İktisada Giriş Temel Mikro ve Makro İktisat Prof. Dr. Sinan Alçın  - Kitap

İktisada Giriş

Temel Mikro ve Makro İktisat

2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
260
Barkod:
9789750290923
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
205,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2022
205,00
115,00 (%44)
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede tükenen ve ek baskılar yapan kitabın, güncellenmiş 2. baskısı yayınlanmıştır.
Kitap, uzun yıllar, üniversitelerde "İktisada Giriş", "Temel İktisat", "Makro İktisat", "Mikro İktisat" gibi dersler ve ilgili konularda eğitim / danışmanlık veren, yazılı ve görsel medyada düzenli olarak konu hakkında görüşlerine başvurulan Prof. Dr. Sinan ALÇIN tarafından hazırlanmıştır.
Bu kitap üniversitelerde ön lisans ve lisans düzeyinde İktisada Giriş veya Temel Mikro ve Makro İktisat derslerinde okutulmak üzere hazırlanmıştır.
Konu anlatımı yalın ve açıklayıcı bir dille yapılırken, anlatılan konuların (temel Mikro İktisat ve Makro İktisat) daha iyi anlaşılması için 123 grafiğe yer verilmiş olup, verilen örnekler güncel ve orijinal çözümlü örneklerle desteklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mikro İktisat
.
Makro İktisat
.
Piyasa Dengesi
.
Milli Gelir
.
Enflasyon
.
Büyüme ve Kalkınma
.
İstihdam ve İşsizlik
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Şekil ve Grafik Listesi 
23
1. Bölüm
TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR
I. İKTİSADIN İLGİ ALANI 
28
II. İKTİSADIN TANIMI 
30
III. İKTİSADIN TEMEL VARSAYIMLARI 
31
A. Homo–Economicus 
31
B. Ceteris–Paribus 
31
C. Mutadis–Mutandis 
32
IV. TEMEL KAVRAMLAR 
32
A. İhtiyaç 
32
1. İhtiyacın Özellikleri 
32
2. İhtiyaç Türleri 
33
B. Üretim 
34
C. Tüketim 
34
D. Fayda 
35
E. Mal 
35
1. Mal Türleri 
35
a. Serbest Mal – Ekonomik Mal 
35
b. Dayanıklı Mal – Dayanıksız Mal 
36
c. Fiziki Mal – Soyut Mal 
36
d. Üretici Malı – Tüketici Malı 
36
e. Zorunlu Mal – Lüks Mal 
37
F. Hizmet 
37
V. ÜRETİM FAKTÖRLERİ 
37
VI. EKONOMİK KARAR BİRİMLERİ 
39
VII. TOPLUMLARIN ORTAK EKONOMİK SORUNLARI 
41
A. Ne, Ne kadar Üretilecek? 
41
B. Nasıl Üretilecek? 
43
C. Kimin İçin Üretilecek? 
44
VIII. EKONOMİK SİSTEMLER 
44
A. Kapitalist Ekonomik Sistem 
44
B. Sosyalist Ekonomik Sistem 
45
C. Karma Ekonomik Sistem 
45
2. Bölüm
DEĞER, TERCİH VE FAYDA
I. DEĞER SORUNU 
47
II. TERCİH SORUNU 
48
III. FAYDA 
49
A. Kardinalist Fayda Yaklaşımı 
49
B. Ordinalist Fayda Yaklaşımı 
50
3. Bölüm
TALEP
I. TALEP (DEMAND – D) 
51
A. Talebin Tanımı 
51
B. Talep Kanunu 
51
C. Talep Tablosu 
52
D. Talep Eğrisi 
52
E. Talebi Etkileyen Faktörler 
53
1. İlgili Malın Fiyatında Meydana Gelen Değişim 
53
2. Diğer Malların Fiyatlarında Meydana Gelen Değişim 
54
a. İkâme Mal Fiyatındaki Değişim 
54
b. Tamamlayıcı Mal Fiyatındaki Değişim 
55
3. Tüketici Geliri 
56
4. Bekleyişler 
56
5. Tüketicinin Zevk ve Tercihleri 
56
F. Piyasa Talep Eğrisi 
57
4. Bölüm
ARZ
I. ARZ (SUPPLY – S) 
59
A. Arzın Tanımı 
59
B. Arz Kanunu 
59
C. Arz Tablosu 
59
D. Arz Eğrisi 
60
E. Arzı Etkileyen Faktörler 
60
1. İlgili Malın Satış Fiyatında Meydana Gelen Değişim 
61
2. Üretilebilecek Diğer Mal Fiyatlarında Meydana Gelen Değişim 
61
3. Girdi Fiyatlarında Meydana Gelen Değişim 
62
4. Teknolojik Yenilik 
63
5. Bekleyişler 
64
6. Sübvansiyonlar ve Vergiler 
64
7. Endüstrideki Firma Sayısı 
65
8. Tarım Ürünleri İçin Hava Koşulları 
65
F. Endüstri Arz Eğrisi 
65
Bölüm 5
PİYASA DENGESİ VE FİYAT OLUŞUMU
I. PİYASA KAVRAMI 
67
II. DENGE KAVRAMI 
67
III. PİYASADA DENGE 
68
Bölüm 6
DENGEDEN SAPMALAR VE DEVLET MÜDAHALESİ
I. PİYASA DENGESİNDEN SAPMALAR 
71
A. Talep Artarken Arz Sabit 
71
B. Talep Azalırken Arz Sabit 
71
C. Arz Artarken Talep Sabit 
72
D. Arz Azalırken Talep Sabit 
73
E. Arz ve Talebin Aynı Oranda Artması 
73
II. ÜRETİCİ RANTI, TÜKETİCİ RANTI VE TOPLAM RANT 
74
III. DEVLETİN PİYASA DENGESİNE MÜDAHALESİ 
76
A. Devletin Fiyat Kontrolü 
77
1. Taban Fiyat Uygulaması 
77
2. Tavan Fiyat Uygulaması 
78
B. Devletin Miktar Kontrolü (Kota Uygulaması) 
79
7. Bölüm
ELASTİKİYET–I
I. ELASTİKİYET KAVRAMI 
81
II. TALEBİN FİYAT ELASTİKİYETİ 
82
A. Talebin Fiyat Elastikiyeti Türleri 
83
1. Tam İnelastik Talep 
84
2. Birim Elastik Talep 
84
3. İnelastik Talep 
85
4. Elastik Talep 
85
5. Tam Elastik Talep 
85
B. Yay Elastikiyeti 
86
C. Talebin Fiyat Elastikiyetini Etkileyen Faktörler 
86
2. İkame Düzeyi 
87
3. İhtiyacın Türü 
87
4. Fiyat Değişiminin Zamana Yayılımı 
88
D. Talebin Fiyat Elastikiyeti ve Toplam Gelir İlişkisi 
88
8. Bölüm
ELASTİKİYET–II
I. TALEBİN GELİR ELASTİKİYETİ 
89
A. Engel Eğrisi 
89
II. TALEBİN ÇAPRAZ FİYAT ELASTİKİYETİ 
90
III. ARZ ELASTİKİYETİ 
90
A. Arz Elastikiyeti Türleri 
91
1. Tam İnelastik Arz 
91
2. İnelastik Arz 
92
3. Birim Elastik Arz 
92
4. Elastik Arz 
93
5. Tam Elastik Arz 
93
Bölüm 9
TÜKETİCİ DENGESİ TEORİSİ
I. EŞ MARJİNAL FAYDA ANALİZİ 
95
A. Toplam Fayda (TU) 
95
B. Marjinal Fayda (MU) 
96
C. Azalan Marjinal Fayda İlkesi 
97
D. Eş Marjinal Fayda İlkesine Göre Tüketici Dengesi 
98
II. FARKSIZLIK EĞRİSİ ANALİZİ 
100
A. Farksızlık Eğrisi 
100
1. Farksızlık Eğrilerinin Özellikleri 
101
2. Marjinal İkâme Oranı (MRS) 
101
3. Özel Farksızlık Eğrisi Türleri 
101
a. İkâme İmkânı Olmayan Mallarda Farksızlık Eğrisi 
102
b. Sabit İkâme Durumunda Farksızlık Eğrisi 
102
c. Artan İkâme Durumunda Farksızlık Eğrisi 
102
B. Bütçe Kısıtı 
103
C. Farksızlık Eğrisi Analizine Göre Tüketici Dengesi 
104
1. Tüketici Dengesinin Değişmesi 
104
a. Zevk ve Tercihlerin Değişmesi 
104
b. Fiyatlardaki Değişiklik 
105
c. Bütçedeki Değişiklikler 
106
2. Fiyat Değişiminin Yarattığı Gelir ve İkâme Etkileri 
106
Bölüm 10
ÜRETİCİ DENGESİ TEORİSİ
I. GİRDİ KAVRAMI 
109
A. Sabit Girdi 
109
B. Değişken Girdi 
109
II. ÜRETİM DÖNEMLERİ 
109
A. Çok Kısa Dönem (Pazar Dönemi) 
109
B. Kısa Dönem 
109
C. Uzun Dönem 
110
III. ÜRETİM FONKSİYONU 
110
IV. ÜRETİCİ DENGESİ 
110
A. Kısa Dönemde Üretici Dengesi Analizi (Marshall Analizi) 
110
1. Kısa Dönem Üretici Dengesi Varsayımları 
110
2. Üretime İlişkin Büyüklükler 
111
a. Toplam Fiziki Ürün (TPP) 
111
b. Ortalama Fiziki Ürün (APP) 
111
c. Marjinal Fiziki Ürün (MPP) 
111
d. Değişen Verimler Yasası 
112
B. Uzun Dönem Üretici Dengesi Analizi (Hicks Analizi) 
113
1. Uzun Dönem Üretici Dengesi Varsayımları 
113
2. Ölçeğe Göre Getiri 
113
3. Eş–Ürün Eğrileri 
114
a. Eş–Ürün Eğrileri Özellikleri 
114
b. Marjinal Teknik İkâme Oranı (MRTS) 
115
c. Özel Eş–Ürün Eğrileri 
115
aa. Artan İkâme Durumu 
115
bb. Sabit Oranda İkâme Durumu 
115
cc. İkâmenin Mümkün Olmaması Durumu 
116
d. Maliyet Kısıtı (Eş–Maliyet Doğrusu) 
116
e. Uzun Dönem Üretici Dengesi 
117
aa. Uzun Dönem Üretici Dengesinin Değişmesi 
118
aaa. Katlanılması Düşünülen Maliyetin Değişmesi 
118
bbb. Girdi Fiyatlarının Değişmesi 
119
f. Genişleme Yolu Eğrisi 
120
Bölüm 11
MALİYET TEORİSİ
I. ÜRETİM MALİYETLERİ 
121
A. Maliyet Fonksiyonu 
121
B. Kısa Dönem Maliyet Analizi 
121
1. Kısa Dönem Maliyet Analizi Varsayımları 
122
2. Sabit Maliyetler 
122
a. Toplam Sabit Maliyet (TFC) 
122
b. Ortalama Sabit Maliyet (AFC) 
122
3. Değişken Maliyetler 
123
a. Toplam Değişken Maliyet (TVC) 
123
b. Ortalama Değişken Maliyet (AVC) 
124
4. Toplam Maliyet (TC) 
124
5. Ortalama Toplam Maliyet (ATC) 
125
6. Marjinal Maliyet (MC) 
125
7. MC – ATC İlişkisi ve Kapasite Sorunu 
130
a. Tam Kapasite 
130
b. Atıl (eksik) Kapasite 
130
c. Aşırı Kapasite 
130
d. Maksimum Kapasite 
130
C. Uzun Dönem Maliyet Analizi 
130
1. Ölçek Ekonomileri (İçsel Ekonomiler) 
131
a. Pozitif Ölçek Ekonomileri 
131
b. Negatif Ölçek Ekonomileri 
132
2. Dışsal Ekonomiler 
132
a. Pozitif Dışsal Ekonomiler 
133
b. Negatif Dışsal Ekonomiler 
133
3. Uzun Dönem Marjinal Maliyet Eğrisi (LRMC) 
133
Bölüm 12
MAL PİYASALARI I – TAM REKABET PİYASASI
I. TAM REKABET PİYASASININ ÖZELLİKLERİ 
135
II. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA MALINA TALEP EĞRİSİ 
136
III. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA GELİRLERİ 
136
A. Toplam Gelir (TR) 
136
B. Ortalama Gelir (AR) 
137
C. Marjinal Gelir (MR) 
138
IV. TAM REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEM FİRMA DENGESİ 
138
A. MR=MC Yaklaşımı 
139
B. Toplam Gelir, Toplam Maliyet Yaklaşımı 
140
V. TAM REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEM FİRMA ARZ EĞRİSİ 
140
VI. UZUN DÖNEMDE TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DENGESİ 
141
Bölüm 13
MAL PİYASALARI II – EKSİK REKABET PİYASALARI
I. MONOPOL (TEKEL) PİYASASI 
145
A. Monopol Türleri 
145
1. Doğal Monopol 
145
2. Mülkiyete Dayalı Monopol 
145
3. Anlaşmaya Dayalı Monopol 
145
4. Yasal Monopol 
146
B. Monopol Piyasasında Firma Malına Talep Eğrisi 
146
C. Monopol Piyasasında Firma Gelirleri 
147
1. Toplam Gelir (TR) 
147
2. Ortalama Gelir (AR) 
147
3. Marjinal Gelir (MR) 
148
D. Monopolde Firma Dengesi 
148
E. Monopolde Fiyat Farklılaştırması 
149
1. Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması 
149
2. İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması 
150
3. Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması 
150
F. Monopole Yöneltilen Eleştiriler 
150
II. OLİGOPOL PİYASASI 
151
A. Dirsekli Talep Modeli 
151
B. Oligopolün Eleştirisi 
152
III. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI 
152
A. Monopolcü Rekabet Piyasasında Firma Dengesi 
153
Bölüm 14
FAKTÖR PİYASALARI VE GELİR DAĞILIMI
I. FAKTÖR PİYASALARI 
155
A. Faktör Talebi 
155
1. Toplam Ürün Değeri (VTP) 
155
2. Marjinal Ürün Değeri (VMP) 
156
3. Faktör Talebini Belirleyen Etkenler 
157
B. Faktör Arzı 
157
C. Faktör Piyasasında Fiyat Oluşumu 
158
D. Faktör Piyasasında Tam Rekabet Koşullarında Denge 
158
E. Üretim Faktörleri ve Gelirleri 
159
1. Emek–Gücü ve Ücret 
159
a. Emek–Gücü Arzı 
160
b. Emek–Gücü Talebi 
161
c. Ücret Oluşumu 
161
2. Toprak ve Rant 
161
a. Rant 
161
aa. Rant Çeşitleri 
162
3. Sermaye ve Faiz 
162
a. Faiz 
162
II. GELİR DAĞILIMI 
162
A. Fonksiyonel Gelir Dağılımı 
163
B. Kişisel Gelir Dağılımı 
163
1. Kişisel Gelir Dağılımında Eşitsizliğin Ölçülmesi 
163
a. Lorenz Eğrisi 
163
b. Gini Katsayısı 
164
III. YOKSULLUK 
165
A. Yoksulluk Türleri 
165
1. Mutlak Yoksulluk 
165
2. Göreli Yoksulluk 
166
3. Subjektif (Öznel) Yoksulluk 
166
4. İnsani Yoksulluk 
166
Bölüm 15
MİLLİ GELİR DENGESİ
I. MİKRO İKTİSAT – MAKRO İKTİSAT AYIRIMI 
167
A. Makro İktisadın İlgi Alanı 
167
II. MAKRO İKTİSADİ ANALİZİN GELİŞİMİ 
167
A. Keynes’in Klasik Yaklaşımdan Farklılıkları 
168
III. MİLLİ GELİR 
172
A. Milli Gelirin Hesaplanması 
172
1. Üretim Yöntemi ile Milli Gelir 
172
2. Gelir Yöntemi ile Milli Gelir 
173
3. Harcama Yöntemi ile Milli Gelir 
173
a. İki Kesimli Ekonomide Milli Gelir 
173
b. Üç Kesimli Ekonomide Mili Gelir 
173
c. Dört Kesimli Dışa Açık Ekonomide Milli Gelir 
173
B. Milli Gelir Kavramları 
174
1. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 
174
2. Safi Milli Hasıla (SMH) 
174
3. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 
174
4. Kişisel Gelir (KG) 
174
5. Harcanabilir Gelir (HG) 
174
6. Kişi Başına Milli Gelir 
176
7. Nominal Milli Gelir ve Reel Milli Gelir 
176
C. Milli Geliri Belirleyen Faktörler 
176
1. Tüketim (C) 
176
a. Tüketimi Etkileyen Faktörler 
177
b. Tüketim Fonksiyonu 
177
2. Tasarruf (S) 
179
a. Tasarruf Fonksiyonu 
179
3. Yatırım (I) 
182
a. Yatırım Çeşitleri 
182
aa. Reel ve Mali Yatırımlar 
182
bb. Brüt ve Net Yatırımlar 
182
cc. Otonom ve Uyarılmış Yatırımlar 
183
b. Yatırım Fonksiyonu 
183
c. Yatırımı Etkileyen Faktörler 
184
aa. Nüfus 
184
bb. Milli Gelirdeki Değişim 
184
cc. Faiz Oranları 
184
dd. Teknoloji 
184
ee. Bekleyişler 
185
ff. Sermayenin Marjinal Etkenliği (MEC) 
185
4. Kamu Harcamaları (G) 
185
1. Kamu Harcaması Türleri 
186
a. Cari Harcamalar 
186
b. Yatırım Harcamaları 
186
c. Transfer Harcamaları 
186
5. Net İhracat (NX) 
186
a. İhracat (EX) 
186
b. İthalat (IM) 
187
c. Net İhracat Fonksiyonu 
188
IV. DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİ 
188
A. Toplam Arz –Toplam Talep Eşitliği 
189
1. Toplam Arz (AS) 
189
2. Toplam Talep (AD) 
190
B. Yatırım–Tasarruf Eşitliği ve Mili Gelir 
191
V. FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLİ GELİR 
192
VI. MİLLİ GELİR DENGE DÜZEYİNİN DEĞİŞMESİ 
194
A. Çarpan Türleri 
194
1. Basit Yatırım Çarpanı 
194
2. Süper Çarpan 
195
3. Çoğaltan (Kamu Harcamaları Çarpanı) 
195
4. Vergi Çarpanı 
196
5. Dış Ticaret Çarpanı 
197
Bölüm 16
PARA TEORİSİ
I. PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI 
199
A. Paranın Tanımı 
199
B. Paranın Fonksiyonları 
199
C. Para Türleri 
200
1. Mal Para 
200
2. İtibari (temsili) Para 
200
3. Kaydi Para 
200
II. PARA TALEBİ 
200
A. Para Talebinin Sebepleri 
201
1. İşlem Amacıyla Para Talebi 
201
2. İhtiyat Amacıyla Para Talebi 
201
3. Spekülasyon Amacıyla Para Talebi 
202
B. Likidite Tercihi 
202
III. PARA ARZI 
203
IV. DENGE FAİZ HADDİNİN OLUŞMASI 
204
V. PARANIN DEĞERİ VE MİKTAR TEORİSİ 
205
A. Paranın Değeri 
205
B. Klasik Miktar Teorisi 
205
1. Fisher Denklemi (Değişim Yaklaşımı) 
206
2. Cambridge Denklemi (Para Tutumu Yaklaşımı) 
206
C. Modern Miktar Teorisi 
207
VI. PARA POLİTİKASI 
208
A. Para Politikasının Amaçları 
208
1. Tam İstihdam 
208
2. Fiyat İstikrarı 
208
3. Faiz Oranı İstikrarı 
208
4. Ekonomik Büyüme 
208
5. Ödemeler Bilançosu Dengesi 
209
B. Para Politikasının Araçları 
209
1. Açık Piyasa İşlemleri 
209
2. Reeskont Oranları 
210
3. Zorunlu Karşılık Oranları 
210
4. Kredi Tavanı 
210
VII. ENFLASYON 
211
A. Nedenlerine Göre Enflasyon 
211
1. Talep Enflasyonu 
211
2. Maliyet Enflasyonu 
212
Bölüm 17
ULUSLARARASI MAKRO İKTİSAT
I. DIŞ TİCARET TEORİLERİ 
213
A. Klasik Dış Ticaret Teorileri 
214
1. Adam Smith’in Mutlak Üstünlük Teorisi 
214
2. D. Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 
215
B. Heckscher – Ohlin Faktör Donatımı Teorisi 
216
1. Leontief Paradoksu 
217
C. Yeni Dış Ticaret Teorileri 
217
II. DIŞ TİCARET POLİTİKASI 
218
A. Dış Ticaret Politikasının Amaçları 
219
B. Dış Ticaret Politikasının Araçları 
219
1. Gümrük Tarifeleri 
219
2. Miktar Kısıtlamaları 
219
3. Diğer Engeller 
220
III. ÖDEMELER BİLÂNÇOSU 
220
A. Ödemeler Bilânçosu Hesapları 
221
1. Cari İşlemler Hesabı 
221
2. Sermaye Hesabı 
221
3. Rezerv Hesabı 
222
4. Net Hata ve Noksan Hesabı 
222
IV. DÖVİZ PİYASASI 
222
A. Döviz Kuru 
222
1. Döviz Kuru Sistemleri 
223
a. Sabit Döviz Kuru Sistemi 
223
b. Esnek Döviz Kuru Sistemi 
223
Bölüm 18
İKTİSADİ BÜYÜME
I. İKTİSADİ BÜYÜME 
225
A. Klasik Büyüme Teorisi 
225
B. Harrod – Domar Büyüme Modeli 
226
C. Neo–Klasik Büyüme Modeli 
228
D. İçsel Büyüme Modeli 
232
Bölüm 19
İKTİSADİ KALKINMA
I. İKTİSADİ KALKINMA 
235
A. Kalkınmışlık ve Kalkınmışlık Kriterleri 
235
B. Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri 
236
C. Azgelişmişliğin Nedenlerin Açıklayan Yaklaşımlar 
237
1. Yoksulluğun Kısır Döngüsü Yaklaşımı (Nurkse) 
237
2. Kuzey–Güney Diyaloğu Yaklaşımı (Myrdal) 
238
3. Rostow’un Gelişme Aşamaları Kuramı 
238
4. Sosyo–Kültürel Etkenler Yaklaşımı (Beoke) 
239
5. Singer– Prebisch Yaklaşımı 
239
6. Emperyalizm ve Sömürgecilik Yaklaşımı 
240
D. Kalkınma Stratejileri 
240
1. Dengeli Kalkınma Stratejisi (Roseinstein – Rodan) 
240
2. Dengesiz Kalkınma Stratejisi 
241
3. Tarım veya Sanayi Önceliği Kriteri 
241
4. Öncü Sektörler Kriteri 
242
5. Büyüme Kutupları Kriteri 
242
6. İhracata Dönük Kalkınma Modeli 
242
Bölüm 20
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
I. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 
243
A. İstihdam 
243
1 Aktif Nüfus 
243
2. İşgücüne Katılım Oranı 
243
B. İşsizlik 
243
1. İşsizlik Oranı (Eksik İstihdam Oranı) 
243
2. İşsizlik Türleri 
243
3. Doğal İşsizlik Oranı 
245
4. NAIRU (Enflasyonu Hızlandırmayan İşsizlik Oranı) 
245
C. Büyüme ve İşsizlik 
245
D. Enflasyon ve İşsizlik 
245
1. Enflasyon–İşsizlik İlişkisi ve Philips Eğrisi 
246
NOBEL EKONOMİ ÖDÜLLERİ 
249
GÜLMECE 
251
Kaynakça 
255
Kavramlar Dizini 
257