Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatlar Hakkında Suç ve Disiplin Hukuku
Avukatlık Kanunu Değişikliğine Göre Güncellenmiş ve Genişletilmiş
Ocak 2021 / 3. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 80.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2017 71.00 TL 39.90 TL (%44) Sepete Ekle
   

Uygulamada, avukatlar hakkında ceza ve disiplin soruşturma ve kovuşturmalarının varlığı bilinmektedir. Gerek ceza gerekse disiplin soruşturmalarının muhatabı olan avukatın ne denli kaygıya düştüğünden kuşku yoktur.

Özellikle mesleğe yeni başlamış meslek mensuplarının tereddüt ve yanılgılarını gidermek amacıyla hazırlanan kitap; ceza soruşturma ve kovuşturması, avukatların işledikleri görev suçları, disiplin işlem ve cezaları konularını işlemektedir. Okuyucunun konu hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olması için "Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına İlişkin Disiplin Kurulu Kararları" da kitapta yer almaktadır.

Kitabın yeni baskısında; 11.7.2020 kabul tarihli 7249 sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la yapılan değişiklikler kitaba işlenmiş, güncel Yargıtay kararlarının yanı sıra disiplin hukuku yönünden idare mahkemelerine yapılan başvurular üzerine ilgili Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerince verilmiş en yeni kararlar ek bölüm olarak kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Soruşturma ve Kovuşturması
Avukatların İşledikleri Görev Suçları
Disiplin İşlem ve Cezaları (1136 sayılı kanun M. 134–162)
Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına İlişkin Disiplin Kurulu Kararları
Disiplin Soruşturma Kararları Yönüyle İdari Yargı Kararları
Avukatlık Ücreti İle İlgili Yargı Kararları
Barkod: 9789750264528
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Birinci Bölüm
CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASI
I. GÖREV SUÇLARI  19
A. Soruşturma  19
a. Soruşturmaya Yetkili Cumhuriyet Savcısı  19
–İlgili Yasa Maddesi  19
b. Açıklama  19
– Soruşturma Yapılması  19
– Örnek Soruşturma Fezlekesi  21
– Avukatın Üst Araması  21
B. Kovuşturma  23
a. Kovuşturma izni, Son Soruşturmanın Açılması Kararı ve Duruşmanın Yapılacağı Mahkeme  23
–İlgili Yasa Maddesi  23
b. Açıklama  24
– Soruşturma Dosyasının Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce İncelenmesi  24
– İddianame Düzenlenmesi  24
– Örnek İddianame  25
– Son Soruşturmanın Açılması  26
– İddianamenin Tebliği  26
– Sanık Avukatın Dilekçesini Ağır Ceza Mahkemesine Sunması  26
– Ağır Ceza Mahkemesinin Kararı  27
– Örnek Son Soruşturmanın Açılması Kararı  27
C. İtiraz Hakkı  28
–İlgili Yasa Maddesi  28
a. Açıklama  28
– Duruşma Yapılması  29
– Görev Suçundan “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” Kararının Verilmesi  30
Yargıtay Kararları  30
D. Suçüstü Hali  40
–İlgili Yasa Maddesi  40
a. Açıklama  40
İkinci Bölüm
AVUKATLARIN İŞLEDİKLERİ GÖREV SUÇLARI
I. AVUKATLIK KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  43
1. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme  43
–İlgili Yasa Maddesi  43
a. Açıklama  43
2. Aslı Olmayan Belge Örneği Onaylama veya Aslına Aykırı Örnek Vermek  44
–İlgili Yasa Maddesi  44
a. Açıklama  44
– Aslı Olmayan Vekaletname ve Belge Onaylamak  45
– Aslına Aykırı Örnek Verme  45
– Kovuşturma  48
Yargıtay Kararları  48
3. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya Yasaklı Avukatın Avukatlık Yapması  48
–İlgili Yasa Maddesi  48
a. Açıklama  49
Yargıtay Kararları  50
II. TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  52
1. Görevi Kötüye Kullanma  52
–İlgili Yasa Maddesi  52
a. Açıklama  53
İlgili Genelge  55
Yargıtay Kararları  59
2. Zimmet  84
–İlgili Yasa Maddesi  84
a. Açıklama  84
Yargıtay Kararları  86
3. Rüşvet  98
–İlgili Yasa Maddesi  98
a. Açıklama  99
Yargıtay Kararları  102
4. İrtikap  108
–İlgili Yasa Maddesi  108
a. Açıklama  109
Yargıtay Kararları  111
5. Hakaret  111
–İlgili Yasa Maddesi  111
a. Açıklama  113
b. Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret  115
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  117
d. Eleştiri Sınırı  120
e. Hakaretin Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi  123
f. Hakaretin Kasten Yaralamaya Karşı Tepki Olarak İşlenmesi  124
g. Hakaretin Karşılıklı Olarak İşlenmesi  124
Yargıtay Kararları  124
6. Avukata Karşı Direnme  148
–İlgili Yasa Maddesi  148
a. Açıklama  148
Yargıtay Kararları  150
7. Dolandırıcılık  154
–İlgili Yasa Maddesi  154
a. Açıklama  154
Yargıtay Kararları  156
8. Güveni Kötüye Kullanma  162
–İlgili Yasa Maddesi  162
a. Açıklama  162
Yargıtay Kararları  164
9. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  168
–İlgili Yasa Maddesi  168
a. Açıklama  168
Yargıtay Kararları  171
10. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  172
–İlgili Yasa Maddesi  172
a. Açıklama  172
Yargıtay Kararları  172
11. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  173
–İlgili Yasa Maddesi  173
a. Açıklama  174
Yargıtay Kararları  175
12. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  177
–İlgili Yasa Maddesi  177
a. Açıklama  177
Yargıtay Kararları  177
13. Bedelsiz Senedi Kullanma  182
–İlgili Yasa Maddesi  182
a. Açıklama  182
Yargıtay Kararları  183
14. Avukatların İşleyebileceği Diğer Suçlar  184
a. Açıklama  184
Yargıtay Kararları  186
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN İŞLEM VE CEZALARI
(1136 s. K m. 134–162)
1. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER  189
– Madde  189
Açıklama  189
2. DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINA TABİ OLAN AVUKATLAR  190
– Madde  190
Açıklama  191
3. DİSİPLİN CEZALARI  191
– Madde  191
Açıklama  191
4. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ  192
– Madde  192
Açıklama  192
a. İlk Kez İşlenen ve Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Davranışlar  192
b. Tekrar İşlenmesi Hali  193
c. Hüküm Giyme Hali  193
d. Bir Üst Ceza Verilmesi  193
e. İlk Kez İşten, Tekrarında Meslekten Çıkarma Cezası  194
f. İşten Çıkarmadan Sonraki Meslekten Çıkarma Cezası  194
5. SAVUNMA HAKKI  195
– Madde  195
Açıklama  195
6. BAROYA YAZILMADAN ÖNCEKİ VE MESLEKTEN AYRILDIKTAN SONRAKİ EYLEMLER  196
– Madde  196
Açıklama  196
7. KOVUŞTURMA YETKİSİ VE EKSİK ÜYELERİN TAMAMLANMASI  198
– Madde  198
Açıklama  198
a. Yetkili Baro  198
b. Eksik Üyelerin Katılmasının Sağlanması  198
8. CEZA KOVUŞTURMASININ DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA ETKİSİ  199
– Madde  199
Açıklama  199
a. Başlamış Olan Ceza Kovuşturması  199
b. Mahkumiyet Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  201
c. Beraat Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  201
9. DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ AÇILMASI  202
– Madde  202
Açıklama  204
a. İhbar, Şikayet ve İstek Yapılmış Olması  204
b. İstek  204
c. Disiplin Soruşturmasında Süre  205
d. Disiplin Soruşturması Yapılmasında Yöntem  206
e. Yönetim Kurulunun Toplantısı ve Kararı  206
f. Baro Yönetim Kurulu Kararının Tebliği  206
10. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ  206
– Madde  206
Açıklama  208
a. İtiraz  208
b. İtirazın İncelenmesi  208
c. Kararın Onay İçin Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  209
d. Bakanlıkça Geri Gönderme  209
e. Geri Gönderilen Kararın Görüşülmesi ve Oylanması  209
f. İdari Dava Açılması  210
g. Disiplin Soruşturması Açılması  210
11. AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME  211
– Madde  211
Açıklama  211
12. DİSİPLİN KURULUNDA DURUŞMA  211
– Madde  211
Açıklama  212
a. İnceleme Yöntemi  212
b. Duruşma  212
c. Kovuşturmanın Bitirilme Süresi  214
13. GIYAPTA DURUŞMA  214
– Madde  214
Açıklama  214
14. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE İNCELENMESİ  215
– Madde  215
Açıklama  215
15. TANIK VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  216
– Madde  216
Açıklama  216
16. KARARLARIN TEBLİĞİ  217
– Madde  217
Açıklama  217
17. İŞTEN YASAKLANMA  218
– Madde  218
Açıklama  218
18. İŞTEN YASAKLANMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER  219
– Madde  219
Açıklama  219
19. İŞTEN YASAKLANMANIN HÜKÜMLERİ  220
– Madde  220
Açıklama  220
20. İŞTEN YASAKLANMA KARARININ KALDIRILMASI  220
– Madde  220
Açıklama  220
21. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ  221
– Madde  221
Açıklama  222
a. Disiplin Kurulunun Görevi  222
b. Disiplin Kurulunun Kuruluşu  222
c. Toplantılar  222
d. İtiraz Süresi  222
e. İtiraz Hakkı Olanlar  223
f. TBB Disiplin Kurulu  224
g. Duruşma Yapılması  224
ğ. TBB Disiplin Kurulunun Verebileceği Kararlar  224
22. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI  227
– Madde  227
Açıklama  227
a. Kovuşturma Yapılmasını Engelleyen Süre  227
b. Disiplin Cezası Verilmesini Engelleyen Süre  228
c. Eylemin Suç Oluşturması  228
d. Kararın İçeriği  228
23. DİSİPLİN KARARLARIN UYGULANMASI VE CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ  229
– Madde  229
Açıklama  229
a. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi  229
b. İdari Yargı Yolu  229
c. Sicilden Silinme  231
Ek Bölüm
AVUKATLIK KANUNU VE MESLEK KURALLARINA İLİŞKİN DİSİPLİN KURULU KARARLARI
I. AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI FİİL VE DAVRANIŞLARA İLİŞKİN KARARLAR (Özet)  233
1. Avukatlığın Mahiyeti  233
Madde 1  233
–TBBDK Kararları  233
2. Avukatlığın Amacı  234
Madde 2  234
–TBBDK Kararları  234
*Avukatın Yasayı Dolanması–Etkisizleştirme Rolü  234
*Avukatın Kapsamı Suç Sayılan İmam Nikahlı Geçersiz Sözleşme Düzenlemesi  234
*İcra Takibinde Yasal Faiz Yerine Fahiş Faiz İstemek  235
*Müvekkilin Şahsi Sicil Dosyasından Diğer Avukata Bilgi ve Belge Vermemek  235
*Meslektaşının Kıyafetinin Mahkeme Adabını Bozduğunu Beyan Etmek  235
*Haksız Takip Yapması  236
3. Avukatlığa Kabulde Engeller  236
Madde 5  236
–TBBDK Kararları  236
*Rüşvet Vermeye Aracılık Etmek–Kesinleşmeyen Mahkumiyet  236
4. Avukatlıkla Birleşmeyen İşler  237
Madde 11  237
–TBBDK Kararları  237
*Avukatın Adi Şirkete Ortak Olması  237
*Avukatın Ticari Faaliyette Bulunması  237
*Limitet Şirket Müdürlüğü Yapmak  237
*Kat Maliki Olmayan Avukatın Ücret Karşılığı Bina Yöneticiliği Yapması  238
5. Genel Olarak (Hak ve Ödevler)  238
Madde 34  238
–TBBDK Kararları  238
*Avukatın Ücret Alacağı İçin Dava Açması veya Takip Yapması Hususunu Baroya Bildirmesi Gerekir  238
*Uzlaşma Görüşmeleri Kayda Alınıp Aleyhe Kullanılamaz  240
*Şikayetli Avukatın Beraat Etmiş Olması Eylemin Disiplin Suçu Oluşturmayacağı Anlamına Gelmez  242
*Takip Alacağı Tahsil Edilmeden Alacak Tahsil Edilmiş Gibi İbraname Almak ve Sonraki Tahsilatı Tutmak  244
*Disiplin Cezasına Konu Eylemin Sürdürülmesi Yeni Bir Disiplin Suçunu Oluşturur ve Tekerrür Uygulanır  245
*Gerekli Masrafın Verilmemesi Yüzünden İşlem Yapılmaması Halinde İş Sahibinin Yazılı Uyarılması Gerekir  246
*İçeriği Belirsiz İbranameye İtibar Olunmaz  248
*Vekalet Sunmasına Karşın Duruşmalara Katılmamak, Hükmü Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Neden Olmak  249
*İcra Dosyasındaki Haczin Kaldırılması İçin Vekil Edenin Yazılı Muvafakati Alınması Gerekir  250
*Avukat Aldığı Vekalet Ücretinden Harcadığı Emek ve Zamana Gören Makul Bir Ücreti Tutarak Kalanını İade Etmelidir  252
*Ücretsiz Dava Alma Yasağı Vardır  253
*Uzlaşı Görüşmeleri Açıklanamaz, Kayda Alınamaz ve Aleyhe Kullanılamaz  254
*Dilekçede Meslektaşlarını Rencide Eden İfadeler Kullanılması  256
*Menfaat Çatışması Olan Kişilerin Avukatlığını Üstlenmek  256
*HAGB Kararı ve Disiplin Cezası  256
*Kamu Davasında Eş Zamanlı Olarak Hasım Tarafın Vekilliğini Üstlenmek  256
*Bir Haktan Vazgeçmede Yazılı Muvafakat Alınması Gereği  257
*Menfaat Zıtlığında Vekalet Üstlenme  257
*Vekalet Ücreti Ödendiği Halde İcra Takibi Yapma  257
*Tahsil Edilen Paranın Müvekkile Çok Geç Verilmesi  257
*Temyiz Etmekte İhmal  257
*Mazeretsiz Keşfe ve Duruşmalara Katılmama  258
*Haksız Rekabete Yol Açacak Davranışta Bulunmak  258
*Mahkemede Fiziksel Saldırı  258
*Avukatın Hakimi Tehdit Etmesi  258
*Meslektaşa Hakaret  259
*Avukatın Hakaretten Mahkumiyeti–Şikayetten Vazgeçilmesi  259
*Borcun Ödenmesi İçin Aldığı Parayı Kendi Ücreti İçin Hapsetmesi  259
*Karşı Taraf Avukatın Yalan Beyanda Bulunduğunu İfade Etmek  260
*Avukatın Dilekçesinde Yazdığı Sözlerin Savunma Sınırını Aştığı  260
*Haricen Yapılan Tahsilatın İcraya Bildirilmemesi  261
*İcra Memuruna Hakaret  262
*Avukatın Keşif Avansını Mahkeme Veznesine Yatırmaması  262
*Ücretini Aldığı Halde Dava Açmamak  262
*Azledilen Avukatın Mahkeme Tebligatlarını Alıp Geri Vermemesi  262
6. Sır Saklama Yükümlülüğü  263
Madde 36  263
–TBBDK Kararları  263
*Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  263
7. İşin Reddedildiğinin Bildirilmesi  264
Madde 37  264
–TBBDK Kararları  264
*İşin Reddolunduğunu Bildirme Zorunluluğu  264
8. İşin Reddi Zorunluluğu  265
Madde 38  265
–TBBDK Kararları  265
*Menfaat İlişkisinin Göz Ardı Ederek Hukuki Yardımda Bulunmak  265
9. Avukatın Vekaletten Çekilmesi  266
Madde 41  266
–TBBDK Kararları  266
*İş ve Savunmadan Çekilme Avukat İçin Haktır  266
*Çekilme Tebliğ Ettirilmeden Duruşmaya Katılmama  267
10. Büro Edinme Zorunluluğu  267
Madde 43  267
–TBBDK Kararları  267
*Birden Fazla Büroda Faaliyet Gösterme  267
11. Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  268
Madde 47  268
–TBBDK Kararları  268
*Avukat, Maddi Menfaatini Davanın Sonucuna Bağlayamaz  268
12. Reklam Yasağı  268
Madde 55  268
–TBBDK Kararları  269
*Reklam Yasağının Amacı–Savunma Dokunulmazlığı  269
*Büro Açılışında Reklam Yasağı  269
*İnternet Sitesinden Mesleki Faaliyetin Sürdürülmesi  270
*Avukatın Tabelasının Boyutu ve İçeriğinin Uygun Olmaması  271
13. Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı  272
Madde 56  272
–TBBDK Kararları  272
*Yetki Belgesinin Veren Avukatın Sorumluluğu  272
*Aslı Olmayan Belgeyi Onaylamak  272
14. Levhaya Yazılma Yükümlülüğü  273
Madde 66  273
–TBBDK Kararları  273
*Sigortalı Olarak Çalışan Avukat  273
15. Avukatlığın Sürekli Olarak Başka Yerde Yapılması  273
Madde 67  273
–TBBDK Kararları  273
*Levhasına Yazılı Baro Yöresinde Faaliyet Göstermeme  273
16. Avukatlık Ücreti  274
Madde 164  274
–TBBDK Kararları  274
*Ücretsiz Dava Almak İstisnadır  274
*Yasaya Aykırı Ücret Sözleşmesi Yapılması  277
*Belirgin Olmayan Avukatlık Ücreti  277
*Yargı Giderini Kendisi Karşılamak Üzere Dava Alınması  277
17. Avukatın Hapis Hakkı  277
Madde 166/1  277
–TBBDK Kararları  278
*Hapis Hakkının Kullanıldığının Müvekkile Yazılı Bildirilmesi Gereği  278
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI VE TBBDK KARARLARI (Özet)  278
EK BÖLÜM (1)
DİSİPLİN SORUŞTURMA KARARLARI YÖNÜYLE
İDARİ YARGI KARARLARI
I. DANIŞTAY KARARLARI  289
II. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  295
EK BÖLÜM (2)
AVUKATLIK ÜCRETİ İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  301
II. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  310
III. ÖZEL DAİRE KARARLARI  315
IV. BAM KARARLARI  315
Kaynakça  317
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  319
Kavramlar Dizini  327
 


Oğuzhan Aslan ...
Şubat 2021
23.50 TL
Sepete Ekle
Ömür Uzel
Şubat 2021
26.00 TL
Sepete Ekle
Atilla Özen
Şubat 2021
92.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Bozdağ ...
Şubat 2021
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Birinci Bölüm
CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASI
I. GÖREV SUÇLARI  19
A. Soruşturma  19
a. Soruşturmaya Yetkili Cumhuriyet Savcısı  19
–İlgili Yasa Maddesi  19
b. Açıklama  19
– Soruşturma Yapılması  19
– Örnek Soruşturma Fezlekesi  21
– Avukatın Üst Araması  21
B. Kovuşturma  23
a. Kovuşturma izni, Son Soruşturmanın Açılması Kararı ve Duruşmanın Yapılacağı Mahkeme  23
–İlgili Yasa Maddesi  23
b. Açıklama  24
– Soruşturma Dosyasının Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce İncelenmesi  24
– İddianame Düzenlenmesi  24
– Örnek İddianame  25
– Son Soruşturmanın Açılması  26
– İddianamenin Tebliği  26
– Sanık Avukatın Dilekçesini Ağır Ceza Mahkemesine Sunması  26
– Ağır Ceza Mahkemesinin Kararı  27
– Örnek Son Soruşturmanın Açılması Kararı  27
C. İtiraz Hakkı  28
–İlgili Yasa Maddesi  28
a. Açıklama  28
– Duruşma Yapılması  29
– Görev Suçundan “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” Kararının Verilmesi  30
Yargıtay Kararları  30
D. Suçüstü Hali  40
–İlgili Yasa Maddesi  40
a. Açıklama  40
İkinci Bölüm
AVUKATLARIN İŞLEDİKLERİ GÖREV SUÇLARI
I. AVUKATLIK KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  43
1. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme  43
–İlgili Yasa Maddesi  43
a. Açıklama  43
2. Aslı Olmayan Belge Örneği Onaylama veya Aslına Aykırı Örnek Vermek  44
–İlgili Yasa Maddesi  44
a. Açıklama  44
– Aslı Olmayan Vekaletname ve Belge Onaylamak  45
– Aslına Aykırı Örnek Verme  45
– Kovuşturma  48
Yargıtay Kararları  48
3. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya Yasaklı Avukatın Avukatlık Yapması  48
–İlgili Yasa Maddesi  48
a. Açıklama  49
Yargıtay Kararları  50
II. TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  52
1. Görevi Kötüye Kullanma  52
–İlgili Yasa Maddesi  52
a. Açıklama  53
İlgili Genelge  55
Yargıtay Kararları  59
2. Zimmet  84
–İlgili Yasa Maddesi  84
a. Açıklama  84
Yargıtay Kararları  86
3. Rüşvet  98
–İlgili Yasa Maddesi  98
a. Açıklama  99
Yargıtay Kararları  102
4. İrtikap  108
–İlgili Yasa Maddesi  108
a. Açıklama  109
Yargıtay Kararları  111
5. Hakaret  111
–İlgili Yasa Maddesi  111
a. Açıklama  113
b. Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret  115
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  117
d. Eleştiri Sınırı  120
e. Hakaretin Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi  123
f. Hakaretin Kasten Yaralamaya Karşı Tepki Olarak İşlenmesi  124
g. Hakaretin Karşılıklı Olarak İşlenmesi  124
Yargıtay Kararları  124
6. Avukata Karşı Direnme  148
–İlgili Yasa Maddesi  148
a. Açıklama  148
Yargıtay Kararları  150
7. Dolandırıcılık  154
–İlgili Yasa Maddesi  154
a. Açıklama  154
Yargıtay Kararları  156
8. Güveni Kötüye Kullanma  162
–İlgili Yasa Maddesi  162
a. Açıklama  162
Yargıtay Kararları  164
9. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  168
–İlgili Yasa Maddesi  168
a. Açıklama  168
Yargıtay Kararları  171
10. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  172
–İlgili Yasa Maddesi  172
a. Açıklama  172
Yargıtay Kararları  172
11. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  173
–İlgili Yasa Maddesi  173
a. Açıklama  174
Yargıtay Kararları  175
12. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  177
–İlgili Yasa Maddesi  177
a. Açıklama  177
Yargıtay Kararları  177
13. Bedelsiz Senedi Kullanma  182
–İlgili Yasa Maddesi  182
a. Açıklama  182
Yargıtay Kararları  183
14. Avukatların İşleyebileceği Diğer Suçlar  184
a. Açıklama  184
Yargıtay Kararları  186
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN İŞLEM VE CEZALARI
(1136 s. K m. 134–162)
1. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER  189
– Madde  189
Açıklama  189
2. DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINA TABİ OLAN AVUKATLAR  190
– Madde  190
Açıklama  191
3. DİSİPLİN CEZALARI  191
– Madde  191
Açıklama  191
4. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ  192
– Madde  192
Açıklama  192
a. İlk Kez İşlenen ve Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Davranışlar  192
b. Tekrar İşlenmesi Hali  193
c. Hüküm Giyme Hali  193
d. Bir Üst Ceza Verilmesi  193
e. İlk Kez İşten, Tekrarında Meslekten Çıkarma Cezası  194
f. İşten Çıkarmadan Sonraki Meslekten Çıkarma Cezası  194
5. SAVUNMA HAKKI  195
– Madde  195
Açıklama  195
6. BAROYA YAZILMADAN ÖNCEKİ VE MESLEKTEN AYRILDIKTAN SONRAKİ EYLEMLER  196
– Madde  196
Açıklama  196
7. KOVUŞTURMA YETKİSİ VE EKSİK ÜYELERİN TAMAMLANMASI  198
– Madde  198
Açıklama  198
a. Yetkili Baro  198
b. Eksik Üyelerin Katılmasının Sağlanması  198
8. CEZA KOVUŞTURMASININ DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA ETKİSİ  199
– Madde  199
Açıklama  199
a. Başlamış Olan Ceza Kovuşturması  199
b. Mahkumiyet Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  201
c. Beraat Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  201
9. DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ AÇILMASI  202
– Madde  202
Açıklama  204
a. İhbar, Şikayet ve İstek Yapılmış Olması  204
b. İstek  204
c. Disiplin Soruşturmasında Süre  205
d. Disiplin Soruşturması Yapılmasında Yöntem  206
e. Yönetim Kurulunun Toplantısı ve Kararı  206
f. Baro Yönetim Kurulu Kararının Tebliği  206
10. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ  206
– Madde  206
Açıklama  208
a. İtiraz  208
b. İtirazın İncelenmesi  208
c. Kararın Onay İçin Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  209
d. Bakanlıkça Geri Gönderme  209
e. Geri Gönderilen Kararın Görüşülmesi ve Oylanması  209
f. İdari Dava Açılması  210
g. Disiplin Soruşturması Açılması  210
11. AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME  211
– Madde  211
Açıklama  211
12. DİSİPLİN KURULUNDA DURUŞMA  211
– Madde  211
Açıklama  212
a. İnceleme Yöntemi  212
b. Duruşma  212
c. Kovuşturmanın Bitirilme Süresi  214
13. GIYAPTA DURUŞMA  214
– Madde  214
Açıklama  214
14. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE İNCELENMESİ  215
– Madde  215
Açıklama  215
15. TANIK VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  216
– Madde  216
Açıklama  216
16. KARARLARIN TEBLİĞİ  217
– Madde  217
Açıklama  217
17. İŞTEN YASAKLANMA  218
– Madde  218
Açıklama  218
18. İŞTEN YASAKLANMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER  219
– Madde  219
Açıklama  219
19. İŞTEN YASAKLANMANIN HÜKÜMLERİ  220
– Madde  220
Açıklama  220
20. İŞTEN YASAKLANMA KARARININ KALDIRILMASI  220
– Madde  220
Açıklama  220
21. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ  221
– Madde  221
Açıklama  222
a. Disiplin Kurulunun Görevi  222
b. Disiplin Kurulunun Kuruluşu  222
c. Toplantılar  222
d. İtiraz Süresi  222
e. İtiraz Hakkı Olanlar  223
f. TBB Disiplin Kurulu  224
g. Duruşma Yapılması  224
ğ. TBB Disiplin Kurulunun Verebileceği Kararlar  224
22. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI  227
– Madde  227
Açıklama  227
a. Kovuşturma Yapılmasını Engelleyen Süre  227
b. Disiplin Cezası Verilmesini Engelleyen Süre  228
c. Eylemin Suç Oluşturması  228
d. Kararın İçeriği  228
23. DİSİPLİN KARARLARIN UYGULANMASI VE CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ  229
– Madde  229
Açıklama  229
a. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi  229
b. İdari Yargı Yolu  229
c. Sicilden Silinme  231
Ek Bölüm
AVUKATLIK KANUNU VE MESLEK KURALLARINA İLİŞKİN DİSİPLİN KURULU KARARLARI
I. AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI FİİL VE DAVRANIŞLARA İLİŞKİN KARARLAR (Özet)  233
1. Avukatlığın Mahiyeti  233
Madde 1  233
–TBBDK Kararları  233
2. Avukatlığın Amacı  234
Madde 2  234
–TBBDK Kararları  234
*Avukatın Yasayı Dolanması–Etkisizleştirme Rolü  234
*Avukatın Kapsamı Suç Sayılan İmam Nikahlı Geçersiz Sözleşme Düzenlemesi  234
*İcra Takibinde Yasal Faiz Yerine Fahiş Faiz İstemek  235
*Müvekkilin Şahsi Sicil Dosyasından Diğer Avukata Bilgi ve Belge Vermemek  235
*Meslektaşının Kıyafetinin Mahkeme Adabını Bozduğunu Beyan Etmek  235
*Haksız Takip Yapması  236
3. Avukatlığa Kabulde Engeller  236
Madde 5  236
–TBBDK Kararları  236
*Rüşvet Vermeye Aracılık Etmek–Kesinleşmeyen Mahkumiyet  236
4. Avukatlıkla Birleşmeyen İşler  237
Madde 11  237
–TBBDK Kararları  237
*Avukatın Adi Şirkete Ortak Olması  237
*Avukatın Ticari Faaliyette Bulunması  237
*Limitet Şirket Müdürlüğü Yapmak  237
*Kat Maliki Olmayan Avukatın Ücret Karşılığı Bina Yöneticiliği Yapması  238
5. Genel Olarak (Hak ve Ödevler)  238
Madde 34  238
–TBBDK Kararları  238
*Avukatın Ücret Alacağı İçin Dava Açması veya Takip Yapması Hususunu Baroya Bildirmesi Gerekir  238
*Uzlaşma Görüşmeleri Kayda Alınıp Aleyhe Kullanılamaz  240
*Şikayetli Avukatın Beraat Etmiş Olması Eylemin Disiplin Suçu Oluşturmayacağı Anlamına Gelmez  242
*Takip Alacağı Tahsil Edilmeden Alacak Tahsil Edilmiş Gibi İbraname Almak ve Sonraki Tahsilatı Tutmak  244
*Disiplin Cezasına Konu Eylemin Sürdürülmesi Yeni Bir Disiplin Suçunu Oluşturur ve Tekerrür Uygulanır  245
*Gerekli Masrafın Verilmemesi Yüzünden İşlem Yapılmaması Halinde İş Sahibinin Yazılı Uyarılması Gerekir  246
*İçeriği Belirsiz İbranameye İtibar Olunmaz  248
*Vekalet Sunmasına Karşın Duruşmalara Katılmamak, Hükmü Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Neden Olmak  249
*İcra Dosyasındaki Haczin Kaldırılması İçin Vekil Edenin Yazılı Muvafakati Alınması Gerekir  250
*Avukat Aldığı Vekalet Ücretinden Harcadığı Emek ve Zamana Gören Makul Bir Ücreti Tutarak Kalanını İade Etmelidir  252
*Ücretsiz Dava Alma Yasağı Vardır  253
*Uzlaşı Görüşmeleri Açıklanamaz, Kayda Alınamaz ve Aleyhe Kullanılamaz  254
*Dilekçede Meslektaşlarını Rencide Eden İfadeler Kullanılması  256
*Menfaat Çatışması Olan Kişilerin Avukatlığını Üstlenmek  256
*HAGB Kararı ve Disiplin Cezası  256
*Kamu Davasında Eş Zamanlı Olarak Hasım Tarafın Vekilliğini Üstlenmek  256
*Bir Haktan Vazgeçmede Yazılı Muvafakat Alınması Gereği  257
*Menfaat Zıtlığında Vekalet Üstlenme  257
*Vekalet Ücreti Ödendiği Halde İcra Takibi Yapma  257
*Tahsil Edilen Paranın Müvekkile Çok Geç Verilmesi  257
*Temyiz Etmekte İhmal  257
*Mazeretsiz Keşfe ve Duruşmalara Katılmama  258
*Haksız Rekabete Yol Açacak Davranışta Bulunmak  258
*Mahkemede Fiziksel Saldırı  258
*Avukatın Hakimi Tehdit Etmesi  258
*Meslektaşa Hakaret  259
*Avukatın Hakaretten Mahkumiyeti–Şikayetten Vazgeçilmesi  259
*Borcun Ödenmesi İçin Aldığı Parayı Kendi Ücreti İçin Hapsetmesi  259
*Karşı Taraf Avukatın Yalan Beyanda Bulunduğunu İfade Etmek  260
*Avukatın Dilekçesinde Yazdığı Sözlerin Savunma Sınırını Aştığı  260
*Haricen Yapılan Tahsilatın İcraya Bildirilmemesi  261
*İcra Memuruna Hakaret  262
*Avukatın Keşif Avansını Mahkeme Veznesine Yatırmaması  262
*Ücretini Aldığı Halde Dava Açmamak  262
*Azledilen Avukatın Mahkeme Tebligatlarını Alıp Geri Vermemesi  262
6. Sır Saklama Yükümlülüğü  263
Madde 36  263
–TBBDK Kararları  263
*Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  263
7. İşin Reddedildiğinin Bildirilmesi  264
Madde 37  264
–TBBDK Kararları  264
*İşin Reddolunduğunu Bildirme Zorunluluğu  264
8. İşin Reddi Zorunluluğu  265
Madde 38  265
–TBBDK Kararları  265
*Menfaat İlişkisinin Göz Ardı Ederek Hukuki Yardımda Bulunmak  265
9. Avukatın Vekaletten Çekilmesi  266
Madde 41  266
–TBBDK Kararları  266
*İş ve Savunmadan Çekilme Avukat İçin Haktır  266
*Çekilme Tebliğ Ettirilmeden Duruşmaya Katılmama  267
10. Büro Edinme Zorunluluğu  267
Madde 43  267
–TBBDK Kararları  267
*Birden Fazla Büroda Faaliyet Gösterme  267
11. Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  268
Madde 47  268
–TBBDK Kararları  268
*Avukat, Maddi Menfaatini Davanın Sonucuna Bağlayamaz  268
12. Reklam Yasağı  268
Madde 55  268
–TBBDK Kararları  269
*Reklam Yasağının Amacı–Savunma Dokunulmazlığı  269
*Büro Açılışında Reklam Yasağı  269
*İnternet Sitesinden Mesleki Faaliyetin Sürdürülmesi  270
*Avukatın Tabelasının Boyutu ve İçeriğinin Uygun Olmaması  271
13. Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı  272
Madde 56  272
–TBBDK Kararları  272
*Yetki Belgesinin Veren Avukatın Sorumluluğu  272
*Aslı Olmayan Belgeyi Onaylamak  272
14. Levhaya Yazılma Yükümlülüğü  273
Madde 66  273
–TBBDK Kararları  273
*Sigortalı Olarak Çalışan Avukat  273
15. Avukatlığın Sürekli Olarak Başka Yerde Yapılması  273
Madde 67  273
–TBBDK Kararları  273
*Levhasına Yazılı Baro Yöresinde Faaliyet Göstermeme  273
16. Avukatlık Ücreti  274
Madde 164  274
–TBBDK Kararları  274
*Ücretsiz Dava Almak İstisnadır  274
*Yasaya Aykırı Ücret Sözleşmesi Yapılması  277
*Belirgin Olmayan Avukatlık Ücreti  277
*Yargı Giderini Kendisi Karşılamak Üzere Dava Alınması  277
17. Avukatın Hapis Hakkı  277
Madde 166/1  277
–TBBDK Kararları  278
*Hapis Hakkının Kullanıldığının Müvekkile Yazılı Bildirilmesi Gereği  278
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI VE TBBDK KARARLARI (Özet)  278
EK BÖLÜM (1)
DİSİPLİN SORUŞTURMA KARARLARI YÖNÜYLE
İDARİ YARGI KARARLARI
I. DANIŞTAY KARARLARI  289
II. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  295
EK BÖLÜM (2)
AVUKATLIK ÜCRETİ İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  301
II. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  310
III. ÖZEL DAİRE KARARLARI  315
IV. BAM KARARLARI  315
Kaynakça  317
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  319
Kavramlar Dizini  327
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021