Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku Açısından
Kişisel Verilerin İmhası
Ocak 2021 / 1. Baskı / 416 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İnternet çağının başında popüler olmayı, her yönüyle toplumda bilinmeyi, sosyal medyada yaptığı paylaşımların milyonlarca kez görülmesini, başkasına iletilmesini isteyen insan, çok geçmeden "unutulma hakkı"na sahip olmak istedi. Bir kez daha, "sınırsız özgürlüğün" olamayacağı, teknolojik gelişmelerin insanlara fayda sağladığı kadar zarar da verebileceği, hukukun her yeni keşfi kuşatarak insanın şahsiyet sahibi bir varlık olarak gelişmesine zemin hazırlaması gerektiği anlaşılmış oldu.

Bu kitapta hukuka uygun olarak kaydedilen kişisel verilerin, kaydedildikleri sistemden imha edilmesi konusu ele alınmıştır. Burada imha kavramı, yok etme, silme ve anonim hale getirmeyi kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Bu konuyu seçmemizin nedeni, kişisel verilerin kaydedildikleri sistemden yok edilmesinin veya silinmesinin, kişisel verilerin korunması hakkının en önemli yönünü oluşturmasıdır. Yakın gelecekte, kamu veya özel sektör tarafından hukuka uygun olarak kaydedilen kişisel verilerin sistemden silinmesi konusu, ulusal ve ulaslararası yargı mercilerinin önüne taşınan en önemli sorunlardan birisi olacaktır. Bu nedenle konu, hukukun her alanında daha derin incelemelere tabi tutulacaktır. Bu konuya bir giriş mahiyeti taşıyan ve üç bölümden oluşan bu Kitapta kişisel verilerin imhası, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmeler ve özellikle 6698 sayılı Kanunun düzenlemeleri, idare hukuku bakımından kamu kesiminde kaydedilen kişisel verilerin imhasına ve yargısal denetimine ilişkin hususlar ve hukuka uygun olarak kaydedilen kişisel verilerin imha edilmemesine ceza hukukunun bağladığı sonuçlar yönleriyle ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Kişisel Verilerin Korunması ve İmhasına İlişkin Genel Açıklamalar
İdare Hukuku Açısından Kişisel Verilerin İmhası ve Denetim
Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunması ve Verilerin İmha Edilmemesinin Sonuçları
Barkod: 9789750264375
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İMHASINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINININ HUKUKÎ GELİŞİM SÜRECİ  21
A. Kişisel Verilerin Korunmasına İkişkin Düzenlemeler  21
1. Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri  22
2. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri  25
a. Anayasa  25
b. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  26
c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  26
d. Diğer Yasal Düzenlemeler  27
e. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelikler  27
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Açıklamalar  28
1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler  28
2. Veri İşleme Şartları  30
a. Açık Rıza  30
b. Diğer Veri İşleme Şartları (Açık Rıza Aranmayan Haller)  32
3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve İşlenmesine İlişkin Genel Esaslar  32
4. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  34
a. Aydınlatma Yükümlülüğü  34
b. İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Verme Yükümlülüğü  35
c. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü  37
d. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Tedbirler Alma Yükümlülüğü  37
e. Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlama Yükümlülüğü  38
f. Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü  39
5. İstisnalar – Kanun’un Uygulanmayacağı Haller  39
6. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  40
II. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI  42
A. Kavramlar  44
1. Silme  47
a. Kavram  47
b. Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri  49
2. Yok Edilme  51
a. Kavram Olarak Yok Edilme  51
b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri  52
3. Anonim Hale Getirme  54
a. Kavram Olarak Anonimleştirme  54
b. Anonimleştirme Teknikleri  56
4. Düzeltme  57
5. İmha Yöntemleri Hakkında Değerlendirme  58
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan İlkeler Işığında İmha  59
1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesine Göre İmha  60
2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesine Göre İmha  62
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesine Göre İmha  63
4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesine Göre İmha  67
C. Verinin Muhafaza Süresi ve İmha  69
1. Yasal Saklama Süresinin Varlığı Halinde İmha  70
2. Yasal Saklama Süresi Bulunmayan Kişisel Verilerin İmhası  74
D. Kişisel Verilerin İmha Sebepleri  77
1. Açık Rızanın Geri Alınması  78
a. Zorunlu Olarak Açık Rıza ile İşlenen Kişisel Verinin İmhası  78
b. Açık Rızanın Geri Alınmasında İmha Yükümlülüğünün Başlama Süresi  81
c. Diğer Veri İşleme Şartlarının Varlığına Rağmen Açık Rıza Alınmış Olması Halinde Rızanın Geri Alınması ve İmha  82
2. İlgili Kişinin Talebi Üzerine İmha  85
3. Kanunlarda Açıkça Öngörülmeye Dayalı Olarak İşlenen Kişisel Verilerin İmhası  91
4. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Açık Rıza Alınmadan İşlenen Kişisel Verilerin İmhası  92
5. Sözleşmeyle İlgili Olarak İşlenen Verinin İmhası  94
6. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin İşlenen Verinin İmhası  95
7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin İşlenen Verinin İmhası  96
8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin İşlenen Verinin İmhası  98
9. Alenileştirilmiş Kişisel Verilerin İmhası  101
E. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  104
1. Kişisel Veri Envanteri  104
2. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)  105
3. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası İçeriği  108
4. Muhafaza Etme/Saklama  110
5. Veri Güvenliği Bağlamında Saklama ve İmha  111
6. Periyodik İmha  115
7. Üçüncü Kişilere Bildirim  118
8. Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası ve Uygulama Yönergesi  118
F. Sıkça İşlenen Kişisel Verilere İlişkin İmha Sürelerine ve Süreçlerine İlişkin Değerlendirmeler  120
1. Bilişim ve İletişim Hukuku Kapsamında İşlenen Veriler  121
2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler  124
3. Ticarî İlişkiler Çerçevesinde İşlenen Veriler  126
4. Mali Hukuk Alanında İşlenen Veriler  129
5. Kamu Hukuku/İdare Hukuku Alanında İşlenen Veriler  130
6. Adalet Hizmetleri Çerçevesinde İşlenen Veriler  131
7. Meslek Kuruluşları ve İşçi–İşveren Kuruluşlarında İşlenen Veriler  134
8. Eğitim–Öğretim Hizmetleri Çerçevesinde İşlenen Veriler  136
G. İstisna Halleri ve İmha  137
1. Tam İstisna Halleri  138
2. Kısmi İstisna Halleri  141
III. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  150
A. Düzeltme Veya Silinme/Yok Edilme Talebinin Yerine Getirilmemesi  150
1. Kurula Şikâyet Başvurusu Yapılabilir  150
a. Eylem Kabahat Olarak Değerlendirilip İdari Para Cezasına Konu Olabilir  154
b. Eylem Suç Olarak Değerlendirilip Ceza Soruşturmasına Konu Olabilir  155
2. Uğranılan Zararların Tazmini ve Haksız Kazancın İadesine Başvurulabilir  156
B. Talep Olmaksızın İşlenme Amacı Ortadan Kalkan Kişisel Verinin İmha Edilmemesi  158
C. Özellik Taşıyan Bazı Verilerin İmhası  159
1. Yabancılık Unsuru Taşıyan Kişisel Verilerin İmhası  159
2. 6698 Sayılı Kanundan Önce İşlenen Verilerin İmhası  161
3. Kişisel Verilerin Aktarılması Durumunda İmha Yükümlülüğü  164
4. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğunda Kişisel Verilerin İmhası  169
a. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğu Yapılarına Genel Bir Bakış  169
b. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğunda Kişisel Verilerin İşlenmesi  171
c. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğunda Kişisel Verilerin Aktarımı  171
aa. Yurt İçi Aktarım  172
bb. Yurt Dışı Aktarım ve Bağlayıcı Şirket Kuralları  172
d. Saklama ve İmha Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  175
5. Ticari Elektronik İletilerde Saklama ve İmha Yükümlülüğü  177
a. Türk Hukuku’nda Ticari Elektronik İletilere Genel Bir Bakış  177
b. Ticari Elektronik İleti Gönderiminde Saklama ve İmha  179
6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İmhası  180
7. Bulut Bilişim, Blok Zincir Modelinde ve Veri Depolarında İmha  183
a. Genel Olarak  183
b. Bulut Bilişimde İmha  186
c. Blok Zincir Modelinde İşlenen Kişisel Verilerin İmhası  189
d. Kişisel Veri Depoları ve Veri Pazarlarında İmha  193
IV. ULUSAL ÜSTÜ HUKUKTA KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI  195
A. Avrupa Birliği Hukukunda İmha  195
1. 95/46/EC sayı ve 24 Ekim 1995 tarihli Direktif’te İmha  195
2. GDPR’da İmha  197
a. GDPR’da İmhaya İlişkin Tanımlar ve Kavramlar  197
b. GDPR’da İmha İlkeleri  198
c. Kişisel Verilerin Silinmesini Talep Hakkı (Unutulma Hakkı)  199
d. GDPR’da Düzeltme  199
e. GDPR’da Silme (Unutulma)  200
f. GDPR’da Kısıtlama  204
g. GDPR’da Kısıtlama Kişisel Verilerin İşlenmesine İtiraz  205
h. GDPR’da Takma Ad Kullanma  206
3. Kişisel Verilerin İmha Edilmemesinde Uygulanacak Müeyyideler  208
a. Denetim Makamlarının İmhaya İlişkin Talimat ve Kararları  208
b. Tazminat Hakları ve Sorumluluk  209
c. İdari Para Cezaları  210
d. Kişisel Verilerin İmhası Kapsamındaki Suçlar  213
4. Unutulma Hakkı (Right to be Frogetten)  215
a. Ortaya Çıkışı  216
b. Unutulma Hakkının Unsurları  229
c. Uygulamada Unutulma Hakkı  231
B. AİHS ve AİHM Kararları Işığında Kişisel Verilerin İmhası  234
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinin Değerlendirilmesi  234
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinin Uygulama Alanı  235
3. AİHM’in Kişisel Verilerin İhlaline Yönelik Kararlarının Değerlendirmesi  237
İKİNCİ BÖLÜM
İDARE HUKUKU AÇISINDAN
KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI VE DENETİM
I. GENEL OLARAK  247
II. TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER  248
A. Kavram Kargaşası ve İmha Kavramı  248
B. Kişisel Verilerin İmhasını İsteme Hakkı  251
C. Kişisel Verilerin İmha Sebepleri  255
D. İmha Yönteminin Belirlenmesi  262
III. KAMU KESİMİNDE İŞLENMİŞ VERİLERİN İMHASI  263
A. Devlet Memurları Özlük Dosyasındaki Verilerin İmhası  263
1. Özlük Dosyasında Yer Alan Kişisel Veriler  263
2. Özlük Dosyasındaki Verilerin İmhası  265
B. Sağlık Verilerinin İmhası  270
1. Ülkemizde İşlenen Sağlık Verileri  270
2. İşlenen Sağlık Verilerinin İmhası  272
C. İstihbarat Birimlerindeki Kişisel Verilerin İmhası  273
1. İstihbarî Bilgilerin İşlenmesi  273
2. Güvenlik Soruşturmaları  274
3. Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla İşlenen Verilerin İmhası  278
D. Adlî Sicil ve Arşiv Kayıtlarının İmhası  279
1. Adlî Sicile Kaydedilen Veriler  279
2. Adli Sicildeki Verilerin İmhası  279
III. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINDA İDARÎ DENETİM  284
A. Veriyi İşleyen İdareye Başvuru  285
B. Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Başvuru  289
IV. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINDA YARGISAL DENETİM  291
A. Kişisel Verilerin İmhasında İptal Davaları  295
1. Veri Sorumlusu İdarelerin İşlemlerinin Yargısal Denetimi  296
a. Düzenleyici İşlemlerin Yargısal Denetimi  297
b. Bireysel İşlemlerin Yargısal Denetimi  301
2. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun İşlemlerinin Yargısal Denetimi  309
a. Düzenleyici İşlemlerin Yargısal Denetimi  309
b. Bireysel (Birel) İşlemlerin Yargısal Denetimi  317
3. İdarî Yaptırım Kararlarının Yargısal Denetimi  321
a. Genel Olarak İdarî Yaptırım Kavramı  321
b. 6698 Sayılı Kanunda Öngörülen İdarî Yaptırımlar  323
aa. Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali  323
bb. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin İhlali  324
cc. Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme Fiili  324
dd. Sicile Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Uymama Fiili  325
c. İdarî Yaptırımların Yargısal Denetimi  326
B. Kişisel Verilerin İmhasında Tam Yargı Davaları  331
1. Tam Yargı Davasının Tanımı ve Hukukî Niteliği  331
2. Tam Yargı Davasının Konuları  333
a. İdarî İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  333
b. İdarî Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  335
c. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  337
3. Kişisel Verilerle İlgili Tam Yargı Davaları  338
4. İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Genel Kurallar  340
a. İdarenin Kusura Dayalı Sorumluluğu  342
b. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  344
5. Kişisel Verilerin Korunmasında İdarenin Sorumluluğu  345
a. Kusura Dayalı Sorumluluk  345
b. Kusursuz Sorumluluk  353
V. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  355
A. Genel Olarak Disiplin Kavramı  355
B. Kişisel Verilerin Korunmasında Disiplin Sorumluluğu  356
C. Oluşabilecek Disiplin Suçları  358
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİLERİN İMHA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
I. KİŞİSEL VERİLERİN CEZA HUKUKU YOLUYLA KORUNMASI  361
A. Genel Olarak  361
B. TCK’da Kişisel Verilerin Korunması Amacıyla İhdas Edilen Suçların Ortak Özellikleri  364
C. 6698 Sayılı Kanunda Kişisel Verilerin Korunması Amacıyla İhdas Edilen Suçlar  366
II. TCK’DA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DİĞER SUÇLAR  367
A. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  367
1. Kanuni Düzenleme  367
2. Suçun Unsurları  367
3. Suçun Nitelikli Halleri  375
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  379
B. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu  380
1. Kanuni Düzenleme  380
2. Suçun Unsurları  381
3. Suçun Nitelikli Hali  384
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  385
III. KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU  386
A. Suç Tipine İlişkin Genel Açıklamalar  386
B. Korunan Hukuki Değer  391
C. Suçun Unsurları  391
1. Maddi Unsurlar  391
a. Fail  391
b. Mağdur  394
c. Suçun Konusu  394
d. Fiil  395
2. Manevi Unsurlar  400
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  400
D. Suçun Nitelikli Halleri  400
E. Suçun Özel Görünüş Halleri  401
F. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü  402
Yararlanılan Kaynaklar  405
Kavram Dizini  413
 


Ramazan Arıtürk
Ocak 2021
98.00 TL
Sepete Ekle
Ali Tezcan
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Yasin Ataç
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İMHASINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINININ HUKUKÎ GELİŞİM SÜRECİ  21
A. Kişisel Verilerin Korunmasına İkişkin Düzenlemeler  21
1. Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri  22
2. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri  25
a. Anayasa  25
b. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  26
c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  26
d. Diğer Yasal Düzenlemeler  27
e. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelikler  27
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Açıklamalar  28
1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler  28
2. Veri İşleme Şartları  30
a. Açık Rıza  30
b. Diğer Veri İşleme Şartları (Açık Rıza Aranmayan Haller)  32
3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve İşlenmesine İlişkin Genel Esaslar  32
4. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  34
a. Aydınlatma Yükümlülüğü  34
b. İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Verme Yükümlülüğü  35
c. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü  37
d. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Tedbirler Alma Yükümlülüğü  37
e. Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlama Yükümlülüğü  38
f. Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü  39
5. İstisnalar – Kanun’un Uygulanmayacağı Haller  39
6. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  40
II. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI  42
A. Kavramlar  44
1. Silme  47
a. Kavram  47
b. Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri  49
2. Yok Edilme  51
a. Kavram Olarak Yok Edilme  51
b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri  52
3. Anonim Hale Getirme  54
a. Kavram Olarak Anonimleştirme  54
b. Anonimleştirme Teknikleri  56
4. Düzeltme  57
5. İmha Yöntemleri Hakkında Değerlendirme  58
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan İlkeler Işığında İmha  59
1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesine Göre İmha  60
2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesine Göre İmha  62
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesine Göre İmha  63
4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesine Göre İmha  67
C. Verinin Muhafaza Süresi ve İmha  69
1. Yasal Saklama Süresinin Varlığı Halinde İmha  70
2. Yasal Saklama Süresi Bulunmayan Kişisel Verilerin İmhası  74
D. Kişisel Verilerin İmha Sebepleri  77
1. Açık Rızanın Geri Alınması  78
a. Zorunlu Olarak Açık Rıza ile İşlenen Kişisel Verinin İmhası  78
b. Açık Rızanın Geri Alınmasında İmha Yükümlülüğünün Başlama Süresi  81
c. Diğer Veri İşleme Şartlarının Varlığına Rağmen Açık Rıza Alınmış Olması Halinde Rızanın Geri Alınması ve İmha  82
2. İlgili Kişinin Talebi Üzerine İmha  85
3. Kanunlarda Açıkça Öngörülmeye Dayalı Olarak İşlenen Kişisel Verilerin İmhası  91
4. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Açık Rıza Alınmadan İşlenen Kişisel Verilerin İmhası  92
5. Sözleşmeyle İlgili Olarak İşlenen Verinin İmhası  94
6. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin İşlenen Verinin İmhası  95
7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin İşlenen Verinin İmhası  96
8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin İşlenen Verinin İmhası  98
9. Alenileştirilmiş Kişisel Verilerin İmhası  101
E. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  104
1. Kişisel Veri Envanteri  104
2. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)  105
3. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası İçeriği  108
4. Muhafaza Etme/Saklama  110
5. Veri Güvenliği Bağlamında Saklama ve İmha  111
6. Periyodik İmha  115
7. Üçüncü Kişilere Bildirim  118
8. Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası ve Uygulama Yönergesi  118
F. Sıkça İşlenen Kişisel Verilere İlişkin İmha Sürelerine ve Süreçlerine İlişkin Değerlendirmeler  120
1. Bilişim ve İletişim Hukuku Kapsamında İşlenen Veriler  121
2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler  124
3. Ticarî İlişkiler Çerçevesinde İşlenen Veriler  126
4. Mali Hukuk Alanında İşlenen Veriler  129
5. Kamu Hukuku/İdare Hukuku Alanında İşlenen Veriler  130
6. Adalet Hizmetleri Çerçevesinde İşlenen Veriler  131
7. Meslek Kuruluşları ve İşçi–İşveren Kuruluşlarında İşlenen Veriler  134
8. Eğitim–Öğretim Hizmetleri Çerçevesinde İşlenen Veriler  136
G. İstisna Halleri ve İmha  137
1. Tam İstisna Halleri  138
2. Kısmi İstisna Halleri  141
III. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  150
A. Düzeltme Veya Silinme/Yok Edilme Talebinin Yerine Getirilmemesi  150
1. Kurula Şikâyet Başvurusu Yapılabilir  150
a. Eylem Kabahat Olarak Değerlendirilip İdari Para Cezasına Konu Olabilir  154
b. Eylem Suç Olarak Değerlendirilip Ceza Soruşturmasına Konu Olabilir  155
2. Uğranılan Zararların Tazmini ve Haksız Kazancın İadesine Başvurulabilir  156
B. Talep Olmaksızın İşlenme Amacı Ortadan Kalkan Kişisel Verinin İmha Edilmemesi  158
C. Özellik Taşıyan Bazı Verilerin İmhası  159
1. Yabancılık Unsuru Taşıyan Kişisel Verilerin İmhası  159
2. 6698 Sayılı Kanundan Önce İşlenen Verilerin İmhası  161
3. Kişisel Verilerin Aktarılması Durumunda İmha Yükümlülüğü  164
4. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğunda Kişisel Verilerin İmhası  169
a. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğu Yapılarına Genel Bir Bakış  169
b. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğunda Kişisel Verilerin İşlenmesi  171
c. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğunda Kişisel Verilerin Aktarımı  171
aa. Yurt İçi Aktarım  172
bb. Yurt Dışı Aktarım ve Bağlayıcı Şirket Kuralları  172
d. Saklama ve İmha Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  175
5. Ticari Elektronik İletilerde Saklama ve İmha Yükümlülüğü  177
a. Türk Hukuku’nda Ticari Elektronik İletilere Genel Bir Bakış  177
b. Ticari Elektronik İleti Gönderiminde Saklama ve İmha  179
6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İmhası  180
7. Bulut Bilişim, Blok Zincir Modelinde ve Veri Depolarında İmha  183
a. Genel Olarak  183
b. Bulut Bilişimde İmha  186
c. Blok Zincir Modelinde İşlenen Kişisel Verilerin İmhası  189
d. Kişisel Veri Depoları ve Veri Pazarlarında İmha  193
IV. ULUSAL ÜSTÜ HUKUKTA KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI  195
A. Avrupa Birliği Hukukunda İmha  195
1. 95/46/EC sayı ve 24 Ekim 1995 tarihli Direktif’te İmha  195
2. GDPR’da İmha  197
a. GDPR’da İmhaya İlişkin Tanımlar ve Kavramlar  197
b. GDPR’da İmha İlkeleri  198
c. Kişisel Verilerin Silinmesini Talep Hakkı (Unutulma Hakkı)  199
d. GDPR’da Düzeltme  199
e. GDPR’da Silme (Unutulma)  200
f. GDPR’da Kısıtlama  204
g. GDPR’da Kısıtlama Kişisel Verilerin İşlenmesine İtiraz  205
h. GDPR’da Takma Ad Kullanma  206
3. Kişisel Verilerin İmha Edilmemesinde Uygulanacak Müeyyideler  208
a. Denetim Makamlarının İmhaya İlişkin Talimat ve Kararları  208
b. Tazminat Hakları ve Sorumluluk  209
c. İdari Para Cezaları  210
d. Kişisel Verilerin İmhası Kapsamındaki Suçlar  213
4. Unutulma Hakkı (Right to be Frogetten)  215
a. Ortaya Çıkışı  216
b. Unutulma Hakkının Unsurları  229
c. Uygulamada Unutulma Hakkı  231
B. AİHS ve AİHM Kararları Işığında Kişisel Verilerin İmhası  234
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinin Değerlendirilmesi  234
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinin Uygulama Alanı  235
3. AİHM’in Kişisel Verilerin İhlaline Yönelik Kararlarının Değerlendirmesi  237
İKİNCİ BÖLÜM
İDARE HUKUKU AÇISINDAN
KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI VE DENETİM
I. GENEL OLARAK  247
II. TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER  248
A. Kavram Kargaşası ve İmha Kavramı  248
B. Kişisel Verilerin İmhasını İsteme Hakkı  251
C. Kişisel Verilerin İmha Sebepleri  255
D. İmha Yönteminin Belirlenmesi  262
III. KAMU KESİMİNDE İŞLENMİŞ VERİLERİN İMHASI  263
A. Devlet Memurları Özlük Dosyasındaki Verilerin İmhası  263
1. Özlük Dosyasında Yer Alan Kişisel Veriler  263
2. Özlük Dosyasındaki Verilerin İmhası  265
B. Sağlık Verilerinin İmhası  270
1. Ülkemizde İşlenen Sağlık Verileri  270
2. İşlenen Sağlık Verilerinin İmhası  272
C. İstihbarat Birimlerindeki Kişisel Verilerin İmhası  273
1. İstihbarî Bilgilerin İşlenmesi  273
2. Güvenlik Soruşturmaları  274
3. Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla İşlenen Verilerin İmhası  278
D. Adlî Sicil ve Arşiv Kayıtlarının İmhası  279
1. Adlî Sicile Kaydedilen Veriler  279
2. Adli Sicildeki Verilerin İmhası  279
III. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINDA İDARÎ DENETİM  284
A. Veriyi İşleyen İdareye Başvuru  285
B. Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Başvuru  289
IV. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINDA YARGISAL DENETİM  291
A. Kişisel Verilerin İmhasında İptal Davaları  295
1. Veri Sorumlusu İdarelerin İşlemlerinin Yargısal Denetimi  296
a. Düzenleyici İşlemlerin Yargısal Denetimi  297
b. Bireysel İşlemlerin Yargısal Denetimi  301
2. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun İşlemlerinin Yargısal Denetimi  309
a. Düzenleyici İşlemlerin Yargısal Denetimi  309
b. Bireysel (Birel) İşlemlerin Yargısal Denetimi  317
3. İdarî Yaptırım Kararlarının Yargısal Denetimi  321
a. Genel Olarak İdarî Yaptırım Kavramı  321
b. 6698 Sayılı Kanunda Öngörülen İdarî Yaptırımlar  323
aa. Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali  323
bb. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin İhlali  324
cc. Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme Fiili  324
dd. Sicile Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Uymama Fiili  325
c. İdarî Yaptırımların Yargısal Denetimi  326
B. Kişisel Verilerin İmhasında Tam Yargı Davaları  331
1. Tam Yargı Davasının Tanımı ve Hukukî Niteliği  331
2. Tam Yargı Davasının Konuları  333
a. İdarî İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  333
b. İdarî Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  335
c. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  337
3. Kişisel Verilerle İlgili Tam Yargı Davaları  338
4. İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Genel Kurallar  340
a. İdarenin Kusura Dayalı Sorumluluğu  342
b. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  344
5. Kişisel Verilerin Korunmasında İdarenin Sorumluluğu  345
a. Kusura Dayalı Sorumluluk  345
b. Kusursuz Sorumluluk  353
V. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  355
A. Genel Olarak Disiplin Kavramı  355
B. Kişisel Verilerin Korunmasında Disiplin Sorumluluğu  356
C. Oluşabilecek Disiplin Suçları  358
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİLERİN İMHA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
I. KİŞİSEL VERİLERİN CEZA HUKUKU YOLUYLA KORUNMASI  361
A. Genel Olarak  361
B. TCK’da Kişisel Verilerin Korunması Amacıyla İhdas Edilen Suçların Ortak Özellikleri  364
C. 6698 Sayılı Kanunda Kişisel Verilerin Korunması Amacıyla İhdas Edilen Suçlar  366
II. TCK’DA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DİĞER SUÇLAR  367
A. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  367
1. Kanuni Düzenleme  367
2. Suçun Unsurları  367
3. Suçun Nitelikli Halleri  375
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  379
B. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu  380
1. Kanuni Düzenleme  380
2. Suçun Unsurları  381
3. Suçun Nitelikli Hali  384
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  385
III. KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU  386
A. Suç Tipine İlişkin Genel Açıklamalar  386
B. Korunan Hukuki Değer  391
C. Suçun Unsurları  391
1. Maddi Unsurlar  391
a. Fail  391
b. Mağdur  394
c. Suçun Konusu  394
d. Fiil  395
2. Manevi Unsurlar  400
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  400
D. Suçun Nitelikli Halleri  400
E. Suçun Özel Görünüş Halleri  401
F. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü  402
Yararlanılan Kaynaklar  405
Kavram Dizini  413
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021