8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu" Tebliğler Prof. Dr. Adem Sözüer  - Kitap
8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

"Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu"

Tebliğler

1. Baskı, 
Eylül 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
461
Barkod:
9786254322570
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
310,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Hukuk ve Sinemanın Değerli Dostları, "Herkes için adalet" diyerek çıktığımız adalet yolunda, bilim ve sanat dünyalarının farklı görüş açılarını adalet ekseninde birleştiren festivalimizin sekizincisi 9-16 Kasım 2018 tarihleri arasında "Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu" teması altında gerçekleştirildi. Festivalimizde bireylerin yanı sıra aile, çevre ve toplumun tamamını tehdit eden, ekonomik ve sosyal sıkıntılara neden olan, "Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu" konusu hem akademik perspektiften hem de sinema sanatları perspektifinden birçok farklı boyutuyla ele alınmıştır. Yedi gün süren Festival kapsamında; bu senenin teması olan Uyuşturucu Maddeler ve Uyuşturucu Bağımlılığı konusu multidisipliner şekilde ve farklı perspektiflerden tartışmaya açılmıştır. Bu geniş bakış açısını sağlayabilmek için hukukçular başta olmak üzere kriminologların, psikiyatrların, sosyologların, STK temsilcilerinin, kamu görevlilerinin, film yapımcılarının, yönetmenlerin, oyuncuların ve eleştirmenlerin katılımıyla paneller gerçekleştirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
How The War On Drugs Transformed U.S. Criminal Law and Procedure, Prof. Dr. Stephen THAMAN
.
Plea For A New Approach in Combating Designer Drugs, Prof. Dr. Krisztina KARSAI
.
Developments of the Iranian Criminal Policy in Drug Crimes and Drug Addiction, Prof. Dr. Mansour RAHMDEL
.
Criminal Law Responses to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Republic Of Croatia, Prof. Dr. Sc. Ivo JOSIPOVI – Dr. Sc. Vanda BOI, scientific associate
.
The Fight Against Abuse of Drugs in the Republic of Serbia, Prof. Dr. eljko NIKA
.
Türkiye'de Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri, Uzm. Dr. Peyman ALTAN
.
Uyuşturucu Madde Bağımlısı Mahpusların Cezasının İnfazı, Doç. Dr. iur. E. Eylem AKSOY RETORNAZ
.
Drugs, Drug Addiction and Drug–Related Crimes in Russia, Asst. Prof. Dr. Pavel STEPANOV
.
D7rug–Related Crimes in Italian Criminal Justice Developments In Case–Law and Legislation, Prof. Dr. Stefano RUGGER
.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçunun Suç ve Ceza Politikası Bakımından Değerlendirilmesi (TCK m. 191), Arş. Gör. Arzu BALAN
.
Türk Hukukunda Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK M.190), Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL
.
TCK m.190'da Düzenlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçuna Yönelik Eleştiriler ve Çözüm Önerileri, Arş. Gör. Enes YILMAZ
.
Uyuşturucu ile Mücadelede Zarar Azaltma (Harm Reduction) Metodu, Arş. Gör. M. Nureddin BOZALAN
.
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu (TCK m.188–3), Prof. Dr. Erdal YERDELEN
.
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçunda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Başkalarına Verme' Seçimlik Hareketi, Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ
.
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK m.192), Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR
.
Danıştay Kararları Işığında İdarenin Uyuşturucu ile Mücadeleye Yönelik Yetkileri, Doç. Dr. Çağla TANSUĞ
.
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Gizli Soruşturmacı Tedbirinin Uygulanması, Arş. Gör. Ezgi ÇIRAK
.
Avrupa'da Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi: Enjektör Değişim Programları, Arş. Gör. Salih ÖZKAN
.
Kriminolojik Boyutuyla Uyuşturucu Ticareti ve Organize Suçluluk, Dr. Öğr. Üyesi Özgür TAŞDEMİR
.
The Underground War: The Dispute of Power Among Drug Crime Enterprises in Brazil Fausto, Martin De SANCTIS
.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK M.188–1, 3) Bakımından Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Zafer İÇER
.
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu, Medya ve Sanatsal İfade Özgürlüğü, Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALTUNÇ
.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. Maddesinde Öngörülen Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı, Dr. Öğr. Üyesi Eylem BAŞ BAYRAKTAROĞLU
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar