Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Vücut Bütünlüğünün İhlali Halinde Zarar ve Maddi Tazminat Hesabı
Nisan 2017 / 1. Baskı / 150 Syf.
Fiyatı: 42.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserde; vücut bütünlüğünün ihlali halinde meydana gelen maddi zararın ne şekilde ortaya çıkacağı ve oluşan zararın maddi açıdan nasıl değerlendirilerek telafi edilmeye çalışıldığı konusu güncel yargı kararlarıyla desteklenerek ele alınmıştır.

Vücut bütünlüğü, kişilik hakkının içinde yer alan kişisel değerlerden biri olup yaşam hakkı kadar önemlidir. Kişinin sahip olduğu bu hak hem uluslararası hukukta, hem de ulusal hukukta koruma altına alınmıştır.

Hukukumuzda birçok farklı konuda karşımıza çıkan maddi tazminat kavramı günümüzde özellikle trafik kazaları, iş kazaları ve idarenin sorumluluğunda meydana gelen olaylar sonucunda gündeme gelmekte olup özellikle farklı yargı mercilerinde yapılan hesaplama yöntemleri sebebiyle oldukça tartışılmaktadır Hesaplama konusunda bir fikir birliği yapılmadığı sürece bu tartışmanın bitmesi de mümkün değildir.

Meydana gelen haksız fiil sonucunda zarar gören kişi, tazminat borçlusunun hukuki statüsüne göre görevli yargı merciine başvurması ve özellikle zamanaşımı konusunda oldukça dikkatli hareket ederek her hangi bir kaybına sebep olmadan talebini karşı tarafa yöneltmelidir.

Vücut bütünlüğünün ihlali halinde meydana gelen maddi zararın kapsamı ve hesabı konusunu uygulamalı bir şekilde ele alan bu eserin tüm hukukçular ve uygulayıcılar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
Sorumluluk
Vücut Bütünlüğünün İhlali Halinde Zarar ve Maddi Tazminat Hesabı
Vücut Bütünlüğünün İhlali Halinde Açıklanacak Davalarda Usul ve Zamanaşımı
Hesaplama Örnekleri
Barkod: 9789750242755
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 150
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
I. GİRİŞ  17
II. KONUNUN SUNULMASI VE SINIFLANDIRILMASI  18
Birinci Bölüm  
SORUMLULUK  
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK  19
A. Sorumluluğun Tanımı  19
B. Borçlar Kanununa Göre Haksız Fiil Sorumluluğu  21
II. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  23
A. Haksız Fiil Sorumluluğu  23
1. Haksız Fiil Kavramı  23
2. Haksız Fiilin Unsurları  25
a. Hukuka Aykırı Fiil  25
aa. Sübjektif Teori  26
bb. Objektif Teori  27
b. Kusur  27
c. Zarar  30
d. İlliyet Bağı  33
aa. Şart Teorisi  36
bb. Uygun İlliyet Teorisi  37
B. Kusursuz Sorumluluk  39
1. Hakkaniyet Sorumluluğu  41
2. Özen Sorumluluğu  44
3. Tehlike Sorumluluğu  50
İkinci Bölüm  
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE ZARAR VE  
MADDİ TAZMİNAT HESABI  
I. GENEL OLARAK VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ VE DOĞACAK ZARARIN KAPSAMI  63
A. Vücut Bütünlüğünün İhlali Kavramı ve Sonuçları  63
1. Tedavi Giderleri  65
2. Geçici İş Göremezlikte Doğan Zarar (Kazanç Kaybı)  71
3. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zarar  75
a. Sürekli Kısmi İş Göremezlik Hali  76
b. Sürekli Tam İş Göremezlik Hali  77
4. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar  78
B. Vücut Bütünlüğünün İhlali Halinde Doğan Zarardan Yapılabilecek İndirimler  81
1. Genel İlkeler  81
a. Faile Bağlı Sebepler  85
b. Mağdura Bağlı Sebepler  87
aa. Zarara Razı Olma  87
bb. Müterafik Kusur (Ortak Kusur)  90
C. Tazminat Hesaplarında Esas Alınacak Başlama Anı  93
1. İşlemiş Devre Tazminatı  94
2. İşleyecek Dönem Tazminatı  95
a. Aktif Dönem Tazminatı  95
b. Pasif Dönem Tazminatı  97
D. Hesaplanan Tazminatın Ödenme Şekilleri  99
1. Aynen Tazmin  100
2. Nakden Tazmin  101
a. İrat Şeklinde Ödeme  101
b. Sermaye Şeklinde  103
Üçüncü Bölüm  
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE AÇIKLANACAK  
DAVALARDA USUL VE ZAMANAŞIMI  
I. YETKİLİ MAHKEME  105
II. GÖREVLİ MAHKEME  108
A. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Durumlar  108
B. Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu Durumlar  109
C. Danıştay ve AYİM’in Görev Alanına Giren Konular  110
D. İş Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Konular  111
III. ZAMANAŞIMI  112
A. Genel Olarak Zamanaşımı  112
B. Vücut Bütünlüğünün İhlali Sonucunda Açılacak Olan Tazminat Davalarında Zamanaşımı  113
Dördüncü Bölüm  
HESAPLAMA ÖRNEKLERİ  
I. GENEL OLARAK  117
Sonuç  143
Kaynakça  145
Kavramlar Dizini  149
Özgeçmiş  151
 


Utku Saruhan
Mayıs 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Murat Aydoğdu
Mayıs 2018
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
I. GİRİŞ  17
II. KONUNUN SUNULMASI VE SINIFLANDIRILMASI  18
Birinci Bölüm  
SORUMLULUK  
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK  19
A. Sorumluluğun Tanımı  19
B. Borçlar Kanununa Göre Haksız Fiil Sorumluluğu  21
II. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  23
A. Haksız Fiil Sorumluluğu  23
1. Haksız Fiil Kavramı  23
2. Haksız Fiilin Unsurları  25
a. Hukuka Aykırı Fiil  25
aa. Sübjektif Teori  26
bb. Objektif Teori  27
b. Kusur  27
c. Zarar  30
d. İlliyet Bağı  33
aa. Şart Teorisi  36
bb. Uygun İlliyet Teorisi  37
B. Kusursuz Sorumluluk  39
1. Hakkaniyet Sorumluluğu  41
2. Özen Sorumluluğu  44
3. Tehlike Sorumluluğu  50
İkinci Bölüm  
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE ZARAR VE  
MADDİ TAZMİNAT HESABI  
I. GENEL OLARAK VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ VE DOĞACAK ZARARIN KAPSAMI  63
A. Vücut Bütünlüğünün İhlali Kavramı ve Sonuçları  63
1. Tedavi Giderleri  65
2. Geçici İş Göremezlikte Doğan Zarar (Kazanç Kaybı)  71
3. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zarar  75
a. Sürekli Kısmi İş Göremezlik Hali  76
b. Sürekli Tam İş Göremezlik Hali  77
4. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar  78
B. Vücut Bütünlüğünün İhlali Halinde Doğan Zarardan Yapılabilecek İndirimler  81
1. Genel İlkeler  81
a. Faile Bağlı Sebepler  85
b. Mağdura Bağlı Sebepler  87
aa. Zarara Razı Olma  87
bb. Müterafik Kusur (Ortak Kusur)  90
C. Tazminat Hesaplarında Esas Alınacak Başlama Anı  93
1. İşlemiş Devre Tazminatı  94
2. İşleyecek Dönem Tazminatı  95
a. Aktif Dönem Tazminatı  95
b. Pasif Dönem Tazminatı  97
D. Hesaplanan Tazminatın Ödenme Şekilleri  99
1. Aynen Tazmin  100
2. Nakden Tazmin  101
a. İrat Şeklinde Ödeme  101
b. Sermaye Şeklinde  103
Üçüncü Bölüm  
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE AÇIKLANACAK  
DAVALARDA USUL VE ZAMANAŞIMI  
I. YETKİLİ MAHKEME  105
II. GÖREVLİ MAHKEME  108
A. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Durumlar  108
B. Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu Durumlar  109
C. Danıştay ve AYİM’in Görev Alanına Giren Konular  110
D. İş Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Konular  111
III. ZAMANAŞIMI  112
A. Genel Olarak Zamanaşımı  112
B. Vücut Bütünlüğünün İhlali Sonucunda Açılacak Olan Tazminat Davalarında Zamanaşımı  113
Dördüncü Bölüm  
HESAPLAMA ÖRNEKLERİ  
I. GENEL OLARAK  117
Sonuç  143
Kaynakça  145
Kavramlar Dizini  149
Özgeçmiş  151
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018