Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı:267 Mart 2015
Mart 2015 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
2014 Yılında Elde Edilen Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı (E–Yaklaşım), İmdat Türkay
2014 Yılında Elde Edilen Gelirlerinin Toplanması, Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler (E–Yaklaşım), Mehmet Yücel
2014 Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi (E–Yaklaşım), Suat Sarıgül
Katma Değer Vergisinde Diplomatik İstisna Uygulamasında Son Duruma Bakış (E–Yaklaşım), Mustafa İnanç
Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Beyanı (E–Yaklaşım), Metin Eren – Zehra Kayapınar
Vakıflar ve Vakıflara Bağlı İktisadi İşletmelerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Vakıflar Tarafından Müzayede Yoluyla Yapılan Satışların Değerlendirilmesi (E–Yaklaşım), Erhan Örnek – Aydan Ak
İşletme Ortağı ile İşletme Arasındaki Para Hareketleri ve Tevsik Zorunluluğu (E–Yaklaşım), Murat Uçkun – İbrahim Necdet Ayyıldız
Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar KDV’den İstisna mı Edildi? (E–Yaklaşım), Coşkun Çekiciler – Ahmet Örgen
Mesleki Birlik ve Odalara Yapılan Aidat Ödemeleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirim Konusu Yapılabilir mi? (E–Yaklaşım), Mehmet Fil – Nimet Fil – Nazım Karagöz
Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Belge Kapsamında Teslim Edilen Makine, Teçhizat ve Hizmetler Nelerdir ve Teslim Edilen Bu Makine ve Teçhizatlara İlişkin Sonradan Alınan Hizmetlerde KDV Tahsili Mümkün müdür? (E–Yaklaşım), Özgür Altın Akyüz – Sinem Yeşildağ Demir
Çevrenin Vergilendirilmesi: Plastik Poşetler Üzerindeki Vergisel Uygulamalar (E–Yaklaşım), Mehmet Nar
Vergide Tahsil Zamanaşımı Re’sen Dikkate Alınmalıdır (E–Yaklaşım), Mustafa Alpaslan
Üretici Birlik Faaliyetlerinin; Kurumlar, Gelir, KDV ve Vergi Usul Kanunlarına Göre Mükellefiyet Durumları (E–Yaklaşım), Ramazan Cenk
Takdir Komisyonları Vergi İnceleme Raporuna İstinaden KDV İndirim Reddiyatı Yapabilirler mi? (E–Yaklaşım), Faruk Işık
İnternet Sitesi İşyeri Sayılır mı? (E–Yaklaşım), Abdullah Armağan
Vergi İncelemesine Tabi Tutulmaksızın Düzeltilen Beyanlar (E–Yaklaşım), Mustafa Sefa Kara
Banka Promosyonlarının Vergilendirilmesi (E–Yaklaşım), Bilal Kerim Yasin İspir
İşçiye Ödenen İstihkakın Banka, Benzeri Finans Kurumları ve Posta İdareleri Aracılığıyla Ödenmesi Bağlamında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu (E–Yaklaşım), Mert Ekşi – Fırat İnsel
e–Ticarette Vergilendirme Yetkisi (E–Yaklaşım), Adil Aydın
Vergi İnceleme Elemanları Tarafından Özel Esaslar Tablosu Hangi Durumlarda Düzenlenir? (E–Yaklaşım), Abdullatif Karabalık – Muhammet Bayram
Duran Varlık Satışında Yapılan Hatalı Muhasebeleştirme ve Öneriler (E–Yaklaşım), Mustafa Teke
Şüpheli Alacaklarda Ne Zaman Karşılık Ayrılır ve Koşulları Nelerdir? (E–Yaklaşım), Özlem Ayyıldız Taylan
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi ve Özellik Arzeden Durumlar (E–Yaklaşım), Zafer Anadolu – Ceyhun Büyükzımbır
Yurt Dışı Borçlanması ve Belgelendirme (E–Yaklaşım), Davut Eker
Asgari İşçilikte SMMM–YMM İncelemesi (E–Yaklaşım), Mahmut Çolak
6552 Sayılı Yasa Yurt Dışı Borçlanmasıyla Emekli Olacak Kadınlara Erken Emeklilik Yolunu Açtı (E–Yaklaşım), Vakkas Demir
Kısmi Ödeme Yapanlar ile Primlerini Geri Alanlar Usulsüz Oda–Sicil Kayıtlarından Dolayı Geçersiz Sayılan Sigortalılıklarını İhya Edebilecek mi? (E–Yaklaşım), Fazıl Kara
İşyerinin Bekar Odasında Mesai Saatleri Dışında Yaşanan İntihar İş Kazası Sayılır mı? (E–Yaklaşım), Ali Osman Gündoğdu
4857 ve 5510 Sayılı Kanunda İşçiler İçin Hak Düşürücü Süreler (E–Yaklaşım), Ersin Umdu
Proje ve Danışmanlık İşlerinde İşyeri Tescili Sorunu (E–Yaklaşım), Davut Uluöz
Emeklilik İşlemlerinde Hizmet Birleştirilmesi Zorunlu mudur? (E–Yaklaşım), Mehmet Uğur
Emeklilikte Son Yeni Yıl Kuralından Ne Anlaşılmalıdır? (E–Yaklaşım), Murat Araz
Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma Koşulları ve Hesaplanması (E–Yaklaşım), Ahmet Özcan
İsteğe Bağlı Sigortalı Olunca Yetim Aylığı Kesilmez (E–Yaklaşım), Derda Akcan
İşçinin Otuz Günlük Ücret Tutarını Aşacak Şekilde Zarara Yol Açması (E–Yaklaşım), Ekrem Taşbaşı
Yüklenici İşçilerinin Kıdem Tazminatında Belirli Süreli Sözleşme Sorunu (E–Yaklaşım), Abdurrahman Çalık
Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı ve İş Kanunu Çerçevesinde Uygulaması (E–Yaklaşım), Ufuk Yola
Çalışmaya Devam Ederken Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemelerin Avans Mahiyetinde Sayılması ve Örnek Kıdem Tazminatı Hesabı (E–Yaklaşım), Tuncay Kaya
2014 Yılında Kadrosuzluk, Yaş Haddi ve Vazife Malûllüğü Nedeniyle Aylık Bağlananlar ile Memurun Vefatı Sebebiyle İkramiye Ödenen Hak Sahipleri 30 Yıldan Fazla Olan Hizmetler İçin İkramiye Talep Edebilir mi? (E–Yaklaşım), Akın Şimşek
Raporlu İşçinin İş Akdi Kuralına Uyulursa Feshi Geçerli Olur (E–Yaklaşım), Vedat İlki
Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayan İşçinin İzin Hakkı (E–Yaklaşım), Mehmet Akif Özdemir
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi (E–Yaklaşım), Selahattin Tuncer
Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller (E–Yaklaşım), Soner Altaş
Rekabet Kurumu ile EPDK Arasındaki İşbirliği Protokolü (E–Yaklaşım), Murat Özeyranoğlu
Hileli Vergi Suçlarında Zamanaşımı (E–Yaklaşım), Nazlı Gaye Alpaslan
Güncel Yargıtay Kararları Işığında Fazla Çalışma Anlaşmazlıklarının Çözümünde Yöntem (E–Yaklaşım), Şevket Tezel
Çalışılmadığına Dair Bildirim Nasıl Yapılır ve Yapılmaması Durumunda Ceza Uygulanır mı? (E–Yaklaşım), Ertuğrul Gezen
Bir İPC Sebebi Olarak Kayıt ve Belge İbraz Edilmemesi Haline Dair Özel Durumlar (E–Yaklaşım), Osman Özbolat
Kağıdın Hükmünden Yararlanma Konusunda Damga Vergisi Uygulaması–II, Nuri Değer
Vakıf Üniversitesine Çek, Senet ya da Cari Hesap Yoluyla Yapılan Bağışların Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu, Ahmet Erol
Yurtdışına Gönderilen Personele Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi–I, Tahir Erdem
Konut Tapu Harcında Artan Oranlı Tarife Usulü: Ülke Örnekleri ve Türkiye Açısından Değerlendirme, Hasan Aykın
Veraset Yoluyla Kendisine Mülk İntikal Eden Emeklilerin Emlak Vergisi İndirim Hakkı Sona Erer mi?, Tayfun Şahin
Rant Vergisinde Türkiye ve Dünyada Son Durum, Mehmet Yaşin
2014 Yılında Elde Edilen ve Stopaj Yoluyla Vergilenen Gelirlerin Beyanı, Mehmet Emin Akyol
Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararının Tespitine Yönelik Olarak Uygulamada Yaşanan Sorunlar, Hulisi Önder
Serbest Meslek Faaliyetlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Gelir Vergisi ve KDV Açısından Farklılığı ve Bu Durumun Sakıncaları, Arif Bayram
Vergi Kanunları ve İş Kanunu Çerçevesinde Ücretler ve Ödenmesi, Mehmet Fatih Gür – Hanifi Karahan
Transfer Fiyatlandırmasında Raporlamaya İlişkin Yaptırımların Analizi, Fuat Usta
Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şekliyle Ödenmesi, İlyas Meriç
Yenileme Fonunun Kullanılmasında Üç Yıllık Sürenin Hesabı, Altar Ömer Arpacı
2014 Takvim Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyan Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, Levent Başak
Sözleşmelerin Süresinde Meydana Gelen Değişikliklerin Damga Vergisine Etkisi, Mehmet Emek Kurt
Distribütör Şirketlerin Yabancı Şirketler Açısından Türkiye’de İşyeri Oluşturmasıyla İlgili Gelir İdaresi’nin Son Özelgesi, Selman Koç
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5–e Maddesinde Düzenlenen İstisnada Taşınmazlar İçin Sürenin Hangi Tarihte Başlayacağı Tartışması, Kazım Yılmaz
Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi, Fatih Gündüz
Gelir Vergisi Mükelleflerinin Yurt Dışında Ödemiş Oldukları Vergilerin Mahsubu, İlhan Çetin
Nev’i Değiştiren Şirketlerde Vergi Kanunları Yönünden Yapılması Gereken İşlemleri, Serdar Kuşcu
Rezidans ve Hom Ofislerde KDV Uygulaması–II, Sabri Arpaç
Danıştay’dan İnşaatçılara Net Alan ve KDV İade Müjdesi, Abdullah Tolu
Mal veya Hizmet Alımından Vazgeçme Tazminatlarında KDV, İbrahim Ercan
İşçi Hakları Açısından İş Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre İşyerinin Devri, Müjdat Şakar
Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Bitimi ile İş Sözleşmesi Sona Eren İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi?, Celal Tozan
Hizmet Akdiyle ve Bağımsız Çalışan Sigortalılara Hastalık ve Analık Hallerinde Verilen Ödenekler, Ataman Yılmaz
İş Kazası Bildirimi Yapmayanlara İdari Para Cezasını Kim Uygulayacak?, Erdoğan Üvedi
Özel Hastanelerin Yeni Yükümlülükleri, Ö. Hakan Çavuş
Hazırlama, Tamamlama ve Temizlik İşlerinde Çalışan İşçilerin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Müslim Demir
İstirahatli Sayılan Sigortalıların Prim Gün Sayılarının Nasıl Hesaplanacağı, Süleyman Tunçay
Kapıcılara Ödenecek Kıdem Tazminatından Kat Malikleri mi? Yoksa Kiracılar mı Sorumludur?, Cengiz Büyükbirer
İşçinin İşe Devamsızlığı Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Haklı Nedenle Feshedilmesi, Umut Topcu
Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi, Arif Temir
İşveren Olan Bağ–Kur’luların Prim Hesabında Neler Değişti, Eyüp Sabri Demirci
Hizmet Çakışmaları Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar, Cengiz Türkcan
Basın Mesleğinde Çalışanların Fiili Hizmet Süresi Zammı, Sevgi Üvedi
Stajyer Öğrencilere Ödenen Ücretlerden Kesinti Yapılır mı?, Murat Özdamar
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Geriye Dönük Alınabilir mi?, Fahri Mahir Dündar
Sigortalıların SGK Tarafından Resen Tescil Edilmesi Durumunda İdari Para Cezası Uygulanmakta mıdır?, Coşkun Bilgin
Emekli Olduktan Sonra Şirketi Gayrifaal Olan Emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilir mi?, Süleyman Uzunoğlu
Ayda Bir Gün 4–a (SSK) Çalışması Bulunan ve Ticari Faaliyeti Devam Eden Emeklinin Maaşından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilir mi?, S. Mehmet Keleş
İhaleli İşlerin Doğrudan Temin Usulü ile Yapılması ve Asgari İşçilik Uygulaması, Mehmet Demirci
Evde Bakım Maaşı Miktarı Ne Kadardır, Kimlere ve Hangi Şartlarda Ödenir?, Erden Çakar
Sigortalının Birden Fazla İş Kazasına Uğraması veya Meslek Hastalığına Yakalanması Durumunda Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması, Reşat Merttir
Prime Esas Kazanç Üst Sınırını Aşan Ödemelerin SGK’ya Bildirimi, Mehmet Karakoç
Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Netleşti, Mehmet Fatih Geleri
Borç Nedeni ile Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi, Mahmut Yavaşi
Torba Kanun ile Gayrifaal Şirket ve Kooperatiflerin Kolay Tasfiye ve Terkinine İlişkin Sürenin Uzatılması, Mustafa Yavuz
Anonim Şirketlerin Denetçilere Karşı İbraz Yükümlülüğü, Ufuk Ünlü
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Yasaklar Kapsamında Çizilen Hareket Alanı, Salih Çalal
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisine İlişkin Yenilikler, Serbay Moray
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Bağlamında Mesafeli Sözleşmeler, Yasin Yavuz
İhtirazi Kayıtlı Beyanname Verilen ve Dava Aşamasındayken Yapılan Vergi İncelemesinin Hukuki Sonuçları, Fatih Adıgüzel Güler – Serdal Arslan
İş Kanunu’ndaki İdari Para Cezalarına Karşı Başvuru ve İtiraz, Hamit Tiryaki
İdari Para Cezalarında Mirasçıların Sorumluluğu, Arif Türker Kızılova
Hizmet Tespit Davaları ve 6552 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler, Emin Ataş
Barkod: 9781111164386
Yayın Tarihi: Mart 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.