Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle
İmar Davaları Rehberi
Ocak 2019 / 2. Baskı / 1168 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 245.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir.

Çalışmada imar hukuku kapsamında açılacak belli başlı davalar (imar planları, parselasyon işlemleri, ifraz-tevhit işlemleri, yapı ruhsatı ve kullanma izni işlemleri, inşaat durdurma ve yıkım işlemleri, imar para cezalarına karşı açılabilecek davalar), idari dava sistematiğine göre açıklanmıştır.

Bu kapsamda bu işlemlerdeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri, bu işlemlere karşı açılacak iptal davalarında ön koşullar, davanın esasının görülmesi, bilirkişi görevlendirilmesi, yürütmenin durdurulması, davanın karara bağlanması, idari yargı kararının uygulanması ve uygulanmaması halinde yapılacak işlemler, Danıştay içtihatları ışığında açıklanmıştır.
Ayrıca her bölümün sonunda bölümde ele alınan konuyla ilgili itiraz ve dava dilekçelerine yer verilmiştir.

Kitap, imar planlarına, parselasyon işlemlerine, ayırma ve birleştirme işlemlerine, yapı ruhsatı-kullnma izni işlemlerie, tehlike arz eden yapıların yıkılması işlemlerine ve para cezalarına karşı açılacak davalar olmak üzrer yedi bölümden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları
İmar Planlarına İtiraz ve Dava
Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz ve Dava
Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar
Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava
İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve Dava
Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava
İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar
Barkod: 9789750252785
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  7
Önsöz  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  46
Birinci Bölüm
İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA
I. İMAR PLANI KAVRAMI VE TÜRLERİ  47
A. Giriş  47
B. İmar Planı Kavramı  47
C. İmar Planlarının Önceliği  49
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri  49
2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar  50
3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri  50
4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri  50
D. Plan Amacında Kullanma Zorunluluğu  51
E. İmar Planı Türleri  51
1. Metropoliten Alan Planları  52
2. Mekânsal Strateji Planları  54
3. Çevre Düzeni Planları  55
4. Nazım İmar Planları  57
5. Uygulama İmar Planları  59
F. Plan Değişiklikleriyle İlgili Kavramlar  61
1. Plan Revizyonu (Revizyon İmar Planı)  61
2. Plan Değişikliği  61
3. İlave İmar Planı  61
II. İMAR PLANLARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  61
A. Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  62
1. Metropoliten Alan Planlarında Yetki  67
2. Çevre Düzeni Planlarında Yetki  69
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  69
b. Yerel Yönetimlerin Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  69
c. Yerel Yönetimlerce Süresinde Yapılmayan Çevre Düzeni Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılması  70
d. Çevre Düzeni Planları Konusunda Özel Yetkiler  71
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Yetki  72
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  72
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  73
c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  76
(1) Nazım İmar Planları Yapma Yetkisi  76
(2) Uygulama İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması  77
(3) Süresi İçerisinde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılmayan Uygulama İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılabilmesi  77
(4) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilmiş Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Yapılacak Planlarda Büyükşehir Belediyelerinin Yetkili Olması  78
(5) Büyükşehir Mücavir Alanlarında Plan Yapma Yetkisi  78
(6) İlçe Belediyesi Ait Planlama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Devredilebilmesi  79
d. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  79
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  80
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda Planlama Yetkisi  80
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında Planlama Yetkisi  80
(4) Resmi Bina ve Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  81
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  83
e. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi  83
(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  83
(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  84
(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  84
f. Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Planlama Yetkisi  85
(1) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgeler  85
(2) Gecekondu Alanlarında Plan Türleri  86
(3) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgelerde Genel Yetki Kuralı  86
(4) Büyükşehir Belediyelerinde Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Yetki  88
(5) Gecekondu Alanlarında Belediyeler Tarafından Hazırlanan Islah ve İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  88
(6) Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  88
g. Toplu Konut Alanlarında Planlama Yetkisi  89
h. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  91
(1) 2981 sayılı Kanunun Uygulama Alanı  91
(2) Islah İmar Planı Yapılabilecek Alanlar  92
(3) Islah İmar Planlarının Onayı  95
i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  95
(1) Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  95
(2) Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  96
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  96
(4) Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  97
j. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  98
k. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi  98
(1) Genel Yetki Kuralı  98
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  99
l. Sit Alanlarında Planlama Yetkisi  100
(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  100
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  101
(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  101
(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi  101
m. Milli Parklarda Planlama Yetkisi  101
n. Özelleştirme Kapsamındaki İdarelere Ait Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  103
(1) Genel Olarak  103
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  103
(3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları  103
o. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Yetkisi  105
p. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama Yetkisi  105
q. Afet Bölgelerinde Planlama Yetkisi  106
r. Boğaziçi Alanında Planlama Yetkisi  108
s. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi  110
(1) Kıyılarda Yapılacak Planlarda Genel Yetki  110
(2) Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi  111
(3) Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi  112
(4) Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi  113
t. Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Yetkisi  113
u. Endüstri Bölgelerinde Planlama Yetkisi  114
(1) Genel  114
(2) Özel Endüstri Bölgelerinde  114
v. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama Yetkisi  115
w. Türk Boğazlar Bölgesinde Planlama Yetkisi  116
x. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  117
y. Haydarpaşa Limanında Planlama Yetkisi  117
z. TCDD Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  118
aa. Atatürk Orman Çiftliğinde Planlama Yetkisi  118
bb. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  118
cc. Olimpiyat Köyünde Planlama Yetkisi  119
dd. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında Planlama Yetkisi  119
ee. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde Planlama Yetkisi  120
ff. Balıkçı Barınaklarında Planlama Yetkisi  121
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında) Planlama Yetkisi  121
hh. Yalova Termal Kaplıcalarında Planlama Yetkisi  122
ii. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda Planlama Yetkisi  123
jj. Atatürk Kültür Merkezinde Planlama Yetkisi  124
kk. İzmir Expo Alanında Planlama Yetkisi  124
ll. İskan Kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda Planlama Yetkisi  124
B. Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması  124
1. Çevre Düzeni Planlarında Plan Onama Yetkisi  125
2. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Plan Onama Yetkisi  126
a. Belediye Sınırları İçinde  126
b. Büyükşehir Belediyelerinde  126
c. Belediye Sınırları Dışında  126
C. Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması  126
1. Genel Olarak Müellif Şartı  126
2. Müelliflerin Nitelikleri  130
3. Müelliflerin Derecelendirilmeleri  131
4. Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Sicillerin Tutulması  133
5. Yeterlik Belgesinin İptali  134
6. Müelliflerin Sorumlulukları  134
D. Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi  135
1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  135
2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  135
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  136
E. Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması  136
1. Genel Olarak Veri Toplama Zorunluluğu  136
2. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması  138
3. Mekânsal Strateji Planı İçin Gerekli Veriler  138
4. Çevre Düzeni Planları İçin gerekli Veriler  139
5. Nazım İmar Planları İçin Gerekli Veriler  140
6. Uygulama İmar Planları İçin Gerekli Veriler  141
F. Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması  141
G. Gerekli İzinlerin Alınmaması  143
1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması  143
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlarla Planlanması  144
b. Diğer Tarım Arazileri  145
c. Tarımsal Amaçlı Planlamalarda İzin  145
2. Meralar İçin İzin Alınmaması  145
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Nazım İmar Planı Kapsamına Alınan Meralar  146
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İzin Alma Zorunluluğu  148
(1) Talep  148
(2) İnceleme  148
(3) Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  149
(4) Tescil  150
3. Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması  151
4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması  151
5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması  151
6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)  152
7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması  152
8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması  152
9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin  153
10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması  153
H. Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması  153
İ. Eşik Analizi Yapılmaması  154
J. Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması  155
1. Kazanılmış Hakların Korunmaması veya Dikkate Alınmaması  155
2. Planlama Sürecine Katılımın Sağlanmaması  155
3. Kentsel Asgari Standartların (Sosyal ve Teknik Altyapı İçin Gerekli Alanların) Ayrılmaması  156
a. Genel Olarak Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Belirlenmesi  156
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının İlgili Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  160
c. İbadet Yerlerinin Ayrılması  160
d. Otopark Alanlarının Ayrılması  161
(1) Semt veya Bölge Otoparkı Zorunluluğu  161
(2) Bina Otoparkı Zorunluluğu  161
e. İtfaiye Alanlarının Ayrılması  164
f. Fonksiyen Bölgelerinin Yeşil Kuşaklarla Ayrılması  164
g. Pazaryerlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  164
h. Toptancı Hallerinin Planlanması  165
ı. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemlerinin Planlanmasında Uyulması Gereken Esaslar  165
4. Hizmet Etki Alanı ve Yürüme Mesafelerine Uygun Planlama Yapılmaması  166
5. Araç Trafiğinin Azaltılması ve Toplu Taşımaya Ağırlık Verilmesi Hususlarına Dikkate Edilmemesi  168
6. Çevresel Gürültünün Dikkate Alınmaması  168
7. LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında Tampon Bölge Oluşturulmaması  169
8. Özellik Arz Eden Alanlarda Kurum Görüşlerinin Plana Yansıtılmaması  171
9. Demiryolları Yapı Yaklaşma Mesafesine Uyulmaması  171
10. Karayolu Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  171
11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Koruma Alanı Etüt Raporlarının Dikkate Alınmaması  172
12. Ham Petrol Boru Hattı Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  173
13. Ormanlarda Yapılacak Planlamalarda Orman Kanunu’na Aykırı Plan Yapılması  173
14. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenecek Taşınmazların Kullanımını ve Verimliliğini Etkileyecek Plan Yapılması  174
15. Milli Parklarda Uyulması Gereken İlkelere Uyulmaması  175
16. Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlara Uyulmaması  178
17. Zeytincilik Alanlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  180
18. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılacak Planlarda Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  181
19. Boğaziçi Alanında Uyulması Gereken Esaslara Uyulmaması  182
20. Islah İmar Planı Yapımı Esaslarına Uyulmaması  184
21. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  185
a. Genel Olarak Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  185
22. Bisiklet Yolu Zorunluluğu  186
K. Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması  186
1. Plan Değişikliklerinin ve Revizyonlarının Sebep Unsuru: Kamu Yararı Dışında Amaçlarla Plan Değişikliği Yapılması  187
a. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  187
b. İmar Planlarında İlave, Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  188
(1) Yeni Planlama Alanlarına İhtiyaç  188
(2) Üst Ölçekli Plana Uygunluğu Sağlama  189
(3) Kamu Yararı ve Zorunluluk  189
2. Plan Ana Kararlarının, Plan Sürekliliğinin, Bütünlüğünün, Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesinin Bozucu Plan Değişikliği Yapılması  190
3. Sosyal ve Teknik Alt Yapının Bozulması Sonucu Doğuraca Plan Değişikliği Yapılması  191
a. Zorunluluk  192
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Değişikliklerinde İlgili Yatırımcı Bakanlık veya Kuruluşların Görüşü Alınması  193
c. Eşdeğer Alan Ayrılması  197
4. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran İmar Planı Değişikliklerinde Komşu Parsellerin Haklarının İhlal Edilmemesi  197
5. İmar Yollarıyla İlgili Plan Değişikliklerinde Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Uyulmaması  198
6. Karayolu ve Çevresine İlişkin Olarak Yapılacak Planlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görüşünün Alınmaması  199
7. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlarda Görüş Alınmaması  199
8. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması  201
9. Plan Müellifinin Uygun Görüşünün Alınmaması  202
L. Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması  203
1. Üst Ölçekli Planı Bulunmayan Alanlarda Plan Yapılması  203
2. Üst Ölçekli Plana Aykırılık: Plan Hiyerarşisi ve Kademelenme  209
a. Genel Olarak Planlama Hukukunda Kademelenme  210
b. Planlama Kademeleri Arasında Hiyerarşi İlkeleri  212
c. Hiyerarşi İlkesinin Gerekçeleri  213
d. Genel Olarak Üst Ölçekli Plana Uygunluk Zorunluluğu  214
e. Plan Silsilesinin Bütünlük Arz Etmesi  219
f. Plan Ölçeğinden Kaynaklanan Farklılıklar  219
g. Sonradan Değiştirilen Üst Ölçekli Plana Uyum Zorunluluğu  221
h. Üst Ölçekli Mekânsal Planların Sosyo–Ekonomik Planlara Uygunluğu  221
ı. Nazım İmar Planlarının Üst Ölçekli Planlara Uygunluğu  222
i. Üst Ölçekli Planda Bulunmayan Hususlar  224
j. Üst Ölçekli Planı Olmasına Rağmen Süresi İçinde Alt Ölçekli Planın Yapılmaması  226
k. İmar Kanunu Gereğince Hazırlanan Planlar ile Özel Kanunlar Gereğince Hazırlanan Planlar Arasındaki Hiyerarşi  226
3. Her Planın Niteliğine Uygun Olarak Hazırlanmaması  227
4. Mekânsal Uyum  229
5. Esneklik  229
M. Kamu Yararı Amacı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak  230
1. Genel Olarak Mekânsal Planların Amacı: Kamu Yararı ve Hukuk Devleti İlkesi  230
a. Genel Olarak  230
b. Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması  233
c. Yapıların ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması  233
d. Engelliler, Çocuklar ve Yaşlıların Yaşam Koşullarının Dikkate Alınması  233
2. Alt Ölçekli Planı Yönlendirmek  233
3. Mekânsal Strateji Planları Açısından Özel Amaçlar  234
4. Çevre Düzeni Planlarında Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  234
N. Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi  235
1. Kullanım Bölgelemesi  239
2. Yoğunluk Bölgelemesi  239
3. Yapının Şeklinin ve Arsa Üzerinde Kapsayacağı Alana İlişkin Sınırlamaların Belirlenmesi  242
a. Yapı Nizamı  242
(1) Ayrık Nizam  243
(2) Blok Nizam  243
(3) Bitişik Nizam  243
b. TAKS ve KAKS  244
c. Bahçe Mesafeleri ile Bina Cepheleri ve Derinliklerinin Belirtilmesi  247
d. Diğer Mevzuatta Yer Alan Sınırlamalar  250
4. Yükseklik Bölgelemesi  250
O. Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması  251
1. Pafta  251
2. Gösterim  252
3. Plan Notları  254
4. Plan Açıklama Raporu  256
P. Planların Onaylanmasındaki Hatalar  256
1. Gerçek ya da Tüzel Kişiler Tarafından Hazırlanan Planların İdareye Sunulması ve İdarece Değerlendirilmesindeki Hatalar  257
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde  257
a. Meclis Onayı  257
b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  258
c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi  259
d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi  262
3. Belediye Sınırları Dışında  262
a. Onay  262
b. Kararın Valiye Gönderilmesi  262
III. İMAR PLANLARININ İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ  263
1. Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz  263
a. İlan  263
b. İmar Planlarına İtiraz  264
c. İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci  265
d. İtirazı Karara Bağlama Süresi  265
e. İtirazın Karara Bağlanması  265
2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz  265
3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz  267
4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  267
5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  270
a. Koruma Amaçlı Planların İlanı  270
b. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  270
c. Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara İtiraz  271
d. Islah İmar Planlarına İtiraz  272
6. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz  273
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz  273
8. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz  273
IV. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  273
A. Görevli Yargı  274
B. Yetkili Mahkeme  274
C. Ehliyet  278
1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti  279
2. Malik Olmamakla Birlikte Plandan ya da Plan Değişikliğinden Doğrudan Etkilenenler  281
3. Kiracının Dava Açma Ehliyeti  283
4. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  283
5. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti  288
6. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti  289
7. Baroların Dava Açma Ehliyeti  291
8. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti  293
9. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  297
10. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti  297
11. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi  300
12. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti  300
13. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  302
14. Belediye Başkanının Dava Açma Ehliyeti  305
15. Büyükşehir Belediye Başkanının Dava Ehliyeti  305
16. Mülki Amirlerin Belediye Meclisi Kararlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti  306
17. Valinin Dava Açma Ehliyeti  308
18. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyeti  308
19. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti  312
20. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  313
21. Sendikaların Dava Açma Ehliyeti  315
22. Bakanlıklar Tarafından Onaylanan Planları İlan Etmekle Yükümlü İdarelerin Dava Açma Ehliyeti  317
D. Dava Açma Süresi  318
1. İmar Planlarına İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  318
2. İmar Planlarına İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  321
3. İYUK 11. Maddenin Uygulanması  327
4. Uygulama İşlemi Üzerine Planlara Dava Açılması  330
a. Genel Kural  330
b. Uygulama İşlemi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar  333
5. Plan Değişikliği Talep Edilmişse  337
6. İşlem Yok Hükmünde İse  338
E. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  339
1. Genel Olarak  339
2. İlan Edilmeyen Planların Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  339
3. Bir Başka Kurumun Onayına Tabi İmar Planlarının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği  342
F. Husumet  343
G. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  344
V. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUCA BAĞLANMASI  344
A. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişilik Meselesi  345
1. Çözümü Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bilirkişi Görevlendirilmesinin Zorunlu Olması  345
2. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  347
3. Özellik Arz Eden Planlara Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Kurulunda Uzman Bulundurulması Zorunluluğu  349
4. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi İncelemesi ve Raporuyla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  350
B. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Yürütmenin Durdurulması  353
C. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davanın Esasının Görülmesi  357
D. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Temyiz  361
E. İmar Planlarının İptal Edilmesinin Sonuçları  361
1. İmar Planların İptali  361
2. Plan Değişikliklerinin İptali  364
VI. İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  366
VII. İMAR PLANINA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  368
İkinci Bölüm
PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)
İŞLEMLERİNE İTİRAZ VE DAVA
I. GENEL OLARAK PARSELASYON İŞLEMLERİ  371
A. Yasal Dayanak  371
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  373
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  377
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep (Hukuki Dayanak) Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  377
1. İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Parselasyon Yapılması  378
2. Parselasyon İşleminin İmar Planına Uygun Olmaması  381
3. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  382
4. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  387
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  388
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık: İnşaata Elverişli Parsel Üretmek Dışında Amaçlarla Parselasyon Yapmak  388
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  389
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  389
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  396
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  397
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  397
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  398
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  399
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  400
1. Genel Yetki Kuralları  400
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde/Dışında  400
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  401
(1) Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  401
(2) Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  401
(3) İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Onayına Tabi Olması  401
(a) Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  401
(b) Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  402
(c) Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  403
(d) Gönderme Zamanı  403
(e) Büyükşehirlerde Onay Mercii  403
(f) Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  404
c. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  404
2. Özel Yetki Kuralları  405
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  405
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  406
(1) Genel Olarak  406
(2) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  407
c. Endüstri Bölgelerinde  408
d. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  408
e. Gecekondu Alanlarında  410
f. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  411
g. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  412
h. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  412
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  412
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  413
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında  413
(4) Resmi Bina Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  413
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlar  413
i. Atatürk Orman Çiftliğinde  414
j. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  414
k. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  414
l. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  415
m. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  415
n. Toplu Konut Alanlarında  415
o. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  417
p. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  417
q. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  417
r. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  418
s. Boğaziçi Alanında Planlama  418
t. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  418
(1) Genel Olarak  418
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  419
u. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  419
v. Milletvekilleri Lojmanları  419
w. Türk Boğazlar Bölgesinde  420
x. Olimpiyat Köyünde  420
y. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  420
z. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  420
aa. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  421
bb. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  421
cc. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  422
dd. Milli Parklarda  423
ee. İskan kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda  423
ff. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  423
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında)  423
hh. Balıkçı Barınaklarında  424
ii. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  424
D. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması  424
1. Belediyelerde  424
2. İl Özel İdarelerinde  427
3. Diğer İdarelerde  428
E. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması  428
1. Meslek Türü Açısından Gereklilik  428
2. Mesleki Yeterlilik Şartı  428
3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  430
F. Parselasyon Yapılırken Tapudaki Mülkiyet Durumunun Dikkate Alınmaması  431
G. Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Alanının Hatalı Tespiti  432
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı  433
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  435
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  436
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  436
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  441
6. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  442
H. Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi  443
1. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  445
2. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  450
İ. Sit Alanları İçin İzin Alınmaması  451
J. Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi  453
1. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  453
2. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  455
3. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  456
K. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması  457
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  457
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  458
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  458
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  459
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  459
c. Kaba Hatalar  461
(1) Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  464
(2) Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  465
(3) Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  467
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  467
L. Düzenleme Ortaklık Payı ile İlgili Hatalar  467
1. Hiç Hesaplanmadan Yasal Sınırdan DOP Alınması  467
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenerek Kesinti Yapılması  468
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması  469
a. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  470
(1) Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  471
(2) Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  472
(3) Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  472
(4) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  473
(5) Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  474
(6) Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  474
b. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  474
(1) İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  475
(2) Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  475
(3) Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  475
(4) Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  476
(5) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  476
(6) Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  476
c. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  477
d. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  477
(1) Genel Olarak Kesinti Şekli  477
(2) Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  477
(3) Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  479
(4) Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  480
(5) Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  480
e. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  481
4. Hesaplamada Bulunan Orandan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  483
5. Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  485
6. Değer Artışı Olmayan Parsellerden DOP Alınması  486
7. Daha Önceden DOP Alınmış Parsellerden İkinci Kez DOP Alınması  489
a. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  489
b. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  491
(1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  491
(2) 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  491
(3) 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  493
c. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  494
d. Daha Önceden Kesinti Yapıldı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  495
(1) 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  497
(2) 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Yola Terk Yapılan Parseller  498
(3) 3194 sayılı Kanun Kapsamında Umumi Hizmetler İçin Yapılan Bağışlar  500
(4) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Yola Terk Yapılan Parseller  501
(5) 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  502
(6) Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  504
(7) 1351 sayılı Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazaifine Dair Kanun Kapsamında Terk Edilen Yerler  504
8. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınmaması  505
9. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  508
10. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanmaması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  511
a. Kanun’da Sayılanlar  512
(1) Yollar  512
(2) Meydanlar  513
(3) Parklar  513
(4) Yeşil Alanlar  513
(5) Çocuk Bahçeleri  515
(6) Otoparklar  515
(7) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  515
(8) İbadet Yerleri  516
(9) Karakollar  516
(10) Su Yolları  516
b. Kanun’da Sayılmayanlar  517
(1) Pazaryerleri  517
(2) Semt Spor Alanları  518
(3) Ağaçlandırılacak Alanlar  519
(4) Çay Bahçeleri  521
11. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  521
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması  522
1. Genel Olarak  522
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  523
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  525
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  526
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  526
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  526
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması  527
1. Yasal Dayanak  528
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  530
3. KOP Oranının Hesaplanması  532
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  534
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  534
6. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  534
O. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması  536
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  536
2. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  540
a. Hukuki Zorunluluk Halleri  542
(1) Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  542
(2) Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  543
(3) Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  544
(4) Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  545
b. Teknik Zorunluluk Halleri  545
(1) Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  545
(2) Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  545
c. Fiili Zorunluluk Halleri  548
(1) Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  548
(2) Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  549
3. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  550
a. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  551
b. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  552
c. İlkeler Çatışması  554
P. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılması  554
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  555
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  558
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  558
(1) Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  558
(2) Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  560
(3) Şartların Denetimi  565
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması Durumunda Hisse Çözümü  565
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  565
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  566
Q. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması  569
R. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  569
1. Genel Olarak  569
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  573
S. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  575
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  575
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  577
T. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  578
1. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Tescilinde Uygulama  579
2. Değerlendirmemiz  581
3. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  584
U. Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması  585
1. Kıyılarda Parselasyon Yapılması  587
2. Ormanlarda Parselasyon Yapılması  588
3. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  590
4. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  591
5. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  592
V. Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması  593
W. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması  595
X. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  598
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  599
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  600
3. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  601
4. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  602
Y. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi  602
1. Belediyelerin Uygulamaları  603
2. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  605
3. Danıştay’ın Görüşü  608
Z. Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi  614
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  614
2. Cetvellerin Düzenlenmesi  614
a. Özet Cetveli  614
b. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  617
c. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  618
d. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  619
e. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  620
AA. Parselasyonun Onayının Hatalı Şekilde Yapılması  621
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN TESCİLİ, TEBLİĞİ VE BU İŞLEMLERE İTİRAZ  624
A. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  624
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  624
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  625
3. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  626
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  626
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  626
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz  631
1. İtirazın Yapılacağı Merci  631
2. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  632
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  632
A. Görev ve Yetki  632
1. Görevli Yargı  632
2. Yetkili Mahkeme  635
B. İdari Merci Tecavüzü  636
C. Ehliyet  636
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  637
a. Genel Olarak  637
b. Taşınmazı Düzenleme Alanı Dışında Bırakılan Malikin Dava Açma Ehliyetti  638
c. Parselasyona Tabi Tutulan Taşınmazı Sonradan Edinen Kişinin Dava Açma Ehliyeti  639
d. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  641
e. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  641
f. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  642
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  642
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  643
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  644
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  645
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  645
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  646
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  647
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  648
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  649
i. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  650
j. Ormanlar İçin Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  652
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  653
E. Dava Açma Süresi  655
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  656
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  660
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  667
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  669
5. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planlara Karşı Açılacak Davalarda Süre  672
F. Husumet  672
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 5. Maddesine Uygun Olması  673
1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  675
2. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  678
V. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  679
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  679
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  680
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  681
B. Yürütmenin Durdurulması  682
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  683
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  684
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  687
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  690
D. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  693
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  693
A. Genel Olarak  693
B. Yerine Getirme Zorunluluğu  694
C. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi İçin İdareye Başvuru  695
1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  695
2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  696
D. Yerine Getirme Şekli  697
1. Genel Olarak  697
2. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  698
3. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  699
4. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  700
E. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılabilecek Davalar  701
1. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  704
a. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Gerekliliği  706
b. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  708
c. Husumet  708
d. Kararın Sonuçları  709
2. Tapu Müdürlüğüne İdari Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki İşleme Karşı İptal Davası Açılması  712
3. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  715
a. Genel Olarak  715
b. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  715
(1) Görev ve Yetki  715
(2) İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  715
(3) Ehliyet  720
(4) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  720
(5) Süre  720
(a) Tam Yargı Davası Açma Süresi  720
(b) Sürenin Başlangıcı  720
(6) Husumet  720
c. Tam Yargı Davasının Esası  720
VII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  722
VIII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  724
Üçüncü Bölüm
AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK,
İHDAS İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DAVALAR
I. GİRİŞ  727
A. Yasal Dayanak  727
B. İş Akış Süreci  728
C. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yetki  728
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde  728
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  729
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda  730
4. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  730
II. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  730
A. Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması  730
B. Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması  733
C. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi  734
1. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İçin Malikler Tarafından Harita Yaptırılmış Olması  734
2. Ayırmanın İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlarının Sağlanması  736
a. İmar Planı Bulunan Alanlarda Ayrıma/Birleştirme Şartları  736
(1) İfraz/Tevhitte İmar Planına Uygunluk  736
(2) İfraz/Tevhitte Parselasyon Şartı  736
(3) İfraz/Tevhitte Asgari Parsel Büyüklüklerine Uygunluk Şartı  738
(4) İfraz/Tevhitte Yapı Estetiğini ve Sokak Silüetini Bozmama Şartı  738
(5) Kademe Hattına Uygunluk Şartı  739
(6) İfrazda Yola Cephe Şartı  739
(7) Afet Alanlarında İfraz Yasağı  739
(8) Farklı Yapılaşma Koşullarına Sahip Parsellerin Tevhidi  740
(9) Kamu Hizmetleri İçin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılan İfraz/Tevhitler  740
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  741
c. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Ayırma İşleminin Şartları  741
d. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Ayırma İşleminin Şartları  742
e. Özel Mevzuatıyla Getirilen Kısıtlamalar  743
(1) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  743
(2) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  743
(3) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  745
(4) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  745
(5) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  746
(6) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  746
3. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri Nedeni ile DOP Talep Edilmesi  746
4. Ayırma ve Birleştirmenin Yola Terk veya Kamulaştırma Şartına Bağlanamaması  747
5. Ayırma ve Birleştirme Harcının Hatalı Olarak Tahsil Edilmesi  749
a. Genel Olarak Ayırma ve Birleştirme Harcı  749
b. İstisnalar  749
c. Tarife  751
7. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yüzölçümü Hataları  752
D. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçerisinde Onaylanmaması  752
E. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması  752
III. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  754
A. Görev ve Yetki  754
B. İdari Merci Tecavüzü  755
C. Ehliyet  755
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  755
E. Süre  755
F. Husumet  756
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  756
IV. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ESASININ GÖRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  756
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  756
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  756
C. Davanın Karara Bağlanması  757
D. Kararın Temyizi veya İstinafı  758
Dördüncü Bölüm
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ
İŞLEMLERE İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  759
A. İş Akış Şeması  759
B. Ruhsat Verme Yetkisi  760
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  761
2. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  762
3. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Yatırımlarda  764
4. Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  764
5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  764
a. Genel Yetki  764
b. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  765
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  765
7. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  765
8. Atatürk Kültür Merkezinde  766
9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  766
10. Haydarpaşa Limanında  766
11. 5104 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  767
12. Türk Boğazlar Bölgesinde  767
13. Organize Sanayi Bölgelerinde  767
14. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  768
15. Endüstri Bölgelerinde  768
16. Özel Endüstri Bölgelerinde  769
17. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde  769
18. Özel Çevre Koruma Alanında Kalan Yapılar  770
19. Kıyılarda, Doldurma ve Kurutma Suretiyle Elde Edilen Alanlarda  770
20. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  770
21. Büyükşehirlerdeki Akaryakıt İstasyonlarında  770
22. Alışveriş Merkezlerinde  771
C. Ruhsat Alma Zorunluluğu  771
D. Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar  772
1. Yapı Kavramına Dahil Olmayan İnşaatlar  773
2. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak Enerji, Ulaşım ve Benzeri Tesisler  776
3. Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu Sınırları İçinde Kurulacak Tesisler  779
4. Basit Tamirat  780
a. Taşıyıcı Sistemi Etkilememek  781
b. Kapalı Alan Oluşturmamak  783
c. Belediye İmar Yönetmeliklerine Uygun Olmak  786
d. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Uygunluk  786
5. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar  787
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak  787
b. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği  787
c. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması  789
d. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir  790
e. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması  792
(1) TAKS  792
(2) Bahçe Mesafeleri  792
(3) Bina Cepheleri ve Derinlikleri  792
(4) Bina Yükseklikleri  792
(5) Binalara Kot Verilmesi  793
(6) Bir Parsele Birden fazla Yapı Yapılması  793
(7) Binalarda Bulunması Gereken Unsurlar  793
f. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Yapılmış Olması  793
g. Valilik İncelemesinin Yapılmış ve Muhtarlık İzninin Alınmış Olması  794
6. Büyükşehir Belediyesinde Mahalleye Dönüşen 5000’den Az Nüfuslu Köylerde Yapılacak Yapılar  796
7. Halk Konutları  796
8. 2981 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yapıların Durumu  796
9. Şantiye Binaları  799
10. Plansız Alanda Bulunan Madencilik Tesisleri  801
11. İstinat Duvarları  801
II. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  801
A. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  802
1. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporunun Verilmesi  802
2. Kanal Kotu Tutanağının Verilmesi  803
B. İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi  803
1. Gerekli Koşullar Gerçekleştiği Halde İmar Durumu Belgesinin Verilmemesi  804
a. İmar Durumu Belgesi Verilmesi İçin İmar Planı Zorunluluğu ve İmar Parseline Dönüşme Şartı  805
b. Parselasyon İşlemleri Davalı Alanlarda İmar Durumu Belgesi ve Ruhsat Verilmesi  807
c. Alt Yapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  807
d. Kayıt ve Suret Harcının Yatırılmış Olması  807
(1) Genel Olarak Kayıt ve Suret Harcı  807
(2) İstisnalar  807
(3) Tarife ve Matrah  808
2. İmar Durumu Belgesinin İmar Planına ve İmar Mevzuatına Aykırı Olması  809
a. Genel Olarak İmar Planına ve İmar Mevzuatına Uygunluk Şartı  809
b. Üst Ölçekli Planı Değiştirilmiş Alanlarda İmar Planına Uygunluk  809
d. Çizim Tekniğine Uygunluk ve Açıklık  810
e. Yola Cephesi Olmayan Parsellerde İmar Durumu Belgesinin Verilmesi  810
C. Bina Kotunun Hatalı Verilmesi  810
1. Yoldan Kotlandırma  812
2. Tabii Zeminden Kotlandırma  813
3. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  814
4. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  814
5. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  814
a. Genel İlkeler  814
b. Ön Bahçelerin Tesviyesi  815
c. Yan Bahçelerin Tesviyesi  816
d. Arka Bahçelerin Tesviyesi  816
D. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  816
1. Projelerin Gerekli Eğitimi Almış Meslek Gruplarınca Hazırlanması  817
a. Meslek Grubu Şartı  817
b. Fen Adamlarının Proje Hazırlama Yetkisi  818
c. Oda Tescil Zorunluluğu  819
2. Projelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Usullere Uyulması  820
a. Mimari Proje ve Yapı Aplikasyon Projesi  820
b. Statik Proje  822
c. Mekanik Tesisat Projesi  823
d. Elektrik Tesisat Projesi  823
e. Isı Yalıtım Projesi  823
3. Projelerin İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması  825
a. İmar Planına ve İlgili İdare İmar Yönetmeliklerine Uygunluk  825
(1) Genel Olarak  825
(2) Ruhsat Süresi İçerisinde Plan Değişikliği Yapılması Durumu  825
(3) Ruhsat Süresi İçinde Planın İptal Edilmesi  826
b. Yapılaşma Konusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygunluk  826
(1) Merkezi İş Alanı Yapılaşma Koşulları  826
(2) Sanayi Bölgesi Yapılaşma Koşulları  827
(3) Park Alanları Yapılaşma Koşulları  827
(4) Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları Yapılaşma Koşulları  827
(5) Spor ve Oyun Alanları Yapılaşma Koşulları  828
(6) Stadyum Yapılaşma Koşulları  828
(7) Konut Alanı Yapılaşma Koşulları  828
(8) Ticaret Alanı Yapılaşma Koşulları  829
(9) Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut Gibi Karma Kullanım Alanları Yapılaşma Koşulları  829
(10) Sosyal Mekânlar Yapılaşma Koşulları  830
(11) İbadet Yeri Yapılaşma Koşulları  830
c. Projelerde TAKS, KAKS ve Bahçe Mesafeleri  831
(1) Projelerde Taban Alanı ve TAKS  831
(2) Projelerde Katlar Alanı ve KAKS  833
(3) Bahçe Mesafeleri  835
d. Projelerin İmar Durumu Belgesine, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna, Yol Kotu Tutanağı ve Kanal Kotu Tutanağına Uygun Olması  836
e. Projelerin, İmar Planı Olmasına Rağmen Planda Hüküm Bulunmayan Hallerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun Olması  837
(1) Kat Yükseklikleri  837
(2) Bahçe Mesafeleri  838
(3) Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  839
(4) Bina Girişleri ve Rampaları  840
(5) Merdivenler  842
(6) Işıklıklar ve Hava Bacaları  843
(7) Bacalar  844
(8) Akaryakıt Servis İstasyonları  845
(9) Fosseptikler  846
(10) Korkuluklar  846
(11) Kapı ve Pencereler  847
(12) Çatılar  848
(13) Çıkmalar  850
(14) Saçaklar  851
(15) Bahçe Duvarları  851
(16) Portikler  852
(17) Fırınlar  852
(18) Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  853
(19) Tuvaletler  854
(20) Çay Ocakları  854
(21) Yığma, Ahşap ve Kâgir Yapılarda Aranan Şartlar  854
(22) Bodrumlar  855
(23) Müştemilatlar  856
(24) Paratonerler  857
(25) Yapı Ünite Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları  857
f. İmar Planı Bulunmayan Belediyelerin Yerleşik Alanlarında Yapılaşmayla İlgili Koşullara Uygunluk  857
(1) Bahçe Mesafeleri  857
(2) Bina Cephesi ve Derinliği  858
(3) Bina Yükseklikleri  858
(4) Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı  859
(5) Yapı Yerinin Tayini  859
(6) Binalara Kot Verilmesi  860
(7) Genel Olarak Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar  860
(8) Çıkmalar  861
(9) Işıklıklar ve Hava Bacaları  861
(10) Konutlarda Bulunması Gereken Odalar  861
(11) İç Yükseklikler  862
(12) Pencereler  862
(13) Kapılar  862
(14) Merdivenler  862
(15) Bacalar  864
(16) Kapalı Çarşılar ve Pasajlar  864
(17) Sıhhi Tesisler  865
(18) Bodrumlar  865
(19) Bahçe Duvarları  865
g. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında, Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar  866
h. Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Plansız Alanlarda  866
(1) KAKS  866
(2) Bahçe Mesafeleri  867
(3) Yapılarla İlgili Hükümler  867
i. Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Tip Mimari Projeye Uygunluk  868
j. Yöresel Mimariye Uygunluk  868
k. Projelerde Sığınak Düzenleme Zorunluluğu  869
(1) Sığınak Zorunluluğu  869
(2) Sığınakların Özellikleri  870
l. Projelerde Asansör Zorunluluğu  871
m. Projelerde Otopark Zorunluluğu  872
n. Projelerde Kapıcı Dairesi Zorunluluğu  874
o. Projelerde Yapı Denetim Kuruluşu Onayı  876
p. Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı  876
q. Mimari Projelerin Hazırlanmasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  876
r. Projelerin Hazırlanmasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması  877
s. Standartlara Uygunluk  878
t. Engelliler İçin Yürürlüğe Konulan Mevzuatın Dikkate Alınması  878
u. Diğer Mevzuata Uygunluk  878
v. Plan/Proje Tasdik Harcının Yatırılmış Olması  879
(1) Genel Olarak Plan/Proje Tasdik Harç  879
(2) Matrah  879
(3) İstisnalar  879
(4) Tarife  880
4. Projelerin Onaylanması/Onaylanmaması  880
E. Maliklerin ya da Kat Maliklerinin Tamamının Başvurusu Olmadığı Halde Ruhsat Verilmesi  881
F. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi  885
1. Ruhsat Verilmesi İşlemlerinde Özel Durumlar  885
a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yaptırılacak Diğer Tesislere Ruhsat Verilmesi  885
b. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile İlgili Yapılar  888
c. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Yapılar  888
d. Baz İstasyonlarında Ruhsat  889
e. Kıyılarda Ruhsat  891
f. Doğal Gaz İletim, Dağıtım Hatları ile Depolama Tesislerinde  892
g. Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Şartı  893
h. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisinde Kalan Konularda İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni  893
2. Ruhsat Verilmesi İçin Gerekli Şartlar  894
a. Gerekli Belgelerle Birlikte Müracaat  895
(1) Tapu Yoksa Tapu Yerine Geçen Belgeler  895
(2) İdarece Onaylı Projeler  896
(3) Numarataj Bilgileri  897
(4) Diğer Evraklar  897
b. Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırılık Bulunmaması  897
c. Otopark Ücretinin Ödenmesi  898
d. Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcının Ödenmesi  898
(1) Genel Olarak Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcı  898
(2) İstisnalar  899
(3) Tarife  899
e. Kanal Katılım ve Yol katılım Paylarının Ödenmesi  900
f. İlgili Mevzuatı Uyarınca Alınması Gerekli İzinlerin Alınması  900
(1) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İçin İzin Alınmış Olması  900
(2) ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yapılar İçin ÇED Kararı Alınması  901
(3) Sit Alanlarında Kalan Yapılar İçin Koruma Kurullarından İzin Alınması  902
(a) Gruplandırma Şartı  902
(b) İzin Verme Yetkisi  903
(c) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Esaslı Onarım  903
(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Tesisler  903
(5) Havaalanları Çevresinde Yapılacak Yapılar  903
(6) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamındaki Yapılar  904
(7) Ormanlarda Gerekli İzinlerin Alınmış Olması  904
(a) Devlet Ormanlarında  904
(b) Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu İdarelerine Ait Ormanlarda  905
(c) Özel Ormanlarda  905
(8) Özel Hastanelerde  905
(9) Su Taşkınına Uğrama Riski Altında Olan Yerlerde İzin Alınmış Olması  906
(10) İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarında  906
(a) Mutlak Koruma Alanı  907
(b) Kısa Mesafeli Koruma Alanı  907
(c) Orta Mesafeli Koruma Alanı  908
(d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı  910
g. Bina İnşaat Harcının Ödenmesi  911
(1) Genel Olarak Bina İnşaat Harcı  911
(2) İstisnalar  911
(3) Mükellef  912
(4) Matrah  912
(5) Tarife  913
(6) Harcın Ödenmesi ve Ödeme Yeri  914
h. Gelişme Alanlarında Ruhsat Verilecek Ruhsatlar İçin Teknik Alt Yapı Bedelinin Ödenmesi  914
3. Müracaatın Değerlendirilmesi  916
G. Ruhsatın Yenilenmesinde Uygulanacak Şartların Yanlış Belirlenmesi  916
1. Beş Yıllık Süre İçerisinde Yenileme Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  917
2. Ruhsat Süresi Geçtikten Sonra Başvuru Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  920
a. Yapının Ruhsatsız Hale Gelmesi  920
b. Yeniden Ruhsat Alınma Zorunluluğu  921
c. Yeni Ruhsat Talebinde Uygulanacak Hükümler  922
3. Tamamlandığı Halde Yapı Kullanma İzni Verilmemiş Yapılar  923
H. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  923
1. Yapı Kullanma İzni Alma Zorunluluğu  923
2. Yapı Kullanma İzni Almanın Şartları  924
a. Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmış ve Tamamlanmış Olması  924
(1) Temel Vizesi Almak  925
(2) Su Basmanı Vizesi Almak  925
(3) Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Almak  925
b. TSE Standartlarına Uygun Malzeme Kullanılması  926
c. Yapı Denetim Firmasının Raporu  926
d. SGK İlişiksiz Yazısının İstenilmesi  926
e. Enerji Kimlik Belgesinin Alınması  928
f. Cins Tashihinin Yapılması  929
g. Yapı Kullanma İzni Harcının Ödenmesi  931
(1) Genel Olarak Yapı Kullanma İzni Harcı  931
(2) Matrah  931
(3) Tarife  931
(4) Mükellef  932
(5) İstisnalar  932
h. Müracaat  932
i. Yapı Müteahhidinin, Şantiye Şefinin, Mimari Proje Müellifinin İmzası  934
3. Müracaat ve Değerlendirme  934
III. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  938
A. Görev ve Yetki  938
B. Ehliyet  938
C. İdari Merci Tecavüzü  939
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  939
1. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  939
2. İmar Durumu Belgesinin Dava Konusu Yapılabilmesi  940
3. Yol Kotu Tutanağı  941
4. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  942
5. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi, Ruhsatın Uygun Şekilde Yenilenmemesi  942
6. Yapı Kullanma İzni Belgesi  942
E. Süre  943
F. Husumet  945
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  945
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUÇLARI  945
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  945
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  945
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  945
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  945
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  946
C. Davanın Esasının Karara Bağlanması  946
D. Kararın Temyizi  946
V. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  947
VI. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  948
Beşinci Bölüm
İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI
İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  951
A. Genel Olarak İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemleri  951
B. İş Akış Şeması  953
II. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  953
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  953
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yıkım Yetkisi  954
2. Büyükşehir Belediyelerinde Yıkım Yetkisi  954
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Yıkım Yetkisi  956
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  957
5. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  958
6. Organize Sanayi Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  958
7. İstanbul’da İçme Suyu Havzalarında  959
8. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  960
9. Kıyılarda Yıkım Yetkisi  960
10. Devlet Ormanlarında Yıkım Yetkisi  961
11. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yıkım Yetkisi  963
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Yapılması  964
C. Yapı Durdurma Tutanağın Yetkili Personel Tarafından Düzenlenmemesi  966
D. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri: Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  968
1. Genel Olarak Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  968
2. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  968
3. Ruhsatlı Olarak Başlanan Fakat Ruhsat Yenilemesi Yapılmayan Yapılar  969
4. Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  970
a. Genel Olarak  970
b. Kabili Tecviz Hata  971
c. Başkasının Taşınmazına Tecavüzlü Yapı  972
d. Hatalı Olarak Düzenlenen Ruhsata ya da Onaylanan Projelere Dayanılarak Yapılan Yapılar  972
5. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  977
E. Yapı Durdurma veya Tespit Tutanağı Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması  977
F. İnşaatın Durdurulma Nedeninin Tutanakta Açıkça Belirtilmemesi  980
G. Tutanakta Tebligata Dair Hususların Bulunmaması  980
H. Durdurma Tutanağının Yapıya Asılmaması  981
İ. Kısmen Aykırı Yapının Tamamını Durdurulması ve Mühürlenmesi  983
J. Yapının Ruhsatlandırılmaması veya Yıkılmaması Durumunda İdarece Gerçekleştirilecek Yıkımın Masraflarının Yüzde Yirmi Fazlasıyla Tahsil Edileceğine Dair Bildirimde Bulunulması  983
K. Ruhsat Alınması İçin Uygun Süre Verilmemesi  984
1. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olan Yapılar  985
2. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olmayan Yapılar  989
L. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıda Ruhsat veya Yapı Kullanma İzni İptal Edilmeden Yıkım Kararı Alınması  991
M. Encümen Kararı Alınmaması  993
N. Encümen Kararında İşlemin Dayanağının Gösterilmemesi  994
III. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  995
A. Görev ve Yetki  995
B. İdari Merci Tecavüzü  996
C. Ehliyet  997
1. Taşınmaz Maliki  997
2. Yapı Sahibi  998
3. İnşaatı Yapan Müteahhit  998
4. Kiracı  999
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1000
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1000
2. Yapı Durdurma Tutanağı  1002
3. Encümen Tarafından Alınan Yıkım Kararları  1003
E. Süre  1004
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1004
2. Durdurma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre  1004
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararlarına Karşı Açılacak Davalarda Süre  1005
F. Husumet  1006
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1007
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  1007
A. Yürütmenin Durdurulması  1007
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1007
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi Gereken ve Gerekmeyen Durumlar  1007
2. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1008
C. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  1008
D. Davanın Karara Bağlanması  1009
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim Hakkında Açılan Dava  1009
2. Durdurma İşlemleri Hakkında Açılan Dava  1011
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararı Hakkında Açılan Dava  1011
E. Kararın Temyizi  1012
Altıncı Bölüm
TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN
YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  1013
A. Yasal Dayanak  1013
B. İş Akış Şeması  1014
II. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1015
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1015
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1016
C. Rapor Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması veya İşlemin Dayanağı Olan Raporun Hatalı Olması  1016
D. Tehlike Arz Etmeyen veya Esaslı Tamiratla Tehlike Arz Etmeyecek Duruma Getirilebilecek Yapıların Yıktırılması  1017
E. Kültür ve Tabiat Varlıkları İçin Koruma Kurullarından İzin Alınmaması  1017
F. Tebligatın Usulüne Uygun Yapılmaması  1019
III. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1019
A. Görevli Yargı  1020
B. Yetkili Mahkeme  1022
C. İdari Merci Tecavüzü  1022
D. Ehliyet  1022
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1024
F. Süre  1026
G. Husumet  1027
H. Dilekçenin İYUK’un 3. ve 5. Maddelerine Uygun Olup Olmadığı  1027
IV. İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1027
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1027
B. Davanın Esasının Karara Bağlanması  1027
Yedinci Bölüm
İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARLA İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR
I. GİRİŞ  1029
A. Yasal Dayanak  1029
B. İş Akış Süreci  1032
II. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1033
A. Para Cezasının Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1033
1. Belediye Sınırları İçinde  1033
2. Mücavir Alanlarda  1033
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  1034
4. Büyükşehir Belediyelerinde  1034
5. Organize Sanayi Bölgelerinde  1035
6. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  1036
7. Kıyılarda  1036
8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  1037
9. Serbest Bölgelerde  1037
10. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetksi  1038
B. Para Cezasının İdarenin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1038
C. Para Cezası Uygulanmasını Gerektiren Fiillerin Tespitinin Yapılmadan Ceza Uygulanması  1039
D. Para Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutanakların Gerekli Bilgileri İçermemesi  1041
E. Tespit Tarihinden Makul Süre Geçtikten Sonra Para Cezası Uygulanması  1043
F. Para Cezası Uygulanması Gerekmeyen Durumlarda Ceza Uygulanması  1045
1. Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1048
a. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  1048
b. Ruhsat veya Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1049
c. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  1052
d. Ruhsat Süresi Dolmuş Yapılar  1052
e. Ruhsat Alınması ve Aykırılıkların Giderilmesi Durumunda Para Cezası uygulanıp Uygulanmayacağı  1053
f. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapı Yapmak  1054
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan, Yapının Cephelerini ve Diğer Yapı Elemanlarını Değiştiren İnşaat Yapmak veya Standartlara Aykırı Yapı Malzemesi Kullanmak  1055
3. Kanunun Diğer Maddelerinde Belirtilen Zorunluluklara Uymamak  1056
a. Özel Parselasyon ile Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satmak veya Almak  1056
b. 28. Maddedeki Yükümlülüklere Uymamak  1057
c. Ruhsatsız Yapılar İçin Ruhsat Almamak, Ruhsat ve Eklerine Aykırılığı Gidermemek  1059
d. Geçici İnşaat ve Tesislerin Yıktırılması  1059
e. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  1060
f. 35. Maddedeki Yükümlülüklere Uyulmaması  1060
g. Kapıcı Daireleri ve Sığınaklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1060
h. Otoparklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1061
i. Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması  1061
j. 41. Maddeye Aykırı Davranmak  1061
4. Köy Yerleşme Alanı Sınırı İçinde Muhtarlık İzni Olmadan Yapı Yapmak  1061
5. Tehlike Arz Eden Yapısını Yıkmamak  1062
6. Çevre Kanunu Kapsamında Ceza Verilen Hallerde Ayrıca İmar Para Cezası Uygulanıp Uygulanamayacağı  1062
G. Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1064
1. Temel Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1064
2. Artırım Sebeplerinin Hatalı Olarak Uygulanması  1068
3. Tekerrür Hükümlerinin Yanlış Uygulanması  1071
H. Para Cezasının Yanlış Kişiye Uygulanması  1075
1. Yapı Sahibi  1076
a. Genel Olarak  1076
b. Müteahhiti Uyaran Malikin Durumu  1078
c. Kat Mülkiyetine Tabi Binalarda  1078
d. Mirasçıların Durumu  1079
2. Özel Parselasyonla Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satan veya Alan Kişi  1080
3. Kiracı  1080
4. Fenni Mesul  1081
5. Müteahhit  1082
İ. Ceza İhbarnamesinin Hatalı Olarak Düzenlenmesi veya Süresinde Düzenlenmemesi  1082
III. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1083
A. Görevli Yargı  1083
B. Yetkili Mahkeme  1088
C. İdari Merci Tecavüzü  1089
D. Ehliyet  1089
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1090
F. Dava Açma Süresi  1091
G. Husumet  1091
H. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1091
IV. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1091
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1091
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  1091
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  1092
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1093
B. Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri  1093
C. Davanın Karara Bağlanması  1093
V. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1101
VI. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1103
Kaynakça  1105
İçtihatlar Dizini  1113
Kavramlar Dizini  1165
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
Bahtiyar Akyılmaz ...
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Tahsin Çayıroğlu
Nisan 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Selman Sacit Boz
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Süleyman Arslan ...
Mart 2020
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  7
Önsöz  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  46
Birinci Bölüm
İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA
I. İMAR PLANI KAVRAMI VE TÜRLERİ  47
A. Giriş  47
B. İmar Planı Kavramı  47
C. İmar Planlarının Önceliği  49
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri  49
2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar  50
3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri  50
4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri  50
D. Plan Amacında Kullanma Zorunluluğu  51
E. İmar Planı Türleri  51
1. Metropoliten Alan Planları  52
2. Mekânsal Strateji Planları  54
3. Çevre Düzeni Planları  55
4. Nazım İmar Planları  57
5. Uygulama İmar Planları  59
F. Plan Değişiklikleriyle İlgili Kavramlar  61
1. Plan Revizyonu (Revizyon İmar Planı)  61
2. Plan Değişikliği  61
3. İlave İmar Planı  61
II. İMAR PLANLARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  61
A. Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  62
1. Metropoliten Alan Planlarında Yetki  67
2. Çevre Düzeni Planlarında Yetki  69
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  69
b. Yerel Yönetimlerin Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  69
c. Yerel Yönetimlerce Süresinde Yapılmayan Çevre Düzeni Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılması  70
d. Çevre Düzeni Planları Konusunda Özel Yetkiler  71
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Yetki  72
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  72
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  73
c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  76
(1) Nazım İmar Planları Yapma Yetkisi  76
(2) Uygulama İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması  77
(3) Süresi İçerisinde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılmayan Uygulama İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılabilmesi  77
(4) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilmiş Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Yapılacak Planlarda Büyükşehir Belediyelerinin Yetkili Olması  78
(5) Büyükşehir Mücavir Alanlarında Plan Yapma Yetkisi  78
(6) İlçe Belediyesi Ait Planlama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Devredilebilmesi  79
d. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  79
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  80
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda Planlama Yetkisi  80
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında Planlama Yetkisi  80
(4) Resmi Bina ve Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  81
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  83
e. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi  83
(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  83
(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  84
(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  84
f. Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Planlama Yetkisi  85
(1) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgeler  85
(2) Gecekondu Alanlarında Plan Türleri  86
(3) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgelerde Genel Yetki Kuralı  86
(4) Büyükşehir Belediyelerinde Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Yetki  88
(5) Gecekondu Alanlarında Belediyeler Tarafından Hazırlanan Islah ve İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  88
(6) Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  88
g. Toplu Konut Alanlarında Planlama Yetkisi  89
h. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  91
(1) 2981 sayılı Kanunun Uygulama Alanı  91
(2) Islah İmar Planı Yapılabilecek Alanlar  92
(3) Islah İmar Planlarının Onayı  95
i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  95
(1) Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  95
(2) Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  96
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  96
(4) Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  97
j. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  98
k. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi  98
(1) Genel Yetki Kuralı  98
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  99
l. Sit Alanlarında Planlama Yetkisi  100
(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  100
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  101
(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  101
(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi  101
m. Milli Parklarda Planlama Yetkisi  101
n. Özelleştirme Kapsamındaki İdarelere Ait Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  103
(1) Genel Olarak  103
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  103
(3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları  103
o. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Yetkisi  105
p. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama Yetkisi  105
q. Afet Bölgelerinde Planlama Yetkisi  106
r. Boğaziçi Alanında Planlama Yetkisi  108
s. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi  110
(1) Kıyılarda Yapılacak Planlarda Genel Yetki  110
(2) Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi  111
(3) Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi  112
(4) Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi  113
t. Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Yetkisi  113
u. Endüstri Bölgelerinde Planlama Yetkisi  114
(1) Genel  114
(2) Özel Endüstri Bölgelerinde  114
v. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama Yetkisi  115
w. Türk Boğazlar Bölgesinde Planlama Yetkisi  116
x. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  117
y. Haydarpaşa Limanında Planlama Yetkisi  117
z. TCDD Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  118
aa. Atatürk Orman Çiftliğinde Planlama Yetkisi  118
bb. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  118
cc. Olimpiyat Köyünde Planlama Yetkisi  119
dd. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında Planlama Yetkisi  119
ee. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde Planlama Yetkisi  120
ff. Balıkçı Barınaklarında Planlama Yetkisi  121
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında) Planlama Yetkisi  121
hh. Yalova Termal Kaplıcalarında Planlama Yetkisi  122
ii. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda Planlama Yetkisi  123
jj. Atatürk Kültür Merkezinde Planlama Yetkisi  124
kk. İzmir Expo Alanında Planlama Yetkisi  124
ll. İskan Kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda Planlama Yetkisi  124
B. Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması  124
1. Çevre Düzeni Planlarında Plan Onama Yetkisi  125
2. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Plan Onama Yetkisi  126
a. Belediye Sınırları İçinde  126
b. Büyükşehir Belediyelerinde  126
c. Belediye Sınırları Dışında  126
C. Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması  126
1. Genel Olarak Müellif Şartı  126
2. Müelliflerin Nitelikleri  130
3. Müelliflerin Derecelendirilmeleri  131
4. Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Sicillerin Tutulması  133
5. Yeterlik Belgesinin İptali  134
6. Müelliflerin Sorumlulukları  134
D. Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi  135
1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  135
2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  135
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  136
E. Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması  136
1. Genel Olarak Veri Toplama Zorunluluğu  136
2. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması  138
3. Mekânsal Strateji Planı İçin Gerekli Veriler  138
4. Çevre Düzeni Planları İçin gerekli Veriler  139
5. Nazım İmar Planları İçin Gerekli Veriler  140
6. Uygulama İmar Planları İçin Gerekli Veriler  141
F. Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması  141
G. Gerekli İzinlerin Alınmaması  143
1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması  143
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlarla Planlanması  144
b. Diğer Tarım Arazileri  145
c. Tarımsal Amaçlı Planlamalarda İzin  145
2. Meralar İçin İzin Alınmaması  145
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Nazım İmar Planı Kapsamına Alınan Meralar  146
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İzin Alma Zorunluluğu  148
(1) Talep  148
(2) İnceleme  148
(3) Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  149
(4) Tescil  150
3. Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması  151
4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması  151
5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması  151
6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)  152
7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması  152
8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması  152
9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin  153
10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması  153
H. Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması  153
İ. Eşik Analizi Yapılmaması  154
J. Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması  155
1. Kazanılmış Hakların Korunmaması veya Dikkate Alınmaması  155
2. Planlama Sürecine Katılımın Sağlanmaması  155
3. Kentsel Asgari Standartların (Sosyal ve Teknik Altyapı İçin Gerekli Alanların) Ayrılmaması  156
a. Genel Olarak Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Belirlenmesi  156
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının İlgili Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  160
c. İbadet Yerlerinin Ayrılması  160
d. Otopark Alanlarının Ayrılması  161
(1) Semt veya Bölge Otoparkı Zorunluluğu  161
(2) Bina Otoparkı Zorunluluğu  161
e. İtfaiye Alanlarının Ayrılması  164
f. Fonksiyen Bölgelerinin Yeşil Kuşaklarla Ayrılması  164
g. Pazaryerlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  164
h. Toptancı Hallerinin Planlanması  165
ı. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemlerinin Planlanmasında Uyulması Gereken Esaslar  165
4. Hizmet Etki Alanı ve Yürüme Mesafelerine Uygun Planlama Yapılmaması  166
5. Araç Trafiğinin Azaltılması ve Toplu Taşımaya Ağırlık Verilmesi Hususlarına Dikkate Edilmemesi  168
6. Çevresel Gürültünün Dikkate Alınmaması  168
7. LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında Tampon Bölge Oluşturulmaması  169
8. Özellik Arz Eden Alanlarda Kurum Görüşlerinin Plana Yansıtılmaması  171
9. Demiryolları Yapı Yaklaşma Mesafesine Uyulmaması  171
10. Karayolu Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  171
11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Koruma Alanı Etüt Raporlarının Dikkate Alınmaması  172
12. Ham Petrol Boru Hattı Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  173
13. Ormanlarda Yapılacak Planlamalarda Orman Kanunu’na Aykırı Plan Yapılması  173
14. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenecek Taşınmazların Kullanımını ve Verimliliğini Etkileyecek Plan Yapılması  174
15. Milli Parklarda Uyulması Gereken İlkelere Uyulmaması  175
16. Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlara Uyulmaması  178
17. Zeytincilik Alanlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  180
18. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılacak Planlarda Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  181
19. Boğaziçi Alanında Uyulması Gereken Esaslara Uyulmaması  182
20. Islah İmar Planı Yapımı Esaslarına Uyulmaması  184
21. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  185
a. Genel Olarak Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  185
22. Bisiklet Yolu Zorunluluğu  186
K. Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması  186
1. Plan Değişikliklerinin ve Revizyonlarının Sebep Unsuru: Kamu Yararı Dışında Amaçlarla Plan Değişikliği Yapılması  187
a. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  187
b. İmar Planlarında İlave, Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  188
(1) Yeni Planlama Alanlarına İhtiyaç  188
(2) Üst Ölçekli Plana Uygunluğu Sağlama  189
(3) Kamu Yararı ve Zorunluluk  189
2. Plan Ana Kararlarının, Plan Sürekliliğinin, Bütünlüğünün, Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesinin Bozucu Plan Değişikliği Yapılması  190
3. Sosyal ve Teknik Alt Yapının Bozulması Sonucu Doğuraca Plan Değişikliği Yapılması  191
a. Zorunluluk  192
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Değişikliklerinde İlgili Yatırımcı Bakanlık veya Kuruluşların Görüşü Alınması  193
c. Eşdeğer Alan Ayrılması  197
4. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran İmar Planı Değişikliklerinde Komşu Parsellerin Haklarının İhlal Edilmemesi  197
5. İmar Yollarıyla İlgili Plan Değişikliklerinde Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Uyulmaması  198
6. Karayolu ve Çevresine İlişkin Olarak Yapılacak Planlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görüşünün Alınmaması  199
7. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlarda Görüş Alınmaması  199
8. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması  201
9. Plan Müellifinin Uygun Görüşünün Alınmaması  202
L. Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması  203
1. Üst Ölçekli Planı Bulunmayan Alanlarda Plan Yapılması  203
2. Üst Ölçekli Plana Aykırılık: Plan Hiyerarşisi ve Kademelenme  209
a. Genel Olarak Planlama Hukukunda Kademelenme  210
b. Planlama Kademeleri Arasında Hiyerarşi İlkeleri  212
c. Hiyerarşi İlkesinin Gerekçeleri  213
d. Genel Olarak Üst Ölçekli Plana Uygunluk Zorunluluğu  214
e. Plan Silsilesinin Bütünlük Arz Etmesi  219
f. Plan Ölçeğinden Kaynaklanan Farklılıklar  219
g. Sonradan Değiştirilen Üst Ölçekli Plana Uyum Zorunluluğu  221
h. Üst Ölçekli Mekânsal Planların Sosyo–Ekonomik Planlara Uygunluğu  221
ı. Nazım İmar Planlarının Üst Ölçekli Planlara Uygunluğu  222
i. Üst Ölçekli Planda Bulunmayan Hususlar  224
j. Üst Ölçekli Planı Olmasına Rağmen Süresi İçinde Alt Ölçekli Planın Yapılmaması  226
k. İmar Kanunu Gereğince Hazırlanan Planlar ile Özel Kanunlar Gereğince Hazırlanan Planlar Arasındaki Hiyerarşi  226
3. Her Planın Niteliğine Uygun Olarak Hazırlanmaması  227
4. Mekânsal Uyum  229
5. Esneklik  229
M. Kamu Yararı Amacı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak  230
1. Genel Olarak Mekânsal Planların Amacı: Kamu Yararı ve Hukuk Devleti İlkesi  230
a. Genel Olarak  230
b. Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması  233
c. Yapıların ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması  233
d. Engelliler, Çocuklar ve Yaşlıların Yaşam Koşullarının Dikkate Alınması  233
2. Alt Ölçekli Planı Yönlendirmek  233
3. Mekânsal Strateji Planları Açısından Özel Amaçlar  234
4. Çevre Düzeni Planlarında Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  234
N. Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi  235
1. Kullanım Bölgelemesi  239
2. Yoğunluk Bölgelemesi  239
3. Yapının Şeklinin ve Arsa Üzerinde Kapsayacağı Alana İlişkin Sınırlamaların Belirlenmesi  242
a. Yapı Nizamı  242
(1) Ayrık Nizam  243
(2) Blok Nizam  243
(3) Bitişik Nizam  243
b. TAKS ve KAKS  244
c. Bahçe Mesafeleri ile Bina Cepheleri ve Derinliklerinin Belirtilmesi  247
d. Diğer Mevzuatta Yer Alan Sınırlamalar  250
4. Yükseklik Bölgelemesi  250
O. Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması  251
1. Pafta  251
2. Gösterim  252
3. Plan Notları  254
4. Plan Açıklama Raporu  256
P. Planların Onaylanmasındaki Hatalar  256
1. Gerçek ya da Tüzel Kişiler Tarafından Hazırlanan Planların İdareye Sunulması ve İdarece Değerlendirilmesindeki Hatalar  257
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde  257
a. Meclis Onayı  257
b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  258
c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi  259
d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi  262
3. Belediye Sınırları Dışında  262
a. Onay  262
b. Kararın Valiye Gönderilmesi  262
III. İMAR PLANLARININ İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ  263
1. Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz  263
a. İlan  263
b. İmar Planlarına İtiraz  264
c. İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci  265
d. İtirazı Karara Bağlama Süresi  265
e. İtirazın Karara Bağlanması  265
2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz  265
3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz  267
4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  267
5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  270
a. Koruma Amaçlı Planların İlanı  270
b. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  270
c. Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara İtiraz  271
d. Islah İmar Planlarına İtiraz  272
6. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz  273
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz  273
8. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz  273
IV. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  273
A. Görevli Yargı  274
B. Yetkili Mahkeme  274
C. Ehliyet  278
1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti  279
2. Malik Olmamakla Birlikte Plandan ya da Plan Değişikliğinden Doğrudan Etkilenenler  281
3. Kiracının Dava Açma Ehliyeti  283
4. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  283
5. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti  288
6. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti  289
7. Baroların Dava Açma Ehliyeti  291
8. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti  293
9. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  297
10. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti  297
11. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi  300
12. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti  300
13. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  302
14. Belediye Başkanının Dava Açma Ehliyeti  305
15. Büyükşehir Belediye Başkanının Dava Ehliyeti  305
16. Mülki Amirlerin Belediye Meclisi Kararlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti  306
17. Valinin Dava Açma Ehliyeti  308
18. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyeti  308
19. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti  312
20. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  313
21. Sendikaların Dava Açma Ehliyeti  315
22. Bakanlıklar Tarafından Onaylanan Planları İlan Etmekle Yükümlü İdarelerin Dava Açma Ehliyeti  317
D. Dava Açma Süresi  318
1. İmar Planlarına İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  318
2. İmar Planlarına İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  321
3. İYUK 11. Maddenin Uygulanması  327
4. Uygulama İşlemi Üzerine Planlara Dava Açılması  330
a. Genel Kural  330
b. Uygulama İşlemi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar  333
5. Plan Değişikliği Talep Edilmişse  337
6. İşlem Yok Hükmünde İse  338
E. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  339
1. Genel Olarak  339
2. İlan Edilmeyen Planların Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  339
3. Bir Başka Kurumun Onayına Tabi İmar Planlarının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği  342
F. Husumet  343
G. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  344
V. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUCA BAĞLANMASI  344
A. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişilik Meselesi  345
1. Çözümü Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bilirkişi Görevlendirilmesinin Zorunlu Olması  345
2. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  347
3. Özellik Arz Eden Planlara Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Kurulunda Uzman Bulundurulması Zorunluluğu  349
4. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi İncelemesi ve Raporuyla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  350
B. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Yürütmenin Durdurulması  353
C. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davanın Esasının Görülmesi  357
D. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Temyiz  361
E. İmar Planlarının İptal Edilmesinin Sonuçları  361
1. İmar Planların İptali  361
2. Plan Değişikliklerinin İptali  364
VI. İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  366
VII. İMAR PLANINA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  368
İkinci Bölüm
PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)
İŞLEMLERİNE İTİRAZ VE DAVA
I. GENEL OLARAK PARSELASYON İŞLEMLERİ  371
A. Yasal Dayanak  371
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  373
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  377
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep (Hukuki Dayanak) Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  377
1. İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Parselasyon Yapılması  378
2. Parselasyon İşleminin İmar Planına Uygun Olmaması  381
3. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  382
4. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  387
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  388
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık: İnşaata Elverişli Parsel Üretmek Dışında Amaçlarla Parselasyon Yapmak  388
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  389
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  389
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  396
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  397
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  397
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  398
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  399
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  400
1. Genel Yetki Kuralları  400
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde/Dışında  400
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  401
(1) Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  401
(2) Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  401
(3) İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Onayına Tabi Olması  401
(a) Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  401
(b) Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  402
(c) Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  403
(d) Gönderme Zamanı  403
(e) Büyükşehirlerde Onay Mercii  403
(f) Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  404
c. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  404
2. Özel Yetki Kuralları  405
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  405
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  406
(1) Genel Olarak  406
(2) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  407
c. Endüstri Bölgelerinde  408
d. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  408
e. Gecekondu Alanlarında  410
f. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  411
g. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  412
h. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  412
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  412
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  413
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında  413
(4) Resmi Bina Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  413
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlar  413
i. Atatürk Orman Çiftliğinde  414
j. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  414
k. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  414
l. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  415
m. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  415
n. Toplu Konut Alanlarında  415
o. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  417
p. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  417
q. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  417
r. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  418
s. Boğaziçi Alanında Planlama  418
t. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  418
(1) Genel Olarak  418
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  419
u. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  419
v. Milletvekilleri Lojmanları  419
w. Türk Boğazlar Bölgesinde  420
x. Olimpiyat Köyünde  420
y. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  420
z. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  420
aa. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  421
bb. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  421
cc. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  422
dd. Milli Parklarda  423
ee. İskan kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda  423
ff. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  423
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında)  423
hh. Balıkçı Barınaklarında  424
ii. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  424
D. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması  424
1. Belediyelerde  424
2. İl Özel İdarelerinde  427
3. Diğer İdarelerde  428
E. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması  428
1. Meslek Türü Açısından Gereklilik  428
2. Mesleki Yeterlilik Şartı  428
3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  430
F. Parselasyon Yapılırken Tapudaki Mülkiyet Durumunun Dikkate Alınmaması  431
G. Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Alanının Hatalı Tespiti  432
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı  433
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  435
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  436
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  436
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  441
6. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  442
H. Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi  443
1. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  445
2. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  450
İ. Sit Alanları İçin İzin Alınmaması  451
J. Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi  453
1. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  453
2. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  455
3. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  456
K. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması  457
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  457
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  458
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  458
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  459
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  459
c. Kaba Hatalar  461
(1) Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  464
(2) Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  465
(3) Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  467
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  467
L. Düzenleme Ortaklık Payı ile İlgili Hatalar  467
1. Hiç Hesaplanmadan Yasal Sınırdan DOP Alınması  467
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenerek Kesinti Yapılması  468
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması  469
a. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  470
(1) Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  471
(2) Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  472
(3) Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  472
(4) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  473
(5) Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  474
(6) Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  474
b. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  474
(1) İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  475
(2) Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  475
(3) Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  475
(4) Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  476
(5) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  476
(6) Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  476
c. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  477
d. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  477
(1) Genel Olarak Kesinti Şekli  477
(2) Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  477
(3) Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  479
(4) Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  480
(5) Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  480
e. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  481
4. Hesaplamada Bulunan Orandan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  483
5. Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  485
6. Değer Artışı Olmayan Parsellerden DOP Alınması  486
7. Daha Önceden DOP Alınmış Parsellerden İkinci Kez DOP Alınması  489
a. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  489
b. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  491
(1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  491
(2) 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  491
(3) 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  493
c. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  494
d. Daha Önceden Kesinti Yapıldı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  495
(1) 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  497
(2) 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Yola Terk Yapılan Parseller  498
(3) 3194 sayılı Kanun Kapsamında Umumi Hizmetler İçin Yapılan Bağışlar  500
(4) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Yola Terk Yapılan Parseller  501
(5) 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  502
(6) Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  504
(7) 1351 sayılı Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazaifine Dair Kanun Kapsamında Terk Edilen Yerler  504
8. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınmaması  505
9. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  508
10. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanmaması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  511
a. Kanun’da Sayılanlar  512
(1) Yollar  512
(2) Meydanlar  513
(3) Parklar  513
(4) Yeşil Alanlar  513
(5) Çocuk Bahçeleri  515
(6) Otoparklar  515
(7) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  515
(8) İbadet Yerleri  516
(9) Karakollar  516
(10) Su Yolları  516
b. Kanun’da Sayılmayanlar  517
(1) Pazaryerleri  517
(2) Semt Spor Alanları  518
(3) Ağaçlandırılacak Alanlar  519
(4) Çay Bahçeleri  521
11. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  521
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması  522
1. Genel Olarak  522
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  523
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  525
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  526
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  526
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  526
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması  527
1. Yasal Dayanak  528
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  530
3. KOP Oranının Hesaplanması  532
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  534
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  534
6. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  534
O. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması  536
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  536
2. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  540
a. Hukuki Zorunluluk Halleri  542
(1) Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  542
(2) Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  543
(3) Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  544
(4) Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  545
b. Teknik Zorunluluk Halleri  545
(1) Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  545
(2) Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  545
c. Fiili Zorunluluk Halleri  548
(1) Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  548
(2) Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  549
3. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  550
a. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  551
b. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  552
c. İlkeler Çatışması  554
P. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılması  554
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  555
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  558
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  558
(1) Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  558
(2) Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  560
(3) Şartların Denetimi  565
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması Durumunda Hisse Çözümü  565
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  565
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  566
Q. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması  569
R. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  569
1. Genel Olarak  569
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  573
S. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  575
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  575
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  577
T. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  578
1. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Tescilinde Uygulama  579
2. Değerlendirmemiz  581
3. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  584
U. Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması  585
1. Kıyılarda Parselasyon Yapılması  587
2. Ormanlarda Parselasyon Yapılması  588
3. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  590
4. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  591
5. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  592
V. Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması  593
W. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması  595
X. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  598
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  599
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  600
3. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  601
4. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  602
Y. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi  602
1. Belediyelerin Uygulamaları  603
2. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  605
3. Danıştay’ın Görüşü  608
Z. Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi  614
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  614
2. Cetvellerin Düzenlenmesi  614
a. Özet Cetveli  614
b. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  617
c. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  618
d. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  619
e. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  620
AA. Parselasyonun Onayının Hatalı Şekilde Yapılması  621
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN TESCİLİ, TEBLİĞİ VE BU İŞLEMLERE İTİRAZ  624
A. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  624
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  624
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  625
3. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  626
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  626
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  626
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz  631
1. İtirazın Yapılacağı Merci  631
2. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  632
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  632
A. Görev ve Yetki  632
1. Görevli Yargı  632
2. Yetkili Mahkeme  635
B. İdari Merci Tecavüzü  636
C. Ehliyet  636
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  637
a. Genel Olarak  637
b. Taşınmazı Düzenleme Alanı Dışında Bırakılan Malikin Dava Açma Ehliyetti  638
c. Parselasyona Tabi Tutulan Taşınmazı Sonradan Edinen Kişinin Dava Açma Ehliyeti  639
d. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  641
e. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  641
f. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  642
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  642
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  643
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  644
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  645
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  645
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  646
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  647
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  648
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  649
i. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  650
j. Ormanlar İçin Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  652
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  653
E. Dava Açma Süresi  655
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  656
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  660
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  667
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  669
5. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planlara Karşı Açılacak Davalarda Süre  672
F. Husumet  672
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 5. Maddesine Uygun Olması  673
1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  675
2. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  678
V. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  679
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  679
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  680
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  681
B. Yürütmenin Durdurulması  682
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  683
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  684
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  687
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  690
D. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  693
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  693
A. Genel Olarak  693
B. Yerine Getirme Zorunluluğu  694
C. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi İçin İdareye Başvuru  695
1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  695
2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  696
D. Yerine Getirme Şekli  697
1. Genel Olarak  697
2. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  698
3. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  699
4. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  700
E. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılabilecek Davalar  701
1. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  704
a. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Gerekliliği  706
b. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  708
c. Husumet  708
d. Kararın Sonuçları  709
2. Tapu Müdürlüğüne İdari Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki İşleme Karşı İptal Davası Açılması  712
3. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  715
a. Genel Olarak  715
b. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  715
(1) Görev ve Yetki  715
(2) İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  715
(3) Ehliyet  720
(4) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  720
(5) Süre  720
(a) Tam Yargı Davası Açma Süresi  720
(b) Sürenin Başlangıcı  720
(6) Husumet  720
c. Tam Yargı Davasının Esası  720
VII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  722
VIII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  724
Üçüncü Bölüm
AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK,
İHDAS İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DAVALAR
I. GİRİŞ  727
A. Yasal Dayanak  727
B. İş Akış Süreci  728
C. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yetki  728
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde  728
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  729
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda  730
4. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  730
II. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  730
A. Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması  730
B. Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması  733
C. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi  734
1. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İçin Malikler Tarafından Harita Yaptırılmış Olması  734
2. Ayırmanın İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlarının Sağlanması  736
a. İmar Planı Bulunan Alanlarda Ayrıma/Birleştirme Şartları  736
(1) İfraz/Tevhitte İmar Planına Uygunluk  736
(2) İfraz/Tevhitte Parselasyon Şartı  736
(3) İfraz/Tevhitte Asgari Parsel Büyüklüklerine Uygunluk Şartı  738
(4) İfraz/Tevhitte Yapı Estetiğini ve Sokak Silüetini Bozmama Şartı  738
(5) Kademe Hattına Uygunluk Şartı  739
(6) İfrazda Yola Cephe Şartı  739
(7) Afet Alanlarında İfraz Yasağı  739
(8) Farklı Yapılaşma Koşullarına Sahip Parsellerin Tevhidi  740
(9) Kamu Hizmetleri İçin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılan İfraz/Tevhitler  740
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  741
c. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Ayırma İşleminin Şartları  741
d. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Ayırma İşleminin Şartları  742
e. Özel Mevzuatıyla Getirilen Kısıtlamalar  743
(1) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  743
(2) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  743
(3) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  745
(4) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  745
(5) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  746
(6) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  746
3. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri Nedeni ile DOP Talep Edilmesi  746
4. Ayırma ve Birleştirmenin Yola Terk veya Kamulaştırma Şartına Bağlanamaması  747
5. Ayırma ve Birleştirme Harcının Hatalı Olarak Tahsil Edilmesi  749
a. Genel Olarak Ayırma ve Birleştirme Harcı  749
b. İstisnalar  749
c. Tarife  751
7. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yüzölçümü Hataları  752
D. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçerisinde Onaylanmaması  752
E. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması  752
III. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  754
A. Görev ve Yetki  754
B. İdari Merci Tecavüzü  755
C. Ehliyet  755
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  755
E. Süre  755
F. Husumet  756
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  756
IV. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ESASININ GÖRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  756
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  756
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  756
C. Davanın Karara Bağlanması  757
D. Kararın Temyizi veya İstinafı  758
Dördüncü Bölüm
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ
İŞLEMLERE İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  759
A. İş Akış Şeması  759
B. Ruhsat Verme Yetkisi  760
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  761
2. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  762
3. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Yatırımlarda  764
4. Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  764
5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  764
a. Genel Yetki  764
b. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  765
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  765
7. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  765
8. Atatürk Kültür Merkezinde  766
9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  766
10. Haydarpaşa Limanında  766
11. 5104 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  767
12. Türk Boğazlar Bölgesinde  767
13. Organize Sanayi Bölgelerinde  767
14. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  768
15. Endüstri Bölgelerinde  768
16. Özel Endüstri Bölgelerinde  769
17. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde  769
18. Özel Çevre Koruma Alanında Kalan Yapılar  770
19. Kıyılarda, Doldurma ve Kurutma Suretiyle Elde Edilen Alanlarda  770
20. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  770
21. Büyükşehirlerdeki Akaryakıt İstasyonlarında  770
22. Alışveriş Merkezlerinde  771
C. Ruhsat Alma Zorunluluğu  771
D. Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar  772
1. Yapı Kavramına Dahil Olmayan İnşaatlar  773
2. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak Enerji, Ulaşım ve Benzeri Tesisler  776
3. Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu Sınırları İçinde Kurulacak Tesisler  779
4. Basit Tamirat  780
a. Taşıyıcı Sistemi Etkilememek  781
b. Kapalı Alan Oluşturmamak  783
c. Belediye İmar Yönetmeliklerine Uygun Olmak  786
d. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Uygunluk  786
5. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar  787
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak  787
b. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği  787
c. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması  789
d. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir  790
e. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması  792
(1) TAKS  792
(2) Bahçe Mesafeleri  792
(3) Bina Cepheleri ve Derinlikleri  792
(4) Bina Yükseklikleri  792
(5) Binalara Kot Verilmesi  793
(6) Bir Parsele Birden fazla Yapı Yapılması  793
(7) Binalarda Bulunması Gereken Unsurlar  793
f. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Yapılmış Olması  793
g. Valilik İncelemesinin Yapılmış ve Muhtarlık İzninin Alınmış Olması  794
6. Büyükşehir Belediyesinde Mahalleye Dönüşen 5000’den Az Nüfuslu Köylerde Yapılacak Yapılar  796
7. Halk Konutları  796
8. 2981 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yapıların Durumu  796
9. Şantiye Binaları  799
10. Plansız Alanda Bulunan Madencilik Tesisleri  801
11. İstinat Duvarları  801
II. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  801
A. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  802
1. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporunun Verilmesi  802
2. Kanal Kotu Tutanağının Verilmesi  803
B. İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi  803
1. Gerekli Koşullar Gerçekleştiği Halde İmar Durumu Belgesinin Verilmemesi  804
a. İmar Durumu Belgesi Verilmesi İçin İmar Planı Zorunluluğu ve İmar Parseline Dönüşme Şartı  805
b. Parselasyon İşlemleri Davalı Alanlarda İmar Durumu Belgesi ve Ruhsat Verilmesi  807
c. Alt Yapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  807
d. Kayıt ve Suret Harcının Yatırılmış Olması  807
(1) Genel Olarak Kayıt ve Suret Harcı  807
(2) İstisnalar  807
(3) Tarife ve Matrah  808
2. İmar Durumu Belgesinin İmar Planına ve İmar Mevzuatına Aykırı Olması  809
a. Genel Olarak İmar Planına ve İmar Mevzuatına Uygunluk Şartı  809
b. Üst Ölçekli Planı Değiştirilmiş Alanlarda İmar Planına Uygunluk  809
d. Çizim Tekniğine Uygunluk ve Açıklık  810
e. Yola Cephesi Olmayan Parsellerde İmar Durumu Belgesinin Verilmesi  810
C. Bina Kotunun Hatalı Verilmesi  810
1. Yoldan Kotlandırma  812
2. Tabii Zeminden Kotlandırma  813
3. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  814
4. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  814
5. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  814
a. Genel İlkeler  814
b. Ön Bahçelerin Tesviyesi  815
c. Yan Bahçelerin Tesviyesi  816
d. Arka Bahçelerin Tesviyesi  816
D. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  816
1. Projelerin Gerekli Eğitimi Almış Meslek Gruplarınca Hazırlanması  817
a. Meslek Grubu Şartı  817
b. Fen Adamlarının Proje Hazırlama Yetkisi  818
c. Oda Tescil Zorunluluğu  819
2. Projelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Usullere Uyulması  820
a. Mimari Proje ve Yapı Aplikasyon Projesi  820
b. Statik Proje  822
c. Mekanik Tesisat Projesi  823
d. Elektrik Tesisat Projesi  823
e. Isı Yalıtım Projesi  823
3. Projelerin İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması  825
a. İmar Planına ve İlgili İdare İmar Yönetmeliklerine Uygunluk  825
(1) Genel Olarak  825
(2) Ruhsat Süresi İçerisinde Plan Değişikliği Yapılması Durumu  825
(3) Ruhsat Süresi İçinde Planın İptal Edilmesi  826
b. Yapılaşma Konusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygunluk  826
(1) Merkezi İş Alanı Yapılaşma Koşulları  826
(2) Sanayi Bölgesi Yapılaşma Koşulları  827
(3) Park Alanları Yapılaşma Koşulları  827
(4) Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları Yapılaşma Koşulları  827
(5) Spor ve Oyun Alanları Yapılaşma Koşulları  828
(6) Stadyum Yapılaşma Koşulları  828
(7) Konut Alanı Yapılaşma Koşulları  828
(8) Ticaret Alanı Yapılaşma Koşulları  829
(9) Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut Gibi Karma Kullanım Alanları Yapılaşma Koşulları  829
(10) Sosyal Mekânlar Yapılaşma Koşulları  830
(11) İbadet Yeri Yapılaşma Koşulları  830
c. Projelerde TAKS, KAKS ve Bahçe Mesafeleri  831
(1) Projelerde Taban Alanı ve TAKS  831
(2) Projelerde Katlar Alanı ve KAKS  833
(3) Bahçe Mesafeleri  835
d. Projelerin İmar Durumu Belgesine, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna, Yol Kotu Tutanağı ve Kanal Kotu Tutanağına Uygun Olması  836
e. Projelerin, İmar Planı Olmasına Rağmen Planda Hüküm Bulunmayan Hallerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun Olması  837
(1) Kat Yükseklikleri  837
(2) Bahçe Mesafeleri  838
(3) Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  839
(4) Bina Girişleri ve Rampaları  840
(5) Merdivenler  842
(6) Işıklıklar ve Hava Bacaları  843
(7) Bacalar  844
(8) Akaryakıt Servis İstasyonları  845
(9) Fosseptikler  846
(10) Korkuluklar  846
(11) Kapı ve Pencereler  847
(12) Çatılar  848
(13) Çıkmalar  850
(14) Saçaklar  851
(15) Bahçe Duvarları  851
(16) Portikler  852
(17) Fırınlar  852
(18) Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  853
(19) Tuvaletler  854
(20) Çay Ocakları  854
(21) Yığma, Ahşap ve Kâgir Yapılarda Aranan Şartlar  854
(22) Bodrumlar  855
(23) Müştemilatlar  856
(24) Paratonerler  857
(25) Yapı Ünite Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları  857
f. İmar Planı Bulunmayan Belediyelerin Yerleşik Alanlarında Yapılaşmayla İlgili Koşullara Uygunluk  857
(1) Bahçe Mesafeleri  857
(2) Bina Cephesi ve Derinliği  858
(3) Bina Yükseklikleri  858
(4) Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı  859
(5) Yapı Yerinin Tayini  859
(6) Binalara Kot Verilmesi  860
(7) Genel Olarak Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar  860
(8) Çıkmalar  861
(9) Işıklıklar ve Hava Bacaları  861
(10) Konutlarda Bulunması Gereken Odalar  861
(11) İç Yükseklikler  862
(12) Pencereler  862
(13) Kapılar  862
(14) Merdivenler  862
(15) Bacalar  864
(16) Kapalı Çarşılar ve Pasajlar  864
(17) Sıhhi Tesisler  865
(18) Bodrumlar  865
(19) Bahçe Duvarları  865
g. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında, Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar  866
h. Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Plansız Alanlarda  866
(1) KAKS  866
(2) Bahçe Mesafeleri  867
(3) Yapılarla İlgili Hükümler  867
i. Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Tip Mimari Projeye Uygunluk  868
j. Yöresel Mimariye Uygunluk  868
k. Projelerde Sığınak Düzenleme Zorunluluğu  869
(1) Sığınak Zorunluluğu  869
(2) Sığınakların Özellikleri  870
l. Projelerde Asansör Zorunluluğu  871
m. Projelerde Otopark Zorunluluğu  872
n. Projelerde Kapıcı Dairesi Zorunluluğu  874
o. Projelerde Yapı Denetim Kuruluşu Onayı  876
p. Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı  876
q. Mimari Projelerin Hazırlanmasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  876
r. Projelerin Hazırlanmasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması  877
s. Standartlara Uygunluk  878
t. Engelliler İçin Yürürlüğe Konulan Mevzuatın Dikkate Alınması  878
u. Diğer Mevzuata Uygunluk  878
v. Plan/Proje Tasdik Harcının Yatırılmış Olması  879
(1) Genel Olarak Plan/Proje Tasdik Harç  879
(2) Matrah  879
(3) İstisnalar  879
(4) Tarife  880
4. Projelerin Onaylanması/Onaylanmaması  880
E. Maliklerin ya da Kat Maliklerinin Tamamının Başvurusu Olmadığı Halde Ruhsat Verilmesi  881
F. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi  885
1. Ruhsat Verilmesi İşlemlerinde Özel Durumlar  885
a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yaptırılacak Diğer Tesislere Ruhsat Verilmesi  885
b. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile İlgili Yapılar  888
c. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Yapılar  888
d. Baz İstasyonlarında Ruhsat  889
e. Kıyılarda Ruhsat  891
f. Doğal Gaz İletim, Dağıtım Hatları ile Depolama Tesislerinde  892
g. Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Şartı  893
h. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisinde Kalan Konularda İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni  893
2. Ruhsat Verilmesi İçin Gerekli Şartlar  894
a. Gerekli Belgelerle Birlikte Müracaat  895
(1) Tapu Yoksa Tapu Yerine Geçen Belgeler  895
(2) İdarece Onaylı Projeler  896
(3) Numarataj Bilgileri  897
(4) Diğer Evraklar  897
b. Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırılık Bulunmaması  897
c. Otopark Ücretinin Ödenmesi  898
d. Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcının Ödenmesi  898
(1) Genel Olarak Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcı  898
(2) İstisnalar  899
(3) Tarife  899
e. Kanal Katılım ve Yol katılım Paylarının Ödenmesi  900
f. İlgili Mevzuatı Uyarınca Alınması Gerekli İzinlerin Alınması  900
(1) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İçin İzin Alınmış Olması  900
(2) ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yapılar İçin ÇED Kararı Alınması  901
(3) Sit Alanlarında Kalan Yapılar İçin Koruma Kurullarından İzin Alınması  902
(a) Gruplandırma Şartı  902
(b) İzin Verme Yetkisi  903
(c) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Esaslı Onarım  903
(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Tesisler  903
(5) Havaalanları Çevresinde Yapılacak Yapılar  903
(6) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamındaki Yapılar  904
(7) Ormanlarda Gerekli İzinlerin Alınmış Olması  904
(a) Devlet Ormanlarında  904
(b) Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu İdarelerine Ait Ormanlarda  905
(c) Özel Ormanlarda  905
(8) Özel Hastanelerde  905
(9) Su Taşkınına Uğrama Riski Altında Olan Yerlerde İzin Alınmış Olması  906
(10) İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarında  906
(a) Mutlak Koruma Alanı  907
(b) Kısa Mesafeli Koruma Alanı  907
(c) Orta Mesafeli Koruma Alanı  908
(d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı  910
g. Bina İnşaat Harcının Ödenmesi  911
(1) Genel Olarak Bina İnşaat Harcı  911
(2) İstisnalar  911
(3) Mükellef  912
(4) Matrah  912
(5) Tarife  913
(6) Harcın Ödenmesi ve Ödeme Yeri  914
h. Gelişme Alanlarında Ruhsat Verilecek Ruhsatlar İçin Teknik Alt Yapı Bedelinin Ödenmesi  914
3. Müracaatın Değerlendirilmesi  916
G. Ruhsatın Yenilenmesinde Uygulanacak Şartların Yanlış Belirlenmesi  916
1. Beş Yıllık Süre İçerisinde Yenileme Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  917
2. Ruhsat Süresi Geçtikten Sonra Başvuru Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  920
a. Yapının Ruhsatsız Hale Gelmesi  920
b. Yeniden Ruhsat Alınma Zorunluluğu  921
c. Yeni Ruhsat Talebinde Uygulanacak Hükümler  922
3. Tamamlandığı Halde Yapı Kullanma İzni Verilmemiş Yapılar  923
H. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  923
1. Yapı Kullanma İzni Alma Zorunluluğu  923
2. Yapı Kullanma İzni Almanın Şartları  924
a. Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmış ve Tamamlanmış Olması  924
(1) Temel Vizesi Almak  925
(2) Su Basmanı Vizesi Almak  925
(3) Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Almak  925
b. TSE Standartlarına Uygun Malzeme Kullanılması  926
c. Yapı Denetim Firmasının Raporu  926
d. SGK İlişiksiz Yazısının İstenilmesi  926
e. Enerji Kimlik Belgesinin Alınması  928
f. Cins Tashihinin Yapılması  929
g. Yapı Kullanma İzni Harcının Ödenmesi  931
(1) Genel Olarak Yapı Kullanma İzni Harcı  931
(2) Matrah  931
(3) Tarife  931
(4) Mükellef  932
(5) İstisnalar  932
h. Müracaat  932
i. Yapı Müteahhidinin, Şantiye Şefinin, Mimari Proje Müellifinin İmzası  934
3. Müracaat ve Değerlendirme  934
III. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  938
A. Görev ve Yetki  938
B. Ehliyet  938
C. İdari Merci Tecavüzü  939
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  939
1. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  939
2. İmar Durumu Belgesinin Dava Konusu Yapılabilmesi  940
3. Yol Kotu Tutanağı  941
4. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  942
5. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi, Ruhsatın Uygun Şekilde Yenilenmemesi  942
6. Yapı Kullanma İzni Belgesi  942
E. Süre  943
F. Husumet  945
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  945
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUÇLARI  945
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  945
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  945
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  945
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  945
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  946
C. Davanın Esasının Karara Bağlanması  946
D. Kararın Temyizi  946
V. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  947
VI. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  948
Beşinci Bölüm
İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI
İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  951
A. Genel Olarak İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemleri  951
B. İş Akış Şeması  953
II. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  953
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  953
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yıkım Yetkisi  954
2. Büyükşehir Belediyelerinde Yıkım Yetkisi  954
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Yıkım Yetkisi  956
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  957
5. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  958
6. Organize Sanayi Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  958
7. İstanbul’da İçme Suyu Havzalarında  959
8. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  960
9. Kıyılarda Yıkım Yetkisi  960
10. Devlet Ormanlarında Yıkım Yetkisi  961
11. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yıkım Yetkisi  963
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Yapılması  964
C. Yapı Durdurma Tutanağın Yetkili Personel Tarafından Düzenlenmemesi  966
D. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri: Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  968
1. Genel Olarak Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  968
2. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  968
3. Ruhsatlı Olarak Başlanan Fakat Ruhsat Yenilemesi Yapılmayan Yapılar  969
4. Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  970
a. Genel Olarak  970
b. Kabili Tecviz Hata  971
c. Başkasının Taşınmazına Tecavüzlü Yapı  972
d. Hatalı Olarak Düzenlenen Ruhsata ya da Onaylanan Projelere Dayanılarak Yapılan Yapılar  972
5. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  977
E. Yapı Durdurma veya Tespit Tutanağı Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması  977
F. İnşaatın Durdurulma Nedeninin Tutanakta Açıkça Belirtilmemesi  980
G. Tutanakta Tebligata Dair Hususların Bulunmaması  980
H. Durdurma Tutanağının Yapıya Asılmaması  981
İ. Kısmen Aykırı Yapının Tamamını Durdurulması ve Mühürlenmesi  983
J. Yapının Ruhsatlandırılmaması veya Yıkılmaması Durumunda İdarece Gerçekleştirilecek Yıkımın Masraflarının Yüzde Yirmi Fazlasıyla Tahsil Edileceğine Dair Bildirimde Bulunulması  983
K. Ruhsat Alınması İçin Uygun Süre Verilmemesi  984
1. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olan Yapılar  985
2. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olmayan Yapılar  989
L. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıda Ruhsat veya Yapı Kullanma İzni İptal Edilmeden Yıkım Kararı Alınması  991
M. Encümen Kararı Alınmaması  993
N. Encümen Kararında İşlemin Dayanağının Gösterilmemesi  994
III. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  995
A. Görev ve Yetki  995
B. İdari Merci Tecavüzü  996
C. Ehliyet  997
1. Taşınmaz Maliki  997
2. Yapı Sahibi  998
3. İnşaatı Yapan Müteahhit  998
4. Kiracı  999
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1000
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1000
2. Yapı Durdurma Tutanağı  1002
3. Encümen Tarafından Alınan Yıkım Kararları  1003
E. Süre  1004
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1004
2. Durdurma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre  1004
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararlarına Karşı Açılacak Davalarda Süre  1005
F. Husumet  1006
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1007
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  1007
A. Yürütmenin Durdurulması  1007
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1007
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi Gereken ve Gerekmeyen Durumlar  1007
2. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1008
C. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  1008
D. Davanın Karara Bağlanması  1009
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim Hakkında Açılan Dava  1009
2. Durdurma İşlemleri Hakkında Açılan Dava  1011
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararı Hakkında Açılan Dava  1011
E. Kararın Temyizi  1012
Altıncı Bölüm
TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN
YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  1013
A. Yasal Dayanak  1013
B. İş Akış Şeması  1014
II. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1015
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1015
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1016
C. Rapor Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması veya İşlemin Dayanağı Olan Raporun Hatalı Olması  1016
D. Tehlike Arz Etmeyen veya Esaslı Tamiratla Tehlike Arz Etmeyecek Duruma Getirilebilecek Yapıların Yıktırılması  1017
E. Kültür ve Tabiat Varlıkları İçin Koruma Kurullarından İzin Alınmaması  1017
F. Tebligatın Usulüne Uygun Yapılmaması  1019
III. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1019
A. Görevli Yargı  1020
B. Yetkili Mahkeme  1022
C. İdari Merci Tecavüzü  1022
D. Ehliyet  1022
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1024
F. Süre  1026
G. Husumet  1027
H. Dilekçenin İYUK’un 3. ve 5. Maddelerine Uygun Olup Olmadığı  1027
IV. İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1027
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1027
B. Davanın Esasının Karara Bağlanması  1027
Yedinci Bölüm
İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARLA İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR
I. GİRİŞ  1029
A. Yasal Dayanak  1029
B. İş Akış Süreci  1032
II. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1033
A. Para Cezasının Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1033
1. Belediye Sınırları İçinde  1033
2. Mücavir Alanlarda  1033
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  1034
4. Büyükşehir Belediyelerinde  1034
5. Organize Sanayi Bölgelerinde  1035
6. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  1036
7. Kıyılarda  1036
8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  1037
9. Serbest Bölgelerde  1037
10. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetksi  1038
B. Para Cezasının İdarenin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1038
C. Para Cezası Uygulanmasını Gerektiren Fiillerin Tespitinin Yapılmadan Ceza Uygulanması  1039
D. Para Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutanakların Gerekli Bilgileri İçermemesi  1041
E. Tespit Tarihinden Makul Süre Geçtikten Sonra Para Cezası Uygulanması  1043
F. Para Cezası Uygulanması Gerekmeyen Durumlarda Ceza Uygulanması  1045
1. Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1048
a. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  1048
b. Ruhsat veya Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1049
c. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  1052
d. Ruhsat Süresi Dolmuş Yapılar  1052
e. Ruhsat Alınması ve Aykırılıkların Giderilmesi Durumunda Para Cezası uygulanıp Uygulanmayacağı  1053
f. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapı Yapmak  1054
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan, Yapının Cephelerini ve Diğer Yapı Elemanlarını Değiştiren İnşaat Yapmak veya Standartlara Aykırı Yapı Malzemesi Kullanmak  1055
3. Kanunun Diğer Maddelerinde Belirtilen Zorunluluklara Uymamak  1056
a. Özel Parselasyon ile Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satmak veya Almak  1056
b. 28. Maddedeki Yükümlülüklere Uymamak  1057
c. Ruhsatsız Yapılar İçin Ruhsat Almamak, Ruhsat ve Eklerine Aykırılığı Gidermemek  1059
d. Geçici İnşaat ve Tesislerin Yıktırılması  1059
e. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  1060
f. 35. Maddedeki Yükümlülüklere Uyulmaması  1060
g. Kapıcı Daireleri ve Sığınaklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1060
h. Otoparklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1061
i. Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması  1061
j. 41. Maddeye Aykırı Davranmak  1061
4. Köy Yerleşme Alanı Sınırı İçinde Muhtarlık İzni Olmadan Yapı Yapmak  1061
5. Tehlike Arz Eden Yapısını Yıkmamak  1062
6. Çevre Kanunu Kapsamında Ceza Verilen Hallerde Ayrıca İmar Para Cezası Uygulanıp Uygulanamayacağı  1062
G. Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1064
1. Temel Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1064
2. Artırım Sebeplerinin Hatalı Olarak Uygulanması  1068
3. Tekerrür Hükümlerinin Yanlış Uygulanması  1071
H. Para Cezasının Yanlış Kişiye Uygulanması  1075
1. Yapı Sahibi  1076
a. Genel Olarak  1076
b. Müteahhiti Uyaran Malikin Durumu  1078
c. Kat Mülkiyetine Tabi Binalarda  1078
d. Mirasçıların Durumu  1079
2. Özel Parselasyonla Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satan veya Alan Kişi  1080
3. Kiracı  1080
4. Fenni Mesul  1081
5. Müteahhit  1082
İ. Ceza İhbarnamesinin Hatalı Olarak Düzenlenmesi veya Süresinde Düzenlenmemesi  1082
III. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1083
A. Görevli Yargı  1083
B. Yetkili Mahkeme  1088
C. İdari Merci Tecavüzü  1089
D. Ehliyet  1089
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1090
F. Dava Açma Süresi  1091
G. Husumet  1091
H. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1091
IV. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1091
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1091
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  1091
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  1092
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1093
B. Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri  1093
C. Davanın Karara Bağlanması  1093
V. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1101
VI. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1103
Kaynakça  1105
İçtihatlar Dizini  1113
Kavramlar Dizini  1165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.