Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni Başlayanlar için
Delphi 2009 – 2010
Ocak 2012 / 1. Baskı / 550 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Standart Pascal Programlama Dili'nin devamı olan Delphi, öğrenilmesi kolay olduğu için tercih edilmekte ve dünyada en yaygın kullanıma sahip diller arasında yer almaktadır. Bu kitap: Bilgisayar Mühendisliği dahil, her tür eğitim kurumun da Delphi'ye yeni başlayan öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır. Daha önce bir başka programlama dilinde program yazanlar bu kitap sayesinde Delphi'yi kullanmayı çok kısa zamanda öğrenebilirler.

Kitapta konular en basitten başlayarak anlatılmış ve her konu kısa örnek programlarla desteklenmiştir. Kitapta önce konsol modunda daha sonra ise Windows'ta program yazma şekline ağırlık verilmiştir. Kitabın son bölümleri fonksiyonların grafiklerini çizen programların yazılmasına ayrılmıştır.

Konu Başlıkları
Bilgisayar ve Programlama
Object Pascal
Basit ve String Veri Tipleri
Giriş ve Çıkış İşlemleri
Deklarasyonlar ve İfadeler
Alt Programlar
Kayıt Veri Tipi
Veri Dosyaları
Program ve Yünit
Gösterici Veri Tipi
Varyant Tipler
Sınıf ve Nesne
Jenerik Tipler
Program Geliştirme Ortamı
Program Geliştirme
Çok Buttonlu Bir Form
Button, Panel ve Label
Edit Box
Check Box ve Radio Button
Group Box ve Radio Group
List Box ve Combo Box
Scroll Bar ve Track Bar
Menü Hazırlama
Grafik Çizme
Bir Fonksiyonun Grafiğini Çizme
Text Editörü
Barkod: 9789750217784
Yayın Tarihi: Ocak 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 550
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAMA
1. BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAMA  21
1.1. BİLGİSAYAR  21
1.1.1. Bilgisayarı Oluşturan Birimler  21
1.1.2. Problem Çözme ve Kodlama  22
1.2. PROGRAMLAMA DİLLERİ  23
1.2.1. İlk Programlama Dilleri  23
1.2.2. İkinci Nesil Diller  23
1.2.3. Üçüncü Nesil Diller  23
1.2.3.1. Genel Amaçlı Yüksek Düzeyli Diller  23
1.2.3.2. Nesnelerle Programlama Yapan Yüksek Düzeyli Diller  23
1.2.4. Dördüncü Nesil Diller  24
1.2.5. Zamanımıza Kadar Pascal  24
1.3. YAPISAL PROGRAMLAMA  24
1.3.1. Yukarıdan Aşağıya Program Tasarımı  25
1.3.2. Yapısl Programlama  25
1.3.3. Bir Karşılaştırma  26
1.4. OBJECT PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ  26
1.5. OBJECT PASCAL'DA KULLANILAN NİCELİKLER  27
1.5.1. Karakterler  27
1.5.2. Ayrılmış Kelimeler (reserved words)  28
1.5.3. Bildiriler (directives)  28
1.5.4. Belirleyiciler (identifiers)  29
1.5.4.1. Belirleyicileri Nitelendirme (qualified)  30
1.5.5. Tam Sayı ve Ondalık Sayı Sabitler  30
1.5.6. Karakter Dizisi Sabitler  30
1.5.7. Açıklamalar ve Derleyici Bildirileri  31
1.5.8. Deyimler (expressions)  31
1.5.9. İşlemciler (operators)  32
1.5.9.1. İşlemciler  32
1.5.9.2. İşlemcilerin Öncelik Sıraları  32
1.5.10. Fonksiyon Çağırma  33
1.5.11. Küme Kurucusu  33
1.5.12. İndis  33
1.5.13. Tip Dönüşümü  33
1.8. DEHPHI'NİN AÇILMASI  34
1.9. ALIŞTIRMALAR  34
İKİNCİ BÖLÜM
OBJECT PASCAL
2. OBJECT PASCAL  35
2.1. OBJECT PASCAL PROGRAMININ YAPISI  35
2.1.1. Konsol Modu  35
2.1.2. Konsol Modundaki Object Pascal Programının Yapısı  38
2.1.2.1. Programın Başlık Bloğu  39
2.1.2.2. Derleyici Bildirisi  39
2.1.2.3. Uses Bloğu  39
2.1.2.4. Deklerasyon Bloğu  39
2.1.2.5. İşlem Bloğu  39
2.1.2.6. end.  39
2.1.3. Windows Uygulamaları  39
2.2. KODLAMA KURALLARI  44
2.3. DEKLERASYON ZORUNLULUĞU  46
2.4. ETİKET DEKLERASYONU  47
2.5. SABİT DEKLERASYONU  48
2.5.1. Gerçek (true) Sabitler  49
2.5.1.1. Sabit Deyimler (constant expressions)  50
2.5.1.2. Kaynak Stringler  51
2.5.1.3. Doğrudan Kullanılabilen Sabit İsimleri  51
2.5.2. Tipli (typed) Sabitler  51
2.5.2.1. Dizi Veri Tipli Sabitler  52
2.5.2.2. Kayıt Veri Tipli Sabitler  53
2.5.2.3. Prosedür Veri Tipli Sabitler  53
2.5.2.4. Gösterici Veri Tipli Sabitler  54
2.6. TİP DEKLERASYONU  55
2.7. DEĞİŞKEN DEKLERASYONU  55
2.8. PROSEDÜR DEKLERASYONU  57
2.9. FONKSİYON DEKLERASYONU  59
2.10. VERİ ALIŞ VERİŞİ  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BASİT ve STRING VERİ TİPLERİ
3. BASİT VE STRING VERİ TİPLERİ  63
3.1. VERİ TİPİ  63
3.1.1. Veri Tipleri  63
3.1.2. Veri Tiplerini Sınıflandırma  63
3.1.3. Sıralı (ordinal) Veri Tipleri  66
3.2. TAM SAYI VERİ TİPLERİ  68
3.2.1.Tam Sayı Veri Tipleri  68
3.2.2. Aritmetik İşlemciler (arithmetic operators)  68
3.2.3. Aritmetik İşlemlerde Geçerli Kurallar  69
3.2.4. Tam Sayıların Karşılaştırılması  70
3.2.5. İşlemcilerin Öncelik Sıraları  71
3.3. KARAKTER VERİ TİPLERİ  71
3.4. BOOLEAN VERİ TİPLERİ  73
3.4.1. Boolean Veri Tipleri  73
3.4.2. Boolen Tipli Sabitler ve Değişkenler  74
3.4.3. Mantık İşlemcileri  76
3.4.4. Mantık İşlemi Çeşitleri  78
3.4.5. İşlemcilerin Öncelik Sıraları  78
3.5. NUMARALI (enumerated) VERİ TİPLERİ  78
3.6. ALT SIRALI VERİ TİPLERİ  80
3.7. ONDALIK SAYI VERİ TİPLERİ  81
3.8. ARİTMETİK İŞLEM İFADELERİ  82
3.8.1. Aritmetik İşlem İfadelerinin Kodlanması  82
3.8.2. Aritmetik İşlemlerde Uyulması Gereken Kurallar  82
3.8.3. Aritmetik İşlem İfadelerinde Fonksiyonların Kullanılması  82
3.8.4. İkinci Derece Denkleminin Çözümü  83
3.9. SAYISAL İŞLEMLERDE DUYARLIK PROBLEMİ  85
3.10. STRING VERİ TİPLERİ  86
3.11. NULL (#0) KARAKTERİ İLE BİTEN STRINGLER  90
3.12. VERİ TİPİ DÖNÜŞÜMÜ  92
3.12.1. Bir Değerin Veri Tipinin Dönüşümü  92
3.12.2. Bir Değişkenin Veri Tipinin Dönüşümü  92
3.13. ALIŞTIRMALAR  93
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GİRİŞ ve ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
4. GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ  97
4.1. BAŞLARKEN  97
4.2. READ VE READLN PROSEDÜRLERİ  98
4.3. WRITE VE WRITELN PROSEDÜRLERİ  100
4.3.1. Ekrana Yazdırma  101
4.3.2. Biçimlendirilmiş (Formatlı) Yazdırma  103
4.4. DOSYAYA YAZDIRMA VE DOSYADAN OKUTMA  107
4.4.1. Text Tipli Dosyaya Yazdırma  107
4.4.2. Text Tipli Dosyadan Okutma  108
4.4.3. Özel Dosya Değişkenleri ve İsimleri  109
4.5. ALIŞTIRMALAR  110
BEŞİNCİ BÖLÜM
DEKLERASYONLAR VE İFADELER
5. DEKLERASYONLAR VE İFADELER  113
5.1. BAŞLARKEN  113
5.1.1. Deklerasyonlar (declarations)  113
5.1.2. İfadeler  113
5.2. BASİT İFADELER  114
5.2.1. Atama İfadesi  114
5.2.2. Prosedür ve Fonksiyon Çağırma İfadeleri  115
5.2.3. Goto İfadesi  115
5.3. YAPISAL İFADELER  116
5.3.1. Birleşik İfadeler  116
5.3.2. Şartlı İfadeler  117
5.3.2.1. İf … then …; İfadesi  117
5.3.2.2. if … then … else … ; İfadesi  119
5.3.2.3. Case… of … ; İfadesi  122
5.3.3. Tekrar İfadeleri  125
5.3.3.1. Repeat … until … ; İfadesi  126
5.3.3.2. while … do … ; ifadesi  127
5.3.3.3. For … to … do … ; ifadesi  129
5.3.4. With … do … ; İfadesi  135
5.4. BLOKLAR VE ETKİ ALANI KAVRAMI  136
5.5. ALIŞTIRMALAR  137
6. KÜME, DOSYA ve DİZİ  139
6.1. KÜME VERİ TİPİ  139
6.1.1. Küme İşlemcileri  140
6.1.2. Küme İşlemleri  141
6.1.3. Küme Tipli Verilerin Okutulması ve Yazdırılması  143
6.2. DOSYA VERİ TİPİ  144
6.3. DİZİ VERİ TİPİ  147
6.3.1. Statik Dizi Veri Tipi  147
6.3.2. Dinamik Dizi Veri Tipleri  151
6.3.3. Dizi Veri Tipleri ve Atama  153
6.4. ALIŞTIRMALAR  154
YEDİNCİ BÖLÜM
ALT PROGRAMLAR
7. ALT PROGRAMLAR  155
7.1. ALT PROGRAM KAVRAMI  155
7.2. PROSEDÜR ALT PROGRAMLARI  156
7.2.1. Prosedürün Deklere Edilmesi  156
7.2.2. Prosedürü Çağırma  157
7.2.3. Sabitleri Parametre Olarak Gönderme  158
7.2.4. Prosedürün Parametreleri  159
7.2.5. Değişkenleri Parametre Olarak Gönderme  159
7.2.6. Prosedürden Değer Döndürme  163
7.2.7. Prosedür Çağırma Şekilleri  167
7.2.8. Prosedürün Kendi Kendini Çağırması  168
7.3. FONKSİYON ALT PROGRAMLARI  171
7.3.1. Fonksiyonun Deklere Edilmesi  171
7.3.2. Fonksiyon Çağırma  172
7.3.3. Fonksiyon Çağırma Şekilleri  172
7.3.4. Fonksiyonun Kendi Kendini Çağırması  172
7.4. PARAMETRELER  172
7.4.1. Gerçek ve Geçici Parametreler  172
7.4.2. Parametrelerin Uyuşması  173
7.4.3.Parametre Çeşitleri  174
7.4.4. Prosedür ve Fonksiyonların Parametre olarak Kullanılması  175
7.5. İÇ İÇE ve/veya PEŞ PEŞE BLOKLAR  175
7.5.1. Belirleyicilerin Etki Alanı  175
7.5.2. Belirleyicilerin Çoklu Deklerasyonu  176
7.5.3. Alt Programların Yerleri  178
7.5.3.1. Forward Bildirisi (forward directive) ve Ara Yüz Deklerasyonu (interface declaration)  178
7.5.3.2. External Bildirisi (external directive)  179
7.5.4. Alt Program Çağırma Sözleşmesi  180
7.6. METOT DEKLERASYONU  181
7.7. ALT PROGRAMLARIN AŞIRI YÜKLENMESİ  181
7.7.1. Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi  181
7.7.2. Prosedürlerin Aşırı Yüklenmesi  182
7.7.3. Değişik Deklerasyonlar  183
7.8. PROSEDÜR VERİ TİPİ  184
7.8.1.Prosedür Veri Tipi Deklerasyonu  184
7.8.2. Prosedür Veri Tipinin İfadelerde ve Deyimlerde Kullanılması  187
7.9. STANDART PROSEDÜR VE FONKSİYONLAR  189
7.10. ALIŞTIRMALAR  193
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAYIT VERİ TİPİ
8. KAYIT VERİ TİPİ  195
8.1. GELENEKSEL KAYIT VERİ TİPİ DEKLERASYONU  195
8.2. WITH … DO İFADESİ  196
8.3. KAYIT VERİ TİPLİ VERİLERLE YAPILAN İŞLEMLER  199
8.3.1. Kopyalama  199
8.3.2. Kayıt Değişkenlerinin Parametre Olarak Kullanılması  199
8.3.3. Kayıt Veri Tipli Dizi  202
8.3.4. Öğrenci İşleri  203
8.4. VERİ YAPILARI  211
8.5. DEĞİŞTİRİLEBİLEN ALAN DEĞİŞKENLERİ  215
8.6. GELİŞTİRİLMİŞ KAYIT VERİ TİPİ  218
DOKUZUNCU BÖLÜM
VERİ DOSYALARI
9. VERİ DOSYALARI  221
9.1. GİRİŞ  221
9.2. PROGRAM DOSYALARI  221
9.3. VERİ DOSYALARI  222
9.3.1. Veri Dosyalarının Açılması  223
9.3.2. Veri Dosyalarının Kapatılması  223
9.3.3. Veri Dosyasının Elemanlarına Ulaşma  224
9.3.4. Hata Konturolü  224
9.4. SIRALI ERİŞİMLİ VERİ DOSYALARI  226
9.5. RASTGELE ERİŞİMLİ VERİ DOSYALARI  229
9.5.1. Dosyaya Yazdırma ve Dosyadan Okutma  230
9.5.2. Dosyadan Kayıt Silme  231
9.5.3. Byte veya Tipsiz Veri Dosyaları  235
ONUNCU BÖLÜM
PROGRAM VE YÜNİT
10. PROGRAM VE YÜNİT  239
10.1. GİRİŞ  239
10.2. PROGRAMLAR VE YÜNİTLER  240
10.3. YÜNİTİN YAPISI  240
10.3.1. Yünitin Başlığı  241
10.3.2. Interface Bloğu  242
10.3.3. Implementation Bloğu  242
10.3.4. Initialization Bloğu  243
10.3.5. Finalization Bloğu  243
10.4. ÇOKLU VE DOLAYLI YÜNİT KULLANIMI  243
10.5. TANIM TERCİHİ  244
10.6. DAİRESEL YÜNİT REFERANSI  247
10.7. İLAVE DEKLERASYONLARIN ORTAK KULLANIMI  249
10.8. YÜNİTLER VE BÜYÜK PROGRAMLAR  251
ONBİRİNCİ BÖLÜM
GÖSTERİCİ VERİ TİPİ
11. GÖSTERİCİ VERİ TİPİ  253
11.1. GÖSTERİCİ VE GÖSTERİCİ VERİ TİPİ  253
11.1.1. Gösterici veri Tipi  254
11.1.2. Gösterici Veri Tipli Değişken  255
11.1.3. "@" Adresi Al İşlemcisi  255
11.1.4. Gösterici Veri Tipi Dönüşümü  256
11.1.5. Standart Gösterici Tipleri  256
11.2. DİNAMİK VERİ YAPISI  257
11.2.1. New Prosedürü ve Gösterici Veri Tipli Değişkenler  258
11.2.2. Standart Dispose Prosedürü  260
11.3. GÖSTERİCİLERİ KOPYALAMA  260
11.4. BAĞLI LİSTELER  263
11.4.1. Bağlı Liste (Linked List)  263
11.4.2. Gösterici Deklerasyonu  263
11.4.3. Bağlı Listeyi Oluşturma  264
11.4.4. Bağlı Listeyi Ekrana ve Dosyaya Yazdırma  268
11.4.5. Bağlı Listeye Dosyadan Değer Okutma  270
11.4.6. Verilen Bir Elemanı Bağlı Listeden Silme  273
11.4.7. Verilen Bir İsmi Bağlı Listede Arama  274
11.4.8. Verilen Bir İsmi Bağlı Listenin İçine yerleştirme  274
11.5. YIĞINLAR (Stacks)  275
11.5.1. Yığına Eleman Ekleme  275
11.5.2. Yığından Eleman Çıkarma  278
11.6. KUYRUKLAR (Queues)  278
11.6.1. Kuyruğa Eleman Ekleme  278
11.6.2. Kuyruktan Eleman Çıkarma  281
11.7. ÇOK-BAĞLI LİSTELER  281
ONİKİNCİ BÖLÜM
VARYANT TİPLER
12. VARYANT TİPLER  283
12.1. VARYANT TİPLER  283
12.2. VARYANT TİP DÖNÜŞÜMLERİ  283
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINIF VE NESNE
13. SINIF VE NESNE  287
13.1. GİRİŞ  287
13.1.1. Yapısal Programlama Hakkında Birkaç Söz  287
13.1.2. Nesnelerle Programlama  287
13.1.3. Gerçek Dünyanın Modellenmesi  288
13.1.3. Sınıfa Neden İhtiyaç Duyulur?  288
13.2. SINIF ve NESNE  289
13.2.1. Sınıf Veri Tipinin Deklerasyonu  289
13.2.2. Sınıf Veri Tipinin Özellikleri  291
13.3. SINIF VERİ TİPLİ DEĞİŞKENLER (NESNELER)  292
13.3.1. Değişken (Nesne) Deklerasyonu  292
13.3.2. Nesnenin Alan Değişkenine Değer Atama  292
13.3.3. Metot Kullanma Zorunluluğu  294
13.3.4. Metot Deklerasyonu  294
13.3.5. Metot Deklerasyonunun Farkı  296
13.4. KALITIM VE GEÇERLİLİK ALANI  297
13.4.1. Kalıtım  297
13.4.2. Geçerlilik Bölgesi = Etki Alanı  297
13.4.3. TObject ve TClass  298
13.4.4. Sınıf Veri Tiplerinin Uyumu  298
13.5. NESNE (OBJECT) VERİ TİPİ  299
13.6. SINIFIN ÜYELERİNİN GÖRÜLEBİLİRLİĞİ  300
13.6.1. Private Üyeler  301
13.6.2. Protected Üyeler  302
13.6.3. Public Üyeler  302
13.6.4. Published Üyeler  302
13.6.5. Automated Üyeler  302
13.7. KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRİNE BAĞLI SINIFLAR  303
13.8. SINIFIN ALAN DEĞİŞKENLERİ (fields)  304
13.9. SINIFIN METOTLARI  305
13.9.1. Metotları Sınırlama (binding)  306
13.9.1.1. Statik Metotlar  306
13.9.1.2. Virtual ve Dynamic Metotlar  307
13.9.1.3. Abstract Metotlar  310
13.9.2. Aşırı Yüklenen (overloading) Metotlar  310
13.9.3. Kurucu (constructor) Ve Yok Edici (destructor)  311
13.9.3.1. Nesneleri İlk Kullanıma Hazırlama  311
13.9.3.2. Nesnelerin Kendi Kendilerini İlk Kullanıma Hazırlaması  311
13.9.3.3. Kurucu (constructor)  312
13.9.3.4. Yok Edici (destructor)  313
13.9.4. Grafik Ekran Modunda Calışan Program Örnekleri  316
13.9.5. Mesaj Metotları (message methods)  318
13.10. SINIFIN ÖZELLİKLERİ (properties)  319
13.10.1. Property Deklerasyonu  319
13.10.2. İndisler  320
13.10.3. Index Belirticileri  322
13.10.4. ErismeBelirticisi  322
13.10.5. Depolama (storage) Belirticileri  324
13.11. CLASS REFERANSLARI  324
13.11.1. Class.Referans Tipi  325
13.11.2. Kurucular ve Class Referansları  325
13.11.3. Class İşlemcileri  325
13.11.4. Class Metotları  326
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
JENERİK TİPLER
14. JENERİK TİPLER  327
14.1. JENERİK KAVRAMI  327
14.1.1. Bu Kavrama Ne Gerek Var?  327
14.1.2. Basit Bir Jenerik Sınıf  329
14.2. ÇOK ELEMANLI JENERİK SINIFLAR  332
14.3. JENERİK GENEL FONKSİYONLAR  337
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMI
15. PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMI  339
15.1. PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMI  339
15.1.1. Welcome Page Penceresi  339
15.1.2. Menü Çubuğu (menu bar) ve Araç Çubukları (toolbars)  341
15.1.3. Object Inspector Penceresi  341
15.1.4. Tool Palette Penceresi  343
15.1.5. Project Manager Penceresi  345
15.1.6. Structure View Penceresi  346
15.1.7. File Alt Menüsü  347
15.1.8. İstenen Bileşenleri Kolay Açma  348
ONALTINCI BÖLÜM
PROGRAM GELİŞTİRME
16. PROGRAM GELİŞTİRME  351
16.1. FORM  351
16.1.1. Form Oluşturma  351
16.1.2. Formun Kodu  352
16.1.3. Formun Bazı Özelliklerini Değiştirme  354
16.1.4. Formu Kaydederken Adını Değiştirme  357
16.1.5. Project1 İsimli Projeyi Çalıştırma  357
15.1.6. Formu Değişik Bir İsimle Kaydetme  358
15.1.7. D1601 İsimli Projeyi Çalıştırma  359
16.2. FORMA BUTTON EKLEME  360
16.2.1. Yeni Form Oluşturma  360
16.2.2. Forma Button Konturolünü Ekleme  361
16.2.3. SEC Düğmesini Bir Olaya Bağlama  363
16.2.4. MessageDlg Fonksiyonunun Parametreleri  366
16.2.5. D1602 Programını Çalıştırma  366
16.2.6. Program Çalışırken Formu Değiştirme  366
16.3. PROGRAMA KOD EKLEME  367
16.3.1. Forma Degistir Prosedürünü Ekleme  367
16.3.2. Forma Degistir Metodunu Ekleme  368
16.4. "OrnekF2.dfm" DOSYASI  370
16.5. PROJE DOSYASI  372
ONYEDİNCİ BÖLÜM
ÇOK BUTTONLU BİR FORM
17. ÇOK BUTTON'LU BİR FORM  375
17.1. FORM OLUŞTURMA  375
7.2. FORMA BUTTON EKLEME  376
17.3. PROJEYİ BU HALİYLE ÇALIŞTIRMA  377
17.4. FORMUN D1701Un1.dfm DOSYASI  378
17.5. PROJEYE KOD EKLEME  378
17.6. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  381
17.7. KOD EKLEYEREK BUTTONLARIN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME  382
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
BUTTON, PANEL VE LABEL
18. BUTTON, PANEL ve LABEL  387
18.1. FORM OLUŞTURMA  387
18.2. FORMA PANEL EKLEME  388
18.3. PANEL1'E BUTTONLARI YERLEŞTİRME  388
18.4. FORMA LABEL EKLEME  389
18.5. FORMA ColorDialog BİLEŞENİ EKLEME  389
18.6. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME  390
18.7. PROJE VE FORMUN SON HALİ  390
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
EDIT BOX
19. EDIT BOX  393
19.1. FORMU HAZIRLAMA  393
19.2. FORMA BİLEŞEN EKLEME  394
19.3. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİ  396
19.4. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  398
19.5. GİRİLEN KİMLİK BİLGİLERİNİ TEXT DOSYASINA YAZDIRMA  399
19.6. RAKAMLARI GİRME  399
19.6.1. Tam Sayıları Girme  399
19.6.2. Ondalık Sayıları Girme  403
YİRMİNCİ BÖLÜM
CHECK BOX ve RADIO BUTTON
20. CHECK BOX ve RADIO BUTTON  405
20.1. FORMU HAZIRLAMA  405
20.2. FORMA BİLEŞEN EKLEME  406
20.3. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİ  407
20.4. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  410
YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
GROUP BOX VE RADIO GROUP
21. GROUP BOX VE RADIO GROUP  411
21.1. FORMU HAZIRLAMA  411
21.2. FORMA GROUP BOX'LARI EKLEME  412
21.3. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİ  414
21.4. FORMA RADIO GROUP EKLEME  417
21.5. FORMUN KODU VE ÖZELLİKLERİ  418
21.6. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  420
21.7. BİR GROUP BOX DAHA EKLEME  421
YİRMİİKİNCİ BÖLÜM
LIST BOX VE COMBO BOX
22. LIST BOX ve COMBO BOX  425
22.1. İKİ LIST BOX VE BİR RADIO GROUP KULLANILMASI  426
22.2. FORM VE ÖZELLİKLERİ  427
22.3. SEÇİLEN BİR STRINGİ ÖTEKİ LİSTEDEN SİLME  429
22.4. COMBO BOX  433
YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SCROLL BAR VE TRACK BAR
23. SCROLL BAR ve TRACK BAR  437
23.1. SCROLL BAR  437
22.6. TRACK BAR  440
YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MENÜ HAZIRLAMA
24. MENÜ HAZIRLAMA  443
24.1. MENÜ HAZIRLAMA  443
24.2. MENÜDEKİ ELEMANLARI YERLEŞTİRME  446
24.3. MENÜDEKİ ELEMANLARIN İÇİ  448
24.4. GİZLEME, PASİF HALE GETİRME, …  452
24.5. DOSYA, SEC VE YARDIM ALT MENÜLERİ  457
YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM
GRAFİK ÇİZME
25. GRAFİK ÇİZME  463
25.1. CANVAS NESNESİ  463
25.1.1. Grafik Nesne Çeşitleri  464
25.1.2. Canvas Nesnesinin Özellikleri  464
25.1.3. Canvas Nesnesinin Metotları  464
25.2. CANVAS KULLANIMINA BASİT BİR ÖRNEK  465
25.3. PEN (kalem) NESNESİ  467
25.3.1. Pen Nesnesinin Width ve Height Özelliklerini Değiştirme  468
25.3.2. Pen Nesnesinin Kullanıldığı Bir Proje  470
25.3.3. Form3'e Şekil ve Pen Düğmelerini Ekleme  470
25.3.4. Form3'e Menu Elemanlarını Ekleme  473
25.3.5. Forma Pen Sitillerini Ekleme  475
25.3.6. Form3'e Image Nesnesini Ekleme  476
25.3.7. Forma Eklenen Bileşenlerin Özelliklerini Değiştirme ve Bu Bileşenleri Olaylara Bağlama  481
25.3.8. Kalemin Yeri (Pen Position)  486
25.4. BRUSH (fırça) NESNESİ  487
25.4.1. Panel1'e Brush Düğmesini Ekleme  487
25.4.2. Form4'e Brush Stillerini ve Renk Düğmesini Ekleme  487
25.4.3. D2504 Programının Çıktısı  491
25.5. BITMAP NESNESİ  492
25.5.1. BitMap Nesnesinin Üzerine Doğrudan Şekil Çizme  492
25.5.2. Dosyadan Resim Yükleme  493
25.5.3. Dosyaya Resim Kaydetme  493
25.5.4. Form4'e BitMap Düğmesi Ekleme  494
YİRMİALTINCI BÖLÜM
BİR FONKSİYONUN GRAFİĞİNİ ÇİZME
26. BİR FONKSİYONUN GRAFİĞİNİ ÇİZME  499
26.1. FORMUN ÜZERİNE GRAFİK ÇİZME  499
26.1.1. Yatay ve Düşey Eksenlerin Oluşturulması  499
26.1.2. Eksenleri Açı Değerlerine Göre Bölmeleme  502
26.1.3. Farklı Dalga Boylu Dalgalar  505
26.2. IMAGE NESNESİNİN ÜZERİNE GRAFİK ÇİZDİRME  506
26.3. GRAFİK ÇİZİMİNDE PIXELS METODUNUN KULLANILMASI  508
26.4. KOORDİNAT SİSTEMİ PARAMETRELERİNİ GİRME  509
26.4.1. Koordinat Eksenlerinin Parametreleri  510
26.4.2. Kullanılan Sınıflar ve Yünitler  510
26.4.3. Proje  516
YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM
TEXT EDİTÖRÜ
27. TEXT EDİTÖRÜ  519
27.1. FORMU HAZIRLAMA  519
27.2. FORMU ÖZELLEŞTİRME VE KAYDETME  520
27.3. FORMA BİLEŞEN EKLEME  522
27.4. ANA MENÜYÜ HAZIRLAMA  524
27.4.1. İlave Seçiciler  525
27.4.2. Word Wrap ve Font Özellikleri  527
27.5. FORMUN ÜZERİNDEKİ ELEMANLARI DÜZENLEME  533
27.6. FORMA OLAYLARI EKLEME  535
27.7. D1502 PROGRAMININ ÇIKTISI VE KODU  542
Kaynaklar  545
 


Prof. Dr. Mustafa Dikici
Kitaplar
1–1;1; Doç. Dr. Mustafa Dikici Katıhal Fiziğine Giriş, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:71, Samsun –1;1;1993
2–1;1; Doç. Dr. Mustafa Dikici Kristallerin Esneklik Özellikleri, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:72, Samsun –1;1;1993
3–1;1; Prof. Dr. Mustafa Dikici Kuantum Fiziğine Giriş, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:79, Samsun –1;1;1994
4–1;1; Prof. Dr. Mustafa Dikici, Yrd. Doç. Dr. Emin Öztekin, Arş. Gör. Abdullah Aydın Kuantum Fiziğine Giriş Problemleri, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:100, Samsun –1;1;1996
5–1;1; Prof. Dr. Mustafa Dikici, Yrd. Doç. Dr. Emin Öztekin, Yrd. Doç. Dr. Necmi Dege PASCAL (Yapısal Proğramlama, Nesnelerle Proğramlama ve Turbo Vision), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın No: 734, İstanbul–1;1;1998
6–1;1; Raymond A. Serway, Steve Van Wyk, Ralp V. McGrew and Louis H. Cadwel, PHYSICS for Scientist and Engineers ( With Modern Physics)Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Fen Ve Mühendislik İçin FİZİK (Modern Fizik ilaveli): 1) MEKANİK–1;1;TERMODİNAMİK, 2) ELEKTRİK–1;1;MANYETİZMA ve OPTİK, 3) GÖRELİLİK ve MODERN FİZİK, 4) PROBLEM ÇÖZÜMLERİ–1;1;I, 5)PROBLEM ÇÖZÜMLERİ–1;1;II, Palme Yayıncılık, Ankara, 1995
7–1;1; T.W.B. Kibble and F.H. Berkshire, Classical Mechanics, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Klasik Mekanik , Palme Yayıncılık, Ankara 1999
8–1;1; Frederick J. Bueche and David A. Jerde, PRINSIPLES OF PHYSICS, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, FİZİK İLKELERİ (Cilt: 1 ve 2) , Palme Yayıncılık, Ankara, 2000
9–1;1;Delphi 2009–1;1;2010 Programlama Dili, Şeçkin Ankara 2012
10–1;1; C++ Programlama Programlama Dili, Seçkin Ankara 2011
11–1;1;Örneklerle Pratik Java Programlama, Seçkin Ankara 2012
12–1;1;Katıhal Fiziği Fizik, Seçkin Ankara 2012

Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
1–1;1; M. Dikici, Green’s Tensor for a Cubic Crystal, Acta Cryst., A 42, 202–1;1;203 (1986)
2–1;1; M. Dikici, Comments on “Microscopic Observation of Elastic Distortions Caused by Orowan Loops”, Scripta Metall., 27, 243–1;1;244(1992)
3–1;1; M. Dikici, Effect of Elastic Distortions Caused by Orawan Loops in an Infinite Anisotropic Medium on Moire Fringes, Acta Metall., 41, 879–1;1;884(1993)
4–1;1; H. İnaç, N. Çalışkan and M. Dikici, The Calculation of Elastic Distortion Field Created by the Dislocation Loop in Transversely Isotropic Structures, Proc. Supp. BPL, 2, 667–1;1;672 (1994)
5–1;1; N. Çalışkan and M. Dikici, Elastic Energy Per Unit Length of Dislocation in an Infinite Cubic and Hexagonal Medium, Indian journal of Pure and Appl. Phys., 34, 883–1;1;887(1996)
6–1;1; H. İnaç, N. Çalışkan and M. Dikici, Calculation of the Elastic Distortion Field Due to a Dislocation Loop in a Transversely Isotropic Structure, Indian Journal of Pure and Appl. Phys., 34, 929–1;1;932(1996)
7–1;1; M. Dikici, The Effect of Elastic Distortions Produced by Dislocation Loops in an Inhomogeneous and Anisotropic Medium on the Rotation Angles of Moiré Fringes, phys. stat. sol. (b) 228, No. 3, 629–1;1;638(2001)
8–1;1; M. Dikici, A New Approach to the Effect of Elastic Distortions Produced by Dislocation Loops in an Infinite Anisotropic Medium on Moiré Fringes, phys. stat. sol. (b) 228, No. 3, 639–1;1;649 (2001)
9–1;1; T. Kırındı and M. Dikici, Effect of Heat Treatment on Martensitic transformation in Fe–1;1;12.5%Mn–1;1;5.5%Si–1;1;9%Cr–1;1;3.5%Ni Alloy, Bull. Mater. Sci., 28, 87–1;1;90 (2005)
10–1;1; T. Kırındı and M.Dikici, Microstructural Analysis of Thermally Induced and Deformation Induced Martensitic Transformation in Fe–1;1;12.5wt.%Mn–1;1;5.5wt.%Si–1;1;9wt.%Cr–1;1;5–1;1;3.5wt.%Ni Alloy, Journal of Alloys and Comounds, 407, 157–1;1;162 (2006)
11–1;1; T. Kırındı, E. Güler and M.Dikici, Effect of Homogenization Time on the Both Martensitic Transformations and Mechanical properties of Fe–1;1;Mn–1;1;Si–1;1;Cr–1;1;Ni Shape Memory Alloy, Journal of Alloys and Comounds, 433, 202–1;1;206 (2007)
12–1;1;KIRINDI T.,SARI U., GÜLER E., GÜNER M, DİKİCİ M Some Properties of Thermally Induced Martensite Phase in Fe–1;1;25%Ni–1;1;15%Co–1;1;2%Mo Alloy,, Balkan physics Letters, 24 th Internatıonal Physıcs Congress
13–1;1;T. Kırındı, U. Sarı , M. Dikici The effects of pre–1;1;strain, recovery temperature, and bending deformation on shape memory effect in an Fe–Mn–Si–Cr–Ni alloy, Journal of Alloys and Compounds, 475(2009),145–1;1;150
14–1;1;T. KIRINDI, U. SARI, M. DİKİCİ INVESTIGATING OF THE EFFECTS OF PRE–1;1;STRAIN ON SHAPE MEMORY EFFECT IN AN Fe–1;1;Mn–1;1;Si–1;1;Cr–1;1;Ni ALLOY, BALKAN PHYSICS LETTERS,Bogazici University Press,BPL, 16, 161089 (2009)
15–1;1; U. Sarı, E. Güler, T. Kırındı, M. Dikici Characterization of martensite in Fe–1;1;25%Ni–1;1;15%Co–1;1;5%Mo alloy, Journal of Physics and Chemistry of Solids,70,8,p.1226–1;1;1229 (2009)
Mehmet Fatih Küçükkelepçe
Ocak 2009
49.00 TL
Sepete Ekle
Yaşar Daşdemir
Eylül 2006
100.00 TL
Sepete Ekle
İhsan Karagülle
Nisan 2006
100.00 TL
Sepete Ekle
Ezel Balkan
Ocak 2006
41.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%51)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAMA
1. BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAMA  21
1.1. BİLGİSAYAR  21
1.1.1. Bilgisayarı Oluşturan Birimler  21
1.1.2. Problem Çözme ve Kodlama  22
1.2. PROGRAMLAMA DİLLERİ  23
1.2.1. İlk Programlama Dilleri  23
1.2.2. İkinci Nesil Diller  23
1.2.3. Üçüncü Nesil Diller  23
1.2.3.1. Genel Amaçlı Yüksek Düzeyli Diller  23
1.2.3.2. Nesnelerle Programlama Yapan Yüksek Düzeyli Diller  23
1.2.4. Dördüncü Nesil Diller  24
1.2.5. Zamanımıza Kadar Pascal  24
1.3. YAPISAL PROGRAMLAMA  24
1.3.1. Yukarıdan Aşağıya Program Tasarımı  25
1.3.2. Yapısl Programlama  25
1.3.3. Bir Karşılaştırma  26
1.4. OBJECT PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ  26
1.5. OBJECT PASCAL'DA KULLANILAN NİCELİKLER  27
1.5.1. Karakterler  27
1.5.2. Ayrılmış Kelimeler (reserved words)  28
1.5.3. Bildiriler (directives)  28
1.5.4. Belirleyiciler (identifiers)  29
1.5.4.1. Belirleyicileri Nitelendirme (qualified)  30
1.5.5. Tam Sayı ve Ondalık Sayı Sabitler  30
1.5.6. Karakter Dizisi Sabitler  30
1.5.7. Açıklamalar ve Derleyici Bildirileri  31
1.5.8. Deyimler (expressions)  31
1.5.9. İşlemciler (operators)  32
1.5.9.1. İşlemciler  32
1.5.9.2. İşlemcilerin Öncelik Sıraları  32
1.5.10. Fonksiyon Çağırma  33
1.5.11. Küme Kurucusu  33
1.5.12. İndis  33
1.5.13. Tip Dönüşümü  33
1.8. DEHPHI'NİN AÇILMASI  34
1.9. ALIŞTIRMALAR  34
İKİNCİ BÖLÜM
OBJECT PASCAL
2. OBJECT PASCAL  35
2.1. OBJECT PASCAL PROGRAMININ YAPISI  35
2.1.1. Konsol Modu  35
2.1.2. Konsol Modundaki Object Pascal Programının Yapısı  38
2.1.2.1. Programın Başlık Bloğu  39
2.1.2.2. Derleyici Bildirisi  39
2.1.2.3. Uses Bloğu  39
2.1.2.4. Deklerasyon Bloğu  39
2.1.2.5. İşlem Bloğu  39
2.1.2.6. end.  39
2.1.3. Windows Uygulamaları  39
2.2. KODLAMA KURALLARI  44
2.3. DEKLERASYON ZORUNLULUĞU  46
2.4. ETİKET DEKLERASYONU  47
2.5. SABİT DEKLERASYONU  48
2.5.1. Gerçek (true) Sabitler  49
2.5.1.1. Sabit Deyimler (constant expressions)  50
2.5.1.2. Kaynak Stringler  51
2.5.1.3. Doğrudan Kullanılabilen Sabit İsimleri  51
2.5.2. Tipli (typed) Sabitler  51
2.5.2.1. Dizi Veri Tipli Sabitler  52
2.5.2.2. Kayıt Veri Tipli Sabitler  53
2.5.2.3. Prosedür Veri Tipli Sabitler  53
2.5.2.4. Gösterici Veri Tipli Sabitler  54
2.6. TİP DEKLERASYONU  55
2.7. DEĞİŞKEN DEKLERASYONU  55
2.8. PROSEDÜR DEKLERASYONU  57
2.9. FONKSİYON DEKLERASYONU  59
2.10. VERİ ALIŞ VERİŞİ  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BASİT ve STRING VERİ TİPLERİ
3. BASİT VE STRING VERİ TİPLERİ  63
3.1. VERİ TİPİ  63
3.1.1. Veri Tipleri  63
3.1.2. Veri Tiplerini Sınıflandırma  63
3.1.3. Sıralı (ordinal) Veri Tipleri  66
3.2. TAM SAYI VERİ TİPLERİ  68
3.2.1.Tam Sayı Veri Tipleri  68
3.2.2. Aritmetik İşlemciler (arithmetic operators)  68
3.2.3. Aritmetik İşlemlerde Geçerli Kurallar  69
3.2.4. Tam Sayıların Karşılaştırılması  70
3.2.5. İşlemcilerin Öncelik Sıraları  71
3.3. KARAKTER VERİ TİPLERİ  71
3.4. BOOLEAN VERİ TİPLERİ  73
3.4.1. Boolean Veri Tipleri  73
3.4.2. Boolen Tipli Sabitler ve Değişkenler  74
3.4.3. Mantık İşlemcileri  76
3.4.4. Mantık İşlemi Çeşitleri  78
3.4.5. İşlemcilerin Öncelik Sıraları  78
3.5. NUMARALI (enumerated) VERİ TİPLERİ  78
3.6. ALT SIRALI VERİ TİPLERİ  80
3.7. ONDALIK SAYI VERİ TİPLERİ  81
3.8. ARİTMETİK İŞLEM İFADELERİ  82
3.8.1. Aritmetik İşlem İfadelerinin Kodlanması  82
3.8.2. Aritmetik İşlemlerde Uyulması Gereken Kurallar  82
3.8.3. Aritmetik İşlem İfadelerinde Fonksiyonların Kullanılması  82
3.8.4. İkinci Derece Denkleminin Çözümü  83
3.9. SAYISAL İŞLEMLERDE DUYARLIK PROBLEMİ  85
3.10. STRING VERİ TİPLERİ  86
3.11. NULL (#0) KARAKTERİ İLE BİTEN STRINGLER  90
3.12. VERİ TİPİ DÖNÜŞÜMÜ  92
3.12.1. Bir Değerin Veri Tipinin Dönüşümü  92
3.12.2. Bir Değişkenin Veri Tipinin Dönüşümü  92
3.13. ALIŞTIRMALAR  93
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GİRİŞ ve ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
4. GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ  97
4.1. BAŞLARKEN  97
4.2. READ VE READLN PROSEDÜRLERİ  98
4.3. WRITE VE WRITELN PROSEDÜRLERİ  100
4.3.1. Ekrana Yazdırma  101
4.3.2. Biçimlendirilmiş (Formatlı) Yazdırma  103
4.4. DOSYAYA YAZDIRMA VE DOSYADAN OKUTMA  107
4.4.1. Text Tipli Dosyaya Yazdırma  107
4.4.2. Text Tipli Dosyadan Okutma  108
4.4.3. Özel Dosya Değişkenleri ve İsimleri  109
4.5. ALIŞTIRMALAR  110
BEŞİNCİ BÖLÜM
DEKLERASYONLAR VE İFADELER
5. DEKLERASYONLAR VE İFADELER  113
5.1. BAŞLARKEN  113
5.1.1. Deklerasyonlar (declarations)  113
5.1.2. İfadeler  113
5.2. BASİT İFADELER  114
5.2.1. Atama İfadesi  114
5.2.2. Prosedür ve Fonksiyon Çağırma İfadeleri  115
5.2.3. Goto İfadesi  115
5.3. YAPISAL İFADELER  116
5.3.1. Birleşik İfadeler  116
5.3.2. Şartlı İfadeler  117
5.3.2.1. İf … then …; İfadesi  117
5.3.2.2. if … then … else … ; İfadesi  119
5.3.2.3. Case… of … ; İfadesi  122
5.3.3. Tekrar İfadeleri  125
5.3.3.1. Repeat … until … ; İfadesi  126
5.3.3.2. while … do … ; ifadesi  127
5.3.3.3. For … to … do … ; ifadesi  129
5.3.4. With … do … ; İfadesi  135
5.4. BLOKLAR VE ETKİ ALANI KAVRAMI  136
5.5. ALIŞTIRMALAR  137
6. KÜME, DOSYA ve DİZİ  139
6.1. KÜME VERİ TİPİ  139
6.1.1. Küme İşlemcileri  140
6.1.2. Küme İşlemleri  141
6.1.3. Küme Tipli Verilerin Okutulması ve Yazdırılması  143
6.2. DOSYA VERİ TİPİ  144
6.3. DİZİ VERİ TİPİ  147
6.3.1. Statik Dizi Veri Tipi  147
6.3.2. Dinamik Dizi Veri Tipleri  151
6.3.3. Dizi Veri Tipleri ve Atama  153
6.4. ALIŞTIRMALAR  154
YEDİNCİ BÖLÜM
ALT PROGRAMLAR
7. ALT PROGRAMLAR  155
7.1. ALT PROGRAM KAVRAMI  155
7.2. PROSEDÜR ALT PROGRAMLARI  156
7.2.1. Prosedürün Deklere Edilmesi  156
7.2.2. Prosedürü Çağırma  157
7.2.3. Sabitleri Parametre Olarak Gönderme  158
7.2.4. Prosedürün Parametreleri  159
7.2.5. Değişkenleri Parametre Olarak Gönderme  159
7.2.6. Prosedürden Değer Döndürme  163
7.2.7. Prosedür Çağırma Şekilleri  167
7.2.8. Prosedürün Kendi Kendini Çağırması  168
7.3. FONKSİYON ALT PROGRAMLARI  171
7.3.1. Fonksiyonun Deklere Edilmesi  171
7.3.2. Fonksiyon Çağırma  172
7.3.3. Fonksiyon Çağırma Şekilleri  172
7.3.4. Fonksiyonun Kendi Kendini Çağırması  172
7.4. PARAMETRELER  172
7.4.1. Gerçek ve Geçici Parametreler  172
7.4.2. Parametrelerin Uyuşması  173
7.4.3.Parametre Çeşitleri  174
7.4.4. Prosedür ve Fonksiyonların Parametre olarak Kullanılması  175
7.5. İÇ İÇE ve/veya PEŞ PEŞE BLOKLAR  175
7.5.1. Belirleyicilerin Etki Alanı  175
7.5.2. Belirleyicilerin Çoklu Deklerasyonu  176
7.5.3. Alt Programların Yerleri  178
7.5.3.1. Forward Bildirisi (forward directive) ve Ara Yüz Deklerasyonu (interface declaration)  178
7.5.3.2. External Bildirisi (external directive)  179
7.5.4. Alt Program Çağırma Sözleşmesi  180
7.6. METOT DEKLERASYONU  181
7.7. ALT PROGRAMLARIN AŞIRI YÜKLENMESİ  181
7.7.1. Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi  181
7.7.2. Prosedürlerin Aşırı Yüklenmesi  182
7.7.3. Değişik Deklerasyonlar  183
7.8. PROSEDÜR VERİ TİPİ  184
7.8.1.Prosedür Veri Tipi Deklerasyonu  184
7.8.2. Prosedür Veri Tipinin İfadelerde ve Deyimlerde Kullanılması  187
7.9. STANDART PROSEDÜR VE FONKSİYONLAR  189
7.10. ALIŞTIRMALAR  193
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAYIT VERİ TİPİ
8. KAYIT VERİ TİPİ  195
8.1. GELENEKSEL KAYIT VERİ TİPİ DEKLERASYONU  195
8.2. WITH … DO İFADESİ  196
8.3. KAYIT VERİ TİPLİ VERİLERLE YAPILAN İŞLEMLER  199
8.3.1. Kopyalama  199
8.3.2. Kayıt Değişkenlerinin Parametre Olarak Kullanılması  199
8.3.3. Kayıt Veri Tipli Dizi  202
8.3.4. Öğrenci İşleri  203
8.4. VERİ YAPILARI  211
8.5. DEĞİŞTİRİLEBİLEN ALAN DEĞİŞKENLERİ  215
8.6. GELİŞTİRİLMİŞ KAYIT VERİ TİPİ  218
DOKUZUNCU BÖLÜM
VERİ DOSYALARI
9. VERİ DOSYALARI  221
9.1. GİRİŞ  221
9.2. PROGRAM DOSYALARI  221
9.3. VERİ DOSYALARI  222
9.3.1. Veri Dosyalarının Açılması  223
9.3.2. Veri Dosyalarının Kapatılması  223
9.3.3. Veri Dosyasının Elemanlarına Ulaşma  224
9.3.4. Hata Konturolü  224
9.4. SIRALI ERİŞİMLİ VERİ DOSYALARI  226
9.5. RASTGELE ERİŞİMLİ VERİ DOSYALARI  229
9.5.1. Dosyaya Yazdırma ve Dosyadan Okutma  230
9.5.2. Dosyadan Kayıt Silme  231
9.5.3. Byte veya Tipsiz Veri Dosyaları  235
ONUNCU BÖLÜM
PROGRAM VE YÜNİT
10. PROGRAM VE YÜNİT  239
10.1. GİRİŞ  239
10.2. PROGRAMLAR VE YÜNİTLER  240
10.3. YÜNİTİN YAPISI  240
10.3.1. Yünitin Başlığı  241
10.3.2. Interface Bloğu  242
10.3.3. Implementation Bloğu  242
10.3.4. Initialization Bloğu  243
10.3.5. Finalization Bloğu  243
10.4. ÇOKLU VE DOLAYLI YÜNİT KULLANIMI  243
10.5. TANIM TERCİHİ  244
10.6. DAİRESEL YÜNİT REFERANSI  247
10.7. İLAVE DEKLERASYONLARIN ORTAK KULLANIMI  249
10.8. YÜNİTLER VE BÜYÜK PROGRAMLAR  251
ONBİRİNCİ BÖLÜM
GÖSTERİCİ VERİ TİPİ
11. GÖSTERİCİ VERİ TİPİ  253
11.1. GÖSTERİCİ VE GÖSTERİCİ VERİ TİPİ  253
11.1.1. Gösterici veri Tipi  254
11.1.2. Gösterici Veri Tipli Değişken  255
11.1.3. "@" Adresi Al İşlemcisi  255
11.1.4. Gösterici Veri Tipi Dönüşümü  256
11.1.5. Standart Gösterici Tipleri  256
11.2. DİNAMİK VERİ YAPISI  257
11.2.1. New Prosedürü ve Gösterici Veri Tipli Değişkenler  258
11.2.2. Standart Dispose Prosedürü  260
11.3. GÖSTERİCİLERİ KOPYALAMA  260
11.4. BAĞLI LİSTELER  263
11.4.1. Bağlı Liste (Linked List)  263
11.4.2. Gösterici Deklerasyonu  263
11.4.3. Bağlı Listeyi Oluşturma  264
11.4.4. Bağlı Listeyi Ekrana ve Dosyaya Yazdırma  268
11.4.5. Bağlı Listeye Dosyadan Değer Okutma  270
11.4.6. Verilen Bir Elemanı Bağlı Listeden Silme  273
11.4.7. Verilen Bir İsmi Bağlı Listede Arama  274
11.4.8. Verilen Bir İsmi Bağlı Listenin İçine yerleştirme  274
11.5. YIĞINLAR (Stacks)  275
11.5.1. Yığına Eleman Ekleme  275
11.5.2. Yığından Eleman Çıkarma  278
11.6. KUYRUKLAR (Queues)  278
11.6.1. Kuyruğa Eleman Ekleme  278
11.6.2. Kuyruktan Eleman Çıkarma  281
11.7. ÇOK-BAĞLI LİSTELER  281
ONİKİNCİ BÖLÜM
VARYANT TİPLER
12. VARYANT TİPLER  283
12.1. VARYANT TİPLER  283
12.2. VARYANT TİP DÖNÜŞÜMLERİ  283
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINIF VE NESNE
13. SINIF VE NESNE  287
13.1. GİRİŞ  287
13.1.1. Yapısal Programlama Hakkında Birkaç Söz  287
13.1.2. Nesnelerle Programlama  287
13.1.3. Gerçek Dünyanın Modellenmesi  288
13.1.3. Sınıfa Neden İhtiyaç Duyulur?  288
13.2. SINIF ve NESNE  289
13.2.1. Sınıf Veri Tipinin Deklerasyonu  289
13.2.2. Sınıf Veri Tipinin Özellikleri  291
13.3. SINIF VERİ TİPLİ DEĞİŞKENLER (NESNELER)  292
13.3.1. Değişken (Nesne) Deklerasyonu  292
13.3.2. Nesnenin Alan Değişkenine Değer Atama  292
13.3.3. Metot Kullanma Zorunluluğu  294
13.3.4. Metot Deklerasyonu  294
13.3.5. Metot Deklerasyonunun Farkı  296
13.4. KALITIM VE GEÇERLİLİK ALANI  297
13.4.1. Kalıtım  297
13.4.2. Geçerlilik Bölgesi = Etki Alanı  297
13.4.3. TObject ve TClass  298
13.4.4. Sınıf Veri Tiplerinin Uyumu  298
13.5. NESNE (OBJECT) VERİ TİPİ  299
13.6. SINIFIN ÜYELERİNİN GÖRÜLEBİLİRLİĞİ  300
13.6.1. Private Üyeler  301
13.6.2. Protected Üyeler  302
13.6.3. Public Üyeler  302
13.6.4. Published Üyeler  302
13.6.5. Automated Üyeler  302
13.7. KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRİNE BAĞLI SINIFLAR  303
13.8. SINIFIN ALAN DEĞİŞKENLERİ (fields)  304
13.9. SINIFIN METOTLARI  305
13.9.1. Metotları Sınırlama (binding)  306
13.9.1.1. Statik Metotlar  306
13.9.1.2. Virtual ve Dynamic Metotlar  307
13.9.1.3. Abstract Metotlar  310
13.9.2. Aşırı Yüklenen (overloading) Metotlar  310
13.9.3. Kurucu (constructor) Ve Yok Edici (destructor)  311
13.9.3.1. Nesneleri İlk Kullanıma Hazırlama  311
13.9.3.2. Nesnelerin Kendi Kendilerini İlk Kullanıma Hazırlaması  311
13.9.3.3. Kurucu (constructor)  312
13.9.3.4. Yok Edici (destructor)  313
13.9.4. Grafik Ekran Modunda Calışan Program Örnekleri  316
13.9.5. Mesaj Metotları (message methods)  318
13.10. SINIFIN ÖZELLİKLERİ (properties)  319
13.10.1. Property Deklerasyonu  319
13.10.2. İndisler  320
13.10.3. Index Belirticileri  322
13.10.4. ErismeBelirticisi  322
13.10.5. Depolama (storage) Belirticileri  324
13.11. CLASS REFERANSLARI  324
13.11.1. Class.Referans Tipi  325
13.11.2. Kurucular ve Class Referansları  325
13.11.3. Class İşlemcileri  325
13.11.4. Class Metotları  326
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
JENERİK TİPLER
14. JENERİK TİPLER  327
14.1. JENERİK KAVRAMI  327
14.1.1. Bu Kavrama Ne Gerek Var?  327
14.1.2. Basit Bir Jenerik Sınıf  329
14.2. ÇOK ELEMANLI JENERİK SINIFLAR  332
14.3. JENERİK GENEL FONKSİYONLAR  337
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMI
15. PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMI  339
15.1. PROGRAM GELİŞTİRME ORTAMI  339
15.1.1. Welcome Page Penceresi  339
15.1.2. Menü Çubuğu (menu bar) ve Araç Çubukları (toolbars)  341
15.1.3. Object Inspector Penceresi  341
15.1.4. Tool Palette Penceresi  343
15.1.5. Project Manager Penceresi  345
15.1.6. Structure View Penceresi  346
15.1.7. File Alt Menüsü  347
15.1.8. İstenen Bileşenleri Kolay Açma  348
ONALTINCI BÖLÜM
PROGRAM GELİŞTİRME
16. PROGRAM GELİŞTİRME  351
16.1. FORM  351
16.1.1. Form Oluşturma  351
16.1.2. Formun Kodu  352
16.1.3. Formun Bazı Özelliklerini Değiştirme  354
16.1.4. Formu Kaydederken Adını Değiştirme  357
16.1.5. Project1 İsimli Projeyi Çalıştırma  357
15.1.6. Formu Değişik Bir İsimle Kaydetme  358
15.1.7. D1601 İsimli Projeyi Çalıştırma  359
16.2. FORMA BUTTON EKLEME  360
16.2.1. Yeni Form Oluşturma  360
16.2.2. Forma Button Konturolünü Ekleme  361
16.2.3. SEC Düğmesini Bir Olaya Bağlama  363
16.2.4. MessageDlg Fonksiyonunun Parametreleri  366
16.2.5. D1602 Programını Çalıştırma  366
16.2.6. Program Çalışırken Formu Değiştirme  366
16.3. PROGRAMA KOD EKLEME  367
16.3.1. Forma Degistir Prosedürünü Ekleme  367
16.3.2. Forma Degistir Metodunu Ekleme  368
16.4. "OrnekF2.dfm" DOSYASI  370
16.5. PROJE DOSYASI  372
ONYEDİNCİ BÖLÜM
ÇOK BUTTONLU BİR FORM
17. ÇOK BUTTON'LU BİR FORM  375
17.1. FORM OLUŞTURMA  375
7.2. FORMA BUTTON EKLEME  376
17.3. PROJEYİ BU HALİYLE ÇALIŞTIRMA  377
17.4. FORMUN D1701Un1.dfm DOSYASI  378
17.5. PROJEYE KOD EKLEME  378
17.6. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  381
17.7. KOD EKLEYEREK BUTTONLARIN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME  382
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
BUTTON, PANEL VE LABEL
18. BUTTON, PANEL ve LABEL  387
18.1. FORM OLUŞTURMA  387
18.2. FORMA PANEL EKLEME  388
18.3. PANEL1'E BUTTONLARI YERLEŞTİRME  388
18.4. FORMA LABEL EKLEME  389
18.5. FORMA ColorDialog BİLEŞENİ EKLEME  389
18.6. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME  390
18.7. PROJE VE FORMUN SON HALİ  390
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
EDIT BOX
19. EDIT BOX  393
19.1. FORMU HAZIRLAMA  393
19.2. FORMA BİLEŞEN EKLEME  394
19.3. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİ  396
19.4. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  398
19.5. GİRİLEN KİMLİK BİLGİLERİNİ TEXT DOSYASINA YAZDIRMA  399
19.6. RAKAMLARI GİRME  399
19.6.1. Tam Sayıları Girme  399
19.6.2. Ondalık Sayıları Girme  403
YİRMİNCİ BÖLÜM
CHECK BOX ve RADIO BUTTON
20. CHECK BOX ve RADIO BUTTON  405
20.1. FORMU HAZIRLAMA  405
20.2. FORMA BİLEŞEN EKLEME  406
20.3. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİ  407
20.4. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  410
YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
GROUP BOX VE RADIO GROUP
21. GROUP BOX VE RADIO GROUP  411
21.1. FORMU HAZIRLAMA  411
21.2. FORMA GROUP BOX'LARI EKLEME  412
21.3. FORMA EKLENEN BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİ  414
21.4. FORMA RADIO GROUP EKLEME  417
21.5. FORMUN KODU VE ÖZELLİKLERİ  418
21.6. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA  420
21.7. BİR GROUP BOX DAHA EKLEME  421
YİRMİİKİNCİ BÖLÜM
LIST BOX VE COMBO BOX
22. LIST BOX ve COMBO BOX  425
22.1. İKİ LIST BOX VE BİR RADIO GROUP KULLANILMASI  426
22.2. FORM VE ÖZELLİKLERİ  427
22.3. SEÇİLEN BİR STRINGİ ÖTEKİ LİSTEDEN SİLME  429
22.4. COMBO BOX  433
YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SCROLL BAR VE TRACK BAR
23. SCROLL BAR ve TRACK BAR  437
23.1. SCROLL BAR  437
22.6. TRACK BAR  440
YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MENÜ HAZIRLAMA
24. MENÜ HAZIRLAMA  443
24.1. MENÜ HAZIRLAMA  443
24.2. MENÜDEKİ ELEMANLARI YERLEŞTİRME  446
24.3. MENÜDEKİ ELEMANLARIN İÇİ  448
24.4. GİZLEME, PASİF HALE GETİRME, …  452
24.5. DOSYA, SEC VE YARDIM ALT MENÜLERİ  457
YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM
GRAFİK ÇİZME
25. GRAFİK ÇİZME  463
25.1. CANVAS NESNESİ  463
25.1.1. Grafik Nesne Çeşitleri  464
25.1.2. Canvas Nesnesinin Özellikleri  464
25.1.3. Canvas Nesnesinin Metotları  464
25.2. CANVAS KULLANIMINA BASİT BİR ÖRNEK  465
25.3. PEN (kalem) NESNESİ  467
25.3.1. Pen Nesnesinin Width ve Height Özelliklerini Değiştirme  468
25.3.2. Pen Nesnesinin Kullanıldığı Bir Proje  470
25.3.3. Form3'e Şekil ve Pen Düğmelerini Ekleme  470
25.3.4. Form3'e Menu Elemanlarını Ekleme  473
25.3.5. Forma Pen Sitillerini Ekleme  475
25.3.6. Form3'e Image Nesnesini Ekleme  476
25.3.7. Forma Eklenen Bileşenlerin Özelliklerini Değiştirme ve Bu Bileşenleri Olaylara Bağlama  481
25.3.8. Kalemin Yeri (Pen Position)  486
25.4. BRUSH (fırça) NESNESİ  487
25.4.1. Panel1'e Brush Düğmesini Ekleme  487
25.4.2. Form4'e Brush Stillerini ve Renk Düğmesini Ekleme  487
25.4.3. D2504 Programının Çıktısı  491
25.5. BITMAP NESNESİ  492
25.5.1. BitMap Nesnesinin Üzerine Doğrudan Şekil Çizme  492
25.5.2. Dosyadan Resim Yükleme  493
25.5.3. Dosyaya Resim Kaydetme  493
25.5.4. Form4'e BitMap Düğmesi Ekleme  494
YİRMİALTINCI BÖLÜM
BİR FONKSİYONUN GRAFİĞİNİ ÇİZME
26. BİR FONKSİYONUN GRAFİĞİNİ ÇİZME  499
26.1. FORMUN ÜZERİNE GRAFİK ÇİZME  499
26.1.1. Yatay ve Düşey Eksenlerin Oluşturulması  499
26.1.2. Eksenleri Açı Değerlerine Göre Bölmeleme  502
26.1.3. Farklı Dalga Boylu Dalgalar  505
26.2. IMAGE NESNESİNİN ÜZERİNE GRAFİK ÇİZDİRME  506
26.3. GRAFİK ÇİZİMİNDE PIXELS METODUNUN KULLANILMASI  508
26.4. KOORDİNAT SİSTEMİ PARAMETRELERİNİ GİRME  509
26.4.1. Koordinat Eksenlerinin Parametreleri  510
26.4.2. Kullanılan Sınıflar ve Yünitler  510
26.4.3. Proje  516
YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM
TEXT EDİTÖRÜ
27. TEXT EDİTÖRÜ  519
27.1. FORMU HAZIRLAMA  519
27.2. FORMU ÖZELLEŞTİRME VE KAYDETME  520
27.3. FORMA BİLEŞEN EKLEME  522
27.4. ANA MENÜYÜ HAZIRLAMA  524
27.4.1. İlave Seçiciler  525
27.4.2. Word Wrap ve Font Özellikleri  527
27.5. FORMUN ÜZERİNDEKİ ELEMANLARI DÜZENLEME  533
27.6. FORMA OLAYLARI EKLEME  535
27.7. D1502 PROGRAMININ ÇIKTISI VE KODU  542
Kaynaklar  545
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020