Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları
Mart 2018 / 4. Baskı / 1264 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 235.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Nisan 2014 75.00 TL 39.90 TL (%47)Sepete Ekle
   

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın üçüncü baskısına ek olarak dördüncü baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarına yine yer verilmiştir.

Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. Dolayısı ile kitabın kaynakçası da bu baskıda önemli bir şekilde artmıştır.

Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer aldırılmış olup dördüncü baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

Konu Başlıkları
En Güncel Yargıtay Kararları (Hukuk Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu)
Yerel Mahkeme Kararları (Yargıtay Denetiminden Geçmiş)
Açıklamalı ve Doktrinsel Yorumlu
Uygulamada Yapılan Hatalar
Çözüm Önerili Görüşler
Pratik ve Basit Anlatımlı Tasfiye Örnekleri
Barkod: 9789750247286
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
İkinci Baskıya Önsöz  15
Önsöz  17
Kısaltmalar  25
I. BÖLÜM
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER
1. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ  27
2. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  28
3. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZAMANI  29
4. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ  33
4.1. Genel Olarak  33
4.2. Geçmişe Yönelik Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma  37
5. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER  47
II. BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE
REJİME HÂKİM OLAN İLKELER
1. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI  51
2. EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERLER  57
2.1. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı İle Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  57
2.2. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  81
2.3. Kişisel Malların Gelirleri  82
2.4. Uygulama Açısından Oluşabilecek Edinilmiş Mallar  88
3. KİŞİSEL MALLAR  145
3.1. TMK. 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar  145
3.1.1. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya  152
3.1.2. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Ya Da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri  154
3.1.3. Manevi Tazminat Alacakları  168
3.1.4. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler  170
3.2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması  175
3.3. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler  183
4. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER  194
4.1. İspat Kolaylığı İlkesi  194
4.2. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması  199
4.3. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması  215
III. BÖLÜM
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ
1. MAL REJİMİNİN SONA ERME NEDENLERİ  225
1.1. Eşlerden Birinin Ölümü  225
1.1.1. Zamanaşımı  228
1.1.2. Birlikte Ölüm Karinesi  231
1.2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesi  234
1.2.1. Genel Olarak  234
1.2.2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Şartları  235
1.2.3. Uygulanacak Yargılama Usulü  260
1.2.4. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Sonuçları  264
1.3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle  265
1.4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle  266
1.4.1. Yabancı Mahkeme Tarafından Boşanma Kararı Verilmesi Durumunda  273
1.4.2. Tanıma ve Tenfiz Davaları İle Bağlantılı Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasından Kaynaklı Yaşanan Sorunlar  275
IV. BÖLÜM
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
1. USUL HÜKÜMLERİ  291
1.1. Görevli Mahkeme  291
1.2. Yetkili Mahkeme  370
1.2.1. Ölüm İle Sona Erme  372
1.2.2. Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığına Geçiş Kararı İle Sona Erme  374
1.2.3. Diğer Durumlarda  376
2. TASFİYE AŞAMALARI  381
2.1. Tasfiyeye Tabi Malların Hangi Tarihlerdeki Değerlerinin Esas Alınacağı  381
2.1.1. Genel Olarak  381
2.1.2. İstisna  393
2.2. Özellik Arz Eden Durumlar  396
2.2.1. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar  396
2.2.2. Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi  412
2.2.2.1. Talebin Süresi  424
2.2.3. TMK. 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları  425
2.2.3.1. Genel Olarak  425
2.2.3.2. Dayanılan Hakkın Türüne Göre  428
2.2.3.3. Görevli Mahkeme  435
2.2.3.4. Uygulanacak Yargılama Usulü  455
2.2.3.5. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (Denetiminden Geçmiş Yerel Mahkeme) Kararları  456
2.2.4. Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi  472
2.2.5. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Eşlerin Ortak Olmayan Altsoylarının Haklarının Zedelenmesi  481
2.2.6. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi  483
3. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (01.01.2002 SONRASI)  492
3.1. Genel Olarak  492
3.2. Talep Edilebilme Şartları  495
3.2.1. Resmî Bir Evlilik Mevcut Olmalı  495
3.2.2. Mal Rejimi Sona Ermeli  496
3.2.3. Diğer Eşin Malvarlığının Edinilmesine, Korunmasına veya İyileştirilmesine Katkı Yapılmalı  497
3.2.4. Katkı Yapan Eş, Hiç Ya Da Uygun Bir Karşılık Almamış Olmalı (Bağış Kasdı Olmamalı)  513
3.2.5. Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olmalı  518
3.3. Hesaplama Yöntemi  519
3.3.1. Genel Olarak  519
3.3.2. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Değer Kazanması veya Kaybetmesine Göre  519
3.3.3. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Mevcut Olup Olmamasına Göre  526
3.3.4. Toptan Olarak veya İrat Şeklinde Mala Katkı Yapılması  529
3.3.5. Katkı Yapılan Malvarlığının Edinme Tarihine Göre  532
3.3.5.1. Katkı 01.01.2002 Öncesi Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı)  533
3.3.5.1.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  534
3.3.5.1.1.1. Genel Olarak  534
3.3.5.1.1.2. Boşanma Dava Tarihinden Önceki Devirler  539
3.3.5.1.1.3. Boşanma Dava Tarihinden Sonraki Devirler  543
3.3.5.1.1.4. Katkıda Bir Değer Kaybı Olması Durumu  543
3.3.5.1.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği  545
3.3.5.2. Katkı 01.01.2002 Sonrası Yapılmışsa (Değer Artış Payı Alacağı)  553
3.3.5.2.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  554
3.3.5.2.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği  559
3.3.5.3 Katkı Hem 01.01.2002 Öncesinde Hem De 01.01.2002 Sonrasında Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı İle Birlikte Değer Artış Payı Alacağı Mevcutsa)  575
3.3.5.3.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerlerinin Esas Alınacağı  592
3.3.5.3.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihlerden İtibaren Faiz İşletileceği  592
3.3.5.4. Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı İle İlgili Araştırma Yöntemleri  593
4. EKLENECEK DEĞERLER  630
4.1. Genel Olarak  630
4.2. Uygulanabilme Şartları  637
4.2.1. Karşılık Alınmadan Bir Kazanımın Olması (Devreden Eş Açısından)  637
4.2.2. Temlikin Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılması (Devreden Eş Açısından)  638
4.2.3. Katılma Alacağının Karşılanamamış Olması (Devralan Üçüncü Kişi Açısından)  639
4.2.4. Karşılanamayan Kısmın İstenmesi (Devralan Üçüncü Kişi Açısından)  639
4.2.5. 1. Bend Hükmü İle 2. Bend Hükmünün Birbirlerinden Farkları  647
4.3. Eklenecek Değerler İle Muvazaalı İşlemler Arasındaki Farklar  659
4.3.1. İspat Açısından  659
4.3.2. Devredilen Malın Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  668
4.4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler  670
5. DENKLEŞTİRME (ALACAĞI)  694
5.1. Genel Olarak  694
5.2. Denkleştirme (Alacağı) Türleri  698
5.2.1. Klasik Denkleştirme (Alacağı)  699
5.2.2. Değişken Denkleştirme (Alacağı)  700
5.2.2.1. Katkı Yapılan Malın Değer Kazanması  700
5.2.2.2. Katkı Yapılan Malın Değer Kaybetmesi  711
6. KATILMA ALACAĞI  713
6.1. Genel Olarak  713
6.2. Katılma Alacağının Hesaplanması ve Dikkat Edilecek Hususlar  714
6.2.1. Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi  714
6.2.2. Değer Artış Payı Alacağının Düşülmesi Zorunluluğu  726
6.2.3. Banka Hesaplarındaki Katılma Alacağı Talepleri  728
6.2.4. İkame Kuralının Tasfiyede Gözetilmesinin Zorunluluğu  736
6.2.5. Taşınmaz Üzerinde İpoteklerin Olması  737
6.3. Özellik Arz Eden Durumlar  738
6.3.1. Katılma ve/veya Değer Artış Payı Alacağı Haczedilebilir mi?  738
6.3.2. Şirketlere İlişkin Hususlar  746
6.3.2.1. Medeni Hukuk Boyutu Açısından  747
6.3.2.2. Ticaret Hukuku Boyutu Açısından  751
6.3.2.2.1. Kâr Payı  751
6.3.2.2.1.1. Ticari Kâr (Dönem Kârı) ve Net Dönem Kârı Kavramları ve TTK. m. 519/1 Hükmündeki Yıllık Kâr Kavramı İle İlişkisi  751
6.3.2.2.1.2. Dağıtılabilir Kâr Payı  752
6.3.2.2.2. Kâr Payının Dağıtımında Esas Alınacak Sıra  753
6.3.2.2.2.1. Geçmiş Yıl Zararları  754
6.3.2.2.2.2. Vergi ve Benzeri Yükümlülükler  754
6.3.2.2.2.3. Yedek Akçeler  755
6.3.2.2.2.3.1. Yedek Akçelerin Karşılıklar İle İlişkisi, Farkı ve Bilançodaki İşlevi  757
6.3.2.2.3. Özellik Arz Eden Durumlar  759
6.3.2.2.3.1. Sermaye Artırımı  759
6.3.2.2.3.1.1. Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri  760
6.3.2.2.3.1.2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri  760
6.3.2.2.3.2. Sermaye Artırımının Doğuracağı Sonuçlar  762
6.3.2.2.3.2.1. Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı  762
6.3.2.2.3.2.2. Ödemesiz Paylar  762
6.3.2.2.3.2.3. İhraç Primleri (Emisyon Primleri – Agio)  764
6.3.2.3. İşletme Bölümü Boyutu Açısından  765
6.3.2.3.1. Genel Olarak  765
6.3.2.3.2. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları  767
6.3.2.3.2.1. Defter Değeri  767
6.3.2.3.2.2. Net Aktif Değeri  767
6.3.2.3.2.3. Tasfiye Değeri  768
6.3.2.3.2.4. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value)  769
6.3.2.3.2.5. Şerefiye (Goodwill) Değeri  769
6.3.2.3.2.6. Hurda Değer (Hurdle Value)  770
6.3.2.3.2.7. Piyasa Değeri  770
6.3.2.3.3. Şirket Değerlemesinde Yer Alan Kavramların ve Yöntemlerin Kullanıldığı Durumlara Göre Avantajları ve Dezavantajları  770
6.3.2.3.3.1. Defter Değeri  771
6.3.2.3.3.2. Net Aktif Değeri  771
6.3.2.3.3.3. Tasfiye Değeri  772
6.3.2.3.3.4. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value)  772
6.3.2.3.4. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımlar ve Yöntemler  772
6.3.2.3.4.1. Aktif Bazlı (Varlık Temelli) Yaklaşım ve Yöntemleri  773
6.3.2.3.4.2. Gelir Yaklaşımı ve Yöntemleri  774
6.3.2.3.4.3. Piyasa Değeri Yaklaşımı ve Yöntemleri  778
6.3.2.3.4.4. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımların ve Yöntemlerin Örneklendirilmesi  781
6.3.2.3.4.4.1. Varlık Temelli Değerleme Yöntemine Örnek  782
6.3.2.3.4.4.2. İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemine Göre Değerlemeye Örnek  784
6.3.2.3.4.4.3. Göreceli Değerlemeye (Piyasa Çarpanlarına Göre Değerleme) Örnek  788
6.3.2.4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler  789
6.3.3. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar  843
6.3.4. Mal Kavramı ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar  852
6.3.5. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması  906
6.3.6. Zamanaşımı ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması  922
6.3.7. Takas ve Külli (Tam Tasfiye) ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması  978
6.3.8. Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Olan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasındaki Hükümlerin Türk Mahkemeleri’nde Yarattığı Sorunlar  990
6.3.9. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarından Kaynaklanan Alacak Kesinleşmeden İcraya Konulabilir ve Bu Alacağa Karşı Haczedilmezlik İtirazında Bulunulamaz  1032
7. YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN HATALAR VE USUL UYARILARI  1041
7.1. İlk Derece Yargılamasında Harç  1041
7.2. Tebligat  1046
7.3. Taraf Ehliyeti  1052
7.4. Vekil İle Temsil  1055
7.5. Derdestlik  1056
7.6. Karşı Dava  1057
7.7. Görevsizlik ve Yetkisizlik  1058
7.8. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı  1060
7.9. Ön İnceleme  1060
7.10. Bekletici Sorun  1062
7.11. Hukuki Yarar  1063
7.12. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  1069
7.13. Somutlaştırma Yükü ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi  1072
7.14. İsticvap  1092
7.15. Belgelerin İbrazı  1092
7.16. Kesin Süre  1093
7.17. Dava Türleri  1096
7.18. Tanık  1110
7.19. Bilirkişi  1112
7.20. Islah  1117
7.21. Ek İstekler  1128
7.22. Takas  1142
7.23. Taleple Bağlılık İlkesi  1148
7.24. Yemin  1150
7.25. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  1151
7.26. Usuli Kazanılmış Hak  1160
7.27. Yargılama Giderleri  1167
7.28. Hüküm  1172
7.29. Hükmün Tashihi ve Tavzihi  1187
7.30. Hükümden Sonra Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  1189
7.31. Temyiz Kanun Yolu Aşamasında Harç  1190
7.32. Temyiz Kanun Yolu  1194
7.33. Dikkat Edilecek Hususlar  1198
Kaynakça  1211
Kararlar Dizini  1219
Kavramlar Dizini  1261
 


Fatih Karamercan
22 Kasım 1983 Nazilli doğumludur. 2001 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 4 yılda bitirerek 2005 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi 4. sınıfta Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde isteğe bağlı olarak seçilen konuların arasından ‘‘Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri’’ konusunda ödev alarak çalışma yapmıştır. Çalışması Hocası tarafından takdire şayan görüldüğü için asistanlık teklifi almış fakat baba mesleği olan avukatlığı tercih etmiştir.

2005 yılının Eylül ayında İzmir Barosu’nda avukatlık stajına başlamış ve 1 yıl sonra "Gemi İpoteği Kavramı ve Kurulması" adlı çalışması ile stajını tamamlamıştır.

2007 yılı Mart ayında Aydın Barosu’nda babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN’ın cübbesini giydirmesi ile avukatlığa adım atmıştır. 5 yıl boyunca Aydın Barosu’na kayıtlı olarak babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN ile birlikte avukatlık yapmış olup 2012 yılı Ağustos ayından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

25.02.2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Sürekli Eğitim Merkezi'nde Aile Hukuku Derneği'nin destekleriyle düzenlenen “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi” Eğitimi ve Sertifika Programı Kapsamında Bilirkişi Sertifikası’nı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Aile Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran ŞIPKA Eğitmenliği’nde almıştır.

2014 yılının Nisan ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Katkı –;;;; Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları" isimli kitabı, 4. baskısını 2018 yılının Mart ayında yapmıştır. Yine, 2016 yılının Ocak ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları –;;;; Somutlaştırma Yükü" isimli kitabı da yayımlanmıştır. 35 yazarlı, 6 editörlü ve 5 Ciltlik “Hukuk Davaları” isimli çalışmanın “Hukuk Davaları –;;;; 4” kısmında yer alarak “Eşler Arasında Mal Rejimine İlişkin Davalar” isimli bölümünü ele almıştır. Ayrıca, çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış birçok makalesi de bulunmaktadır.
Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Zevkliler ...
Kasım 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
İkinci Baskıya Önsöz  15
Önsöz  17
Kısaltmalar  25
I. BÖLÜM
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER
1. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ  27
2. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  28
3. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZAMANI  29
4. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ  33
4.1. Genel Olarak  33
4.2. Geçmişe Yönelik Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma  37
5. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER  47
II. BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE
REJİME HÂKİM OLAN İLKELER
1. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI  51
2. EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERLER  57
2.1. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı İle Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  57
2.2. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  81
2.3. Kişisel Malların Gelirleri  82
2.4. Uygulama Açısından Oluşabilecek Edinilmiş Mallar  88
3. KİŞİSEL MALLAR  145
3.1. TMK. 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar  145
3.1.1. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya  152
3.1.2. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Ya Da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri  154
3.1.3. Manevi Tazminat Alacakları  168
3.1.4. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler  170
3.2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması  175
3.3. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler  183
4. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER  194
4.1. İspat Kolaylığı İlkesi  194
4.2. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması  199
4.3. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması  215
III. BÖLÜM
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ
1. MAL REJİMİNİN SONA ERME NEDENLERİ  225
1.1. Eşlerden Birinin Ölümü  225
1.1.1. Zamanaşımı  228
1.1.2. Birlikte Ölüm Karinesi  231
1.2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesi  234
1.2.1. Genel Olarak  234
1.2.2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Şartları  235
1.2.3. Uygulanacak Yargılama Usulü  260
1.2.4. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Sonuçları  264
1.3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle  265
1.4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle  266
1.4.1. Yabancı Mahkeme Tarafından Boşanma Kararı Verilmesi Durumunda  273
1.4.2. Tanıma ve Tenfiz Davaları İle Bağlantılı Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasından Kaynaklı Yaşanan Sorunlar  275
IV. BÖLÜM
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
1. USUL HÜKÜMLERİ  291
1.1. Görevli Mahkeme  291
1.2. Yetkili Mahkeme  370
1.2.1. Ölüm İle Sona Erme  372
1.2.2. Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığına Geçiş Kararı İle Sona Erme  374
1.2.3. Diğer Durumlarda  376
2. TASFİYE AŞAMALARI  381
2.1. Tasfiyeye Tabi Malların Hangi Tarihlerdeki Değerlerinin Esas Alınacağı  381
2.1.1. Genel Olarak  381
2.1.2. İstisna  393
2.2. Özellik Arz Eden Durumlar  396
2.2.1. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar  396
2.2.2. Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi  412
2.2.2.1. Talebin Süresi  424
2.2.3. TMK. 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları  425
2.2.3.1. Genel Olarak  425
2.2.3.2. Dayanılan Hakkın Türüne Göre  428
2.2.3.3. Görevli Mahkeme  435
2.2.3.4. Uygulanacak Yargılama Usulü  455
2.2.3.5. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (Denetiminden Geçmiş Yerel Mahkeme) Kararları  456
2.2.4. Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi  472
2.2.5. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Eşlerin Ortak Olmayan Altsoylarının Haklarının Zedelenmesi  481
2.2.6. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi  483
3. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (01.01.2002 SONRASI)  492
3.1. Genel Olarak  492
3.2. Talep Edilebilme Şartları  495
3.2.1. Resmî Bir Evlilik Mevcut Olmalı  495
3.2.2. Mal Rejimi Sona Ermeli  496
3.2.3. Diğer Eşin Malvarlığının Edinilmesine, Korunmasına veya İyileştirilmesine Katkı Yapılmalı  497
3.2.4. Katkı Yapan Eş, Hiç Ya Da Uygun Bir Karşılık Almamış Olmalı (Bağış Kasdı Olmamalı)  513
3.2.5. Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olmalı  518
3.3. Hesaplama Yöntemi  519
3.3.1. Genel Olarak  519
3.3.2. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Değer Kazanması veya Kaybetmesine Göre  519
3.3.3. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Mevcut Olup Olmamasına Göre  526
3.3.4. Toptan Olarak veya İrat Şeklinde Mala Katkı Yapılması  529
3.3.5. Katkı Yapılan Malvarlığının Edinme Tarihine Göre  532
3.3.5.1. Katkı 01.01.2002 Öncesi Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı)  533
3.3.5.1.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  534
3.3.5.1.1.1. Genel Olarak  534
3.3.5.1.1.2. Boşanma Dava Tarihinden Önceki Devirler  539
3.3.5.1.1.3. Boşanma Dava Tarihinden Sonraki Devirler  543
3.3.5.1.1.4. Katkıda Bir Değer Kaybı Olması Durumu  543
3.3.5.1.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği  545
3.3.5.2. Katkı 01.01.2002 Sonrası Yapılmışsa (Değer Artış Payı Alacağı)  553
3.3.5.2.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  554
3.3.5.2.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği  559
3.3.5.3 Katkı Hem 01.01.2002 Öncesinde Hem De 01.01.2002 Sonrasında Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı İle Birlikte Değer Artış Payı Alacağı Mevcutsa)  575
3.3.5.3.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerlerinin Esas Alınacağı  592
3.3.5.3.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihlerden İtibaren Faiz İşletileceği  592
3.3.5.4. Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı İle İlgili Araştırma Yöntemleri  593
4. EKLENECEK DEĞERLER  630
4.1. Genel Olarak  630
4.2. Uygulanabilme Şartları  637
4.2.1. Karşılık Alınmadan Bir Kazanımın Olması (Devreden Eş Açısından)  637
4.2.2. Temlikin Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılması (Devreden Eş Açısından)  638
4.2.3. Katılma Alacağının Karşılanamamış Olması (Devralan Üçüncü Kişi Açısından)  639
4.2.4. Karşılanamayan Kısmın İstenmesi (Devralan Üçüncü Kişi Açısından)  639
4.2.5. 1. Bend Hükmü İle 2. Bend Hükmünün Birbirlerinden Farkları  647
4.3. Eklenecek Değerler İle Muvazaalı İşlemler Arasındaki Farklar  659
4.3.1. İspat Açısından  659
4.3.2. Devredilen Malın Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  668
4.4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler  670
5. DENKLEŞTİRME (ALACAĞI)  694
5.1. Genel Olarak  694
5.2. Denkleştirme (Alacağı) Türleri  698
5.2.1. Klasik Denkleştirme (Alacağı)  699
5.2.2. Değişken Denkleştirme (Alacağı)  700
5.2.2.1. Katkı Yapılan Malın Değer Kazanması  700
5.2.2.2. Katkı Yapılan Malın Değer Kaybetmesi  711
6. KATILMA ALACAĞI  713
6.1. Genel Olarak  713
6.2. Katılma Alacağının Hesaplanması ve Dikkat Edilecek Hususlar  714
6.2.1. Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi  714
6.2.2. Değer Artış Payı Alacağının Düşülmesi Zorunluluğu  726
6.2.3. Banka Hesaplarındaki Katılma Alacağı Talepleri  728
6.2.4. İkame Kuralının Tasfiyede Gözetilmesinin Zorunluluğu  736
6.2.5. Taşınmaz Üzerinde İpoteklerin Olması  737
6.3. Özellik Arz Eden Durumlar  738
6.3.1. Katılma ve/veya Değer Artış Payı Alacağı Haczedilebilir mi?  738
6.3.2. Şirketlere İlişkin Hususlar  746
6.3.2.1. Medeni Hukuk Boyutu Açısından  747
6.3.2.2. Ticaret Hukuku Boyutu Açısından  751
6.3.2.2.1. Kâr Payı  751
6.3.2.2.1.1. Ticari Kâr (Dönem Kârı) ve Net Dönem Kârı Kavramları ve TTK. m. 519/1 Hükmündeki Yıllık Kâr Kavramı İle İlişkisi  751
6.3.2.2.1.2. Dağıtılabilir Kâr Payı  752
6.3.2.2.2. Kâr Payının Dağıtımında Esas Alınacak Sıra  753
6.3.2.2.2.1. Geçmiş Yıl Zararları  754
6.3.2.2.2.2. Vergi ve Benzeri Yükümlülükler  754
6.3.2.2.2.3. Yedek Akçeler  755
6.3.2.2.2.3.1. Yedek Akçelerin Karşılıklar İle İlişkisi, Farkı ve Bilançodaki İşlevi  757
6.3.2.2.3. Özellik Arz Eden Durumlar  759
6.3.2.2.3.1. Sermaye Artırımı  759
6.3.2.2.3.1.1. Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri  760
6.3.2.2.3.1.2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri  760
6.3.2.2.3.2. Sermaye Artırımının Doğuracağı Sonuçlar  762
6.3.2.2.3.2.1. Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı  762
6.3.2.2.3.2.2. Ödemesiz Paylar  762
6.3.2.2.3.2.3. İhraç Primleri (Emisyon Primleri – Agio)  764
6.3.2.3. İşletme Bölümü Boyutu Açısından  765
6.3.2.3.1. Genel Olarak  765
6.3.2.3.2. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları  767
6.3.2.3.2.1. Defter Değeri  767
6.3.2.3.2.2. Net Aktif Değeri  767
6.3.2.3.2.3. Tasfiye Değeri  768
6.3.2.3.2.4. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value)  769
6.3.2.3.2.5. Şerefiye (Goodwill) Değeri  769
6.3.2.3.2.6. Hurda Değer (Hurdle Value)  770
6.3.2.3.2.7. Piyasa Değeri  770
6.3.2.3.3. Şirket Değerlemesinde Yer Alan Kavramların ve Yöntemlerin Kullanıldığı Durumlara Göre Avantajları ve Dezavantajları  770
6.3.2.3.3.1. Defter Değeri  771
6.3.2.3.3.2. Net Aktif Değeri  771
6.3.2.3.3.3. Tasfiye Değeri  772
6.3.2.3.3.4. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value)  772
6.3.2.3.4. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımlar ve Yöntemler  772
6.3.2.3.4.1. Aktif Bazlı (Varlık Temelli) Yaklaşım ve Yöntemleri  773
6.3.2.3.4.2. Gelir Yaklaşımı ve Yöntemleri  774
6.3.2.3.4.3. Piyasa Değeri Yaklaşımı ve Yöntemleri  778
6.3.2.3.4.4. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımların ve Yöntemlerin Örneklendirilmesi  781
6.3.2.3.4.4.1. Varlık Temelli Değerleme Yöntemine Örnek  782
6.3.2.3.4.4.2. İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemine Göre Değerlemeye Örnek  784
6.3.2.3.4.4.3. Göreceli Değerlemeye (Piyasa Çarpanlarına Göre Değerleme) Örnek  788
6.3.2.4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler  789
6.3.3. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar  843
6.3.4. Mal Kavramı ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar  852
6.3.5. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması  906
6.3.6. Zamanaşımı ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması  922
6.3.7. Takas ve Külli (Tam Tasfiye) ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması  978
6.3.8. Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Olan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasındaki Hükümlerin Türk Mahkemeleri’nde Yarattığı Sorunlar  990
6.3.9. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarından Kaynaklanan Alacak Kesinleşmeden İcraya Konulabilir ve Bu Alacağa Karşı Haczedilmezlik İtirazında Bulunulamaz  1032
7. YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN HATALAR VE USUL UYARILARI  1041
7.1. İlk Derece Yargılamasında Harç  1041
7.2. Tebligat  1046
7.3. Taraf Ehliyeti  1052
7.4. Vekil İle Temsil  1055
7.5. Derdestlik  1056
7.6. Karşı Dava  1057
7.7. Görevsizlik ve Yetkisizlik  1058
7.8. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı  1060
7.9. Ön İnceleme  1060
7.10. Bekletici Sorun  1062
7.11. Hukuki Yarar  1063
7.12. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  1069
7.13. Somutlaştırma Yükü ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi  1072
7.14. İsticvap  1092
7.15. Belgelerin İbrazı  1092
7.16. Kesin Süre  1093
7.17. Dava Türleri  1096
7.18. Tanık  1110
7.19. Bilirkişi  1112
7.20. Islah  1117
7.21. Ek İstekler  1128
7.22. Takas  1142
7.23. Taleple Bağlılık İlkesi  1148
7.24. Yemin  1150
7.25. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  1151
7.26. Usuli Kazanılmış Hak  1160
7.27. Yargılama Giderleri  1167
7.28. Hüküm  1172
7.29. Hükmün Tashihi ve Tavzihi  1187
7.30. Hükümden Sonra Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  1189
7.31. Temyiz Kanun Yolu Aşamasında Harç  1190
7.32. Temyiz Kanun Yolu  1194
7.33. Dikkat Edilecek Hususlar  1198
Kaynakça  1211
Kararlar Dizini  1219
Kavramlar Dizini  1261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018