Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'na Armağan Prof. Dr. Rauf Karasu, Dr. Öğr. Üyesi Abdülsamet Güller, Arş. Gör. İrem Alpözen, Arş. Gör. Mustafa Fatih Sarı  - Kitap

Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'na Armağan

1. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1279
Barkod:
9786050516043
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.400,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Hocamıza yönelik bu Armağan çalışmasına, başta akademisyenlik, avukatlık ve hâkimlik olmak üzere, geniş bir mesleki yelpazeden katkıda bulunma isteği taşıyan hukukçuların varlığı, Hocamızın sadece bilimsel alanda değil, aynı zamanda şahsi ilişkileri bakımından da ne ölçüde değerli bir insan olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Armağan çalışmalarının birer hatıra amacı taşımasının yanında, akademik teamüller gereği bilimsel esaslara uygun olarak ortaya konulması da önemli bir zorunluluktur. Bu kapsamda Yayın Kuruluna ulaşan çalışmaların, talep bulunması hâlinde hakem incelemesinden geçirilmesi hususunda hassasiyet gös¬terilmiş ve bu durum ilgili makalelerin ilk sayfasında belirtilmiştir.
Bu Armağan'da Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'nun öğrencisi veya meslektaşı olmuş kişilerden gelen toplam kırk altı adet makale bulunmaktadır. Konuları çok çeşitli alanlara yönelik olan bu makaleler, bölümler arasında bir dengesizliğe sebep olmamak için konularına göre tasnif edilmemiş, bunun yerine yazarların akademik ve soyadı sırasına göre sıralanmıştır.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ARMAGAN'A YAZILARI İLE KATKIDA BULUNANLAR 
7
ARMAĞAN'A HAKEM SIFATI İLE KATKIDA BULUNANLAR 
9
ÖNSÖZ 
11
GİRİŞ
PROF. DR. HASAN TAHSİN FENDOĞLU'NUN
ÖZGEÇMİŞİ VE YAYINLARI 
23
BİRİNCİ BOLUM
HUKUKUN YEKNESAK ŞEKİLDE UYGULANMASINDA YARGITAY'IN İŞLEVİ
Mehmet AKARCA / Yargıtay Başkanı 
57
KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Şeref MALKOÇ / Kamu Başdenetçisi 
69
AVRUPA KONSEYİ SİSTEMİ İÇİNDE BİREYSEL BAŞVURU YOLU
Doç. Dr. Saadet YÜKSEL / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hâkimi 
77
BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRK HUKUK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Hasan Tahsin GÖKC AN / Anayasa Mahkemesi Başkan V. 
89
SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ
Doç. Dr. Recai AKYEL / Anayasa Mahkemesi Üyesi & Ömer DURSUN 
125
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE İNTERNET ÇAĞINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Prof. Dr. Faruk BİLİR /Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı 
157
THE ROLE OF JUDICIARY İN THE PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS
Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL / Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkam 
191
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TÜRKİYEDEKİ TARİHİ ARKA PLANI
Sadettin KALKAN / Kamu Denetçisi 
229
TÜRK DİZİLERİNİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜNE YAKINLAŞTIRICI ETKİSİ ARAŞTIRMASI 
235
Dr. İbrahim USLU / Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Yrd. 
235
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU HUKUKU VE SİYASET BİLİMİNİN TARTIŞILMASI BİTMEYEN KAVRAMI OLARAK EGEMENLİK
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY 
241
ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA İDARİ YARGIDA MAKUL SÜRE KAVRAMI
Prof. Dr. Mustafa AVCI & Öğr. Gör. Merve GÜL GÜN 
291
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Mustafa AVCI & Arş. Gör. Sümeyra Sena KURT 
331
CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE SİYASAL ERKLERİN KİLİTLENMESİNE KARŞI ÖNGÖRÜLEN RASYONELLEŞTİRME ARAÇLARI
Prof. Dr. Cengiz GÜL 
373
ENGELLİLERE YÖNELİK İŞLENEN SUÇLARIN CEZALANDIRILMASI İLE SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI
Prof. Dr. Recep GÜLSEN 
393
SAĞLIK ALANINDA ŞİDDET VE TIBBİ UYGULAMA HATALARI KONUSUNDA 7406 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ 
409
SOVYETLER BİRLİĞİNDE TEK PARTİ YÖNETİMİNİN ANAYASAL DÜZENLEMESİ
Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR & Arş. Gör. Ezgi Nur TÜRKOĞLU – KARACAOVA 
427
CEZASINI İNFAZ KURUMUNDA ÇEKMEKTE OLAN HÜKÜMLÜNÜN VEYA TUTUKLUNUN AVUKATLA GÖRÜŞMESİNİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ SORUNU
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 
457
SEÇİMLERİN GERİYE BIRAKILMASI MESELESİ
Prof. Dr. Ömer KEKİNSOY 
483
İSLÂM HUKUKUNDA UYGULAMA ÖRNEKLERİ OLMASI AÇISINDAN ŞERİYYE SİCİLLERİNİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ 
497
İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA UNUTULMA HAKKI
Prof. Dr. İştar URHANOĞLU & Arş. Gör. Damla KAYNAR 
505
COMPARISION OF THE CONSTITUTIONS 1876 AND 1982 ON THE BASIŞ OF GOVERNMENT SYSTEM: REFLECTIONS OF POLITICAL CULTURE
Prof. Dr. Mehmet Ali ZENGİN 
559
COMMERCIAL REAL ESTATE AND FINANCIAL STABILITY: EVD3ENCE FROM THE U.S. BANKING SECTOR
Doç. Dr. Salih FENDOGLU 
581
HAKLI SAVAŞ ÖĞRETİSİNİN KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLETİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
Doç. Dr. Ahmet KDLINÇ & Arş. Gör. Sultan Şuanur ŞİMŞEK 
601
CUMHURBAŞKANI KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Merve Ünal AÇIKGÖZ 
631
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE ÖZGÜN BİR YAKLAŞIM: AVRUPA KONSEYİ HUKUKÇULAR / HUKUK PROFESYONELLERİ İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI
Dr. Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN 
661
YARGITAY ÜYESİ'NİN MUHALEFET ŞERHİ IŞIĞINDA, TEMYİZ TALEBİNDE SEBEP BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Remzi DEMİR 
691
BİREYSEL BAŞVURU YOLUNDA ANAYASA MAHKEMESİNİN KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİNDE KİŞİ YÖNÜNDEN YETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ceren DOĞRU 
707
FRANSA'NIN BEŞİNCİ CUMHURİYET ANAYASASI BAĞLAMINDA CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA İLİŞKİN KISA BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Seda DUNBAY 
727
ANTİDEMOKRATİK SİSTEMLER BAKIMINDAN ANAYASAL MEŞRUİYETİN İNCELENMESİ
Dr. Onur HAMURCU 
765
TÜRKİYE'DE YABANCI VE AZINLIK OKULLARININ HUKUKSAL DAYANAKLARI
Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM 
787
İSLAM ŞEHİRLERİNDE HİSBE TEŞKİLATI
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İSLAMOĞLU 
813
MUKAYESELİ HUKUK VE ÖRNEKLER BAĞLAMINDA HAVALECİ DEMOKRASİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
Dr. Öğr. Gör. Ditar KABASHI 
835
MAHFUZ DÜZENLEME ALANI VE BU KONUYA İLİŞKİN BAZI ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KÜÇÜK 
865
İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANAN TEDBİRLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Çolpan MÜCAHİT KÜÇÜK 
905
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA SINIRLAMA NEDENİ İÇERMEYEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN YORUMU
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Derya ORMANOĞLU 
945
ANAYASALARDA MİLLİ MARŞLAR 
971
Dr. Öğr.Üyesi Cem Duran UZUN 
971
İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF TEDBİRLERİN İZLENMESİ VE RAPORLANMASI
Dr. Ertuğrul YAZAR 
995
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK
HÜKÜMET SİSTEMLERİ: TÜRKİYE VE RUSYA
Arş. Gör. İrem ALPÖZEN 
1037
BANKA SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI
Arş. Gör. Firdevs ARSLAN 
1059
MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNUN, ICC VE ICSID TAHKİMİNİN UYGULAMA ALANI
Arş. Gör Bersun SARIGÜL ATA 
1107
İSLAM HUKUKU BAĞLAMINDA LİYAKAT İLKESİ VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANALİZİ
Arş. Gör. Mehmet BARUTÇU & Soner TOKÇA 
1131
ÇEVRE HAKKININ KULLANILMASINDA BİLGİ EDİNME HAKKININ YERİ: ÇEVRESEL BİLGİ EDİNME HAKKI
Arş. Gör. Afra Nur DERE 
1149
İSVİÇRE KONFEDERASYONU ANAYASASI'NDA DÜZENLENEN HALK GİRİŞİMİNİN FEDERAL VE KANTONAL DÜZEYDE UYGULAMASI
Arş. Gör. Mustafa GÜÇYETMEZ 
1177
İSLAM MUHAKEME HUKUKUNDA KANUN YOLUNUN NİTELİKLERİ VE KURUMSALLAŞMASI
Arş. Gör. Muhammed Mansur KARADAĞ 
1195
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN GENEL AHLAK KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI
Arş. Gör. Mustafa Fatih SARI 
1229
TÜRK İDARE HUKUKUNDA YARGISAL EMRİN GEREKLİLİĞİ VE ANAYASA'YA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Berk YILMAZ 
1255
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FOTOĞRAFLAR 
1275