Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza Adalet Sisteminde
Adli Tıp Uygulamaları
Eylül 2014 / 1. Baskı / 288 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kabil'in Habil'i öldürmesiyle sonu gelmez suç olgusu ile birlikte yaşamayı öğrenen ve bundan her zaman zarar gören insanlık, suçun önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını, varlığı için en önemli faaliyet olarak belirlemiştir. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi sürecinde varılmak istenen son nokta olarak belirlenen adalete erişmede adil yargılanma hakkına çok farklı bir anlam yüklendi.

Adalet ve adil yargılanma hakkı düşüncesinin gelişmesi hiç kuşkusuz ki dikensiz gül bahçesinden geçer gibi olmadı.

Hukuk alanındaki gelişmeler, hukukun çift yumurta ikizi olarak tanımlayabileceğimiz tıp alanında da bir uzmanlık dalının çok hızlı bir şekilde gelişmesine öncülük etti… Adli Tıp.

Gerek suç olgusunun aydınlatılmasında, gerekse suçlunun kimliklendirilmesinde yaptığı çalışmalarla Adli Tıp, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son otuz yılın en hızlı gelişim gösteren, bireysel ve toplumsal yarar sağlayan, toplumsal barışa ve düzene en çok katma değer sağlayan bir bilim dalı olmuştur.

İşte bu kitap, mesleki faaliyetlerinde adalete ve adil yargılanma hakkına katkı sağlayacak müstakbel tıp ve hukuk mensuplarına Türk Ceza Adalet Sistemi uygulamalarına yönelik temel adli tıp bilgilerini akıcı ve anlaşılır tarzda verme adına hazırlanmış uzun süreli bir emeğin ürünüdür.

Konu Başlıkları
Minnesota Protokolü
İstanbul Protokolü
Çocuğun Hukuki İstismarı
Genital Muayene
Adli Belge İncelemesi
Ölü Muayenesi
Olay Yeri İncelemesi
Çapraz Sorgu
Barkod: 9789750229602
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  4
Sunuş  4
Bölüm 1
TIP İLE HUKUKUN KESİŞİM KÜMESİ: ADLİ TIP
1.1. BİREY / SAĞLIK / TIP  4
1.2. TOPLUM / TOPLUMSAL DÜZEN / HUKUK  4
1.3. ADLİ TIP’IN TARİHSEL  4
1.4. TÜRKİYE’DE ADLİ TIBBIN TARİHÇESİ  4
Bölüm 2
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ VE ADLİ TIP
2.1. ADALET KAVRAMI VE TABİİ (DOĞAL) HUKUK / POZİTİF HUKUK AYRIMI  4
2.2. TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ (TURKISH CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)  4
2.3. TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE TEMEL İLKELER (BASIC PRINCIPLES IN TURKISH CRIMINAL JUSTICE SYSTEM  4
2.3.1. Hukuk Devleti Kavramı (The Concept of State of Law)  4
2.3.2. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi)
The Principle of No Punishment Without Law (Nullum Crimen Sine Lege) 
 4
2.3.3. Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (The Principle of Equal Treatment before the Law)  4
2.3.4. Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz (Ignorance of the Criminal Law Excuses No One)  4
2.3.5. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi (Personality Principle in Penal Responsibility)  4
2.3.6. Adil Yargılanma Hakkı (Right to a Fair Trial)  4
2.3.7. Suçu Hükmen Sabit Oluncaya Kadar, Kimse Suçlu Sayılamaz
(Masumiyet Karinesi) (Presumption of Innocence) 
 4
2.3.8. Delilden Sanığa İlkesi (From Evidence to Defendant Principle)  4
2.4. ADLİ TIP NEDİR?  4
2.5. ADLİ TIP’IN ÇALIŞMA ALANLARI  4
2.5.1. Hâkim Hekimden Ne İster? Ya da Hukuk Tıptan Ne İster?
Hekimin Bilirkişilik Görevleri Nelerdir? 
 4
2.6. CEZA YARGILAMASI  4
Bölüm 3
CEZA SORUMLULUĞUNU
KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER
3.1. GİRİŞ  4
3.2. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER  4
3.2.1. Yaş Küçüklüğü  4
3.2.1a. Yaş Tespiti  4
3.2.1b. Çocuk Kavramı ve Yasal Düzenlemeler  4
3.2.1c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 31  4
3.2.1d. Ceza ve Güvenlik Tedbiri  4
3.2.1e. “Çocuğun Hukuki İstismarı” Kavramı  4
3.2.2. Sağır ve Dilsizlik  4
3.2.3. Akıl Hastalığı  4
3.2.3a. Gözlem Altına Alma  4
3.2.4. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  4
Bölüm 4
KLİNİK ADLİ TIP UYGULAMALARINDA METODOLOJİ
4.1. GİRİŞ  4
4.2. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ  4
4.2.1. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  4
4.2.2. Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili İhbar Yükümlülüğü  4
4.2.3. Şüpheli Ölümün İhbarı  4
4.3. KLİNİK ADLİ TIP UYGULAMALARINDA VERİLECEK RAPORLARLA İLGİLİ ÖNCÜLLER  4
4.4. KLİNİK TIP METODOLOJİSİ VE ADLİ TIP  4
Bölüm 5
KASTEN YARALAMA SUÇLARI VE ADLİ TIP
5.1. GİRİŞ  4
5.2. TCK MADDE 86’NIN İNCELENMESİ  4
5.2.1. Vücuduna Acı Verme / Sağlığın Bozulması / Algılama Yeteneğinin Bozulması  4
5.2.2. Basit Bir Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olma  4
5.3. TCK MADDE 87’NİN İNCELENMESİ  4
5.3.1. Yaşamı Tehlike Sokan Durum (Hayati Tehlike) Kavramı  4
5.3.2. Yüzde Sabit İz / Yüzün Sürekli Değişikliği  4
5.3.3. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması / Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi  4
5.3.4. Gebe Bir Kadında Çocuğun Vaktinden Öncesi Doğması / Çocuğun Düşmesi  4
5.3.5. Vücuttaki Kemik Kırığının veya Çıkığının Hayat Fonksiyonlarına Etkisi  4
5.4. TAKSİRLE YARALAMA  4
Bölüm 6
YARA TÜRLERİ
6.1. GİRİŞ  4
6.2. KÜNT TRAVMATİK YARALAR (BLUNT TRAUMA)  4
6.2.1. Kızarıklık (Erythema) / Sıyrık (Abrasion) / Peteşi (Petechia)  4
6.2.2. Ekimoz (Bruise = Contusion) / Hematom (Haematoma)  4
6.2.3. Laserasyon  4
6.2.4. Kırıklar (Fractures)  4
6.3. PENETRAN YARALANMALAR  4
6.3.1. Kesici Alet Yaraları  4
6.3.2. Kesici-Delici Alet Yaraları (Stab Wounds)  4
6.3.3. Delici Alet Yaraları  4
6.3.4. Kesici ve Ezici Alet Yaraları  4
6.3.5. Ateşli Silah Yaraları  4
6.3.5a. Kısa Namlulu Yivli Silah Yaralanmaları  4
6.3.5b. Av Tüfeği Yaralanmaları  4
6.4. TERMİK YARALANMALAR  4
6.4.1. Hipertermik Yaralanmalar  4
6.4.1a. Sıvı Yanıkları  4
6.4.1b. Alev Yanıkları  4
6.4.1c. Elektrik Yanıkları  4
6.4.1d. Yıldırım Çarpması  4
6.4.2. Hipotermik Yaralanmalar  4
6.5. HİPOKSİK VE ANOKSİK YARALANMALAR (ASFİKSİLER)  4
6.5.1. Mekanik (Dış) Asfiksiler  4
6.5.1a. Bağla Boğma (Ligature Strangulation)  4
6.5.1b. Ası (Hanging)  4
6.5.1c. Elle Boğma (Manual strangulation)  4
6.5.1d. Otoerotik Asfiksi (Autoerotic Asphyxia =Sexual Asphyxia)  4
6.5.1e. Yabancı Cisim Aspirasyonu (Foreign Body Aspiration = Choking By Foreign Body İmpaction)  4
6.5.1f. Suda Boğulma (Drowning)  4
6.5.2. İç Asfiksiler  4
6.5.2a. Karbon Monoksit (CO) Zehirlenmesi  4
Bölüm 7
İŞKENCE
7.1. GİRİŞ  4
7.2. İSTANBUL PROTOKOLÜ  4
7.3. İŞKENCE OLGULARINDA HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  4
7.3.1. İşkence ve Hekimin Negatif Yükümlülükleri  4
7.3.2. İşkence ve Hekimin Pozitif Yükümlülükleri  4
7.4. İŞKENCE İDDİALARININ FİZİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAPORLANDIRILMASI  4
7.4.1. İşkence Mağdurlarının Fiziksel Değerlendirilmesi  4
7.4.2. İşkence İddialarının Raporlandırılması  4
7.5. GÖZALTI MUAYENELERİ  4
Bölüm 8
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
8.1. GİRİŞ  4
8.2. CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA HEKİM VE GENİTAL MUAYENE  4
8.3. RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI KAVRAMI  4
Bölüm 9
ÖLÜM
9.1. GİRİŞ  4
9.2. ÖLÜMÜN TANIMI / ÖLÜMÜN TANISI  4
9.3. ÖLÜM SINIFLAMASI  4
9.3.1. Adliyeyi İlgilendirmeyen Ölümler (Doğal Nedenlerden Kaynaklanan Ölümler)  4
9.3.2. Adliyeyi İlgilendiren Ölümler  4
9.3.2a. Zorlamalı Ölümler  4
9.3.2b. Şüpheli Ölümler  4
Bölüm 10
OLAY YERİ İNCELEMESİ
(CRIME SCENE INVESTIGATION=CSI)
10.1. GİRİŞ  4
10.2. ÖLÜM OLGUSUNDA OLAY YERİ İNCELESİ VE ADLİ TIP UZMANI / HEKİM  4
10.3. KRİMİNALİSTİK VE ADLİ BİLİMLER  4
10.3.1. Adli Diş Hekimliği (Forensic Odontology / Forensic Dentistry)  4
10.3.2. Adli Balistik (Forensic Ballistic)  4
10.3.3. Parmak İzi İncelemesi (Fingerprint)  4
10.3.4. Adli Belge İncelemesi (Forensic Document Examination)  4
10.3.5. Adli Entomoloji (Forensic Entomology)  4
10.3.6. Yangın Yeri İncelemesi  4
10.3.7. Adli Biyoloji (Forensic Biology)  4
10.3.7a. Taze Kan ve Kan Lekeleri  4
10.3.7b. Kan Grubu ve Alt Gruplarına Göre Babalık /Analık Tayini  4
10.3.7c. Semen (Meni) İncelemesi  4
10.3.7d. Tükürük İncelemesi  4
10.3.7e. Kıl İncelemesi  4
10.3.7f. DNA İncelemesi  4
10.4. TIBBİ MÜDAHALE YOLUYLA DELİL ELDE ETME  4
10.4.1. Genel Olarak Tıbbi Müdahale  4
10.4.2. Şüpheli veya Sanığın Dış Beden Muayenesi  4
10.4.3. Şüpheli veya Sanığın İç Beden Muayenesi  4
Bölüm 11
ALKOL VE ADLİ TIP
11.1. GİRİŞ  4
11.1.1. Metil Alkol (Metanol) (CH3 OH)  4
11.1.2. Etil Alkol (Etanol) (C2H5 OH)  4
11.1.2a. Etil Alkol Alımı ile ilgili Medikolegal Sorunlar  4
Bölüm 12
ADLİ ÖLÜ MUAYENESİ
12.1. GİRİŞ  4
12.2. TIBBİ KİMLİĞİN BELİRLENMESİ  4
12.3. FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ
(DISASTER VICTIM IDENTIFICATION = DVI) 
 4
12.4. ÖLÜM ZAMANININ BELİRLENMESİNE AİT BULGULAR  4
12.4.1. Agoni Dönemi  4
12.4.2. Ölümün Erken Bulguları  4
12.4.3. Ölümün Geç Bulguları  4
12.4.3a. Ölü Soğuması  4
12.4.3b. Ölü Lekeleri (Livor Mortis)  4
12.4.3c. Ölü Katılığı (Rigor Mortis)  4
12.4.3d. Ölü Çürümesi (Putrefaction)  4
12.4.3d1. Çürümenin Olmadığı Durumlar  4
12.4.3d1a. Mumyalaşma (Mummification)  4
12.4.3d1b. Sabunlaşma (Adipocere, Saponification)  4
12.4.3d1c. Maserasyon = Salamurlaşma (Maceration)  4
12.4.3d1d. Donma  4
12.5. ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN BULGULAR  4
12.6. ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ  4
12.7. OTOPSİ  4
12.7.1. Genel Bilgi  4
12.7.2. Otopsi Çeşitleri  4
12.7.3. Adli Otopsinin Amaçları  4
12.8. ADLİ OTOPSİ (FORENSIC AUTOPSY)  4
12.9. MİNNESOTA PROTOKOLÜ  4
12.10. YENİDOĞAN ÖLÜMLERİNDE ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ  4
12.11. ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  4
12.12. ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ ZAPTININ TUTULMASI  4
12.13. NEGATİF OTOPSİ  4
Bölüm 13
TÜRKİYE’DE ADLİ HEKİMLİK
HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
13.1. GİRİŞ  4
13.1.1. Sağlık Bakanlığı  4
13.1.2. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu  4
13.1.3. Üniversiteler  4
Bölüm 14
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE BİLİRKİŞİLİK
14.1. BİLİRKİŞİ  4
14.2. UZMAN GÖRÜŞÜ  4
14.3. ÇAPRAZ SORGU (CROSS-EXAMINATION)  4
14.3.1. Çapraz Sorgunun Adli Tıp Uygulamalarında Önemi  4
Bölüm 15
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
ÖZEL MADDELER VE ADLİ TIP
15.1. ANAYASA MADDE 104 VE ADLİ TIP  4
15.2. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE
ADLİ TIP 
 4
15.3. ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE
NAKLİ HAKKINDA KANUN VE ADLİ TIP 
 4
Son Söz  4
Kaynakça  4
Kavramlar Dizini  4
Kitaptaki Resimler  4
 


Oğuz Polat
Ocak 2017
36.00 TL
Sepete Ekle
Metin Yıldırım
Eylül 2020
198.00 TL
Sepete Ekle
Ayça L. Akpek
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  4
Sunuş  4
Bölüm 1
TIP İLE HUKUKUN KESİŞİM KÜMESİ: ADLİ TIP
1.1. BİREY / SAĞLIK / TIP  4
1.2. TOPLUM / TOPLUMSAL DÜZEN / HUKUK  4
1.3. ADLİ TIP’IN TARİHSEL  4
1.4. TÜRKİYE’DE ADLİ TIBBIN TARİHÇESİ  4
Bölüm 2
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ VE ADLİ TIP
2.1. ADALET KAVRAMI VE TABİİ (DOĞAL) HUKUK / POZİTİF HUKUK AYRIMI  4
2.2. TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ (TURKISH CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)  4
2.3. TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE TEMEL İLKELER (BASIC PRINCIPLES IN TURKISH CRIMINAL JUSTICE SYSTEM  4
2.3.1. Hukuk Devleti Kavramı (The Concept of State of Law)  4
2.3.2. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi)
The Principle of No Punishment Without Law (Nullum Crimen Sine Lege) 
 4
2.3.3. Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (The Principle of Equal Treatment before the Law)  4
2.3.4. Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz (Ignorance of the Criminal Law Excuses No One)  4
2.3.5. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi (Personality Principle in Penal Responsibility)  4
2.3.6. Adil Yargılanma Hakkı (Right to a Fair Trial)  4
2.3.7. Suçu Hükmen Sabit Oluncaya Kadar, Kimse Suçlu Sayılamaz
(Masumiyet Karinesi) (Presumption of Innocence) 
 4
2.3.8. Delilden Sanığa İlkesi (From Evidence to Defendant Principle)  4
2.4. ADLİ TIP NEDİR?  4
2.5. ADLİ TIP’IN ÇALIŞMA ALANLARI  4
2.5.1. Hâkim Hekimden Ne İster? Ya da Hukuk Tıptan Ne İster?
Hekimin Bilirkişilik Görevleri Nelerdir? 
 4
2.6. CEZA YARGILAMASI  4
Bölüm 3
CEZA SORUMLULUĞUNU
KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER
3.1. GİRİŞ  4
3.2. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER  4
3.2.1. Yaş Küçüklüğü  4
3.2.1a. Yaş Tespiti  4
3.2.1b. Çocuk Kavramı ve Yasal Düzenlemeler  4
3.2.1c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 31  4
3.2.1d. Ceza ve Güvenlik Tedbiri  4
3.2.1e. “Çocuğun Hukuki İstismarı” Kavramı  4
3.2.2. Sağır ve Dilsizlik  4
3.2.3. Akıl Hastalığı  4
3.2.3a. Gözlem Altına Alma  4
3.2.4. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  4
Bölüm 4
KLİNİK ADLİ TIP UYGULAMALARINDA METODOLOJİ
4.1. GİRİŞ  4
4.2. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ  4
4.2.1. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  4
4.2.2. Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili İhbar Yükümlülüğü  4
4.2.3. Şüpheli Ölümün İhbarı  4
4.3. KLİNİK ADLİ TIP UYGULAMALARINDA VERİLECEK RAPORLARLA İLGİLİ ÖNCÜLLER  4
4.4. KLİNİK TIP METODOLOJİSİ VE ADLİ TIP  4
Bölüm 5
KASTEN YARALAMA SUÇLARI VE ADLİ TIP
5.1. GİRİŞ  4
5.2. TCK MADDE 86’NIN İNCELENMESİ  4
5.2.1. Vücuduna Acı Verme / Sağlığın Bozulması / Algılama Yeteneğinin Bozulması  4
5.2.2. Basit Bir Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olma  4
5.3. TCK MADDE 87’NİN İNCELENMESİ  4
5.3.1. Yaşamı Tehlike Sokan Durum (Hayati Tehlike) Kavramı  4
5.3.2. Yüzde Sabit İz / Yüzün Sürekli Değişikliği  4
5.3.3. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması / Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi  4
5.3.4. Gebe Bir Kadında Çocuğun Vaktinden Öncesi Doğması / Çocuğun Düşmesi  4
5.3.5. Vücuttaki Kemik Kırığının veya Çıkığının Hayat Fonksiyonlarına Etkisi  4
5.4. TAKSİRLE YARALAMA  4
Bölüm 6
YARA TÜRLERİ
6.1. GİRİŞ  4
6.2. KÜNT TRAVMATİK YARALAR (BLUNT TRAUMA)  4
6.2.1. Kızarıklık (Erythema) / Sıyrık (Abrasion) / Peteşi (Petechia)  4
6.2.2. Ekimoz (Bruise = Contusion) / Hematom (Haematoma)  4
6.2.3. Laserasyon  4
6.2.4. Kırıklar (Fractures)  4
6.3. PENETRAN YARALANMALAR  4
6.3.1. Kesici Alet Yaraları  4
6.3.2. Kesici-Delici Alet Yaraları (Stab Wounds)  4
6.3.3. Delici Alet Yaraları  4
6.3.4. Kesici ve Ezici Alet Yaraları  4
6.3.5. Ateşli Silah Yaraları  4
6.3.5a. Kısa Namlulu Yivli Silah Yaralanmaları  4
6.3.5b. Av Tüfeği Yaralanmaları  4
6.4. TERMİK YARALANMALAR  4
6.4.1. Hipertermik Yaralanmalar  4
6.4.1a. Sıvı Yanıkları  4
6.4.1b. Alev Yanıkları  4
6.4.1c. Elektrik Yanıkları  4
6.4.1d. Yıldırım Çarpması  4
6.4.2. Hipotermik Yaralanmalar  4
6.5. HİPOKSİK VE ANOKSİK YARALANMALAR (ASFİKSİLER)  4
6.5.1. Mekanik (Dış) Asfiksiler  4
6.5.1a. Bağla Boğma (Ligature Strangulation)  4
6.5.1b. Ası (Hanging)  4
6.5.1c. Elle Boğma (Manual strangulation)  4
6.5.1d. Otoerotik Asfiksi (Autoerotic Asphyxia =Sexual Asphyxia)  4
6.5.1e. Yabancı Cisim Aspirasyonu (Foreign Body Aspiration = Choking By Foreign Body İmpaction)  4
6.5.1f. Suda Boğulma (Drowning)  4
6.5.2. İç Asfiksiler  4
6.5.2a. Karbon Monoksit (CO) Zehirlenmesi  4
Bölüm 7
İŞKENCE
7.1. GİRİŞ  4
7.2. İSTANBUL PROTOKOLÜ  4
7.3. İŞKENCE OLGULARINDA HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  4
7.3.1. İşkence ve Hekimin Negatif Yükümlülükleri  4
7.3.2. İşkence ve Hekimin Pozitif Yükümlülükleri  4
7.4. İŞKENCE İDDİALARININ FİZİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAPORLANDIRILMASI  4
7.4.1. İşkence Mağdurlarının Fiziksel Değerlendirilmesi  4
7.4.2. İşkence İddialarının Raporlandırılması  4
7.5. GÖZALTI MUAYENELERİ  4
Bölüm 8
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
8.1. GİRİŞ  4
8.2. CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA HEKİM VE GENİTAL MUAYENE  4
8.3. RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI KAVRAMI  4
Bölüm 9
ÖLÜM
9.1. GİRİŞ  4
9.2. ÖLÜMÜN TANIMI / ÖLÜMÜN TANISI  4
9.3. ÖLÜM SINIFLAMASI  4
9.3.1. Adliyeyi İlgilendirmeyen Ölümler (Doğal Nedenlerden Kaynaklanan Ölümler)  4
9.3.2. Adliyeyi İlgilendiren Ölümler  4
9.3.2a. Zorlamalı Ölümler  4
9.3.2b. Şüpheli Ölümler  4
Bölüm 10
OLAY YERİ İNCELEMESİ
(CRIME SCENE INVESTIGATION=CSI)
10.1. GİRİŞ  4
10.2. ÖLÜM OLGUSUNDA OLAY YERİ İNCELESİ VE ADLİ TIP UZMANI / HEKİM  4
10.3. KRİMİNALİSTİK VE ADLİ BİLİMLER  4
10.3.1. Adli Diş Hekimliği (Forensic Odontology / Forensic Dentistry)  4
10.3.2. Adli Balistik (Forensic Ballistic)  4
10.3.3. Parmak İzi İncelemesi (Fingerprint)  4
10.3.4. Adli Belge İncelemesi (Forensic Document Examination)  4
10.3.5. Adli Entomoloji (Forensic Entomology)  4
10.3.6. Yangın Yeri İncelemesi  4
10.3.7. Adli Biyoloji (Forensic Biology)  4
10.3.7a. Taze Kan ve Kan Lekeleri  4
10.3.7b. Kan Grubu ve Alt Gruplarına Göre Babalık /Analık Tayini  4
10.3.7c. Semen (Meni) İncelemesi  4
10.3.7d. Tükürük İncelemesi  4
10.3.7e. Kıl İncelemesi  4
10.3.7f. DNA İncelemesi  4
10.4. TIBBİ MÜDAHALE YOLUYLA DELİL ELDE ETME  4
10.4.1. Genel Olarak Tıbbi Müdahale  4
10.4.2. Şüpheli veya Sanığın Dış Beden Muayenesi  4
10.4.3. Şüpheli veya Sanığın İç Beden Muayenesi  4
Bölüm 11
ALKOL VE ADLİ TIP
11.1. GİRİŞ  4
11.1.1. Metil Alkol (Metanol) (CH3 OH)  4
11.1.2. Etil Alkol (Etanol) (C2H5 OH)  4
11.1.2a. Etil Alkol Alımı ile ilgili Medikolegal Sorunlar  4
Bölüm 12
ADLİ ÖLÜ MUAYENESİ
12.1. GİRİŞ  4
12.2. TIBBİ KİMLİĞİN BELİRLENMESİ  4
12.3. FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ
(DISASTER VICTIM IDENTIFICATION = DVI) 
 4
12.4. ÖLÜM ZAMANININ BELİRLENMESİNE AİT BULGULAR  4
12.4.1. Agoni Dönemi  4
12.4.2. Ölümün Erken Bulguları  4
12.4.3. Ölümün Geç Bulguları  4
12.4.3a. Ölü Soğuması  4
12.4.3b. Ölü Lekeleri (Livor Mortis)  4
12.4.3c. Ölü Katılığı (Rigor Mortis)  4
12.4.3d. Ölü Çürümesi (Putrefaction)  4
12.4.3d1. Çürümenin Olmadığı Durumlar  4
12.4.3d1a. Mumyalaşma (Mummification)  4
12.4.3d1b. Sabunlaşma (Adipocere, Saponification)  4
12.4.3d1c. Maserasyon = Salamurlaşma (Maceration)  4
12.4.3d1d. Donma  4
12.5. ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN BULGULAR  4
12.6. ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ  4
12.7. OTOPSİ  4
12.7.1. Genel Bilgi  4
12.7.2. Otopsi Çeşitleri  4
12.7.3. Adli Otopsinin Amaçları  4
12.8. ADLİ OTOPSİ (FORENSIC AUTOPSY)  4
12.9. MİNNESOTA PROTOKOLÜ  4
12.10. YENİDOĞAN ÖLÜMLERİNDE ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ  4
12.11. ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  4
12.12. ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ ZAPTININ TUTULMASI  4
12.13. NEGATİF OTOPSİ  4
Bölüm 13
TÜRKİYE’DE ADLİ HEKİMLİK
HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
13.1. GİRİŞ  4
13.1.1. Sağlık Bakanlığı  4
13.1.2. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu  4
13.1.3. Üniversiteler  4
Bölüm 14
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE BİLİRKİŞİLİK
14.1. BİLİRKİŞİ  4
14.2. UZMAN GÖRÜŞÜ  4
14.3. ÇAPRAZ SORGU (CROSS-EXAMINATION)  4
14.3.1. Çapraz Sorgunun Adli Tıp Uygulamalarında Önemi  4
Bölüm 15
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
ÖZEL MADDELER VE ADLİ TIP
15.1. ANAYASA MADDE 104 VE ADLİ TIP  4
15.2. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE
ADLİ TIP 
 4
15.3. ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE
NAKLİ HAKKINDA KANUN VE ADLİ TIP 
 4
Son Söz  4
Kaynakça  4
Kavramlar Dizini  4
Kitaptaki Resimler  4
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020