Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Akademik Yaşamının 55. Yılı Onuruna
Legal Hukuk Dergisi, Özel Sayı – Aralık 2014 (Prof. Dr. Rona Aybay'a Armağan)
(2 Cilt)
 (Editör)
Aralık 2014 / 1. Baskı / 2811 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 505.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Legal Hukuk Dergisi (LHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

Konu Başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bireysel Başvuru Konusu Olabilir mi?, Olgun AKBULUT
Meslek Kuruluşları ve Ekonomik Kamu Düzeni, Tayfun AKGÜNER
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Azlığı Finansal Tabloların Müzakeresini Erteleme Hakkı, Seda AKİPEK
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Değerlendirilmesi, Didem ALGANTÜRK LIGHT
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Hukuksal Mücadele, Gözde ATASAYAN
651 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Sonrasında Cemaat Vakıflarının Çözülmeyen Mülkiyet Sorunları, Mehmet ATILGAN
KKTC Miras Hukukuna Göre Miras Payları ve Vasiyetnameler (Türk Medeni Kanunu İle Karşılaştırmalı), Mehmet Erdem AYBAY
Atatürk’ün 1933 Üniversite Reformu ve Alman Bilim Adamlarının Türkiye’deki Modern Üniversitelerin Kuruluşuna ve Gelişmesine Katkıları, Ülkü AZRAK
Uluslararası Antlaşmaların Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi, Ali BAL
Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsü, Köksal BAYRAKTAR
Brüksel I Tüzüğü Hükümleri Uyarınca Tüketicinin Korunması, Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK
Hayalin Hakikatine… Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Kamusal Özgürlük Özlemi, Fatmagül BERKTAY
Mağdurun Hakları ve Zararının Giderilmesi, Nur CENTEL
10. Yılında İş Kanunu’nun Çalışma Sürelerinde Esneklik Öngören Hükümlerinin Uygulanması, Tankut CENTEL
Modern Yurttaşlık Kavramının Yeniden Okuması, İrem ÇAĞLAR GÜRSEY
Türkiye’de Yargıya İlişkin Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Demirhan Burak ÇELİK
Yargı Kararları Işığında Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı Alanında Güncel Gelişmelere Bakış, Esra DARDAĞAN KİBAR
Türkiye’de Vatandaşlık Kavramının Dönüşümü: Demokratik Vatandaşlık, Yasin SEZER Gökhan DÖNMEZ
Turgut Özal Başbakanlığındaki Anavatan Partisi İktidarı Döneminde (1983–1989) Anayasa Mahkemesi’nin İptal Davası Üzerine Verdiği Kararlar ve Siyasi İktidar– Anayasa Mahkemesi İlişkileri, Ahmet Mert DUYGUN
Uluslararası Yatırımlarda Ev Sahibi Ülkenin “Kamulaştırma” ile İmtihanı, A. Aslıhan ERBAŞI ÇUHADAR
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerh Edilmesi ve Şerhin Etkisi, Tarkan ERDAL
On Yıl Süreli Denetim Yasağının Kapsamını Genişleten Anayasa Mahkemesi İçtihadı: Anayasaya Uygunluk Denetiminde Sessiz Bir Geri Adım, Ozan ERGÜL
Evlenme Hakkının Yabancılar Tarafından Kullanılmasında İstisnai Bir Yöntem: Konsolosluk Evlenmeleri, Gizem ERSEN PERÇİN
Feminizm ve Uluslararası Hukuk, Bilge ERSON ASAR
Ulusal ve Uluslararası Tahkimde Gizlilik ve Açıklık, Yüksel ERSOY
Deniz Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliğine İlişkin Bazı Meseleler, Emre ESEN
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuki Niteliği ve Koşulları, Göksun Gökçe GÖNDERMEZ
Kişilik Haklarını İhlal Eden İnternet Yayınlarının Kaldırılması Usûlü ve İfade Hürriyeti 5651 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesinin İfade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi, Kemal GÖZLER
Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 4. Protokolle Bağlı Mıdır? Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı Açısından Bir Değerlendirme, Ece GÖZTEPE
Introducing Ibn Khaldun In The Context of Alternative Approaches to The Origins Of International Law, Reşat Volkan GÜNEL
Avrupa Birliği’nde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Havayoluyla Seyahat Eden Yolcuların Haklarına İlişkin Düzenlemeler, Meltem Deniz GÜNER ÖZBEK
Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Hukukunda Ceza Hukuku İlkelerinin ve Kurumlarının Uygulanması Sorunu, Onur GÜRER
Anayasa ve İdare Hukuku’ndan Kesitler IX, Sait GÜRAN
Gerekçe İlkesinin İdari Usul Kurumu Işığında Değerlendirilmesi, Zeliha HACIMURATLAR
International Family Law Arbitrations, Burak HUYSAL
Rekabet Kurulu – Bağımsızlık–Özerklik–Tarafsızlık, Nurkut İNAN
Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Kanunları Hakkında 2010 Anayasa Değişiklikleri Öncesi Anayasa Mahkemesinde Görülen İptal Davaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, Ahmet KALAFAT
Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Yatırım Anlaşmaları, Pınar KARACAN
Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Tanımı, Tuğrul KATOĞLU
Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Meselesinin İngiliz Tahkim Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Didem KAYALI
İşçinin Ölümünün İşe İade Davasına Etkisi, Hande Gül KÜÇÜKKAYA
İnsan Öldürme Suçlarında Suçun Konusu Olarak Ceninin Durumu ve California Yüksek Mahkemesi Tarafından Verilen Keeler Kararının Bu Kapsamda İncelenmesi, Erdem İzzet KÜLÇÜR
Lisans Sözleşme Çeşitleri ve Tarafları, Selim LEVİ
AİHM'nin Zornic Kararı Çerçevesinde Ayırımcılık Yasağının Kısa Bir Değerlendirmesi, Pınar MEMİŞ KARTAL
Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümesi, Dilaver NİŞANCI
Tarihten Bir Yaprak: CHP Milletvekili Nihat Erim'in Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna Bireysel Başvuru Hakkını ve Avrupa İnsan Hakları Divanının Yargı Yetkisini Tanımamıza İlişkin 4 Aralık 1961 Tarihli Kanun Teklifi, Erdal ONAR
Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Yolsuzluk, Elif ORAL
Türkiye İdaresinin Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Deneme, Cüneyt OZANSOY
“Narin” Bir Örnek Olay Üzerine: Şantaj, İntihar, Sınırdışı Etme, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Nimet ÖZBEK
En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Ejusdem Generis Prensibi Açısından Değerlendirilmesi ve Bu Değerlendirmenin Türkiye’nin 1990’larda İmzalamış Olduğu İkili Yatırım Anlaşmaları Üzerindeki Etkisi, Turgut Aycan ÖZCAN
Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi, Işıl ÖZKAN – Lale Burcu ÖNÜT
Gemi İpoteğinde İpotekli Alacaklının Hakları, Ayşe Özkan TESELLİ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anayasallaşması, Ece ÖZTAN
Avukatın Bürosu ve Konutunun Aranması, Ali PEHLİVAN
Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmaların Hukuksal Statüsü İle İlgili Yeni Gelişmeler – Anayasa Mahkemesi’nin İki Kararı Üzerine Düşünceler, Fazıl SAĞLAM
Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Hizmet Sözleşmesinde Derhal Fesih, Sera REYHANİ YÜKSEL
Yapay Döllenme ve Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Hukuksal Düzenlemeler, Selin SERT
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma’nın Kısa Tahlili, Erkut Ziya SİVRİKAYA
Vergi İhbar İkramiyesi ve Hesabında Fer’i Alacakların Durumu, Doğan ŞENYÜZ
Uluslararası Kararlar Işığında Türkiye’de Vicdani Ret Hakkına İlişkin Kararlar, Barış TAŞKAZAN
Avukatlık Mesleği Açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yaklaşımından Bazı Örnekler, Durmuş TEZCAN
İdarenin Düzenlemeleri Çerçevesinde Elektrik Piyasasında Tüketici Kavramı ve Tedarikçi Seçme Kurumu, Refik TİRYAKİ
Hukuk–I Esasiyye ve Hukuk–I Nisvân: Léon Duguıt’de Kadın Hukuku (1923), Zafer TOPRAK
Jean–Jacques Rousseau’nun Demokrasi Teorisi, Oktay UYGUN
Kooperatifler Yeni Yasayla Sermaye Yoğun Ticari Şirketlere mi Dönüşecek?, T. Dirse YALÇIN
Tahkime İlişkin Kanun Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması (HUMK – MTK – HMK), Ejder YILMAZ
Namus Belasına Dökülen Kan Kimin?, Arus YUMUL
Hukuk Eğitimi Üzerine Sosyo–Juridik Bir İnceleme, Mustafa T. YÜCEL
Emre Aykırı Davranış Kabahati (Kabahatler K. M.32), Hamide ZAFER
Telafi Çalışması, Gamze Nur ZENCİR YUMUŞAKBAŞ
Uluslararası Genel Hukuk Bakımından ICSID Hakemlik Mahkemesinin Yeri ve Niteliği, Dikran M. ZENGİNKUZUCU
Barkod: 9781111164171
Yayın Tarihi: Aralık 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 2811
Yayınevi: Legal Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

Kayıhan İçel ...
Eylül 2020
94.00 TL
Sepete Ekle
Abuzer Kendigelen
Temmuz 2020
225.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Koca ...
Haziran 2020
325.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021