Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulama ve Hukuk Davalarında Uygulama ve Hukuk Davalarında
Faiz
Dava Konularına Göre; Yasal – Akdi – Ticari – Avans Faizi Temerrüt (Haberdar Olma)
Mart 2020 / 1. Baskı / 444 Syf.
Fiyatı: 105.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Para alacağının medeni semeresi olan faiz, başka bir ifadeyle, ödünç akdi veya başka bir hukuki muamele yahut fiil neticesinde başka bir kimseden alacaklı duruma geçen kimsenin para alacağının karşılığı ve bir nevi ücret ve kirası olarak tanımlanmaktadır. Doktrinde faizin genel tanımı bu olmakla birlikte, faizin türlerine göre çeşitli eklemelerle tanım değişiklik gösterebilmektedir. Faiz borcu, asıl alacaktan ayrı fakat ona bağlı bir yan edimdir. Faiz borçları asıl alacağın varlığına bağlıdır ve asıl alacak sona erdiğinde faiz borcu da sona erer.

Çalışmada; hukuk mahkemelerinde açılan davalarda hükmolunan dava ve temerrüt faizi, HMK.'nın 26. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında "taleple bağlılık ilkesi" gereğince, uyuşmazlık konusu dava türlerine göre yüksek Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda; yasal faiz, akdi faiz, ticari faiz, avans faizi ve temerrüt konu başlıklarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Faizle İlgili Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750259821
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 444
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. GENEL TANIM VE KAVRAMLAR  15
A. Faiz  15
1. Faiz Tanımı  15
a. Faiz, Anaparanın Fer'idir (Eklentisidir)  16
b. Tüketici – Ticari Davalarda Faiz  16
c. Faiz Hesaplamaları – Akdi – Temerrüt Faizi  25
d. İİK 143/4 Uyarınca Aciz Vesikasında Yazılı Miktar İçin Faiz İstenemez  30
2. Haksız Eylem – Yasal Faiz  31
3. Faiz Başlangıcı – İnfazda Tereddüt Olmaması  32
4. Faize Faiz Yürütülemez  33
a. 6098 Sayılı TBK'nın 121/son Fıkrası Uyarınca Temerrüt Faizine Ayrıca Temerrüt Faizi Yürütülemez  33
b. Mürekkep Faiz  34
5. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine Dair Kanun  34
6. Kesinlik Sınırı  36
B. Borcun İfa Edilmemesi  37
1. Giderim Borcu  37
a. Borcun İfası – 6098 s.lı Türk Borçlar Kanunu Mevzuat İncelemesi  37
b. Sorumluluğun ve Giderim Borcunun Kapsamı  38
c. Sorumsuzluk Anlaşması  39
d. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk  40
C. Borçlunun Temerrüdü  41
1. Koşulları  41
2. Hükümleri – Genel İnceleme  41
a. Gecikme Tazminatı  41
b. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk  43
3. Temerrüt Faizi  43
a. Genel Açıklamalar  43
b. Faizlerde, İratlarda ve Bağışlamada Temerrüt Faizi  44
c. Aşkın Zarar  46
4. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler  47
a. Uygun Süre Verilmesi  47
b. Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar  48
c. Seçimlik Haklar  49
d. Sürekli Edimli Sözleşmeler  50
e. Oran Serbestisi ve Bileşik Faizin Şartları  52
II. BORCUN ÖDENMESİ – MUACCELİYET  53
A. Genel Bilgiler  53
1. Dürüstlük Kuralı  53
2. Muacceliyet, Alacaklının Borçludan Borçlanılan Edimi Talep ve Dava Edebilme Yetkisidir  53
3. Tebligat  55
B. Dava Konularına Göre Uyuşmazlıkların İncelenmesi  58
1. Kira Sözleşmeleri  58
a. Kira Alacağı  58
b. İcra Emrinin Tebliği  60
aa. İİK'nın 150/ı Maddesi  60
bb. İİK'nın 68/b Maddesi  60
cc. İİK'nın 149. Maddesi  61
c. Kooperatif Alacağı  62
d. İşçi Alacakları  63
e. Kredi Sözleşmeleri  67
f. Yangın Sigortası Genel Şartları  69
C. Döviz Alacağı – Faiz  70
1. Genel Bilgiler  70
2. Islah Talebi – Faiz  77
İkinci Bölüm
FAİZLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  79
II. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  90
III. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  97
IV. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  111
V. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  128
VI. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  140
VII. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  145
VIII. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  173
IX. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  178
X. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  193
XI. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  219
XII. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  277
XIII. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  302
XIV. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  307
XV. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  331
XVI. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  354
XII. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  381
XIII. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  395
XIX. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  406
XX. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  410
Kaynakça  439
Kavramlar Dizini  441
 


Remzi Özmen
Ocak 2021
10.90 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
105.00 TL
Sepete Ekle
Ali Şafak ...
Ocak 2021
150.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. GENEL TANIM VE KAVRAMLAR  15
A. Faiz  15
1. Faiz Tanımı  15
a. Faiz, Anaparanın Fer'idir (Eklentisidir)  16
b. Tüketici – Ticari Davalarda Faiz  16
c. Faiz Hesaplamaları – Akdi – Temerrüt Faizi  25
d. İİK 143/4 Uyarınca Aciz Vesikasında Yazılı Miktar İçin Faiz İstenemez  30
2. Haksız Eylem – Yasal Faiz  31
3. Faiz Başlangıcı – İnfazda Tereddüt Olmaması  32
4. Faize Faiz Yürütülemez  33
a. 6098 Sayılı TBK'nın 121/son Fıkrası Uyarınca Temerrüt Faizine Ayrıca Temerrüt Faizi Yürütülemez  33
b. Mürekkep Faiz  34
5. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine Dair Kanun  34
6. Kesinlik Sınırı  36
B. Borcun İfa Edilmemesi  37
1. Giderim Borcu  37
a. Borcun İfası – 6098 s.lı Türk Borçlar Kanunu Mevzuat İncelemesi  37
b. Sorumluluğun ve Giderim Borcunun Kapsamı  38
c. Sorumsuzluk Anlaşması  39
d. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk  40
C. Borçlunun Temerrüdü  41
1. Koşulları  41
2. Hükümleri – Genel İnceleme  41
a. Gecikme Tazminatı  41
b. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk  43
3. Temerrüt Faizi  43
a. Genel Açıklamalar  43
b. Faizlerde, İratlarda ve Bağışlamada Temerrüt Faizi  44
c. Aşkın Zarar  46
4. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler  47
a. Uygun Süre Verilmesi  47
b. Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar  48
c. Seçimlik Haklar  49
d. Sürekli Edimli Sözleşmeler  50
e. Oran Serbestisi ve Bileşik Faizin Şartları  52
II. BORCUN ÖDENMESİ – MUACCELİYET  53
A. Genel Bilgiler  53
1. Dürüstlük Kuralı  53
2. Muacceliyet, Alacaklının Borçludan Borçlanılan Edimi Talep ve Dava Edebilme Yetkisidir  53
3. Tebligat  55
B. Dava Konularına Göre Uyuşmazlıkların İncelenmesi  58
1. Kira Sözleşmeleri  58
a. Kira Alacağı  58
b. İcra Emrinin Tebliği  60
aa. İİK'nın 150/ı Maddesi  60
bb. İİK'nın 68/b Maddesi  60
cc. İİK'nın 149. Maddesi  61
c. Kooperatif Alacağı  62
d. İşçi Alacakları  63
e. Kredi Sözleşmeleri  67
f. Yangın Sigortası Genel Şartları  69
C. Döviz Alacağı – Faiz  70
1. Genel Bilgiler  70
2. Islah Talebi – Faiz  77
İkinci Bölüm
FAİZLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  79
II. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  90
III. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  97
IV. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  111
V. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  128
VI. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  140
VII. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  145
VIII. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  173
IX. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  178
X. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  193
XI. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  219
XII. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  277
XIII. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  302
XIV. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  307
XV. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  331
XVI. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  354
XII. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  381
XIII. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  395
XIX. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  406
XX. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  410
Kaynakça  439
Kavramlar Dizini  441
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021