Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku
İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi
Mart 2020 / 3. Baskı / 808 Syf.
Fiyatı: 190.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Taşıma Hukuku alanında bilirkişi olan ve doktora eğitimine devam eden öğretim görevlisi yazarın mahkemelerdeki uygulamayı ve akademik çalışmaları bir bütün halinde ortaya koyduğu bu çalışmada CMR Konvansiyonu hükümleri yorumlanmış, taşıyıcının sorumluluğunun esasları, sorumluluktan kurtulma yolları, taşıyıcının yardımcı şahısların eylemlerinden doğan sorumluluğu, taşıma ücreti, bekleme ücreti, hapis hakkı, müteakip taşımalarda sorumluluk, taşıma davalarında yetkili ve görevli mahkeme, zamanaşımı konuları Yargıtay emsal kararları ile birlikte ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi
Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR)
Uygulama Alanı
Taşımacının Sorumlu Olduğu Kişiler
Taşıma Mukavelesinin Akdedilmesi ve Uygulanması
Taşımacının Sorumluluğu
İstem ve Davalar
Taşımacılar Tarafından Ortaklaşa Yapılan Taşımalarla ilgili Hükümler
Barkod: 9789750259838
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 808
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Birinci Basıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
I. Kısım
İÇTİHATLI CMR KONVANSİYONU ŞERHİ
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN
MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)
DİBAÇE  29
AÇIKLAMALAR  29
I. Bölüm
UYGULAMA ALANI
MADDE 1  33
AÇIKLAMALAR  33
1. Genel Açıklama  33
2. Konvansiyonun Uygulanacağı Taşıma Sözleşmeleri  35
2.a. Taraflar Arasında Bir Taşıma Sözleşmesinin Bulunması  35
2.b. Taşımanın Taşıt Aracılığı ile Karayolundan Yapılması  36
2.c. Eşyanın Teslim Alındığı Yer ile Teslim Edileceği Yerin İki Ayrı Devletin Sınırları İçinde Olması ve Bu Ülkelerden Birinin CMR’ye Taraf Olması  37
2.d. Taşıma Sözleşmesinin Konusunun Eşya Taşımacılığı Olması  38
2.d.1. Uluslararası Posta Anlaşmalarına Göre Yapılan Taşımalar  39
2.d.2. Cenaze Taşımaları  39
2.d.3. Ev Eşyası Taşımaları  40
2.e. Taşıma İşinin Ücret Karşılığında Yapılması  40
3. Taşımanın Özel Ya da Devlet Müesseseleri veya Teşekkülleri tarafından Yapılmasının Önemli Olmaması  41
4. CMR Hükümlerinin Özel Anlaşmalarla Değiştirilememesi  41
İÇTİHATLAR  42
MADDE 2  65
AÇIKLAMALAR  65
1. Karma Taşıma (Multimodel Taşıma)’nın CMR’ye Tabi Olması  65
2. Karma (Multimodel) Taşımada Ziya, Hasar ve Gecikmeden Sorumluluk  70
İÇTİHATLAR  72
II. Bölüm
TAŞIMACININ SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER
MADDE 3  85
AÇIKLAMALAR  85
1. Taşıyıcının Yardımcıların Fiillerinden Doğan Sorumluluğu  85
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  87
3. Yardımcı Şahıs Kavramı  88
4. “Yardımcı Şahıs” Olarak Kabul Edilen Kişiler  88
5. Sorumluluğun Şartları  89
5.a. Sorumluluk Nedeninin CMR’nin Bir Hükmünden Doğması  90
5.b. Sorumluluğa Yol Açan Olaya Taşıyıcının Yardımcısının Yol Açması  90
5.c. Zarara Yol Açan Olayın Yardımcının Görevi Kapsamında Olması  91
6. Sorumluluğun Sonuçları ve Sorumluluktan Kurtulma Yolları  92
7. Taşıyıcının Rücu Hakkı  93
8. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluğu  93
İÇTİHATLAR  94
III. Bölüm
TAŞIMA MUKAVELESİNİN AKDEDİLMESİ VE UYGULANMASI
MADDE 4  99
AÇIKLAMALAR  99
1. Taşıma Senedi  99
2. Taşıma Senedinin Hukuki Niteliği  100
3. Taşıma Senedinin Fonksiyonu  101
İÇTİHATLAR  101
MADDE 5  104
AÇIKLAMALAR  104
1. Taşıma Senedinin Şekli ve Düzenlenme Biçimi  104
2. Taşıma Senedini Hazırlayan Kişi  105
3. Ayrı Yükler İçin Ayrı Taşıma Senedinin Düzenlenmesi  105
MADDE 6  106
AÇIKLAMALAR  107
1. Genel Açıklamalar  107
2. Taşıma Senedinde Yer Alan Hususlar  107
2.a. Taşıma Senedine Her Durumda Yazılması Gereken Hususlar  108
2.b. Özel Durumlarda Yazılması Gerekenler  109
2.c. Tarafların İsteğine Göre Yazılacak Diğer Hususlar  109
3. Uygulamada Kullanılan Taşıma Senedi Örneği  110
İÇTİHATLAR  113
MADDE 7  124
AÇIKLAMALAR  124
Gönderenin Taşıma Senedinin İçeriğinden Sorumluluğu  124
İÇTİHATLAR  126
MADDE 8  129
AÇIKLAMALAR  129
1. Taşıyıcının Yükü Kontrol Yükümlülüğü  129
2. Hükmün Niteliği ve Düzenlenme Amacı  130
3. Taşıyıcının Yükü Kontrol Yükümlülüğünün Kapsamı  130
4. Taşıyıcının Yükle İlgili Olarak Taşıma Senedine Yazdığı Çekincenin Sonuçları  131
İÇTİHATLAR  132
MADDE 9  134
AÇIKLAMALAR  134
1. Taşıma Senedinin Karine Niteliği  134
a. Taşıma Sözleşmesinin Akdine ve Koşullarına İlişkin Karine  135
b. Tesellüm Karinesi  135
c. Malların Taşıyıcı tarafından İyi Durumda Teslim Alındığına Dair Karine  136
İÇTİHATLAR  137
MADDE 10  147
AÇIKLAMALAR  147
1. Gönderenin Yetersiz Ambalajlamadan Kaynaklanan Zarardan Doğan Sorumluluğu  147
a. Gönderenin Özenli Ambalajlama Borcu  148
b. Gönderenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  149
c. Gönderenin Sorumluluktan Kurtulma Yolları  149
MADDE 11  150
AÇIKLAMALAR  150
1.Gönderenin Taşıma İçin Gerekli Refakat Belgelerini Taşıyıcıya Verme Yükümlülüğü  150
a. Genel Kural  150
b. İstisna  152
İÇTİHATLAR  153
MADDE 12  155
AÇIKLAMALAR  155
1. Mallara Tasarruf Etme Yetkisi (Taşıyıcıya Talimat Verme Yetkisi)  155
2. Mallara Tasarruf Etme Kavramı ve Niteliği  156
3. Mallara Tasarruf Etme Yetkisini Haiz Olanlar  156
4. Mallara Tasarruf Etme Yetkisinin Kapsamı  157
5. Mallara Tasarruf Etme Yetkisinin Kullanılmasının Şartları  157
6. Taşıyıcının Mala Tasarruf Yetkisi ile İlgili Sorumluluğu  158
İÇTİHATLAR  159
MADDE 13  163
AÇIKLAMALAR  163
1. Taşıyıcının Yükü Teslim Borcu  163
2. Teslim Kavramı  163
3. Teslimde Şekil Şartı  166
4. Malların Gönderilene Ulaşmaması ve Gönderilenin Dava Hakkı  166
5. Taşıyıcının Ücret ve Masraf Alacağı ve Hapis Hakkı  167
a. Ücret ve Masraf Alacağı  167
b. Hapis Hakkı  168
İÇTİHATLAR  170
MADDE 14  185
AÇIKLAMALAR  185
Taşıma Engelleri  185
1. Taşımanın İmkansız Hale Gelmesi (CMR.m.14/I)  186
1.a. Şartları  186
1.b. Taşımanın İmkansız Hale Gelmesi Halinde Taşıyıcının Yapması Gerekenler  187
2. Farklı Şekilde Taşıma İmkanı (CMR.m.14/II)  188
İÇTİHATLAR  189
MADDE 15  199
AÇIKLAMALAR  199
Teslim Engelleri  199
1. Teslim Engeli Kavramı  199
2. Teslim Engeli Sayılabilecek Durumlar  199
3. Teslim Engellerinin Varlığı Halinde Taşıyıcının Yapması Gerekenler  200
3.a. Taşıyıcının Talimat İstemesi  201
3.b. Yükün Boşaltılması  202
3.c. Yükün Satılması  202
İÇTİHATLAR  203
MADDE 16  211
AÇIKLAMALAR  211
1. Taşıma Engeli ve Teslim Engeli Halinde Taşıyıcının Yapması Gerekenler  211
2. Taşıyıcının Talimat Masraflarını Talep Hakkı  212
3. Taşıma Engeli ve/veya Teslim Engeli Halinde Boşaltım ve Muhafaza Tedbirleri  212
4. Zorunlu Satış  213
İÇTİHATLAR  214
IV. Bölüm
TAŞIMACININ SORUMLULUĞU
MADDE 17  219
AÇIKLAMALAR  220
1. Taşıyıcının Taşımadan Kaynaklanan Sorumluluğu  220
2. Sorumluluğun Kapsamı  220
2.a. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  220
2.b. Sorumlu Olunan Zaman Kesiti  221
2.c. Sorumluluk Halleri  224
2.c.1. Eşyanın Hasara Uğraması  224
2.c.2. Yükün Kısmen veya Tamamen Ziyaı  226
2.c.3.Gecikme  228
2.c.4. Araç Kusuru  228
3. Sorumsuzluk Halleri  229
3.a. Genel Sorumsuzluk Sebepleri  230
3.a.1. Talep veya Hak Sahibinin Hatası veya Kusuru  230
3.a.2. Talep veya Hak Sahibinin Verdiği Talimat  232
3.a.3. Eşyaya Has Kusur  234
3.a.4. Kaçınılmaz ve Sonuçlarına Engel Olunamayacak Nedenler  236
3.b. Özel Sorumsuzluk Halleri  239
3.b.1. Taşımanın Açık Araçla Yapılması  240
3.b.2. Eşyanın Ambalajsız veya Yetersiz Ambalajla Taşımaya Verilmiş Olması  242
3.b.3. Yükleme, İstifleme veya Boşaltmanın Gönderen/Gönderilen veya Bunlar Adına Hareket Eden Kişilerce Yapılması  244
3.b.4. Eşyanın Doğal Özelliği  246
3.b.5. Paket ile Ambalajlar üzerindeki İşaret ve Numaralandırmada Yetersizlik ve Hata  248
3.b.6. Canlı Hayvan Nakli  249
4. Müterafik Kusur (CMR.m.17/V)  249
5. Taşıyıcının Maddi Tazminat Sorumluluğunun Kapsamı  250
6. Taşıyıcının Manevi Tazminat Sorumluluğu  251
7. Acentelerin Hukuki Durumu  252
İÇTİHATLAR  253
MADDE 18  335
AÇIKLAMALAR  335
Hasar, Ziya ve Gecikme Halinde Sorumluluğun İspatı  335
İÇTİHATLAR  339
MADDE 19  342
AÇIKLAMALAR  342
1. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu  342
2. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  342
3. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Şartları  343
3.a. Gecikmenin Söz Konusu Olması  344
3.b. Gecikme Dolayısıyla Zararın Meydana Gelmesi  345
3.c. İlliyet Bağının Bulunması  347
4. Sorumsuzluk Halleri  348
5. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Miktarı  349
6. Taşıyıcının Gecikme Nedeniyle Manevi Tazminat Sorumluluğu  350
İÇTİHATLAR  351
MADDE 20  361
AÇIKLAMALAR  361
1. Gecikme Durumunda Eşyanın Zayi Olduğu Karinesi  361
2. Kayıp Karinesinin Gerçekleşmesinden Sonra Eşyanın Bulunması  362
İÇTİHATLAR  363
MADDE 21  364
AÇIKLAMALAR  364
1. Taşıyıcının Ödeme Karşılığında Teslim Şartından Doğan Sorumluluğu  364
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  366
3. Sorumluluğun Şartları  366
3.a. “Ödeme Karşılığında Teslim“ Hususunda Taşıyıcı ile Gönderenin Anlaşması  367
3.b. Eşyanın “Ödeme Karşılığında Teslim“ Şartına Aykırı Olarak Teslim Edilmiş Olması  367
3.c. Taşıyıcının Gönderilene Karşı Talep Haklarını Kaybetmemiş Olması  369
4. Sorumluluğun Miktarı  369
İÇTİHATLAR  370
MADDE 22  393
AÇIKLAMALAR  393
Tehlikeli Eşya  393
MADDE 23  395
AÇIKLAMALAR  396
1. Taşıyıcının Sorumluluğunun Miktarı ve Hesaplanması  396
2. Kısmi ve Tam Ziya Halinde Tazminatın Hesabı  397
a. Sınırlı Sorumluluk Esası  397
b. Eşyanın Kıymetinin Tespiti  398
c. Taşıma Ücreti, Gümrük Resimleri ve Diğer Ödemelerin de Talep Edilebileceği  401
d. Sınırlı Sorumluluk Esasının İstisnası  401
3. Gecikme Halinde Tazminat Hesabı  402
4. Taşıyıcının Talep Edebileceği Taşıma Ücreti  404
a. Taşıma Ücreti  404
b. Bekleme Ücreti  408
İÇTİHATLAR  409
MADDE 24  471
AÇIKLAMALAR  471
Taşıyıcının Sınırlı Sorumluluğunun Anlaşmayla Arttırılması  471
MADDE 25  473
AÇIKLAMALAR  473
1. Eşyanın Hasara Uğraması Halinde Taşıyıcının Ödeyeceği Tazminat  473
2. Hasar Tazminatının Sınırı  475
İÇTİHATLAR  476
MADDE 26  491
AÇIKLAMALAR  491
Eşyanın Tesliminde Özel Menfaatin Bildirilmesi  491
1. Genel Açıklama  491
2. Maddenin Uygulanma Şartları.  492
MADDE 27  494
AÇIKLAMALAR  494
Ödenecek Tazminata Uygulanacak Faiz  494
İÇTİHATLAR  497
MADDE 28  516
AÇIKLAMALAR  516
Taşıyıcının Sözleşme Dışı Sorumluluğu  516
İÇTİHATLAR  517
MADDE 29  520
AÇIKLAMALAR  520
Taşıyıcının Kastı veya Kasta Eşdeğer Kusuru.  520
1. Genel Açıklama  520
2. “Kast” veya “Kasta Eşdeğer Kusur” Kavramı  520
3. Taşıyıcının Sorumluluğu  522
İÇTİHATLAR  523
V. Bölüm
İSTEM VE DAVALAR
MADDE 30  565
AÇIKLAMALAR  565
1. Genel Açıklama  565
2. Kısmi Ziya ve Hasar Halinde Alıcının Teslimde İhtirazi Kayıt Bildirmesi  566
3. Gecikme Halinde Gönderilenin İhtirazi Kayıt Bildirmesi  570
İÇTİHATLAR  573
MADDE 31  606
AÇIKLAMALAR  606
1. Genel Açıklama  606
2. CMR’ye Tabi Taşımalarda Yetkili Mahkeme  607
3. Teminat  608
4. Derdestlik  609
5. Kesin Hüküm  610
6. Tenfiz  610
İÇTİHATLAR  611
MADDE 32  619
AÇIKLAMALAR  619
CMR’ye Tabi Taşımalarda Zamanaşımı  619
1. Hükmün Uygulama Alanı  619
2. Zamanaşımı Süresi  621
3. Zamanaşımının Başlangıç Anı  623
3.a. Kısmi Ziya, Hasar ve Gecikme Halinde Zamanaşımının Başlangıcı  623
3.b. Tam Ziya Halinde Zamanaşımının Başlangıcı  624
3.c. Diğer Durumlarda Zamanaşımının Başlangıcı  625
4. Zamanaşımının Durması  625
5. Karşı Dava veya Takas İddiası Halinde Zamanaşımı  627
6. Zamanaşımının İleri Sürülmesi, Hüküm ve Sonuçları  628
İÇTİHATLAR  628
MADDE 33  648
AÇIKLAMALAR  648
Tahkim Sözleşmesi veya Tahkim Şartı  648
VI. Bölüm
TAŞIMACILAR TARAFINDAN ORTAKLAŞA YAPILAN
TAŞIMALARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 34  651
AÇIKLAMALAR  651
1. Müteakip Taşımalarda Sorumluluğun Niteliği  651
2. CMR.m.34’ün Uygulama Alanı  651
3. Müteakip Taşımanın Uygulanma Şartları  653
3.a. Tek Sözleşmenin Varlığı  653
3.b. Taşıma Senedinin Varlığı  654
3.c. Müteakip Taşımaların Karayolu ile Yapılması  655
İÇTİHATLAR  655
MADDE 35  676
AÇIKLAMALAR  676
1. Müteakip Taşıyıcının Kendisinden Önceki Taşıyıcıya Makbuz Vermesi  676
2. Müteakip Taşıyıcının Taşıma Senedine İsmini Yazması  676
3. Müteakip Taşıyıcının Taşıma Senedine Çekince Koyması ve Çekincenin Hükmü  677
MADDE 36  679
AÇIKLAMALAR  679
1. Sınırlı Sayıdaki Taşıyıcıya Karşı Dava Açılabileceği Kuralı  679
2. Kuralın İstisnası: Karşı Dava ve Takas  680
3. Müteakip Taşımalarda Yargılama  680
İÇTİHATLAR  681
MADDE 37  689
AÇIKLAMALAR  689
Müteakip Taşıyıcılar Arasındaki Rücu İlişkisi (Tazminatı Ödeyen Taşıyıcının Rücu hakkı)  689
1. Rücu Davasının Kapsamı  689
2. Rücu Davasının Tarafları  691
2.a. Davacı  691
2.b. Davalı  691
2.b.1. Zarardan Sorumlu Olan Taşıyıcı  691
2.b.2. Zarara Birden Çok Taşıyıcının Sebep Olması Halinde Davalı  692
2.b.3. Zarara Sebep Olan Taşıyıcının Belirlenememesi Halinde Davalı  692
İÇTİHATLAR  692
MADDE 38  702
AÇIKLAMALAR  702
MADDE 39  704
AÇIKLAMALAR  704
1. Rücu Hakkına Sahip Taşıyıcı Aleyhine Verilen Hükmün Müteakip Taşıyıcılara Etkisi  704
2. Rücu Davasında Yetkili Mahkeme  706
3. Rücu Davasında Tenfiz  706
4. Rücu Davasında Zamanaşımı  707
İÇTİHATLAR  708
MADDE 40  712
AÇIKLAMALAR  712
VII. Bölüm
SÖZLEŞMEYE AYKIRI KOŞULLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
MADDE 41  715
AÇIKLAMALAR  715
1. CMR Hükümlerinin Emredici Özelliği  715
2. Emrediciliğin İstisnası: CMR. m.40 Hükmü  717
3. Özel Olarak Düzenlenen Hükümsüzlük Halleri (CMR.m.41/2 Hükmü)  718
İÇTİHATLAR  718
VIII. Bölüm
SON HÜKÜMLER
MADDE 42  731
MADDE 43  731
MADDE 44  731
MADDE 45  732
MADDE 46  732
MADDE 47  732
MADDE 48  732
MADDE 49  733
MADDE 50  733
MADDE 51  733
İMZA PROTOKOLÜ  734
II. Kısım
CMR KONVANSİYONU METİNLERİ
CMR KONVANSİYONU RESMİ TÜRKÇE METİN  743
CMR ORİJİNAL METİN İNGİLİZCE METİN  761
CMR KONVANSİYONU ORİJİNAL FRANSIZCA METİN  781
Kaynakça  801
Kavramlar Dizini  805
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  808
 


Hayriye Dilara Abbasoğlu
Ocak 2021
63.00 TL
Sepete Ekle
Yeliz Özçetin
Ocak 2021
59.00 TL
Sepete Ekle
İsmail G. Esin
Ocak 2021
160.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Birinci Basıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
I. Kısım
İÇTİHATLI CMR KONVANSİYONU ŞERHİ
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN
MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)
DİBAÇE  29
AÇIKLAMALAR  29
I. Bölüm
UYGULAMA ALANI
MADDE 1  33
AÇIKLAMALAR  33
1. Genel Açıklama  33
2. Konvansiyonun Uygulanacağı Taşıma Sözleşmeleri  35
2.a. Taraflar Arasında Bir Taşıma Sözleşmesinin Bulunması  35
2.b. Taşımanın Taşıt Aracılığı ile Karayolundan Yapılması  36
2.c. Eşyanın Teslim Alındığı Yer ile Teslim Edileceği Yerin İki Ayrı Devletin Sınırları İçinde Olması ve Bu Ülkelerden Birinin CMR’ye Taraf Olması  37
2.d. Taşıma Sözleşmesinin Konusunun Eşya Taşımacılığı Olması  38
2.d.1. Uluslararası Posta Anlaşmalarına Göre Yapılan Taşımalar  39
2.d.2. Cenaze Taşımaları  39
2.d.3. Ev Eşyası Taşımaları  40
2.e. Taşıma İşinin Ücret Karşılığında Yapılması  40
3. Taşımanın Özel Ya da Devlet Müesseseleri veya Teşekkülleri tarafından Yapılmasının Önemli Olmaması  41
4. CMR Hükümlerinin Özel Anlaşmalarla Değiştirilememesi  41
İÇTİHATLAR  42
MADDE 2  65
AÇIKLAMALAR  65
1. Karma Taşıma (Multimodel Taşıma)’nın CMR’ye Tabi Olması  65
2. Karma (Multimodel) Taşımada Ziya, Hasar ve Gecikmeden Sorumluluk  70
İÇTİHATLAR  72
II. Bölüm
TAŞIMACININ SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER
MADDE 3  85
AÇIKLAMALAR  85
1. Taşıyıcının Yardımcıların Fiillerinden Doğan Sorumluluğu  85
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  87
3. Yardımcı Şahıs Kavramı  88
4. “Yardımcı Şahıs” Olarak Kabul Edilen Kişiler  88
5. Sorumluluğun Şartları  89
5.a. Sorumluluk Nedeninin CMR’nin Bir Hükmünden Doğması  90
5.b. Sorumluluğa Yol Açan Olaya Taşıyıcının Yardımcısının Yol Açması  90
5.c. Zarara Yol Açan Olayın Yardımcının Görevi Kapsamında Olması  91
6. Sorumluluğun Sonuçları ve Sorumluluktan Kurtulma Yolları  92
7. Taşıyıcının Rücu Hakkı  93
8. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluğu  93
İÇTİHATLAR  94
III. Bölüm
TAŞIMA MUKAVELESİNİN AKDEDİLMESİ VE UYGULANMASI
MADDE 4  99
AÇIKLAMALAR  99
1. Taşıma Senedi  99
2. Taşıma Senedinin Hukuki Niteliği  100
3. Taşıma Senedinin Fonksiyonu  101
İÇTİHATLAR  101
MADDE 5  104
AÇIKLAMALAR  104
1. Taşıma Senedinin Şekli ve Düzenlenme Biçimi  104
2. Taşıma Senedini Hazırlayan Kişi  105
3. Ayrı Yükler İçin Ayrı Taşıma Senedinin Düzenlenmesi  105
MADDE 6  106
AÇIKLAMALAR  107
1. Genel Açıklamalar  107
2. Taşıma Senedinde Yer Alan Hususlar  107
2.a. Taşıma Senedine Her Durumda Yazılması Gereken Hususlar  108
2.b. Özel Durumlarda Yazılması Gerekenler  109
2.c. Tarafların İsteğine Göre Yazılacak Diğer Hususlar  109
3. Uygulamada Kullanılan Taşıma Senedi Örneği  110
İÇTİHATLAR  113
MADDE 7  124
AÇIKLAMALAR  124
Gönderenin Taşıma Senedinin İçeriğinden Sorumluluğu  124
İÇTİHATLAR  126
MADDE 8  129
AÇIKLAMALAR  129
1. Taşıyıcının Yükü Kontrol Yükümlülüğü  129
2. Hükmün Niteliği ve Düzenlenme Amacı  130
3. Taşıyıcının Yükü Kontrol Yükümlülüğünün Kapsamı  130
4. Taşıyıcının Yükle İlgili Olarak Taşıma Senedine Yazdığı Çekincenin Sonuçları  131
İÇTİHATLAR  132
MADDE 9  134
AÇIKLAMALAR  134
1. Taşıma Senedinin Karine Niteliği  134
a. Taşıma Sözleşmesinin Akdine ve Koşullarına İlişkin Karine  135
b. Tesellüm Karinesi  135
c. Malların Taşıyıcı tarafından İyi Durumda Teslim Alındığına Dair Karine  136
İÇTİHATLAR  137
MADDE 10  147
AÇIKLAMALAR  147
1. Gönderenin Yetersiz Ambalajlamadan Kaynaklanan Zarardan Doğan Sorumluluğu  147
a. Gönderenin Özenli Ambalajlama Borcu  148
b. Gönderenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  149
c. Gönderenin Sorumluluktan Kurtulma Yolları  149
MADDE 11  150
AÇIKLAMALAR  150
1.Gönderenin Taşıma İçin Gerekli Refakat Belgelerini Taşıyıcıya Verme Yükümlülüğü  150
a. Genel Kural  150
b. İstisna  152
İÇTİHATLAR  153
MADDE 12  155
AÇIKLAMALAR  155
1. Mallara Tasarruf Etme Yetkisi (Taşıyıcıya Talimat Verme Yetkisi)  155
2. Mallara Tasarruf Etme Kavramı ve Niteliği  156
3. Mallara Tasarruf Etme Yetkisini Haiz Olanlar  156
4. Mallara Tasarruf Etme Yetkisinin Kapsamı  157
5. Mallara Tasarruf Etme Yetkisinin Kullanılmasının Şartları  157
6. Taşıyıcının Mala Tasarruf Yetkisi ile İlgili Sorumluluğu  158
İÇTİHATLAR  159
MADDE 13  163
AÇIKLAMALAR  163
1. Taşıyıcının Yükü Teslim Borcu  163
2. Teslim Kavramı  163
3. Teslimde Şekil Şartı  166
4. Malların Gönderilene Ulaşmaması ve Gönderilenin Dava Hakkı  166
5. Taşıyıcının Ücret ve Masraf Alacağı ve Hapis Hakkı  167
a. Ücret ve Masraf Alacağı  167
b. Hapis Hakkı  168
İÇTİHATLAR  170
MADDE 14  185
AÇIKLAMALAR  185
Taşıma Engelleri  185
1. Taşımanın İmkansız Hale Gelmesi (CMR.m.14/I)  186
1.a. Şartları  186
1.b. Taşımanın İmkansız Hale Gelmesi Halinde Taşıyıcının Yapması Gerekenler  187
2. Farklı Şekilde Taşıma İmkanı (CMR.m.14/II)  188
İÇTİHATLAR  189
MADDE 15  199
AÇIKLAMALAR  199
Teslim Engelleri  199
1. Teslim Engeli Kavramı  199
2. Teslim Engeli Sayılabilecek Durumlar  199
3. Teslim Engellerinin Varlığı Halinde Taşıyıcının Yapması Gerekenler  200
3.a. Taşıyıcının Talimat İstemesi  201
3.b. Yükün Boşaltılması  202
3.c. Yükün Satılması  202
İÇTİHATLAR  203
MADDE 16  211
AÇIKLAMALAR  211
1. Taşıma Engeli ve Teslim Engeli Halinde Taşıyıcının Yapması Gerekenler  211
2. Taşıyıcının Talimat Masraflarını Talep Hakkı  212
3. Taşıma Engeli ve/veya Teslim Engeli Halinde Boşaltım ve Muhafaza Tedbirleri  212
4. Zorunlu Satış  213
İÇTİHATLAR  214
IV. Bölüm
TAŞIMACININ SORUMLULUĞU
MADDE 17  219
AÇIKLAMALAR  220
1. Taşıyıcının Taşımadan Kaynaklanan Sorumluluğu  220
2. Sorumluluğun Kapsamı  220
2.a. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  220
2.b. Sorumlu Olunan Zaman Kesiti  221
2.c. Sorumluluk Halleri  224
2.c.1. Eşyanın Hasara Uğraması  224
2.c.2. Yükün Kısmen veya Tamamen Ziyaı  226
2.c.3.Gecikme  228
2.c.4. Araç Kusuru  228
3. Sorumsuzluk Halleri  229
3.a. Genel Sorumsuzluk Sebepleri  230
3.a.1. Talep veya Hak Sahibinin Hatası veya Kusuru  230
3.a.2. Talep veya Hak Sahibinin Verdiği Talimat  232
3.a.3. Eşyaya Has Kusur  234
3.a.4. Kaçınılmaz ve Sonuçlarına Engel Olunamayacak Nedenler  236
3.b. Özel Sorumsuzluk Halleri  239
3.b.1. Taşımanın Açık Araçla Yapılması  240
3.b.2. Eşyanın Ambalajsız veya Yetersiz Ambalajla Taşımaya Verilmiş Olması  242
3.b.3. Yükleme, İstifleme veya Boşaltmanın Gönderen/Gönderilen veya Bunlar Adına Hareket Eden Kişilerce Yapılması  244
3.b.4. Eşyanın Doğal Özelliği  246
3.b.5. Paket ile Ambalajlar üzerindeki İşaret ve Numaralandırmada Yetersizlik ve Hata  248
3.b.6. Canlı Hayvan Nakli  249
4. Müterafik Kusur (CMR.m.17/V)  249
5. Taşıyıcının Maddi Tazminat Sorumluluğunun Kapsamı  250
6. Taşıyıcının Manevi Tazminat Sorumluluğu  251
7. Acentelerin Hukuki Durumu  252
İÇTİHATLAR  253
MADDE 18  335
AÇIKLAMALAR  335
Hasar, Ziya ve Gecikme Halinde Sorumluluğun İspatı  335
İÇTİHATLAR  339
MADDE 19  342
AÇIKLAMALAR  342
1. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu  342
2. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  342
3. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Şartları  343
3.a. Gecikmenin Söz Konusu Olması  344
3.b. Gecikme Dolayısıyla Zararın Meydana Gelmesi  345
3.c. İlliyet Bağının Bulunması  347
4. Sorumsuzluk Halleri  348
5. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Miktarı  349
6. Taşıyıcının Gecikme Nedeniyle Manevi Tazminat Sorumluluğu  350
İÇTİHATLAR  351
MADDE 20  361
AÇIKLAMALAR  361
1. Gecikme Durumunda Eşyanın Zayi Olduğu Karinesi  361
2. Kayıp Karinesinin Gerçekleşmesinden Sonra Eşyanın Bulunması  362
İÇTİHATLAR  363
MADDE 21  364
AÇIKLAMALAR  364
1. Taşıyıcının Ödeme Karşılığında Teslim Şartından Doğan Sorumluluğu  364
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  366
3. Sorumluluğun Şartları  366
3.a. “Ödeme Karşılığında Teslim“ Hususunda Taşıyıcı ile Gönderenin Anlaşması  367
3.b. Eşyanın “Ödeme Karşılığında Teslim“ Şartına Aykırı Olarak Teslim Edilmiş Olması  367
3.c. Taşıyıcının Gönderilene Karşı Talep Haklarını Kaybetmemiş Olması  369
4. Sorumluluğun Miktarı  369
İÇTİHATLAR  370
MADDE 22  393
AÇIKLAMALAR  393
Tehlikeli Eşya  393
MADDE 23  395
AÇIKLAMALAR  396
1. Taşıyıcının Sorumluluğunun Miktarı ve Hesaplanması  396
2. Kısmi ve Tam Ziya Halinde Tazminatın Hesabı  397
a. Sınırlı Sorumluluk Esası  397
b. Eşyanın Kıymetinin Tespiti  398
c. Taşıma Ücreti, Gümrük Resimleri ve Diğer Ödemelerin de Talep Edilebileceği  401
d. Sınırlı Sorumluluk Esasının İstisnası  401
3. Gecikme Halinde Tazminat Hesabı  402
4. Taşıyıcının Talep Edebileceği Taşıma Ücreti  404
a. Taşıma Ücreti  404
b. Bekleme Ücreti  408
İÇTİHATLAR  409
MADDE 24  471
AÇIKLAMALAR  471
Taşıyıcının Sınırlı Sorumluluğunun Anlaşmayla Arttırılması  471
MADDE 25  473
AÇIKLAMALAR  473
1. Eşyanın Hasara Uğraması Halinde Taşıyıcının Ödeyeceği Tazminat  473
2. Hasar Tazminatının Sınırı  475
İÇTİHATLAR  476
MADDE 26  491
AÇIKLAMALAR  491
Eşyanın Tesliminde Özel Menfaatin Bildirilmesi  491
1. Genel Açıklama  491
2. Maddenin Uygulanma Şartları.  492
MADDE 27  494
AÇIKLAMALAR  494
Ödenecek Tazminata Uygulanacak Faiz  494
İÇTİHATLAR  497
MADDE 28  516
AÇIKLAMALAR  516
Taşıyıcının Sözleşme Dışı Sorumluluğu  516
İÇTİHATLAR  517
MADDE 29  520
AÇIKLAMALAR  520
Taşıyıcının Kastı veya Kasta Eşdeğer Kusuru.  520
1. Genel Açıklama  520
2. “Kast” veya “Kasta Eşdeğer Kusur” Kavramı  520
3. Taşıyıcının Sorumluluğu  522
İÇTİHATLAR  523
V. Bölüm
İSTEM VE DAVALAR
MADDE 30  565
AÇIKLAMALAR  565
1. Genel Açıklama  565
2. Kısmi Ziya ve Hasar Halinde Alıcının Teslimde İhtirazi Kayıt Bildirmesi  566
3. Gecikme Halinde Gönderilenin İhtirazi Kayıt Bildirmesi  570
İÇTİHATLAR  573
MADDE 31  606
AÇIKLAMALAR  606
1. Genel Açıklama  606
2. CMR’ye Tabi Taşımalarda Yetkili Mahkeme  607
3. Teminat  608
4. Derdestlik  609
5. Kesin Hüküm  610
6. Tenfiz  610
İÇTİHATLAR  611
MADDE 32  619
AÇIKLAMALAR  619
CMR’ye Tabi Taşımalarda Zamanaşımı  619
1. Hükmün Uygulama Alanı  619
2. Zamanaşımı Süresi  621
3. Zamanaşımının Başlangıç Anı  623
3.a. Kısmi Ziya, Hasar ve Gecikme Halinde Zamanaşımının Başlangıcı  623
3.b. Tam Ziya Halinde Zamanaşımının Başlangıcı  624
3.c. Diğer Durumlarda Zamanaşımının Başlangıcı  625
4. Zamanaşımının Durması  625
5. Karşı Dava veya Takas İddiası Halinde Zamanaşımı  627
6. Zamanaşımının İleri Sürülmesi, Hüküm ve Sonuçları  628
İÇTİHATLAR  628
MADDE 33  648
AÇIKLAMALAR  648
Tahkim Sözleşmesi veya Tahkim Şartı  648
VI. Bölüm
TAŞIMACILAR TARAFINDAN ORTAKLAŞA YAPILAN
TAŞIMALARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 34  651
AÇIKLAMALAR  651
1. Müteakip Taşımalarda Sorumluluğun Niteliği  651
2. CMR.m.34’ün Uygulama Alanı  651
3. Müteakip Taşımanın Uygulanma Şartları  653
3.a. Tek Sözleşmenin Varlığı  653
3.b. Taşıma Senedinin Varlığı  654
3.c. Müteakip Taşımaların Karayolu ile Yapılması  655
İÇTİHATLAR  655
MADDE 35  676
AÇIKLAMALAR  676
1. Müteakip Taşıyıcının Kendisinden Önceki Taşıyıcıya Makbuz Vermesi  676
2. Müteakip Taşıyıcının Taşıma Senedine İsmini Yazması  676
3. Müteakip Taşıyıcının Taşıma Senedine Çekince Koyması ve Çekincenin Hükmü  677
MADDE 36  679
AÇIKLAMALAR  679
1. Sınırlı Sayıdaki Taşıyıcıya Karşı Dava Açılabileceği Kuralı  679
2. Kuralın İstisnası: Karşı Dava ve Takas  680
3. Müteakip Taşımalarda Yargılama  680
İÇTİHATLAR  681
MADDE 37  689
AÇIKLAMALAR  689
Müteakip Taşıyıcılar Arasındaki Rücu İlişkisi (Tazminatı Ödeyen Taşıyıcının Rücu hakkı)  689
1. Rücu Davasının Kapsamı  689
2. Rücu Davasının Tarafları  691
2.a. Davacı  691
2.b. Davalı  691
2.b.1. Zarardan Sorumlu Olan Taşıyıcı  691
2.b.2. Zarara Birden Çok Taşıyıcının Sebep Olması Halinde Davalı  692
2.b.3. Zarara Sebep Olan Taşıyıcının Belirlenememesi Halinde Davalı  692
İÇTİHATLAR  692
MADDE 38  702
AÇIKLAMALAR  702
MADDE 39  704
AÇIKLAMALAR  704
1. Rücu Hakkına Sahip Taşıyıcı Aleyhine Verilen Hükmün Müteakip Taşıyıcılara Etkisi  704
2. Rücu Davasında Yetkili Mahkeme  706
3. Rücu Davasında Tenfiz  706
4. Rücu Davasında Zamanaşımı  707
İÇTİHATLAR  708
MADDE 40  712
AÇIKLAMALAR  712
VII. Bölüm
SÖZLEŞMEYE AYKIRI KOŞULLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
MADDE 41  715
AÇIKLAMALAR  715
1. CMR Hükümlerinin Emredici Özelliği  715
2. Emrediciliğin İstisnası: CMR. m.40 Hükmü  717
3. Özel Olarak Düzenlenen Hükümsüzlük Halleri (CMR.m.41/2 Hükmü)  718
İÇTİHATLAR  718
VIII. Bölüm
SON HÜKÜMLER
MADDE 42  731
MADDE 43  731
MADDE 44  731
MADDE 45  732
MADDE 46  732
MADDE 47  732
MADDE 48  732
MADDE 49  733
MADDE 50  733
MADDE 51  733
İMZA PROTOKOLÜ  734
II. Kısım
CMR KONVANSİYONU METİNLERİ
CMR KONVANSİYONU RESMİ TÜRKÇE METİN  743
CMR ORİJİNAL METİN İNGİLİZCE METİN  761
CMR KONVANSİYONU ORİJİNAL FRANSIZCA METİN  781
Kaynakça  801
Kavramlar Dizini  805
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  808
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021