Ölümlü, Yaralamalı Trafik Kazalarında Zararların Tazmini Başvurucunun El Kitabı Furkan Şakrucu  - Kitap
Ölümlü, Yaralamalı Trafik Kazalarında

Zararların Tazmini

Başvurucunun El Kitabı

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
254
Barkod:
9789750290565
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap; yazarın yıllar süren sigorta şirketi vekilli ve başvurucu vekilliği tecrübesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Şirket vekili olarak binlerce dosya inceleyen, kabulünde veya reddinde aktif görev alan yazar, şirket vekilliği döneminin sona ermesinden sonra ise aktif olarak başvuran vekilliği yapmaya devam etmektedir.
"Ölümlü, Yaralamalı Trafik Kazalarında Zararların Tazmini Başvurucunun El Kitabı" isimli kitapta; ilgili temel kavram ve ilkeler anlaşılır bir dille ele alınırken, dilekçe, bilirkişi raporu ile Yargıtay ve Hakeme Heyeti karar örnekleriyle de hukuk öğrencileri, avukatlar ve hukuk alanına ilgi duyan hukuk profesyonelleri için ayrıntılı bir rehber sunulmaktadır.
Kitapta, okuyucunun önüne gelen uyuşmazlığın çözümünde her aşamaya tek tek yer verilerek, uygulamacının etkin sonuçlar almasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Trafik Kazalarında Sorumluluk ve Koşulları
.
Trafik Kazalarında Zararın Tazmini Usulü
.
Örnek Dilekçe ve Kararlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
5
Teşekkür 
7
Şekil Listesi 
15
Tablo Listesi 
17
Birinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK VE KOŞULLARI
I. TEMEL KAVRAMLAR 
19
A. Kaza Tespit Tutanağı 
19
B. Poliçe 
24
C. Tahkikat 
25
D. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 
26
E. Tıbbi Evrak 
28
F. Esas Alınan Kanunlar 
29
G. Uzlaşma 
31
1. Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar 
32
2. Uzlaştırma Şartları Nelerdir? 
34
3. Uzlaşmanın Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
34
H. Sigortam 360 
36
I. Vekâlette Özel Yetki 
39
İ. Güvence Hesabı ve Teminat Limiti 
39
J. Sigorta Tahkim 
40
1. Sigorta Tahkim’de Kesinlik Sınırı 
40
K. Aktüer Hesabı 
41
II. TBK GEREĞİNCE TAZMİN EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
43
A. Sürekli İş Göremezlik 
45
B. Geçici İş Göremezlik 
47
1. Geçici İş Göremezlik Tazminatı Alamayacak Kişiler 
48
C. Tedavi Gideri ve Geçici Bakıcı Ücreti 
50
D. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 
50
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 
51
IV. ZARAR MEYDANA GELDİKTEN SONRA TAZMİNAT TALEP EDEBİLECEK ŞAHISLAR 
53
A. Bedensel Zarar Talep Edebilecek Kişiler 
53
1. İş hayatında aktif olarak çalışan kişiler 
53
2. Yaşlılar, Emekli Kişiler veya Kazancı Bulunmayan Kazazedeler 
54
3. Ev Hanımları 
54
4. Çocuklar 
55
5. Trafik Kazası Neticesinde Hâlihazırda Engelli Olup Engellilik Durumu Artmış Kişiler 
56
B. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilecek Kişiler 
56
1. Destek olabilecek kişiler 
56
2. Destekten Mahrum Kalabilecek Kişiler 
56
3. Destek Süreleri ve Pay Oranları 
57
V. DESTEKTEN YOKSUNLUK NEDİR? 
57
A. Yaşam Sürelerini Nasıl Belirlenir? 
57
VI. DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ 
59
A. Eşlerin Birbirlerine Destekliğinde Süreler 
59
B. Çocukların Destekten Yoksunluk Süreleri 
61
C. Ana Babaların Destekten Yoksunluk Süreleri 
62
D. Kardeşlerin Destekten Yoksunluk Süreleri 
63
E. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Destek Payları 
64
VII. TAZMİNAT İNDİRİMLERİ NELERDİR? 
69
A. Müterafik Kusur 
69
B. Hatır Taşıması 
71
VIII. DOSYA İLK GELDİĞİNDE DİKKAT EDİLECEKLER 
72
A. Kaza Tespit Tutanağı 
72
B. Tedavi Evrakları 
73
C. KTT’de Kusur Yoksa Şikâyet ve İtiraz Nasıl Olmalıdır? 
75
D. Uzlaşma Durumu 
76
E. Dosyada İyileşme Süresi Geçmiş Mi? Mutlaka Geçmesini Beklemek Gerekir mi? 
77
F. Şirket Sigorta Tahkime Üye midir? 
78
G. Çalınma–Gasp–Sigorta Yokluğu–Sigortalı Tespiti 
79
H. Teminat Dışı Kalan Haller 
80
IX. VEKÂLET TANZİMİ SONRASINDA YAPILACAKLAR 
83
A. Adli Dosya Talep Edilmelidir 
83
B. KTT’nin E–Devlet Üzerinden Sorgulaması Yapılmalıdır 
84
C. Tıbbi Evrakların Tamamını Temin 
84
D. Şirkete Başvuru İçin Müvekkilin E–Devletinden Evrak Temini 
85
X. ŞİRKETE BAŞVURURKEN GEREKLİ EVRAKLAR 
85
A. Bedeni Zarar Halinde İletilmesi Zorunlu Evraklar 
85
B. Destekten Yoksun Kalma Halinde İletilmesi Zorunlu Evraklar 
86
İkinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ZARARIN TAZMİNİ USULÜ
I. ŞİRKETE BAŞVURU 
87
II. ŞİRKETE BAŞVURU SONRASI DEĞERLENDİRME 
88
A. Yasal İyileşme Süreleri 
88
B. Alt Ekstremiteyi Oluşturan Bölgeler: 
89
C. KTK ve EEDHKY ve ÇÖZGER’e Göre Göre Bekleme Süresi Geçtikten Sonra Ne Yapılmalı? 
91
D. Dosyanızın Takribi Sonuçlanma Süresi 
94
III. SİGORTA TAHKİME BAŞVURU 
94
A. Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Yapılırken Gerekli Evraklar 
96
B. Başvuru Nasıl Yapılır? 
99
1. STK ana Sayfasında ‘Online Başvuru Yap’ Kısmına Girilmelidir 
99
2. Açılan Ekrandan, Vekil E–Devlet Bilgisi İle Giriş Yapılmalıdır 
100
3. E–Devlet ile Giriş Yaptıktan Sonra ‘Başvuru Seçiniz’ Kısmında ‘Yeni Başvuru Oluştur!’ İşaretlenerek Devam Edilmelidir 
100
4. Açılan Pencereden Rıza Metinleri Onaylanıp İlerlenmelidir 
101
5. Rıza Metinleri Onaylandıktan Sonra Artık Başvuru İçin Gerekli Bilgilerin Doldurulması Aşamasına Geçilmelidir 
101
6. Devam Aşamasında Önümüze Gelecek Sıradaki Sayfa Başvuru Sahibine Ait Şahsi Bilgilerin Girilmesidir 
102
7. Başvuru Sahibinin Bilgileri Girildikten Sonra Sıradaki Aşama Vekil Bilgilerinin Girilmesidir 
102
8. Sıradaki Aşamada Husumetin Yönlendirileceği Sigorta Şikret(ler)ini Eklemekten İbarettir 
103
9. Husumetin Yönlendirileceği Şirketin Seçiminden Sonra Sırada Alt Branş Ayrımı Yapılmalıdır 
103
10. Bu Aşamamızda İlk Başvuru Evrakları ile Sonradan Ekleyeceğimiz Tüm Evrakların Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir 
106
11. Son Olarak Başvuru Ücretinin Ödemesinin Yapıldığı Banka Bilgilerinizi ve Dekont Numarasını Girerek Başvuru Tamamlanmakta ve Esas Numarası Almaktadır 
107
12. Başvuru Tamamlandıktan Sonra Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafından Bir Esas Numarası Verilmektedir 
108
13. Tebligat Ücreti Gönderimi 
108
14. Başvuru Yapıldıktan Sonra Ek Evrak Gönderimleri Nasıl Yapılır? 
109
Üçüncü Bölüm
ÖRNEK DİLEKÇE VE KARARLAR
I. ÖRNEK DİLEKÇELER 
113
A. Tıbbi Evrak Talep Dilekçesi 
113
B. Şirkete Mail Üzerinden Başvuru Yazısı 
114
C. Şirkete Başvuru Dilekçesi 
115
1. Destekten Yoksun Kalma Talep Dilekçesi 
115
2. Bedeni Zarar Talep Dilekçesi 
116
D. Online Başvuru Dilekçesi Ek Beyanı 
118
II. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 
122
III. UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİ ÖRNEK KARARLARI 
126
 NEDENSELLİK BAĞININ YOKLUĞU SEBEBİYLE BAŞVURUNUN RED KARARI 
126
 FERAGAT SEBEBİYLE BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARAR 
134
 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK VE GEÇİCİ BAKICI GİDERİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KABUL KARARI 
141
 İYİLEŞME SÜRESİ BEKLENMEDEN ALINAN USULE AYKIRI RAPOR SEBEBİYLE USULDEN RED SEBEBİ 
147
 FERAGAT SEBEBİYLE BAŞVURUNUN REDDİ KARARI – I 
155
 FERAGAT SEBEBİYLE BAŞVURUNUN REDDİ KARARI – II 
161
 FERAGAT SEBEBİYLE BAŞVURUNUN REDDİ KARARI– III 
166
 SULH NEDENİYLE BAŞVURUNUN REDDİ KARARI 
170
 SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU USULEN DAVA ŞARTI SAYILMAKTA İKEN BAŞVURUNUN YOKLUĞU SEBEBİYLE USULDEN RED KARARI 
173
 İYİLEŞME SÜRESİ DOLMADAN ALINAN RAPOR SEBEBİYLE USULDEN RED KARARI 
179
 BAŞVURUNUN FERAGAT SEBEBİYLE RED KARARI 
187
 ASLİ VE TAM KUSUR SEBEBİYLE ESASTAN RED KARARI 
210
 KUSUR YOKLUĞU SEBEBİYLE ESASTAN RED KARARI 
215
 GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK KABUL KARARI 
222
IV. İTİRAZ HAKEM HEYETİ ÖRNEK KARARLARI 
229
 DESTEKTEN YOKSUN KALMA KABUL KARARI 
229
 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK KABUL KARARI 
239
Kaynakça 
249
Kavram Dizini 
251