Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İhtiyati Tedbir
Ocak 2020 / 1. Baskı / 464 Syf.
Fiyatı: 105.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Geçici hukuki koruma kararlarından olan ihtiyati tedbir kararı verirken hakim, asıl uyuşmazlığı çözecek içerikte bir karar vermemelidir. Bununla birlikte, ihtiyati tedbire karar verilirken tarafların çıkar dengesini ve ihtiyati tedbirin amacını hakimin gözetmesi gerekli ve zorunludur. Kanun koyucu, ihtiyati tedbir hakkında karar verecek olan hakime geniş bir takdir alanı bırakmışsa da; hakim, her somut olayda, ihtiyati tedbir şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini dikkatlice incelemeli ve hangi yasal sebebe ve hangi somut duruma göre ihtiyati tedbir kararını verdiğini kararında belirtmelidir. İhtiyati tedbir şartları mevcut değilse, Kanun'un öngördüğü ölçüde ispat edilememişse veya yaklaşık da olsa ispatı yargılamayı gerektiriyorsa ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmelidir. Kanundaki şartların mevcut olması ve talep halinde ise hakim, ihtiyati tedbire davanın her aşamasında karar verebilir.

İhtiyati tedbir konusu kitapta etraflıca incelenmiş, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilmiş, uygulama örnekleri ve dilekçelerle desteklenmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler (HMK md. 389 – 399)
Yargıtay Kararları
İstinaf Kararları
Örnekleri ve Dilekçeler
Barkod: 9789750258886
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 464
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. İHTİYATİ TEDBİR  15
A. Genel Açıklamalar  15
1. İhtiyati Tedbir Kararı Yazılması  16
2. Yargılama Giderleri Kapsamı  18
3. İstinaf – Yargılama Gideri  22
B. İhtiyati Tedbirin Amacı  24
C. Yaklaşık Olarak İspat – Teminat  24
D. 6100 sy. HMK ile Getirilen Düzenlemede, İhtiyati Tedbir Uyuşmazlık Konusu Olan Menkul Veya Gayrimenkul İçin Konulur  25
E. Uyuşmazlık Konusu Hakkında Verilmesi  25
II. YASAYOLU TANIMLARI  27
A. İstinaf ve Temyize İlişkin Yasal Düzenlemeleri  27
B. İhtiyati Haciz Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu  38
C. İhtiyati Tedbirle İlgili İlk Derece Örnek Mahkeme Kararları  45
D. Dava Türlerine Göre İstinaf Kararları Özetleri  56
E. Süreler, Kanunda Belirtilir Veya Hâkim Tarafından Tespit Edilir  64
F. Tebligatla İlgili Özet Bilgiler  65
1. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 10. Maddesi "Tebligat, Tebliğ Yapılacak Şahsa, Bilinen En Son Adresinde Yapılır  65
2. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina” Başlıklı 21/1. Maddesi  66
3. Madde Metni, İki Hali Birlikte Düzenlemiştir. Bunlardan İlki “Adreste Bulunmama”, Diğeri İse “Tebellüğden İmtina”dır.  66
İKİNCİ BÖLÜM
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
I. 6100 SY. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (389 – 399 MD.)  69
A. İhtiyati Tedbirin Şartları  69
B. Örnek Yargıtay Kararları  69
II. İhtiyati Tedbir Talebi  88
A. İhtiyati Tedbir Talebi – Yasal Mevzuat  88
B. Örnek Yargıtay Kararları  88
III. İhtiyati Tedbir Kararı  103
A. İhtiyati Tedbir Kararı – Yasal Mevzuat  103
B. Örnek Yargıtay Kararları  104
IV. İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi  116
A. İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi – Yasal Mevzuat  116
B. Örnek Yargıtay Kararları  117
V. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  129
A. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması – Yasal Mevzuat  129
B. Örnek Yargıtay Kararları  129
VI. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz  152
A. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz – Yasal Mevzuat  152
B. Örnek Yargıtay Kararları  153
VII. Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması  166
A. Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması – Yasal Mevzuat  166
B. Örnek Yargıtay Kararları  167
VIII. Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya – Yasal Mevzuat Kaldırılması  174
A. Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya – Yasal Mevzuat Kaldırılması – Yasal Mevzuat  174
B. Örnek Yargıtay Kararları  175
IX. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler  184
A. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler – Yasal Mevzuat  184
B. Örnek Yargıtay Kararları  184
X. Tedbire Muhalefetin Cezası  192
A. Tedbire Muhalefetin Cezası – Yasal Mevzuat  192
B. Örnek Yargıtay Kararları  193
XI. Tazminat  198
A. Tazminat – Yasal Mevzuat  198
B. Örnek Yargıtay Kararları  199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİRLE İLGİLİ
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
I. İHTİYATİ TEDBİRİN KABULÜNE DAİR İSTİNAF KARARLARI  209
II. İHTİYATİ TEDBİRİN REDDİNE DAİR İSTİNAF KARARLARI  300
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖRNEK DİLEKÇELER
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  389
MENFİ TESBİT – İHTİYATİ TEDBİR  392
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI – İDARİ YARGI  395
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ALACAK DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  397
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MADDİ–MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  399
BOŞANMA DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  401
İİK 281/2 VE HMK 389. MADDE İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ  403
TASARRUFUN İPTALİ – DAVANIN ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  405
MENFİ TESBİT –KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEBİ – İHTİYATİ TEDBİR  407
ŞUFA HAKKINI KULLANMASI – İHTİYATİ TEDBİR  409
DAVACININ KESİLEN MAAŞININ YENİDEN BAĞLANMASI – İHTİYATİ TEDBİR  410
APARTMAN ELEKTRİĞİNİN KESİLMEMESİ – İHTİYATİ TEDBİR  411
DAVALININ TAŞINMAZLARI ÜZERİNE ”DAVALI” ŞERHİ KONULMASI TALEBİ  412
İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ – İHTİYATİ TEDBİR  413
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ – DAVA SONUNA KADAR ELEKTRİKLERİN AÇILMASI HUSUSUNDA TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ  415
ELEKTRİK ABONELİĞİ – İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ MUARAZANIN MEN’İ DAVASI  416
TAŞINMAZLAR ÜZERİNE İHTİYATİ HACİZ ŞERHİ KONULMASI İSTEMİ  418
DELİL TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  419
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  420
OTO SATIM SÖZLEŞMESİ – İHTİYATİ TEDBİR  421
BOŞANMA – CEVAP DİLEKÇESİ – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  423
NAFAKANIN KALDIRILMASI VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN VELAYETİ – İHTİYATİ TEDBİR  426
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ  429
İŞÇİ ALACAĞI – İHTİYATİ TEDBİR  430
İŞ KAZASI – İHTİYADİ TEDBİR VE ADLİ YARDIM TALEPLİ  432
İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZLARIN SUNULMASI  434
İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ  436
TAPU İPTALİ TESCİL – TEMİNATSIZ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  437
İMZAYA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI  439
KONKORDATO – KESİN MÜHLET KARARLARI KARARI – İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURMA  441
USULSÜZ TEBLİGAT – İHTİYATİ TEDBİR– İCRA İŞLEMİNİN DURDURULMASI  444
ÇEK İPTALİ – İHTİYATİ TEDBİR  448
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAF – İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ  450
İHTİYADİ TEDBİR KARARININ HUKUKSUZ OLDUĞU – KALDIRILMASI – İSTİNAF  452
İHTİYATİ HACİZ AŞAMASINDA İCRA DAİRESİNE ÖDENEN BORÇLARDA, TAHSİL HARCI – İSTİNAF  454
Kaynakça  457
Kavram Dizini  461
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Mart 2019
76.90 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ocak 2021
83.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2021
280.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. İHTİYATİ TEDBİR  15
A. Genel Açıklamalar  15
1. İhtiyati Tedbir Kararı Yazılması  16
2. Yargılama Giderleri Kapsamı  18
3. İstinaf – Yargılama Gideri  22
B. İhtiyati Tedbirin Amacı  24
C. Yaklaşık Olarak İspat – Teminat  24
D. 6100 sy. HMK ile Getirilen Düzenlemede, İhtiyati Tedbir Uyuşmazlık Konusu Olan Menkul Veya Gayrimenkul İçin Konulur  25
E. Uyuşmazlık Konusu Hakkında Verilmesi  25
II. YASAYOLU TANIMLARI  27
A. İstinaf ve Temyize İlişkin Yasal Düzenlemeleri  27
B. İhtiyati Haciz Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu  38
C. İhtiyati Tedbirle İlgili İlk Derece Örnek Mahkeme Kararları  45
D. Dava Türlerine Göre İstinaf Kararları Özetleri  56
E. Süreler, Kanunda Belirtilir Veya Hâkim Tarafından Tespit Edilir  64
F. Tebligatla İlgili Özet Bilgiler  65
1. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 10. Maddesi "Tebligat, Tebliğ Yapılacak Şahsa, Bilinen En Son Adresinde Yapılır  65
2. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina” Başlıklı 21/1. Maddesi  66
3. Madde Metni, İki Hali Birlikte Düzenlemiştir. Bunlardan İlki “Adreste Bulunmama”, Diğeri İse “Tebellüğden İmtina”dır.  66
İKİNCİ BÖLÜM
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
I. 6100 SY. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (389 – 399 MD.)  69
A. İhtiyati Tedbirin Şartları  69
B. Örnek Yargıtay Kararları  69
II. İhtiyati Tedbir Talebi  88
A. İhtiyati Tedbir Talebi – Yasal Mevzuat  88
B. Örnek Yargıtay Kararları  88
III. İhtiyati Tedbir Kararı  103
A. İhtiyati Tedbir Kararı – Yasal Mevzuat  103
B. Örnek Yargıtay Kararları  104
IV. İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi  116
A. İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi – Yasal Mevzuat  116
B. Örnek Yargıtay Kararları  117
V. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  129
A. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması – Yasal Mevzuat  129
B. Örnek Yargıtay Kararları  129
VI. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz  152
A. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz – Yasal Mevzuat  152
B. Örnek Yargıtay Kararları  153
VII. Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması  166
A. Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması – Yasal Mevzuat  166
B. Örnek Yargıtay Kararları  167
VIII. Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya – Yasal Mevzuat Kaldırılması  174
A. Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya – Yasal Mevzuat Kaldırılması – Yasal Mevzuat  174
B. Örnek Yargıtay Kararları  175
IX. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler  184
A. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler – Yasal Mevzuat  184
B. Örnek Yargıtay Kararları  184
X. Tedbire Muhalefetin Cezası  192
A. Tedbire Muhalefetin Cezası – Yasal Mevzuat  192
B. Örnek Yargıtay Kararları  193
XI. Tazminat  198
A. Tazminat – Yasal Mevzuat  198
B. Örnek Yargıtay Kararları  199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİRLE İLGİLİ
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
I. İHTİYATİ TEDBİRİN KABULÜNE DAİR İSTİNAF KARARLARI  209
II. İHTİYATİ TEDBİRİN REDDİNE DAİR İSTİNAF KARARLARI  300
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖRNEK DİLEKÇELER
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  389
MENFİ TESBİT – İHTİYATİ TEDBİR  392
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI – İDARİ YARGI  395
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ALACAK DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  397
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MADDİ–MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  399
BOŞANMA DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  401
İİK 281/2 VE HMK 389. MADDE İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ  403
TASARRUFUN İPTALİ – DAVANIN ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  405
MENFİ TESBİT –KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEBİ – İHTİYATİ TEDBİR  407
ŞUFA HAKKINI KULLANMASI – İHTİYATİ TEDBİR  409
DAVACININ KESİLEN MAAŞININ YENİDEN BAĞLANMASI – İHTİYATİ TEDBİR  410
APARTMAN ELEKTRİĞİNİN KESİLMEMESİ – İHTİYATİ TEDBİR  411
DAVALININ TAŞINMAZLARI ÜZERİNE ”DAVALI” ŞERHİ KONULMASI TALEBİ  412
İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ – İHTİYATİ TEDBİR  413
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ – DAVA SONUNA KADAR ELEKTRİKLERİN AÇILMASI HUSUSUNDA TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ  415
ELEKTRİK ABONELİĞİ – İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ MUARAZANIN MEN’İ DAVASI  416
TAŞINMAZLAR ÜZERİNE İHTİYATİ HACİZ ŞERHİ KONULMASI İSTEMİ  418
DELİL TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  419
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR  420
OTO SATIM SÖZLEŞMESİ – İHTİYATİ TEDBİR  421
BOŞANMA – CEVAP DİLEKÇESİ – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  423
NAFAKANIN KALDIRILMASI VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN VELAYETİ – İHTİYATİ TEDBİR  426
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ  429
İŞÇİ ALACAĞI – İHTİYATİ TEDBİR  430
İŞ KAZASI – İHTİYADİ TEDBİR VE ADLİ YARDIM TALEPLİ  432
İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZLARIN SUNULMASI  434
İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ  436
TAPU İPTALİ TESCİL – TEMİNATSIZ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  437
İMZAYA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI  439
KONKORDATO – KESİN MÜHLET KARARLARI KARARI – İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURMA  441
USULSÜZ TEBLİGAT – İHTİYATİ TEDBİR– İCRA İŞLEMİNİN DURDURULMASI  444
ÇEK İPTALİ – İHTİYATİ TEDBİR  448
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAF – İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ  450
İHTİYADİ TEDBİR KARARININ HUKUKSUZ OLDUĞU – KALDIRILMASI – İSTİNAF  452
İHTİYATİ HACİZ AŞAMASINDA İCRA DAİRESİNE ÖDENEN BORÇLARDA, TAHSİL HARCI – İSTİNAF  454
Kaynakça  457
Kavram Dizini  461
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021