Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Şirketler Muhasebesi
Şirket Tipleri – Örnekler
Eylül 2014 / 4. Baskı / 255 Syf.
Fiyatı: 29.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, 6102 Sayılı TTK’ya göre gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. baskısını yapmıştır. Ayrıca, kitabın ilk üç baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.

Kitapta yeni yasa dikkate alınarak şirketler muhasebesi konusu; bir şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar olan her aşaması adım adım anlatılmış, çeşitli şirket tiplerinin de (adi, anonim, limited vs..) muhasebe sistemi herkesin anlayabileceği şekilde basit ve sade bir dille anlatılmıştır. Anlatılan konularda konunun önemine göre çözümlü örnek ile desteklenerek, konunu daha iyi ve kolay anlaşılması sağlanmıştır.

Kitap, üniversitelerde okutulmakta olan “Şirketler Muhasebesi” dersinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, konu hakkında kendisini geliştirmek isteyenler de bu kitaptan faydalanabilirler.

Konu Başlıkları
Şirket Kavramı Hakkında Genel Bilgiler ve Türleri
Kollektif Şirketler
Adi Komandit Şirketler
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Holdingler
Barkod: 9789750230592
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 255
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
3. Basımın Önsözü  7
GİRİŞ
1. ŞİRKET KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  17
2. ÜLKEMİZDE ŞİRKET TÜRLERİ  17
3. ŞİRKETLER MUHASEBESİNİN KONUSU VE KAPSAMI  18
1. Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKETLER
1. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  23
2. KOLLEKTİF ŞİRKETTE KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  26
2.1. Sermaye Olarak Para Konulması  29
2.2. Sermaye Olarak Para ve Farklı Değerlerin Konulması  29
2.3. Sermaye Olarak Ticari İşletme Konulması  31
2.4. Sermaye Koyma Taahhüdünde Gecikme Olması  32
2.5. Kuruluş Giderleri  34
3. KOLLEKTİF ŞİRKETTE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  34
3.1. Kollektif Şirkette Sermayenin Arttırılması  35
3.1.1. Mevcut Sermaye Paylarının Arttırılması  35
3.1.2. Kârdan Dağıtılmayan Kısmın Sermayeye İlave Edilmesi  37
3.1.3. Şirkete Dışarıdan Ortak Alınması  37
3.1.3.1. Yeni Ortağın Getirdiği Sermaye Tutarından Daha Az Oranda Sermaye Payına Sahip Olması  38
3.1.3.2. Yeni Ortağın Getirdiği Sermaye Tutarından Daha Fazla Oranda Sermaye Payına Sahip Olması  39
3.1.4. Başka Bir Şirket ile Birleşme  40
3.1.4.1. Bir Kollektif Şirketin Mevcut Bir Şirketle Birleşmesi  41
3.1.4.2. İki Kollektif Şirketin Yeni Kurulan Bir Şirkette Birleşmesi  42
3.2. Kollektif Şirkette Sermaye Azaltılması  44
3.2.1. Mevcut Sermaye Paylarının Azaltılması  45
3.2.2. Şirketten Ortak Ayrılması Nedeniyle Sermaye Azaltılması  46
4. KOLLEKTİF ŞİRKETTE FAALİYET SONUÇLARININ DAĞITIMI  49
4.1. Kollektif Şirkette Vergi Mükellefiyeti  49
4.2. Ticari Kârın Saptanması  49
4.3. Kârın Dağıtılması  52
4.3.1. Kâr Ortaklar Arasında Eşit Olarak Paylaştırılır  53
4.3.2. Kâr Ortakların Sermaye Payları ile Orantılı Paylaştırılır  53
4.3.3. Ortakların Sermaye Paylarına Belirli Bir Faiz Yüklenip, Kalan Miktarın Eşit Olarak Dağıtılması  55
4.3.4. Şirket Yöneticisi Olan Ortağa Kârdan Belirli Bir Prim Tahakkuku, Kalan Kârın İse Diğer Ölçütlere Göre Dağıtılması  56
4.3.5. Ortalama Sermaye Yöntemine Göre Kârın Dağıtımı  57
4.4. Zararın Dağıtımı  59
5. KOLLEKTİF ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ  61
5.1. Tasfiyeye Yol Açan Nedenler  61
5.2. Tasfiye İşlemleri ve Muhasebesi  62
6. KOLLEKTİF ŞİRKETLER İÇİN ÖRNEK MUHASEBE ÇALIŞMALARI  76
2. Bölüm
ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER
1. ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  87
2. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  89
3. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  93
3.1. Sermaye Arttırılması  93
3.2. Sermaye Azaltılması  95
4. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE FAALİYET SONUÇLARININ DAĞITIMI  97
4.1. Adi Komandit Şirkette Vergi Mükellefiyet ve Sorumlulukları  97
4.2. Kârın Dağıtımı  97
4.3. Zararın Dağıtımı ve Mahsubu  100
5. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  101
6. ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER İÇİN ÖRNEK MUHASEBE ÇALIŞMALARI  105
3. Bölüm
ANONİM ŞİRKETLER
1. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  115
2. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  115
2.1. Kurucular  116
2.2. Esas Sözleşme  116
2.3. Anonim Şirketlerde Ayni ve Nakdi Sermaye  117
2.4. Halka Arz Edilecek Paylar  123
2.5. Pay Senetleri  127
3. ANONİM ŞİRKETLERDE TUTULAN DEFTERLER  129
4. ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM VE İLGİLİ ORGANLAR  130
4.1. Genel Kurul  131
4.1.1. Görev ve Yetkileri  131
4.1.2. Toplantılar  132
4.2. Yönetim Kurulu  132
4.3. Genel Müdür ve Diğer Müdürler  135
4.4. Denetçiler  135
5. ANONİM ŞİRKETLERDE ANASÖZLEŞME VE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  141
5.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Arttırılması  142
5.1.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım  143
5.1.2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  145
5.1.3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  145
5.2. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması  147
6. ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ  150
7. ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMET İHRAÇ EDİLMESİ  151
7.1. Tahvil İhracı  152
7.1.1. Tahvil İhracının Muhasebeleştirilmesi  154
7.2. Finansman Bonosu İhracına İlişkin Hükümler  160
7.3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracına İlişkin Hükümler  162
7.4. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi (KOB) İhracına İlişkin Hükümler  163
7.5. Katılma İntifa Senedi İhracına İlişkin Hükümler  164
8. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI  165
8.1. Şirket Kazancının Tespiti  165
8.1.1 Kurum Mali Kazancının Tespitinde İndirilecek ve İndirilmeyecek Giderler  166
8.2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kâr Dağıtım Esasları  175
8.2.1. Yedek Akçeler  175
8.2.2. Yedek Akçelerin Muhasebeleştirilmesi  177
8.3. Kâr Dağıtım Tablosu  177
8.3.1. Ödenecek Vergilerin Hesaplanması  179
8.3.1.1. Kurumlar Vergisi  179
8.3.1.2. Gelir Vergisi Tevkifatı  179
9. ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  190
9.1. Tasfiyeye Neden olan Durumlar  190
9.2. Tasfiye Memuru Ataması  191
9.3. Tasfiye İşlemleri  192
4. Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLER
1. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  201
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ  202
3. LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM İLE İLGİLİ ORGANLAR  207
3.1. Müdürler  207
3.2. Genel Kurul  208
3.3. Denetçiler  211
4. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  211
4.1. Sermaye Arttırılması  211
4.2. Sermayenin Azaltılması  212
5. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI  214
5.1. Şirket Kazancı ve Kârın Tespiti  214
6. LİMİTED ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ  218
6.1. Tasfiye Öncesi Hazırlık  218
6.2. Ticaret Siciline Kayıt İşlemleri  218
6.3. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri  219
6.4. Tasfiye Sonu İşlemleri  220
5. Bölüm
SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKETLER
1. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  227
2. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE KURULUŞ İŞLEMLERİ  228
3. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  228
4. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE KÂR DAĞITIMI  229
4.1. Vergi Mükellefiyeti  229
4.2. Kâr Dağıtımı  229
5. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ  229
6. Bölüm
HOLDİNGLER
1. HOLDİNG ŞİRKETLERİN TANIMLANMASI  233
2. HOLDİNG ŞİRKETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  234
3. TÜRKİYE’DE HOLDİNGLEŞMENİN TARİHİ GELİŞİMİ  235
3.1. Ülkemizde Holding Niteliği Taşıyan Kamu Kuruluşları  235
3.2. Ülkemiz Özel Sektöründe Holdingler  236
4. HOLDİNG MUHASEBESİ  237
4.1. Kuruluş Kayıtları  237
4.2. Bağlı Şirketlerden Kâr Payı Alınması  238
4.3. İştiraklerin Elden Çıkarılması  238
4.3.1. İştirakin Satış Yoluyla Elden Çıkarılması  239
4.3.2. İştirakin Sermayesinin Azaltılması  239
4.3.3. İştiraklerin Tasfiye Edilmesi  239
4.4. Holdinglerin Kâr Dağıtımı  240
EKLER  241
Kaynaklar  253
 


Necdet Sağlam ...
Eylül 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
Hilmi Kırlıoğlu ...
Mart 2012
25.00 TL
Sepete Ekle
Sabri Burak Arzova
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
3. Basımın Önsözü  7
GİRİŞ
1. ŞİRKET KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  17
2. ÜLKEMİZDE ŞİRKET TÜRLERİ  17
3. ŞİRKETLER MUHASEBESİNİN KONUSU VE KAPSAMI  18
1. Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKETLER
1. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  23
2. KOLLEKTİF ŞİRKETTE KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  26
2.1. Sermaye Olarak Para Konulması  29
2.2. Sermaye Olarak Para ve Farklı Değerlerin Konulması  29
2.3. Sermaye Olarak Ticari İşletme Konulması  31
2.4. Sermaye Koyma Taahhüdünde Gecikme Olması  32
2.5. Kuruluş Giderleri  34
3. KOLLEKTİF ŞİRKETTE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  34
3.1. Kollektif Şirkette Sermayenin Arttırılması  35
3.1.1. Mevcut Sermaye Paylarının Arttırılması  35
3.1.2. Kârdan Dağıtılmayan Kısmın Sermayeye İlave Edilmesi  37
3.1.3. Şirkete Dışarıdan Ortak Alınması  37
3.1.3.1. Yeni Ortağın Getirdiği Sermaye Tutarından Daha Az Oranda Sermaye Payına Sahip Olması  38
3.1.3.2. Yeni Ortağın Getirdiği Sermaye Tutarından Daha Fazla Oranda Sermaye Payına Sahip Olması  39
3.1.4. Başka Bir Şirket ile Birleşme  40
3.1.4.1. Bir Kollektif Şirketin Mevcut Bir Şirketle Birleşmesi  41
3.1.4.2. İki Kollektif Şirketin Yeni Kurulan Bir Şirkette Birleşmesi  42
3.2. Kollektif Şirkette Sermaye Azaltılması  44
3.2.1. Mevcut Sermaye Paylarının Azaltılması  45
3.2.2. Şirketten Ortak Ayrılması Nedeniyle Sermaye Azaltılması  46
4. KOLLEKTİF ŞİRKETTE FAALİYET SONUÇLARININ DAĞITIMI  49
4.1. Kollektif Şirkette Vergi Mükellefiyeti  49
4.2. Ticari Kârın Saptanması  49
4.3. Kârın Dağıtılması  52
4.3.1. Kâr Ortaklar Arasında Eşit Olarak Paylaştırılır  53
4.3.2. Kâr Ortakların Sermaye Payları ile Orantılı Paylaştırılır  53
4.3.3. Ortakların Sermaye Paylarına Belirli Bir Faiz Yüklenip, Kalan Miktarın Eşit Olarak Dağıtılması  55
4.3.4. Şirket Yöneticisi Olan Ortağa Kârdan Belirli Bir Prim Tahakkuku, Kalan Kârın İse Diğer Ölçütlere Göre Dağıtılması  56
4.3.5. Ortalama Sermaye Yöntemine Göre Kârın Dağıtımı  57
4.4. Zararın Dağıtımı  59
5. KOLLEKTİF ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ  61
5.1. Tasfiyeye Yol Açan Nedenler  61
5.2. Tasfiye İşlemleri ve Muhasebesi  62
6. KOLLEKTİF ŞİRKETLER İÇİN ÖRNEK MUHASEBE ÇALIŞMALARI  76
2. Bölüm
ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER
1. ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  87
2. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  89
3. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  93
3.1. Sermaye Arttırılması  93
3.2. Sermaye Azaltılması  95
4. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE FAALİYET SONUÇLARININ DAĞITIMI  97
4.1. Adi Komandit Şirkette Vergi Mükellefiyet ve Sorumlulukları  97
4.2. Kârın Dağıtımı  97
4.3. Zararın Dağıtımı ve Mahsubu  100
5. ADİ KOMANDİT ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  101
6. ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER İÇİN ÖRNEK MUHASEBE ÇALIŞMALARI  105
3. Bölüm
ANONİM ŞİRKETLER
1. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  115
2. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  115
2.1. Kurucular  116
2.2. Esas Sözleşme  116
2.3. Anonim Şirketlerde Ayni ve Nakdi Sermaye  117
2.4. Halka Arz Edilecek Paylar  123
2.5. Pay Senetleri  127
3. ANONİM ŞİRKETLERDE TUTULAN DEFTERLER  129
4. ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM VE İLGİLİ ORGANLAR  130
4.1. Genel Kurul  131
4.1.1. Görev ve Yetkileri  131
4.1.2. Toplantılar  132
4.2. Yönetim Kurulu  132
4.3. Genel Müdür ve Diğer Müdürler  135
4.4. Denetçiler  135
5. ANONİM ŞİRKETLERDE ANASÖZLEŞME VE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  141
5.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Arttırılması  142
5.1.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım  143
5.1.2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  145
5.1.3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  145
5.2. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması  147
6. ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ  150
7. ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMET İHRAÇ EDİLMESİ  151
7.1. Tahvil İhracı  152
7.1.1. Tahvil İhracının Muhasebeleştirilmesi  154
7.2. Finansman Bonosu İhracına İlişkin Hükümler  160
7.3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracına İlişkin Hükümler  162
7.4. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi (KOB) İhracına İlişkin Hükümler  163
7.5. Katılma İntifa Senedi İhracına İlişkin Hükümler  164
8. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI  165
8.1. Şirket Kazancının Tespiti  165
8.1.1 Kurum Mali Kazancının Tespitinde İndirilecek ve İndirilmeyecek Giderler  166
8.2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kâr Dağıtım Esasları  175
8.2.1. Yedek Akçeler  175
8.2.2. Yedek Akçelerin Muhasebeleştirilmesi  177
8.3. Kâr Dağıtım Tablosu  177
8.3.1. Ödenecek Vergilerin Hesaplanması  179
8.3.1.1. Kurumlar Vergisi  179
8.3.1.2. Gelir Vergisi Tevkifatı  179
9. ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ  190
9.1. Tasfiyeye Neden olan Durumlar  190
9.2. Tasfiye Memuru Ataması  191
9.3. Tasfiye İşlemleri  192
4. Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLER
1. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  201
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ  202
3. LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM İLE İLGİLİ ORGANLAR  207
3.1. Müdürler  207
3.2. Genel Kurul  208
3.3. Denetçiler  211
4. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  211
4.1. Sermaye Arttırılması  211
4.2. Sermayenin Azaltılması  212
5. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI  214
5.1. Şirket Kazancı ve Kârın Tespiti  214
6. LİMİTED ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ  218
6.1. Tasfiye Öncesi Hazırlık  218
6.2. Ticaret Siciline Kayıt İşlemleri  218
6.3. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri  219
6.4. Tasfiye Sonu İşlemleri  220
5. Bölüm
SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKETLER
1. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  227
2. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE KURULUŞ İŞLEMLERİ  228
3. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ  228
4. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE KÂR DAĞITIMI  229
4.1. Vergi Mükellefiyeti  229
4.2. Kâr Dağıtımı  229
5. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE TASFİYE İŞLEMLERİ  229
6. Bölüm
HOLDİNGLER
1. HOLDİNG ŞİRKETLERİN TANIMLANMASI  233
2. HOLDİNG ŞİRKETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  234
3. TÜRKİYE’DE HOLDİNGLEŞMENİN TARİHİ GELİŞİMİ  235
3.1. Ülkemizde Holding Niteliği Taşıyan Kamu Kuruluşları  235
3.2. Ülkemiz Özel Sektöründe Holdingler  236
4. HOLDİNG MUHASEBESİ  237
4.1. Kuruluş Kayıtları  237
4.2. Bağlı Şirketlerden Kâr Payı Alınması  238
4.3. İştiraklerin Elden Çıkarılması  238
4.3.1. İştirakin Satış Yoluyla Elden Çıkarılması  239
4.3.2. İştirakin Sermayesinin Azaltılması  239
4.3.3. İştiraklerin Tasfiye Edilmesi  239
4.4. Holdinglerin Kâr Dağıtımı  240
EKLER  241
Kaynaklar  253
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020