Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş
Akış Diyagramlarıyla Birlikte 6 ayrı Programlama Dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB ve Python) Çözülmüş Problemler
Eylül 2017 / 13. Baskı / 640 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 14. Mart 2020 54.00 TL -     Sepete Ekle
   

Yenilenmiş 13. baskısını yapan kitaba, okuyuculardan gelen yoğun istek üzerine Python ve Arduino da eklenmiştir. Kitap, daha önce programlama ile ilgili bilgisi bulunmayan okuyucuları da kapsayacak şekilde başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar, adım adım "Algoritma Geliştirme" ve "Programlama Teknikleri"ni anlatmaktadır.

Kitapta farklı alanlara ait çok sayıda örnek problemin çözümüne ilişkin akış diyagramları çizilerek altı ayrı programlama dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB ve Python) kodlanmıştır. Okuyucuların "algoritma" ve "programlama" bilgilerini geliştirmeleri için konular çok sayıda çözümlü örnekler ve bölüm sonu soruları ile desteklenmiştir (375'i çözümlü, 680 örnek).

Kitaptaki konuları, sırası ile okuyup uygulayan okuyucuya "algoritma geliştirme" ve "program yazma" tekniklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Programlamaya Giriş
Algoritma
Akış Diyagramı
Programlama Dilleri (C, C++, C#, Java, MATLAB, Python, Arduino)
Akış Diyagramından Kodlamaya Geçiş
Genel Uygulamalar
Bir Boyutlu Dizi Uygulamaları
İki Boyutlu Dizi Uygulamaları
Grafik Uygulamaları
Dosyalama Uygulamaları
Özel Sayı ve Şekiller
Sıralama Algoritmaları
Arama Algoritmaları
Kodlama–Şifreleme Uygulamaları
Sayısal Analiz Uygulamaları
Donanım Uygulamaları
Barkod: 9789750244308
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 640
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm 1
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
I. GİRİŞ  20
II. PROGRAMLAMA DİLLERİ  28
III. İŞLEMLER  31
A. Matematiksel İşlemler  32
B. Karşılaştırma İşlemleri  37
C. Mantıksal İşlemler  39
SORULAR  46
Bölüm 2
ALGORİTMA
I. GİRİŞ  51
II. ALGORİTMALARDA KULLANILAN OPERATÖRLER  54
III. ALGORİTMALARDA KULLANILAN TERİMLER  55
A. Veri  55
B. Tanımlayıcı  56
C. Değişken  56
D. Sabit  58
E. Atama/aktarma  58
F. Sayaç  60
G. Döngü  61
H. Ardışık Toplama  61
I. Ardışık Çarpma  62
IV. ALGORİTMA HAZIRLAMA  63
SORULAR  68
Bölüm 3
AKIŞ DİYAGRAMI
I. GİRİŞ  71
II. AKIŞ DİYAGRAMINDA KULLANILAN ŞEKİLLER  71
A. Başla/Dur  71
B. Veri Girişi  71
C. İşlem  71
D. Döngü  72
E. Karar (Karşılaştırma)  76
F. Yazdırma/Çıktı  78
G. Önceden tanımlı işlem  79
H. Bağlantı  80
I. İşlem Akış Yönleri  80
SORULAR  83
Bölüm 4
PROGRAMLAMA DİLLERİ
I. GİRİŞ  87
II. PROGRAMLAMA DİLLERİNDEKİ VERİ TİPLERİ  87
A. C’deki Veri Tipleri  87
1. Sayısal Veri Tipleri  87
a. Tamsayı Veri Tipleri  87
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  88
2. Alfasayısal Veri Tipleri  88
B. C++’daki Veri Tipleri  89
1. Sayısal Veri Tipleri  89
a. Tamsayı Veri Tipleri  89
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  89
2. Alfasayısal Veri Tipleri  90
C. C#’daki Veri Tipleri  90
1. Sayısal Veri Tipleri  90
a. Tamsayı Veri Tipleri  90
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  90
2. Alfasayısal Veri Tipleri  91
D. Java’daki Veri Tipleri  91
1. Sayısal Veri Tipleri  91
a. Tamsayı Veri Tipleri  91
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  91
2. Alfasayısal Veri Tipleri  91
E. MATLAB’taki Veri Tipleri  92
F. Python’daki Veri Tipleri  92
III. PROGRAMLAMA DİLLERİNİN GENEL YAPILARI  92
A. C Dilinin Yapısı  92
1. Program Başlığı  93
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  93
a. include  93
b. define  94
c. undef  94
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  94
e. Veri Alanı Tanımlama  95
f. Değişken Bildirme  95
g. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  95
3. Alt Programlar Bölümü  95
4. Ana Program Bölümü  97
B. C++ Dilinin Yapısı  97
1. Program Başlığı  98
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  98
a. include  99
b. define  100
c. undef  100
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  100
e. Veri Alanı Tanımlama  100
f. Sıralama Tipleri Tanımlama  100
g. Değişken Bildirme  101
h. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  101
3. Alt Programlar Bölümü  101
4. Ana Program Bölümü  102
C. C# Dilinin Yapısı  102
1. Program Başlığı veya Açıklamalar  103
2. using  103
3. namespace  103
4. class  104
5. struct  104
6. enum  105
7. Değişken ve Sabit Bildirimleri  105
8. Ana program  105
D. Java Dilinin Yapısı  105
1. Program Başlığı  107
2. Sınıf Çağırma Bölümü  107
3. Sınıflar  107
a. Sınıf Tanımlama  107
b. Değişken Bildirme  107
c. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  108
E. MATLAB Dilinin Yapısı  108
1. Program Başlığı  108
2. Bildirimler/Tanımlamalar  109
a. Değişken Bildirme  109
b. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  109
c. Yapı Tanımlama  109
d. Sınıf Tanımlama  109
3. Fonksiyonlar  110
F. Python Dilinin Yapısı  111
1. Program Başlığı  111
2. Bildirimler/Tanımlamalar  111
a. Değişken/Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  111
b. Sınıf Tanımlama  112
c. Modül Çağırma  112
3. Fonksiyonlar  112
SORULAR  116
Bölüm 5
AKIŞ DİYAGRAMINDAN KODLAMAYA GEÇİŞ
I. GİRİŞ  119
II. VERİ GİRİŞ KOMUTLARI – “Al/Oku/Gir”  121
A. C’deki Veri Giriş Komutları  122
1. scanf  122
2. gets  124
3. getch  124
4. getche  124
5. getchar  124
6. kbhit  124
B. C++’daki Veri Giriş Komutları  125
1. cin  125
2. get  126
3. getline  126
C. C#’daki Veri Giriş Komutları  126
1. ReadLine  126
2. ReadKey  126
3. Read  127
4. KeyAvailable  127
D. Java’daki Veri Giriş Komutları  127
E. MATLAB’daki Veri Giriş Komutları  128
1. input  128
2. inputdlg  128
F. Python’daki Veri Giriş Komutları  129
1. input  129
III. VERİ ÇIKIŞ KOMUTLARI – “Yaz”  130
A. C’deki Veri Çıkış Komutları  130
1. printf  130
2. cprintf  133
3. putchar  133
4. puts  133
5. cputs  133
B. C++’daki Veri Çıkış Komutları  133
1. cout  133
C. C#’daki Veri Çıkış Komutları  136
1. Write  136
D. Java’daki Veri Çıkış Komutları  137
1. print  137
2. printf  137
E. MATLAB’daki Veri Çıkış Komutları  139
1. disp  139
2. fprintf  139
3. sprintf  141
F. Python’daki Veri Çıkış Komutları  142
1. print  142
2.Çıkışları biçimlendirme  143
a. format  143
b. center  145
c. ljust  145
d. rjust  145
e. zfill  145
IV. DÖNGÜ (ÇEVRİM) KOMUTLARI  146
A. C/C++/C#/Java’daki Döngü Komutları  146
1. for  147
2. while  148
3. do – while  149
4. foreach  150
B. MATLAB’daki Döngü Komutları  151
1. for  151
2. while  152
C. Python’daki Döngü Komutları  152
1. for  152
2. while  154
V. KARAR (KARŞILAŞTIRMA) KOMUTLARI – "Eğer"  155
A. C/C++/C#/Java’daki Karar Komutları  155
1. if–else if–else  155
2. switch  157
3. ?  159
B. MATLAB’daki Karar Komutları  160
1. if–elseif–else  160
2. switch  161
C. Python'daki Karar Komutları  162
1. if–elif–else  162
VI. DİĞER BAZI KOMUTLAR  163
A. Ekran Komutları  163
B. Matematiksel İşlem Komutları  164
C. Alfasayısal İşlem Komutları  166
D. Diğer Komutlar  167
SORULAR  168
Bölüm 6
GENEL UYGULAMALAR
GENEL UYGULAMALAR  169
SORULAR  238
Bölüm 7
BİR BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
BİR BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI  243
SORULAR  304
Bölüm 8
İKİ BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
İKİ BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI  307
SORULAR  376
Bölüm 9
GRAFİK UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  381
II. GRAFİK KOMUTLARI  381
A. Grafik Ekranına Geçiş Komutları  382
B. Çizgi  382
C. Daire  383
D. Dikdörtgen  383
E. Nokta Koy  383
F. Diğer Bazı Grafik Ekranı Komutları  384
SORULAR  392
Bölüm 10
DOSYALAMA UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  395
II. DOSYALAMA KOMUTLARI  396
A. Dosya Aç  396
B. Dosya Kapat  396
SORULAR  401
Bölüm 11
ÖZEL SAYI VE ŞEKİLLER
I. e  405
II. π  409
III. √2  410
IV. √3  411
V. √5  412
VI. ALTIN ORAN  412
VII. ALTIN ÜÇGEN  413
VIII. GÜMÜŞ ORAN  414
IX. ASAL SAYI  414
X. MÜKEMMEL SAYI  420
XI. CULLEN SAYISI  422
XII. FERMAT SAYISI  422
XIII. LEYLAND SAYISI  423
XIV. HILBERT SAYISI  423
XV. ARMSTRONG SAYISI  423
XVI. DOST SAYILAR  424
XVII. BAĞDAŞIK SAYILAR  424
XVIII. EKSİK SAYI  425
XIX. TAU SAYISI  426
XX. HARMONİK BÖLÜCÜ (ORE) SAYISI  426
XXI. MARKOV (MARKOFF) SAYISI  427
XXII. HETEROMETRİK SAYI  427
XXIII. ARİTMETİK SAYI  427
XXIV. PALINDROM SAYI  428
XXV. EULERIAN SAYISI  428
XXVI. FAKTORION  429
XXVII. BELL SAYISI  430
XXVIII. HERMITE SAYISI  430
XXIX. FIBONACCI SAYISI  431
XXX. PELL SAYISI  436
XXXI. DELANNOY SAYISI  437
XXXII. ÜÇGENSEL SAYI  438
XXXIII. KARE ÜÇGENSEL (ÜÇGEN KARESEL) SAYI  439
XXXIV. FLOYD ÜÇGENİ  440
XXXV. PISAGOR ÜÇLEMESİ  441
XXXVI. BELL ÜÇGENİ  442
XXXVII. STIRLING ÜÇGENİ  444
XXXVIII. PASCAL ÜÇGENİ  445
XXXIX. TOTIENT  448
SORULAR  450
Bölüm 12
SIRALAMA ALGORİTMALARI
I. SEÇME SIRALAMA (SELECTION SORT)  463
II. KABARCIK SIRALAMA (BUBBLE SORT)  467
III. KOKTEYL SIRALAMA (COCKTAIL SORT, BIDIRECTIONAL BUBBLE SORT, COCKTAIL SHAKER SORT, SHAKER SORT, RIPPLE SORT, SHUFFLE SORT, SHUTTLE SORT)  471
IV. TEK–ÇİFT SIRALAMA (ODD–EVEN SORT, ODD–EVEN TRANSPOSITION SORT, BRICK SORT)  472
V. TARAK SIRALAMA (COMB SORT)  474
VI. ARAYA EKLEMELİ SIRALAMA (INSERTION SORT)  477
VII. KABUK SIRALAMA (SHELL SORT)  481
VIII. CÜCE SIRALAMA (GNOME SORT, STUPID SORT)  482
IX. PANKEK SIRALAMA (PANCAKE SORT)  484
X. RASTGELE SIRALAMA (RANDOM SORT, BOGO SORT, MONKEY SORT, SHOTGUN SORT)  488
XI. PERMÜTASYON SIRALAMA (PERMUTATION SORT)  488
XII. BİRLEŞTİRME/BİRLEŞTİRMELİ SIRALAMA (MERGE SORT)  489
XIII. HIZLI SIRALAMA (QUICK SORT)  492
XIV. SAYMA SIRALAMA (COUNTING SORT)  495
XV. HANE/BASAMAK SIRALAMA (RADIX SORT)  495
XVI. KOVA SIRALAMA (BUCKET SORT)  496
XVII. PARÇALI SIRALAMA (STOOGE SORT)  497
XVIII. YIĞIN SIRALAMA (HEAP SORT)  499
SORULAR  503
Bölüm 13
ARAMA ALGORİTMALARI
I. DOĞRUSAL/SIRALI ARAMA (LINEAR/SEQUENTIAL SEARCH)  507
II. ATLAMALI/BLOK ARAMA (JUMP/BLOCK SEARCH)  507
III. İKİLİ ARAMA (BİNARY SEARCH)  508
IV. ENTERPOLASYON ARAMA ( INTERPOLATION SEARCH)  511
SORULAR  513
Bölüm 14
KODLAMA/ŞİFRELEME UYGULAMALARI
I. TABAN DÖNÜŞÜMLERİ  517
II. SAYISAL KODLAR  523
A. BCD (8421) kodu  523
B. +3 kodu  527
C. 5’te 2 (74210) kodu  527
D. Aiken (2421) kodu  528
E. Parity (eşlik) kodu  529
F. Gray kodu  530
III. ALFASAYISAL KODLAR  533
IV. ROMEN RAKAMLARI  534
V. MORSE ALFABESİ  538
VI. BAR (ÇUBUK) KODU  541
VII. IBAN/KREDİ KARTI/IMEI KODLAMA  542
VIII. RENK KODLAMALARI  544
A. RGB → Hex  545
B. → RGB  545
C. RGB → Gri  546
D. RGB → HSV  546
E. HSV → RGB  548
F. RGB → CMYK  549
G. CMYK → RGB  549
H. RGB → HSL  550
I. HSL → RGB  551
IX. SEZAR ŞİFRELEME  552
X. ROT13 ŞİFRELEME  554
XI. AFFINE ŞİFRELEME  554
XII. ATBASH ŞİFRELEME  559
XIII. HILL ŞİFRELEME  559
XIV. POLYBIUS KARE ŞİFRELEME  561
XV. VIGENÈRE ŞİFRELEME  562
SORULAR  564
Bölüm 15
SAYISAL ANALİZ UYGULAMALARI
I. ENTERPOLASYON  569
A. Doğrusal (lineer) enterpolasyon  569
B. Parabolik (kuadratik) enterpolasyon  569
C. Lagrange enterpolasyonu  570
II. SAYISAL TÜREV  573
III. SAYISAL İNTEGRAL  578
A. Dikdörtgenler yöntemi  578
B. Yamuklar yöntemi  581
C. Simpson yöntemi  582
IV. KÖK HESAPLARI  583
A. Yarılama yöntemi  583
B. Kirişler (Regula–False) yöntemi  586
C. Teğetler (Newton–Raphson) yöntemi  587
V. DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ  591
A. Ters Matris Yöntemi  591
B. Cramer yöntemi  594
C. Seidel Yöntemi  595
VI. DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ  599
A. Euler Yöntemi  599
B. Heun Yöntemi  602
C. Runge–Kutta Yöntemleri  604
D. Diferansiyel Denklem Sistemleri Çözümleri  607
1. Euler Yöntemiyle Diferansiyel Denklem Sistemi Çözümü  607
2. Runge–Kutta Yöntemiyle Diferansiyel Denklem Sistemi Çözümü  608
SORULAR  611
Bölüm 16
DONANIM UYGULAMALARI
I. BİLGİSAYAR PORTLARI  615
II. ARDUINO  618
A. Arduino programlama  619
1. Arduino program yapısı  620
2. Veri tipleri, sabitler, bildirimleri ve dönüşümleri  620
3. İşlemler  621
4. Karar ve döngü yapıları  622
5. Bazı fonksiyonlar  622
6. Giriş/Çıkış fonksiyonları  622
SORULAR  629
Ek – A: ASCII Kodları  631
Kaynaklar  633
Dizin  635
 


Doç. Dr. Fahri Vatansever
Prof. Dr. Fahri Vatansever

Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik–Elektronik Mühendisliği bölümü

www.fahriv.com
Fahri Vatansever
Mart 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Lütfi Koray Yitmen
Eylül 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Erdal Delebe
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Selami Eryılmaz
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm 1
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
I. GİRİŞ  20
II. PROGRAMLAMA DİLLERİ  28
III. İŞLEMLER  31
A. Matematiksel İşlemler  32
B. Karşılaştırma İşlemleri  37
C. Mantıksal İşlemler  39
SORULAR  46
Bölüm 2
ALGORİTMA
I. GİRİŞ  51
II. ALGORİTMALARDA KULLANILAN OPERATÖRLER  54
III. ALGORİTMALARDA KULLANILAN TERİMLER  55
A. Veri  55
B. Tanımlayıcı  56
C. Değişken  56
D. Sabit  58
E. Atama/aktarma  58
F. Sayaç  60
G. Döngü  61
H. Ardışık Toplama  61
I. Ardışık Çarpma  62
IV. ALGORİTMA HAZIRLAMA  63
SORULAR  68
Bölüm 3
AKIŞ DİYAGRAMI
I. GİRİŞ  71
II. AKIŞ DİYAGRAMINDA KULLANILAN ŞEKİLLER  71
A. Başla/Dur  71
B. Veri Girişi  71
C. İşlem  71
D. Döngü  72
E. Karar (Karşılaştırma)  76
F. Yazdırma/Çıktı  78
G. Önceden tanımlı işlem  79
H. Bağlantı  80
I. İşlem Akış Yönleri  80
SORULAR  83
Bölüm 4
PROGRAMLAMA DİLLERİ
I. GİRİŞ  87
II. PROGRAMLAMA DİLLERİNDEKİ VERİ TİPLERİ  87
A. C’deki Veri Tipleri  87
1. Sayısal Veri Tipleri  87
a. Tamsayı Veri Tipleri  87
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  88
2. Alfasayısal Veri Tipleri  88
B. C++’daki Veri Tipleri  89
1. Sayısal Veri Tipleri  89
a. Tamsayı Veri Tipleri  89
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  89
2. Alfasayısal Veri Tipleri  90
C. C#’daki Veri Tipleri  90
1. Sayısal Veri Tipleri  90
a. Tamsayı Veri Tipleri  90
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  90
2. Alfasayısal Veri Tipleri  91
D. Java’daki Veri Tipleri  91
1. Sayısal Veri Tipleri  91
a. Tamsayı Veri Tipleri  91
b. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri  91
2. Alfasayısal Veri Tipleri  91
E. MATLAB’taki Veri Tipleri  92
F. Python’daki Veri Tipleri  92
III. PROGRAMLAMA DİLLERİNİN GENEL YAPILARI  92
A. C Dilinin Yapısı  92
1. Program Başlığı  93
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  93
a. include  93
b. define  94
c. undef  94
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  94
e. Veri Alanı Tanımlama  95
f. Değişken Bildirme  95
g. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  95
3. Alt Programlar Bölümü  95
4. Ana Program Bölümü  97
B. C++ Dilinin Yapısı  97
1. Program Başlığı  98
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  98
a. include  99
b. define  100
c. undef  100
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  100
e. Veri Alanı Tanımlama  100
f. Sıralama Tipleri Tanımlama  100
g. Değişken Bildirme  101
h. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  101
3. Alt Programlar Bölümü  101
4. Ana Program Bölümü  102
C. C# Dilinin Yapısı  102
1. Program Başlığı veya Açıklamalar  103
2. using  103
3. namespace  103
4. class  104
5. struct  104
6. enum  105
7. Değişken ve Sabit Bildirimleri  105
8. Ana program  105
D. Java Dilinin Yapısı  105
1. Program Başlığı  107
2. Sınıf Çağırma Bölümü  107
3. Sınıflar  107
a. Sınıf Tanımlama  107
b. Değişken Bildirme  107
c. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  108
E. MATLAB Dilinin Yapısı  108
1. Program Başlığı  108
2. Bildirimler/Tanımlamalar  109
a. Değişken Bildirme  109
b. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  109
c. Yapı Tanımlama  109
d. Sınıf Tanımlama  109
3. Fonksiyonlar  110
F. Python Dilinin Yapısı  111
1. Program Başlığı  111
2. Bildirimler/Tanımlamalar  111
a. Değişken/Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  111
b. Sınıf Tanımlama  112
c. Modül Çağırma  112
3. Fonksiyonlar  112
SORULAR  116
Bölüm 5
AKIŞ DİYAGRAMINDAN KODLAMAYA GEÇİŞ
I. GİRİŞ  119
II. VERİ GİRİŞ KOMUTLARI – “Al/Oku/Gir”  121
A. C’deki Veri Giriş Komutları  122
1. scanf  122
2. gets  124
3. getch  124
4. getche  124
5. getchar  124
6. kbhit  124
B. C++’daki Veri Giriş Komutları  125
1. cin  125
2. get  126
3. getline  126
C. C#’daki Veri Giriş Komutları  126
1. ReadLine  126
2. ReadKey  126
3. Read  127
4. KeyAvailable  127
D. Java’daki Veri Giriş Komutları  127
E. MATLAB’daki Veri Giriş Komutları  128
1. input  128
2. inputdlg  128
F. Python’daki Veri Giriş Komutları  129
1. input  129
III. VERİ ÇIKIŞ KOMUTLARI – “Yaz”  130
A. C’deki Veri Çıkış Komutları  130
1. printf  130
2. cprintf  133
3. putchar  133
4. puts  133
5. cputs  133
B. C++’daki Veri Çıkış Komutları  133
1. cout  133
C. C#’daki Veri Çıkış Komutları  136
1. Write  136
D. Java’daki Veri Çıkış Komutları  137
1. print  137
2. printf  137
E. MATLAB’daki Veri Çıkış Komutları  139
1. disp  139
2. fprintf  139
3. sprintf  141
F. Python’daki Veri Çıkış Komutları  142
1. print  142
2.Çıkışları biçimlendirme  143
a. format  143
b. center  145
c. ljust  145
d. rjust  145
e. zfill  145
IV. DÖNGÜ (ÇEVRİM) KOMUTLARI  146
A. C/C++/C#/Java’daki Döngü Komutları  146
1. for  147
2. while  148
3. do – while  149
4. foreach  150
B. MATLAB’daki Döngü Komutları  151
1. for  151
2. while  152
C. Python’daki Döngü Komutları  152
1. for  152
2. while  154
V. KARAR (KARŞILAŞTIRMA) KOMUTLARI – "Eğer"  155
A. C/C++/C#/Java’daki Karar Komutları  155
1. if–else if–else  155
2. switch  157
3. ?  159
B. MATLAB’daki Karar Komutları  160
1. if–elseif–else  160
2. switch  161
C. Python'daki Karar Komutları  162
1. if–elif–else  162
VI. DİĞER BAZI KOMUTLAR  163
A. Ekran Komutları  163
B. Matematiksel İşlem Komutları  164
C. Alfasayısal İşlem Komutları  166
D. Diğer Komutlar  167
SORULAR  168
Bölüm 6
GENEL UYGULAMALAR
GENEL UYGULAMALAR  169
SORULAR  238
Bölüm 7
BİR BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
BİR BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI  243
SORULAR  304
Bölüm 8
İKİ BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
İKİ BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI  307
SORULAR  376
Bölüm 9
GRAFİK UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  381
II. GRAFİK KOMUTLARI  381
A. Grafik Ekranına Geçiş Komutları  382
B. Çizgi  382
C. Daire  383
D. Dikdörtgen  383
E. Nokta Koy  383
F. Diğer Bazı Grafik Ekranı Komutları  384
SORULAR  392
Bölüm 10
DOSYALAMA UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  395
II. DOSYALAMA KOMUTLARI  396
A. Dosya Aç  396
B. Dosya Kapat  396
SORULAR  401
Bölüm 11
ÖZEL SAYI VE ŞEKİLLER
I. e  405
II. π  409
III. √2  410
IV. √3  411
V. √5  412
VI. ALTIN ORAN  412
VII. ALTIN ÜÇGEN  413
VIII. GÜMÜŞ ORAN  414
IX. ASAL SAYI  414
X. MÜKEMMEL SAYI  420
XI. CULLEN SAYISI  422
XII. FERMAT SAYISI  422
XIII. LEYLAND SAYISI  423
XIV. HILBERT SAYISI  423
XV. ARMSTRONG SAYISI  423
XVI. DOST SAYILAR  424
XVII. BAĞDAŞIK SAYILAR  424
XVIII. EKSİK SAYI  425
XIX. TAU SAYISI  426
XX. HARMONİK BÖLÜCÜ (ORE) SAYISI  426
XXI. MARKOV (MARKOFF) SAYISI  427
XXII. HETEROMETRİK SAYI  427
XXIII. ARİTMETİK SAYI  427
XXIV. PALINDROM SAYI  428
XXV. EULERIAN SAYISI  428
XXVI. FAKTORION  429
XXVII. BELL SAYISI  430
XXVIII. HERMITE SAYISI  430
XXIX. FIBONACCI SAYISI  431
XXX. PELL SAYISI  436
XXXI. DELANNOY SAYISI  437
XXXII. ÜÇGENSEL SAYI  438
XXXIII. KARE ÜÇGENSEL (ÜÇGEN KARESEL) SAYI  439
XXXIV. FLOYD ÜÇGENİ  440
XXXV. PISAGOR ÜÇLEMESİ  441
XXXVI. BELL ÜÇGENİ  442
XXXVII. STIRLING ÜÇGENİ  444
XXXVIII. PASCAL ÜÇGENİ  445
XXXIX. TOTIENT  448
SORULAR  450
Bölüm 12
SIRALAMA ALGORİTMALARI
I. SEÇME SIRALAMA (SELECTION SORT)  463
II. KABARCIK SIRALAMA (BUBBLE SORT)  467
III. KOKTEYL SIRALAMA (COCKTAIL SORT, BIDIRECTIONAL BUBBLE SORT, COCKTAIL SHAKER SORT, SHAKER SORT, RIPPLE SORT, SHUFFLE SORT, SHUTTLE SORT)  471
IV. TEK–ÇİFT SIRALAMA (ODD–EVEN SORT, ODD–EVEN TRANSPOSITION SORT, BRICK SORT)  472
V. TARAK SIRALAMA (COMB SORT)  474
VI. ARAYA EKLEMELİ SIRALAMA (INSERTION SORT)  477
VII. KABUK SIRALAMA (SHELL SORT)  481
VIII. CÜCE SIRALAMA (GNOME SORT, STUPID SORT)  482
IX. PANKEK SIRALAMA (PANCAKE SORT)  484
X. RASTGELE SIRALAMA (RANDOM SORT, BOGO SORT, MONKEY SORT, SHOTGUN SORT)  488
XI. PERMÜTASYON SIRALAMA (PERMUTATION SORT)  488
XII. BİRLEŞTİRME/BİRLEŞTİRMELİ SIRALAMA (MERGE SORT)  489
XIII. HIZLI SIRALAMA (QUICK SORT)  492
XIV. SAYMA SIRALAMA (COUNTING SORT)  495
XV. HANE/BASAMAK SIRALAMA (RADIX SORT)  495
XVI. KOVA SIRALAMA (BUCKET SORT)  496
XVII. PARÇALI SIRALAMA (STOOGE SORT)  497
XVIII. YIĞIN SIRALAMA (HEAP SORT)  499
SORULAR  503
Bölüm 13
ARAMA ALGORİTMALARI
I. DOĞRUSAL/SIRALI ARAMA (LINEAR/SEQUENTIAL SEARCH)  507
II. ATLAMALI/BLOK ARAMA (JUMP/BLOCK SEARCH)  507
III. İKİLİ ARAMA (BİNARY SEARCH)  508
IV. ENTERPOLASYON ARAMA ( INTERPOLATION SEARCH)  511
SORULAR  513
Bölüm 14
KODLAMA/ŞİFRELEME UYGULAMALARI
I. TABAN DÖNÜŞÜMLERİ  517
II. SAYISAL KODLAR  523
A. BCD (8421) kodu  523
B. +3 kodu  527
C. 5’te 2 (74210) kodu  527
D. Aiken (2421) kodu  528
E. Parity (eşlik) kodu  529
F. Gray kodu  530
III. ALFASAYISAL KODLAR  533
IV. ROMEN RAKAMLARI  534
V. MORSE ALFABESİ  538
VI. BAR (ÇUBUK) KODU  541
VII. IBAN/KREDİ KARTI/IMEI KODLAMA  542
VIII. RENK KODLAMALARI  544
A. RGB → Hex  545
B. → RGB  545
C. RGB → Gri  546
D. RGB → HSV  546
E. HSV → RGB  548
F. RGB → CMYK  549
G. CMYK → RGB  549
H. RGB → HSL  550
I. HSL → RGB  551
IX. SEZAR ŞİFRELEME  552
X. ROT13 ŞİFRELEME  554
XI. AFFINE ŞİFRELEME  554
XII. ATBASH ŞİFRELEME  559
XIII. HILL ŞİFRELEME  559
XIV. POLYBIUS KARE ŞİFRELEME  561
XV. VIGENÈRE ŞİFRELEME  562
SORULAR  564
Bölüm 15
SAYISAL ANALİZ UYGULAMALARI
I. ENTERPOLASYON  569
A. Doğrusal (lineer) enterpolasyon  569
B. Parabolik (kuadratik) enterpolasyon  569
C. Lagrange enterpolasyonu  570
II. SAYISAL TÜREV  573
III. SAYISAL İNTEGRAL  578
A. Dikdörtgenler yöntemi  578
B. Yamuklar yöntemi  581
C. Simpson yöntemi  582
IV. KÖK HESAPLARI  583
A. Yarılama yöntemi  583
B. Kirişler (Regula–False) yöntemi  586
C. Teğetler (Newton–Raphson) yöntemi  587
V. DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ  591
A. Ters Matris Yöntemi  591
B. Cramer yöntemi  594
C. Seidel Yöntemi  595
VI. DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ  599
A. Euler Yöntemi  599
B. Heun Yöntemi  602
C. Runge–Kutta Yöntemleri  604
D. Diferansiyel Denklem Sistemleri Çözümleri  607
1. Euler Yöntemiyle Diferansiyel Denklem Sistemi Çözümü  607
2. Runge–Kutta Yöntemiyle Diferansiyel Denklem Sistemi Çözümü  608
SORULAR  611
Bölüm 16
DONANIM UYGULAMALARI
I. BİLGİSAYAR PORTLARI  615
II. ARDUINO  618
A. Arduino programlama  619
1. Arduino program yapısı  620
2. Veri tipleri, sabitler, bildirimleri ve dönüşümleri  620
3. İşlemler  621
4. Karar ve döngü yapıları  622
5. Bazı fonksiyonlar  622
6. Giriş/Çıkış fonksiyonları  622
SORULAR  629
Ek – A: ASCII Kodları  631
Kaynaklar  633
Dizin  635
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020