6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Neler Değişti? Tayfun Ercan  - Kitap
6361 Sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Neler Değişti?

1. Baskı, 
Haziran 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
152
Barkod:
9789750224157
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
175,00
İndirimli (%91):
15,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
13.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu pek çok yenilik ve değişiklik içermektedir. Finansal kiralama, Faktoring ve finansman şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayan yasal düzenlemeler kapsamında faaliyet göstermelerini, kuruluş ve faaliyetlerinin tek bir çatı altında düzenlenmesini sağlamak amacıyla geniş bir yelpazede yapılan değişiklikler ve yenilikler ile, yeni dönemde çok farklı kurallar içeren bir Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu karsımıza çıkacaktır.
Ticari hayatı yakından ilgilendiren ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşabilecek sorulara cevap vermek adına 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, eski mevzuat ile kıyaslanarak, en son haliyle ve ana hatlarıyla ele alınmıştır. Çok sayıda yasal düzenlemenin yapıldığı bu dönemde hukukçularımızın zamanlarının az olması ve kısa süre içerisinde doğru bilgiye ulaşmaları gerektiğinin farkında olarak hazırlanan bu kitap ile değişen maddelerin neler olduğunu görecek ve madde içeriği hakkında kısa ve öz bilgiye ulaşabileceksiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Açıklamalar ve Başlangıç Hükümleri
.
Kurumsal Yönetim
.
Sözleşmelere İlişkin Hükümler
.
Cezai Hükümler
.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelikle Getirilen Düzenlemeler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
BİRİNCİ BÖLÜMGENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
I. 6361 SAYILI YENİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
15
A. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 
15
B. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun Getirdiği Temel Yenilikler Nelerdir? 
17
C. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Hazırlanırken Yeni Düzenlemenin Sistematiğinde Ne Gibi Yenilikler Yapılmıştır? 
23
D. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Sonrasında İkrazatçıların Durumu Ne Olacak? 
24
E. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu mudur? 
26
II. KURULUŞ VE FAALİYET İZİNLERİ 
30
A. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Ödenmiş Sermaye Tutarının En Az Ne Kadar Olması Gerekir? 
30
B. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş İzni Nasıl Verilir? 
31
C. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşu İçin Hangi Şartların Sağlanması Gereklidir? 
32
D. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirket Kurucularında Aranan Şartlar Nelerdir? 
33
E. Kuruluş İzni Alan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketi Faaliyete Başlamak İçin Ne Yapmalıdır? 
36
F. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Şube Açabilir mi? 
38
G. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Yapamayacağı İş ve İşlemler Nelerdir? 
38
III. ANA SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER VE BİRLEŞME, BÖLÜNME DEVİR VE TASFİYE İŞLEMLERİ 
40
A. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Ana Sözleşmeleri Değiştiği Takdirde Öngörülen Yükümlülükler Nelerdir? 
40
B. Pay Edinim ve Devirlerinde Geçerli Olan Usul ve Esaslar Nelerdir? 
41
C. Birleşme, Devir, Bölünme ve Tasfiye İşlemleri Nasıl Gerçekleşecektir? 
42
İKİNCİ BÖLÜMKURUMSAL YÖNETİM
I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER 
43
II. FİNANSAL RAPORLAMA 
44
A. İç Sistem, Muhasebe, Raporlama ve Bağımsız Denetim İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 
44
B. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri İçin Hangi Koruyucu Düzenlemeler Getirilmiştir? 
46
C. Şirketler Karşılık Ayırmakla Yükümlü Tutulmuş mudur? 
47
D. Denetim, Gözetim ve Bilgi Verme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecektir? 
49
E. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Bakımından Üye Olma Zorunluluğu Öngörülen Bir Birlik Mevcut mudur? 
50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSÖZLEŞMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. FİNANSAL KİRAMALAMA 
53
A. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? 
53
B. Sat-Geri Kiralama İşleminin Yapılabilmesi Mümkün müdür? 
59
C. Faaliyet (Operasyonel) Kiralaması Mümkün müdür? 
63
D. Hava ve Deniz Taşıtlarının Finanse Edilmesini Kolaylaştıracak Ne Tür Düzenlemeler Getirilmiştir? 
66
E. Finansal Kiralama Şirketlerinin Nakdi Kredi Kullandırması, Garanti Vermesi ve Kefil Olması Mümkün müdür? 
67
F. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Konusu Nedir? 
67
G. Finansal Kiralama Bedeli Nasıl Belirlenir? 
69
I. Yurt Dışı Finansal Kiralamaları Nasıl Yapılacaktır? 
70
J. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekil Şartları Nelerdir? 
71
K. Kiracının Finansal Kiralamanın Konusu Olan Malın Mülkiyetini Satın Alma Hakkı Var mıdır? 
72
L. Finansal Kiralama Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Borçları Nelerdir? 
73
M. Finansal Kiralama Konusu Malın Kiracıya Teslim Edilmemesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
74
N. Finansal Kiralama Sözleşmesinde Zilyedliğin Devri ve Kiracılık Sıfatının Devri Mümkün müdür? 
75
O. Finansal Kiralama Sözleşmesinde Mülkiyetin Devri Mümkün müdür? 
76
P. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Taraflarının İflası veya İcra Takibine Uğraması Durumu Nasıl Düzenlenmiştir? 
77
R. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları Nelerdir? 
78
S. Finansal Kiralama Sözleşmesinin İhlal Edilmesinin Sonuçları Nelerdir? 
80
T. Hangi Hükümler Finansal Kiralama Sözleşmesine Uygulanmayacaktır? 
82
U. Finansal Kiralama Sözleşmesi İçin Hangi Teşvikler Öngörülmüştür? 
83
V. Kiralayan Yabancı Olduğu Takdirde Gümrük Muafiyetinden Yararlanması Mümkün müdür? 
84
Y. Finansal Kiralama Sözleşmeleri İçin Geçerli Olan İstisnalar Nelerdir ve Vergi Nispeti Nasıl Tespit Edilir? 
86
II. FAKTORİNG VE FİNANSMAN 
88
A. Faktoring Sözleşmesi Nedir? 
89
B. Faktoring Alacaklısına Karşı Faktoring İşlemi ile Defilerin İleri Sürülmesi Mümkün müdür? 
91
C. Finansman Sözleşmesi Nedir? 
91
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMCEZAİ HÜKÜMLER
I. İDARİ PARA CEZALARI 
95
A. Hangi Fillere İdari Para Cezası Yaptırımı Uygulanacaktır? 
95
B. İdari Para Cezası Yaptırımları Nasıl Uygulanacaktır? 
101
II. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR 
102
III. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN FAALİYET İZİNLERİNİN İPTALİ 
104
BEŞİNCİ BÖLÜMFİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER
I. İZNE TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANMIŞTIR 
107
II. ŞİRKET KURULUŞUNDA BAŞVURU DİLEKÇELERİNEEKLENMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR? 
107
III. FAALİYET İZNİ ALINMASIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANMIŞTIR 
109
IV. YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ŞUBE AÇILMASIYLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANMIŞTIR 
109
V. SERMAYE ARTIRIMI, ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞİRKET PAYLARININ EDİNİLMESİ VE DEVREDİLMESİYLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANMIŞTIR 
109
VI. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TASFİYE İZNİYLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANMIŞTIR 
110
VII. KURUMSAL YÖNETIM KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR 
110
VIII. ÖZKAYNAĞA İLİŞKİN TUTTURULMASI GEREKEN STANDART ORAN AÇIKLANMIŞTIR 
111
Kaynakça 
147
Kavram Dizini 
149