Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargıtay Uygulamasında – Özetli–İçtihatlı
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Eylül 2014 / 1. Baskı / 698 Syf.
Fiyatı: 111.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%74)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun yürürlüğe girdiği 2007 yılından beri uygulamada bir çok kararlara konu olmuş olup, eserde ilk derece mahkemesinin somut uyuşmazlıkla ilgili gerekçesi ile Yargıtay İçtihatlarının özetleri belki de ilk kez bir arada yanyana sunulmuştur.

Titiz bir çalışmanın ürünü olan eserin temel amacı Yüksek Mahkemenin ilkesel anlamda bu alandaki uyuşmazlıklarla ilgili yaklaşımlarını yansıtmak, uygulama birliğine katkıda bulunmak ve doktrine sistematik içtihat zenginliği sağlamaktır.

Konu Başlıkları
Yabancılık Unsuru
Milletlerarası Yetki
Yetki Anlaşması
Münhasır (kesin) Yetki
LexFori İlkesi
Yetkili Yabancı Hukuk
Türk Kamu Düzenine Aykırılık
Müşterek Mutad Mesken
Yabancı Mahkeme İlamının Kesin Hüküm veya Kesin Delil Etkisi
Mülteci–Sığınmacı
Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalar
Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Davalar
Tanıma ve Tenfiz
Apostil Şerhi
Hukuki İşlemlerde Şekil
Teminat
Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti
Yabancı Hakem Kararları
Konu ile İlgili Uluslararası Mevzuat
Barkod: 9789750230011
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 698
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLETLARARASI ÖZEL HUKUK (GENEL HÜKÜMLER)
MÖHUK'un Kapsam Başlıklı 1. Maddesi ile İlgili Kararlar  15
MÖHUK'un Yabancı Hukukun Uygulanması Başlıklı 2. Maddesi ile İlgili Kararlar  20
MÖHUK'un Değişken İhtilâflar Başlıklı 3. Maddesi ile İlgili Kararlar  24
MÖHUK'un Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukuk Başlıklı 4. Maddesi ile İlgili Kararlar  27
MÖHUK'un Kamu Düzenine Aykırılık Başlıklı 5. Maddesi ile İlgili Kararlar  30
MÖHUK'un Hukukî İşlemlerde Şekil Başlıklı 7. Maddesi ile İlgili Kararlar  38
MÖHUK'un Zamanaşımı Başlıklı 8. Maddesi ile İlgili Kararlar  44
İKİNCİ BÖLÜM
KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI
MÖHUK'un Kanunlar İhtilâfı Kuralları Başlıklı 9. Maddesi ile İlgili Kararlar  49
MÖHUK'un Vesâyet, Kısıtlılık ve Kayyımlık Başlıklı 10. Maddesi ile İlgili Kararlar  50
MÖHUK'un Evlilik ve Genel Hükümleri Başlıklı 13. Maddesi ile İlgili Kararlar  58
MÖHUK'un Evlilik ve Genel Hükümleri Başlıklı 13. Maddesi ile İlgili Kararlar  60
MÖHUK'un Boşanma ve Ayrılık Başlıklı 14. Maddesi ile İlgili Kararlar  61
MÖHUK'un Evlilik Malları Başlıklı 15. Maddesi ile İlgili Kararlar  70
MÖHUK'un Soybağının Kurulması Başlıklı 16. Maddesi ile İlgili Kararlar  83
MÖHUK'un Soybağının Hükümleri Başlıklı 17. Maddesi ile İlgili Kararlar  87
MÖHUK'un Evlât Edinme Başlıklı 18. Maddesi ile İlgili Kararlar  88
MÖHUK'un Miras Başlıklı 20. Maddesi ile İlgili Kararlar  90
MÖHUK'un Aynî Haklar Başlıklı 21. Maddesi ile İlgili Kararlar  115
MÖHUK'un Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk Başlıklı 24. Maddesi ile İlgili Kararlar  126
MÖHUK'un Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler Başlıklı 25. Maddesi ile İlgili Kararlar  129
MÖHUK'un İş Sözleşmeleri Başlıklı 27. Maddesi ile İlgili Kararlar  135
MÖHUK'un Sebepsiz Zenginleşme Başlıklı 39. maddesi ile İlgili Kararlar  156
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI USUL HUKUKU
(TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ)
MÖHUK'un Milletlerarası Yetki Başlıklı 40. Maddesi ile İlgili Kararlar  163
MÖHUK'un Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalar Başlıklı 41. Maddesi ile İlgili Kararlar  183
MÖHUK'un Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Bazı Davalar Davalar Başlıklı 41. Maddesi ile İlgili Kararlar  201
MÖHUK'un Miras Davaları Başlıklı 43. Maddesi ile İlgili Kararlar  202
MÖHUK'un İş Sözleşmesi ve İş İlişkisi Davaları Başlıklı 44. Maddesi ile İlgili Kararlar  204
MÖHUK'un Yetki Anlaşması ve Sınırları Başlıklı 47. Maddesi ile İlgili Kararlar  208
MÖHUK'un Teminat Başlıklı 48. Maddesi ile İlgili Kararlar  217
MÖHUK'un Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden Yararlanamayacağı Hâller Başlıklı 49. Maddesi ile İlgili Kararlar  264
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ
TENFİZİ VE TANINMASI
MÖHUK'un Tenfiz Kararı Başlıklı 50. Maddesi ile İlgili Kararlar  271
MÖHUK'un Görev ve Yetki Başlıklı 51. Maddesi ile İlgili Kararlar  298
MÖHUK'un Tenfiz İstemi Başlıklı 52. Maddesi ile İlgili Kararlar  320
MÖHUK'un Dilekçeye Eklenecek Belgeler Başlıklı 53. Maddesi ile İlgili Kararlar  332
MÖHUK'un Tenfiz Şartları Başlıklı 54. Maddesi ile İlgili Kararlar  386
MÖHUK'un Tebliğ ve İtiraz Başlıklı 55. Maddesi ile İlgili Kararlar  510
MÖHUK'un Karar Başlıklı 56. Maddesi ile İlgili Kararlar  520
MÖHUK'un Yerine Getirme ve Temyiz Yolu Başlıklı 57. Maddesi ile İlgili Kararlar  522
MÖHUK'un Tanıma Başlıklı 58. Maddesi ile İlgili Kararlar  525
MÖHUK'un Kesin Hüküm ve Kesin Delil Etkisi Başlıklı 59. Maddesi ile İlgili Kararlar  555
MÖHUK'un Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Başlıklı 60. Maddesi ile İlgili Kararlar  618
MÖHUK'un Dilekçe ve İnceleme Usulü Başlıklı 61. Maddesi ile İlgili Kararlar  621
MÖHUK'un Ret Sebepleri Başlıklı 62. Maddesi ile İlgili Kararlar  622
MÖHUK'un Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması Başlıklı 63. Maddesi ile İlgili Kararlar  625
HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME  627
YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ  635
HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA ADLİ VEYA GAYRİADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME  640
HUKUKÎ VEYA TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME  650
ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN LAHEY SÖZLEŞMESİ  660
NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİNE İLİŞKİN 1956 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (1956 tarihli New York Sözleşmesi)  665
YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI İÇİN SÖZLEŞME  672
YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME  677
Kavram Dizini  683
 


Necla Öztürk ...
Kasım 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Merve Acun Mekengeç ...
Eylül 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Bülent Çiçekli
Eylül 2014
78.50 TL
İndirimli: 59.90 TL (%23)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLETLARARASI ÖZEL HUKUK (GENEL HÜKÜMLER)
MÖHUK'un Kapsam Başlıklı 1. Maddesi ile İlgili Kararlar  15
MÖHUK'un Yabancı Hukukun Uygulanması Başlıklı 2. Maddesi ile İlgili Kararlar  20
MÖHUK'un Değişken İhtilâflar Başlıklı 3. Maddesi ile İlgili Kararlar  24
MÖHUK'un Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukuk Başlıklı 4. Maddesi ile İlgili Kararlar  27
MÖHUK'un Kamu Düzenine Aykırılık Başlıklı 5. Maddesi ile İlgili Kararlar  30
MÖHUK'un Hukukî İşlemlerde Şekil Başlıklı 7. Maddesi ile İlgili Kararlar  38
MÖHUK'un Zamanaşımı Başlıklı 8. Maddesi ile İlgili Kararlar  44
İKİNCİ BÖLÜM
KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI
MÖHUK'un Kanunlar İhtilâfı Kuralları Başlıklı 9. Maddesi ile İlgili Kararlar  49
MÖHUK'un Vesâyet, Kısıtlılık ve Kayyımlık Başlıklı 10. Maddesi ile İlgili Kararlar  50
MÖHUK'un Evlilik ve Genel Hükümleri Başlıklı 13. Maddesi ile İlgili Kararlar  58
MÖHUK'un Evlilik ve Genel Hükümleri Başlıklı 13. Maddesi ile İlgili Kararlar  60
MÖHUK'un Boşanma ve Ayrılık Başlıklı 14. Maddesi ile İlgili Kararlar  61
MÖHUK'un Evlilik Malları Başlıklı 15. Maddesi ile İlgili Kararlar  70
MÖHUK'un Soybağının Kurulması Başlıklı 16. Maddesi ile İlgili Kararlar  83
MÖHUK'un Soybağının Hükümleri Başlıklı 17. Maddesi ile İlgili Kararlar  87
MÖHUK'un Evlât Edinme Başlıklı 18. Maddesi ile İlgili Kararlar  88
MÖHUK'un Miras Başlıklı 20. Maddesi ile İlgili Kararlar  90
MÖHUK'un Aynî Haklar Başlıklı 21. Maddesi ile İlgili Kararlar  115
MÖHUK'un Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk Başlıklı 24. Maddesi ile İlgili Kararlar  126
MÖHUK'un Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler Başlıklı 25. Maddesi ile İlgili Kararlar  129
MÖHUK'un İş Sözleşmeleri Başlıklı 27. Maddesi ile İlgili Kararlar  135
MÖHUK'un Sebepsiz Zenginleşme Başlıklı 39. maddesi ile İlgili Kararlar  156
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI USUL HUKUKU
(TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ)
MÖHUK'un Milletlerarası Yetki Başlıklı 40. Maddesi ile İlgili Kararlar  163
MÖHUK'un Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalar Başlıklı 41. Maddesi ile İlgili Kararlar  183
MÖHUK'un Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Bazı Davalar Davalar Başlıklı 41. Maddesi ile İlgili Kararlar  201
MÖHUK'un Miras Davaları Başlıklı 43. Maddesi ile İlgili Kararlar  202
MÖHUK'un İş Sözleşmesi ve İş İlişkisi Davaları Başlıklı 44. Maddesi ile İlgili Kararlar  204
MÖHUK'un Yetki Anlaşması ve Sınırları Başlıklı 47. Maddesi ile İlgili Kararlar  208
MÖHUK'un Teminat Başlıklı 48. Maddesi ile İlgili Kararlar  217
MÖHUK'un Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden Yararlanamayacağı Hâller Başlıklı 49. Maddesi ile İlgili Kararlar  264
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ
TENFİZİ VE TANINMASI
MÖHUK'un Tenfiz Kararı Başlıklı 50. Maddesi ile İlgili Kararlar  271
MÖHUK'un Görev ve Yetki Başlıklı 51. Maddesi ile İlgili Kararlar  298
MÖHUK'un Tenfiz İstemi Başlıklı 52. Maddesi ile İlgili Kararlar  320
MÖHUK'un Dilekçeye Eklenecek Belgeler Başlıklı 53. Maddesi ile İlgili Kararlar  332
MÖHUK'un Tenfiz Şartları Başlıklı 54. Maddesi ile İlgili Kararlar  386
MÖHUK'un Tebliğ ve İtiraz Başlıklı 55. Maddesi ile İlgili Kararlar  510
MÖHUK'un Karar Başlıklı 56. Maddesi ile İlgili Kararlar  520
MÖHUK'un Yerine Getirme ve Temyiz Yolu Başlıklı 57. Maddesi ile İlgili Kararlar  522
MÖHUK'un Tanıma Başlıklı 58. Maddesi ile İlgili Kararlar  525
MÖHUK'un Kesin Hüküm ve Kesin Delil Etkisi Başlıklı 59. Maddesi ile İlgili Kararlar  555
MÖHUK'un Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Başlıklı 60. Maddesi ile İlgili Kararlar  618
MÖHUK'un Dilekçe ve İnceleme Usulü Başlıklı 61. Maddesi ile İlgili Kararlar  621
MÖHUK'un Ret Sebepleri Başlıklı 62. Maddesi ile İlgili Kararlar  622
MÖHUK'un Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması Başlıklı 63. Maddesi ile İlgili Kararlar  625
HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME  627
YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ  635
HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA ADLİ VEYA GAYRİADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME  640
HUKUKÎ VEYA TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME  650
ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN LAHEY SÖZLEŞMESİ  660
NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİNE İLİŞKİN 1956 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (1956 tarihli New York Sözleşmesi)  665
YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI İÇİN SÖZLEŞME  672
YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME  677
Kavram Dizini  683
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020