Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatın Hukuki Sorumluluğu
Ocak 2020 / 1. Baskı / 138 Syf.
Fiyatı: 48.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
48.00 TL
+

 

 

184.00 TL
=

 

 

232.00 TL
188.90 TL
Sepete Ekle
 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'n de yüksek lisans tezi olarak kabul edilen bu çalışmada avukatın, Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarından kaynaklanan borçları ve yükümlülükleri incelenmiş, avukatın bu borç ve yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde karşılaşılacağı hukuki yaptırımlar; tazminat, disiplin ve ceza sorumluluğu başlıkları altında anlatılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Avukatlık Sözleşmesi
Maddi – Manevi Tazminat Davası
Avukatın Disiplin ve Cezai Sorumluluğu
Barkod: 9789750247415
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 138
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK AVUKATLIK MESLEĞİ, AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. AVUKATLIĞIN TANIMI  17
II. NİTELİKLERİ  19
A. Kamu Hizmeti Niteliği  19
B. Serbest Meslek Niteliği  20
C. Bağımsızlık Niteliği  22
D. Tekelci Niteliği  23
III. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ  24
A. Genel Olarak  24
B. Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı  25
C. Avukatlık Sözleşmesinin Niteliği  26
1. Her İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması  26
2. Ücret Karşılığı Yapılan İvazlı Sözleşme Olması  27
3. Belli Bir Hukuki Yardımı veya Bir Hizmetin Yapılmasını Konu Edinen Sözleşme Olması  27
4. Kendine Özgü Kuralları Olan Sui Generis Sözleşme Olması  27
5. Baroya Kayıtlı Kişilerce Yapılabilecek Olması  27
D. Vekalet Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  28
III. AVUKATIN VEKALET GÖREVİNİN KAPSAMI  29
IV. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BORÇLARI  30
A. Genel Olarak  30
B. Avukatlık Kanunu Işığında Avukatın Yükümlülükleri  31
1. İşi Talimatlara Uygun Yerine Getirme Borcu  31
2. İşi Özenle Yerine Getirme Borcu  33
3. Sır Saklama Yükümlülüğü  36
4. Edimi Şahsen İfa Yükümlülüğü  37
5. Avukatın Elinde Bulundurduğu Belgelerin Saklanması ve İadesi Borcu  40
6. Vekaletten Uygun Olmayan Zamanda İstifa Etmeme Borcu  41
7. Aynı Uyuşmalıkta Çıkarları Çatışanları Temsilden Kaçınma Yükümlülüğü  43
8. Müvekkili Aydınlatma Yükümlülüğü  44
9. Avukatın Hesap Verme Yükümlülüğü  45
İkinci Bölüm
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUK İHLALİNİN SONUÇLARI
I. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU  47
A. Sözleşmeden Doğan Hukuki Sorumluluk  48
B. Kanundan Doğan Hukuki Sorumluluk  50
II. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  51
A. Avukatın Sözleşmeyi İhlal Etmesi  51
B. İş Sahibinin Zarara Uğraması  52
1. Genel Olarak  52
2. Maddi Zarar  54
3. Zararın Doğum Anı  55
4. Zararın İspatı  56
C. Uygun İlliyet Bağı  57
D. Avukatın Kusuru  58
1. Genel Olarak  58
2. Kast  58
3. İhmal  59
III. AVUKATIN KUSUR SORUMLULUĞUNU ETKİLEYEN DURUMLAR  60
A. Genel Olarak  60
B. Zarar Görenin Kusuru  60
C. Üçüncü Kişinin Davranışı  63
1. Genel Olarak  63
2. Üçüncü Kişinin Sözleşme Konusu İş Görmeye Müdahalede Bulunması  63
D. İş Sahibinin Rızası  64
E. Sorumsuzluk Anlaşması  65
F. Avukatın Sorumluluğunda Zamanaşımı  67
IV. AVUKATIN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE SORUMLULUK  69
V. AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA SORUMLULUK  70
A. Avukatlık Ortaklığı  70
B. Sorumluluk  72
VI. AVUKATIN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU  73
A. İş Sahibine Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluk  73
B. Üçüncü Kişilere Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluk  74
VII. AVUKATIN İFA İMKANSIZLIĞINDAN SORUMLULUĞU  75
A. Başlangıçtaki İmkansızlık  75
B. Sonraki İfa İmkansızlığı  76
C. Avukatın Sorumlu Olmadığı İfa İmkânsızlığı  77
D. Avukatın Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı  78
VIII. MÜDAFİİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  79
VII. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN YAPTIRIMLARI  81
A. Genel Olarak  81
B. Maddi Tazminat Davası  82
1. Genel Olarak  82
2. İspat Yükü  82
3. Tazminatın Hesaplanması  84
4. Ücret Alacağının Tazminat Borcundan Mahsup Edilmesi  85
C. Manevi Tazminat Davası  86
VIII. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SİGORTA YOLUYLA GÜVENCE ALTINA ALINMASI (MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI)  87
Üçüncü Bölüm
AVUKATIN DİSİPLİN VE
CEZA SORUMLULUĞU
I. AVUKATIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU  91
A. Disiplin Yargılamasına Konu Eylem ve Davranışlar  93
1. Avukatlık Onuruna ve Saygınlığına Uymayan Eylem ve Davranışlar  93
2. Mesleki Düzen ve Geleneklerine Uymayan Eylem ve Davranışlar  94
3. Mesleki Çalışmada Görevin Yapılması ile İlgili Sorumluluklar  94
4. Görevin Gerektirdiği Dürüstlüğe Uygun Davranmama  95
B. Disiplin Yargılaması ve Yargılamanın Başlaması  95
1. Genel Olarak  95
2. Yargılamanın Başlaması  96
a. İhbar veya Şikayet Yolu  96
b. Cumhuriyet Savcısının İstemi  97
c. Baro Yönetim Kurulunun Kendiliğinden Vereceği Karar  97
C. Disiplin Yargılamasına Tabi Olan Kişiler  98
1. Serbest Avukatlar  98
2. Stajyer Avukatlar  98
3. Kamu Avukatları  98
D. Savunma Hakkı  99
E. Disiplin Soruşturması  101
F. Disiplin Kovuşturması  102
1. Disiplin Kurulu  102
2. Disiplin Kovuşturmasının Açılması  103
3. Disiplin Kovuşturmasının Yapılışı  104
4. Karar Verilmesi  105
IV. DİSİPLİN CEZALARI  105
A. Genel Olarak  105
B. Cezaların Uygulanması  106
1. İlk Disiplin Suçunda En Az Kınama Cezası Verilmesi Gereken Haller  107
2. Meslekten Çıkarma Cezasının Verilmesi Gereken Haller  107
3. Tekrar Halinde Bir Öncekinden Daha Ağır Ceza Verilmesi  111
4. Tedbiren İşten Yasaklama  112
C. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi Ve Cezaların Sicilden Silinmesi  114
1. Kararın Kesinleşmesi  114
2. Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi  114
V. DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ YOLLARI  115
A. İtiraz Yeri, İtiraz Süresi Ve İtiraza Yetkili Olanlar  115
1. İtiraz Yeri  115
2. İtiraz Süresi ve İtiraza Yetkili Olanlar  115
3. İtiraz Üzerine Verilebilecek Kararlar  116
VI. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINDA ve CEZASINDA ZAMANAŞIMI  117
A. Soruştumada Zamanaşımı  117
II. AVUKATIN CEZA SORUMLULUĞU  117
A. Genel Olarak  117
B. Avukatın Suç Sayılan Eylemleri  119
1. Avukatlık Kanununda Sayılan Suçlar  119
a. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme ve Aracı Kullanma  119
b. Aslı Olmayan Belge Örneğini Onaylama ve Aslında Aykırı Örnek Vermek  120
c. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya Yasaklı Avukatın Avukatlık Yapması  121
2. Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar  122
a. Görevi Kötüye Kullanma Suçu  122
b. Meslek Sırrını İfşa Suçu  126
Sonuç  127
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  137
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK AVUKATLIK MESLEĞİ, AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. AVUKATLIĞIN TANIMI  17
II. NİTELİKLERİ  19
A. Kamu Hizmeti Niteliği  19
B. Serbest Meslek Niteliği  20
C. Bağımsızlık Niteliği  22
D. Tekelci Niteliği  23
III. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ  24
A. Genel Olarak  24
B. Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı  25
C. Avukatlık Sözleşmesinin Niteliği  26
1. Her İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması  26
2. Ücret Karşılığı Yapılan İvazlı Sözleşme Olması  27
3. Belli Bir Hukuki Yardımı veya Bir Hizmetin Yapılmasını Konu Edinen Sözleşme Olması  27
4. Kendine Özgü Kuralları Olan Sui Generis Sözleşme Olması  27
5. Baroya Kayıtlı Kişilerce Yapılabilecek Olması  27
D. Vekalet Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  28
III. AVUKATIN VEKALET GÖREVİNİN KAPSAMI  29
IV. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BORÇLARI  30
A. Genel Olarak  30
B. Avukatlık Kanunu Işığında Avukatın Yükümlülükleri  31
1. İşi Talimatlara Uygun Yerine Getirme Borcu  31
2. İşi Özenle Yerine Getirme Borcu  33
3. Sır Saklama Yükümlülüğü  36
4. Edimi Şahsen İfa Yükümlülüğü  37
5. Avukatın Elinde Bulundurduğu Belgelerin Saklanması ve İadesi Borcu  40
6. Vekaletten Uygun Olmayan Zamanda İstifa Etmeme Borcu  41
7. Aynı Uyuşmalıkta Çıkarları Çatışanları Temsilden Kaçınma Yükümlülüğü  43
8. Müvekkili Aydınlatma Yükümlülüğü  44
9. Avukatın Hesap Verme Yükümlülüğü  45
İkinci Bölüm
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUK İHLALİNİN SONUÇLARI
I. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU  47
A. Sözleşmeden Doğan Hukuki Sorumluluk  48
B. Kanundan Doğan Hukuki Sorumluluk  50
II. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  51
A. Avukatın Sözleşmeyi İhlal Etmesi  51
B. İş Sahibinin Zarara Uğraması  52
1. Genel Olarak  52
2. Maddi Zarar  54
3. Zararın Doğum Anı  55
4. Zararın İspatı  56
C. Uygun İlliyet Bağı  57
D. Avukatın Kusuru  58
1. Genel Olarak  58
2. Kast  58
3. İhmal  59
III. AVUKATIN KUSUR SORUMLULUĞUNU ETKİLEYEN DURUMLAR  60
A. Genel Olarak  60
B. Zarar Görenin Kusuru  60
C. Üçüncü Kişinin Davranışı  63
1. Genel Olarak  63
2. Üçüncü Kişinin Sözleşme Konusu İş Görmeye Müdahalede Bulunması  63
D. İş Sahibinin Rızası  64
E. Sorumsuzluk Anlaşması  65
F. Avukatın Sorumluluğunda Zamanaşımı  67
IV. AVUKATIN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE SORUMLULUK  69
V. AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA SORUMLULUK  70
A. Avukatlık Ortaklığı  70
B. Sorumluluk  72
VI. AVUKATIN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU  73
A. İş Sahibine Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluk  73
B. Üçüncü Kişilere Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluk  74
VII. AVUKATIN İFA İMKANSIZLIĞINDAN SORUMLULUĞU  75
A. Başlangıçtaki İmkansızlık  75
B. Sonraki İfa İmkansızlığı  76
C. Avukatın Sorumlu Olmadığı İfa İmkânsızlığı  77
D. Avukatın Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı  78
VIII. MÜDAFİİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  79
VII. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN YAPTIRIMLARI  81
A. Genel Olarak  81
B. Maddi Tazminat Davası  82
1. Genel Olarak  82
2. İspat Yükü  82
3. Tazminatın Hesaplanması  84
4. Ücret Alacağının Tazminat Borcundan Mahsup Edilmesi  85
C. Manevi Tazminat Davası  86
VIII. AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SİGORTA YOLUYLA GÜVENCE ALTINA ALINMASI (MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI)  87
Üçüncü Bölüm
AVUKATIN DİSİPLİN VE
CEZA SORUMLULUĞU
I. AVUKATIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU  91
A. Disiplin Yargılamasına Konu Eylem ve Davranışlar  93
1. Avukatlık Onuruna ve Saygınlığına Uymayan Eylem ve Davranışlar  93
2. Mesleki Düzen ve Geleneklerine Uymayan Eylem ve Davranışlar  94
3. Mesleki Çalışmada Görevin Yapılması ile İlgili Sorumluluklar  94
4. Görevin Gerektirdiği Dürüstlüğe Uygun Davranmama  95
B. Disiplin Yargılaması ve Yargılamanın Başlaması  95
1. Genel Olarak  95
2. Yargılamanın Başlaması  96
a. İhbar veya Şikayet Yolu  96
b. Cumhuriyet Savcısının İstemi  97
c. Baro Yönetim Kurulunun Kendiliğinden Vereceği Karar  97
C. Disiplin Yargılamasına Tabi Olan Kişiler  98
1. Serbest Avukatlar  98
2. Stajyer Avukatlar  98
3. Kamu Avukatları  98
D. Savunma Hakkı  99
E. Disiplin Soruşturması  101
F. Disiplin Kovuşturması  102
1. Disiplin Kurulu  102
2. Disiplin Kovuşturmasının Açılması  103
3. Disiplin Kovuşturmasının Yapılışı  104
4. Karar Verilmesi  105
IV. DİSİPLİN CEZALARI  105
A. Genel Olarak  105
B. Cezaların Uygulanması  106
1. İlk Disiplin Suçunda En Az Kınama Cezası Verilmesi Gereken Haller  107
2. Meslekten Çıkarma Cezasının Verilmesi Gereken Haller  107
3. Tekrar Halinde Bir Öncekinden Daha Ağır Ceza Verilmesi  111
4. Tedbiren İşten Yasaklama  112
C. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi Ve Cezaların Sicilden Silinmesi  114
1. Kararın Kesinleşmesi  114
2. Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi  114
V. DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ YOLLARI  115
A. İtiraz Yeri, İtiraz Süresi Ve İtiraza Yetkili Olanlar  115
1. İtiraz Yeri  115
2. İtiraz Süresi ve İtiraza Yetkili Olanlar  115
3. İtiraz Üzerine Verilebilecek Kararlar  116
VI. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINDA ve CEZASINDA ZAMANAŞIMI  117
A. Soruştumada Zamanaşımı  117
II. AVUKATIN CEZA SORUMLULUĞU  117
A. Genel Olarak  117
B. Avukatın Suç Sayılan Eylemleri  119
1. Avukatlık Kanununda Sayılan Suçlar  119
a. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme ve Aracı Kullanma  119
b. Aslı Olmayan Belge Örneğini Onaylama ve Aslında Aykırı Örnek Vermek  120
c. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya Yasaklı Avukatın Avukatlık Yapması  121
2. Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar  122
a. Görevi Kötüye Kullanma Suçu  122
b. Meslek Sırrını İfşa Suçu  126
Sonuç  127
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  137
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021