Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza Hukukunda
Zimmet Suçu
Ocak 2016 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%34)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta zimmet suçunun unsurları ve özellikleri hakkında detaylı bilgilere yer verilmiş, literatürde ki kaynaklar taranarak gerekli olan hususlar kitaba aktarılmış, doktrindeki tartışmalara değinilmiş, uygulamada yaşanan eksiklikler ve tereddütlere özellikle değinilmiş, bu konuda Yüksek mahkemenin somut olaylardaki vermiş olduğu kararlar değerlendirilerek karşılaşılabilecek her olay hakkında mümkün olduğunca spesifik örnekler verilmeye çalışılmıştır.

Kitabın sonunda bu suç ile ilgili olarak Yargıtay'ın özellikle 2013, 2014 ve 2015 tarihleri arasında verdiği emsal oluşturabilecek kararlar ilgili konu başlıkları belirtilerek incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kavram, Tarihsel Gelişim, Karşılaştırmalı Hukukta Zimmet
Zimmet Suçunun Unsurları
Zimmet Suçunun Özel Görünüş Şekilleri, Nitelikli Unsurları, Etkin Pişmanlık, Yargılama ve Yaptırım, Benzer Suçlardan Farkları
Barkod: 9789750235856
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
KAVRAM, TARİHSEL GELİŞİM,  
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ZİMMET  
I. GENEL AÇIKLAMALAR  19
II. ZİMMET KAVRAMI  21
III. TARİHSEL GELİŞİM  22
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ZİMMET  25
A. İtalyan Ceza Hukukunda  25
B. Fransız Ceza Hukukunda  26
C. Alman Ceza Hukukunda  26
D. İngiliz Ceza Hukukunda  27
E. İsviçre Ceza Hukukunda  27
F. Amerikan Ceza Hukukunda  27
İkinci Bölüm  
ZİMMET SUÇUNUN UNSURLARI  
I. KANUNİLİK VE TİPİKLİK UNSURU  29
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR  30
III. MADDİ UNSURLARI  33
A. Fiil ve Netice  34
1. Fiil  34
a. Müsamaha Edilen Zimmet  40
2. Netice  42
B. Fail ve Mağdur  47
1. Fail  47
a. İdare Hukukunda Memur ve Kamu Görevlisi Kavramı  48
b. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Memur Kavramı  50
c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kamu Görevlisi Kavramı  52
2. Mağdur  61
C. Suçun Konusu  63
1. Zimmet Suçunun Konusu  64
2. Zimmet Suçunun Konusunun Nitelikleri  72
a. Görev Sebebiyle Zilyetlik Devri ve Tevdi Unsuru  72
b. Koruma ve Gözetimiyle Yükümlü Olma  85
3. Suç Konusunun Zimmet Geçirilmesi  92
IV. MANEVİ UNSUR  94
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  106
A. Hukuka Uygunluk Nedenleri  107
1. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  107
2. Meşru Savunma  108
3. Hakkın Kullanılması  108
4. İlgilinin Rızası  109
VI. KUSURLULUK  110
A. Genel Açıklamalar  110
B. Kusurluluğu Etkileyen Haller  111
Üçüncü Bölüm  
ZİMMET SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ,  
NİTELİKLİ UNSURLARI, ETKİN PİŞMANLIK, YARGILAMA VE  
YAPTIRIM, BENZER SUÇLARDAN FARKLARI  
I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  115
A. Teşebbüs  115
B. İştirak  117
C. İçtima  119
1. Gerçek İçtima Hükümleri Yönünden  119
2. Bileşik Suç Hükümleri Yönünden  121
3. Zincirleme Suç Hükümleri Yönünden  121
4. Fikri İçtima Hükümleri Yönünden  130
II. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  132
A. Değer Azlığı  133
B. Kullanma Zimmeti  138
1. Malın Geçici Bir Süre İle Kullanılması  141
2. Malın İade Edilmek Üzere Kullanılması  146
C. Nitelikli Zimmet  150
D. 765 Sayılı TCK’de Belirtilen Nitelikli Haller  159
III. ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ  161
A. Malın Aynen İadesi ya da Zararın Tamamen Tazmini  163
B. Soruşturma Başlamadan Önce Etkin Pişmanlık  170
C. Kovuşturma Başlamadan Önce Etkin Pişmanlık  175
D. Hükümden Önce Etkin Pişmanlık  176
IV. ZİMMET SUÇUNDA YARGILAMA  179
A. Zimmet Suçunda Soruşturma Usulü  181
1. 3628 Sayılı Yolsuzlukla Mücadele Kanunu  184
2. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu  184
3. 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu  185
4. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu  185
5. 5411 Sayılı Bankalar Kanunu  186
B. Zimmet Suçunda Kovuşturma Usulü  187
C. Zamanaşımı  190
V. ZİMMET SUÇUNDA YAPTIRIM  191
A. Hapis Cezası Miktarı ve Cezanın Bireyselleştirilmesi  191
B. Hak Mahrumiyetleri  193
C. Kazanç Müsaderesi  194
VI. ZİMMET SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKLARI  195
A. Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Farkı  196
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Farkı  198
C. Hırsızlık Suçundan Farkı  202
D. Dolandırıcılık Suçundan Farkı  203
E. İrtikap Suçundan Farkı  206
Sonuç  209
YARGITAY KARARLARI  217
Kaynakça  281
Kavramlar Dizini  287
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
KAVRAM, TARİHSEL GELİŞİM,  
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ZİMMET  
I. GENEL AÇIKLAMALAR  19
II. ZİMMET KAVRAMI  21
III. TARİHSEL GELİŞİM  22
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ZİMMET  25
A. İtalyan Ceza Hukukunda  25
B. Fransız Ceza Hukukunda  26
C. Alman Ceza Hukukunda  26
D. İngiliz Ceza Hukukunda  27
E. İsviçre Ceza Hukukunda  27
F. Amerikan Ceza Hukukunda  27
İkinci Bölüm  
ZİMMET SUÇUNUN UNSURLARI  
I. KANUNİLİK VE TİPİKLİK UNSURU  29
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR  30
III. MADDİ UNSURLARI  33
A. Fiil ve Netice  34
1. Fiil  34
a. Müsamaha Edilen Zimmet  40
2. Netice  42
B. Fail ve Mağdur  47
1. Fail  47
a. İdare Hukukunda Memur ve Kamu Görevlisi Kavramı  48
b. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Memur Kavramı  50
c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kamu Görevlisi Kavramı  52
2. Mağdur  61
C. Suçun Konusu  63
1. Zimmet Suçunun Konusu  64
2. Zimmet Suçunun Konusunun Nitelikleri  72
a. Görev Sebebiyle Zilyetlik Devri ve Tevdi Unsuru  72
b. Koruma ve Gözetimiyle Yükümlü Olma  85
3. Suç Konusunun Zimmet Geçirilmesi  92
IV. MANEVİ UNSUR  94
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  106
A. Hukuka Uygunluk Nedenleri  107
1. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  107
2. Meşru Savunma  108
3. Hakkın Kullanılması  108
4. İlgilinin Rızası  109
VI. KUSURLULUK  110
A. Genel Açıklamalar  110
B. Kusurluluğu Etkileyen Haller  111
Üçüncü Bölüm  
ZİMMET SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ,  
NİTELİKLİ UNSURLARI, ETKİN PİŞMANLIK, YARGILAMA VE  
YAPTIRIM, BENZER SUÇLARDAN FARKLARI  
I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  115
A. Teşebbüs  115
B. İştirak  117
C. İçtima  119
1. Gerçek İçtima Hükümleri Yönünden  119
2. Bileşik Suç Hükümleri Yönünden  121
3. Zincirleme Suç Hükümleri Yönünden  121
4. Fikri İçtima Hükümleri Yönünden  130
II. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  132
A. Değer Azlığı  133
B. Kullanma Zimmeti  138
1. Malın Geçici Bir Süre İle Kullanılması  141
2. Malın İade Edilmek Üzere Kullanılması  146
C. Nitelikli Zimmet  150
D. 765 Sayılı TCK’de Belirtilen Nitelikli Haller  159
III. ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ  161
A. Malın Aynen İadesi ya da Zararın Tamamen Tazmini  163
B. Soruşturma Başlamadan Önce Etkin Pişmanlık  170
C. Kovuşturma Başlamadan Önce Etkin Pişmanlık  175
D. Hükümden Önce Etkin Pişmanlık  176
IV. ZİMMET SUÇUNDA YARGILAMA  179
A. Zimmet Suçunda Soruşturma Usulü  181
1. 3628 Sayılı Yolsuzlukla Mücadele Kanunu  184
2. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu  184
3. 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu  185
4. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu  185
5. 5411 Sayılı Bankalar Kanunu  186
B. Zimmet Suçunda Kovuşturma Usulü  187
C. Zamanaşımı  190
V. ZİMMET SUÇUNDA YAPTIRIM  191
A. Hapis Cezası Miktarı ve Cezanın Bireyselleştirilmesi  191
B. Hak Mahrumiyetleri  193
C. Kazanç Müsaderesi  194
VI. ZİMMET SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKLARI  195
A. Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Farkı  196
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Farkı  198
C. Hırsızlık Suçundan Farkı  202
D. Dolandırıcılık Suçundan Farkı  203
E. İrtikap Suçundan Farkı  206
Sonuç  209
YARGITAY KARARLARI  217
Kaynakça  281
Kavramlar Dizini  287
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020