Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
(TCK m. 135)
Kasım 2018 / 1. Baskı / 197 Syf.
Fiyatı: 57.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kişisel verilerin korunması, dünyada 1970'lerden bu yana tartışılmakta olan ve özellikle teknolojik gelişmelerin etkisi ile bilginin kaydedilmesi, depolanması ve sınıflandırılmasının kolaylaşması sonucunda önemi her geçen gün artan bir hak alanıdır. Bireylerin davranışlarını devamlı bir gözetime konu olmaksızın şekillendirebilmeleri, insan onuru ve kişiliğin serbestçe geliştirilmesi hakkı ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması hakkı temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmektedir. Hatta öyle ki, hukukumuzda kişisel verilerin korunması hakkına yönelik birtakım ihlallere karşı cezai yaptırım öngörülmüştür.

Kişisel veri, "kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi"; kişisel verilerin işlenmesi ise bu veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımların genel ve soyut yapısı, gerek kavramların içeriğinin ve gerekse hakkın kapsamı ile onu koruma mekanizmalarının öğreti ve uygulama aracılığı ile somutlaştırılmasını gerektirmektedir.

Bu çalışmada öncelikle kişisel veri kavramı uluslararası düzenlemeler ve çeşitli ülkelerin ulusal mevzuatları ile yargı kararları ışığında irdelenmiştir. Ardından kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin tarihsel gelişimi ve 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Türk Hukuku açısından mevcut durum değerlendirilmiştir. Son olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'n da kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak yer verilen suç tiplerine değinilerek kanunun 135. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kişisel Veri Kavramı ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku'nun Tarihsel Gelişimi
Kişisel Verileri Kaydetme Suçunun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimleri
Barkod: 9789750251788
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 197
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Summary  11
Teşekkür  13
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM:
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU’NUN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI  25
1.1.1. Her Türlü Bilgi  26
1.1.1.1. Genel Olarak  26
1.1.1.2. Özel Veri Kategorileri (Hassas Veri)  29
1.1.2. Bilginin Gerçek Kişiye İlişkin Olması  31
1.1.3. Bilginin Kişi ile İlgili Olması  33
1.1.4. Kişinin Belirli ya da Belirlenebilir Olması  33
1.2. KİŞİSEL VERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
1.2.1. Kişilik Hakkı Görüşü  35
1.2.2. Mülkiyet Hakkı Görüşü  37
1.2.3. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü  38
1.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  40
1.3.1. Genel Olarak  40
1.3.2. Uluslararası Düzenlemelerde Kişisel Verilerin Korunması  41
1.3.2.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  41
1.3.2.2. Birleşmiş Milletler  42
1.3.2.3. Avrupa Konseyi  43
1.3.2.3.1. Genel Olarak  43
1.3.2.3.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  45
1.3.2.3.3. 108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi  49
1.3.2.4. Avrupa Birliği  53
1.3.2.4.1. Genel Olarak  53
1.3.2.4.2. 95/46/AT Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi (Direktifi)  55
1.3.2.4.3. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR)  60
1.3.2.5. Asya – Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)  68
1.3.2.6. Çeşitli Ülke Düzenlemelerinde Kişisel Verilerin Korunması  69
1.3.2.6.1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  69
1.3.2.6.2. Almanya  71
1.3.2.6.3. İngiltere  74
1.3.2.6.4. Türkiye  75
1.3.2.6.4.1. 12 Eylül 2010 Tarihli Anayasa Değişikliği  75
1.3.2.6.4.2. 10 Haziran 2003 Tarihli İş Kanunu  76
1.3.2.6.4.3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  77
1.3.5.6.4.4. 11 Ocak 2011 Tarihli Türk Borçlar Kanunu  78
1.3.2.6.4.5. 18 Şubat 2016 Tarihli Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  79
1.3.2.6.4.6. 7 Nisan 2016 Tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  79
1.3.2.6.4.6.1. Genel Olarak  79
1.3.2.6.4.6.2. Kanunun Amacı  80
1.3.2.6.4.6.3. KVKK’nın Kapsamı  81
1.3.2.6.4.6.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı  82
1.3.2.6.4.6.5. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları  83
1.3.2.6.4.6.6. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Uyulması Gereken Esaslar (Genel İlkeler)  84
1.3.2.6.4.6.7. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şartı: Açık Rıza  88
1.3.2.6.4.6.8. Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgilisinin Açık Rızası Bulunması Kuralının İstisnaları  91
1.3.2.6.4.6.9. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri ile İlgili Kişinin Hakları  93
1.4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SORUNU  95
1.4.1. Medeni Hukuk  98
1.4.2. İdare Hukuku  99
1.4.3. Ceza Hukuku  105
1.4.3.1. 5237 sayılı TCK’da Yer Alan Düzenlemeler  106
1.4.3.1.1. Kaydetme  106
1.4.3.1.2. Verme, Yayma veya Ele Geçirme  106
1.4.3.1.3. Yok Etmeme  112
İKİNCİ BÖLÜM:
KİŞİSEL VERİLERİ KAYDETME SUÇUNUN UNSURLARI VE
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
2.1. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  118
2.2. Tipiklik (Tipe Uygunluk)  119
2.2.1. Suçun Maddi Unsurları  120
2.2.1.1. Fiil – Hareket  120
2.2.1.2. Konu  123
2.2.1.3. Fail  129
2.2.1.4. Mağdur  129
2.2.1.5. Nitelikli Unsurlar  130
2.2.1.5.1. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  130
2.2.1.5.1.1. Genel Olarak  130
2.2.1.5.1.2. Siyasi Görüş  131
2.2.1.5.1.3. Felsefi ve Dini Görüş  131
2.2.1.5.1.4. Irki Köken  133
2.2.1.5.1.5. Ahlaki Eğilim  135
2.2.1.5.1.6. Cinsel Yaşam  137
2.2.1.5.1.7. Sağlık Durumu  138
2.2.1.5.1.8. Sendikal Bağlantı  139
2.2.1.5.2. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  142
2.2.1.5.3. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  145
2.2.2. Manevi Unsur  146
2.3. HUKUKA AYKIRILIK  147
2.4. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  166
2.4.1. Teşebbüs  166
2.4.2. İştirak  167
2.4.3. İçtima  168
2.5. YAPTIRIM VE MUHAKEME  171
2.5.1. Yaptırım  171
2.5.2. Muhakeme  172
SONUÇ  175
Kaynakça  181
Kavram Dizini  195
Özgeçmiş  199
 


Ersan Şen
Nisan 2019
1137.40 TL
İndirimli: 799.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Nisan 2019
99.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Summary  11
Teşekkür  13
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM:
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU’NUN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI  25
1.1.1. Her Türlü Bilgi  26
1.1.1.1. Genel Olarak  26
1.1.1.2. Özel Veri Kategorileri (Hassas Veri)  29
1.1.2. Bilginin Gerçek Kişiye İlişkin Olması  31
1.1.3. Bilginin Kişi ile İlgili Olması  33
1.1.4. Kişinin Belirli ya da Belirlenebilir Olması  33
1.2. KİŞİSEL VERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
1.2.1. Kişilik Hakkı Görüşü  35
1.2.2. Mülkiyet Hakkı Görüşü  37
1.2.3. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü  38
1.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  40
1.3.1. Genel Olarak  40
1.3.2. Uluslararası Düzenlemelerde Kişisel Verilerin Korunması  41
1.3.2.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  41
1.3.2.2. Birleşmiş Milletler  42
1.3.2.3. Avrupa Konseyi  43
1.3.2.3.1. Genel Olarak  43
1.3.2.3.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  45
1.3.2.3.3. 108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi  49
1.3.2.4. Avrupa Birliği  53
1.3.2.4.1. Genel Olarak  53
1.3.2.4.2. 95/46/AT Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi (Direktifi)  55
1.3.2.4.3. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR)  60
1.3.2.5. Asya – Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)  68
1.3.2.6. Çeşitli Ülke Düzenlemelerinde Kişisel Verilerin Korunması  69
1.3.2.6.1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  69
1.3.2.6.2. Almanya  71
1.3.2.6.3. İngiltere  74
1.3.2.6.4. Türkiye  75
1.3.2.6.4.1. 12 Eylül 2010 Tarihli Anayasa Değişikliği  75
1.3.2.6.4.2. 10 Haziran 2003 Tarihli İş Kanunu  76
1.3.2.6.4.3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  77
1.3.5.6.4.4. 11 Ocak 2011 Tarihli Türk Borçlar Kanunu  78
1.3.2.6.4.5. 18 Şubat 2016 Tarihli Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  79
1.3.2.6.4.6. 7 Nisan 2016 Tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  79
1.3.2.6.4.6.1. Genel Olarak  79
1.3.2.6.4.6.2. Kanunun Amacı  80
1.3.2.6.4.6.3. KVKK’nın Kapsamı  81
1.3.2.6.4.6.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı  82
1.3.2.6.4.6.5. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları  83
1.3.2.6.4.6.6. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Uyulması Gereken Esaslar (Genel İlkeler)  84
1.3.2.6.4.6.7. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şartı: Açık Rıza  88
1.3.2.6.4.6.8. Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgilisinin Açık Rızası Bulunması Kuralının İstisnaları  91
1.3.2.6.4.6.9. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri ile İlgili Kişinin Hakları  93
1.4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SORUNU  95
1.4.1. Medeni Hukuk  98
1.4.2. İdare Hukuku  99
1.4.3. Ceza Hukuku  105
1.4.3.1. 5237 sayılı TCK’da Yer Alan Düzenlemeler  106
1.4.3.1.1. Kaydetme  106
1.4.3.1.2. Verme, Yayma veya Ele Geçirme  106
1.4.3.1.3. Yok Etmeme  112
İKİNCİ BÖLÜM:
KİŞİSEL VERİLERİ KAYDETME SUÇUNUN UNSURLARI VE
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
2.1. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  118
2.2. Tipiklik (Tipe Uygunluk)  119
2.2.1. Suçun Maddi Unsurları  120
2.2.1.1. Fiil – Hareket  120
2.2.1.2. Konu  123
2.2.1.3. Fail  129
2.2.1.4. Mağdur  129
2.2.1.5. Nitelikli Unsurlar  130
2.2.1.5.1. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  130
2.2.1.5.1.1. Genel Olarak  130
2.2.1.5.1.2. Siyasi Görüş  131
2.2.1.5.1.3. Felsefi ve Dini Görüş  131
2.2.1.5.1.4. Irki Köken  133
2.2.1.5.1.5. Ahlaki Eğilim  135
2.2.1.5.1.6. Cinsel Yaşam  137
2.2.1.5.1.7. Sağlık Durumu  138
2.2.1.5.1.8. Sendikal Bağlantı  139
2.2.1.5.2. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  142
2.2.1.5.3. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  145
2.2.2. Manevi Unsur  146
2.3. HUKUKA AYKIRILIK  147
2.4. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  166
2.4.1. Teşebbüs  166
2.4.2. İştirak  167
2.4.3. İçtima  168
2.5. YAPTIRIM VE MUHAKEME  171
2.5.1. Yaptırım  171
2.5.2. Muhakeme  172
SONUÇ  175
Kaynakça  181
Kavram Dizini  195
Özgeçmiş  199
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019