KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı Mustafa Baysal  - Kitap

KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı

1. Baskı, 
Ocak 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
226
Barkod:
9789750258657
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
7. baskı Yeni Baskı
Nisan 2024
278,00
278,00 (%0)
6. baskı
Mayıs 2023
275,00
175,00 (%36)
Kitabın Açıklaması
Neden "KVKK El Kitabı"?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında yayımlanmış bu kadar kitap varken, neden KVKK El Kitabı'nı almalısınız?
Çünkü bu konuda hazırlanmış kitapların neredeyse tamamı akademik bir dille ve hukuki tanımlamalar ağırlıklı yazılmışken, bu kitap tamamen uygulamacılar için tasarlanmıştır.
KVKK uyum sürecini kendi kendine ve hatasız olarak tamamlamak isteyen veri sorumluları ya da KVKK uyum sürecini mesleki anlamda yürüten tüm profesyoneller için tam bir UYUM REHBERİ ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.
Bu amaçla KVKK uyum adımları, süreçlerin tespit edilip envanter çıkarılmasından, VERBİS kaydının oluşturulmasına kadar her aşama tek tek açıklanmıştır. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun hazırlanmasını talep ettiği tüm dokümanların birer maktu örneklerine de kitapta yer verilmiştir. Üstelik bu örnek maktu metinler sadece kitapta yer almamakta, belgelerin üst kısmında yer alan KAREKOD'ların okutulmasıyla her bir dokümanın Word formatındaki bir suretine telefondan ya da bilgisayardan da ulaşabilmektedir.
Böylece; KVKK hakkında temel bilgiler ile kişisel veri tespit süreci ve hazırlanması gereken doküman örneklerini bir arada bulabileceğiniz bu kitap, konuyla ilgilenenler için önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kişisel Veri
.
Veri Sorumlusu
.
Açık Rıza Metni
.
Aydınlatma Metni
.
Kişisel Veri Envanteri
.
KVKK Dokümanları
.
VERBİS Kaydı
.
KVKK Kapsamı
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
1. GİRİŞ 
15
2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 
19
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDEN VAR? 
19
2.2. 6698 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ 
20
2.3. KİŞİSEL VERİ NEDİR? 
25
2.4. HANGİ BİLGİLER KİŞİSEL VERİDİR? 
26
2.5. KİŞİSEL VERİLER HANGİ ŞARTLARDA İŞLENEBİLİR? 
29
2.6. 6698 SAYILI KANUNDA VERİ İŞLEME İSTİSNALARI 
30
2.6.1. Tam İstisna Halleri 
30
2.6.2. Kısmi İstisna Halleri 
31
2.7. HANGİ İŞYERLERİ KANUN KAPSAMINDA? 
32
2.7.1. Kanun Yürürlüğe Girmeden Önce İşlenen Kişisel Veriler 
34
2.8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ 
35
2.9. KVKK’YE İLİŞKİN ÖZEL TANIMLAR 
37
2.10. İLGİLİ KİŞİ KİMDİR? 
39
2.11. AÇIK RIZA NEDİR? 
39
2.12. VERİ SORUMLUSU KAVRAMI 
41
2.12.1. Tüzel Kişilerde Veri Sorumlusunun Tespiti 
43
2.13. VERİ İŞLEYEN KAVRAMI 
43
2.14. KİŞİSEL VERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ 
44
2.14.1. Kişisel Verilerin Silinmesi 
44
2.14.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 
45
2.14.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 
45
2.15. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI NEDİR? 
46
2.15.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması 
46
2.15.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması 
48
2.16. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR? 
48
2.17. ŞİKÂYET MÜESSESESİ VE YAPILMASI GEREKENLER 
52
2.17.1. Kişisel Veriye İlişkin Her Başvurunun Cevaplanması Gerekir mi? 
53
2.18. VERİ SORUMLULARI SİCİLİ 
54
2.18.1. Veri Sorumluları Siciline Kimler Kayıt Olmalıdır? 
54
2.18.2. Sicile Ne Zaman Kadar Kayıt Olunması Gerekir? 
57
2.19. İDARİ PARA CEZALARI 
58
3. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI 
61
3.1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİNİN İZİNSİZ PAYLAŞILMASI 
61
3.2. KİŞİSEL VERİNİN İZİNSİZ AKTARILMASI 
62
3.3. KİŞİSEL VERİ İHLALİNİN GEÇ BİLDİRİLMESİ 
63
3.4. AÇIK RIZANIN ŞARTA BAĞLANMASI 
63
3.5. İZİNSİZ SMS GÖNDERİLMESİ 
64
3.6. KVKK KAPSAMINDA BAŞVURUNUN ZORLAŞTIRILMASI 
66
3.7. ÜYELİK DOĞRULAMASI İÇİN KİMLİK FOTOKOPİSİ İSTENMESİ 
68
3.8. KİŞİSEL VERİNİN VERİLİŞ AMACI DIŞINDA KULLANILMASI 
72
3.9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI 
74
3.10. KİŞİNİN İZİNSİZ OLARAK TELEFONLA ARANMASI 
77
3.11. ÜNİVERSİTENİN SINAV SONUÇLARINI HERKESE AÇIK YAYIMLAMASI 
79
3.12. SPOR SALONUNA GİRİŞ ÇIKIŞTA ÜYELERİN PARMAK İZİNİN İŞLENMESİ 
81
3.13. AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZANIN BİRLİKTE ALINMASI 
90
4. A’DAN Z’YE KİŞİSEL VERİ TESPİTİ VE DOKÜMAN HAZIRLAMA SÜRECİ 
93
4.1. KİŞİSEL VERİ BELİRLEME VE NİTELENDİRME SÜRECİ 
93
4.1.1. Birimlerin Tespiti 
94
4.1.2. Süreçlerin ve Faaliyetlerin Tespiti 
96
4.1.3. Elde Edilen Bilgilerin/Kişisel Verilerin Tespiti 
96
4.1.4. Verilerin İşlenme Amaçlarının Belirlenmesi 
101
4.1.5. Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebeplerinin Tespiti 
105
4.1.6. Kişisel Verinin Niteliğinin Belirlenmesi 
107
4.1.7. Kişisel Verilerin Kimleri İlgilendirdiğinin Tespiti 
108
4.1.8. Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Süresinin Tespiti 
109
4.1.9. Kişisel Verilerin Aktarılıp Aktarılmadığının Tespiti 
111
4.1.10. Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınan Tedbirlerin Tespiti 
111
4.2. VERİ İŞLEME ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI 
115
4.3. VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT 
117
4.4. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 
120
4.5. AYDINLATMA METNİNİN HAZIRLANMASI 
121
4.5.1. Aydınlatma Metni Hakkında Sık Sorulan Sorular 
124
4.5.1.1. Aydınlatma Metninin Onaylanması Gerekir mi? 
124
4.5.1.2. Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza Alma Yükümlülüğü Birlikte Halledilebilir mi? 
124
4.6. AÇIK RIZA METNİNİN HAZIRLANMASI 
125
4.6.1. Açık Rıza Hakkında Sık Sorulan Sorular 
126
4.6.1.1. Açık Rızanın Alınması Her Zaman Gerekir mi? 
127
4.6.1.2. Açık Rıza Yazılı Olarak Alınmak Zorunda mıdır? 
128
4.6.1.3. Açık Rıza Alınması, Kişisel Verinin Sınırsızca İşlenmesine İmkân Verir mi? 
128
4.6.1.4. Açık Rıza Verilmesi Ön Şart Olarak Sunulabilir mi? 
129
4.6.1.5. Her Şey İçin Toplu Bir Açık Rıza Alınabilir mi? 
129
5. UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
131
5.1. KARGO FİRMALARINDA VERİLERİN ALENİLİĞİ SORUNU 
131
5.2. ZİYARETÇİ GİRİŞLERİNDE AÇIK RIZA ALINMASI 
134
5.3. HASTANELERDEN ALINAN SAĞLIK RAPORLARININ TESLİMİ 
135
5.4. OKUL WEB SİTELERİNDE ETKİNLİK VE FOTOĞRAF PAYLAŞIMI 
136
5.5. KAMERA KAYITLARI İÇİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
137
6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÜRECİ TÜM ÖRNEK DOKÜMANLARI 
139
6.1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ ÖRNEĞİ 
141
6.2. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI ÖRNEĞİ 
145
6.3. AYDINLATMA METNİ ÖRNEĞİ 
156
6.4. AÇIK RIZA METNİ ÖRNEĞİ 
159
6.5. AKTARIM SÖZLEŞMELERİ 
164
6.5.1. Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Sözleşmesi 
164
6.5.2. Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Sözleşmesi 
171
6.6. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
175
6.7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 
179
7. SONUÇ 
223
Kavramlar Dizini 
225