Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Evrensel Yargı Kuruluşları
Eylül 2007 / 1. Baskı / 236 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   
Konu Başlıkları
Sürekli Hakemlik Mahkemesi
Uluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi İlk Uygulamaları
Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye'nin Durumu
Barkod: 9789750205477
Yayın Tarihi: Eylül 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 236
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
1. Bölüm
SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİ
1. GİRİŞ  17
2. TARİHÇE  18
3. SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİNİN YAPISI  22
3.1. Hakem Listesi (A Panel of Members)  22
3.2. Uluslararası Büro (The International Bureau)  23
3.3. İdari Konsey (Administrative Council)  24
4. SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ  24
4.1. Hakemlik Mahkemesinin Kişisel Yargı Yetkisi (Ratione Personae)  26
4.2.1. Hakemlik Mahkemeleri Önüne Getirilebilecek Uyuşmazlıklar  26
4.2.2. Hakemlik Mahkemesinin Uygulayacağı Kurallar (Subject-Matter Jurisdiction)  26
4.3. Hakemlik Mahkemesinin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi (Ratione Temporis)  27
4.4. Danışma Görüşü Verme Yetkisi (Advisory Opinion)  27
5. SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİ USUL HUKUKU  28
5.1. Hakemlikte Kullanılan Dil  29
5.2. Hakemlikte Tarafların Temsili  29
5.3. Hakemlik Aşamaları  32
5.5. Hakemlik Kararları (Arbitral Awards)  34
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  35
2. Bölüm
ULUSLARARASI ADALET DİVANI
1. GİRİŞ  39
2. TARİHÇE  40
3. ULUSLARARASI ADALET DİVANININ YAPISI  45
4. YARGI YETKİSİ  50
4.1. Devletlerarası Davalara Bakma Yetkisi (Contentious Cases)  50
4.1.1. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi (Ratione Personae Jurisdiction)  51
4.1.2. Divanın Maddi Yargı Yetkisi (Subject-Matter Jurisdiction)  59
4.1.2.1. Uluslararası Hukuki Uyuşmazlık  59
4.1.2.2. UAD Tarafından Uygulanan Uluslararası Hukuk Kuralları  61
4.2. Divanın Danışma Görüşü Verme Yetkisi (Advisory Opinions)  69
4.2.1. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi (Ratione Personae Jurisdiction)  70
4.2.2. Divanın Maddi Yargı Yetkisi (Subject-Matter Jurisdiction)  71
4.2.2.1. Her Türlü Hukuki Soruna İlişkin Danışma Görüşü  72
4.2.2.2. UAD Tarafından Uygulanan Uluslararası Hukuk Kuralları  73
5. USUL HUKUKU  73
5.1. Devletlerarası Davalarda Usul  74
5.1.1. Divan Önüne Davanın Getirilmesi  74
5.1.2. Davanın Aşamaları  75
5.2. Danışma Görüşlerinde Usul  87
5.2.1. Danışma Görüşü Talep Edilmesi  88
5.2.2. Yazılı ve Sözlü Aşamalar  88
5.2.3. Divanın Yapısı  88
5.2.4. Danışma Görüşü Verilmesi  89
5.3. Kararlar ve Danışma Görüşleri  89
5.3.1. Devletlerarası Davalarda Divanın Kararları  89
5.3.2. Danışma Görüşleri  93
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  93
3. Bölüm
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ
1. GİRİŞ  97
2. TARİHÇE  97
3. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNİN YAPISI  101
4. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ  103
4.1. 1982 Tarihli BMDHS Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları  104
4.2. Davalara Bakma Yetkisi (Contentious Cases)  105
4.2.1. Kişisel Yargı Yetkisi  106
4.2.2.1. UDHM’nin Yetkili Olduğu Uyuşmazlıklar  106
4.2.2.2. UDHM’nin Uygulayacağı Hukuk Kuralları  112
4.3. Danışma Görüşü Verme Yetkisi (Advisory Opinion)  113
5. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ USUL HUKUKU  114
5.1. Davalarda Usul  114
5.1.1. UDHM Önüne Davanın Getirilmesi  114
5.1.2. Davanın Aşamaları  115
5.1.3. UDHM Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  117
5.1.4. Gemilerin ve Mürettebatının Derhal Salıverilmesinde Usul  121
5.1.6. Özel Daireler Önünde Usul  122
5.1.7. Karar ve Özellikleri  123
5.1.8. Kararların Yorumlanması ve Yargılamanın Yenilenmesi/İadesi (Kararın Gözden Geçirilmesi)  123
5.2. Danışma Görüşlerinde Usul  124
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  125
4. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
1. GİRİŞ  131
2. TARİHÇE VE BİREYSEL CEZAİ SORUMLULUK  132
3. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN YAPISI  136
4. YARGI YETKİSİ  137
4.1. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kişiler Bakımından Yargı Yetkisi (Ratione Personae)  137
4.2. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Maddi Yargı Yetkisi (Subject-Matter Jurisdiction veya Ratione Materiae)  140
4.2.2. İnsanlığa Karşı İşlenilen Suçlar  141
4.2.3. Soykırım Suçu  142
4.2.4. Savaş Suçları  143
4.2.4.1. Cenevre Sözleşmelerinin Ağır İhlalleri Sistemi  144
4.2.4.2. Savaş Yasaları ve Örf Adet Kurallarının İhlali  146
4.3. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yer Bakımından Yetkisi (Ratione Loci)  147
4.4. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi (Ratione Temporis)  148
4.5. Ulusal Mahkemeleri Tamamlayıcı Nitelikli Yargı Yetkisi (Complementary Jurisdiction)  148
4.6. Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı Yetkisinin Devletler Tarafından Kabulü  149
5. USUL HUKUKU  150
5.1. Hazırlık Soruşturması ve İddianamenin Hazırlanması  152
5.1.1. Hazırlık Soruşturmasının Başlatılması  152
5.1.1.1. Hazırlık Soruşturmasında Savcının Görev ve Yetkileri  156
5.1.1.2. Hazırlık Soruşturması Aşamasında Şüphelilerin Hakları  158
5.1.2. Hazırlık Soruşturmasına İlişkin Diğer İşlemler ve Duruşma Öncesi Mahkemesinin Rolü  164
5.1.2.1. İddianamenin Onaylanması (Confirmation of the Indictment)  165
5.2. Duruşma  168
5.2.1. Duruşmaya İlişkin Temel İlkeler  169
5.2.2. Duruşma Safhasının İki Aşaması  175
5.2.3. Mahkeme Önünde Suçun Kabulü (The Guilty Plea)  178
5.2.4. Tanık  179
5.2.4.1. Tanıkların ve Mağdurların Korunması  179
5.2.5. Delil Kuralları/Delillerin Değerlendirilmesi  182
5.2.5.1. Delillere İlişkin Genel Kurallar  183
5.2.5.2. Delillere İlişkin Özel Kurallar  183
5.2.6. Müzakere ve Hüküm  185
5.2.7. Mağdurların Uğradıkları Zararın Tazmini  186
5.2.7.1. İade/Eski Hale Getirme  186
5.2.7.2. Mağdurların Tazminat Hakkı  186
5.2.8. Uygulanacak Müeyyide/Yaptırımın Tespiti Sorunu  187
5.2.8.1. Uygulanacak Müeyyidenin Tespitinde İzlenilecek Hukuk Sistemi/Anglo-Amerikan ya da Kara Avrupası?  187
5.2.8.2. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler  190
5.2.8.3 Tutuklulukta veya Gözaltında Geçen Sürelerin Asıl Cezadan İndirilmesi  191
5.2.8.4. Müeyyidelerin Uygulanması  191
5.3. Kanun Yolları (Temyiz-Yargılamanın İadesi)  192
5.3.1. Mahkumiyet veya Uygulanacak Müeyyide Kararına Karşı Temyiz  193
5.3.1.1. Temyiz Edilebilir Kararlar  193
5.3.1.2. Temyiz Hakkı Sahipleri  193
5.3.1.3. Temyiz Nedenleri  195
5.3.2. Diğer (Ara) Kararlar Aleyhine Temyiz  197
5.3.2.1. Temyiz Edilebilir Ara Kararlar  197
5.3.2.2. Temyiz Hakkı Sahipleri  198
5.3.2.3. Temyiz Nedenleri  199
5.3.2.4. Temyiz Mahkemesinin Yetkisi ve Ara Kararların İncelenmesinde İzlenecek Usul  199
5.3.3. Yargılamanın İadesi  200
5.3.3.1. Yargılamanın İadesine Konu Kararlar  200
5.3.3.2. Yargılamanın İadesine Başvurma Hakkı Olanlar  201
5.3.3.3. Yargılamanın İadesi Nedenleri  202
5.3.3.5. Yargılamanın İadesinin Sonuçlarından Birisi Olarak Tazminat  203
6. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ İLK UYGULAMALARI  203
7. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESI VE TÜRKIYE’NİN DURUMU  207
8. SONUÇ  211
Genel Değerlendirme ve Sonuç  213
Kaynakça  219
Dizin  233
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
1. Bölüm
SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİ
1. GİRİŞ  17
2. TARİHÇE  18
3. SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİNİN YAPISI  22
3.1. Hakem Listesi (A Panel of Members)  22
3.2. Uluslararası Büro (The International Bureau)  23
3.3. İdari Konsey (Administrative Council)  24
4. SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ  24
4.1. Hakemlik Mahkemesinin Kişisel Yargı Yetkisi (Ratione Personae)  26
4.2.1. Hakemlik Mahkemeleri Önüne Getirilebilecek Uyuşmazlıklar  26
4.2.2. Hakemlik Mahkemesinin Uygulayacağı Kurallar (Subject-Matter Jurisdiction)  26
4.3. Hakemlik Mahkemesinin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi (Ratione Temporis)  27
4.4. Danışma Görüşü Verme Yetkisi (Advisory Opinion)  27
5. SÜREKLİ HAKEMLİK MAHKEMESİ USUL HUKUKU  28
5.1. Hakemlikte Kullanılan Dil  29
5.2. Hakemlikte Tarafların Temsili  29
5.3. Hakemlik Aşamaları  32
5.5. Hakemlik Kararları (Arbitral Awards)  34
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  35
2. Bölüm
ULUSLARARASI ADALET DİVANI
1. GİRİŞ  39
2. TARİHÇE  40
3. ULUSLARARASI ADALET DİVANININ YAPISI  45
4. YARGI YETKİSİ  50
4.1. Devletlerarası Davalara Bakma Yetkisi (Contentious Cases)  50
4.1.1. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi (Ratione Personae Jurisdiction)  51
4.1.2. Divanın Maddi Yargı Yetkisi (Subject-Matter Jurisdiction)  59
4.1.2.1. Uluslararası Hukuki Uyuşmazlık  59
4.1.2.2. UAD Tarafından Uygulanan Uluslararası Hukuk Kuralları  61
4.2. Divanın Danışma Görüşü Verme Yetkisi (Advisory Opinions)  69
4.2.1. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi (Ratione Personae Jurisdiction)  70
4.2.2. Divanın Maddi Yargı Yetkisi (Subject-Matter Jurisdiction)  71
4.2.2.1. Her Türlü Hukuki Soruna İlişkin Danışma Görüşü  72
4.2.2.2. UAD Tarafından Uygulanan Uluslararası Hukuk Kuralları  73
5. USUL HUKUKU  73
5.1. Devletlerarası Davalarda Usul  74
5.1.1. Divan Önüne Davanın Getirilmesi  74
5.1.2. Davanın Aşamaları  75
5.2. Danışma Görüşlerinde Usul  87
5.2.1. Danışma Görüşü Talep Edilmesi  88
5.2.2. Yazılı ve Sözlü Aşamalar  88
5.2.3. Divanın Yapısı  88
5.2.4. Danışma Görüşü Verilmesi  89
5.3. Kararlar ve Danışma Görüşleri  89
5.3.1. Devletlerarası Davalarda Divanın Kararları  89
5.3.2. Danışma Görüşleri  93
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  93
3. Bölüm
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ
1. GİRİŞ  97
2. TARİHÇE  97
3. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNİN YAPISI  101
4. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ  103
4.1. 1982 Tarihli BMDHS Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları  104
4.2. Davalara Bakma Yetkisi (Contentious Cases)  105
4.2.1. Kişisel Yargı Yetkisi  106
4.2.2.1. UDHM’nin Yetkili Olduğu Uyuşmazlıklar  106
4.2.2.2. UDHM’nin Uygulayacağı Hukuk Kuralları  112
4.3. Danışma Görüşü Verme Yetkisi (Advisory Opinion)  113
5. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ USUL HUKUKU  114
5.1. Davalarda Usul  114
5.1.1. UDHM Önüne Davanın Getirilmesi  114
5.1.2. Davanın Aşamaları  115
5.1.3. UDHM Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  117
5.1.4. Gemilerin ve Mürettebatının Derhal Salıverilmesinde Usul  121
5.1.6. Özel Daireler Önünde Usul  122
5.1.7. Karar ve Özellikleri  123
5.1.8. Kararların Yorumlanması ve Yargılamanın Yenilenmesi/İadesi (Kararın Gözden Geçirilmesi)  123
5.2. Danışma Görüşlerinde Usul  124
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  125
4. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
1. GİRİŞ  131
2. TARİHÇE VE BİREYSEL CEZAİ SORUMLULUK  132
3. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN YAPISI  136
4. YARGI YETKİSİ  137
4.1. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kişiler Bakımından Yargı Yetkisi (Ratione Personae)  137
4.2. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Maddi Yargı Yetkisi (Subject-Matter Jurisdiction veya Ratione Materiae)  140
4.2.2. İnsanlığa Karşı İşlenilen Suçlar  141
4.2.3. Soykırım Suçu  142
4.2.4. Savaş Suçları  143
4.2.4.1. Cenevre Sözleşmelerinin Ağır İhlalleri Sistemi  144
4.2.4.2. Savaş Yasaları ve Örf Adet Kurallarının İhlali  146
4.3. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yer Bakımından Yetkisi (Ratione Loci)  147
4.4. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi (Ratione Temporis)  148
4.5. Ulusal Mahkemeleri Tamamlayıcı Nitelikli Yargı Yetkisi (Complementary Jurisdiction)  148
4.6. Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı Yetkisinin Devletler Tarafından Kabulü  149
5. USUL HUKUKU  150
5.1. Hazırlık Soruşturması ve İddianamenin Hazırlanması  152
5.1.1. Hazırlık Soruşturmasının Başlatılması  152
5.1.1.1. Hazırlık Soruşturmasında Savcının Görev ve Yetkileri  156
5.1.1.2. Hazırlık Soruşturması Aşamasında Şüphelilerin Hakları  158
5.1.2. Hazırlık Soruşturmasına İlişkin Diğer İşlemler ve Duruşma Öncesi Mahkemesinin Rolü  164
5.1.2.1. İddianamenin Onaylanması (Confirmation of the Indictment)  165
5.2. Duruşma  168
5.2.1. Duruşmaya İlişkin Temel İlkeler  169
5.2.2. Duruşma Safhasının İki Aşaması  175
5.2.3. Mahkeme Önünde Suçun Kabulü (The Guilty Plea)  178
5.2.4. Tanık  179
5.2.4.1. Tanıkların ve Mağdurların Korunması  179
5.2.5. Delil Kuralları/Delillerin Değerlendirilmesi  182
5.2.5.1. Delillere İlişkin Genel Kurallar  183
5.2.5.2. Delillere İlişkin Özel Kurallar  183
5.2.6. Müzakere ve Hüküm  185
5.2.7. Mağdurların Uğradıkları Zararın Tazmini  186
5.2.7.1. İade/Eski Hale Getirme  186
5.2.7.2. Mağdurların Tazminat Hakkı  186
5.2.8. Uygulanacak Müeyyide/Yaptırımın Tespiti Sorunu  187
5.2.8.1. Uygulanacak Müeyyidenin Tespitinde İzlenilecek Hukuk Sistemi/Anglo-Amerikan ya da Kara Avrupası?  187
5.2.8.2. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler  190
5.2.8.3 Tutuklulukta veya Gözaltında Geçen Sürelerin Asıl Cezadan İndirilmesi  191
5.2.8.4. Müeyyidelerin Uygulanması  191
5.3. Kanun Yolları (Temyiz-Yargılamanın İadesi)  192
5.3.1. Mahkumiyet veya Uygulanacak Müeyyide Kararına Karşı Temyiz  193
5.3.1.1. Temyiz Edilebilir Kararlar  193
5.3.1.2. Temyiz Hakkı Sahipleri  193
5.3.1.3. Temyiz Nedenleri  195
5.3.2. Diğer (Ara) Kararlar Aleyhine Temyiz  197
5.3.2.1. Temyiz Edilebilir Ara Kararlar  197
5.3.2.2. Temyiz Hakkı Sahipleri  198
5.3.2.3. Temyiz Nedenleri  199
5.3.2.4. Temyiz Mahkemesinin Yetkisi ve Ara Kararların İncelenmesinde İzlenecek Usul  199
5.3.3. Yargılamanın İadesi  200
5.3.3.1. Yargılamanın İadesine Konu Kararlar  200
5.3.3.2. Yargılamanın İadesine Başvurma Hakkı Olanlar  201
5.3.3.3. Yargılamanın İadesi Nedenleri  202
5.3.3.5. Yargılamanın İadesinin Sonuçlarından Birisi Olarak Tazminat  203
6. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ İLK UYGULAMALARI  203
7. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESI VE TÜRKIYE’NİN DURUMU  207
8. SONUÇ  211
Genel Değerlendirme ve Sonuç  213
Kaynakça  219
Dizin  233
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020