Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar
İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, İnfaz Kurumlarından Kaçma
(TCK. m. 267 – 298)
Haziran 2016 / 4. Baskı / 615 Syf.
Fiyatı: 106.50 TL
İndirimli: 59.90 TL (%44)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Mayıs 2019 142.00 TL -     Sepete Ekle
   

Adliyeye Karşı Suçların çok büyük bir kısmının düzenlendiği TCK'nın 267 vd. maddelerinde, özünde bireyin adil yargılanma hakkını koruyup güvence altına alan bu hükümler, dolaylı olarak Devletin adli organlarının hukuka uygun biçimde işlemesine ve Devletin adil ve dürüst bir yargılama yapmak görevinin yerine getirilmesine katkı sağlamaktadırlar. Her ne kadar TCK'da düzenlenen adliyeye karşı suçlar yer veya biçim olarak hatalı ve eksik ve unsurları açısından da sorunlu düzenlenmiş iseler de, yürürlükteki bu kanuni düzenlemeler olarak şüphesiz çok önemlidirler ve sıklıkla işlenen suçlara ilişkindirler. Bu kapsamdaki suçlar çoğunluk itibariyle birden fazla hukuksal değerin bir arada korunmaya çalışıldığı suç tipleridir.

Mevcut pozitif hükümlerin tüm eksiklik ve hatalarına rağmen, amaca uygun ve olması gerektiği gibi uygulanmaları, en az bu hükümlerin varlığı kadar önemlidir ve önemsenmelidir. Bu kitaptaki suçlar, yapıları itibariyle uygulanmalarında siyasi etkilerin sıklıkla görülebildiği ve ileride de görüleceği suçlardır: Bu konuda en ciddi hassasiyet gösterilerek, hukuk normlarının siyasi etkilerden uzak olması ve evrensel hukuk gerekliliklerine uygun uygulanmaları gerekmektedir. Keza, ulusal hukukun gelişmesi için, normlar ve yargı uygulamalarının eleştirisel olarak irdelenmeleri ve çözüm arayışlarının ülkemize aktarılması gerekmektedir.

Kitapta, mevzuat ve içtihatlara ilişkin kısımlar gözden geçirilip yenilendiği gibi, karşılaştırmalı hukuk bilgileri ve yüksek mahkeme kararları da ilgili kısımlarda okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler ve Adliyeye Karşı Suçlarda Ortak Kavramlar
Türk Ceza Kanunu'ndaki Adliyeye Karşı Suçlar
İftira
Suç Uydurma
Yalan Tanıklık
Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik
Yargıyı Etkileme
Suçu Bildirmeme
Yargıda Gizliliğin İhlali
Adil Yargılamayı Etkileme
Hak Kullanımını Engelleme
İnfaz Kurumlarından Kaçma
Hak Kullanımını Engelleme Suçu
Barkod: 9789750237980
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 615
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm  
GENEL BİLGİLER VE ADLİYEYE KARŞI SUÇLARDA  
ORTAK KAVRAMLAR  
I. GİRİŞ  25
II. ADLİYEYE KARŞI SUÇLARLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER  26
II. ADLİYE KARŞI SUÇLARDA MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN  34
İkinci Bölüm  
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR  
(TCK. m. 267–298)  
I. İFTİRA SUÇU (TCK. m. 267, 269)  37
1. Genel Olarak  37
2. Fail  45
3. Mağdur / Suçtan Zarar Gören  45
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru  50
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  77
6. Manevi Unsur  88
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  95
8. Cezaya Etki Eden Nedenler  97
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler  97
b. Cezayı Hafifleten Nedenler ve Cezasızlık Hali  103
9. Suça Teşebbüs  113
10. Suç Ortaklığı  116
11. Suçların İçtimaı  117
12. Yaptırım  121
13. Ceza Muhakemesi Kurumları  125
II. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU  
(TCK. m. 268)  126
1. Genel Olarak  126
2. Fail  129
3. Mağdur  131
4. Önkoşul  132
5. Tipe Uygun Eylem Unsuru  133
6. Hukuka Aykırılık Unsuru  139
7. Manevi Unsur  139
8. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  141
9. Cezaya Etki Eden Nedenler  141
10. Suça Teşebbüs  143
11. Suç Ortaklığı  144
12. Suçların İçtimaı  144
13. Yaptırım  147
14. Ceza Muhakemesi Kurumları  147
III. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK. m. 270)  148
1. Genel Olarak  148
2. Fail  148
3. Mağdur  149
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru  149
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  155
6. Manevi Unsur  156
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  156
8. Cezaya Etki Eden Nedenler  156
9. Suça Teşebbüs  157
10. Suç Ortaklığı  158
11. Suçların İçtimaı  159
12. Yaptırım  159
13. Ceza Muhakemesi Kurumları  162
IV. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK. m. 271)  162
1. Genel Olarak  162
2. Fail  163
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  163
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  174
5. Manevi Unsur  175
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  177
7. Suça Teşebbüs  178
8. Suç Ortaklığı  179
9. Suçların İçtimaı  180
10. Yaptırım  180
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  180
V. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK. m. 272, 273, 274)  181
1. Genel Olarak  181
2. Fail  184
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  186
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  208
5. Manevi Unsur  208
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  211
7. Cezaya Etki Eden Nedenler  212
a. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler  212
b. Şahsi Cezasızlık Nedenleri  216
c. Etkin Pişmanlık  220
8. Suça Teşebbüs  227
9. Suç Ortaklığı  230
10. Suçların İçtimaı  231
11. Yaptırım  234
12. Ceza Muhakemesi Kurumları  235
VI. YALAN YERE YEMİN SUÇU (TCK. m. 275)  238
1. Genel Olarak  238
2. Fail  239
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  240
4. Manevi Unsur  244
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  245
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  245
a. Genel Olarak  245
b. Etkin Pişmanlık  246
7. Suça Teşebbüs  247
8. Suç Ortaklığı  249
9. Suçların İçtimaı  250
10. Yaptırım  251
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  252
VII. GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK SUÇU (TCK. m. 276/1)  253
1. Genel Olarak  253
2. Fail  253
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  254
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  260
5. Manevi Unsur  260
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  261
7. Cezaya Etki Eden Nedenler  262
8. Suça Teşebbüs  262
9. Suç Ortaklığı  263
10. Suçların İçtimaı  263
11. Yaptırım  264
12. Ceza Muhakemesi Kurumları  264
VIII. GERÇEĞE AYKIRI TERCÜMANLIK SUÇU (TCK. m. 276/2)  264
1. Genel Olarak  264
2. Fail  265
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  266
4. Manevi Unsur  268
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  268
6. Suça Teşebbüs  268
7. Suç Ortaklığı  269
8. Suçların İçtimaı  269
9. Yaptırım  269
IX. YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇU (TCK. m. 277)  270
1. Giriş  271
2. Fail  272
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  272
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  276
5. Manevi Unsur  277
6. Cezayı Hafifletici Neden  279
7. Suça Teşebbüs  279
8. Suç Ortaklığı  281
9. Suçların İçtimaı  281
10. Yaptırım  282
X. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 278)  282
1. Giriş  282
2. Fail  285
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  291
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  305
5. Manevi Unsur  306
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen veya Cezasızlık Nedenleri  308
7. Cezayı Ağırlatan Nedenler  308
8. Suça Teşebbüs  310
9. Suç Ortaklığı  311
10. Suçların İçtimaı  311
11. Yaptırım  312
XI. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 279)  313
1. Genel Olarak  313
2. Fail  313
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  315
4. Manevi Unsur  323
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  324
6. Cezayı Ağırlatan Neden  325
7. Suça Teşebbüs  327
8. Suç Ortaklığı  328
9. Suçların İçtimaı  328
10. Yaptırım  331
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  331
XII. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 280)  332
1. Genel Olarak  332
2. Fail  333
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  337
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  353
5. Manevi Unsur  355
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  355
7. Suça Teşebbüs  356
8. Suç Ortaklığı  357
9. Suçların İçtimaı  357
10. Yaptırım  358
XIII. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK. m. 281)  358
1. Giriş  358
2. Fail  359
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  362
4. Manevi Unsur  367
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  370
a. Cezayı Ağırlatıcı Neden  370
b. Cezasızlık Nedeni  370
c. Etkin Pişmanlık  371
6. Suça Teşebbüs  373
7. Suç Ortaklığı  374
8. Suçların İçtimaı  374
9. Yaptırım  375
XIV. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU  
(TCK. m. 282)  375
1. Genel Olarak  375
2. Fail ve Mağdur  379
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  384
4. Manevi Unsur  389
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  392
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler  392
b. Etkin Pişmanlık  395
6. Suça Teşebbüs  397
7. Suç Ortaklığı  399
8. Suçların İçtimaı  399
9. Yaptırım  399
10. Ceza Muhakemesi  401
XV. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU (TCK. m. 283)  401
1. Genel Olarak  401
2. Fail  402
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  404
4. Manevi Unsur  414
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  417
a. Cezayı Ağırlatan Neden  417
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  418
6. Suça Teşebbüs  420
7. Suç Ortaklığı  420
8. Suçların İçtimaı  422
9. Yaptırım  424
XVI. TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜNÜN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU  
(TCK. m. 284/1 ve 3, 4)  425
1. Genel Olarak  425
2. Fail  425
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  425
4. Manevi Unsur  426
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  428
a. Cezayı Ağırlatan Neden  428
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  428
6. Suça Teşebbüs  429
7. Suç Ortaklığı  429
8. Suçların İçtimaı  429
9. Yaptırım  430
XVII. SUÇ DELİLLERİNİN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 284/2, 3, 4)  430
1. Genel Olarak  430
2. Fail  430
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  430
4. Manevi Unsur  432
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  432
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  433
a. Cezayı Ağırlatan Neden  433
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  433
7. Suça Teşebbüs  433
8. Yaptırım  433
XVIII. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (TCK. m. 285/1–3)  434
1. Genel Olarak  435
2. Fail  437
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  438
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  443
5. Manevi Unsur  445
6. Cezayı Ağırlatan Neden  445
7. Suça Teşebbüs  446
8. Suç Ortaklığı  446
9. Yaptırım  446
XIX. KİŞİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİN YAYIMLANMASI SUÇU (TCK. m. 285/5–6)  447
1. Genel Olarak  447
2. Fail  447
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  447
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  449
5. Manevi Unsur  449
6. Suça Teşebbüs  450
7. Suç Ortaklığı  450
8. Yaptırım  450
XX. SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK. m. 286)  450
1. Genel Olarak  450
2. Fail  451
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  451
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  452
5. Manevi Unsur  453
6. Suça Teşebbüs  454
7. Suç Ortaklığı  454
8. Yaptırım  454
XXI. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK. m. 287)  455
1. Genel Olarak  455
2. Fail  456
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  459
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  463
5. Manevi Unsur  467
6. Suça Teşebbüs  467
7. Suç Ortaklığı  468
8. Suçların İçtimaı  468
9. Yaptırım  469
XXII. ADİL YARGILANMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK. m. 288)  469
1. Genel Olarak  470
2. Fail  471
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  471
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  474
5. Manevi Unsur  474
6. Cezaya Etki Eden Neden  475
7. Suça Teşebbüs  476
8. Suç Ortaklığı  476
9. Suçların İçtimaı  476
10. Yaptırım  476
XXIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/1–2)  477
1. Genel Olarak  477
2. Fail  479
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  479
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  491
5. Manevi Unsur  492
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  493
a. Cezayı Hafifleten Neden  493
b. Etkin Pişmanlık  493
7. Suça Teşebbüs  495
8. Suç Ortaklığı  496
9. Suçların İçtimaı  496
10. Yaptırım  496
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  496
XXIV. MUHAFAZA GÖREVİNİ TAKSİRLE İHLAL ETMEK SUÇU (TCK. m. 289/3)  497
1. Fail  497
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  497
3. Manevi Unsur  498
4. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  499
5. Suça Teşebbüs  499
6. Suç Ortaklığı  499
7. Yaptırım  499
XXV. ELKONULAN EŞYAYI AMAÇ DIŞI KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/4)  499
1. Fail  500
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  500
3. Manevi Unsur  500
4. Suça Teşebbüs  501
5. Suç Ortaklığı  501
6. Suçların İçtimaı  501
7. Yaptırım  502
XXVI. RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI SUÇU (TCK. m. 290/1)  502
1. Genel Olarak  502
2. Fail  502
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  502
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  507
5. Manevi Unsur  507
6. Suça Teşebbüs  508
7. Suç Ortaklığı  508
8. Suçların İçtimaı  508
9. Yaptırım  508
10. Ceza Muhakemesi Kurumları  509
XVII. RESMEN TESLİM OLUNAN MALIN BOZULMASI SUÇU (TCK. m. 290/2)  509
1. Fail  509
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  509
3. Manevi Unsur  510
4. Cezayı Hafifleten Neden  511
5. Suça Teşebbüs  511
6. Suç Ortaklığı  511
7. Suçların İçtimaı  512
8. Yaptırım  512
XXVIII. BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK. m. 291)  514
1. Genel Olarak  514
2. Fail  515
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  515
4. Manevi Unsur  517
5. Suça Teşebbüs  518
6. Suç Ortaklığı  518
7. Suçların İçtimaı  518
8. Yaptırım  519
XXIX. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU (TCK. m. 292, 293)  519
1. Genel Olarak  519
2. Fail  523
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  525
4. Manevi Unsur  529
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  529
a. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler  529
b. Etkin Pişmanlık  532
6. Suça Teşebbüs  535
7. Suç Ortaklığı  536
8. Suçların İçtimaı  537
9. Yaptırım  538
10. Ceza Muhakemesi Kurumları  539
XXX. KAÇMAYA KASTEN İMKAN SAĞLAMAK SUÇLARI (TCK. m. 294/1–7)  539
1. Genel Olarak  539
2. Fail  540
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  541
4. Manevi Unsur  546
5. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler  547
6. Suça Teşebbüs  551
7. Suç Ortaklığı  552
8. Suçların İçtimaı  552
9. Yaptırım  553
XXXI. KAÇMAYA TAKSİRLE İMKAN SAĞLAMAK SUÇU (TCK. m. 294/8)  554
1. Genel Olarak  554
2. Fail  554
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  555
4. Manevi Unsur  556
5. Suça Teşebbüs  556
6. Suç Ortaklığı  557
7. Yaptırım  557
8. Ceza Muhakemesi Kurumları  557
XXXII. MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇU (TCK. m. 295)  557
1. Genel Olarak  557
2. Fail  558
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  558
4. Manevi Unsur  560
5. Cezayı Ağırlatan Nedenler  560
6. Suça Teşebbüs  561
7. Suç Ortaklığı  561
8. Suçların İçtimaı  561
9. Yaptırım  565
XXXIII. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI SUÇU (TCK. m. 296)  567
1. Genel Olarak  567
2. Fail  567
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  568
4. Manevi Unsur  571
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  571
6. Suça Teşebbüs  573
7. Suç Ortaklığı  574
8. Suçların İçtimaı  574
9. Yaptırım  575
XXXIV. İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU  
(TCK. m. 297)  576
1. Genel Olarak  576
2. Fail  576
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  577
4. Manevi Unsur  587
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  590
a. Cezayı Ağırlatan Neden  590
b. Cezayı Hafifleten Neden  590
6. Suça Teşebbüs  592
7. Suç Ortaklığı  593
8. Suçların İçtimaı  593
9. Yaptırım  596
XXXV. HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/1)  596
1. Genel Olarak  596
2. Fail  596
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  596
4. Manevi Unsur  598
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  598
6. Suça Teşebbüs  598
7. Suç Ortaklığı  599
8. Suçların İçtimaı  599
9. Yaptırım  599
XXXVI. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/2–3)  599
1. Genel Olarak  599
2. Fail  602
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  602
4. Manevi Unsur  605
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  605
6. Suça Teşebbüs  605
7. Suç Ortaklığı  606
8. Suçların İçtimaı  606
9. Yaptırım  607
Yararlanılan Kaynaklar  609
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm  
GENEL BİLGİLER VE ADLİYEYE KARŞI SUÇLARDA  
ORTAK KAVRAMLAR  
I. GİRİŞ  25
II. ADLİYEYE KARŞI SUÇLARLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER  26
II. ADLİYE KARŞI SUÇLARDA MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN  34
İkinci Bölüm  
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR  
(TCK. m. 267–298)  
I. İFTİRA SUÇU (TCK. m. 267, 269)  37
1. Genel Olarak  37
2. Fail  45
3. Mağdur / Suçtan Zarar Gören  45
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru  50
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  77
6. Manevi Unsur  88
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  95
8. Cezaya Etki Eden Nedenler  97
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler  97
b. Cezayı Hafifleten Nedenler ve Cezasızlık Hali  103
9. Suça Teşebbüs  113
10. Suç Ortaklığı  116
11. Suçların İçtimaı  117
12. Yaptırım  121
13. Ceza Muhakemesi Kurumları  125
II. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU  
(TCK. m. 268)  126
1. Genel Olarak  126
2. Fail  129
3. Mağdur  131
4. Önkoşul  132
5. Tipe Uygun Eylem Unsuru  133
6. Hukuka Aykırılık Unsuru  139
7. Manevi Unsur  139
8. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  141
9. Cezaya Etki Eden Nedenler  141
10. Suça Teşebbüs  143
11. Suç Ortaklığı  144
12. Suçların İçtimaı  144
13. Yaptırım  147
14. Ceza Muhakemesi Kurumları  147
III. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK. m. 270)  148
1. Genel Olarak  148
2. Fail  148
3. Mağdur  149
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru  149
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  155
6. Manevi Unsur  156
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  156
8. Cezaya Etki Eden Nedenler  156
9. Suça Teşebbüs  157
10. Suç Ortaklığı  158
11. Suçların İçtimaı  159
12. Yaptırım  159
13. Ceza Muhakemesi Kurumları  162
IV. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK. m. 271)  162
1. Genel Olarak  162
2. Fail  163
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  163
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  174
5. Manevi Unsur  175
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  177
7. Suça Teşebbüs  178
8. Suç Ortaklığı  179
9. Suçların İçtimaı  180
10. Yaptırım  180
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  180
V. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK. m. 272, 273, 274)  181
1. Genel Olarak  181
2. Fail  184
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  186
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  208
5. Manevi Unsur  208
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  211
7. Cezaya Etki Eden Nedenler  212
a. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler  212
b. Şahsi Cezasızlık Nedenleri  216
c. Etkin Pişmanlık  220
8. Suça Teşebbüs  227
9. Suç Ortaklığı  230
10. Suçların İçtimaı  231
11. Yaptırım  234
12. Ceza Muhakemesi Kurumları  235
VI. YALAN YERE YEMİN SUÇU (TCK. m. 275)  238
1. Genel Olarak  238
2. Fail  239
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  240
4. Manevi Unsur  244
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  245
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  245
a. Genel Olarak  245
b. Etkin Pişmanlık  246
7. Suça Teşebbüs  247
8. Suç Ortaklığı  249
9. Suçların İçtimaı  250
10. Yaptırım  251
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  252
VII. GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK SUÇU (TCK. m. 276/1)  253
1. Genel Olarak  253
2. Fail  253
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  254
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  260
5. Manevi Unsur  260
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  261
7. Cezaya Etki Eden Nedenler  262
8. Suça Teşebbüs  262
9. Suç Ortaklığı  263
10. Suçların İçtimaı  263
11. Yaptırım  264
12. Ceza Muhakemesi Kurumları  264
VIII. GERÇEĞE AYKIRI TERCÜMANLIK SUÇU (TCK. m. 276/2)  264
1. Genel Olarak  264
2. Fail  265
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  266
4. Manevi Unsur  268
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  268
6. Suça Teşebbüs  268
7. Suç Ortaklığı  269
8. Suçların İçtimaı  269
9. Yaptırım  269
IX. YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇU (TCK. m. 277)  270
1. Giriş  271
2. Fail  272
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  272
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  276
5. Manevi Unsur  277
6. Cezayı Hafifletici Neden  279
7. Suça Teşebbüs  279
8. Suç Ortaklığı  281
9. Suçların İçtimaı  281
10. Yaptırım  282
X. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 278)  282
1. Giriş  282
2. Fail  285
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  291
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  305
5. Manevi Unsur  306
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen veya Cezasızlık Nedenleri  308
7. Cezayı Ağırlatan Nedenler  308
8. Suça Teşebbüs  310
9. Suç Ortaklığı  311
10. Suçların İçtimaı  311
11. Yaptırım  312
XI. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 279)  313
1. Genel Olarak  313
2. Fail  313
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  315
4. Manevi Unsur  323
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  324
6. Cezayı Ağırlatan Neden  325
7. Suça Teşebbüs  327
8. Suç Ortaklığı  328
9. Suçların İçtimaı  328
10. Yaptırım  331
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  331
XII. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 280)  332
1. Genel Olarak  332
2. Fail  333
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  337
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  353
5. Manevi Unsur  355
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  355
7. Suça Teşebbüs  356
8. Suç Ortaklığı  357
9. Suçların İçtimaı  357
10. Yaptırım  358
XIII. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK. m. 281)  358
1. Giriş  358
2. Fail  359
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  362
4. Manevi Unsur  367
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  370
a. Cezayı Ağırlatıcı Neden  370
b. Cezasızlık Nedeni  370
c. Etkin Pişmanlık  371
6. Suça Teşebbüs  373
7. Suç Ortaklığı  374
8. Suçların İçtimaı  374
9. Yaptırım  375
XIV. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU  
(TCK. m. 282)  375
1. Genel Olarak  375
2. Fail ve Mağdur  379
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  384
4. Manevi Unsur  389
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  392
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler  392
b. Etkin Pişmanlık  395
6. Suça Teşebbüs  397
7. Suç Ortaklığı  399
8. Suçların İçtimaı  399
9. Yaptırım  399
10. Ceza Muhakemesi  401
XV. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU (TCK. m. 283)  401
1. Genel Olarak  401
2. Fail  402
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  404
4. Manevi Unsur  414
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  417
a. Cezayı Ağırlatan Neden  417
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  418
6. Suça Teşebbüs  420
7. Suç Ortaklığı  420
8. Suçların İçtimaı  422
9. Yaptırım  424
XVI. TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜNÜN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU  
(TCK. m. 284/1 ve 3, 4)  425
1. Genel Olarak  425
2. Fail  425
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  425
4. Manevi Unsur  426
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  428
a. Cezayı Ağırlatan Neden  428
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  428
6. Suça Teşebbüs  429
7. Suç Ortaklığı  429
8. Suçların İçtimaı  429
9. Yaptırım  430
XVII. SUÇ DELİLLERİNİN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 284/2, 3, 4)  430
1. Genel Olarak  430
2. Fail  430
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  430
4. Manevi Unsur  432
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  432
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  433
a. Cezayı Ağırlatan Neden  433
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  433
7. Suça Teşebbüs  433
8. Yaptırım  433
XVIII. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (TCK. m. 285/1–3)  434
1. Genel Olarak  435
2. Fail  437
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  438
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  443
5. Manevi Unsur  445
6. Cezayı Ağırlatan Neden  445
7. Suça Teşebbüs  446
8. Suç Ortaklığı  446
9. Yaptırım  446
XIX. KİŞİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİN YAYIMLANMASI SUÇU (TCK. m. 285/5–6)  447
1. Genel Olarak  447
2. Fail  447
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  447
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  449
5. Manevi Unsur  449
6. Suça Teşebbüs  450
7. Suç Ortaklığı  450
8. Yaptırım  450
XX. SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK. m. 286)  450
1. Genel Olarak  450
2. Fail  451
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  451
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  452
5. Manevi Unsur  453
6. Suça Teşebbüs  454
7. Suç Ortaklığı  454
8. Yaptırım  454
XXI. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK. m. 287)  455
1. Genel Olarak  455
2. Fail  456
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  459
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  463
5. Manevi Unsur  467
6. Suça Teşebbüs  467
7. Suç Ortaklığı  468
8. Suçların İçtimaı  468
9. Yaptırım  469
XXII. ADİL YARGILANMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK. m. 288)  469
1. Genel Olarak  470
2. Fail  471
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  471
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  474
5. Manevi Unsur  474
6. Cezaya Etki Eden Neden  475
7. Suça Teşebbüs  476
8. Suç Ortaklığı  476
9. Suçların İçtimaı  476
10. Yaptırım  476
XXIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/1–2)  477
1. Genel Olarak  477
2. Fail  479
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  479
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  491
5. Manevi Unsur  492
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  493
a. Cezayı Hafifleten Neden  493
b. Etkin Pişmanlık  493
7. Suça Teşebbüs  495
8. Suç Ortaklığı  496
9. Suçların İçtimaı  496
10. Yaptırım  496
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  496
XXIV. MUHAFAZA GÖREVİNİ TAKSİRLE İHLAL ETMEK SUÇU (TCK. m. 289/3)  497
1. Fail  497
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  497
3. Manevi Unsur  498
4. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  499
5. Suça Teşebbüs  499
6. Suç Ortaklığı  499
7. Yaptırım  499
XXV. ELKONULAN EŞYAYI AMAÇ DIŞI KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/4)  499
1. Fail  500
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  500
3. Manevi Unsur  500
4. Suça Teşebbüs  501
5. Suç Ortaklığı  501
6. Suçların İçtimaı  501
7. Yaptırım  502
XXVI. RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI SUÇU (TCK. m. 290/1)  502
1. Genel Olarak  502
2. Fail  502
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  502
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  507
5. Manevi Unsur  507
6. Suça Teşebbüs  508
7. Suç Ortaklığı  508
8. Suçların İçtimaı  508
9. Yaptırım  508
10. Ceza Muhakemesi Kurumları  509
XVII. RESMEN TESLİM OLUNAN MALIN BOZULMASI SUÇU (TCK. m. 290/2)  509
1. Fail  509
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  509
3. Manevi Unsur  510
4. Cezayı Hafifleten Neden  511
5. Suça Teşebbüs  511
6. Suç Ortaklığı  511
7. Suçların İçtimaı  512
8. Yaptırım  512
XXVIII. BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK. m. 291)  514
1. Genel Olarak  514
2. Fail  515
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  515
4. Manevi Unsur  517
5. Suça Teşebbüs  518
6. Suç Ortaklığı  518
7. Suçların İçtimaı  518
8. Yaptırım  519
XXIX. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU (TCK. m. 292, 293)  519
1. Genel Olarak  519
2. Fail  523
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  525
4. Manevi Unsur  529
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  529
a. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler  529
b. Etkin Pişmanlık  532
6. Suça Teşebbüs  535
7. Suç Ortaklığı  536
8. Suçların İçtimaı  537
9. Yaptırım  538
10. Ceza Muhakemesi Kurumları  539
XXX. KAÇMAYA KASTEN İMKAN SAĞLAMAK SUÇLARI (TCK. m. 294/1–7)  539
1. Genel Olarak  539
2. Fail  540
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  541
4. Manevi Unsur  546
5. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler  547
6. Suça Teşebbüs  551
7. Suç Ortaklığı  552
8. Suçların İçtimaı  552
9. Yaptırım  553
XXXI. KAÇMAYA TAKSİRLE İMKAN SAĞLAMAK SUÇU (TCK. m. 294/8)  554
1. Genel Olarak  554
2. Fail  554
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  555
4. Manevi Unsur  556
5. Suça Teşebbüs  556
6. Suç Ortaklığı  557
7. Yaptırım  557
8. Ceza Muhakemesi Kurumları  557
XXXII. MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇU (TCK. m. 295)  557
1. Genel Olarak  557
2. Fail  558
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  558
4. Manevi Unsur  560
5. Cezayı Ağırlatan Nedenler  560
6. Suça Teşebbüs  561
7. Suç Ortaklığı  561
8. Suçların İçtimaı  561
9. Yaptırım  565
XXXIII. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI SUÇU (TCK. m. 296)  567
1. Genel Olarak  567
2. Fail  567
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  568
4. Manevi Unsur  571
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  571
6. Suça Teşebbüs  573
7. Suç Ortaklığı  574
8. Suçların İçtimaı  574
9. Yaptırım  575
XXXIV. İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU  
(TCK. m. 297)  576
1. Genel Olarak  576
2. Fail  576
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  577
4. Manevi Unsur  587
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  590
a. Cezayı Ağırlatan Neden  590
b. Cezayı Hafifleten Neden  590
6. Suça Teşebbüs  592
7. Suç Ortaklığı  593
8. Suçların İçtimaı  593
9. Yaptırım  596
XXXV. HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/1)  596
1. Genel Olarak  596
2. Fail  596
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  596
4. Manevi Unsur  598
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  598
6. Suça Teşebbüs  598
7. Suç Ortaklığı  599
8. Suçların İçtimaı  599
9. Yaptırım  599
XXXVI. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/2–3)  599
1. Genel Olarak  599
2. Fail  602
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  602
4. Manevi Unsur  605
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  605
6. Suça Teşebbüs  605
7. Suç Ortaklığı  606
8. Suçların İçtimaı  606
9. Yaptırım  607
Yararlanılan Kaynaklar  609
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020