İnsan Hakları Hukuku Açısından Kadınlara Yönelik Şiddet Dr. Öğr. Üyesi Tijen Dündar Sezer  - Kitap
İnsan Hakları Hukuku Açısından

Kadınlara Yönelik Şiddet

2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
475
Barkod:
9789750155741
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Yayınevi:
Fiyatı:
500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada kadınlara yönelik şiddet, insan hakları hukuku açısından incelenmiştir. Kadınlara yönelik şiddetin büyük oranda yakın ilişkiler alanında ve ev içinde ortaya çıkması, uzun yıllar boyunca bu şiddet türünün insan hakları hukukunun dışında kalmasına yol açmıştır. Biz bu çalışmada, kadınlara yönelik şiddetle, insan hakları hukuku içinde mücadele edilebilmesine ilişkin sürecin izlerini sürmeye çalıştık. Bu bağlamda çalışmanın amacı, insan hakları hukukunun kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi için ortaya koyduğu araç ve sonuçları ortaya koymak, bu gelişmelerin Türk Anayasa Hukukuna etkisini ele almak ve çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
.
Kadınlara Yönelik Şiddetin İnsan Hakkı İhlali Olarak Tanınması ve Engellenmesine Dair Uluslararası Sözleşme ve Belgeler
.
Uluslararası İnsan Hakları Denetim Organlarının İçtihadında Devletlerin Sorumluluğunun Genişlemesi ve Kadınlara Yönelik Şiddet
.
Kadınlara Yönelik Şiddete İlişkin Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin ve İçtihadının Türk Anayasa Hukukuna Etkisi
Kitabın İçindekileri
I. BÖLÜM
KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
GENEL ÇERÇEVE
II 
KAVRAMLAR
III. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN TÜRLERİ/NEDEN VE SONUÇLARI
IV. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN İNSAN HAKKI İHLALİ OLARAK KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN TARİHSEL SÜREÇ
II. BÖLÜM
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN İNSAN HAKKI İHLALİ OLARAK TANINMASI VE ENGELLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BELGELER
GENEL OLARAK
II 
BM DÜZEYİNDE GELİŞMELER
III. BÖLGESEL DÜZEYDE GELİŞMELER
IV. AVRUPA KONSEYİ DÜZEYİNDE GELİŞMELER
BM DÜZEYİNDE “KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİNİN ENGELLENMESİ SÖZLEŞMESİ” YAPILMASI İHTİYACI
III. BÖLÜM
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI DENETİM ORGANLARININ İÇTİHADINDA DEVLETLERİN SORUMLULUĞUNUN GENİŞLEMESİ VE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET
I. GENEL ÇERÇEVE
II. KLASİK İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVESİNDE
DEVLETLERİN SORUMLULUĞUNUN GENİŞLEMESİ
III. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE ÖZGÜLENEN BELGELER ÇERÇEVESİNDE DEVLETLERİN SORUMLULUĞU
IV. GEREKEN ÖZEN STANDARDI
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI DENETİM
ORGANLARININ İÇTİHADINDA KADINLARA
YÖNELİK ŞİDDET
IV. BÖLÜM
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN VE İÇTİHADININ
TÜRK ANAYASA HUKUKUNA ETKİSİ
1982 ANAYASASI VE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET
II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNİN
TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ VE ETKİSİ
III. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
SONUÇ
KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ