Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu
Eylül 2020 / 3. Baskı / 352 Syf.
Fiyatı: 92.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan2015 51.00 TL 29.90 TL (%42) Sepete Ekle
   

Kitabın birinci baskısı yayınlandığında 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu Türkiye bakımından henüz yürürlüğe girmişti. Bu nedenle konu ile ilgili fazla mahkeme kararı yoktu. Hatta bazı konularda Yargıtay'ın görüşü bilinmiyordu. Ancak zaman içinde durum değişmiştir. Buna bağlı olarak kitabın bu baskısında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Bunun dışında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen değişikliklere ve bu konu ile ilgili mahkeme kararlarına da kitabın bu baskısında yer verilmiştir. Hava sevk fişinin hiç veya gereği gibi düzenlenmemesi nedeniyle taşıyıcının sorumluluğu konusu da ilk defa bu baskıda ele alınmıştır.

Bilindiği üzere, 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla hem ulusal hem de küresel ölçekte çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda seyahat kısıtlamaları getirilmiş ve hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşlar durdurulmuştur. Salgının kontrol altına alınmasıyla seyahat kısıtlamaları kaldırılmış, yurtiçi ve yurtdışı uçuşlara yeniden izin verilmiştir. Güncel gelişmeler dikkate alınarak, sağlıklı bir yolcuya hava aracında veya biniş ya da iniş işlemleri sırasında koronavirüs bulaşması halinde taşıyıcının sorumluluğu konusu da kitabın bu baskısında incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Uluslararası Hava Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler ve Uygulanma Şartları
Uluslararası Hava Taşımaları Bakımından Taşıyıcı
Taşıyıcının Sorumlu Olduğu Haller
Taşıyıcının Adamlarının Fiillerinden Doğan Sorumluluğu
Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
Taşıyıcının Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası
Sağlıklı Yolcuya Hava Aracında veya Biniş ya da İniş İşlemleri Sırasında Koronavirüs Bulaşması Halinde Taşıyıcının Sorumluluğu
Barkod: 9789750261893
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
Giriş  17
1. ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE UYGULANMA ŞARTLARI  21
1.1. Taşıyıcının Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümler  21
1.1.1. Genel Olarak  21
1.1.2. 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu, Tadil ve Ek Protokolleri (Varşova/Lahey Sistemi)  21
1.1.2.1. 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu  21
1.1.2.2. 1955 tarihli Lahey Protokolü  22
1.1.2.3. 1961 tarihli Guadalajara Ek Konvansiyonu  25
1.1.2.4. 1971 tarihli Guatemala City Protokolü  26
1.1.2.5. 1975 tarihli Montreal Protokolleri  28
1.1.3. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu  31
1.1.3.1. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu Öncesinde Yaşanan Gelişmeler  31
1.1.3.2. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’nun Hazırlanması  34
1.1.4. Ulusal Hukuk  37
1.1.4.1. Genel Olarak  37
1.1.4.2. Mahkemenin Kendi Hukuku (Lex Fori)  37
1.1.4.3. Sözleşme ile Belirlenen Hukuk  39
1.1.4.4. Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kurallarına Göre Uygulanacak Hukuk  39
1.2. Uygulanma Şartları  40
1.2.1. Genel Olarak  40
1.2.2. Taraflar Arasında Bir Taşıma Sözleşmesi Bulunmalıdır  41
1.2.3. Taşıma Uluslararası Nitelikte Olmalıdır  44
1.2.4. Taşıma Hava Aracı ile Yapılmalıdır  50
1.2.5. Taşıma Ücret Karşılığında Yapılmalıdır  51
1.2.6. Taşımanın Konusu Yolcu, Bagaj veya Yük Olmalıdır  53
2. ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARI BAKIMINDAN TAŞIYICI  57
2.1. Genel Olarak  57
2.2. Akdi Taşıyıcı  60
2.3. Fiili Taşıyıcı  60
2.4. Mütevali Taşıyıcı  61
3. TAŞIYICININ SORUMLU OLDUĞU HALLER  65
3.1. Genel Olarak  65
3.2. Yolcunun Ölümü veya Yaralanması  65
3.2.1. Şartları  65
3.2.1.1. Genel Olarak  65
3.2.1.2. Kaza  66
3.2.1.3. Kazanın Belirli Bir Süre İçinde Meydana Gelmesi  72
3.2.1.3.1. Genel Olarak  72
3.2.1.3.2. Biniş İşlemleri Sırasında  73
3.2.1.3.3. Hava Aracında  77
3.2.1.3.4. İniş İşlemleri Sırasında  80
3.2.1.4. Zarar  82
3.2.1.4.1. Ölüm  82
3.2.1.4.2. Yaralanma  84
3.2.1.5. İlliyet Bağı  90
3.2.2. Hukuki Niteliği  91
3.2.3. Sağlıklı Yolcuya Koronavirüs (Covid–19) Bulaşmasının Taşıyıcının Sorumluluğu Bakımından Değerlendirilmesi  96
3.3. Bagaj veya Yükün Ziyaı veya Hasara Uğraması  103
3.3.1. Şartları  103
3.3.1.1. Genel Olarak  103
3.3.1.2. Zarara Sebep Olan Olay  106
3.3.1.3. Zarara Sebep Olan Olayın Havayoluyla Taşıma Sırasında Meydana Gelmesi  107
3.3.1.4. Zarar  111
3.3.1.4.1. Ziya  111
3.3.1.4.2. Hasar  115
3.3.1.5. İlliyet Bağı  116
3.3.2. Hukuki Niteliği  117
3.4. Yolcu, Bagaj ve Yük Taşımasındaki Gecikme  120
3.4.1. Genel Olarak  120
3.4.2. Şartları  121
3.4.2.1. Gecikme  121
3.4.2.2. Zarar  125
3.4.2.3. İlliyet Bağı  130
3.4.3. Hukuki Niteliği  131
3.5. Hava Sevk Fişinin Hiç veya Gereği Gibi Düzenlenmemesi  132
3.5.1. Genel Olarak Hava Sevk Fişi  132
3.5.1.2. Tanımı  132
3.5.1.3. Düzenlenmesi  133
3.5.1.4. İçeriği  135
3.5.1.5. İspat Gücü  135
3.5.1.5.1. Genel Olarak  135
3.5.1.5.2. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı ve Şartları Bakımından  137
3.5.1.5.3. Yükün Kabul Edilip Edilmediğinin Tespiti Bakımından  137
3.5.1.5.4. Yükle İlgili Bazı Özellikler Bakımından  138
3.5.2. Hava Sevk Fişinin Hiç Düzenlenmemiş Olması veya Gerekli Kayıtları İçermemesi  142
3.5.3. Hava Sevk Fişinde Yer Alan Beyan ve Ayrıntıların Yanlış, Düzensiz ya da Eksik Olması  143
4. TAŞIYICININ ADAMLARININ FİİLLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  149
4.1. Taşıyıcının Adamları Kavramı  149
4.1.1. Genel Olarak  149
4.1.2. Taşıyıcının Tabiyetinde Bulunan Kişiler  151
4.1.3. Taşıyıcının Hizmetlerinden Yararlandığı Kişiler  153
4.2. Sorumluluğun Şartları  157
5. TAŞIYICININ SORUMLULUKTAN KURTULMASI  159
5.1. Genel Olarak  159
5.2. Kurtuluş Kanıtı  159
5.2.1. Genel Olarak  159
5.2.2. Varşova/Lahey Konvansiyonu’na Göre  160
5.2.3. 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü’ne Göre  163
5.2.4. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’na Göre  164
5.3. Müterafik Kusur  165
5.4. Belirli Süreler İçerisinde Hasar İhbarında Bulunulmaması  168
5.5. Belirli Bir Süre İçinde Dava Açılmaması  171
5.6. Sorumsuzluk Kayıtları  172
6. TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI  175
6.1. Dava Sebebi  175
6.2. Davanın Tarafları  177
6.2.1. Davacı  177
6.2.1.1. Yolcunun Ölümü veya Yaralanması Halinde  177
6.2.1.2. Bagaj veya Yükün Ziyaı veya Hasara Uğraması Halinde  178
6.2.1.3. Yolcu, Bagaj ve Yükün Taşınmasındaki Gecikme Halinde  180
6.2.2. Davalı  181
6.2.2.1. Taşıyıcı  181
6.2.2.2. Taşıyıcının Adamları  183
6.3. Tazminat Miktarı  184
6.3.1. Genel Olarak  184
6.3.2. Miktar ile Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Uygulandığı Haller  184
6.3.2.1. Genel Olarak  184
6.3.2.2. Taşıyıcının Sorumlu Olduğu Haller Bakımından Öngörülen Miktar Sınırları  187
6.3.2.3. Miktar Sınırlarında Esas Alınan Değerler  193
6.3.3. Miktar ile Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Uygulanmadığı Haller  195
6.3.3.1. Genel Olarak  195
6.3.3.2. Taşıyıcının veya Adamlarının Belirli Nitelikteki Davranışları  195
6.3.3.2.1. Varşova/Lahey Konvansiyonu’na Göre  195
6.3.3.2.2. 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü’ne Göre  197
6.3.3.2.3. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’na Göre  197
6.3.3.3. Taşıma Belgelerinin Düzenlenmemesi veya Gerekli Kayıtları İçermemesi  199
6.3.3.3.1. Varşova/Lahey Konvansiyonu’na Göre  199
6.3.3.3.2. 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü’ne Göre  203
6.3.3.3.3. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’na Göre  203
6.4. Dava Açma Süresi  204
6.5. Görevli Mahkeme  206
6.6. Yetkili Mahkeme  209
6.7. İspat Yükü  214
6.8. Tahkim  214
Sonuç  215
EKLER  225
EK 1: 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu  225
EK 2: 1955 tarihli Lahey Protokolü  240
Ek 3: 1961 tarihli Guadalajara Ek Konvansiyonu  252
EK 4: 1971 tarihli Guatemala City Protokolü  259
EK 5: 1975 tarihli 3 Numaralı Ek Protokol  273
EK 6: 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü  282
EK 7: 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu  297
EK 8: Regulation (EC) No 261/2004  326
EK 9: Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY–YOLCU)  337
Kaynakça  345
Kavramlar Dizini  351
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
Giriş  17
1. ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE UYGULANMA ŞARTLARI  21
1.1. Taşıyıcının Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümler  21
1.1.1. Genel Olarak  21
1.1.2. 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu, Tadil ve Ek Protokolleri (Varşova/Lahey Sistemi)  21
1.1.2.1. 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu  21
1.1.2.2. 1955 tarihli Lahey Protokolü  22
1.1.2.3. 1961 tarihli Guadalajara Ek Konvansiyonu  25
1.1.2.4. 1971 tarihli Guatemala City Protokolü  26
1.1.2.5. 1975 tarihli Montreal Protokolleri  28
1.1.3. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu  31
1.1.3.1. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu Öncesinde Yaşanan Gelişmeler  31
1.1.3.2. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’nun Hazırlanması  34
1.1.4. Ulusal Hukuk  37
1.1.4.1. Genel Olarak  37
1.1.4.2. Mahkemenin Kendi Hukuku (Lex Fori)  37
1.1.4.3. Sözleşme ile Belirlenen Hukuk  39
1.1.4.4. Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kurallarına Göre Uygulanacak Hukuk  39
1.2. Uygulanma Şartları  40
1.2.1. Genel Olarak  40
1.2.2. Taraflar Arasında Bir Taşıma Sözleşmesi Bulunmalıdır  41
1.2.3. Taşıma Uluslararası Nitelikte Olmalıdır  44
1.2.4. Taşıma Hava Aracı ile Yapılmalıdır  50
1.2.5. Taşıma Ücret Karşılığında Yapılmalıdır  51
1.2.6. Taşımanın Konusu Yolcu, Bagaj veya Yük Olmalıdır  53
2. ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARI BAKIMINDAN TAŞIYICI  57
2.1. Genel Olarak  57
2.2. Akdi Taşıyıcı  60
2.3. Fiili Taşıyıcı  60
2.4. Mütevali Taşıyıcı  61
3. TAŞIYICININ SORUMLU OLDUĞU HALLER  65
3.1. Genel Olarak  65
3.2. Yolcunun Ölümü veya Yaralanması  65
3.2.1. Şartları  65
3.2.1.1. Genel Olarak  65
3.2.1.2. Kaza  66
3.2.1.3. Kazanın Belirli Bir Süre İçinde Meydana Gelmesi  72
3.2.1.3.1. Genel Olarak  72
3.2.1.3.2. Biniş İşlemleri Sırasında  73
3.2.1.3.3. Hava Aracında  77
3.2.1.3.4. İniş İşlemleri Sırasında  80
3.2.1.4. Zarar  82
3.2.1.4.1. Ölüm  82
3.2.1.4.2. Yaralanma  84
3.2.1.5. İlliyet Bağı  90
3.2.2. Hukuki Niteliği  91
3.2.3. Sağlıklı Yolcuya Koronavirüs (Covid–19) Bulaşmasının Taşıyıcının Sorumluluğu Bakımından Değerlendirilmesi  96
3.3. Bagaj veya Yükün Ziyaı veya Hasara Uğraması  103
3.3.1. Şartları  103
3.3.1.1. Genel Olarak  103
3.3.1.2. Zarara Sebep Olan Olay  106
3.3.1.3. Zarara Sebep Olan Olayın Havayoluyla Taşıma Sırasında Meydana Gelmesi  107
3.3.1.4. Zarar  111
3.3.1.4.1. Ziya  111
3.3.1.4.2. Hasar  115
3.3.1.5. İlliyet Bağı  116
3.3.2. Hukuki Niteliği  117
3.4. Yolcu, Bagaj ve Yük Taşımasındaki Gecikme  120
3.4.1. Genel Olarak  120
3.4.2. Şartları  121
3.4.2.1. Gecikme  121
3.4.2.2. Zarar  125
3.4.2.3. İlliyet Bağı  130
3.4.3. Hukuki Niteliği  131
3.5. Hava Sevk Fişinin Hiç veya Gereği Gibi Düzenlenmemesi  132
3.5.1. Genel Olarak Hava Sevk Fişi  132
3.5.1.2. Tanımı  132
3.5.1.3. Düzenlenmesi  133
3.5.1.4. İçeriği  135
3.5.1.5. İspat Gücü  135
3.5.1.5.1. Genel Olarak  135
3.5.1.5.2. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı ve Şartları Bakımından  137
3.5.1.5.3. Yükün Kabul Edilip Edilmediğinin Tespiti Bakımından  137
3.5.1.5.4. Yükle İlgili Bazı Özellikler Bakımından  138
3.5.2. Hava Sevk Fişinin Hiç Düzenlenmemiş Olması veya Gerekli Kayıtları İçermemesi  142
3.5.3. Hava Sevk Fişinde Yer Alan Beyan ve Ayrıntıların Yanlış, Düzensiz ya da Eksik Olması  143
4. TAŞIYICININ ADAMLARININ FİİLLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  149
4.1. Taşıyıcının Adamları Kavramı  149
4.1.1. Genel Olarak  149
4.1.2. Taşıyıcının Tabiyetinde Bulunan Kişiler  151
4.1.3. Taşıyıcının Hizmetlerinden Yararlandığı Kişiler  153
4.2. Sorumluluğun Şartları  157
5. TAŞIYICININ SORUMLULUKTAN KURTULMASI  159
5.1. Genel Olarak  159
5.2. Kurtuluş Kanıtı  159
5.2.1. Genel Olarak  159
5.2.2. Varşova/Lahey Konvansiyonu’na Göre  160
5.2.3. 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü’ne Göre  163
5.2.4. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’na Göre  164
5.3. Müterafik Kusur  165
5.4. Belirli Süreler İçerisinde Hasar İhbarında Bulunulmaması  168
5.5. Belirli Bir Süre İçinde Dava Açılmaması  171
5.6. Sorumsuzluk Kayıtları  172
6. TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI  175
6.1. Dava Sebebi  175
6.2. Davanın Tarafları  177
6.2.1. Davacı  177
6.2.1.1. Yolcunun Ölümü veya Yaralanması Halinde  177
6.2.1.2. Bagaj veya Yükün Ziyaı veya Hasara Uğraması Halinde  178
6.2.1.3. Yolcu, Bagaj ve Yükün Taşınmasındaki Gecikme Halinde  180
6.2.2. Davalı  181
6.2.2.1. Taşıyıcı  181
6.2.2.2. Taşıyıcının Adamları  183
6.3. Tazminat Miktarı  184
6.3.1. Genel Olarak  184
6.3.2. Miktar ile Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Uygulandığı Haller  184
6.3.2.1. Genel Olarak  184
6.3.2.2. Taşıyıcının Sorumlu Olduğu Haller Bakımından Öngörülen Miktar Sınırları  187
6.3.2.3. Miktar Sınırlarında Esas Alınan Değerler  193
6.3.3. Miktar ile Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Uygulanmadığı Haller  195
6.3.3.1. Genel Olarak  195
6.3.3.2. Taşıyıcının veya Adamlarının Belirli Nitelikteki Davranışları  195
6.3.3.2.1. Varşova/Lahey Konvansiyonu’na Göre  195
6.3.3.2.2. 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü’ne Göre  197
6.3.3.2.3. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’na Göre  197
6.3.3.3. Taşıma Belgelerinin Düzenlenmemesi veya Gerekli Kayıtları İçermemesi  199
6.3.3.3.1. Varşova/Lahey Konvansiyonu’na Göre  199
6.3.3.3.2. 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü’ne Göre  203
6.3.3.3.3. 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’na Göre  203
6.4. Dava Açma Süresi  204
6.5. Görevli Mahkeme  206
6.6. Yetkili Mahkeme  209
6.7. İspat Yükü  214
6.8. Tahkim  214
Sonuç  215
EKLER  225
EK 1: 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu  225
EK 2: 1955 tarihli Lahey Protokolü  240
Ek 3: 1961 tarihli Guadalajara Ek Konvansiyonu  252
EK 4: 1971 tarihli Guatemala City Protokolü  259
EK 5: 1975 tarihli 3 Numaralı Ek Protokol  273
EK 6: 1975 tarihli 4 Numaralı Montreal Protokolü  282
EK 7: 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu  297
EK 8: Regulation (EC) No 261/2004  326
EK 9: Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY–YOLCU)  337
Kaynakça  345
Kavramlar Dizini  351
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021