2000 Yılı Sonrası Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda Türkiye'de Tarım Prof. Dr. Ramazan Kılıç, Dr. Ezgi Babayiğit Sunay  - Kitap

2000 Yılı Sonrası Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda Türkiye'de Tarım

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
154
Barkod:
9786256460249
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
110,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada, 2001-2023 döneminde üç farklı kurum tarafından hazırlanan Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda Türkiye tarım ve hayvancılığına dair değişim ve gelişim süreçleri incelenerek, politika metinlerine yansıyan hedef ve uygulamalarla ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Çalışma, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci bölümde, tarım perspektifinden Türkiye'de planlama anlayışı Osmanlı Devleti döneminden günümüze dek tarihsel açıdan değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin ilk planı olan On Birinci Kalkınma Planı ve plan dönemine ait Yıllık Programlarda tarım sektörü incelenmiştir. Üçüncü bölümde, 2001-2023 dönemleri arasında Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar çerçevesinde tarım alanında yıllar itibariyle gelişmesi ve dönüşmesi gerektiği düşünülen zihniyet biçimi, üç farklı kurum perspektifinden, politika metinleri ve politika uygulamalarının karşılaştırılması yolu ile incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda Türkiye'de Tarım
.
On Birinci Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarda Tarım
.
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda Değişim Trendleri–Türkiye Tarımının Geleceğine Dair Bir Değerlendirme
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ BÖLÜM 
KALKINMA PLANLARI VE YILLIK PROGRAMLARDA TÜRKİYE’DE TARIM 
1.1. TARİHSEL DÖNEMLER İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE PLANLAMA 
1.1.1. Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e Türkiye’de Planlama 
1.1.2. 1960 Öncesi Dönemde Türkiye’de Planlama 
1.1.3. 1960 Sonrası Dönemde Türkiye’de Planlama 
1.1.4. 2000 Yılı ve Sonrası Planlamalar 
1.1.5. Kalkınma Planları Kapsamında Yıllık Programlar 
1.2. 2000 YILI SONRASI KALKINMA PLANLARI VE YILLIK PROGRAMLARDA TARIM 
1.2.1. Sekizinci Kalkınma Planı (2001–2005) Dönemsel Analizi 
1.2.2. Yıllık Programlarda Tarım Vizyonu 
1.2.3. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) Dönemsel Analizi 
1.2.4. Yıllık Programlarda Tarım Vizyonu 
1.2.5. Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018) Dönemsel Analizi 
1.2.6. Yıllık Programlarda Tarım Vizyonu 
İKİNCİ BÖLÜM 
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI VE YILLIK PROGRAMLARDA TARIM 
2.1. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019–2023) DÖNEMSEL ANALİZİ 
2.1.1. Plana İlişkin Temel Amaç, Politika ve Tedbirler 
2.1.2. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Tarım 
2.1.3. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Tarım 
2.1.4. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Tarım 
2.1.5. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Tarım 
2.1.6. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 
2.1.7. Literatür İncelemesi 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KALKINMA PLANLARI VE YILLIK PROGRAMLARDA DEĞİŞİM TRENDLERİ–TÜRKİYE TARIMININ GELECEĞİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 
3.1. PLAN VE PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
3.1.1. Amaç, Öncelik ve Politikaların Karşılaştırması 
3.1.2. Kurumsal Değişimler ve Tarım Sektörüne Etkileri 
3.1.3. Tarımda Süregelen Temel Problemler