ DEVRİMİ SONRASI ÇEVRE SORUNLARI  93
7. SONUÇ  99
V. Bölüm
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE HAREKETİNİN DOĞUŞU
1. GİRİŞ  101
2. ÇEVRE HAREKETİNİN DOĞUŞU  102
2.1. Çevre Konulu Kitapların Yaygınlaşması  102
2.2. Çevreci Sivil Toplum Örgütlerinin Doğması  104
2.3. Yeşiller Partisinin Kurulması  108
2.4. Çevre Konulu Filmlerin Ortaya Çıkması  111
2.5. Çevreci Toplumsal Hareketlenmelerin Ortaya Çıkması  114
3. SONUÇ  118
VI. Bölüm
ÇEVRE ETİĞİ
1. GİRİŞ  119
2. ETİK KAVRAMI  120
3. ÇEVRE ETİĞİ  121
4. ÇEVRE ETİĞİNDE ANA KURAMLAR  123
4.1. Antroposentrizm  124
4.2. Biosentrizm  126
4.3. Ekosentrizm  128
5. SONUÇ  130
VII. Bölüm
ÇEVRE ADALETİ
1. GİRİŞ  133
2. ÇEVRE ADALETİ NEDİR?  134
3. ÇEVRE ADALETİNİN TÜRLERİ  136
3.1. Bölüşüm Adaleti  136
3.2. Çevre Yönetimi Adaleti  139
3.3. Nesiller Arası Çevre Adaleti  142
3.4. Hayvanlar İçin Çevre Adaleti  144
4. SONUÇ  145
VIII. Bölüm
ÇEVRE HUKUKU
1. GİRİŞ  147
2. ÇEVRE HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI  148
3. ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU  151
3.1. Uluslararası Tarım İçin Yararlı Kuşların Korunması Sözleşmesi  153
3.2. Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Bildirisi  154
3.3. Basel Sözleşmesi  155
3.4. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Bildirisi  155
3.5. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  156
3.6. Kyoto Sözleşmesi  157
3.7. Aarhus Sözleşmesi  158
3.8. Paris Sözleşmesi  159
3.9. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi  160
4. TÜRKİYE’DE ÇEVRE HUKUKU  161
4.1. 1982 Anayasası  161
4.2. 1983 Çevre Kanunu  162
4.3. Çevreyle İlgili Yönetmelikler  164
5. SONUÇ  166
IX. Bölüm
ÇEVRE EKONOMİSİ
1. GİRİŞ  169
2. ÇEVRE EKONOMİSİNİN TANIMI VE KAPSAMI  169
3. ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ  171
3.1. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi  171
3.2. Ekonomik Faaliyetler ve Çevre Kirliliği  174
4. SONUÇ  178
Kaynakça  179
Kavramlar Dizini  197
 


Serpil Ağcakaya
Aralık 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Ateş
Kasım 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Kanza
Ekim 2020
14.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  13
I. Bölüm
GİRİŞ
1. GİRİŞ  15
2. KİTABIN ÇIKIŞ NOKTASI VE AMACI  16
3. KİTABIN HEDEF KİTLESİ  18
4. KİTABIN BÖLÜMLERİ  19
4.1. Bölüm II  19
4.2. Bölüm III  20
4.3. Bölüm IV  21
4.4. Bölüm V  21
4.5. Bölüm VI  21
4.6. Bölüm VII  22
4.7. Bölüm VIII  22
4.8. Bölüm IX  23
II. Bölüm
ÇEVRE KAVRAMI
1. GİRİŞ  25
2. ÇEVRE KAVRAMI  25
3. EKOLOJİNİN İLKELERİ  30
3.1. Doğanın Bütünlüğü İlkesi  30
3.2. Doğanın Sınırlılığı İlkesi  32
3.3. Doğanın Özdenetimi İlkesi  33
3.4. Doğada Hiçbir Şey Yok Olmaz İlkesi  34
3.5. Bedelsiz Yarar Olmaz İlkesi  35
3.6. Doğanın Geri Tepme İlkesi  36
3.7. Doğa ile Birlikte Gitme İlkesi  37
3.8. Doğanın Çeşitliliği İlkesi  38
4. ÇEVRE TÜRLERİ  39
4.1. Fiziksel Çevre  40
4.1.1. Doğal Çevre  40
4.1.2. Yapay Çevre  41
4.2. Toplumsal Çevre  43
4.3. Sanal Çevre  46
5. SONUÇ  49
III. Bölüm
ÇEVRE KİRLİLİĞİ TÜRLERİ
1. GİRİŞ  51
2. KİRLİLİK TÜRLERİ  52
2.1. Hava Kirliliği  52
2.2. Toprak Kirliliği  56
2.3. Su Kirliliği  60
2.4. Ses (Gürültü) Kirliliği  65
2.5. Görüntü Kirliliği  69
2.6. Yapay Çevre Kirliliği  73
3. SONUÇ  77
IV. Bölüm
ÇEVRE SORUNLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
1. GİRİŞ  79
2. İNSANLIK TARİHİ ÖNCESİ DÖNEMLERDE ÇEVRE SORUNLARI  79
3. İNSANLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇEVRE SORUNLARI  83
4. İLK ÇAĞ VE ÇEVRE SORUNLARI  88
5. ORTA ÇAĞ'DA ÇEVRE SORUNLARI  90
6. SANAYİ DEVRİMİ SONRASI ÇEVRE SORUNLARI  93
7. SONUÇ  99
V. Bölüm
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE HAREKETİNİN DOĞUŞU
1. GİRİŞ  101
2. ÇEVRE HAREKETİNİN DOĞUŞU  102
2.1. Çevre Konulu Kitapların Yaygınlaşması  102
2.2. Çevreci Sivil Toplum Örgütlerinin Doğması  104
2.3. Yeşiller Partisinin Kurulması  108
2.4. Çevre Konulu Filmlerin Ortaya Çıkması  111
2.5. Çevreci Toplumsal Hareketlenmelerin Ortaya Çıkması  114
3. SONUÇ  118
VI. Bölüm
ÇEVRE ETİĞİ
1. GİRİŞ  119
2. ETİK KAVRAMI  120
3. ÇEVRE ETİĞİ  121
4. ÇEVRE ETİĞİNDE ANA KURAMLAR  123
4.1. Antroposentrizm  124
4.2. Biosentrizm  126
4.3. Ekosentrizm  128
5. SONUÇ  130
VII. Bölüm
ÇEVRE ADALETİ
1. GİRİŞ  133
2. ÇEVRE ADALETİ NEDİR?  134
3. ÇEVRE ADALETİNİN TÜRLERİ  136
3.1. Bölüşüm Adaleti  136
3.2. Çevre Yönetimi Adaleti  139
3.3. Nesiller Arası Çevre Adaleti  142
3.4. Hayvanlar İçin Çevre Adaleti  144
4. SONUÇ  145
VIII. Bölüm
ÇEVRE HUKUKU
1. GİRİŞ  147
2. ÇEVRE HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI  148
3. ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU  151
3.1. Uluslararası Tarım İçin Yararlı Kuşların Korunması Sözleşmesi  153
3.2. Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Bildirisi  154
3.3. Basel Sözleşmesi  155
3.4. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Bildirisi  155
3.5. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  156
3.6. Kyoto Sözleşmesi  157
3.7. Aarhus Sözleşmesi  158
3.8. Paris Sözleşmesi  159
3.9. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi  160
4. TÜRKİYE’DE ÇEVRE HUKUKU  161
4.1. 1982 Anayasası  161
4.2. 1983 Çevre Kanunu  162
4.3. Çevreyle İlgili Yönetmelikler  164
5. SONUÇ  166
IX. Bölüm
ÇEVRE EKONOMİSİ
1. GİRİŞ  169
2. ÇEVRE EKONOMİSİNİN TANIMI VE KAPSAMI  169
3. ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ  171
3.1. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi  171
3.2. Ekonomik Faaliyetler ve Çevre Kirliliği  174
4. SONUÇ  178
Kaynakça  179
Kavramlar Dizini  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021