Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Elkoyma
Haziran 2017 / 1. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 81.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Elkoyma; işlendiği iddia edilen suçla ilgili delil elde etmeyi veya bizatihi suçta kullanılan ya da suçtan elde edilen malvarlığını ele geçirmeyi, hatta tehlikeyi ve suçları önlemeyi hedefleyen, bu sırada Anayasada güvence altına alınan mülkiyet ve zilyetlik başta olmak üzere temel hak ve hürriyetleri istisnai olarak kısıtlayan, yasal temele dayalı bir koruma tedbiridir.

Elkoyma tedbirinin mahiyeti ve niteliği yeterince bilinmediğinden, uygulamada sonu hukuka aykırı delil yasaklarına kadar giden sorunlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Eserde; bir Ceza Muhakemesi Hukuku müessesesi olarak elkoyma tedbirinin, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer özel kanunlarda yer alan her bir türü, farklı öğreti görüşleri ve emsal mahkeme kararları ışığında ayrıntılı olarak ele alınarak, hem teoride hem de uygulamada yol gösterici mahiyette kaynak ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. Eserin birinci bölümünde basit (genel) elkoyma, ikinci bölümünde özel (nitelikli) elkoyma ve üçüncü bölümünde hukuka aykırı elkoyma konuları ile hukuka aykırı delillere yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Basit (Genel) Elkoyma
Özel (Nitelikli) Elkoyma
Hukuka Aykırı Elkoyma
Barkod: 9789750243264
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
1. BÖLÜM
BASİT (GENEL) ELKOYMA
§ 1. GİRİŞ  17
§ 2. ELKOYMANIN TANIMI VE TÜRLERİ  18
§ 3. ELKOYMA TEDBİRİ BAKIMINDAN GEÇERLİ TEMEL İLKELER  21
I. Hukuk Devleti  21
II. Dürüst İşlem  23
III. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı  24
IV. Ölçülülük  28
V. Maddi Gerçeğin Araştırılması  31
VI. Özel Hayatın Gizliliği  33
§ 4. MUHAFAZA ALTINA ALMA TEDBİRİ  35
§ 5. KORUMA ALTINA ALMA TEDBİRİ VE ALIKOYMA  40
§ 6. ELKOYMA TEDBİRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI  43
§ 7. ELKOYMA VE MÜSADERE  45
§ 8. ARAMA VE ELKOYMA KORUMA TEDBİRLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI  46
§ 9. ELKOYMA KORUMA TEDBİRİNİN KOŞULLARI  48
I. Kişi Bakımından  48
II. Şüphe Bakımından  49
III. Suç Bakımından  51
IV. Konu Bakımından  52
A. İspat Aracı Olarak Faydalı Görülen Malvarlığı Değeri  52
B. Eşya veya Kazanç Müsaderesinin Konusu Olan Malvarlığı Değeri  60
V. Soruşturma Engelinin Bulunmaması  61
§ 10. ELKOYULMASI YASAKLANAN EŞYA  61
I. Elkoyulamayan Mektup ve Belgeler  62
II. Elkoyulamayan Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler  68
III. Elkoyulamayan Basın Araçları  71
§ 11. ELKOYMA KARARI VE ELKOYMA EMRİ  71
I. Elkoyma Kararı  74
II. Elkoyma Emri  80
III. Elkoyma Emrinin Hakim Tarafından Onaylanması  84
IV. Elkoyma Kararının veya Emrinin İçeriği  86
V. Elkoyma Kararının veya Emrinin Uygulanması  88
VI. Elkoyma İşleminin Bildirimi  91
§ 12. ELKOYMA AMACIYLA DİSİPLİN HAPSİ  92
§ 13. ELKOYULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI  95
§ 14. ELKOYMA TEDBİRİNE İTİRAZ  99
§ 15. ELKOYMA TEDBİRİNİN SONA ERMESİ  100
§ 16. ELKOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT  106
§ 17. ELKOYMAYA İLİŞKİN ÖZEL HALLER  109
I. Avukat Bürolarında Elkoyma  109
II. Basılmış Eserlere Elkoyma  114
III. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma  118
§ 18 ULUSLARARASI ELKOYMA  121
I. Genel Olarak  121
II. Elkoyma Kararlarının İnfazına İlişkin Adli Yardımlaşma  123
A. Uluslararası Sözleşmeler  123
1. Adli Yardıma İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  123
2. Elkoyma Kararlarının İnfazında Karşılıklı Adli Yardımlaşmayı Konu Edinen Hükümler İhtiva Eden Bazı Uluslararası Sözleşmeler  125
B. 6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu  142
2. BÖLÜM
ÖZEL (NİTELİKLİ) ELKOYMA
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN ÖZEL (NİTELİKLİ) ELKOYMA TÜRLERİ  145
I. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri  145
A. Genel Olarak  145
B. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Koşulları  146
1. Kişi Bakımından  146
2. Şüphe Bakımından  149
3. Suç Bakımından  150
4. Konu Bakımından  151
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  153
D. Rapor Alma Yükümlülüğü  159
E. Kayyım Atanması  160
F. Tedbirin Uygulanması Usulü  163
G. Şirketteki Ortaklık Payına Elkoyma ve Şirket Yönetimine Kayyım Tayini  165
H. Tedbir Konusu Malvarlığı Değerlerinin İadesi  168
II. Postada Elkoyma Tedbiri  170
A. Genel Olarak  170
B. Postada Elkoyma ve İletişimin Denetlenmesi  173
C. Postada Elkoymanın Koşulları  173
1. Kişi Bakımından  173
2. Şüphe Bakımından  177
3. Konu Bakımından  178
4. Suç Bakımından  179
D. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  179
E. Tedbirin Uygulanması Usulü  183
III. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoyma Tedbiri  186
A. Genel Olarak  186
B. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoymanın Koşulları  188
1. Kişi Bakımından  188
2. Kuvvetli Şüphe Sebebinin Bulunması  189
3. Başka Surette Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması  190
4. Suç Bakımından  192
5. Konu Bakımından  193
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  202
D. Tedbirin Uygulanması Usulü  205
E. Elkoyulan Bilişim Eşyasının Muhafazası  214
F. Bilgisayar Verilerinin Yedeklenmesi ve Yasak Veriler  215
G. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  217
IV. Şirket Yönetimine Kayyım Tayini  221
A. Genel Olarak  221
B. Şirket Yönetimine Kayyım Tayininin Koşulları  222
1. Kişi Bakımından  222
2. Şüphe Bakımından  223
3. Suç Bakımından  224
4. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılabilmesi İçin Gereklilik  225
5. Kayyımın Tarafsızlığı  226
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  227
D. Tedbir ve Tedbiri Sona Erdirme Kararlarının İlanı  229
E. Tedbirin Uygulanması Usulü  230
F. Kayyımlık Türleri  234
1. Denetim Kayyımlığı  234
2. Yönetim Kayyımlığı  235
G. Kayyımlık Ücreti  235
H. Tedbir Kararına, Kayyım İşlemlerine ve Kayyımın Şahsına İtiraz  236
İ. Kayyımlığın Sona Ermesi  238
J. Tedbir Nedeniyle Tazminat  239
V. Zorlama Amaçlı (Kaçaklara İlişkin) Elkoyma Tedbiri  240
A. Genel Olarak  240
B. Zorlama Amaçlı Elkoymanın Koşulları  241
1. Kişi Bakımından  241
2. Suç Bakımından  242
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  243
D. Tedbirin Uygulanması Usulü  244
§ 2. BAZI ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN ELKOYMA TÜRLERİ  246
I. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanunları Kapsamında Elkoyma  246
II. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Elkoyma  248
III. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma  252
IV. Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu Kapsamında Malvarlığının Dondurulması  254
V. Bankacılık Kanunu Kapsamında Elkoyma  255
VI. Orman Kanunu Kapsamında Elkoyma  259
VII. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Elkoyma  261
VIII. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Elkoyma  263
IX. Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Elkoyma  269
X. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Elkoyma  271
XI. Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Elkoyma  273
XII. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma  277
XIII. Kabahatler Kanunu Kapsamında Elkoyma  280
3. BÖLÜM
HUKUKA AYKIRI ELKOYMA
§ 1. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ’NİN HUKUKA AYKIRI DELİLLERE BAKIŞI  283
§ 2. TÜRK HUKUKU’NDA HUKUKA AYKIRI DELİL  287
I. Tanım ve Yasal Mevzuat  287
II. Hukuka Aykırı Delillerin Akıbeti Hakkındaki Görüşler  290
III. Türk Hukukunda Hukuka Aykırı Delillerin Akıbeti  292
IV. Üçüncü Kişiler Vasıtasıyla Elde Edilen Hukuka Aykırı Deliller  301
V. Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi  303
§ 3. MEŞRUİYETİ ZORUNLU OLARAK ARAMAYA BAĞLI OLAN ELKOYMA NETİCESİNDE ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA AYKIRILIĞI  305
§ 4. ELKOYMA NETİCESİNDE ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA AYKIRILIĞI  308
§ 5. RASTLANTI SONUCU ELDE EDİLEN (TESADÜFİ) DELİLLER  310
§ 6. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN TARTIŞILMA ZAMANI VE DOSYADAN ÇIKARILMASI  315
§ 7. KANUN YARARINA BOZMA VE ELKOYMA  321
I. Genel Olarak  321
II. Elkoymaya İlişkin Kararlarının Kanun Yararına Bozulması  325
Kaynakça  329
Kavram Dizini  333
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
1. BÖLÜM
BASİT (GENEL) ELKOYMA
§ 1. GİRİŞ  17
§ 2. ELKOYMANIN TANIMI VE TÜRLERİ  18
§ 3. ELKOYMA TEDBİRİ BAKIMINDAN GEÇERLİ TEMEL İLKELER  21
I. Hukuk Devleti  21
II. Dürüst İşlem  23
III. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı  24
IV. Ölçülülük  28
V. Maddi Gerçeğin Araştırılması  31
VI. Özel Hayatın Gizliliği  33
§ 4. MUHAFAZA ALTINA ALMA TEDBİRİ  35
§ 5. KORUMA ALTINA ALMA TEDBİRİ VE ALIKOYMA  40
§ 6. ELKOYMA TEDBİRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI  43
§ 7. ELKOYMA VE MÜSADERE  45
§ 8. ARAMA VE ELKOYMA KORUMA TEDBİRLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI  46
§ 9. ELKOYMA KORUMA TEDBİRİNİN KOŞULLARI  48
I. Kişi Bakımından  48
II. Şüphe Bakımından  49
III. Suç Bakımından  51
IV. Konu Bakımından  52
A. İspat Aracı Olarak Faydalı Görülen Malvarlığı Değeri  52
B. Eşya veya Kazanç Müsaderesinin Konusu Olan Malvarlığı Değeri  60
V. Soruşturma Engelinin Bulunmaması  61
§ 10. ELKOYULMASI YASAKLANAN EŞYA  61
I. Elkoyulamayan Mektup ve Belgeler  62
II. Elkoyulamayan Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler  68
III. Elkoyulamayan Basın Araçları  71
§ 11. ELKOYMA KARARI VE ELKOYMA EMRİ  71
I. Elkoyma Kararı  74
II. Elkoyma Emri  80
III. Elkoyma Emrinin Hakim Tarafından Onaylanması  84
IV. Elkoyma Kararının veya Emrinin İçeriği  86
V. Elkoyma Kararının veya Emrinin Uygulanması  88
VI. Elkoyma İşleminin Bildirimi  91
§ 12. ELKOYMA AMACIYLA DİSİPLİN HAPSİ  92
§ 13. ELKOYULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI  95
§ 14. ELKOYMA TEDBİRİNE İTİRAZ  99
§ 15. ELKOYMA TEDBİRİNİN SONA ERMESİ  100
§ 16. ELKOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT  106
§ 17. ELKOYMAYA İLİŞKİN ÖZEL HALLER  109
I. Avukat Bürolarında Elkoyma  109
II. Basılmış Eserlere Elkoyma  114
III. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma  118
§ 18 ULUSLARARASI ELKOYMA  121
I. Genel Olarak  121
II. Elkoyma Kararlarının İnfazına İlişkin Adli Yardımlaşma  123
A. Uluslararası Sözleşmeler  123
1. Adli Yardıma İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  123
2. Elkoyma Kararlarının İnfazında Karşılıklı Adli Yardımlaşmayı Konu Edinen Hükümler İhtiva Eden Bazı Uluslararası Sözleşmeler  125
B. 6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu  142
2. BÖLÜM
ÖZEL (NİTELİKLİ) ELKOYMA
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN ÖZEL (NİTELİKLİ) ELKOYMA TÜRLERİ  145
I. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri  145
A. Genel Olarak  145
B. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Koşulları  146
1. Kişi Bakımından  146
2. Şüphe Bakımından  149
3. Suç Bakımından  150
4. Konu Bakımından  151
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  153
D. Rapor Alma Yükümlülüğü  159
E. Kayyım Atanması  160
F. Tedbirin Uygulanması Usulü  163
G. Şirketteki Ortaklık Payına Elkoyma ve Şirket Yönetimine Kayyım Tayini  165
H. Tedbir Konusu Malvarlığı Değerlerinin İadesi  168
II. Postada Elkoyma Tedbiri  170
A. Genel Olarak  170
B. Postada Elkoyma ve İletişimin Denetlenmesi  173
C. Postada Elkoymanın Koşulları  173
1. Kişi Bakımından  173
2. Şüphe Bakımından  177
3. Konu Bakımından  178
4. Suç Bakımından  179
D. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  179
E. Tedbirin Uygulanması Usulü  183
III. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoyma Tedbiri  186
A. Genel Olarak  186
B. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoymanın Koşulları  188
1. Kişi Bakımından  188
2. Kuvvetli Şüphe Sebebinin Bulunması  189
3. Başka Surette Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması  190
4. Suç Bakımından  192
5. Konu Bakımından  193
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  202
D. Tedbirin Uygulanması Usulü  205
E. Elkoyulan Bilişim Eşyasının Muhafazası  214
F. Bilgisayar Verilerinin Yedeklenmesi ve Yasak Veriler  215
G. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  217
IV. Şirket Yönetimine Kayyım Tayini  221
A. Genel Olarak  221
B. Şirket Yönetimine Kayyım Tayininin Koşulları  222
1. Kişi Bakımından  222
2. Şüphe Bakımından  223
3. Suç Bakımından  224
4. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılabilmesi İçin Gereklilik  225
5. Kayyımın Tarafsızlığı  226
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  227
D. Tedbir ve Tedbiri Sona Erdirme Kararlarının İlanı  229
E. Tedbirin Uygulanması Usulü  230
F. Kayyımlık Türleri  234
1. Denetim Kayyımlığı  234
2. Yönetim Kayyımlığı  235
G. Kayyımlık Ücreti  235
H. Tedbir Kararına, Kayyım İşlemlerine ve Kayyımın Şahsına İtiraz  236
İ. Kayyımlığın Sona Ermesi  238
J. Tedbir Nedeniyle Tazminat  239
V. Zorlama Amaçlı (Kaçaklara İlişkin) Elkoyma Tedbiri  240
A. Genel Olarak  240
B. Zorlama Amaçlı Elkoymanın Koşulları  241
1. Kişi Bakımından  241
2. Suç Bakımından  242
C. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler  243
D. Tedbirin Uygulanması Usulü  244
§ 2. BAZI ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN ELKOYMA TÜRLERİ  246
I. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanunları Kapsamında Elkoyma  246
II. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Elkoyma  248
III. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma  252
IV. Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu Kapsamında Malvarlığının Dondurulması  254
V. Bankacılık Kanunu Kapsamında Elkoyma  255
VI. Orman Kanunu Kapsamında Elkoyma  259
VII. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Elkoyma  261
VIII. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Elkoyma  263
IX. Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Elkoyma  269
X. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Elkoyma  271
XI. Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Elkoyma  273
XII. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma  277
XIII. Kabahatler Kanunu Kapsamında Elkoyma  280
3. BÖLÜM
HUKUKA AYKIRI ELKOYMA
§ 1. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ’NİN HUKUKA AYKIRI DELİLLERE BAKIŞI  283
§ 2. TÜRK HUKUKU’NDA HUKUKA AYKIRI DELİL  287
I. Tanım ve Yasal Mevzuat  287
II. Hukuka Aykırı Delillerin Akıbeti Hakkındaki Görüşler  290
III. Türk Hukukunda Hukuka Aykırı Delillerin Akıbeti  292
IV. Üçüncü Kişiler Vasıtasıyla Elde Edilen Hukuka Aykırı Deliller  301
V. Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi  303
§ 3. MEŞRUİYETİ ZORUNLU OLARAK ARAMAYA BAĞLI OLAN ELKOYMA NETİCESİNDE ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA AYKIRILIĞI  305
§ 4. ELKOYMA NETİCESİNDE ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA AYKIRILIĞI  308
§ 5. RASTLANTI SONUCU ELDE EDİLEN (TESADÜFİ) DELİLLER  310
§ 6. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN TARTIŞILMA ZAMANI VE DOSYADAN ÇIKARILMASI  315
§ 7. KANUN YARARINA BOZMA VE ELKOYMA  321
I. Genel Olarak  321
II. Elkoymaya İlişkin Kararlarının Kanun Yararına Bozulması  325
Kaynakça  329
Kavram Dizini  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020