Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Vesayet Hukuku ve Davaları
Haziran 2018 / 1. Baskı / 158 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserde;

- Vesayet kurumunun hukuki niteliğinin,
- Vesayet organlarının işlev ve sorumluluklarının,
- Kimlerin vesayet altına alınacağının,
- Toplum için tehlike teşkil eden ve korunması başka türlü sağlanamayan ergin bir kişinin, koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasının,
- Şikayet, itiraz veya davaların hukuki niteliklerinin,
- Tazminat ve rücu davalarının,
- Davaların zamanaşımlarının,
- Vesayet makamının ihtiyati haciz yetkisinin,

Usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar anlatılmakta, konulara ait; yüksek mahkeme kararları ile idari düzenlemeler bir bütünlük içerisinde verilmektedir.

Konu Başlıkları
vesayet Hukuku
Vesayet Davaları ve Yüksek Yargı Kararları
İlgili İdari Düzenlemeler
Barkod: 9789750249228
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 158
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Birinci Kısım
VESAYET HUKUKU
GENEL OLARAK VESAYET  13
Birinci Bölüm
VESAYET DÜZENİ
Birinci Ayırım
VESAYET ORGANLARI
I. GENEL OLARAK  13
II. VESAYET DAİRELERİ  13
A. Kamu Vesayeti  14
1. Vesayet Makamı Görevi  14
2. Denetim Makamı Görevi  14
B. Özel Vesayet (TMK 398)  15
1. Koşulları (TMK 398)  15
2. Kurulması (TMK 399)  15
3. Aile Meclisi (TMK 400)  15
4. Güvence (TMK 401)  16
5. Özel Vesayetin Sona Ermesi (TMK 402)  16
III. VESAYET ORGANLARINDAN OLAN VASİ VE KAYYIM (TMK. 403)  17
İkinci Ayırım
VESAYETİ GEREKTİREN HALLER
I. KÜÇÜKLÜK (TMK 404)  18
II. KISITLAMA  19
III. USUL  19
A. İlginin Dinlenilmesi ve Bilirkişi Raporu  19
B. Kısıtlama Kararının İlanı  20
Üçüncü Ayırım
YETKİ
I. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ (TMK 411)  20
II. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ (TMK 412)  20
Dördücü Ayırım
VASİNİN ATANMASI
I. KOŞULLARI  20
A. Genel Olarak (TMK. 413)  20
B. Vasi Atanmasında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar  21
1. Eşin ve Hısımların Önceliği  21
2. Vesayet Altına Alınacak Kişinin veya Anası ve Babasının Gösterdiği Kişilerin Vasi Atanması  21
3. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü (TMK 416)  22
4. Vasilikten Kaçınma Sebepleri (TMK 417)  22
5. Vasiliğe Engel Olan Sebepler (TMK 418)  22
II. ATAMA USULÜ  22
A. Vasinin Atanması (TMK 419)  22
B. Geçici Önlemler (TMK. 420)  23
C. Tebliği ve İlan (TMK. 421)  23
D. Kaçınma ve itiraz  23
1. Usul (TMK. 422)  23
2. Geçici Görev (TMK. 423)  24
3. Karar (TMK. 424)  24
4. Vasi Atanan Kişiye Görevin Verilmesi (TMK. 425)  25
Beşinci Ayırım
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
I. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER  25
A. Temsil Kayyımlığı (TMK. 426)  25
B. Yönetim Kayyımlığı  26
1. Kanun Gereği (TMK 427)  26
2. İstek üzerine (TMK 428)  27
II. YASAL DANIŞMANLIK (TMK 429)  27
III. YETKİ (TMK 430)  28
IV. USUL (TMK 431)  28
Altıncı Ayırım
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
I. KOŞULLARI (TMK 432)  28
II. YETKİ (TMK 433)  29
III. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK 434)  29
IV. İTİRAZ (TMK 435)  29
V. USUL  29
A. Genel Olarak (TMK 436)  29
B. Yargılama Usulü (TMK 437)  30
İkinci Bölüm
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
Birinci Ayırım
VASİNİN GÖREVLERİ
I. GÖREVE BAŞLAMA  30
A. Defter Tutma (TMK 438)  30
B. Değerli Şeylerin Saklanması (TMK 439)  31
C. Taşınırların Satılması (TMK 440)  31
D. Paraların Yatırılması (TMK 441)  31
1. Yatırma zorunluluğu (TMK 441)  31
2. Yatırımların dönüştürülmesi (TMK 442)  31
E. Ticari ve Sınai İşletmeler (TMK 443)  31
F. Taşınmazların Satılması (TMK 444)  32
II. ÖZEN VE TEMSİL  32
A. Kişiye Özen  32
1. Küçüklerde  32
a. Genel Olarak (TMK 445)  32
b. Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması (TMK 446)  32
2. Kısıtlılarda (TMK 447)  32
B. Temsil  33
1. Genel Olarak (TMK 448)  33
2. Yasak İşlemler (TMK 449)  33
3. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması (TMK 450)  33
4. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  33
a. Vasinin Rızası (TMK 451)  33
b. Onamamanın Sonucu (TMK 452)  33
5. Meslek veya Sanat (TMK 453)  34
III. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ  34
A. Yönetim ve Hesap Tutma Yükümlülüğü (TMK 454)  34
B. Serbest mallar (TMK 455)  34
IV. GÖREVİN SÜRESİ (TMK. 456)  34
V. VASİNİN ÜCRETİ (TMK. 457)  34
İkinci Ayırım
KAYYIMIN GÖREVLERİ
I. KAYYIMIN KONUMU (TMK 458)  35
II. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI  35
A. Belli İş (TMK. 459)  35
B. Mal Varlığının Yönetimi (TMK. 460)  35
Üçüncü Ayırım
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
I. ŞİKAYET VE İTİRAZ (TMK. 461)  35
II. İZİN  36
A. Vesayet Makamından (TMK. 462)  36
B. Denetim Makamından (TMK. 463)  37
III. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ (TMK. 464)  37
IV. İZNİN BULUNMAMASI (TMK 465)  38
Dördüncü Ayırım
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  38
Üçüncü Bölüm
VESAYETİN SONA ERMESİ
Birinci Ayırım
VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ
I. KÜÇÜKLERDE (TMK 470)  39
II. HÜKÜMLÜLERDE (TMK 471)  39
III. DİĞER KISITLILARDA  39
A. Kaldırılması (TMK 472)  39
B. Usulü  40
1. İlan (TMK 473)  40
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığında (TMK 474)  40
3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetimde,(TMK 475)  40
4. İstek üzerine kısıtlamada (TMK 476)  40
IV. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA (TMK 477)  40
A. Genel Olarak (TMK 477)  40
B. İlan (TMK 478)  40
İkinci Ayırım
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
I. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM (TMK. 479)  41
II. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI  41
A. Sürenin Dolması (TMK. 480)  41
B. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması (TMK 481)  41
C. Göreve Devam Zorunluluğu (TMK 482)  42
III. GÖREVDEN ALINMA  42
A. Sebepleri (TMK 483)  42
B. Usulü  42
1. İstek Üzerine veya Resen (TMK. 484)  42
2. Araştırma ve Uyarı (TMK. 485)  43
3. Geçici Önlemler (TMK 486)  43
4. Diğer Önlemler (TMK 487)  43
5. İtiraz (TMK 488)  43
Üçüncü Ayırım
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
I. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ (TMK. 489)  44
II. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ (TMK 490)  44
III. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (TMK 491)  44
IV. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI  44
A. Olağan Zamanaşımı (TMK. 492)  44
B. Olağanüstü Zamanaşımı (TMK. 493)  44
V. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI (TMK 494)  44
İkinci Kısım
VESAYET DAVALARI VE YÜKSEK YARGI KARARLARI
Birinci Bölüm
DAVALARIN ÖZELLİKLERİ  45
İkinci Bölüm
DAVA ÇEŞİTLERİ
I. ÖZEL VESAYETİN KURULMASI  46
II. KÜÇÜĞÜN VESAYET ALTINA ALINMASI, VASİ ATANMASI VE VASİNİN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZLAR  47
YARGITAY KARARLARI  48
YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARLARI  70
III. KISITLAMA VEYA KISITLILIĞIN KALDIRILMASI DAVALARI (405, 406, 407, 408, 470, 471 ve 472)  74
YARGITAY KARARLARI  78
IV. KAÇINMA İSTEMİ, ŞİKAYET, İTİRAZ  98
YARGITAY KARARI  99
V. KAYYIM ATANMASI, KAYYIM KARARININ KALDIRILMASI DAVALARI  101
YARGITAY KARARLARI  102
VI. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI DAVASI  124
YARGITAY KARARI  125
VII. TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI  128
YARGITAY KARARI  130
Üçüncü Kısım
İLGİLİ İDARİ DÜZENLEMELER
A. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK  131
B. 23/09/2004 TARİHLİ VE 25592 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL KÜTÜK, DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK  150
Yararlanılan Kaynaklar  159
Yazarın Özgeçmişi  160
 


Ali İhsan Özuğur
Mayıs 2016
231.50 TL
Sepete Ekle
Mustafa Dural
Şubat 2019
70.20 TL
Sepete Ekle
Helin Neval Tekin
Ocak 2019
55.50 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2019
13.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Birinci Kısım
VESAYET HUKUKU
GENEL OLARAK VESAYET  13
Birinci Bölüm
VESAYET DÜZENİ
Birinci Ayırım
VESAYET ORGANLARI
I. GENEL OLARAK  13
II. VESAYET DAİRELERİ  13
A. Kamu Vesayeti  14
1. Vesayet Makamı Görevi  14
2. Denetim Makamı Görevi  14
B. Özel Vesayet (TMK 398)  15
1. Koşulları (TMK 398)  15
2. Kurulması (TMK 399)  15
3. Aile Meclisi (TMK 400)  15
4. Güvence (TMK 401)  16
5. Özel Vesayetin Sona Ermesi (TMK 402)  16
III. VESAYET ORGANLARINDAN OLAN VASİ VE KAYYIM (TMK. 403)  17
İkinci Ayırım
VESAYETİ GEREKTİREN HALLER
I. KÜÇÜKLÜK (TMK 404)  18
II. KISITLAMA  19
III. USUL  19
A. İlginin Dinlenilmesi ve Bilirkişi Raporu  19
B. Kısıtlama Kararının İlanı  20
Üçüncü Ayırım
YETKİ
I. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ (TMK 411)  20
II. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ (TMK 412)  20
Dördücü Ayırım
VASİNİN ATANMASI
I. KOŞULLARI  20
A. Genel Olarak (TMK. 413)  20
B. Vasi Atanmasında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar  21
1. Eşin ve Hısımların Önceliği  21
2. Vesayet Altına Alınacak Kişinin veya Anası ve Babasının Gösterdiği Kişilerin Vasi Atanması  21
3. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü (TMK 416)  22
4. Vasilikten Kaçınma Sebepleri (TMK 417)  22
5. Vasiliğe Engel Olan Sebepler (TMK 418)  22
II. ATAMA USULÜ  22
A. Vasinin Atanması (TMK 419)  22
B. Geçici Önlemler (TMK. 420)  23
C. Tebliği ve İlan (TMK. 421)  23
D. Kaçınma ve itiraz  23
1. Usul (TMK. 422)  23
2. Geçici Görev (TMK. 423)  24
3. Karar (TMK. 424)  24
4. Vasi Atanan Kişiye Görevin Verilmesi (TMK. 425)  25
Beşinci Ayırım
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
I. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER  25
A. Temsil Kayyımlığı (TMK. 426)  25
B. Yönetim Kayyımlığı  26
1. Kanun Gereği (TMK 427)  26
2. İstek üzerine (TMK 428)  27
II. YASAL DANIŞMANLIK (TMK 429)  27
III. YETKİ (TMK 430)  28
IV. USUL (TMK 431)  28
Altıncı Ayırım
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
I. KOŞULLARI (TMK 432)  28
II. YETKİ (TMK 433)  29
III. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK 434)  29
IV. İTİRAZ (TMK 435)  29
V. USUL  29
A. Genel Olarak (TMK 436)  29
B. Yargılama Usulü (TMK 437)  30
İkinci Bölüm
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
Birinci Ayırım
VASİNİN GÖREVLERİ
I. GÖREVE BAŞLAMA  30
A. Defter Tutma (TMK 438)  30
B. Değerli Şeylerin Saklanması (TMK 439)  31
C. Taşınırların Satılması (TMK 440)  31
D. Paraların Yatırılması (TMK 441)  31
1. Yatırma zorunluluğu (TMK 441)  31
2. Yatırımların dönüştürülmesi (TMK 442)  31
E. Ticari ve Sınai İşletmeler (TMK 443)  31
F. Taşınmazların Satılması (TMK 444)  32
II. ÖZEN VE TEMSİL  32
A. Kişiye Özen  32
1. Küçüklerde  32
a. Genel Olarak (TMK 445)  32
b. Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması (TMK 446)  32
2. Kısıtlılarda (TMK 447)  32
B. Temsil  33
1. Genel Olarak (TMK 448)  33
2. Yasak İşlemler (TMK 449)  33
3. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması (TMK 450)  33
4. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  33
a. Vasinin Rızası (TMK 451)  33
b. Onamamanın Sonucu (TMK 452)  33
5. Meslek veya Sanat (TMK 453)  34
III. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ  34
A. Yönetim ve Hesap Tutma Yükümlülüğü (TMK 454)  34
B. Serbest mallar (TMK 455)  34
IV. GÖREVİN SÜRESİ (TMK. 456)  34
V. VASİNİN ÜCRETİ (TMK. 457)  34
İkinci Ayırım
KAYYIMIN GÖREVLERİ
I. KAYYIMIN KONUMU (TMK 458)  35
II. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI  35
A. Belli İş (TMK. 459)  35
B. Mal Varlığının Yönetimi (TMK. 460)  35
Üçüncü Ayırım
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
I. ŞİKAYET VE İTİRAZ (TMK. 461)  35
II. İZİN  36
A. Vesayet Makamından (TMK. 462)  36
B. Denetim Makamından (TMK. 463)  37
III. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ (TMK. 464)  37
IV. İZNİN BULUNMAMASI (TMK 465)  38
Dördüncü Ayırım
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  38
Üçüncü Bölüm
VESAYETİN SONA ERMESİ
Birinci Ayırım
VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ
I. KÜÇÜKLERDE (TMK 470)  39
II. HÜKÜMLÜLERDE (TMK 471)  39
III. DİĞER KISITLILARDA  39
A. Kaldırılması (TMK 472)  39
B. Usulü  40
1. İlan (TMK 473)  40
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığında (TMK 474)  40
3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetimde,(TMK 475)  40
4. İstek üzerine kısıtlamada (TMK 476)  40
IV. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA (TMK 477)  40
A. Genel Olarak (TMK 477)  40
B. İlan (TMK 478)  40
İkinci Ayırım
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
I. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM (TMK. 479)  41
II. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI  41
A. Sürenin Dolması (TMK. 480)  41
B. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması (TMK 481)  41
C. Göreve Devam Zorunluluğu (TMK 482)  42
III. GÖREVDEN ALINMA  42
A. Sebepleri (TMK 483)  42
B. Usulü  42
1. İstek Üzerine veya Resen (TMK. 484)  42
2. Araştırma ve Uyarı (TMK. 485)  43
3. Geçici Önlemler (TMK 486)  43
4. Diğer Önlemler (TMK 487)  43
5. İtiraz (TMK 488)  43
Üçüncü Ayırım
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
I. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ (TMK. 489)  44
II. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ (TMK 490)  44
III. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (TMK 491)  44
IV. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI  44
A. Olağan Zamanaşımı (TMK. 492)  44
B. Olağanüstü Zamanaşımı (TMK. 493)  44
V. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI (TMK 494)  44
İkinci Kısım
VESAYET DAVALARI VE YÜKSEK YARGI KARARLARI
Birinci Bölüm
DAVALARIN ÖZELLİKLERİ  45
İkinci Bölüm
DAVA ÇEŞİTLERİ
I. ÖZEL VESAYETİN KURULMASI  46
II. KÜÇÜĞÜN VESAYET ALTINA ALINMASI, VASİ ATANMASI VE VASİNİN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZLAR  47
YARGITAY KARARLARI  48
YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARLARI  70
III. KISITLAMA VEYA KISITLILIĞIN KALDIRILMASI DAVALARI (405, 406, 407, 408, 470, 471 ve 472)  74
YARGITAY KARARLARI  78
IV. KAÇINMA İSTEMİ, ŞİKAYET, İTİRAZ  98
YARGITAY KARARI  99
V. KAYYIM ATANMASI, KAYYIM KARARININ KALDIRILMASI DAVALARI  101
YARGITAY KARARLARI  102
VI. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI DAVASI  124
YARGITAY KARARI  125
VII. TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI  128
YARGITAY KARARI  130
Üçüncü Kısım
İLGİLİ İDARİ DÜZENLEMELER
A. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK  131
B. 23/09/2004 TARİHLİ VE 25592 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL KÜTÜK, DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK  150
Yararlanılan Kaynaklar  159
Yazarın Özgeçmişi  160
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019