Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamalı
Akışkanlar Mekaniği
Durgun Akışkanlar – Hareketli Akışkanlar – Ölçme Aletleri ve Teknikleri
Temmuz 2015 / 2. Baskı / 607 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 44.90 TL (%3)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Prof. Dr. İsmail ÇALLI tarafından gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2.baskısı yapılan kitap üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta olan "Akışkanlar Mekaniği" isimli derse uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitap; yazarın uzun yıllar bizzat anlattığı "Akışkanlar Mekaniği" derslerinin notlarından, kitabın ilk baskısından sonra akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen önerilerden ve yılların kazandırdığı mesleki tecrübelerden oluşmaktadır.

Kitapta konuların sade ve basit bir dille anlatılmasının yanı sıra, önemli bir farklılık olarak mümkün olduğunca konu sonlarında uygulanmış örneklere yer verilmiştir. Ayrıca anlatılan konuların daha iyi anlaşılabilmesi için 137’si çözümlü 407 örnek ile 625 adet şekil ve 24 tabloya da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Akışkanların Statiği (Durgun Akışkanlar)
Akışkanlara Genel Bakış
Basınç – Viskozite
Basınç ve Basınçölçerler
Duran Akışkanlar veya Hidrostatik
Yüzeylere Etkileyen Basınç Kuvvetleri
Sabit İvmeli Öteleme hareketi
Cebri Vorteks veya Zorunlu Burgaç Hareketi
Akışkanların Dinamiği
Süreklilik Denklemi – Bernoulli Denklemi
Hareket Miktarı
Boyutsal Çözümleme, Sürekli Kayıplar ve Benzerlik
Sıkıştırılamaz Akışkanların Borulardaki Daimi Akışı
Boru Şebekeleri
Akışkanlar Mekaniğinde Ölçme Aletleri ve Teknikleri
137’si Çözümlü, 407 Problem
625 Şekil ve 24 Tablo ile Desteklenmiş Anlatımlı
Barkod: 9789750233555
Yayın Tarihi: Temmuz 2015
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 18x24
Sayfa Sayısı: 607
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Şekil ve Tablolar Listesi  
EŞİTLİKLERDE KULLANILAN HARFLER, ANLAMLARI VE BİRİMLER  
A. AKIŞKANLARIN STATİĞİ
(DURGUN AKIŞKANLAR)
1. AKIŞKANLARA GENEL BAKIŞ  
1.2. Akışkanların Fiziksel Özellikleri  
1.2.1. Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk ve Özgül Hacim  
1.2.1.1. Yoğunluk  
1.2.1.2. Bağıl Yoğunluk  
1.2.1.3. Özgül Hacim  
1.2.1.4. Sıvıların Yoğunluğu  
1.2.1.5. Gazların Yoğunluğu  
1.3. Basınç  
1.4. Viskozite  
1.5. Newton Olmayan Akışkanlar  
1.5.1. Viskoz Akışkanlar  
1.5.2. Viskozitesi Zamana Bağımlı Akışkanlar  
1.5.3. Viskoelastik Akışkanlar  
1.6. Viskozitenin Sıcaklığa Bağımlılığı  
1.7. Viskozitenin Basınca Bağımlılığı  
1.8. Kinematik Viskozite  
1.9. Sıkışma  
1.10. Yüzeysel Gerilme  
1.11. Kılcallık Olayı  
1.12. Buharlaşma  
1.13. Birimler ve Birim Düzenleri  
1.14. Problemler  
2. BASINÇ VE BASINÇÖLÇERLER  
2.1. Akışkan İçindeki Basınç Yayılışı  
2.1.1. Akışkan İçindeki Partiküle Gelen Basınç  
2.1.2. Hidrostatik Basıncın Meydana Gelmesi  
2.1.3. Basınç Yükselticileri  
2.1.4. Hidrolik Presler  
2.2. Basınç Ölçerler  
2.2.1. Statik Tüp  
2.2.2. U-TÜPÜ  
2.2.3. DİFERANSİYEL MANOMETRELER  
2.3. Problemler  
3. DURAN AKIŞKANLAR VEYA HİDROSTATİK  
3.1. KAP Tabanına Etkileyen Basınç Kuvveti  
3.1.1. Yanal Yüzeylere Gelen Basınç Kuvvetleri  
3.2. Düzlem Yüzeylere Gelen Kuvvetler ve İtme Merkezi  
3.3. Eğri Yüzeyler Üzerine Gelen Basınç Kuvvetleri  
3.4. Dalmış Cisimlere Gelen Kuvvetler  
3.5. Kararlılık  
3.5.1. Kararlı Denge  
3.5.2. Kararsız Denge  
3.5.3. Nötr Denge  
3.6. Kısmen Dalmış Bir Cismin Kararlılığı  
3.7. Hidrostatiğin Veya Duran Akışkanların Genel Denge Denklemleri  
3.8. Bağıl Denge  
3.8.1. Sabit İvmeli Öteleme Hareketi  
3.8.2. Sabit Açısal Hızla Dönme Hareketi (Cebri Vorteks Veya Zorunlu Burgaç)  
3.9. Problemler  
B. AKIŞKANLARIN DİNAMİĞİ
(HAREKETLİ AKIŞKANLAR)
4. SÜREKLİLİK DENKLEMİ  
4.1. Örnek Problemler  
4.2. Problemler  
5. BERNOULLİ DENKLEMİ (ENERJİ DENKLEMİ)  
5.1. Sıkıştırılamaz ve Daimi Akışlarda Bernoulli Denklemi  
5.2. Bernoulli Denkleminin Borulardaki Akışlara Uygulanması  
5.3. Daimi Olmayan Akışlar  
5.3.1. Daimi Olmayan Akışlar İçin Bernoulli Denklemi  
5.4. Sıkıştırılabilir Akışkanlar  
5.5. Sürtünme Kayıpları  
5.6. Problemler  
6. HAREKET MİKTARI  
6.1. Dirsekli İndiricilere Gelen Kuvvetler  
6.2. Serbest Su Hüzmelerinin Duran Yüzeyler Üzerine Uyguladığı Kuvvetler  
6.3. Serbest Su Hüzmelerinin Sabit Hızla Öteleme Hareketi Yapan Yüzeylere Uyguladıkları Kuvvetler  
6.4. Serbest Su Hüzmelerinin Keskin Kenarlı Düzlemlere Uyguladıkları Kuvvetler  
6.5. İtki Teorisi  
6.5.1. Roketler  
6.5.2. İtki Verimi (itki)  
6.5.3. Türbojetler  
6.5.4. Pervane İtkisi  
6.6. Hareket Miktarı Teoreminin Türbomakinelere Uygulanması  
6.7. Problemler  
7. BOYUTSAL ÇÖZÜMLEME, SÜREKLİ KAYIPLAR VE BENZEŞİM  
7.1. Boyutsal Çözümleme  
7.1.1. Eşboyutluluk Prensibi  
7.1.2. Rayleigh Yöntemi ve Borularda Sürekli Kayıplar  
7.1.3. Buckingham’ın Yöntemi  
7.2. Benzeşim  
7.2.1. Geometrik Benzeşim  
7.2.2. Kinematik Benzeşim  
7.2.3. Dinamik Benzeşim  
7.3. Sürtünme ve Basınç Kuvvetlerinin Önemli Olduğu Akışlar  
7.4. Boyutsuz Sayıların Anlamları  
7.4.1. Reynolds Sayısı :  
7.4.2. Froude Sayısı:  
7.4.3. Mach Sayısı  
7.4.4. Weber Sayısı:  
7.4.5. Euler Sayısı :  
7.5. Modeller Üzerinde Uyarlamalar  
7.6. Su Makinalarında Boyutsal Çözümleme ve Benzeşim  
7.7. Problemler  
8. SIKIŞTIRILAMAZ AKIŞKANLARIN BORULARDAKİ DAİMİ AKIŞI  
8.1. Dairesel Kesitli Borularda Laminer Akış  
8.2. Dairesel Kesitli Borularda Türbülanslı Akış  
8.3. Sınır Tabakaları  
8.3.1. Laminer Sınır Tabakası  
8.3.1.1. Dairesel Kesitli Borularda Laminer Akışta Boruya Girişteki Geçiş Bölgesi  
8.3.2. Türbülanslı Akışta Sınır Tabakası  
8.4. Dairesel Kesitli Olmayan Borularda Akış  
8.5. Boru Şebekelerindeki Yersel Elemanlarda Meydana Gelen Sürtünme Kayıpları  
8.5.1. Ani Genişleme Kaybı  
8.5.1.1. Hazne Giriş Kaybı  
8.5.2. Sürekli Genişleme Kaybı  
8.5.3. Ani Daralma Kaybı  
8.5.3.1. Sürekli Daralma Kaybı  
8.5.3.2. Hazne Çıkışı Kaybı  
8.5.4. Boru Ara Parçalarındaki Sürtünme Kayıpları  
8.5.4.1. Dirseklerdeki Sürtünme Kayıpları  
8.6. Basınçlı Borular (Cebri Borular)  
8.7. Aralık Akışı  
8.8. Açık Kanallarda Akış  
8.8.1. Akışın Hız Dağılımı  
8.8.2. Akış Eşitlikleri  
8.6.3. Açık Kanallarda En Verimli Kesit  
8.8. Problemler  
9. BORU ŞEBEKELERİ  
9.1. Seri Bağlı Borular  
9.1.1. Seri Bağlı Boruların Boru Karekteristiği Eğrisi  
9.2. Paralel Bağlı Borular  
9.2.1. Paralel Bağlı Boruların Boru Karekteristiği Eğrisi  
9.3. Boruların Seri ve Paralel Bağlı Durumları  
9.4. Üç Hazne Problemi  
9.5. Hazne Veya Tanklardan Boşalma  
9.5.1. Sabit Seviyeli Hazneden Boşalma  
9.5.2. Basınçlı Tankların Boşaltılması  
9.5.3. Haznelerin Büyük Kesitlerden Boşaltılması  
9.5.4. Akışkan Seviyesi Değişen Hazneden Boşalma  
9.6. Problemler  
10. AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE ÖLÇME ALETLERİ VE TEKNİKLERİ  
10.1. Basınç Ölçmeleri  
10.1.1. Sıvı Manometreleri  
10.1.1.1. U-Tüpleri  
10.1.1.2. Prandtl’ın Hassas Manometresi  
10.1.1.3. Eğik Borulu Manometreler  
10.1.1.4. Halka Terazili Fark Basınçölçeri  
10.1.1.5. Pistonlu Manometreler  
10.1.2. Madeni Manometreler  
10.1.2.1. Bourdon Tipi Manometre  
10.1.2.2. Diyaframlı (Membranlı) Manometre  
10.1.3. Elektriksel Yoldan Basınç Ölçümü  
10.2. Hız Ölçmeleri ve Kullanılan Tüp Veya Sondalar  
10.2.1. Pitot Tüpü  
10.2.2. Prandtl Tüpü  
10.2.3. Statik Tüp  
10.2.4. Yön Bulucular  
10.2.4.1. Üç Delikli Yön Bulucu Tüp  
10.2.4.2. Beş Delikli Yön Bulucu Tüp  
10.2.5. Sıcak Tel İle Hız Ölçme  
10.3. Debi Ölçme Yöntemleri  
10.3.1. Dolaylı Metot  
10.3.2. Dolaysız Metotlar  
10.3.2.1. Sukbe İle Debi Ölçme  
10.3.2.2. Lüle İle Debi Ölçme  
10.3.2.3. Ventürimetre İle Debi Ölçme  
10.3.3. Rotametre (Döner Topaç) İle Debi Ölçümü  
10.3.4. Savaklar  
10.3.4.1. Dikdörtgen Savaklar  
10.3.4.2. Yanal Daralmalı Dikdörtgen Savaklar  
10.3.4.3. Cipolleti Savağı  
10.3.4.4. Üçgen Savak  
10.3.4.5. Dip Savağı  
10.3.5. Sayaçlar  
10.3.5.1. Dolaysız (Direk) Ölçüm Yapan Sayaçlar  
10.3.5.1.1. Dönel Pistonlu Sayaçlar (Gazlar İçin)  
10.3.5.1.2. Halka Pistonlu Sayaçlar (Sıvılar İçin)  
10.3.5.1.3. Oval Pistonlu Sayaçlar (Sıvılar İçin)(Ovalradzähler)  
10.3.5.2. Dolaylı (Endirek) Ölçüm Yapan Sayaçlar  
10.3.5.2.1. Türbin Çarklı Sayaçlar (Turbınenradzähler)  
10.3.5.2.2. Vorteks (Burgaç) Sayaçları (Drallzähler, Swirl Meter)  
10.3.5.2.3. Girdap Sayaçları (Wırbel-Zähler, Vortex SheddingFlowmeter)  
10.4. Problemler  
11. BÖLÜM SONLARINDA VERİLEN SORULARIN ÇÖZÜM SONUÇLARI  
Kaynaklar  
Kavram Dizini  
 


Mehmet Berkün
Eylül 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
M. Salih Kırkgöz
Ocak 2018
90.00 TL
Sepete Ekle
Ziyaddin Recebli ...
Haziran 2016
37.00 TL
Sepete Ekle
Sümer Peker ...
Nisan 2013
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Şekil ve Tablolar Listesi  
EŞİTLİKLERDE KULLANILAN HARFLER, ANLAMLARI VE BİRİMLER  
A. AKIŞKANLARIN STATİĞİ
(DURGUN AKIŞKANLAR)
1. AKIŞKANLARA GENEL BAKIŞ  
1.2. Akışkanların Fiziksel Özellikleri  
1.2.1. Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk ve Özgül Hacim  
1.2.1.1. Yoğunluk  
1.2.1.2. Bağıl Yoğunluk  
1.2.1.3. Özgül Hacim  
1.2.1.4. Sıvıların Yoğunluğu  
1.2.1.5. Gazların Yoğunluğu  
1.3. Basınç  
1.4. Viskozite  
1.5. Newton Olmayan Akışkanlar  
1.5.1. Viskoz Akışkanlar  
1.5.2. Viskozitesi Zamana Bağımlı Akışkanlar  
1.5.3. Viskoelastik Akışkanlar  
1.6. Viskozitenin Sıcaklığa Bağımlılığı  
1.7. Viskozitenin Basınca Bağımlılığı  
1.8. Kinematik Viskozite  
1.9. Sıkışma  
1.10. Yüzeysel Gerilme  
1.11. Kılcallık Olayı  
1.12. Buharlaşma  
1.13. Birimler ve Birim Düzenleri  
1.14. Problemler  
2. BASINÇ VE BASINÇÖLÇERLER  
2.1. Akışkan İçindeki Basınç Yayılışı  
2.1.1. Akışkan İçindeki Partiküle Gelen Basınç  
2.1.2. Hidrostatik Basıncın Meydana Gelmesi  
2.1.3. Basınç Yükselticileri  
2.1.4. Hidrolik Presler  
2.2. Basınç Ölçerler  
2.2.1. Statik Tüp  
2.2.2. U-TÜPÜ  
2.2.3. DİFERANSİYEL MANOMETRELER  
2.3. Problemler  
3. DURAN AKIŞKANLAR VEYA HİDROSTATİK  
3.1. KAP Tabanına Etkileyen Basınç Kuvveti  
3.1.1. Yanal Yüzeylere Gelen Basınç Kuvvetleri  
3.2. Düzlem Yüzeylere Gelen Kuvvetler ve İtme Merkezi  
3.3. Eğri Yüzeyler Üzerine Gelen Basınç Kuvvetleri  
3.4. Dalmış Cisimlere Gelen Kuvvetler  
3.5. Kararlılık  
3.5.1. Kararlı Denge  
3.5.2. Kararsız Denge  
3.5.3. Nötr Denge  
3.6. Kısmen Dalmış Bir Cismin Kararlılığı  
3.7. Hidrostatiğin Veya Duran Akışkanların Genel Denge Denklemleri  
3.8. Bağıl Denge  
3.8.1. Sabit İvmeli Öteleme Hareketi  
3.8.2. Sabit Açısal Hızla Dönme Hareketi (Cebri Vorteks Veya Zorunlu Burgaç)  
3.9. Problemler  
B. AKIŞKANLARIN DİNAMİĞİ
(HAREKETLİ AKIŞKANLAR)
4. SÜREKLİLİK DENKLEMİ  
4.1. Örnek Problemler  
4.2. Problemler  
5. BERNOULLİ DENKLEMİ (ENERJİ DENKLEMİ)  
5.1. Sıkıştırılamaz ve Daimi Akışlarda Bernoulli Denklemi  
5.2. Bernoulli Denkleminin Borulardaki Akışlara Uygulanması  
5.3. Daimi Olmayan Akışlar  
5.3.1. Daimi Olmayan Akışlar İçin Bernoulli Denklemi  
5.4. Sıkıştırılabilir Akışkanlar  
5.5. Sürtünme Kayıpları  
5.6. Problemler  
6. HAREKET MİKTARI  
6.1. Dirsekli İndiricilere Gelen Kuvvetler  
6.2. Serbest Su Hüzmelerinin Duran Yüzeyler Üzerine Uyguladığı Kuvvetler  
6.3. Serbest Su Hüzmelerinin Sabit Hızla Öteleme Hareketi Yapan Yüzeylere Uyguladıkları Kuvvetler  
6.4. Serbest Su Hüzmelerinin Keskin Kenarlı Düzlemlere Uyguladıkları Kuvvetler  
6.5. İtki Teorisi  
6.5.1. Roketler  
6.5.2. İtki Verimi (itki)  
6.5.3. Türbojetler  
6.5.4. Pervane İtkisi  
6.6. Hareket Miktarı Teoreminin Türbomakinelere Uygulanması  
6.7. Problemler  
7. BOYUTSAL ÇÖZÜMLEME, SÜREKLİ KAYIPLAR VE BENZEŞİM  
7.1. Boyutsal Çözümleme  
7.1.1. Eşboyutluluk Prensibi  
7.1.2. Rayleigh Yöntemi ve Borularda Sürekli Kayıplar  
7.1.3. Buckingham’ın Yöntemi  
7.2. Benzeşim  
7.2.1. Geometrik Benzeşim  
7.2.2. Kinematik Benzeşim  
7.2.3. Dinamik Benzeşim  
7.3. Sürtünme ve Basınç Kuvvetlerinin Önemli Olduğu Akışlar  
7.4. Boyutsuz Sayıların Anlamları  
7.4.1. Reynolds Sayısı :  
7.4.2. Froude Sayısı:  
7.4.3. Mach Sayısı  
7.4.4. Weber Sayısı:  
7.4.5. Euler Sayısı :  
7.5. Modeller Üzerinde Uyarlamalar  
7.6. Su Makinalarında Boyutsal Çözümleme ve Benzeşim  
7.7. Problemler  
8. SIKIŞTIRILAMAZ AKIŞKANLARIN BORULARDAKİ DAİMİ AKIŞI  
8.1. Dairesel Kesitli Borularda Laminer Akış  
8.2. Dairesel Kesitli Borularda Türbülanslı Akış  
8.3. Sınır Tabakaları  
8.3.1. Laminer Sınır Tabakası  
8.3.1.1. Dairesel Kesitli Borularda Laminer Akışta Boruya Girişteki Geçiş Bölgesi  
8.3.2. Türbülanslı Akışta Sınır Tabakası  
8.4. Dairesel Kesitli Olmayan Borularda Akış  
8.5. Boru Şebekelerindeki Yersel Elemanlarda Meydana Gelen Sürtünme Kayıpları  
8.5.1. Ani Genişleme Kaybı  
8.5.1.1. Hazne Giriş Kaybı  
8.5.2. Sürekli Genişleme Kaybı  
8.5.3. Ani Daralma Kaybı  
8.5.3.1. Sürekli Daralma Kaybı  
8.5.3.2. Hazne Çıkışı Kaybı  
8.5.4. Boru Ara Parçalarındaki Sürtünme Kayıpları  
8.5.4.1. Dirseklerdeki Sürtünme Kayıpları  
8.6. Basınçlı Borular (Cebri Borular)  
8.7. Aralık Akışı  
8.8. Açık Kanallarda Akış  
8.8.1. Akışın Hız Dağılımı  
8.8.2. Akış Eşitlikleri  
8.6.3. Açık Kanallarda En Verimli Kesit  
8.8. Problemler  
9. BORU ŞEBEKELERİ  
9.1. Seri Bağlı Borular  
9.1.1. Seri Bağlı Boruların Boru Karekteristiği Eğrisi  
9.2. Paralel Bağlı Borular  
9.2.1. Paralel Bağlı Boruların Boru Karekteristiği Eğrisi  
9.3. Boruların Seri ve Paralel Bağlı Durumları  
9.4. Üç Hazne Problemi  
9.5. Hazne Veya Tanklardan Boşalma  
9.5.1. Sabit Seviyeli Hazneden Boşalma  
9.5.2. Basınçlı Tankların Boşaltılması  
9.5.3. Haznelerin Büyük Kesitlerden Boşaltılması  
9.5.4. Akışkan Seviyesi Değişen Hazneden Boşalma  
9.6. Problemler  
10. AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE ÖLÇME ALETLERİ VE TEKNİKLERİ  
10.1. Basınç Ölçmeleri  
10.1.1. Sıvı Manometreleri  
10.1.1.1. U-Tüpleri  
10.1.1.2. Prandtl’ın Hassas Manometresi  
10.1.1.3. Eğik Borulu Manometreler  
10.1.1.4. Halka Terazili Fark Basınçölçeri  
10.1.1.5. Pistonlu Manometreler  
10.1.2. Madeni Manometreler  
10.1.2.1. Bourdon Tipi Manometre  
10.1.2.2. Diyaframlı (Membranlı) Manometre  
10.1.3. Elektriksel Yoldan Basınç Ölçümü  
10.2. Hız Ölçmeleri ve Kullanılan Tüp Veya Sondalar  
10.2.1. Pitot Tüpü  
10.2.2. Prandtl Tüpü  
10.2.3. Statik Tüp  
10.2.4. Yön Bulucular  
10.2.4.1. Üç Delikli Yön Bulucu Tüp  
10.2.4.2. Beş Delikli Yön Bulucu Tüp  
10.2.5. Sıcak Tel İle Hız Ölçme  
10.3. Debi Ölçme Yöntemleri  
10.3.1. Dolaylı Metot  
10.3.2. Dolaysız Metotlar  
10.3.2.1. Sukbe İle Debi Ölçme  
10.3.2.2. Lüle İle Debi Ölçme  
10.3.2.3. Ventürimetre İle Debi Ölçme  
10.3.3. Rotametre (Döner Topaç) İle Debi Ölçümü  
10.3.4. Savaklar  
10.3.4.1. Dikdörtgen Savaklar  
10.3.4.2. Yanal Daralmalı Dikdörtgen Savaklar  
10.3.4.3. Cipolleti Savağı  
10.3.4.4. Üçgen Savak  
10.3.4.5. Dip Savağı  
10.3.5. Sayaçlar  
10.3.5.1. Dolaysız (Direk) Ölçüm Yapan Sayaçlar  
10.3.5.1.1. Dönel Pistonlu Sayaçlar (Gazlar İçin)  
10.3.5.1.2. Halka Pistonlu Sayaçlar (Sıvılar İçin)  
10.3.5.1.3. Oval Pistonlu Sayaçlar (Sıvılar İçin)(Ovalradzähler)  
10.3.5.2. Dolaylı (Endirek) Ölçüm Yapan Sayaçlar  
10.3.5.2.1. Türbin Çarklı Sayaçlar (Turbınenradzähler)  
10.3.5.2.2. Vorteks (Burgaç) Sayaçları (Drallzähler, Swirl Meter)  
10.3.5.2.3. Girdap Sayaçları (Wırbel-Zähler, Vortex SheddingFlowmeter)  
10.4. Problemler  
11. BÖLÜM SONLARINDA VERİLEN SORULARIN ÇÖZÜM SONUÇLARI  
Kaynaklar  
Kavram Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020