Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Davranış Bilimleri
Kavramlar ve Kuramlar
Eylül 2018 / 4. Baskı / 472 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül 2016 37.00 TL 24.90 TL (%33)Sepete Ekle
 2. Nisan 2015 30.00 TL 22.50 TL (%25)Sepete Ekle
   

Her toplumun kendine özgü düşüncesi, inancı ve değer sistemleri vardır ve her inanç ve değer kendi toplumsal ve bireysel davranış kalıplarını oluşturur. Bireysel davranış nerede ortaya çıkarsa çıksın mutlaka kültürel temelleri vardır. Bu yüzden herhangi bir davranış belli bir kültürel bağlam içinde anlam kazanır. Bu varsayımdan hareketle her toplumu ve onu oluşturan bireylerin davranışlarını açıklayan kuram ve yaklaşımların söz konusu toplumların inanç ve değerlerinden hareketle oluşturulması gerekir. Bu çalışmada söz konusu gereklilikten hareketle bu toprakların ve bu kültürün "Davranış Bilimleri"nin yazılmasına gayret gösterildi. Takdir değerli okuyucuya aittir.

Konu Başlıkları
Davranış Bilimleri ve İlgili Bilim Dalları
Davranışlar ve Biyolojik Temelleri
Güdüler ve Güdüleme Kuramları
Tutumlar ve Davranışlar
Algı ve Algılama
Yükleme (Atfetme)
Öğrenme ve Öğrenme Kuramları
Kişilik ve Kişilik Kuramları
İnançlar ve Değerler
Kültür ve Davranış
Gruplar ve Grup Türleri
Duygular ve Heyecanlar
Barkod: 9789750251047
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısa İçindekiler  7
Giriş  21
Birinci Bölüm
DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARI
A. DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN KONUSU  25
1. Davranış Bilimlerinin Tarihsel Gelişimi  26
1.1. Klâsik Dönemde Davranış Bilimleri  29
2. Davranış Bilimleri ve Yönetim  30
3. Davranış Bilimleri ve Yöntem  31
B. DAVRANIŞ BİLİMLERİNİ OLUŞTURAN BİLİM DALLARI  31
1. Psikoloji ve Davranış Bilimleri  32
1.1. Psikoloji Yaklaşımları  34
1.1.1. Yapısalcı Yaklaşım  36
1.1.2. İşlevselci Yaklaşım  36
1.1.3. Gestaltçı Yaklaşım  37
1.1.4. Davranışçı Yaklaşım  38
1.1.5. Psiko Analitik Yaklaşım  40
1.1.6. Bilişsel Yaklaşım  42
1.1.7. İnsancıl Yaklaşım  44
1.1.8. Nörobiyolojik Yaklaşım  45
1.1.9. Fenomenolojik Yaklaşım  47
1.1.10. Roller–Norm ve Kurallar Yaklaşımı  48
1.2. Psikolojinin Alt Dalları  50
2. Sosyoloji ve Davranış Bilimleri  51
2.1. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu  52
2.2. Sosyolojik Yaklaşımlar  53
2.2.1. Klâsik Sosyoloji  53
2.2.2. Modern Sosyoloji  53
2.3. Sosyal Yapı ve Unsurları  54
2.4. Sosyolojinin Alt Dalları  54
3. Sosyal Psikoloji ve Davranış Bilimleri  57
3.1. Sosyal Psikolojinin Tanımı ve Konusu  58
3.1.1. Psikolojik Sosyal Psikoloji  59
3.1.2. Sosyolojik Sosyal Psikoloji  60
3.2. Sosyal Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar  60
4. Antropoloji ve Davranış Bilimleri  61
4.1. Antropolojinin Tanımı ve Konusu  62
4.2. Antropolojinin Alt Alanları  63
BÖLÜM NOTLARI  65
İkinci Bölüm
DAVRANIŞLAR VE BİYOLOJİK TEMELLERİ
A. DAVRANIŞLAR VE BİLEŞENLERİ  69
1. Davranışlar Nasıl Oluşur?  69
2. Davranışçı Kuramlarda Davranışın Oluşumu  70
3. Davranış Nedir?  73
3.1. Fizyolojik Açıdan Davranış  75
3.2. Psikolojik Açıdan Davranış  76
3.3. Sosyolojik Açıdan Davranış  76
B. DAVRANIŞIN BİYOLOJİK TEMELLERİ  77
1. Sinir Hücresi  78
2. Hücre Gruplaşmaları  80
3. Sinir Sistemi  81
4. Beyin  83
5. Kalıtım  85
5.1. Ailede Kalıtım  85
5.2. Heyecanın Kalıtımı  86
5.3. Doğuştan Donanım ve Edinilmiş Donanım  88
BÖLÜM NOTLARI  90
Üçüncü Bölüm
GÜDÜLER VE GÜDÜLENME
A. GÜDÜ VE GÜDÜLEME  93
1. Güdüler ve Dürtüler  94
1.1. İçgüdüler  97
1.1.1. İçgüdü ve Öğrenme  101
1.2. Fizyolojik Motivler (Dürtüler)  103
1.3. Sosyal Güdüler  103
2. Güdü (Motiv) Türleri  104
3. Güdüleme (Motivasyon) ve İlgili Kavramlar  106
3.1. Zaruret ve İhtiyaç  108
3.2. İhtiyaç Türleri ve Özellikleri  110
3.3. İstekler ve İhtiraslar  111
B. GÜDÜLEME KURAMLARI  111
1. İçerik (Kapsam) Kuramları  112
1.1. Gazali’nin Bütüncül İhtiyaçlar Kuramı  112
1.2. İbni Haldun’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  117
1.3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  119
1.4. Herzberg Çift Faktör Teorisi  123
1.5. Alderfer’in ERG Kuramı  125
1.6. Fromm’un İhtiyaç Kuramı  125
1.7. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Kuramı  126
2. Süreç Kuramları  127
2.1. Beklenti Kuramı  128
2.1.1. Başarı Beklentisi Kuramı (Lawler / Porter)  129
2.2. İşlevsel Pekiştirme (Şartlanma) Kuramı  131
2.3. Eşitlik Kuramı  132
2.4. Locke’in Amaç Kuramı  134
BÖLÜM NOTLARI  137
Dördüncü Bölüm
TUTUMLAR VE DAVRANIŞLAR
A. TUTUMLAR  141
1. Tutumların Tanımlanması  142
2. Tutumların Bileşenleri (Öğeleri)  144
2.1. Bilişsel Öğe  146
2.2. Duygusal Öğe  146
2.3. Davranışsal Öğe  147
3. Tutumların Oluşması  148
3.1. Davranışsal Yaklaşımlar  149
3.2. Bilişsel Öğrenme  150
3.3. Öğrenme Kaynakları  150
3.3.1. Anne Baba Etkisi  150
3.3.2. Kitle İletişim Araçları  151
3.3.3. Kültürel ve Psikolojik Faktörler  151
3.3.4. Akran Etkisi  152
3.3.5. Direkt Kişisel Deneyim  152
4. Tutumlar ve Motivler  152
4.1. Biyojenik Motivler  153
4.2. Sosyojenik Motivler  153
4.3. Psikojenik Motivler  153
5. Tutumların Özellikleri  153
5.1. Tutumlar Öğrenilir  155
5.2. Tutumun Konusu  155
5.3. Tutumun Yönü  155
5.4. Tutumların Yoğunluğu  155
5.5. Tutumun Esnekliği veya Katılığı  156
5.6. Tutumların Belirginliği ve Merkezîliği  156
5.7. Tutumlar Arası İlişkiler  157
5.8. Tutumların Karmaşıklığı  157
5.9. Tutumların Kuvvet Derecesi  158
5.10. Bileşenler Arası Tutarlılık  158
5.11. Tutumların Değiştirilebilirliği  159
5.12. Tutumların Ölçülebilirliği  159
6. Tutumların İşlevleri  159
6.1. Araçsallık İşlevi  160
6.2. Bilgi Sağlama İşlevi  160
6.3. Ego Savunma İşlevi  161
6.4. Değer İfade Etme İşlevi  161
7. Tutum Davranış İlişkisi  162
7.1. Tutumların Davranışa Dönüşmesi  163
B. TUTUM DEĞİŞİMİ  165
1. Tutum Değişimi Kuramları  166
1.1. Öğrenme Kuramı  166
1.2. Beklenti–Değer Kuramı  167
1.3. Sosyal Yargı Kuramı  168
1.4. Tutarlılık veya Denge Kuramı  169
1.4.1. Tutarlılık Kuramı  169
1.4.2. Denge Kuramı  170
1.5. Bilişsel Çelişki Kuramı  171
1.6. Erekler ve Çatışma Kuramı  173
1.7. İşlevsel Kuram  174
1.8. Mantıksal Eylem Kuramı  174
1.9. Koşullanma ve Pekiştirme Kuramı  175
1.10. Aşılama Kuramı  175
BÖLÜM NOTLARI  177
Beşinci Bölüm
DUYUMSAMA VE ALGILAMA
A. DUYUMSAMA VE DUYUSAL SİSTEMLER  181
1. Duyum  181
2. Duyusal Sistemler  183
B. ALGILAR VE ALGILAMA  191
1. Algı  192
2. Algı Türleri  194
3. Algıda Seçicilik  196
3.1. Algıda Seçiciliği Etkileyen Dış Faktörler  197
3.2. Algıda Seçiciliği Etkileyen İç Faktörler  198
4. Algılama  199
4.1. Algılama İle İlgili Temel Kavramlar  200
4.2. Duyumsama ve Algılama Farkı  204
5. Algılama Süreci  205
6. Algılama Şekilleri  206
7. Algılamanın Özellikleri  208
8. Algılamayı Etkileyen Faktörler  209
8.1. Bilinç ve Bilinçaltı  209
8.2. Dikkat  211
8.2.1. Dikkat Türleri  212
8.3. Hazırlayıcı Kurulum  213
8.4. Öğrenme  214
8.5. Duyusal Yoksunluk  214
8.6. Önyargı  214
8.7. Basmakalıpçılık (Stereotipleştirme)  215
8.8. Model Oluşturma (Prototipleştirme)  215
8.9. Hale Etkisi  216
8.10. Algısal Beklentiler  216
B. ALGILAMA VE ÖRGÜTLEME  216
1. Şekil–Zemin Ayrımı  217
2. Derinlik ve Uzay Algısı  217
3. Algısal Gruplama Veya Bütünleme  218
4. Algısal Değişmezler  220
4.1. Büyüklük Değişmezliği  221
4.2. Şekil Değişmezliği  222
4.3. Renk ve Parlaklık Değişmezliği  222
4.4. Derinlik Değişmezliği  222
4.5. Uzaklık Değişmezliği  223
5. Algısal Eşikler  224
6. Algısal İpuçları  224
6.1. Monoküler İpuçları  225
6.2. Binoküler İpuçları  226
6.3. Çatışan İpuçları  226
C. ALGI YANILMALARI  227
1. İllüzyon  228
1.1. Panzo İllüzyonu  228
1.2. Muller–Lyer Yanılması  229
1.3. Zollner (Yön) Yanılması  229
1.4. Alan Yanılması  229
1.5. Poggendorf Algı Yanılmaları  229
1.6. Bourdon Algı Yanılması  230
1.7. Zollner Algı Yanılması  230
1.8. Wundt Yanılsaması  230
2. Halüsinasyon (Sanrı)  230
BÖLÜM NOTLARI  232
Altıncı Bölüm
YÜKLEME (ATFETME)
A. YÜKLEME VE YÜKLEME KURAMLARI  235
1. Yükleme (Atfetme)  235
2. Yükleme Teorileri  235
2.1. Heider’in Naif Psikolojisi  237
2.2. Weiner’in Nedensellik Yükleme Modeli  238
2.3. Jones ve Davis’in Uyuşan Çıkarsamalar Teorisi  240
2.4. Kelley’in Birlikte Değişim Teorisi  241
3. Yükleme Yanlılıkları  243
3.1. Kendi Kendine Hizmet Eden Yanlılık  243
3.2. Oyuncu–Gözlemci Yanlılığı  244
3.3. Gruplar Arası Yükleme Yanlılığı  244
3.4. Yanlış Fikir Birliği Yanlılığı  246
3.5. Hedonik Uygunluk Yanlılığı  246
4. Yükleme Biçimleri  246
5. Yüklemede Demografik Faktörler  247
6. Kişilik Özellikleri ve Yükleme  248
6.1. Kontrol Odağı  248
6.2. Özyeterlilik  250
6.3. Negatif Duygusallık  250
6.4. İzlenim Oluşturma  251
7. Yükleme ve Motivasyon  254
7.1. Öğrenilmiş Çaresizlik  254
7.2. Saldırganlık  255
7.3. Güçlendirme  256
7.4. Psikolojik Dayanıklılık Gücü  256
BÖLÜM NOTLARI  258
Yedinci Bölüm
ÖĞRENME VE ÖĞRENME KURAMLARI
A. ÖĞRENMENİN İÇERİĞİ  263
1. Öğrenme Nedir?  263
2. Öğrenmenin Tanımı  265
3. Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?  267
4. Öğrenme İlkeleri  269
5. Öğrenme Süreci  271
6. Öğrenme Kuramları  272
6.1. Klâsik Koşullanma Kuramı  273
6.1.1. Klâsik Koşullanma İle İlgili Kavram ve Süreçler  274
6.2. Edimsel Koşullanma Kuramı  275
6.3. Sosyal Öğrenme Kuramı  279
6.4. Bilişsel Öğrenme Kuramı  280
6.5. Duyuşsal Kuramlar  282
6.6. Nörofizyolojik Öğrenme Kuramları  284
6.7. Öğrenmede Gestalt Yaklaşımı  285
BÖLÜM NOTLARI  287
Sekizinci Bölüm
KİŞİLİK VE KİŞİLİK KURAMLARI
A. KİŞİLİK  289
1. Kişilik Nedir?  290
2. Kişiliğin Tanımlanması  292
3. Kişiliğin Temel Unsurları  294
4. Kişiliği Belirleyen Faktörler  296
4.1. Biyolojik ve Kalıtsal Faktörler  297
4.2. Sosyo–Kültürel Faktörler  298
4.3. Ailesel Faktörler  299
4.4. Sosyal Yapı ve Sosyal Sınıf Faktörleri  300
4.5. Coğrafî ve Fizikî Faktörler  301
4.6. Diğer Faktörler  301
5. Kişilik Kuramları  302
5.1. Cattel ve Eysenck Kişilik Kuramı  303
5.2. İnsancıl (Hümanist) Kişilik Kuramı  305
5.3. Maslow’un Bütünsel Dinamik Kuramı  306
5.4. Özellikler Yaklaşımı  307
5.5. Nomotetik ve İdiografik Yaklaşım  309
6. Kişilik Bozuklukları ve Normal Dışı Davranışlar  312
6.1. Disosiyatif (Çözülmeli) Bozukluklar  312
6.2. Duygu Durum Bozukluğu  313
6.3. Kişilik Bozuklukları  315
7. Kişiliğin Belirlenmesinde Kullanılan Teknikler  319
7.1. Beş Faktör Kişilik Ölçeği  319
7.2. Cattel 16PF Kişilik Ölçeği  319
7.3. Hogan Kişilik Ölçeği  320
7.4. Meslekî Kişilik Ölçeği  320
7.5. Myers–Briggs Kişilik Ölçeği  320
7.6. Hacettepe Kişilik Ölçeği  321
8. Ölçeklerde Değerlendirme Hataları  321
BÖLÜM NOTLARI  323
Dokuzuncu Bölüm
İNANÇLAR VE DEĞERLER
A. İNANÇLAR  325
1. İnanç Nedir?  326
2. İnanç Kavramı  326
3. İnanç ve Benzer Kavramlar  327
4. İnanç Türleri  329
B. DEĞERLER VE ÖZELLİKLERİ  331
1. Değer Nedir?  332
2. Değer Kavramının Tanımlanması  334
3. Değerlerin Özellikleri  335
4. Değer Türleri  338
5. Değerlerin Kaynakları  339
6. Değer Sınıflamaları  339
7. Değerlerin Diğer Kavramlarla İlişkisi  341
7.1. Değer ve Etik İlişkisi  341
7.2. Değerler ve İnançlar  341
7.3. Değerler ve Tutumlar  342
7.5. Değerler ve Sosyal Normlar  343
8. Değerlerin Oluşumu  344
8.1. Değerlerin Oluşumu Kuramları  345
8.1.1. Maslow'un Değer Kuramı  346
8.1.2. Rokeach'ın Değer Yaklaşımı  346
8.1.3. Hofstede'nin Değer Yaklaşımı  347
8.1.4. Schwartz'ın Değerler Teorisi  348
8.1.5. Güngör’ün Değerler Teorisi  349
9. Değerlerin Fonksiyonları  349
BÖLÜM NOTLARI  352
Onuncu Bölüm
KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
A. KÜLTÜR  355
1. Kültürün Tanımı  355
2. Kültür Tanımlarının Sınıflandırılması  357
3. Kültürün Öğeleri  359
4. Kültürün Özellikleri  360
5. Kültür Türleri  362
6. Kültür Değişmeleri  367
6.1. Kültür Değişimi Türleri  368
7. Kültür ve Uygarlık  369
B. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE TÜRLERİ  370
1. Örgüt Kültürünün Unsurları  371
2. Örgüt Kültürü Türleri  376
3. Kültür ve Davranış İlişkisi  383
BÖLÜM NOTLARI  387
On Birinci Bölüm
GRUPLAR VE GRUP TÜRLERİ
A. GRUPLAR VE GRUP TÜRLERİ  389
1. Grubun Tanımı  389
2. Gruplar ve Benzer Kavramlar  390
2.1. Kategoriler  391
2.1. Yığınlar  391
3. Grupların Özellikleri  393
4. Gruba Katılma Nedenleri  397
5. Grupların Oluşum Aşamaları  399
6. Grup Türleri ve Grupların Sınıflandırılması  400
6.1. Birincil Gruplar  400
6.2. İkincil Gruplar  401
6.3. Referans Grupları  402
6.4. Temel Gruplar  403
6.5. Biçimsel Gruplar  403
6.6. Biçimsel Olmayan Gruplar  404
7. Grup Normları  404
8. Grup Dinamiği  405
9. Gruplarda Davranış  406
9.1. Gruplarda Sosyal Kaytarmacılık  409
9.2. Gruplar ve Bireysellik Yitimi  412
10. Gruplar Arası İlişkiler  413
11. Grup Karar Verme  413
BÖLÜM NOTLARI  415
On İkinci Bölüm
DUYGULAR VE HEYECANLAR
A. DUYGU VE DUYGU DURUMLARI  417
1. Duygu Nedir?  418
2. Duyguların Şiddeti  420
3. Duygular ve Benzer Kavramlarla İlişkisi  421
4. Duygu Türleri  422
5. Duyguların Özellikleri  428
6. Duyguların Sınıflandırılması  429
7. Duyguların İfade Edilme Biçimleri  431
8. Duyguların Kontrolü ve Yönetimi  434
B. HEYECANLAR VE HEYECAN KURAMLARI  437
1. Heyecan Düzeyleri  437
2. Heyecan Türleri  438
3. Heyecan Kuramları  439
3.1. James–Lange Kuramı  439
3.2. Cannon Bard Kuramı  440
3.3. Bilişsel Kuram  440
3.4. Sosyobiyolojik Kuram  441
BÖLÜM NOTLARI  442
Kaynaklar  445
Kavramlar Dizini  463
 


Robert Burton
Haziran 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Nigel C. Benson
Haziran 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Robert Burton
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Chris Bailey
Haziran 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısa İçindekiler  7
Giriş  21
Birinci Bölüm
DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARI
A. DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN KONUSU  25
1. Davranış Bilimlerinin Tarihsel Gelişimi  26
1.1. Klâsik Dönemde Davranış Bilimleri  29
2. Davranış Bilimleri ve Yönetim  30
3. Davranış Bilimleri ve Yöntem  31
B. DAVRANIŞ BİLİMLERİNİ OLUŞTURAN BİLİM DALLARI  31
1. Psikoloji ve Davranış Bilimleri  32
1.1. Psikoloji Yaklaşımları  34
1.1.1. Yapısalcı Yaklaşım  36
1.1.2. İşlevselci Yaklaşım  36
1.1.3. Gestaltçı Yaklaşım  37
1.1.4. Davranışçı Yaklaşım  38
1.1.5. Psiko Analitik Yaklaşım  40
1.1.6. Bilişsel Yaklaşım  42
1.1.7. İnsancıl Yaklaşım  44
1.1.8. Nörobiyolojik Yaklaşım  45
1.1.9. Fenomenolojik Yaklaşım  47
1.1.10. Roller–Norm ve Kurallar Yaklaşımı  48
1.2. Psikolojinin Alt Dalları  50
2. Sosyoloji ve Davranış Bilimleri  51
2.1. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu  52
2.2. Sosyolojik Yaklaşımlar  53
2.2.1. Klâsik Sosyoloji  53
2.2.2. Modern Sosyoloji  53
2.3. Sosyal Yapı ve Unsurları  54
2.4. Sosyolojinin Alt Dalları  54
3. Sosyal Psikoloji ve Davranış Bilimleri  57
3.1. Sosyal Psikolojinin Tanımı ve Konusu  58
3.1.1. Psikolojik Sosyal Psikoloji  59
3.1.2. Sosyolojik Sosyal Psikoloji  60
3.2. Sosyal Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar  60
4. Antropoloji ve Davranış Bilimleri  61
4.1. Antropolojinin Tanımı ve Konusu  62
4.2. Antropolojinin Alt Alanları  63
BÖLÜM NOTLARI  65
İkinci Bölüm
DAVRANIŞLAR VE BİYOLOJİK TEMELLERİ
A. DAVRANIŞLAR VE BİLEŞENLERİ  69
1. Davranışlar Nasıl Oluşur?  69
2. Davranışçı Kuramlarda Davranışın Oluşumu  70
3. Davranış Nedir?  73
3.1. Fizyolojik Açıdan Davranış  75
3.2. Psikolojik Açıdan Davranış  76
3.3. Sosyolojik Açıdan Davranış  76
B. DAVRANIŞIN BİYOLOJİK TEMELLERİ  77
1. Sinir Hücresi  78
2. Hücre Gruplaşmaları  80
3. Sinir Sistemi  81
4. Beyin  83
5. Kalıtım  85
5.1. Ailede Kalıtım  85
5.2. Heyecanın Kalıtımı  86
5.3. Doğuştan Donanım ve Edinilmiş Donanım  88
BÖLÜM NOTLARI  90
Üçüncü Bölüm
GÜDÜLER VE GÜDÜLENME
A. GÜDÜ VE GÜDÜLEME  93
1. Güdüler ve Dürtüler  94
1.1. İçgüdüler  97
1.1.1. İçgüdü ve Öğrenme  101
1.2. Fizyolojik Motivler (Dürtüler)  103
1.3. Sosyal Güdüler  103
2. Güdü (Motiv) Türleri  104
3. Güdüleme (Motivasyon) ve İlgili Kavramlar  106
3.1. Zaruret ve İhtiyaç  108
3.2. İhtiyaç Türleri ve Özellikleri  110
3.3. İstekler ve İhtiraslar  111
B. GÜDÜLEME KURAMLARI  111
1. İçerik (Kapsam) Kuramları  112
1.1. Gazali’nin Bütüncül İhtiyaçlar Kuramı  112
1.2. İbni Haldun’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  117
1.3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  119
1.4. Herzberg Çift Faktör Teorisi  123
1.5. Alderfer’in ERG Kuramı  125
1.6. Fromm’un İhtiyaç Kuramı  125
1.7. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Kuramı  126
2. Süreç Kuramları  127
2.1. Beklenti Kuramı  128
2.1.1. Başarı Beklentisi Kuramı (Lawler / Porter)  129
2.2. İşlevsel Pekiştirme (Şartlanma) Kuramı  131
2.3. Eşitlik Kuramı  132
2.4. Locke’in Amaç Kuramı  134
BÖLÜM NOTLARI  137
Dördüncü Bölüm
TUTUMLAR VE DAVRANIŞLAR
A. TUTUMLAR  141
1. Tutumların Tanımlanması  142
2. Tutumların Bileşenleri (Öğeleri)  144
2.1. Bilişsel Öğe  146
2.2. Duygusal Öğe  146
2.3. Davranışsal Öğe  147
3. Tutumların Oluşması  148
3.1. Davranışsal Yaklaşımlar  149
3.2. Bilişsel Öğrenme  150
3.3. Öğrenme Kaynakları  150
3.3.1. Anne Baba Etkisi  150
3.3.2. Kitle İletişim Araçları  151
3.3.3. Kültürel ve Psikolojik Faktörler  151
3.3.4. Akran Etkisi  152
3.3.5. Direkt Kişisel Deneyim  152
4. Tutumlar ve Motivler  152
4.1. Biyojenik Motivler  153
4.2. Sosyojenik Motivler  153
4.3. Psikojenik Motivler  153
5. Tutumların Özellikleri  153
5.1. Tutumlar Öğrenilir  155
5.2. Tutumun Konusu  155
5.3. Tutumun Yönü  155
5.4. Tutumların Yoğunluğu  155
5.5. Tutumun Esnekliği veya Katılığı  156
5.6. Tutumların Belirginliği ve Merkezîliği  156
5.7. Tutumlar Arası İlişkiler  157
5.8. Tutumların Karmaşıklığı  157
5.9. Tutumların Kuvvet Derecesi  158
5.10. Bileşenler Arası Tutarlılık  158
5.11. Tutumların Değiştirilebilirliği  159
5.12. Tutumların Ölçülebilirliği  159
6. Tutumların İşlevleri  159
6.1. Araçsallık İşlevi  160
6.2. Bilgi Sağlama İşlevi  160
6.3. Ego Savunma İşlevi  161
6.4. Değer İfade Etme İşlevi  161
7. Tutum Davranış İlişkisi  162
7.1. Tutumların Davranışa Dönüşmesi  163
B. TUTUM DEĞİŞİMİ  165
1. Tutum Değişimi Kuramları  166
1.1. Öğrenme Kuramı  166
1.2. Beklenti–Değer Kuramı  167
1.3. Sosyal Yargı Kuramı  168
1.4. Tutarlılık veya Denge Kuramı  169
1.4.1. Tutarlılık Kuramı  169
1.4.2. Denge Kuramı  170
1.5. Bilişsel Çelişki Kuramı  171
1.6. Erekler ve Çatışma Kuramı  173
1.7. İşlevsel Kuram  174
1.8. Mantıksal Eylem Kuramı  174
1.9. Koşullanma ve Pekiştirme Kuramı  175
1.10. Aşılama Kuramı  175
BÖLÜM NOTLARI  177
Beşinci Bölüm
DUYUMSAMA VE ALGILAMA
A. DUYUMSAMA VE DUYUSAL SİSTEMLER  181
1. Duyum  181
2. Duyusal Sistemler  183
B. ALGILAR VE ALGILAMA  191
1. Algı  192
2. Algı Türleri  194
3. Algıda Seçicilik  196
3.1. Algıda Seçiciliği Etkileyen Dış Faktörler  197
3.2. Algıda Seçiciliği Etkileyen İç Faktörler  198
4. Algılama  199
4.1. Algılama İle İlgili Temel Kavramlar  200
4.2. Duyumsama ve Algılama Farkı  204
5. Algılama Süreci  205
6. Algılama Şekilleri  206
7. Algılamanın Özellikleri  208
8. Algılamayı Etkileyen Faktörler  209
8.1. Bilinç ve Bilinçaltı  209
8.2. Dikkat  211
8.2.1. Dikkat Türleri  212
8.3. Hazırlayıcı Kurulum  213
8.4. Öğrenme  214
8.5. Duyusal Yoksunluk  214
8.6. Önyargı  214
8.7. Basmakalıpçılık (Stereotipleştirme)  215
8.8. Model Oluşturma (Prototipleştirme)  215
8.9. Hale Etkisi  216
8.10. Algısal Beklentiler  216
B. ALGILAMA VE ÖRGÜTLEME  216
1. Şekil–Zemin Ayrımı  217
2. Derinlik ve Uzay Algısı  217
3. Algısal Gruplama Veya Bütünleme  218
4. Algısal Değişmezler  220
4.1. Büyüklük Değişmezliği  221
4.2. Şekil Değişmezliği  222
4.3. Renk ve Parlaklık Değişmezliği  222
4.4. Derinlik Değişmezliği  222
4.5. Uzaklık Değişmezliği  223
5. Algısal Eşikler  224
6. Algısal İpuçları  224
6.1. Monoküler İpuçları  225
6.2. Binoküler İpuçları  226
6.3. Çatışan İpuçları  226
C. ALGI YANILMALARI  227
1. İllüzyon  228
1.1. Panzo İllüzyonu  228
1.2. Muller–Lyer Yanılması  229
1.3. Zollner (Yön) Yanılması  229
1.4. Alan Yanılması  229
1.5. Poggendorf Algı Yanılmaları  229
1.6. Bourdon Algı Yanılması  230
1.7. Zollner Algı Yanılması  230
1.8. Wundt Yanılsaması  230
2. Halüsinasyon (Sanrı)  230
BÖLÜM NOTLARI  232
Altıncı Bölüm
YÜKLEME (ATFETME)
A. YÜKLEME VE YÜKLEME KURAMLARI  235
1. Yükleme (Atfetme)  235
2. Yükleme Teorileri  235
2.1. Heider’in Naif Psikolojisi  237
2.2. Weiner’in Nedensellik Yükleme Modeli  238
2.3. Jones ve Davis’in Uyuşan Çıkarsamalar Teorisi  240
2.4. Kelley’in Birlikte Değişim Teorisi  241
3. Yükleme Yanlılıkları  243
3.1. Kendi Kendine Hizmet Eden Yanlılık  243
3.2. Oyuncu–Gözlemci Yanlılığı  244
3.3. Gruplar Arası Yükleme Yanlılığı  244
3.4. Yanlış Fikir Birliği Yanlılığı  246
3.5. Hedonik Uygunluk Yanlılığı  246
4. Yükleme Biçimleri  246
5. Yüklemede Demografik Faktörler  247
6. Kişilik Özellikleri ve Yükleme  248
6.1. Kontrol Odağı  248
6.2. Özyeterlilik  250
6.3. Negatif Duygusallık  250
6.4. İzlenim Oluşturma  251
7. Yükleme ve Motivasyon  254
7.1. Öğrenilmiş Çaresizlik  254
7.2. Saldırganlık  255
7.3. Güçlendirme  256
7.4. Psikolojik Dayanıklılık Gücü  256
BÖLÜM NOTLARI  258
Yedinci Bölüm
ÖĞRENME VE ÖĞRENME KURAMLARI
A. ÖĞRENMENİN İÇERİĞİ  263
1. Öğrenme Nedir?  263
2. Öğrenmenin Tanımı  265
3. Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?  267
4. Öğrenme İlkeleri  269
5. Öğrenme Süreci  271
6. Öğrenme Kuramları  272
6.1. Klâsik Koşullanma Kuramı  273
6.1.1. Klâsik Koşullanma İle İlgili Kavram ve Süreçler  274
6.2. Edimsel Koşullanma Kuramı  275
6.3. Sosyal Öğrenme Kuramı  279
6.4. Bilişsel Öğrenme Kuramı  280
6.5. Duyuşsal Kuramlar  282
6.6. Nörofizyolojik Öğrenme Kuramları  284
6.7. Öğrenmede Gestalt Yaklaşımı  285
BÖLÜM NOTLARI  287
Sekizinci Bölüm
KİŞİLİK VE KİŞİLİK KURAMLARI
A. KİŞİLİK  289
1. Kişilik Nedir?  290
2. Kişiliğin Tanımlanması  292
3. Kişiliğin Temel Unsurları  294
4. Kişiliği Belirleyen Faktörler  296
4.1. Biyolojik ve Kalıtsal Faktörler  297
4.2. Sosyo–Kültürel Faktörler  298
4.3. Ailesel Faktörler  299
4.4. Sosyal Yapı ve Sosyal Sınıf Faktörleri  300
4.5. Coğrafî ve Fizikî Faktörler  301
4.6. Diğer Faktörler  301
5. Kişilik Kuramları  302
5.1. Cattel ve Eysenck Kişilik Kuramı  303
5.2. İnsancıl (Hümanist) Kişilik Kuramı  305
5.3. Maslow’un Bütünsel Dinamik Kuramı  306
5.4. Özellikler Yaklaşımı  307
5.5. Nomotetik ve İdiografik Yaklaşım  309
6. Kişilik Bozuklukları ve Normal Dışı Davranışlar  312
6.1. Disosiyatif (Çözülmeli) Bozukluklar  312
6.2. Duygu Durum Bozukluğu  313
6.3. Kişilik Bozuklukları  315
7. Kişiliğin Belirlenmesinde Kullanılan Teknikler  319
7.1. Beş Faktör Kişilik Ölçeği  319
7.2. Cattel 16PF Kişilik Ölçeği  319
7.3. Hogan Kişilik Ölçeği  320
7.4. Meslekî Kişilik Ölçeği  320
7.5. Myers–Briggs Kişilik Ölçeği  320
7.6. Hacettepe Kişilik Ölçeği  321
8. Ölçeklerde Değerlendirme Hataları  321
BÖLÜM NOTLARI  323
Dokuzuncu Bölüm
İNANÇLAR VE DEĞERLER
A. İNANÇLAR  325
1. İnanç Nedir?  326
2. İnanç Kavramı  326
3. İnanç ve Benzer Kavramlar  327
4. İnanç Türleri  329
B. DEĞERLER VE ÖZELLİKLERİ  331
1. Değer Nedir?  332
2. Değer Kavramının Tanımlanması  334
3. Değerlerin Özellikleri  335
4. Değer Türleri  338
5. Değerlerin Kaynakları  339
6. Değer Sınıflamaları  339
7. Değerlerin Diğer Kavramlarla İlişkisi  341
7.1. Değer ve Etik İlişkisi  341
7.2. Değerler ve İnançlar  341
7.3. Değerler ve Tutumlar  342
7.5. Değerler ve Sosyal Normlar  343
8. Değerlerin Oluşumu  344
8.1. Değerlerin Oluşumu Kuramları  345
8.1.1. Maslow'un Değer Kuramı  346
8.1.2. Rokeach'ın Değer Yaklaşımı  346
8.1.3. Hofstede'nin Değer Yaklaşımı  347
8.1.4. Schwartz'ın Değerler Teorisi  348
8.1.5. Güngör’ün Değerler Teorisi  349
9. Değerlerin Fonksiyonları  349
BÖLÜM NOTLARI  352
Onuncu Bölüm
KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
A. KÜLTÜR  355
1. Kültürün Tanımı  355
2. Kültür Tanımlarının Sınıflandırılması  357
3. Kültürün Öğeleri  359
4. Kültürün Özellikleri  360
5. Kültür Türleri  362
6. Kültür Değişmeleri  367
6.1. Kültür Değişimi Türleri  368
7. Kültür ve Uygarlık  369
B. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE TÜRLERİ  370
1. Örgüt Kültürünün Unsurları  371
2. Örgüt Kültürü Türleri  376
3. Kültür ve Davranış İlişkisi  383
BÖLÜM NOTLARI  387
On Birinci Bölüm
GRUPLAR VE GRUP TÜRLERİ
A. GRUPLAR VE GRUP TÜRLERİ  389
1. Grubun Tanımı  389
2. Gruplar ve Benzer Kavramlar  390
2.1. Kategoriler  391
2.1. Yığınlar  391
3. Grupların Özellikleri  393
4. Gruba Katılma Nedenleri  397
5. Grupların Oluşum Aşamaları  399
6. Grup Türleri ve Grupların Sınıflandırılması  400
6.1. Birincil Gruplar  400
6.2. İkincil Gruplar  401
6.3. Referans Grupları  402
6.4. Temel Gruplar  403
6.5. Biçimsel Gruplar  403
6.6. Biçimsel Olmayan Gruplar  404
7. Grup Normları  404
8. Grup Dinamiği  405
9. Gruplarda Davranış  406
9.1. Gruplarda Sosyal Kaytarmacılık  409
9.2. Gruplar ve Bireysellik Yitimi  412
10. Gruplar Arası İlişkiler  413
11. Grup Karar Verme  413
BÖLÜM NOTLARI  415
On İkinci Bölüm
DUYGULAR VE HEYECANLAR
A. DUYGU VE DUYGU DURUMLARI  417
1. Duygu Nedir?  418
2. Duyguların Şiddeti  420
3. Duygular ve Benzer Kavramlarla İlişkisi  421
4. Duygu Türleri  422
5. Duyguların Özellikleri  428
6. Duyguların Sınıflandırılması  429
7. Duyguların İfade Edilme Biçimleri  431
8. Duyguların Kontrolü ve Yönetimi  434
B. HEYECANLAR VE HEYECAN KURAMLARI  437
1. Heyecan Düzeyleri  437
2. Heyecan Türleri  438
3. Heyecan Kuramları  439
3.1. James–Lange Kuramı  439
3.2. Cannon Bard Kuramı  440
3.3. Bilişsel Kuram  440
3.4. Sosyobiyolojik Kuram  441
BÖLÜM NOTLARI  442
Kaynaklar  445
Kavramlar Dizini  463
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020