Geleneksel Olmayan Markaların Tescili Dr. Başak Karmutoğlu  - Kitap

Geleneksel Olmayan Markaların Tescili

1. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
625
Barkod:
9786254326073
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Geleneksel olmayan marka türleri kelime, logo yahut da bunların kombini gibi alışılmış marka türlerinin dışında kalan markalar olarak ifade edilmektedir. 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ve mehaz AB düzenlemelerinde marka olabilecek işaretler açısından sınırlı bir sayıma gidilmemiştir. Bu durumda aranılan koşulları sağladığı sürece her türlü işaret marka olarak tescil edilebilmektedir. Bu sebeple, geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından yasal bir engel bulunmamaktadır. Özellikle de mevzuatta yapılan değişiklikler ile bu marka türlerinin tescili kolaylaştırılmak istenmiştir. Buna ek olarak teknolojide yaşanan hızlı gelişimler de geleneksel olmayan markaların kullanımının önünü açmıştır. Dolayısıyla, herkes tarafından kullanılan geleneksel işaretler yerine ilgili çevre nezdinde akılda kalıcılığı artırmak adına sıra dışı işaretlerin kullanımına yönelik talep oldukça artmıştır. Buna karşılık, ilgili mevzuatta yer alan birtakım tescil engelleri ve özellikle de bu tescil engellerinin uygulanmasında yaşanan tutarsızlıklar geleneksel olmayan marka türlerinin tescilini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu sebeplerle kitapta, geleneksel olmayan markaların tesciline ilişkin hususlar farklı hukuk sistemleri esas alınarak uygulama örnekleriyle beraber incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Geleneksel Olmayan Markaların Marka Türleri İçerisindeki Yeri
.
Geleneksel Olmayan Markaların Tescili Açısından Önem Arz Eden Ölçütler
.
Görsel Olarak Algılanabilen Geleneksel Olmayan Markaların Başlıca Türleri
.
Görsel Olarak Algılanamayan Geleneksel Olmayan Markaların Başlıca Türleri
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN MARKA TÜRLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 
I. Genel Olarak 
II. Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Marka Ayrımı 
A. Geleneksel Olmayan Marka Kavramı 
B. Geleneksel Marka Türleri 
III. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası ve Ulusal Mevzuattaki Yeri 
A. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası Mevzuattaki Yeri 
B. Geleneksel Olmayan Markaların Ulusal Mevzuattaki Yeri 
IV. Markaların Tescili İçin Aranan Koşullar 
A. İşaret Unsuru 
B. İşaretin Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilir Olması 
C. Ayırt Edicilik Unsuru 
D. Mal/Hizmet Unsuru 
İKİNCİ BÖLÜM 
GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN ÖLÇÜTLER 
I. Markanın Ayırt Edici Niteliği ve Ayırt Ediciliğin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi 
A. Ayırt Edicilik Kavramına İlişkin AB ve Türk Hukuku'ndaki Düzenlemeler 
B. Ayırt Edici Niteliğin Tespiti 
C. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik (Secondary Meanıng/İkincil Anlam) Kazanma 
II. İşlevsellik Doktrini ve Bu Doktrinin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi 
A. ABD Hukukunda İşlevsellik Doktrini 
B. Türk ve AB Hukukunda İşlevsellik Doktrini 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GÖRSEL OLARAK ALGILANABİLEN GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN BAŞLICA TÜRLERİ 
I. Renk Markaları 
A. Genel Olarak Renk Markaları 
B. ABD Hukukunda Renk Markaları 
C. AB ve Türk Hukukunda Renk Markaları 
II. ÜÇ BOYUTLU MARKALAR 
A. Genel Olarak Üç Boyutlu Markalar 
B. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Markalar 
C. AB ve Türk Hukuku'nda Üç Boyutlu Markalar 
III. Pozisyon Markaları 
A. Genel Olarak Pozisyon Markaları 
B. Pozisyon Markalarının Tescili İçin Aranan Koşullar 
C. Pozisyon Markalarına İlişkin Olarak Christian Louboutin Tarafından Farklı Yargı Sistemlerinde Açılan İhlal Davaları 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GÖRSEL OLARAK ALGILANAMAYAN GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN BAŞLICA TÜRLERİ 
I. Ses Markaları 
A. Genel Olarak Ses Markaları 
B. ABD Hukukunda Ses Markaları 
C. AB ve Türk Hukukunda Ses Markaları 
II. Koku ve Tat Markaları 
A. Genel Olarak Koku Markaları 
B. ABD Hukukunda Koku Markaları 
C. AB ve Türk Hukukunda Koku Markaları 
D. Genel Olarak Tat Markaları 
SONUÇ 
KAYNAKÇA