Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçları
(TCK m.244)
Ocak 2020 / 1. Baskı / 175 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

21'inci yüzyılda toplumlar, teknolojiyi hayatın her alanında kullanmaya başlamış ve bilgi toplumuna dönüşüm süreci başlatmışlardır. Bu süreçte her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler bilişim sistemlerinde saklanmaya başlanmış ve sisteme girilen her bir bilgi veri niteliği kazanmıştır.

Bilişim alanında meydana gelen gelişmeler, insan hayatında faydalı ve gerekli olmakla birlikte, sunduğu imkanların yanında bilişim sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması ile bu alanda işlenen suçların hem çeşitliliğinin hem de suç işlenme oranlarının artmasına neden olmuş, bu durum da bu alandaki eksikliklerin boyutunu ve yeni düzenlemelere olan ihtiyacı ortaya koymuştur. Bu doğrultuda 5237 sayılı Kanunda bilişim alanında suçlar düzenlenmiş ve 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birtakım değişikliklerle birlikte yeni düzenlemelere de yer verilmiştir.

Bu çalışmada bilişim alanında en sık işlenen suçlardan olan Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçları, mevzuattaki yeni düzenlemeler ve güncel Yargıtay kararları ile birlikte ele alınmış ve bu alanda bilgi sunmak amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Bilişim Sistemine İlişkin Teorik Çerçeve
Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme, Bozma Yok Etme Veya Değiştirme Suçları (M. 244)
Barkod: 9789750258961
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 175
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE
I. BİLİŞİM SİSTEMİYLE İLGİLİ TEKNİK KAVRAMLAR  15
A. Bilgisayar Kavramı  15
B. Bilgisayarın Unsurları  18
1. Donanım  19
a. Mikro İşlemci  19
b. Salt Okunur Bellek  19
c. Rastgele Erişimli Bellek  20
d. Çevre Giriş ve Çıkış Birimleri  20
2. Yazılım  20
a. İşletim Yazılımı  21
b. Uygulama Yazılımı  21
C. Bilgisayarla İlgili Temel Kavramlar  22
1. Veri  22
2. Program  23
D. Bilişim ve Bilişim Sistemi  24
E. Bilişim Sistem Ağları ve İnternet  28
F. Bulut Bilişim  31
1. Bulut Bilişimin Avantajları  33
a. Düşük Donanım Maliyeti  33
b. Düşük Yazılım Maliyeti  33
c. Güncel Olma  33
d. Uzaktan Erişim  33
e. Sınırsız Depolama  34
f. Veri Güvenliği  34
2. Bulut Bilişimin Dezavantajları  34
a. Sabit İnternet İhtiyacı  34
b. İnternet Hızı  34
c. Veri Güvenliği  34
ca. Dış Kaynaklı Saldırılar  35
cb. Verilerin Güvensiz veya Etkisiz Silinmesi  35
cc. Nakil Halindeki Veriyi Yakalama  35
II. BİLİŞİM SUÇU KAVRAMI, GENEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI  36
A. Kavram  36
B. Bilişim Suçlarının Özellikleri  38
C. Bilişim suçlarının işlenme ŞEKİLLERİ  40
1. Virüsler  40
2. İstem Dışı Alınan Elektronik Postalar (SPAM)  40
3. Truva Atı (Casus Yazılımlar – Trojan Horse)  41
4. Sistem Güvenliğini Kırma (Hacking)  41
5. Veri Aldatmacası (Data Diddling)  42
6. Sosyal Mühendislik (Social Engineering)  42
7. Gizlice Dinleme  43
8. Solucanlar (Network Worms)  43
9. Tavşanlar (Rabbits)  43
10. Bukalemunlar (Chameleon)  43
11. Web Sayfası Hırsızlığı ve Yönlendirmesi  44
12. Oltalama (Phishing)  44
13. Gizli Kapılar (Trap Doors)  45
14. DDoS Saldırıları  45
D. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları  45
1. Bilişim Sistemine Girme veya Kalma Suçu (TCK m. 243)  46
2. Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245)  54
3. Yasak Cihaz ve Programlar (TCK m. 245/A)  63
İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME,
BOZMA YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇLARI (M. 244)
I. BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇU  74
A. Genel Olarak  74
B. Korunan Hukuki Değer  76
C. Suçun Unsurları  79
1. Tipikliğin Maddi Unsurları  79
a. Fiil  79
aa. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engellemek  81
ab. Bilişim Sisteminin İşleyişini Bozma  83
b. Netice  85
c. Fail  86
d. Mağdur  89
e. Konu  90
f. Suçun Nitelikli Unsurları  91
fa. Suçun Bir Banka veya Kredi Kurumuna ya da Bir Kamu Kurum veya Kuruluşuna Ait Bilişim
Sistemi Üzerinde İşlenmesi (m. 244/3)  92
fb. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 Sayılı TMK m.4,5)  93
2. Tipikliğin Manevi Unsurları  94
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  96
a. Genel Olarak  96
b. Hukuka Uygunluk Sebepleri  97
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  100
1. Teşebbüs  100
2. İştirak  101
3. Suçların İçtimaı  102
E. Kusurluluk  107
F. Soruşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı  109
II. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA ERİŞİLMEZ KILMAK, SİSTEME VERİ YERLEŞTİRMEK, SİSTEMDE VAR OLAN VERİLERİ BAŞKA BİR YERE GÖNDERMEK SUÇU  113
A. Genel Olarak  113
B. Korunan Hukuki Değer  113
C. Suçun Unsurları  115
1. Tipikliğin Maddi Unsurları  115
a. Fiil  115
aa. Bilişim Sistemindeki Verileri Bozmak  116
ab. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etmek  117
ac. Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirmek  118
ad. Bilişim Sistemindeki Verileri Erişilmez Kılmak  119
ae. Bilişim Sistemine Veri Yerleştirmek  120
af. Bilişim Sisteminde Var Olan Verileri Başka Bir Yere Göndermek  121
b. Netice  122
c. Fail  122
d. Mağdur  123
e. Konu  123
f. Suçun Nitelikli Unsurları  123
2. Tipikliğin Manevi Unsurları  124
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  124
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  125
1. Teşebbüs  125
2. İştirak  126
3. Suçların İçtimaı  126
E. Kusurluluk  131
F. Soruşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı  131
III. BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA KENDİSİNİN YA DA BAŞKASININ YARARINA HAKSIZ BİR ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU  132
A. Genel Olarak  132
B. Korunan Hukuki Değer  134
C. Suçun Unsurları  135
1. Tipikliği Maddi Unsurları  135
a. Fiil  135
b. Netice  136
c. Fail  136
d. Mağdur  137
e. Konu  137
f. Suçun Nitelikli Unsurları  137
2. Tipikliğin Manevi Unsurları  138
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  139
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  139
1. Teşebbüs  139
2. İştirak  140
3. Suçların İçtimaı  140
E. Kusurluluk  151
F. Soruşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı  152
SONUÇ  153
Kaynakça  157
Kavram Dizini  171
 


Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu
Şubat 2021
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE
I. BİLİŞİM SİSTEMİYLE İLGİLİ TEKNİK KAVRAMLAR  15
A. Bilgisayar Kavramı  15
B. Bilgisayarın Unsurları  18
1. Donanım  19
a. Mikro İşlemci  19
b. Salt Okunur Bellek  19
c. Rastgele Erişimli Bellek  20
d. Çevre Giriş ve Çıkış Birimleri  20
2. Yazılım  20
a. İşletim Yazılımı  21
b. Uygulama Yazılımı  21
C. Bilgisayarla İlgili Temel Kavramlar  22
1. Veri  22
2. Program  23
D. Bilişim ve Bilişim Sistemi  24
E. Bilişim Sistem Ağları ve İnternet  28
F. Bulut Bilişim  31
1. Bulut Bilişimin Avantajları  33
a. Düşük Donanım Maliyeti  33
b. Düşük Yazılım Maliyeti  33
c. Güncel Olma  33
d. Uzaktan Erişim  33
e. Sınırsız Depolama  34
f. Veri Güvenliği  34
2. Bulut Bilişimin Dezavantajları  34
a. Sabit İnternet İhtiyacı  34
b. İnternet Hızı  34
c. Veri Güvenliği  34
ca. Dış Kaynaklı Saldırılar  35
cb. Verilerin Güvensiz veya Etkisiz Silinmesi  35
cc. Nakil Halindeki Veriyi Yakalama  35
II. BİLİŞİM SUÇU KAVRAMI, GENEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI  36
A. Kavram  36
B. Bilişim Suçlarının Özellikleri  38
C. Bilişim suçlarının işlenme ŞEKİLLERİ  40
1. Virüsler  40
2. İstem Dışı Alınan Elektronik Postalar (SPAM)  40
3. Truva Atı (Casus Yazılımlar – Trojan Horse)  41
4. Sistem Güvenliğini Kırma (Hacking)  41
5. Veri Aldatmacası (Data Diddling)  42
6. Sosyal Mühendislik (Social Engineering)  42
7. Gizlice Dinleme  43
8. Solucanlar (Network Worms)  43
9. Tavşanlar (Rabbits)  43
10. Bukalemunlar (Chameleon)  43
11. Web Sayfası Hırsızlığı ve Yönlendirmesi  44
12. Oltalama (Phishing)  44
13. Gizli Kapılar (Trap Doors)  45
14. DDoS Saldırıları  45
D. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları  45
1. Bilişim Sistemine Girme veya Kalma Suçu (TCK m. 243)  46
2. Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245)  54
3. Yasak Cihaz ve Programlar (TCK m. 245/A)  63
İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME,
BOZMA YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇLARI (M. 244)
I. BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇU  74
A. Genel Olarak  74
B. Korunan Hukuki Değer  76
C. Suçun Unsurları  79
1. Tipikliğin Maddi Unsurları  79
a. Fiil  79
aa. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engellemek  81
ab. Bilişim Sisteminin İşleyişini Bozma  83
b. Netice  85
c. Fail  86
d. Mağdur  89
e. Konu  90
f. Suçun Nitelikli Unsurları  91
fa. Suçun Bir Banka veya Kredi Kurumuna ya da Bir Kamu Kurum veya Kuruluşuna Ait Bilişim
Sistemi Üzerinde İşlenmesi (m. 244/3)  92
fb. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 Sayılı TMK m.4,5)  93
2. Tipikliğin Manevi Unsurları  94
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  96
a. Genel Olarak  96
b. Hukuka Uygunluk Sebepleri  97
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  100
1. Teşebbüs  100
2. İştirak  101
3. Suçların İçtimaı  102
E. Kusurluluk  107
F. Soruşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı  109
II. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA ERİŞİLMEZ KILMAK, SİSTEME VERİ YERLEŞTİRMEK, SİSTEMDE VAR OLAN VERİLERİ BAŞKA BİR YERE GÖNDERMEK SUÇU  113
A. Genel Olarak  113
B. Korunan Hukuki Değer  113
C. Suçun Unsurları  115
1. Tipikliğin Maddi Unsurları  115
a. Fiil  115
aa. Bilişim Sistemindeki Verileri Bozmak  116
ab. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etmek  117
ac. Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirmek  118
ad. Bilişim Sistemindeki Verileri Erişilmez Kılmak  119
ae. Bilişim Sistemine Veri Yerleştirmek  120
af. Bilişim Sisteminde Var Olan Verileri Başka Bir Yere Göndermek  121
b. Netice  122
c. Fail  122
d. Mağdur  123
e. Konu  123
f. Suçun Nitelikli Unsurları  123
2. Tipikliğin Manevi Unsurları  124
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  124
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  125
1. Teşebbüs  125
2. İştirak  126
3. Suçların İçtimaı  126
E. Kusurluluk  131
F. Soruşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı  131
III. BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA KENDİSİNİN YA DA BAŞKASININ YARARINA HAKSIZ BİR ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU  132
A. Genel Olarak  132
B. Korunan Hukuki Değer  134
C. Suçun Unsurları  135
1. Tipikliği Maddi Unsurları  135
a. Fiil  135
b. Netice  136
c. Fail  136
d. Mağdur  137
e. Konu  137
f. Suçun Nitelikli Unsurları  137
2. Tipikliğin Manevi Unsurları  138
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  139
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  139
1. Teşebbüs  139
2. İştirak  140
3. Suçların İçtimaı  140
E. Kusurluluk  151
F. Soruşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı  152
SONUÇ  153
Kaynakça  157
Kavram Dizini  171
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021