Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuk Davaları – 3
Asliye Hukuk Mahkemesi Davaları
 (Editör),  (Yazar),  (Yazar-Editör),  (Yazar),  (Yazar-Editör),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar-Editör),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar-Editör),  (Yazar),  (Yazar-Editör),  (Yazar),  (Yazar)
Nisan 2016 / 1. Baskı / 832 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 190.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Önsöz;

ODTÜ İşletme Bölümünün efsane hocası Muhan Soysal ile ilgili şöyle bir olay anlatılır;

Derslerinde öğrencilerini şaşırtarak önemli hayat dersleri vermeyi adet edinmiş olan Muhan Hoca bir gün anfide derse başladığında tahtaya Picasso'nun aşağıda gördüğünüz tablosunu yansıtır.

Tüm öğrenciler tabloya bakar, fakat kübik tarzdaki bu sürrealist resimde sanatla ilgilenmeyenlerin anlayabileceği çok az şey vardır. Bozuk perspektifli bir oda, sarı uzun saçlı yaratığa benzeyen bir şey. Etrafında başka yaratıklar, yerde yine bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde başka bir şeyler daha.

Bir süre hiç bir şey söylemeden sınıfı izleyen hoca, Picasso'nun resmini alıp, yerine aşağıda gördüğünüz Velazquez'in "Las Meninas" tablosunu koyar. Bu resimde dadıları sandalyede oturan sarı uzun saçlı bir aristokrat kızın saçını tararken yerde köpeği yatmaktadır. Babası arkasından ışık sızan kapıdan kızını izlemektedir.

Sınıf ancak ikinci resmi görünce Picasso'nun resmindeki öğelerin ne olduğunu ve bu resmin Velazquez'in tablosuna gönderme olarak yapılmış olduğunu farkeder. Ve Muhan Hoca hiç unutulamayacak dersini verir.

"Hayatta hiç birşey Velazquez'in resmi kadar belirgin ve net değildir. İş hayatı gerçekleri Picasso'nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picasso'nun resmine bakıp, Velazquez'in resmini görebilenler başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri göremeyecek."

Hukukta da hiçbir dava Velazquez'in resmindeki kadar net ve anlaşılır değildir. Diğer taraftan yeni HMK'nın, dava açılırken en geniş perspektiften bakılarak büyük resmin görülmesini beklemesi, hukukçuların eski HUMK alışkanlıklarından kurtularak davayı tek bir dilekçeyle eksiksiz ve doğru olarak açmalarını zorunlu kılmaktadır.

Her ne kadar size tam bir Velazquez tablosu göstermek gibi iddiamız olmasa da, eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak bir kaynak sunarak ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak istedik.

Bu doğrultuda kitabımızda yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz ancak ülkemizde ilk defa uygulanan kolektif bir çalışma usulünü benimseyerek hakim, avukat, akademisyen, icra müdürü gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 35 değerli hukukçu ve 6 editörü bir araya getirdik. Böylece aynı kitap içerisinde doktrin ve uygulamanın bir arada okuyucularımıza ulaşmasını amaçladık.

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

Konu Başlıkları
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar
Asliye Hukuk Mahkemesi, Çilem BAHADIR – Mutlu DİNÇ
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar, Metin İKİZLER – Bade GÜVEN KARDEŞ – Samet Can OLGAÇ – Ahmet Cemal RUHİ – M. Serhat YENER
Eşya Hukukuna İlişkin Davalar, Ali Rıza İLGEZDİ – Furkan OLGAÇ – Hayal TERECİ
Borçlar Hukukuna İlişkin Davalar, Emel BADUR – Ceren Cansu CANPOLAT – Şafak GÜLEÇ – Bülent Nuri KURDOĞLU – Yusuf MEMİŞ – Coşkun ÖZBUDAK, Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN – Sema GÜLEÇ UÇAKHAN – Özge YÜCEL
Kamulaştırma Hukukuna İlişkin Davalar, Mehmet Ali GÖLCÜKLÜ
Barkod: 9789750237331
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 832
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  15
Kısaltmalar  35
8. KISIM:  ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
1. BÖLÜM:  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Çilem BAHADIR  
Mutlu DİNÇ  
I. Giriş  37
II. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu  37
III. Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görevli Personel  38
A. Genel Olarak  38
B. Yazı İşleri Müdürü (Yönetmelik m.7)  39
C. Zabıt Katibi (Yönetmelik m.7)  39
D. Mübaşir (Yönetmelik m.7)  40
IV. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevleri ve Yetki  41
2. BÖLÜM:  KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Metin İKİZLER  
Bade GÜVEN KARDEŞ  
Samet Can OLGAÇ  
Ahmet Cemal RUHİ  
M. Serhat YENER  
I. Gerçek Kişilere İlişkin Davalar  43
A. Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası  43
1. Giriş  43
2. Görev  51
3. Yetki  54
4. Davacı – Davalı  54
5. İspat  58
6. Yargılama Usulü  60
7. Adın Değiştirilmesine İtiraz  61
8. Temyiz  62
B. Kişisel Durum Sicillerinin Tutulmasından Doğan Davalar  66
1. Giriş  66
2. Görev  67
3. Yetki  68
4. Davacı – Davalı  68
5. Mahkeme Kararı  69
6. Devletin Sorumluluğu  69
7. Tapuya Başvuru Zorunluluğu  72
C. Cinsiyet Değişikliği Davası  77
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  77
2. Görev  78
3. Yetki  79
4. Davacı – Davalı  79
5. Yargılama Usulü ve İspat  80
6. Mahkeme Kararı  83
7. Temyiz  86
8. Davanın Sonuçları  86
D. Yaş Düzeltme Davaları  91
1. Giriş  91
2. Görev  94
3. Yetki  96
4. Davacı – Davalı  96
5. Yargılama Usulü ve İspat  98
6. Temyiz  103
E. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası  103
1. Giriş  103
2. Görevli Mahkeme  105
3. Yetkili Mahkeme  107
4. Davacı – Davalı  107
5. Yargılama Usulü ve İspat  110
6. Temyiz  111
7. Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi  115
F. Nüfus Kaydının İptali Davası  118
1. Giriş  118
2. Görev  119
3. Yetki  119
4. Davacı – Davalı  119
5. Yargılama Usulü ve İspat  121
6. Temyiz  122
II. Tüzel Kişilere İlişkin Davalar  126
A. Dernekler Hukukuna İlişkin Davalar  126
1. Derneğin Feshi Davası (Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklardan veya Eksikliklerden Dolayı)  126
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  126
b. Görev  126
c. Yetki  126
d. Davacı – Davalı  126
e. Yargılama Usulü  127
2. Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası  136
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  136
b. Görev  136
c. Yetki  136
d. Davacı – Davalı  137
e. Yargılama Usulü  138
3. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası (Derneğin İnfisah Ettiğinin Tespiti Davası)  148
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  148
b. Görev  148
c. Yetki  148
d. Davacı – Davalı  148
e. Yargılama Usulü  149
4. Derneğin Feshi Davası (Kuruluş Aşamasından Sonra)  155
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  155
b. Görev  155
c. Yetki  155
d. Davacı – Davalı  155
e. Yargılama Usulü  155
B. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların (Yeni Vakıflar) Tescili Davası  160
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  160
2. Görev  162
3. Yetki  163
4. Davacı – Davalı  164
5. Yargılama Usulü  165
a. Davanın İzahı ve Ön İnceleme  165
b. Dava Şartları  167
c. Delillerin Değerlendirilmesi  168
6. Kanun Yolları  173
3. BÖLÜM:  EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Av. Ali Rıza İLGEZDİ  
Furkan OLGAÇ  
Av. Hayal TERECİ  
I. Mecra Hakkı Davaları  187
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  187
B. Görev  188
C. Yetki  192
D. Davacı – Davalı  194
1. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davacı  209
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davacı  213
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı  214
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı  217
d. Mecra İhtiyacı Duyan Taşınmaz Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanların Davacı Olabilme Hakları  219
2. Rızai Mecra Hakkı Davalarında Davacı  220
a. Taşınmaza Bağlı Rızai Mecra İrtifakında Davacı  221
b. Kişiye Bağlı Olarak Kurulan Rızai Mecra İrtifaklarında Davacı  223
3. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davalı  223
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davalı  223
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı  225
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı  226
d. Yükümlenecek Taşınmaz Üzerinde Önceden Kurulmuş Sınırlı Ayni Hak Bulunması Halinde Davalı  226
4. Rızai Mecra İrtifakı Davalarında Davalı  227
a. Yargılama Giderleri  228
b. Harç  229
c. Tapu İşleminin Mali Yönü  229
d. Vekâlet Ücreti  230
e. Müddeabihin (Dava Konusu Mal) El Değiştirmesi  231
f. Mecra İrtifakı Geçirmek İçin Yapılan Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davalarında Yargılama Süreci  232
aa. Kamulaştırmanın İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  235
bb. Davanın Tarafları ve Dava Ehliyeti  236
cc. Dava Açma Süresi  236
E. Mecra İrtifakı Tesis Edilemeyecek Yerler  237
F. Önceden Kurulan Mecra Hakkından Yararlanma  240
G. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Tabi Bir Taşınmazda Paydaşların Birbirinden Mecra İstemesi Hali  241
II. Geçit Hakkı Davaları  248
A. Giriş  248
B. Geçit Hakkı Çeşitleri  248
1. Zorunlu Geçit Hakkı  248
2. Diğer Geçit Hakları  249
C. Geçit Hakkının Kurulma Yolları  249
1. Resmi Senetle Kurulması  249
a. Şahıs Lehine Geçit Hakkı Tesisi  250
b. Arazi Lehine Geçit Hakkı Tesisi  250
2. Mahkeme Kararı ile Kurulması  250
3. İşlemin Mali Yönü  250
D. Geçit Hakkının Kaldırılması  251
1. Malikin Talebiyle Terkin  251
2. Hak Sahibinin Talebiyle Terkin  251
3. Mahkeme Kararıyla Terkin  251
4. Kamulaştırma Nedeniyle Terkin  251
E. Geçit Hakkı Davaları  251
1. Görev ve Yetki  251
2. Davacı – Davalı  251
F. Geçit Hakkından Doğan Hak ve Yükümlülükler  252
G. Geçit Hakkı Tesis Edilemeyecek Yerler  252
III. İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası  254
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  254
B. Görev  255
C. Yetki  258
D. Davacı – Davalı  259
E. Yargılama Usulü  265
1. Esasa İlişkin Hususlar  265
2. Usule İlişkin Hususlar  276
3. Yargılama Giderleri  278
IV. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları  284
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  284
B. Görev  286
C. Yetki  288
D. Davacı – Davalı  288
E. Yargılama Usulü  289
1. İlgilisi Tarafından Bedeli Ödendiği Halde Tapuda Tescil Edilmemesi  289
2. Tapu Tahsis Belgeli Yerlere Ecrimisil ya da Arsa Kullanım Bedeli Tahakkuk Ettirilip Ettirilemeyeceği  294
3. Davalı İdareye Başvuru Şartı  297
4. BÖLÜM:  BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Emel BADUR  
Ceren Cansu CANPOLAT  
Şafak GÜLEÇ  
Bülent Nuri KURDOĞLU  
Yusuf MEMİŞ  
Coşkun ÖZBUDAK  
Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN  
Sema GÜLEÇ UÇAKHAN  
Özge YÜCEL  
I. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davaları  301
A. Giriş  301
B. Sorumluluk Doğuran Hukuksal İlişkiler  302
1. Taraflar Arasında Akdi İlişki (İşçi/İşveren – Memur/Devlet)  302
2. Taraflar Arasında Taşıma Sözleşmesi  303
3. Taraflar Arasında Tedavi: Hekimlik Sözleşmesi  306
4. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  309
5. Akit Dışı Sorumluluk  313
a. Hukuka Uygun Eylemlerden Doğan Sorumluluk (Fedakarlığın Denkleştirilmesi),  314
b. Hukuka Aykırı Eylemlerden Doğan Sorumluluk  315
aa. Kusur Sorumluluğu  315
bb. Kusursuz Sorumluluk  316
aaa. Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olanın Hakkaniyet Sorumluluğu  317
bbb. Özen (Sebep) Sorumluluğu  321
ccc. Tehlike Sorumluluğu  346
ddd. Tazminatın Belirlenmesi  355
eee. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası  356
fff. Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Dava Türleri  357
ggg. Trafik Kazaları Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarının Uygulaması  358
c. Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Fiilinden Kaynaklanan Sorumluluğu  364
C. Bedensel Zararlar  364
1. Sakatlanma – Yaralanma Zararları  364
2. Destekten Yoksun Kalma Zararları  369
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  369
b. Görev  370
c. Yetki  371
d. Davacı – Davalı  371
e. Zamanaşımı Süreleri  373
f. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  374
g. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  375
h. Manevi Tazminat  375
ı. Kanıtlama Araçları – Deliller  376
i. Dava Türü ve Değeri  376
j. İhtiyati Tedbir – Haciz ve Geçici Ödemeler  377
3. Geçici Ödemeler  377
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  377
b. Görev  379
c. Yetki  379
d. Davacı – Davalı  379
e. Yargılama Usulü  379
f. Kısa Bilgi  383
aa. Geçici Ödemeye Hükmolunabilmesi İçin Aranan Şartlar  384
aaa. Görülmekte Olan Bir Dava  384
bbb. Zarar Görenin Geçici Ödeme Talebinde Bulunması  385
ccc. Zarar Görenin İddiasının Haklılığını Gösteren İnandırıcı Kanıtlar Sunması  386
ddd. Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Gerektirmesi  388
bb. Geçici Ödeme Kararı ve Sonuçları  390
aaa. Geçici Ödeme Kararı  390
bbb. Geçici Ödeme Kararının Sonuçları  393
D. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davalarında Usul  399
1. Görev  399
2. Yetki  406
3. Davacı – Davalı  410
II. Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Tazmini Konulu Maddi Tazminat İstemlerini İçeren Davalarda İspat  412
A. Beden Tamlığı İhlalinin Yaralanma/Sakatlık Şeklinde Geliştiği Durumda  415
B. Beden Tamlığı İhlalinin Ölüm Şeklinde Geliştiği Durumda  417
III. Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası  418
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  418
B. Görev  419
C. Yetki  419
D. Davacı – Davalı  419
E. Kanıtlama Araçları – Deliller  420
F. Yargılama Usulü  420
G. Kısa Bilgi  420
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Amacı  420
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukuki Niteliği  420
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Benzer Davalarla İlişkisi  422
a. Sebepsiz Zenginleşme Davasının İstihkak Davası ile İlişkisi  422
b. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Sözleşmeden Doğacak Alacak Davası ile İlişkisi  423
c. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Haksız Fiil Davası ile İlişkisi  424
d. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Vekâletsiz İş görme ile İlişkisi  424
4. Sebepsiz Zenginleşme Türleri  425
a. Edimin İfasından Doğan Zenginleşme  425
b. Müdahaleden Doğan Zenginleşme  426
c. Umulmayan Olaydan Doğan Zenginleşme  426
d. İfa Edilen Ödemenin Bedensel Zararlar Yönünden Sonradan Sebepsiz Zenginleşme Olması  427
5. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları  428
a. Borçlunun Malvarlığında Bir Zenginleşme Meydana Gelmiş Olmalıdır  428
b. Bu Zenginleşme Bir Başkası Aleyhine Meydana Gelmiş Olmalıdır  429
c. Zenginleşme ile Zenginleştirici Olay Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır  430
d. Zenginleşme Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır  430
6. Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı  431
a. İade Borcunun Konusu  431
b. İade Borcunun Kapsamı  432
aa. Kötüniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı  432
bb. İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı  433
cc. Zenginleşenin Masrafları Talep Hakkı  434
7. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller  434
8. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Zamanaşımı  435
IV. Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar  439
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  439
B. Görev  454
C. Yetki  468
D. Davacı – Davalı  479
E. Kanıtlama Araçları – Deliller  485
F. Yargılama Usulü  502
V. Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklı Avukat – İş Sahibi Arasında Meydana Gelen Uyuşmazlıktan Kaynaklı Davalar  529
A. Giriş  529
B. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılmaması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları  531
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  531
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  531
b. Görev  532
c. Yetkili Mahkeme  532
d. Davacı – Davalı  532
e. Yargılama Usulü  533
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  533
bb. Zamanaşımı Süreleri  534
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  535
dd. Manevi Tazminat  535
ee. Dava Türü ve Değeri  535
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  535
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  539
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  539
b. Görev  539
c. Yetki  540
d. Davacı – Davalı  540
e. Yargılama Usulü  541
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  541
bb. Zamanaşımı Süreleri  543
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  543
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  543
ee. Manevi Tazminat  543
ff. Dava Türü ve Değeri  544
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  545
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası  549
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  549
b. Görev  550
c. Yetki  550
d. Davacı – Davalı  551
e. Yargılama Usulü  551
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  551
bb. Zamanaşımı Süreleri  552
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  552
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  553
ee. Manevi Tazminat  553
ff. Bekletici Mesele  553
gg. Dava Türü ve Değeri  553
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  554
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  554
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası  559
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  559
b. Görev  560
c. Yetki  560
d. Davacı – Davalı  561
e. İlgili Mevzuat  561
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  561
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat  562
cc. Bekletici Mesele  562
dd. Dava Türü ve Değeri  562
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  564
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  568
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  568
b. Görev  569
c. Yetki  569
d. Davacı – Davalı  569
e. Yargılama Usulü  570
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  570
bb. Zamanaşımı Süreleri  571
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  571
dd. Manevi Tazminat  572
ee. Dava Türü ve Değeri  572
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  573
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  578
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  578
b. Görev  578
c. Yetki  579
d. Davacı – Davalı  579
e. Yargılama Usulü  580
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  580
bb. Zamanaşımı Süreleri  581
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  581
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  581
ee. Manevi Tazminat  582
ff. Bekletici Mesele  582
gg. Dava Türü ve Değeri  582
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  583
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası  589
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  589
b. Görev  590
c. Yetki  590
d. Davacı – Davalı  591
e. Yargılama Usulü  591
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  591
bb. Zamanaşımı Süreleri  592
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  593
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  593
ee. Manevi Tazminat  593
ff. Bekletici Mesele  594
gg. Dava Türü ve Değeri  594
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  595
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  595
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası  605
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  605
b. Görevli Mahkeme  606
c. Yetkili Mahkeme  606
d. Davacı  607
e. Yargılama Usulü  607
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  607
bb. Zamanaşımı Süreleri  609
cc. İbraya yönelik anlaşmaların etkisi  609
dd. Tazminatın mahsubuna ilişkin özel durumlar  609
ee. Manevi tazminat  610
ff. Bekletici Mesele  610
gg. Dava Türü ve Değeri  611
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  612
C. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları  620
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  620
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  620
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  620
b. Görev  620
c. Yetki  621
d. Davacı – Davalı  621
e. Yargılama Usulü  622
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  622
bb. Zamanaşımı Süreleri  623
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  623
dd. Manevi Tazminat  623
ee. Dava Türü ve Değeri  624
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  624
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  627
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  627
b. Görev  627
c. Yetki  627
d. Davacı – Davalı  628
e. Yargılma Usulü  628
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  628
bb. Zamanaşımı Süreleri  630
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  631
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  631
ee. Manevi Tazminat  631
ff. Dava Türü ve Değeri  632
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  632
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası  636
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  636
b. Görev  637
c. Yetki  637
d. Davacı  638
e. Yargılama Usulü  638
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  638
bb. Zamanaşımı Süreleri  639
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  639
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  640
ee. Manevi Tazminat  640
ff. Bekletici Mesele  640
gg. Dava Türü ve Değeri  640
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  641
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  641
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası  646
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  646
b. Görev  647
c. Yetki  647
d. Davacı – Davalı  648
e. Yargılama Usulü  648
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  648
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat  649
cc. Bekletici Mesele  650
dd. Dava Türü ve Değeri  650
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  651
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  656
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  656
b. Görev  656
c. Yetki  656
d. Davacı – Davalı  657
e. Yargılama Usulü  657
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  657
bb. Zamanaşımı Süreleri  658
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  659
dd. Manevi Tazminat  659
ee. Dava Türü ve Değeri  659
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  660
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  666
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  666
b. Görev  666
c. Yetki  666
d. Davacı – Davalı  667
e. Yargılama Usulü  668
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  668
bb. Zamanaşımı Süreleri  669
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  669
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  669
ee. Manevi Tazminat  670
ff. Bekletici Mesele  670
gg. Dava Türü ve Değeri  670
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  671
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azli – Haksız İstifası Nedeniyle Bitirdiği İşler İçin Açacağı Alacak Davası  677
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  677
b. Görev  677
c. Yetki  678
d. Davacı – Davalı  678
e. Yargılama Usulü  678
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  678
bb. Zamanaşımı Süreleri  679
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  680
dd. Bekletici Mesele  680
ee. Dava Türü ve Değeri  680
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  681
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası  688
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  688
b. Görev  689
c. Yetki  689
d. Davacı – Davalı  690
e. Yargılama Usulü  690
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  690
bb. Zamanaşımı Süreleri  691
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  692
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  692
ee. Manevi Tazminat  692
ff. Bekletici Mesele  693
gg. Dava Türü ve Değeri  693
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  694
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  694
9. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Alacak Davası  703
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  703
b. Görev  703
c. Yetki  704
d. Davacı – Davalı  705
e. Yargılama Usulü  705
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  705
bb. Zamanaşımı Süreleri  706
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  706
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  707
ee. Manevi Tazminat  707
ff. Bekletici Mesele  707
gg. Dava Türü ve Değeri  708
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  709
5. BÖLÜM:  KAMULAŞTIRMA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Mehmet Ali GÖLCÜKLÜ  
I. Giriş ve İlgili mevzuat  719
II. Kamulaştırma Yapmaya Yetkili Kurumlar  721
III. Kamulaştırılabilecek Taşınmazlar  722
IV. Kamulaştırmanın Şartları  722
V. Kamulaştırma Kanunundan Doğan Davalar  723
A. Taşınmaz Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 S.K. 10. m.)  723
B. Kamulaştırmadan Artan İşe Yaramaz Kısmın Bedelinin Tahsili Davaları (2942 S.K. 12/5. m.)  733
C. Baraj Mücavirinde Kalan Taşınmaz Bedellerinin Tahsili Davaları (2942 S.K. 12/6. m.)  736
D. Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davaları (2942 S.K. 14. m.)  739
E. Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları (2942 S.K. 14. m.)  741
F. Tapulu, Ancak Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 S.K. 18. m.)  744
G. Tapusuz Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları (2942 S.K. 19. m.)  747
H. Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davaları (2942 S.K. 19/8 m.)  751
I. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Açılacak Davalar (2942 S.K. 21. m.)  753
İ. Taşınmazın Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Açılacak Geri Alma Davaları (2942 S.K. 23. m.)  756
J. Geri Verilecek Kamulaştırma Bedelinden Düşülecek Hasara İlişkin Davalar (2942 S.K. 24. m.)  760
K. Acele Kamulaştırma Davaları (2942 S.K. 27. m.)  763
L. Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Mal Devirleri İçin Danıştay’da Açılacak Davalar (2942 S.K. 30. m.)  766
M. Avukat, Dava Vekili veya Diğer Görevlilere Sağlanan Yararların Geri İstenmesi Davaları (2942 S.K. 34. m.)  770
N. Kamulaştırılan Taşınmaza Kesilen Mükerrer Tapunun İptali Davaları (2942 S.K. 36. m.)  770
O. (9/10/1956 – 4/11/1983) Tarihleri Arasında Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazlar İçin Açılacak Davalar (2942 S.K. geç. 6 m.)  773
Ö. 04.11.1983 den Sonra Gerçekleşen Kamulaştırmasız El Atmalar Sebebiyle Açılacak Davalar  778
VI. Kamulaştırmasız El Atma Davaları  778
A. 09.10.1956 Tarihinden Önceki Dönem  778
B. 09.10.1956 – 04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Dönem  779
C. 04.11.1983 Tarihinden Sonraki Dönem  779
1. Kamulaştırmasız Fiili El Atma Davaları  779
a. Fiili El Atmanın Şartları  780
b. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davacı  781
c. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davalı  781
d. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yetkili Mahkeme  781
aa. Müdahalenin Men’i Davalarında Yetkili Mahkeme  781
bb. Bedel Davalarında Yetkili Mahkeme  782
e. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme  782
f. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Yargılama Usulü  783
2. Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davaları  785
a. Hukuki El Atmanın Şartları  785
b. Hukuki El Atma Davalarında Davacı  786
c. Hukuki El Atma Davalarında Davalı  786
d. Hukuki El Atma Davalarında Görevli Mahkeme  787
e. Hukuki El Atma Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti  788
3. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Zamanaşımı  790
VII. Ecrimisil Davaları  790
A. Ecrimisil Nedir?  790
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  791
C. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  791
D. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  792
E. Arazi Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  792
F. Ecrimisil Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti  796
G. Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  796
Kaynakça  799
İçtihat Dizini  813
Dilekçe Dizini  827
Kavram Dizini  829
 


Bülent Nuri Kurdoğlu
BÜLENT NURİ KURDOĞLU

23 Mayıs 1976 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Av. Bülent Nuri Kurdoğlu aslen Artvin Arhavi nüfusuna kayıtlı olmasına karşın babasının Ankara’da çalışıyor olması nedeniyle ilk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Kurdoğlu, 2000 yılındaki mezuniyetinin ardından Ankara Barosu’nda Avukatlık Stajını, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Merkezi’nde yabancı dil eğitimini tamamladı.

Askerlik hizmetinin hemen ardından Ankara’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 28 Aralık 2014 ve 30 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan Avukatlıktan Adli Yargı Hâkimliğine Geçiş Sınavını kazanarak Türkiye Adalet Akademisi'nde hakimlik stajını tamamladı. 19.08.2016 tarihinde Salihli Hâkimliği görevine atanan Kurdoğlu halen bu görevi yürütmektedir.

Avukatlık faaliyeti süresince Ankara Barosu Adli Yardım Komisyonu’nda, Gelincik Merkezinde ve Ankara Barosu CMK servisinde gönüllü avukat olarak çalıştı. Ankara Barosu Vergi – İdare Hukuku Kurulu Genel Sekreterliği ve Özel Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra başkanlığını yaptığı Özel Hukuk Komisyonu önce Yasa İzleme Kuruluna daha sonra ise Yasa İzleme Enstitüsüne dönüştürüldüğünde kurucu üye ve ilk yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Yasa İzleme Enstitüsü’ndeki çalışmaları esnasında Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Hukuk Muhakemesi Kanunu Tasarısı başta olmak üzere çok sayıda kanun tasarısının Ankara Barosu adına incelemelerinin yapıldığı kurul ve komisyonlarda bulundu.

Futbolcular ile kulüpler arasındaki borçlar hukukuna dayalı sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuş olan Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ilk üyelerinden olan Kurdoğlu, bu görevinin sona ermesinden sonra 2013 yılında "Karşı Vekâlet Ücreti İçtihadı Birleştirme Kararlarının İncelenmesi" isimli ilk kitabı Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlandı. Seçkin Yayıncılık tarafından hazırlanan "Hukuk Davaları" isimli kitabın "Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklı Avukat –;;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; İş Sahibi Arasında Meydana Gelen Uyuşmazlıktan Kaynaklı Davalar" bölümünü kaleme aldı.

Bu güne kadar ki avukatlık yaşantısında çoğunluğu özel hukuk ağırlıklı olmak üzere Ankara Barosu Dergisi, Hukuk Gündemi Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 16 Mayıs Ulusal Hukuk ve Tavır Dergisi ve kendisine ait internet bloglarında yüze yakın makalesi yayınlanan Kurdoğlu, 2013 –;;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; 2015 yılları arasında Spor Hukuku ve Avukatlık Hukuku alanlarında bilirkişilik de yapmıştır.

SEMPOZYUMLAR:

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün 24.03.2011 tarihinde Ankara Adliyesi Konferans salonunda gerçekleştirdiği Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sempozyumu.

PANELLER:

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün Ankara Barosu Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirdiği Karşı Vekâlet Ücreti Paneli,

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün Ankara Barosu Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirdiği Türkiye’nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm Paneli,

YAZDIĞI KİTAPLAR:

“Karşı Vekâlet Ücreti İçtihadı Birleştirme Kararlarının İncelenmesi”, Seçkin Yayıncılık, 2013

"Hukuk Davaları", Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklı Avukat –;;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; İş Sahibi Arasında Meydana Gelen Uyuşmazlıktan Kaynaklı Davalar, Cilt –;;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; 3 Seçkin Yayıncılık, 2016

MAKALE, İNCELEMELER VE SUNUMLAR:

“Karar İncelemesi” Ankara Barosu Dergisi 2005/1

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İncelenmesi” Ankara Barosu Dergisi 2005/3

“Kadro Siyasetinin Takdir ve Tercih Yasağı” Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi 2006/5

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Kefalet Sözleşmelerinin Yeni Kurucu Şartı” Yaklaşım Dergisi Temmuz 2008 Sayı 187

“Karınca Duası Gerimi Geliyor?” Yaklaşım Dergisi Ağustos 2008 Sayı 188

“Türk Borçlar Kanunun Tasarısında Kusursuz Sorumluluk Halleri” Yaklaşım Dergisi Eylül 2008 Sayı 189,

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel İşlem Koşulları” Yaklaşım Dergisi Ekim 2008 Sayı 190,

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Çalışma Esasları” Stadyum Gazetesi Ekim 2008 Sayı 25

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Müteselsil Sorumluluk ve Zamanaşımı” Yaklaşım Dergisi Aralık 2008 Sayı 192,

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Düzeltilmesi Gereken Konular” Yaklaşım Dergisi Ocak 2009 Sayı 193,

Bu makalelerin dışında yüzden fazla makale bnkurdoglu.blogspot.com ve yasakarar.blogspot.com adresinde halen yayında bulunmaktadır.
Furkan Olgaç
2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında "İpotekte Sıra Sistemi ve Boş Dereceye İlerleme" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında
doktora öğrenimine devam etmekte olup; Hâkimlik görevini sürdürmektedir.

Özge Yücel
1985 yılında Kayseri'de doğdu. İlkokulu TED Kayseri Koleji'nde, ortaokulu ve liseyi Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde okudu.

2003'te girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2007'de beşincilikle mezun oldu. Eylül 2007'de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursu ile Ağustos Eylül 2008'de Almanya'nın Marburg kentinde iki aylık yoğun Almanca kursuna katıldı. Ekim 2008'de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. "Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili" konulu yüksek lisans tezini başarıyla savunarak Temmuz 2009’da yüksek lisansı tamamladı. Eylül 2009'da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı.

Doktora teziyle ilgili olarak araştırmalarını Hamburg'da DAAD Doktora Araştırma Bursu ve TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu ile 1 Ocak 2012 30 Ocak 2013 tarihleri arasında sürdürdü. Temmuz 2012'de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ayrıldı. Ağustos 2013’te "Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu" konulu doktora tezini başarıyla savunarak doktor unvanını kazandı. Kasım 2013’ten bu yana Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kasım 2018'de Üniversiteler Arası Kurul tarafından oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda doçent unvanını kazanmıştır.

"Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili", "Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu" ve "Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişiler Adına Alınan Tıbbi Kararlarda Özerklik Hakkının Korunması ve Hasta Talimatları" adında yayımlanmış üç monografisi bulunmaktadır. Ayrıca "Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları" adındaki kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yapmış olup Ali Naim İnan'ın "İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler" ismindeki eserini işlemiştir. Bunların yanında yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.
Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
A. Dilşad Keskin ...
Kasım 2018
21.90 TL
Sepete Ekle
Aydın Zevkliler ...
Kasım 2018
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  15
Kısaltmalar  35
8. KISIM:  ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
1. BÖLÜM:  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Çilem BAHADIR  
Mutlu DİNÇ  
I. Giriş  37
II. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu  37
III. Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görevli Personel  38
A. Genel Olarak  38
B. Yazı İşleri Müdürü (Yönetmelik m.7)  39
C. Zabıt Katibi (Yönetmelik m.7)  39
D. Mübaşir (Yönetmelik m.7)  40
IV. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevleri ve Yetki  41
2. BÖLÜM:  KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Metin İKİZLER  
Bade GÜVEN KARDEŞ  
Samet Can OLGAÇ  
Ahmet Cemal RUHİ  
M. Serhat YENER  
I. Gerçek Kişilere İlişkin Davalar  43
A. Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası  43
1. Giriş  43
2. Görev  51
3. Yetki  54
4. Davacı – Davalı  54
5. İspat  58
6. Yargılama Usulü  60
7. Adın Değiştirilmesine İtiraz  61
8. Temyiz  62
B. Kişisel Durum Sicillerinin Tutulmasından Doğan Davalar  66
1. Giriş  66
2. Görev  67
3. Yetki  68
4. Davacı – Davalı  68
5. Mahkeme Kararı  69
6. Devletin Sorumluluğu  69
7. Tapuya Başvuru Zorunluluğu  72
C. Cinsiyet Değişikliği Davası  77
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  77
2. Görev  78
3. Yetki  79
4. Davacı – Davalı  79
5. Yargılama Usulü ve İspat  80
6. Mahkeme Kararı  83
7. Temyiz  86
8. Davanın Sonuçları  86
D. Yaş Düzeltme Davaları  91
1. Giriş  91
2. Görev  94
3. Yetki  96
4. Davacı – Davalı  96
5. Yargılama Usulü ve İspat  98
6. Temyiz  103
E. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası  103
1. Giriş  103
2. Görevli Mahkeme  105
3. Yetkili Mahkeme  107
4. Davacı – Davalı  107
5. Yargılama Usulü ve İspat  110
6. Temyiz  111
7. Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi  115
F. Nüfus Kaydının İptali Davası  118
1. Giriş  118
2. Görev  119
3. Yetki  119
4. Davacı – Davalı  119
5. Yargılama Usulü ve İspat  121
6. Temyiz  122
II. Tüzel Kişilere İlişkin Davalar  126
A. Dernekler Hukukuna İlişkin Davalar  126
1. Derneğin Feshi Davası (Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklardan veya Eksikliklerden Dolayı)  126
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  126
b. Görev  126
c. Yetki  126
d. Davacı – Davalı  126
e. Yargılama Usulü  127
2. Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası  136
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  136
b. Görev  136
c. Yetki  136
d. Davacı – Davalı  137
e. Yargılama Usulü  138
3. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası (Derneğin İnfisah Ettiğinin Tespiti Davası)  148
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  148
b. Görev  148
c. Yetki  148
d. Davacı – Davalı  148
e. Yargılama Usulü  149
4. Derneğin Feshi Davası (Kuruluş Aşamasından Sonra)  155
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  155
b. Görev  155
c. Yetki  155
d. Davacı – Davalı  155
e. Yargılama Usulü  155
B. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların (Yeni Vakıflar) Tescili Davası  160
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  160
2. Görev  162
3. Yetki  163
4. Davacı – Davalı  164
5. Yargılama Usulü  165
a. Davanın İzahı ve Ön İnceleme  165
b. Dava Şartları  167
c. Delillerin Değerlendirilmesi  168
6. Kanun Yolları  173
3. BÖLÜM:  EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Av. Ali Rıza İLGEZDİ  
Furkan OLGAÇ  
Av. Hayal TERECİ  
I. Mecra Hakkı Davaları  187
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  187
B. Görev  188
C. Yetki  192
D. Davacı – Davalı  194
1. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davacı  209
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davacı  213
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı  214
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı  217
d. Mecra İhtiyacı Duyan Taşınmaz Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanların Davacı Olabilme Hakları  219
2. Rızai Mecra Hakkı Davalarında Davacı  220
a. Taşınmaza Bağlı Rızai Mecra İrtifakında Davacı  221
b. Kişiye Bağlı Olarak Kurulan Rızai Mecra İrtifaklarında Davacı  223
3. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davalı  223
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davalı  223
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı  225
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı  226
d. Yükümlenecek Taşınmaz Üzerinde Önceden Kurulmuş Sınırlı Ayni Hak Bulunması Halinde Davalı  226
4. Rızai Mecra İrtifakı Davalarında Davalı  227
a. Yargılama Giderleri  228
b. Harç  229
c. Tapu İşleminin Mali Yönü  229
d. Vekâlet Ücreti  230
e. Müddeabihin (Dava Konusu Mal) El Değiştirmesi  231
f. Mecra İrtifakı Geçirmek İçin Yapılan Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davalarında Yargılama Süreci  232
aa. Kamulaştırmanın İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  235
bb. Davanın Tarafları ve Dava Ehliyeti  236
cc. Dava Açma Süresi  236
E. Mecra İrtifakı Tesis Edilemeyecek Yerler  237
F. Önceden Kurulan Mecra Hakkından Yararlanma  240
G. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Tabi Bir Taşınmazda Paydaşların Birbirinden Mecra İstemesi Hali  241
II. Geçit Hakkı Davaları  248
A. Giriş  248
B. Geçit Hakkı Çeşitleri  248
1. Zorunlu Geçit Hakkı  248
2. Diğer Geçit Hakları  249
C. Geçit Hakkının Kurulma Yolları  249
1. Resmi Senetle Kurulması  249
a. Şahıs Lehine Geçit Hakkı Tesisi  250
b. Arazi Lehine Geçit Hakkı Tesisi  250
2. Mahkeme Kararı ile Kurulması  250
3. İşlemin Mali Yönü  250
D. Geçit Hakkının Kaldırılması  251
1. Malikin Talebiyle Terkin  251
2. Hak Sahibinin Talebiyle Terkin  251
3. Mahkeme Kararıyla Terkin  251
4. Kamulaştırma Nedeniyle Terkin  251
E. Geçit Hakkı Davaları  251
1. Görev ve Yetki  251
2. Davacı – Davalı  251
F. Geçit Hakkından Doğan Hak ve Yükümlülükler  252
G. Geçit Hakkı Tesis Edilemeyecek Yerler  252
III. İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası  254
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  254
B. Görev  255
C. Yetki  258
D. Davacı – Davalı  259
E. Yargılama Usulü  265
1. Esasa İlişkin Hususlar  265
2. Usule İlişkin Hususlar  276
3. Yargılama Giderleri  278
IV. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları  284
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  284
B. Görev  286
C. Yetki  288
D. Davacı – Davalı  288
E. Yargılama Usulü  289
1. İlgilisi Tarafından Bedeli Ödendiği Halde Tapuda Tescil Edilmemesi  289
2. Tapu Tahsis Belgeli Yerlere Ecrimisil ya da Arsa Kullanım Bedeli Tahakkuk Ettirilip Ettirilemeyeceği  294
3. Davalı İdareye Başvuru Şartı  297
4. BÖLÜM:  BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Emel BADUR  
Ceren Cansu CANPOLAT  
Şafak GÜLEÇ  
Bülent Nuri KURDOĞLU  
Yusuf MEMİŞ  
Coşkun ÖZBUDAK  
Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN  
Sema GÜLEÇ UÇAKHAN  
Özge YÜCEL  
I. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davaları  301
A. Giriş  301
B. Sorumluluk Doğuran Hukuksal İlişkiler  302
1. Taraflar Arasında Akdi İlişki (İşçi/İşveren – Memur/Devlet)  302
2. Taraflar Arasında Taşıma Sözleşmesi  303
3. Taraflar Arasında Tedavi: Hekimlik Sözleşmesi  306
4. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  309
5. Akit Dışı Sorumluluk  313
a. Hukuka Uygun Eylemlerden Doğan Sorumluluk (Fedakarlığın Denkleştirilmesi),  314
b. Hukuka Aykırı Eylemlerden Doğan Sorumluluk  315
aa. Kusur Sorumluluğu  315
bb. Kusursuz Sorumluluk  316
aaa. Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olanın Hakkaniyet Sorumluluğu  317
bbb. Özen (Sebep) Sorumluluğu  321
ccc. Tehlike Sorumluluğu  346
ddd. Tazminatın Belirlenmesi  355
eee. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası  356
fff. Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Dava Türleri  357
ggg. Trafik Kazaları Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarının Uygulaması  358
c. Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Fiilinden Kaynaklanan Sorumluluğu  364
C. Bedensel Zararlar  364
1. Sakatlanma – Yaralanma Zararları  364
2. Destekten Yoksun Kalma Zararları  369
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  369
b. Görev  370
c. Yetki  371
d. Davacı – Davalı  371
e. Zamanaşımı Süreleri  373
f. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  374
g. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  375
h. Manevi Tazminat  375
ı. Kanıtlama Araçları – Deliller  376
i. Dava Türü ve Değeri  376
j. İhtiyati Tedbir – Haciz ve Geçici Ödemeler  377
3. Geçici Ödemeler  377
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  377
b. Görev  379
c. Yetki  379
d. Davacı – Davalı  379
e. Yargılama Usulü  379
f. Kısa Bilgi  383
aa. Geçici Ödemeye Hükmolunabilmesi İçin Aranan Şartlar  384
aaa. Görülmekte Olan Bir Dava  384
bbb. Zarar Görenin Geçici Ödeme Talebinde Bulunması  385
ccc. Zarar Görenin İddiasının Haklılığını Gösteren İnandırıcı Kanıtlar Sunması  386
ddd. Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Gerektirmesi  388
bb. Geçici Ödeme Kararı ve Sonuçları  390
aaa. Geçici Ödeme Kararı  390
bbb. Geçici Ödeme Kararının Sonuçları  393
D. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davalarında Usul  399
1. Görev  399
2. Yetki  406
3. Davacı – Davalı  410
II. Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Tazmini Konulu Maddi Tazminat İstemlerini İçeren Davalarda İspat  412
A. Beden Tamlığı İhlalinin Yaralanma/Sakatlık Şeklinde Geliştiği Durumda  415
B. Beden Tamlığı İhlalinin Ölüm Şeklinde Geliştiği Durumda  417
III. Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası  418
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  418
B. Görev  419
C. Yetki  419
D. Davacı – Davalı  419
E. Kanıtlama Araçları – Deliller  420
F. Yargılama Usulü  420
G. Kısa Bilgi  420
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Amacı  420
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukuki Niteliği  420
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Benzer Davalarla İlişkisi  422
a. Sebepsiz Zenginleşme Davasının İstihkak Davası ile İlişkisi  422
b. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Sözleşmeden Doğacak Alacak Davası ile İlişkisi  423
c. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Haksız Fiil Davası ile İlişkisi  424
d. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Vekâletsiz İş görme ile İlişkisi  424
4. Sebepsiz Zenginleşme Türleri  425
a. Edimin İfasından Doğan Zenginleşme  425
b. Müdahaleden Doğan Zenginleşme  426
c. Umulmayan Olaydan Doğan Zenginleşme  426
d. İfa Edilen Ödemenin Bedensel Zararlar Yönünden Sonradan Sebepsiz Zenginleşme Olması  427
5. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları  428
a. Borçlunun Malvarlığında Bir Zenginleşme Meydana Gelmiş Olmalıdır  428
b. Bu Zenginleşme Bir Başkası Aleyhine Meydana Gelmiş Olmalıdır  429
c. Zenginleşme ile Zenginleştirici Olay Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır  430
d. Zenginleşme Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır  430
6. Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı  431
a. İade Borcunun Konusu  431
b. İade Borcunun Kapsamı  432
aa. Kötüniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı  432
bb. İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı  433
cc. Zenginleşenin Masrafları Talep Hakkı  434
7. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller  434
8. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Zamanaşımı  435
IV. Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar  439
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  439
B. Görev  454
C. Yetki  468
D. Davacı – Davalı  479
E. Kanıtlama Araçları – Deliller  485
F. Yargılama Usulü  502
V. Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklı Avukat – İş Sahibi Arasında Meydana Gelen Uyuşmazlıktan Kaynaklı Davalar  529
A. Giriş  529
B. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılmaması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları  531
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  531
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  531
b. Görev  532
c. Yetkili Mahkeme  532
d. Davacı – Davalı  532
e. Yargılama Usulü  533
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  533
bb. Zamanaşımı Süreleri  534
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  535
dd. Manevi Tazminat  535
ee. Dava Türü ve Değeri  535
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  535
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  539
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  539
b. Görev  539
c. Yetki  540
d. Davacı – Davalı  540
e. Yargılama Usulü  541
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  541
bb. Zamanaşımı Süreleri  543
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  543
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  543
ee. Manevi Tazminat  543
ff. Dava Türü ve Değeri  544
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  545
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası  549
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  549
b. Görev  550
c. Yetki  550
d. Davacı – Davalı  551
e. Yargılama Usulü  551
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  551
bb. Zamanaşımı Süreleri  552
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  552
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  553
ee. Manevi Tazminat  553
ff. Bekletici Mesele  553
gg. Dava Türü ve Değeri  553
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  554
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  554
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası  559
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  559
b. Görev  560
c. Yetki  560
d. Davacı – Davalı  561
e. İlgili Mevzuat  561
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  561
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat  562
cc. Bekletici Mesele  562
dd. Dava Türü ve Değeri  562
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  564
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  568
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  568
b. Görev  569
c. Yetki  569
d. Davacı – Davalı  569
e. Yargılama Usulü  570
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  570
bb. Zamanaşımı Süreleri  571
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  571
dd. Manevi Tazminat  572
ee. Dava Türü ve Değeri  572
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  573
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  578
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  578
b. Görev  578
c. Yetki  579
d. Davacı – Davalı  579
e. Yargılama Usulü  580
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  580
bb. Zamanaşımı Süreleri  581
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  581
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  581
ee. Manevi Tazminat  582
ff. Bekletici Mesele  582
gg. Dava Türü ve Değeri  582
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  583
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası  589
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  589
b. Görev  590
c. Yetki  590
d. Davacı – Davalı  591
e. Yargılama Usulü  591
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  591
bb. Zamanaşımı Süreleri  592
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  593
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  593
ee. Manevi Tazminat  593
ff. Bekletici Mesele  594
gg. Dava Türü ve Değeri  594
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  595
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  595
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası  605
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  605
b. Görevli Mahkeme  606
c. Yetkili Mahkeme  606
d. Davacı  607
e. Yargılama Usulü  607
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  607
bb. Zamanaşımı Süreleri  609
cc. İbraya yönelik anlaşmaların etkisi  609
dd. Tazminatın mahsubuna ilişkin özel durumlar  609
ee. Manevi tazminat  610
ff. Bekletici Mesele  610
gg. Dava Türü ve Değeri  611
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  612
C. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları  620
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  620
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  620
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  620
b. Görev  620
c. Yetki  621
d. Davacı – Davalı  621
e. Yargılama Usulü  622
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  622
bb. Zamanaşımı Süreleri  623
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  623
dd. Manevi Tazminat  623
ee. Dava Türü ve Değeri  624
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  624
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  627
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  627
b. Görev  627
c. Yetki  627
d. Davacı – Davalı  628
e. Yargılma Usulü  628
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  628
bb. Zamanaşımı Süreleri  630
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  631
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  631
ee. Manevi Tazminat  631
ff. Dava Türü ve Değeri  632
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  632
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası  636
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  636
b. Görev  637
c. Yetki  637
d. Davacı  638
e. Yargılama Usulü  638
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  638
bb. Zamanaşımı Süreleri  639
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  639
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  640
ee. Manevi Tazminat  640
ff. Bekletici Mesele  640
gg. Dava Türü ve Değeri  640
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  641
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  641
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası  646
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  646
b. Görev  647
c. Yetki  647
d. Davacı – Davalı  648
e. Yargılama Usulü  648
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  648
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat  649
cc. Bekletici Mesele  650
dd. Dava Türü ve Değeri  650
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  651
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası  656
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  656
b. Görev  656
c. Yetki  656
d. Davacı – Davalı  657
e. Yargılama Usulü  657
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  657
bb. Zamanaşımı Süreleri  658
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  659
dd. Manevi Tazminat  659
ee. Dava Türü ve Değeri  659
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  660
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası  666
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  666
b. Görev  666
c. Yetki  666
d. Davacı – Davalı  667
e. Yargılama Usulü  668
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  668
bb. Zamanaşımı Süreleri  669
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  669
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  669
ee. Manevi Tazminat  670
ff. Bekletici Mesele  670
gg. Dava Türü ve Değeri  670
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  671
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azli – Haksız İstifası Nedeniyle Bitirdiği İşler İçin Açacağı Alacak Davası  677
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  677
b. Görev  677
c. Yetki  678
d. Davacı – Davalı  678
e. Yargılama Usulü  678
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  678
bb. Zamanaşımı Süreleri  679
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  680
dd. Bekletici Mesele  680
ee. Dava Türü ve Değeri  680
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  681
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası  688
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  688
b. Görev  689
c. Yetki  689
d. Davacı – Davalı  690
e. Yargılama Usulü  690
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  690
bb. Zamanaşımı Süreleri  691
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  692
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  692
ee. Manevi Tazminat  692
ff. Bekletici Mesele  693
gg. Dava Türü ve Değeri  693
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi  694
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  694
9. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Alacak Davası  703
a. Giriş ve İlgili Mevzuat  703
b. Görev  703
c. Yetki  704
d. Davacı – Davalı  705
e. Yargılama Usulü  705
aa. Delillerin Değerlendirilmesi  705
bb. Zamanaşımı Süreleri  706
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi  706
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar  707
ee. Manevi Tazminat  707
ff. Bekletici Mesele  707
gg. Dava Türü ve Değeri  708
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler  709
5. BÖLÜM:  KAMULAŞTIRMA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Mehmet Ali GÖLCÜKLÜ  
I. Giriş ve İlgili mevzuat  719
II. Kamulaştırma Yapmaya Yetkili Kurumlar  721
III. Kamulaştırılabilecek Taşınmazlar  722
IV. Kamulaştırmanın Şartları  722
V. Kamulaştırma Kanunundan Doğan Davalar  723
A. Taşınmaz Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 S.K. 10. m.)  723
B. Kamulaştırmadan Artan İşe Yaramaz Kısmın Bedelinin Tahsili Davaları (2942 S.K. 12/5. m.)  733
C. Baraj Mücavirinde Kalan Taşınmaz Bedellerinin Tahsili Davaları (2942 S.K. 12/6. m.)  736
D. Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davaları (2942 S.K. 14. m.)  739
E. Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları (2942 S.K. 14. m.)  741
F. Tapulu, Ancak Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 S.K. 18. m.)  744
G. Tapusuz Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları (2942 S.K. 19. m.)  747
H. Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davaları (2942 S.K. 19/8 m.)  751
I. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Açılacak Davalar (2942 S.K. 21. m.)  753
İ. Taşınmazın Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Açılacak Geri Alma Davaları (2942 S.K. 23. m.)  756
J. Geri Verilecek Kamulaştırma Bedelinden Düşülecek Hasara İlişkin Davalar (2942 S.K. 24. m.)  760
K. Acele Kamulaştırma Davaları (2942 S.K. 27. m.)  763
L. Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Mal Devirleri İçin Danıştay’da Açılacak Davalar (2942 S.K. 30. m.)  766
M. Avukat, Dava Vekili veya Diğer Görevlilere Sağlanan Yararların Geri İstenmesi Davaları (2942 S.K. 34. m.)  770
N. Kamulaştırılan Taşınmaza Kesilen Mükerrer Tapunun İptali Davaları (2942 S.K. 36. m.)  770
O. (9/10/1956 – 4/11/1983) Tarihleri Arasında Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazlar İçin Açılacak Davalar (2942 S.K. geç. 6 m.)  773
Ö. 04.11.1983 den Sonra Gerçekleşen Kamulaştırmasız El Atmalar Sebebiyle Açılacak Davalar  778
VI. Kamulaştırmasız El Atma Davaları  778
A. 09.10.1956 Tarihinden Önceki Dönem  778
B. 09.10.1956 – 04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Dönem  779
C. 04.11.1983 Tarihinden Sonraki Dönem  779
1. Kamulaştırmasız Fiili El Atma Davaları  779
a. Fiili El Atmanın Şartları  780
b. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davacı  781
c. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davalı  781
d. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yetkili Mahkeme  781
aa. Müdahalenin Men’i Davalarında Yetkili Mahkeme  781
bb. Bedel Davalarında Yetkili Mahkeme  782
e. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme  782
f. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Yargılama Usulü  783
2. Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davaları  785
a. Hukuki El Atmanın Şartları  785
b. Hukuki El Atma Davalarında Davacı  786
c. Hukuki El Atma Davalarında Davalı  786
d. Hukuki El Atma Davalarında Görevli Mahkeme  787
e. Hukuki El Atma Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti  788
3. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Zamanaşımı  790
VII. Ecrimisil Davaları  790
A. Ecrimisil Nedir?  790
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  791
C. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  791
D. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  792
E. Arazi Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  792
F. Ecrimisil Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti  796
G. Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  796
Kaynakça  799
İçtihat Dizini  813
Dilekçe Dizini  827
Kavram Dizini  829
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018