Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Tebligat Hukuku
Eylül 2020 / 3. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 23.00 TL
İndirimli: 20.70 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2019 20.50 TL 13.90 TL (%33)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Tebligat Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; tebligat hukuku dersine ilişkin temel bilgilere, yedi ünite altında yer verilerek, konular birçok yüksek mahkeme kararı ve şemalı anlatımlarla desteklenmiştir. Ünite sonlarına eklenen ünite özetleri ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları yardımıyla konuların pekiştirilmesi ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Tebligat İle İlgili Genel Bilgiler
Tebligatın Türleri
Tebligatın Aşamaları ve Usulsüz Tebligat
Tebligatın Yapılacağı Zaman, Tebligat Bakımından Uyulması Gereken Süreler ve Tebligatın Yapılacağı Yer
Tebligatın Yapılacağı Kişiler
Tebligat Suç ve Cezaları
Vergi Usul Kanununa Göre Tebligat
Barkod: 9789750262555
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Ünite
TEBLİGAT İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GİRİŞ  17
I. TEBLİGATIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÖNEMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  17
A. Tebligatın Tanımı  17
B. Tebligatın Unsurları  18
C. Tebligatın Hukukî Niteliği  19
D. Tebligatın Önemi  20
E. İlgili Kavramlar  21
1. Tefhim, Bildirim ve Tebellüğ  21
2. Asıl ve Muhatap  22
3. Adres  23
4. Tebliğ Evrakı, Tebliğ Mazbatası, Teslim Belgesi ve Haber Kâğıdı  23
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USULÎ İLKELER  24
A. Adil Yargılanma Hakkı  24
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı  25
C. Usul Ekonomisi İlkesi  27
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI  28
IV. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ OLAN MERCİLER  29
V. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI  34
A. Genel Olarak  34
B. Tebliğ Evrakının Kaybı Halinde Masraflar  36
ÜNİTE ÖZETİ  38
ÜNİTE SORULARI  40
İkinci Ünite
TEBLİGATIN TÜRLERİ
GİRİŞ  43
I. TEBLİGATIN TÜRLERİ  43
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat  44
1. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Anonim Şirketi (PTT) Vasıtasıyla Tebligat  44
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat  46
3. Doğrudan Tebligat  48
4. İlanen Tebligat  51
5. Elektronik Tebligat  56
a. Elektronik Tebligat Kavramı  56
b. Elektronik Tebligatın Unsurları  58
c. Elektronik Tebligatın Amacı  60
d. Elektronik Tebligat ile İlgili Mevzuat  61
e. Elektronik Tebligatın Uygulama Alanı  63
f. Elektronik Tebligatın Konusu  64
g. Elektronik Tebligatın Avantajları  65
h. Elektronik Tebligatın Türleri  69
ha. Genel Olarak  69
hb. İhtiyarî Elektronik Tebligat  69
hc. Zorunlu Elektronik Tebligat  70
i. Elektronik Tebligat Yapılabilecek Kişiler  71
j. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Zaman  74
k. Elektronik Tebligat Adresi Almak İçin Başvuru ve Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi  74
l. Elektronik Tebligatın Aşamaları  76
m. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih  79
n. Elektronik Tebligatın Usulsüz Tebliği  81
o. Elektronik Tebligatın Hukukî Sonuçları  82
p. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  83
6. Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat  84
B. Konusuna Göre Tebligat  84
1. Kazaî Tebligat  85
2. Malî Tebligat  85
3. İdarî Tebligat  86
C. Tebligatı Çıkaran Kurum veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat  87
1. Resmî Tebligat  87
2. Özel Tebligat  87
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat  88
1. Yurt İçi Tebligat  88
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  88
b. Yurt İçinde Bulunan Yabancılara Tebligat  88
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması  89
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması  89
2. Yurt İçinden Yurt Dışına Tebligat  89
a. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  91
b. Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat  92
c. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat  93
d. Yurt Dışında Yapılacak Tebligat Usulü  94
da. Genel Olarak  94
db. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi  94
dc. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi  94
dd. Süre Tayini  95
3. Yurt Dışından Yurt İçine Tebligat  95
ÜNİTE ÖZETİ  97
ÜNİTE SORULARI  100
Üçüncü Ünite
TEBLİGATIN AŞAMALARI VE USULSÜZ TEBLİGAT
GİRİŞ  105
I. TEBLİGATIN AŞAMALARI  105
A. Tebligatın Çıkarılması Talebi  105
B. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  106
1. Tebliğ Evrakının Türleri  106
a. Tebliğ Mazbatalı Zarf  106
b. Tebliğ Mazbatası  107
2. Tebliğ Evrakının Nüshaları  111
3. Davetiye Kavramı  111
C. Tebligatın Çıkarılması  113
D. Tebligatın Ulaşması  113
II. USULSÜZ TEBLİGAT  114
ÜNİTE ÖZETİ  119
ÜNİTE SORULARI  120
Dördüncü Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN,
TEBLİGAT BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN
SÜRELER VE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
GİRİŞ  123
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN  123
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI  125
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  126
A. Bilinen Adrese Tebligat  126
B. Adres Kayıt Sistemine Tebligat  130
C. Adresten Başka Yerde Tebligat  134
D. Muhatabın Adres Değiştirmesi Halinde Tebligat  135
ÜNİTE ÖZETİ  139
ÜNİTE SORULARI  141
Beşinci Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER
GİRİŞ  145
I. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT  145
A. Tebligatın Muhatabı  145
1. Kural: Tebligatın Muhataba Yapılması  146
2. Tebligatın Muhatabın İradî veya Kanunî Temsilcisine Yapılması  146
a. İradî Temsilciye (Vekile) Tebligat  146
aa. Kural: Vekile Tebligat Zorunluluğu  147
ab. Vekile Tebligat Zorunluluğunun İstisnaları (Tebligatın Asile Yapılması Gereken Haller)  151
b. Kanunî Temsilciye Tebligat  153
ba. Kural: Kanunî Temsilciye Tebligat  153
ac. Kanunî Temsilciye Yapılamayacak Tebligatlar  155
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler  156
1. Askerî Şahıslara Tebligat  157
2. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat  159
3. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası Halinde Tebligat  163
4. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  166
5. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  168
6. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  170
II. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT  171
A. Tüzel Kişilere Tebligat  171
B. Ticarethanelere Tebligat  175
III. TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMAMASI KURALI  175
IV. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT  177
V. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA  178
VI. MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  185
ÜNİTE ÖZETİ  187
ÜNİTE SORULARI  189
Altıncı Ünite
TEBLİGAT SUÇ VE CEZALARI
GİRİŞ  193
I. KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN DURUMU  193
II. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK  195
III. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA  196
IV. YALAN BEYAN  198
V. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR  199
ÜNİTE ÖZETİ  201
ÜNİTE SORULARI  202
Yedinci Ünite
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT
GİRİŞ  205
I. TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR  205
A. Tebliğ Esasları  205
B. Muhatap  206
II. POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ  208
III. TEBLİĞİN İLAN YOLUYLA YAPILACAĞI HALLER  212
A. Tebliğin İlan Yoluyla Yapılmasının Şartları  212
B. İlanın Şekli  213
C. İlanın İçeriği  213
D. İlanın Sonuçları  214
IV. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER BAZI DURUMLAR  215
A. Memur Vasıtasıyla Tebliğ  215
B. Elektronik Ortamda Tebliğ  216
C. Hatalı Tebliğler  218
V. USULSÜZ TEBLİGAT  219
VI. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER  219
ÜNİTE ÖZETİ  221
ÜNİTE SORULARI  222
Yararlanılan Kaynaklar  225
Kavramlar Dizini  229
 


Canan Ruhi ...
Eylül 2019
48.00 TL
İndirimli: 43.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi ...
Ocak 2018
291.50 TL
İndirimli: 225.00 TL (%22)
Sepete Ekle
Recep Akcan ...
Ekim 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Uğur Turan
Mart 2006
75.00 TL
İndirimli: 50.00 TL (%33)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Ünite
TEBLİGAT İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GİRİŞ  17
I. TEBLİGATIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÖNEMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  17
A. Tebligatın Tanımı  17
B. Tebligatın Unsurları  18
C. Tebligatın Hukukî Niteliği  19
D. Tebligatın Önemi  20
E. İlgili Kavramlar  21
1. Tefhim, Bildirim ve Tebellüğ  21
2. Asıl ve Muhatap  22
3. Adres  23
4. Tebliğ Evrakı, Tebliğ Mazbatası, Teslim Belgesi ve Haber Kâğıdı  23
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USULÎ İLKELER  24
A. Adil Yargılanma Hakkı  24
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı  25
C. Usul Ekonomisi İlkesi  27
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI  28
IV. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ OLAN MERCİLER  29
V. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI  34
A. Genel Olarak  34
B. Tebliğ Evrakının Kaybı Halinde Masraflar  36
ÜNİTE ÖZETİ  38
ÜNİTE SORULARI  40
İkinci Ünite
TEBLİGATIN TÜRLERİ
GİRİŞ  43
I. TEBLİGATIN TÜRLERİ  43
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat  44
1. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Anonim Şirketi (PTT) Vasıtasıyla Tebligat  44
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat  46
3. Doğrudan Tebligat  48
4. İlanen Tebligat  51
5. Elektronik Tebligat  56
a. Elektronik Tebligat Kavramı  56
b. Elektronik Tebligatın Unsurları  58
c. Elektronik Tebligatın Amacı  60
d. Elektronik Tebligat ile İlgili Mevzuat  61
e. Elektronik Tebligatın Uygulama Alanı  63
f. Elektronik Tebligatın Konusu  64
g. Elektronik Tebligatın Avantajları  65
h. Elektronik Tebligatın Türleri  69
ha. Genel Olarak  69
hb. İhtiyarî Elektronik Tebligat  69
hc. Zorunlu Elektronik Tebligat  70
i. Elektronik Tebligat Yapılabilecek Kişiler  71
j. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Zaman  74
k. Elektronik Tebligat Adresi Almak İçin Başvuru ve Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi  74
l. Elektronik Tebligatın Aşamaları  76
m. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih  79
n. Elektronik Tebligatın Usulsüz Tebliği  81
o. Elektronik Tebligatın Hukukî Sonuçları  82
p. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  83
6. Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat  84
B. Konusuna Göre Tebligat  84
1. Kazaî Tebligat  85
2. Malî Tebligat  85
3. İdarî Tebligat  86
C. Tebligatı Çıkaran Kurum veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat  87
1. Resmî Tebligat  87
2. Özel Tebligat  87
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat  88
1. Yurt İçi Tebligat  88
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  88
b. Yurt İçinde Bulunan Yabancılara Tebligat  88
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması  89
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması  89
2. Yurt İçinden Yurt Dışına Tebligat  89
a. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  91
b. Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat  92
c. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat  93
d. Yurt Dışında Yapılacak Tebligat Usulü  94
da. Genel Olarak  94
db. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi  94
dc. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi  94
dd. Süre Tayini  95
3. Yurt Dışından Yurt İçine Tebligat  95
ÜNİTE ÖZETİ  97
ÜNİTE SORULARI  100
Üçüncü Ünite
TEBLİGATIN AŞAMALARI VE USULSÜZ TEBLİGAT
GİRİŞ  105
I. TEBLİGATIN AŞAMALARI  105
A. Tebligatın Çıkarılması Talebi  105
B. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  106
1. Tebliğ Evrakının Türleri  106
a. Tebliğ Mazbatalı Zarf  106
b. Tebliğ Mazbatası  107
2. Tebliğ Evrakının Nüshaları  111
3. Davetiye Kavramı  111
C. Tebligatın Çıkarılması  113
D. Tebligatın Ulaşması  113
II. USULSÜZ TEBLİGAT  114
ÜNİTE ÖZETİ  119
ÜNİTE SORULARI  120
Dördüncü Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN,
TEBLİGAT BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN
SÜRELER VE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
GİRİŞ  123
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN  123
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI  125
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  126
A. Bilinen Adrese Tebligat  126
B. Adres Kayıt Sistemine Tebligat  130
C. Adresten Başka Yerde Tebligat  134
D. Muhatabın Adres Değiştirmesi Halinde Tebligat  135
ÜNİTE ÖZETİ  139
ÜNİTE SORULARI  141
Beşinci Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER
GİRİŞ  145
I. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT  145
A. Tebligatın Muhatabı  145
1. Kural: Tebligatın Muhataba Yapılması  146
2. Tebligatın Muhatabın İradî veya Kanunî Temsilcisine Yapılması  146
a. İradî Temsilciye (Vekile) Tebligat  146
aa. Kural: Vekile Tebligat Zorunluluğu  147
ab. Vekile Tebligat Zorunluluğunun İstisnaları (Tebligatın Asile Yapılması Gereken Haller)  151
b. Kanunî Temsilciye Tebligat  153
ba. Kural: Kanunî Temsilciye Tebligat  153
ac. Kanunî Temsilciye Yapılamayacak Tebligatlar  155
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler  156
1. Askerî Şahıslara Tebligat  157
2. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat  159
3. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası Halinde Tebligat  163
4. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  166
5. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  168
6. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  170
II. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT  171
A. Tüzel Kişilere Tebligat  171
B. Ticarethanelere Tebligat  175
III. TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMAMASI KURALI  175
IV. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT  177
V. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA  178
VI. MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  185
ÜNİTE ÖZETİ  187
ÜNİTE SORULARI  189
Altıncı Ünite
TEBLİGAT SUÇ VE CEZALARI
GİRİŞ  193
I. KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN DURUMU  193
II. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK  195
III. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA  196
IV. YALAN BEYAN  198
V. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR  199
ÜNİTE ÖZETİ  201
ÜNİTE SORULARI  202
Yedinci Ünite
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT
GİRİŞ  205
I. TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR  205
A. Tebliğ Esasları  205
B. Muhatap  206
II. POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ  208
III. TEBLİĞİN İLAN YOLUYLA YAPILACAĞI HALLER  212
A. Tebliğin İlan Yoluyla Yapılmasının Şartları  212
B. İlanın Şekli  213
C. İlanın İçeriği  213
D. İlanın Sonuçları  214
IV. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER BAZI DURUMLAR  215
A. Memur Vasıtasıyla Tebliğ  215
B. Elektronik Ortamda Tebliğ  216
C. Hatalı Tebliğler  218
V. USULSÜZ TEBLİGAT  219
VI. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER  219
ÜNİTE ÖZETİ  221
ÜNİTE SORULARI  222
Yararlanılan Kaynaklar  225
Kavramlar Dizini  229
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020