Matlab Uygulamalı Yapay Sinir Ağları Sayısal Örnekler ¦ MATLAB uygulamaları ¦ Yazılım örnekleri Prof. Dr. Coşkun Hamzaçebi  - Kitap
Matlab Uygulamalı

Yapay Sinir Ağları

Sayısal Örnekler ¦ MATLAB uygulamaları ¦ Yazılım örnekleri

2. Baskı, 
Ağustos 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
256
Barkod:
9789750270550
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap yapay sinir ağlarının tahmin ve sınıflandırma amaçlı olarak kullanımına yönelik bilgiler vermektedir. Yapay sinir ağlarının MATLAB ile nasıl kurulacağı, eğitileceği, test edileceği ve yeni değerler için çıktılar üreteceği örnekler ile anlatılmıştır. MATLAB örnekleri, hem hazır arayüzlerin nasıl kullanılacağını hem de kod yazarak probleme özel çözümlerin nasıl geliştirileceğini kapsamaktadır.
Kitapta, yapay sinir hücresi, tek katmanlı algılayıcı, çok katmanlı algılayıcı, öğrenen vektör parçalama anlatılmış, tahmin ve sınıflandırma için nasıl kullanılacağı örnekler ile gösterilmiştir. MATLAB ile yapay sinir ağı kurulumu ve similasyonunun anlaşılmasına yardımcı olması amacı ile temel MATLAB kullanımı eklerde anlatılmıştır.
Kitabın, özellikle bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik, işletme ve ekonometri bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmak üzere farklı birçok alandan araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapay Sinir Ağları
.
Tek Katmanlı Algılayıcı
.
Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA)
.
LVQ Ağları
.
Tahmin
.
Tahmin Problemleri için ÇKA
.
ÇKA ile Sebep–Sonuç İlişkisine Dayalı Tahmin
.
ÇKA ile Zaman Serilerine Dayalı Tahmin
.
Sınıflandırma
.
LVQ Ağları ile Sınıflandırma
.
YSA Yazılımları ve Uygulamalar
.
YSA İçin MATLAB Kod Örnekleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
1. Baskı Önsöz 
5
2. Baskı Önsöz 
7
Şekiller Listesi 
15
Çizelgeler Listesi 
19
I. Kısım
YAPAY SİNİR AĞLARININ GELİŞİMİ VE AĞ YAPILARI
Bölüm 1: Yapay Sinir Ağları 
23
1.1. Giriş 
23
1.2. Sinir Sistemi 
23
1.3. Tarihçe 
26
1.4. YSA’nın Özellikleri 
29
1.4.1. Doğrusal Olmama 
29
1.4.2. Öğrenme 
29
1.4.3. Genelleme 
29
1.4.4. Uyarlanabilirlik 
29
1.4.5. Hata Toleransı 
29
1.5. YSA, Geleneksel Hesaplama ve Uzman Sistem Karşılaştırması 
30
1.6. YSA Türleri 
30
1.6.1. Tipine Göre YSA’lar 
31
1.6.2. Öğrenme Yöntemine Göre YSA’lar 
32
1.6.2.1. Öğretmenli Öğrenme 
32
1.6.2.2. Öğretmensiz Öğrenme 
33
1.6.2.3. Destekleyici Öğrenme 
33
1.6.3. Yapısına Göre YSA’lar 
33
1.6.4. Katman Sayılarına Göre YSA’lar 
34
1.7. YSA’ların Uygulama Alanları 
34
1.7.1. Sınıflandırma 
34
1.7.2. Kümeleme 
34
1.7.3. Örüntü Tanıma 
34
1.7.4. Fonksiyon Yaklaşımı 
34
1.7.5. Tahmin 
35
1.7.6. Optimizasyon 
35
1.8. YSA Modelleri 
35
Kaynaklar 
37
Bölüm 2: Tek Katmanlı Algılayıcılar 
39
2.1. Giriş 
39
2.2. YSH’nin Çalışması 
39
2.3. Basit Algılayıcı (Perceptron) 
42
2.4. Basit Algılayıcının Sınırları 
46
2.4.1. Değil (NOT) Fonksiyonu 
47
2.4.2. VE (AND) Fonksiyonu 
47
2.4.3. VEYA (OR) Fonksiyonu 
48
2.4.4. XOR Fonksiyonu 
48
2.5. ADALINE 
49
Kaynakça 
54
Bölüm 3: Çok Katmanlı Algılayıcı 
55
3.1. Giriş 
55
3.2. Çok Katmanlı Algılayıcıların Yapısı 
56
3.2.1. Yapay Sinir Hücresi ve Katmanlar 
57
3.2.2. Birleştirme Fonksiyonu 
57
3.2.3. Aktivasyon Fonksiyonu 
58
3.2.4. Hata Fonksiyonu 
60
3.2.5. Öğrenme Algoritmaları 
60
3.3. XOR Probleminin ÇKA ile Çözümü 
64
3.4. ÇKA Tasarımında Önemli Noktalar 
75
3.4.1. Başlangıç Değerleri 
76
3.4.2. Eğitim Süresi 
76
3.4.3. Eğitim Kümesinin Büyüklüğü 
76
3.4.4. Ağırlık Değiştirme Sıklığı 
77
3.4.5. Öğrenme Parametreleri 
77
Kaynakça 
79
Bölüm 4: LVQ Ağları 
81
4.1. Giriş 
81
4.2. LVQ Ağlarının Yapısı 
83
4.2.1. Aktivasyon Fonksiyonu 
84
4.2.2. Hata Fonksiyonu 
84
4.3. LVQ Ağlarında Öğrenme 
85
4.4. LVQ Varyantları 
97
4.4.1. LVQ2 
98
4.4.2. LVQ2.1 
99
4.4.3. OLVQ1 
100
4.4.4. Maliyet Fonksiyonuna Dayalı Varyantlar 
100
Kaynaklar 
102
II. Kısım
YAPAY SİNİR AĞLARININ TAHMİN AMAÇLI KULLANIMI
Bölüm 5: Tahmin 
105
5.1. Giriş 
105
5.2. Tahmin Metotları 
105
5.2.1.Sebep–Sonuç İlişkisine Dayanan Tahmin Modelleri 
106
5.2.2. Zaman Serisi Analizine Dayalı Tahmin Metotları 
107
5.3. YSA ve Tahmin 
109
5.4. Tahmin Aşamaları 
110
Kaynakça 
112
Bölüm 6: Tahmin Problemleri İçin ÇKA 
115
6.1. Giriş 
115
6.2. Tahmin İçin Kurulan ÇKA ile Modellemede Önemli Noktalar 
115
6.2.1. Ağ Yapısı 
116
6.2.2. Girdi Nöronu Sayısı 
117
6.2.3. Gizli Katman Sayısı 
118
6.2.4. Gizli Nöron Sayısı 
118
6.2.5. Çıktı Nöronu Sayısı 
119
6.2.6. Aktivasyon Fonksiyonu 
119
6.2.7. Veri Normalleştirme 
120
6.2.8. Öğrenme Algoritması 
121
6.2.9. Veri Kümesinin Düzenlenmesi 
121
6.2.10. ÇKA’nın Performansının Belirlenmesi 
122
6.3. ÇKA’nın İstatistik Tekniklere Göre Güçlü ve Zayıf Yanları 
124
6.3.1. ÇKA’nın Güçlü Olduğu Yanları 
124
6.3.2. ÇKA’nın Zayıf Olduğu Yanları 
125
Kaynaklar 
126
Bölüm 7: ÇKA ile Sebep–Sonuç İlişkisine Dayalı Tahmin 
129
7.1. Giriş 
129
7.2. Sebep–Sonuç İlişkisine Dayalı Tahmin 
130
7.3. Örnek Uygulamalar 
131
Kaynaklar 
139
Bölüm 8: ÇKA ile Zaman Serilerine Dayalı Tahmin 
141
8.1. Giriş 
141
8.2. Zaman Serisi Tahmini 
141
8.3. ÇKA ile Zaman Serisi Tahmini 
142
8.4. ÇKA ile Çok Dönemli Tahmin 
145
8.5. ÇKA ile Mevsimsel Zaman Serileri Tahmini 
149
Kaynaklar 
150
III. Kısım
YAPAY SİNİR AĞLARININ SINIFLANDIRMA AMAÇLI KULLANIMI
Bölüm 9: Sınıflandırma 
155
9.1. Giriş 
155
9.2. Sınıflandırma Süreci 
155
9.3. Sınıflandırma Modellerinin Değerlendirilmesi 
156
9.3.1. Doğruluk 
156
9.3.2. Hız 
157
9.3.3. İstikrar 
157
9.3.4. Yorumlanabilirlik 
157
9.4. Sınıflandırma Modellerinde Performans Ölçümü 
157
9.4.1. Karıştırma (Confusion) Matrisi 
158
9.4.2. ROC Eğrisi 
160
9.5. Sınıflandırma Teknikleri 
161
Kaynaklar 
163
Bölüm 10: LVQ Ağları ile Sınıflandırma 
165
10.1. Giriş 
165
10.2. LVQ ile Modellemede Önemli Noktalar 
166
10.3. LVQ Ağının Performansının Belirlenmesi 
166
10.4. LVQ Sınıflandırma Çalışmaları 
167
10.5. Örnek Uygulamalar 
169
Kaynakça 
174
IV. Kısım
YAPAY SİNİR AĞLARI YAZILIMLARI
Bölüm 11: YSA Yazılımları ve Uygulamalar 
177
11.1. Giriş 
177
11.2. MATLAB Neural Network Toolbox 
177
11.3. NNT Kullanıcı Arayüzü 
178
11.4. NFTOOL Kullanıcı Arayüzü 
182
11.5. MATLAB “.m” Dosyaları ile ÇKA Tasarımı ve Simülasyonu 
190
11.6. MATLAB NNT Optimizasyon Algoritmaları 
190
11.7. MATLAB NNT Aktivasyon Fonksiyonları 
192
Kaynaklar 
193
Bölüm 12: YSA İçin MATLAB Kod Örnekleri 
195
12.1. Giriş 
195
12.2. XOR Problemi İçin ÇKA 
195
12.3. Fonksiyon Yaklaşımı İçin ÇKA 
197
12.4. Zaman Serisi Tahmini İçin ÇKA 
203
12.5. Sınıflandırma İçin LVQ 
207
Kaynaklar 
208
EKLER
EK 1: MATLAB Kullanımı 
211
EK 1.1. Giriş 
211
EK 1.2. Hesap Makinesi Olarak MATLAB 
212
EK 1.3. Mantıksal İfadeler ve Operatörler 
217
EK 1.4. Değişkenler 
220
EK 1.5. Matrisler 
222
EK 1.6. Matrislerde Aritmetik İşlemler 
227
EK 1.7. MATLAB Programlama 
231
EK 1.7.1. Fonksiyon Dosyaları 
231
EK 1.7.2. Komut Dosyaları 
234
EK 1.7.3. Programlama Yapıları 
236
EK 1.7.4. Görselleştirme ve Grafikler 
239
EK 1.7.5. Veri Okuma ve Yazma 
242
Kaynaklar 
245
EK 2: MATLAB Neural Networks ToolBox Demoları 
247
EK 2.1. Giriş 
247
EK 2.2. Basit Algılayıcı Uygulaması 
248
EK 2.3. Geri Yayılım Algoritması Uygulaması 
249
EK 2.4. LVQ Uygulaması 
252
Kaynaklar 
254
Kavramlar Dizini 
255