Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Eylül 2018 / 9. Baskı / 816 Syf.
Fiyatı: 82.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Eylül 2017 64.50 TL 44.90 TL (%31)Sepete Ekle
 7. Ekim 2016 73.00 TL 29.90 TL (%60)Sepete Ekle
 6. Eylül 2015 59.50 TL 24.90 TL (%59)Sepete Ekle
 5. Eylül 2014 51.00 TL 19.90 TL (%61)Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
32.50 TL
+

 

 

69.50 TL
+

 

 

82.50 TL
=

 

 

184.50 TL
147.90 TL
Sepete Ekle
 
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
32.50 TL
+

 

 

82.50 TL
=

 

 

115.00 TL
92.90 TL
Sepete Ekle
 

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler eserinin dokuzuncu baskısında, sekizinci baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmış, gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserler ilgili konular bağlamında değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek yargının güncel kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili konularda tartışmaya açılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun Temel Kavramları
Ceza Hukuku Terimi – Tanım – Kavram – Ceza Hukukunun Görevi ve İşlevi
Demokratik Hukuk Devletinde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci ve Ceza Sorumluluğunun Esasına Etkisi
Ceza Hukukunun Kaynakları
Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı
Suçluların Çokluğu: Faillik ve İştirak
Suçların Birleşmesi (Suçların İçtimaı) – Yasaların Tekliği
Yaptırım Teorisi
Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi
Barkod: 9789750250217
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 816
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU TERİMİ – CEZA HUKUKUNUN TANIMI – CEZA HUKUKU KAVRAMI – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI – CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ– CEZA HUKUKUNUN TANIMI VE CEZA HUKUKU KAVRAMI  37
I. TERİM  37
II. TANIM  38
III. KAVRAM  38
A. Genel Olarak  38
B. Ceza Hukukunun Kısımları  39
C. Devletin Cezalandırma Yetkisinin Meşruiyeti  41
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  43
I. GÖREVİ  43
II. İŞLEVİ  44
III. AMACI  45
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  47
I. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  47
II. CEZA HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  47
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  47
1. Medeni Hukuk İle İlişki  47
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  48
3. İdare Hukuku ile İlişkisi  49
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  49
b. Kabahatler Kanunu  50
aa. Genel Olarak  50
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  51
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  51
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  52
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  52
ff. Kabahat Fiilinde Hareket  52
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  52
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  52
ıı. Teşebbüs  53
jj. İştirak  53
kk. İçtima  53
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  54
mm. Yaptırım  54
aaa. İdari Para Cezası  55
bbb. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  55
nn. Zamanaşımı  56
aaa. Soruşturma Zamanaşımı (m.20)  56
bbb. Yerine Getirme Zamanaşımı (m.21)  57
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  57
pp. Denetimi  58
aaa. Başvuru Yolu (m.27)  58
a1. Süresi, Şekli ve Başvuru Makamı  58
a2. Başvurunun İncelenmesi (m.28)  59
bbb. İtiraz Yolu (m.29)  59
ss. Vazgeçme ve Kabul (m.30)  60
tt. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  60
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  61
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  61
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  62
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  63
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  63
1. Kriminoloji  63
2. Kriminalistik  64
3. Viktimoloji  64
4. Adli Tıp  64
İkinci Bölüm
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  65
I. GENEL OLARAK  65
II. İLKEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER  67
III. İLKENİN ZORUNLU SONUÇLARI  68
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  68
B. Kıyas Yasaktır  69
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  70
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  71
E. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Yaratılamaz  71
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  76
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  77
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  78
I. İNSAN ONURUNUN DOKUNULMAZLIĞI  78
II. ORANLILIK VE İKİNCİLLİK İLKELERİ İLE AŞIRILIK YASAĞI  79
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  82
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
§1. İLKEL CEZA HUKUKU  85
I. İLKEL TOPLULUKLAR  85
II. ESKİ HUKUK DÜZENLERİ  86
§2. BATI HUKUKU  87
I. ESKİ YUNAN HUKUKU  87
II. ROMA HUKUKU  88
V. ORTAÇAĞ HUKUKU  90
VI. MÜŞTEREK HUKUK  92
§3. TÜRK HUKUKU  92
I. İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM  92
II. İSLAMİYETTEN SONRAKİ DÖNEM  93
A. Osmanlı’da  96
1. Tanzimata Kadarki Dönemde  96
a. Genel Olarak  96
b. Kanunnameler  96
2. Tanzimat Döneminde  97
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  97
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  97
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  97
B. Cumhuriyet Türkiyesi’nde  98
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  99
I. KLASİK OKUL  99
II. POZİTİVİST OKUL  101
III. ÜÇÜNCÜ OKUL  103
IV. TOPLUMSAL SAVUNMA AKIMI  103
V. OKULLAR MÜCADELESİNİN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ  103
Dördüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§1. KAYNAK KAVRAMI VE CEZA HUKUKU KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ  105
§2. ÇEŞİTLERİ  105
I. ASIL KAYNAKLAR  105
A. Anayasa  105
B. Uluslararası Sözleşmeler  106
C. Kanun  106
1. Genel Olarak  106
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  107
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  109
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  109
B. Ahlak ve Din Kuralları  110
C. Mahkeme İçtihatları  110
D. Doktrin (Öğreti)  111
§3. KAYNAKLARIN YORUMU  111
I. YORUM KAVRAMI VE KIYASTAN FARKI  111
II. YORUM YÖNTEMLERİ  112
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  112
B. Sistematik Yorum Yöntemi  113
C. Tarihsel Yorum Yöntemi  113
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  113
III. YORUM ARAÇLARI  116
A. Mantık  116
B. Tarihçe  116
C. Hukukun Genel İlkeleri  116
D. Karşılaştırmalı Hukuk  117
E. Örf ve Adet Kuralları  117
IV. YORUM ÇEŞİTLERİ  117
A. Daraltıcı Yorum  117
B. Genişletici Yorum  118
Beşinci Bölüm
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  121
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞKİN İLKELER  121
A. Hemen Uygulama  122
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  123
1. Lehe Kanunun Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  124
2. Lehe Kanunun Tespiti  124
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  127
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  128
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  128
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  129
C. İleriye Yürüme  129
II. CEZA KANUNLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, YÜRÜRLÜKTEN ÇIKMASI VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ BAKIMINDAN CEZA KANUNLARI  129
III. SUÇUN İŞLENDİĞİ AN  130
A. Ani Suçlar  131
B. Kesintisiz (Mütemadi), Zincirleme (Müteselsil) ve Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar  132
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  132
I. MÜLKİLİK İLKESİ (SİSTEMİ)  133
A. Genel Olarak  133
B. Ülke Kavramı  134
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  139
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  143
II. ŞAHSİLİK İLKESİ (SİSTEMİ)  144
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  145
1. Görev Suçları (TCK m.10)  145
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  146
B. Mağdura Göre Şahsilik  148
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (m. 12/1)  148
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (m. 12/2)  149
III. EVRENSELLİK İLKESİ (m. 12/3)  150
IV. KORUMA İLKESİ (TCK m.13)  151
V. YER BAKIMINDAN UYGULAMADA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER  153
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  153
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  153
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  154
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  155
VI. İADE (GERİ VERME)  156
A. İade Kavramı  156
B. İadenin Kaynakları  157
C. İadenin Çeşitleri  157
C. İadenin koşulları  158
1. Fiile İlişkin Koşullar  158
a. İadeye Konu Suç, Talep Eden Devlet ve Türk Hukuku Bakımından Belli Bir Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2)  158
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3)  159
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5)  159
d. İade Talebinin, Ölüm Cezası Veya İnsan Onuru ile Bağdaşmayan Bir Ceza Gerektiren Suçlara İlişkin Olması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/3)  160
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4)  161
f. Suçun Düşünce Suçu, Siyasî Suç Veya Siyasî Suçla Bağlantılı Bir Suç Veyahutta Sırf Askerî Suç Niteliğinde Bir Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2)  162
aa. Düşünce Suçu  162
bb. Siyasi Suç veya Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  162
aaa. Siyasi Suçun Tanımı  163
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  163
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  164
cc. Askeri Suç  166
2. Faile İlişkin Koşul  166
D. İade Yöntemi  168
E. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20)  171
F. İade İsteminin Reddi  171
G. İadede Hususilik Kuralı (Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m.10/4)  172
H. İadenin Koşullarını Belirlemede Esas Alınacak Kanunun Tespiti Sorunu  173
I. Transit geçiş kararı (6706 sayılı Kanun m.21)  174
İ. Türkiye’nin iade talepleri ve şartları (6706 sayılı Kanun m.22)  174
VII. YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI (TCK m.19)  175
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  175
B. Hükmün Uygulanması  176
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  176
I. GENEL OLARAK  176
II. CEZA KANUNUNUN UYGULANMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN KİŞİLER  178
A. Cumhurbaşkanı  179
B. Milletvekilleri  182
1. Genel Olarak  182
2. Sorumsuzluğun Koşulları  183
3. Sonuçları  184
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  185
C. Diplomatlar  185
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  188
1. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler (m.I)  188
2. Gönderen ve/veya Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  189
a. Mutlak Yargı Yetkisi  189
aa. Gönderen Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/a)  189
bb. Kabul Eden Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/b)  190
b. Öncelikli Yargı Yetkisi  190
aa. Gönderen Devletin Öncelikli Yargı Yetkisinin Bulunduğu Haller  190
bb. Kabul Eden Devletin Öncelikli Yargı Yetkisi  191
İKİNCİ KİTAP
SUÇ GENEL TEORİSİ
Birinci Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI, SUÇUN YAPISAL UNSURLARI VE UNSURLAR DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA
ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  193
I. KAVRAM  193
II. SUÇ GENEL TEORİSİNİN YARARI  194
III. SUÇ GENEL TEORİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ  194
A. Klasik Suç Teorisi  194
B. Teleolojik Neo–Klasik Suç Teorisi  197
1. Hareket Kavramındaki Değişim  198
2. Tipe Uygunluk Kavramındaki Değişim  198
3. Hukuka Aykırılık Kavramındaki Değişim  199
4. Kusur Kavramındaki Değişim  199
C. Final (Amaççı) Suç Teorisi  201
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  205
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  205
I. GENEL OLARAK  205
II. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  207
A. Tipe Uygunluk  208
1. Kavram  208
2. Tipin İçeriği  210
a. Objektif Nitelikteki Unsurlar  211
aa. Fail  211
bb. Mağdur  211
cc. Hareketin Konusu  211
dd. Eylem  212
aaa. Hareket  212
a1. Hareket Teorileri  212
aa1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  212
aaa1. Nedensel (Doğalcı) Hareket Teorisi  212
aaa2. Final (Amaçsal) Hareket Teorisi  214
aaa3. Sosyal Hareket Teorisi  215
bb1. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  215
cc1. Görüşümüz  216
a2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  217
aa1. Hareket Yeteneği  217
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  217
aaa1. Tüzel Kişi Kavramı  217
aaa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  219
a3. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  223
aa1. Tek Hareketli–Birden Fazla Hareketli Suçlar  223
aa2. Seçimlik Hareketli Suçlar  223
aa3. İcrai veya İhmali Hareketle İşlenen Suçlar  223
aa4. Bağlı Hareketli–Serbest Hareketli Suçlar  225
bbb. Netice  225
a1. Kavram  225
a2. Neticeye Göre Suçların Sınıflandırılması  226
aa1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  226
aa2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  227
aa3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  228
aa4. Kalkışma Suçları  230
ccc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  231
a1. Genel Olarak  231
a2. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  232
aa1. Şart Teorisi  232
aa2. Uygunluk (Uygun Sebep) Teorileri  232
a3. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  233
aa1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  233
aa2. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi (Atipik Nedensel Gelişme)  235
aa3. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  236
aa4. Öne Geçen Sebep  236
aa5. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  237
aa6. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  238
aa7. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  239
a4. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  240
aa1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  242
aa2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  248
aa3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması)  249
aa4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  250
aa5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  251
ddd. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  251
b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  252
aa. Kast  252
aaa. Tanım–Kavram  252
bbb. Kastın Çifte Fonksiyonu  253
ccc. Kastın Unsurları  254
a1. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  254
a2. İstemek (İrade Etmek)  256
ddd. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  259
eee. Kastın Çeşitleri  261
a1. Genel Kast–Özel Kast  261
aa1. Genel Kast  261
aa2. Özel Kast (Amaç, Maksat, Niyet, Saik)  262
aaa1. Genel Olarak  262
aaa2. Özel Kastın İşlevi  262
a2. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce Kastı)  263
a3. Doğrudan Kast–Olası (Dolaylı) Kast  266
fff. Olası Kast (Dolaylı –Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  266
a1. Genel Olarak  266
a2. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  271
a3. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  273
bb. Taksir  273
c. Yaptırım  274
3. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  274
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  274
b. Suçun Birleşik Şekli  274
B. Hukuka Aykırılık  275
1. Genel Olarak  275
2. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  276
3. Hukuka Aykırılık Unsuruna İlişkin Özellikler  277
4. Hukuka Uygunluk Sebepleri  278
a. Genel Olarak  278
b. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  279
c. Özellikleri  280
d. Çeşitleri  281
aa. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  281
aaa. Kavram  281
bbb. Kanun Teriminin Anlamı  282
ccc. Uluslararası Sözleşmelerin Kanun Olarak Kabul Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  286
ddd. Yürürlüğü Durdurulan Hükmün Uygulanması Sorunu  286
eee. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesinin Bir Örneği Olarak ‘Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi’  287
a1. Genel Olarak  287
a2. Kapsam  288
a3. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  289
a4. Zor Kullanma Yetkisi Çerçevesinde Orantılılık İlkesi  294
a5. Zor Kullanmada Takdir Yetkisi  297
bb. Meşru Savunma  297
aaa. Hukuki Niteliği  298
bbb. Meşru Savunmanın Koşulları  298
a1. Saldırıya İlişkin Koşullar  299
aa1. Bir Saldırı Bulunmalıdır  299
aa2. Saldırı Haksız Olmalıdır  301
aa3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır  303
aa4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalıdır  305
a2. Savunmaya İlişkin Koşullar  306
aa1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  306
aa2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  307
aa3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  308
ccc. Meşru Savunma– Haksız Tahrik İlişkisi  310
cc. Hakkın Kullanılması  311
aaa. Genel Olarak  311
bbb. Koşulları  312
ccc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  313
a1. Hekimlik Mesleğinin İcrası  313
a2. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  318
a3. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  324
a4. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (İddia ve Savunma Hakkı)  328
dd. İlgilinin Rızası  330
aaa. Kavram  330
bbb. Hukuki Nitelik  331
ccc. Koşulları  332
a1. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  332
a2. Rızaya Ehliyet  340
a3. Rızanın Açıklanması  342
ee. Yükümlülüklerin Çatışması  343
e. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  346
aa. Genel Olarak  346
bb. TCK’da Sınırın Aşılması Halleri  347
cc. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  348
C. Kusurluluk  349
1. Kusurluluğa İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi  349
2. Haksızlık ve Kusurluluk İlişkisi  349
3. Kusur ve Kusurluluk İlişkisi  350
4. Kusurluluğun Koşulları  356
a. Kusur Yeteneğinin Varlığı  356
aa. Kusur Yeteneği Kavramı  356
bb. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  357
cc. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  358
aaa. Yaş Küçüklüğü  359
a1. Genel Olarak  359
a3. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  360
a4. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  360
a5. Yaş Küçüklüğü Halleri  360
aa1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  360
aa2. 13–15 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/2)  364
aa3. 16–18 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/3)  366
bbb. Akıl Hastalığı  367
a1. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması Hali  369
aa1. Kavram  369
aa2. Belirlenmesi  369
aa3. Sonuçları  370
a2. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması Hali  371
ccc. Sağır ve Dilsizlik  372
ddd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  373
a1. Geçici Nedenler  373
a2. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  374
b. Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Bulunmaması  377
aa. Mazeret Sebepleri  378
aaa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  378
a1. Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği  379
aa1. Genel Olarak  379
aa3. Zorunluluk Halinin Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler  380
aa4. Hukuka Uygunluk Sebebi ve Mazeret Sebebi Olan Zorunluluk Hali Arasındaki Farklar  384
aaa1. Koşullara İlişkin Farklar  384
aaa2. Sonuçlara İlişkin Farklar  384
aaa3. Görüşümüz  385
a2. Zorunluluk Halinin Koşulları  389
aa1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  389
aaa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  389
aaa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  391
aaa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  392
aa2. Korunmaya İlişkin Koşullar  392
aaa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  392
aaa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  392
aaa3. İşlenen Fiil ile Tehlikenin Ağırlığı Arasında Oran Bulunması  393
aaa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  394
a3. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunmanın Karşılaştırılması  395
bbb. Amirin Emri (m. 24/2, 3, 4)  395
a1. Genel Olarak  395
a2. Hukuki Niteliği  395
a3. Koşulları  397
aa1. Bir Emir Bulunmalıdır  397
aa2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  398
aa3. Emir Hukuka Aykırı ya da Suç Olmamalıdır  400
ccc. Cebir–Şiddet–Tehdit  404
ddd. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilir Heyecan, Korku ya da Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  408
bb. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Haller  413
aaa. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  413
a1. Genel Olarak  413
a2. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  413
aa1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Haksız Bir Fiil Olmalıdır  413
aa2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  416
aa3. Suç, Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  417
aa4. Suç, Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi Gerçekleştiren Kimseye Karşı İşlenmelidir  418
a3. Haksız Tahrikin Varlığının Sonucu  418
a4. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  420
bbb. Hata  420
a1. Kavram  420
a2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  422
aa1. Suçun Konusunda Hata  422
aa2. Nedensellik Bağında Hata  425
aa3. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  426
a3. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  426
a4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  428
aa1. Genel Olarak  428
aa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  428
aaa1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  428
aaa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  429
aa3. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  432
a5. Şahısta Hata  433
a6. Hedefte Sapma  434
a7. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  437
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  439
A. Genel Olarak  439
B. Ön Şartlar  440
C. Cezalandırılabilme Şartları  441
D. Muhakeme Şartları  444
İkinci Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  447
I. GENEL OLARAK  447
II. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİ  448
III. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI  449
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  449
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  451
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  451
1. Sübjektif Teori  452
2. Objektif Teoriler  452
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  456
1. Genel Olarak  456
2. Suçun Tamamlanması Kavramı  457
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  458
IV. TEŞEBBÜS HALİNDE VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ  459
V. İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)  460
A. Objektif Teori  461
B. Sübjektif Teori  462
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  462
D. Etki Teorisi  463
E. Görüşümüz  463
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZELLİK GÖSTEREN DİĞER BAZI HALLER  467
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  467
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  472
I. TAKSİR KAVRAMI  472
II. TAKSİRİN TANIMI  473
III. TAKSİRİN HUKUKİ ESASI  473
IV. TAKSİRİN ÇİFTE FONKSİYONU ÖĞRETİSİ  475
V. TAKSİRİN UNSURLARI  477
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  478
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  478
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  478
D. Neticenin Öngörülebilir Olması  480
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  480
VI. TAKSİR ŞEKİLLERİ  482
VII. BİLİNÇLİ TAKSİR–BİLİNÇSİZ TAKSİR  484
VIII. TAKSİRLİ SUÇLARA İŞTİRAK  489
IX. TAKSİRLİ SUÇLARDA VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ  490
X. TAKSİRLİ SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK  491
XI. CEZA SORUMLULUĞUNUN KALKMASI  491
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  495
I. KAVRAM  495
II. GERÇEK İHMALİ SUÇLAR  495
III. GERÇEK OLMAYAN İHMALİ SUÇLAR  496
§4. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  501
I. GENEL OLARAK  501
II. TERİM–KAVRAM–TANIM–ÇEŞİTLERİ–KOŞULLARI  502
A. Terim  502
B. Kavram  504
C. Tanım  507
D. Çeşitleri  508
E. Koşulları  508
III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLARIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU  509
Üçüncü Bölüm
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
§1. KAVRAM  513
§2. HUKUKİ NİTELİK  514
§3. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  515
§4. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  517
I. GENEL OLARAK  517
II. FAİLLİK VE ŞERİKLİK AYRIMI BAKIMINDAN İLERİ SÜRÜLEN TEORİLER  518
A. Sübjektif Teori  518
B. Objektif Teoriler  518
1. Şekli Objektif Teori  518
2. Maddi Objektif Teori  518
3. Hakimiyet Teorisi  518
III. FAİLLİK  519
A. Birlikte (Müşterek) Faillik  519
1. Genel Olarak  519
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  521
B. Dolayısıyla Faillik (m. 37/2)  525
IV. SUÇ ORTAKLIĞI (ŞERİKLİK)  527
A. Suç Ortaklığının Koşulları  527
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  527
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  527
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  528
a. Genel Olarak  528
b. Karar Verilenden Başka Bir Suçun İşlenmesi  529
c. Nitelikli Hallerin (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerin) Suç Ortaklarına (Şeriklere) Etkisi Sorunu  530
aa. Genel Olarak  530
bb. Görüşümüz  533
4. İştirake Teşebbüsün Mümkün Olup Olmayacağı Sorunu  537
B. Suç Ortaklığı Halleri  538
1. Azmettirme (m.38)  538
a. Kavram  538
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep (m.38/2)  539
c. Muhbir Suç Ortağı (m.38/3)  540
d. Ajan – Provokatör (Kışkırtıcı Ajan)  540
aa. Genel Olarak  540
bb. Ajan–Provokatörün Cezalandırılabilirliğine İlişkin Görüşümüz  541
aaa. Gönüllü Vazgeçme Hükümleri Bakımından  541
bbb. İşlenemez Suç Bakımından  542
2. Yardım Etme  543
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  544
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  544
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  545
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  545
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  545
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  545
V. ÖZGÜ SUÇLARDA İŞTİRAK (TCK m.40/2)  546
VI. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  546
Dördüncü Bölüm
SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
§1. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  549
I. BİLEŞİK SUÇ  551
A. Genel Olarak  551
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilemeyen Haller  553
II. ZİNCİRLEME SUÇ  554
A. Tanım–Kavram  554
B. Hukuki Esası  554
C. Koşulları  555
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  555
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  556
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  558
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  561
D. Zincirleme Suçun Varlığının Sonuçları  563
E. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  563
F. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi (Aynı Nev’iden Fikri İçtima)  564
III. FİKRİ İÇTİMA  566
A. Terim–Kavram  566
B. Hukuki Esası  567
1. Suç Tekliği Görüşü  567
2. Suç Çokluğu Görüşü  568
C. Koşulları  568
1. Tek Fiil  568
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  573
D. Sonuçları  575
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  576
ÜÇÜNCÜ KİTAP
YAPTIRIM TEORİSİ
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  583
I. CEZA KAVRAMI  583
II. CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  583
A. Mutlak Teori: Cezanın Ödetme (Kefaret) Amacı  584
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  585
1. Özel Önleme  585
2. Genel Önleme  585
C. Karma Teori  587
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  587
§3. CEZANIN TÜRLERİ  588
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  589
I. CEZALAR  590
A. Hapis Cezaları  590
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  590
2. Müebbet Hapis Cezası  592
3. Süreli Hapis Cezası  593
a. Kavram  593
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  593
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  593
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  594
aaa. Terim–Hukuki Nitelik  594
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasının Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler  595
ccc. Çevirmenin Koşulları  595
ddd. Çevirme Zorunluluğu  598
eee. Çevirme Yasağı  600
fff. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  601
a1. Adli Para Cezasına Çevirme  601
a2. Tedbire Çevirme  601
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  601
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  604
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  604
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  606
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  606
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  608
aa7. Önlemin Değiştirilmesi  608
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  609
B. Adli Para Cezası  614
1. Tanım–Kavram  614
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  615
3. TCK’da Para Cezası  616
a. Kural  616
b. İstisna  618
4. Adli Para Cezasının İnfazı  619
a. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  619
b. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  620
c. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  620
d. Çevirme Yasağı  622
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  622
A. Kavram–Tanım  622
B. TCK’da Yeralan Güvenlik Tedbirleri  626
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  626
2. Müsadere  638
a. Genel Olarak  638
b. Tanım–Kavram  639
aa. Tanım  639
bb. Benzer Kavramlarla Mukayese  640
c. Hukuki Nitelik  641
d. Müsaderenin Çeşitleri  641
e. Koşulları  643
aa. Eşya Müsaderesi ve Koşulları (TCK m. 54/1 ve 3)  643
bb. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  645
cc. Kazanç Müsaderesi (TCK m.55)  646
aaa. Genel Olarak  646
bbb. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  646
dd. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  649
f. Usul Hükümleri  650
3. Denetim  651
C. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  651
D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  652
E. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  652
1. Kavram  652
2. Hukuki Nitelik  653
3. Koşulları  654
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  654
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  655
4. Tekerrürde Süre  656
5. Tekerrürün Sonuçları  657
6. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  659
7. Özel Tehlikeli Suçlular  659
F. Sınır Dışı Edilme  663
G. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  665
1. İznin İptali  666
2. Müsadere  667
3. Hakimin Takdir Yetkisi  667
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  668
I. CEZANIN BELİRLENMESİ  668
A. Genel Olarak  668
B. Ceza Türünün Belirlenmesi  669
C. Temel Cezanın Belirlenmesi  670
1. Genel Olarak  670
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  673
a. Suçun İşleniş Biçimi  673
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  673
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  674
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  674
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  675
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  676
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  678
h. Kriterlerin Genel Değerlendirmesi  679
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  680
4. Nitelikli Hallerin Varlığı  680
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  685
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  686
F. Cezanın Hesaplanması  687
1. Hapis Cezasının Hesaplanması  687
2. Adli Para Cezasının Hesaplanması  688
G. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  689
1. Genel Olarak  689
2. Cezaların İçtimaı Sistemleri  690
3. Cezaların İçtimaı Kuralları  690
4. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  692
II. CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  693
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  693
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  693
1. Takdiri İndirim Nedenleri  693
2. Mahsup  697
a. Genel Olarak  697
b. Hukuki Esası  697
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  698
d. Adli Kontrol ve Mahsup  700
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  700
f. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Geçirilmiş Sürenin Hapsen Tazyik Yaptırımından Mahsup Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  701
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  701
a. Tanım–Kavram  701
b. Koşulları  702
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Ceza Hapis Cezası Olmalı ve Belli Ağırlıkta Bulunmalıdır  703
bb. Sanık Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmalıdır  705
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması Gerekir  707
c. Erteleme Kararı  709
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  709
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  710
aa. Denetim Süresi  711
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  712
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  713
f. Ertelemenin Sonucu  714
g. Ertelemenin Düşmesi  714
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
§1. GENEL OLARAK  717
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  719
I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  719
A. Genel Olarak  719
B. Sanığın Ölümü  719
C. Hükümlünün Ölümü  720
D. Mağdurun Ölümü  721
II. AF  721
A. Genel Olarak  721
B. Affın Çeşitleri  723
1. Genel Af  723
2. Özel Af  724
C. Cumhurbaşkanınca Af  724
III. ZAMANAŞIMI  725
A. Genel Olarak  725
B. Dava Zamanaşımı  726
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  728
2. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  729
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  730
a. Genel Olarak  730
b. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  731
c. Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımı  735
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  735
a. Genel Olarak  735
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  737
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  737
bb. İftira Suçu (TCK m.267)  737
5. Dava Zamanaşımının Durması  737
a. İzin – Karar  738
aa. İzin  738
bb. Karar  739
b. Bekletici Mesele  739
c. Kaçaklık Kararı  740
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  741
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  741
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  741
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  741
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  741
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  741
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  741
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  742
6. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  742
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  745
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  746
C. Ceza Zamanaşımı  746
1. Genel Olarak  746
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  747
3. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  748
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  748
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  748
a. Hükmün Kesinleşmesi  748
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  750
6. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  750
7. Ceza Zamanaşımının Durması  751
8. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  752
9. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  753
10. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  753
a. Genel Olarak  753
b. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  753
c. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  754
d. Mahkumun Yeni Bir Suç İşlemesi  755
11. Kesilmenin Etkisi  756
12. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  756
D. Müsadere Zamanaşımı  756
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  757
IV. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  758
V. ÖNÖDEME  758
A. Genel Olarak  758
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  760
VI. UZLAŞTIRMA  763
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  763
BEŞİNCİ KİTAP
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  765
I. TANIM–KAVRAM  765
II. KOŞULLARI  765
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  765
B. İyi Hal  767
III. KOŞULLU SALIVERİLMEYE KARAR VERECEK MAHKEME  769
IV. KOŞULLU SALIVERİLME YASAĞI  770
V. DENETİM SÜRESİ–DENETİMLİ SERBESTLİK  770
A. Uzman Kişi Görevlendirme  771
B. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  771
C. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  772
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  772
2. Geri Alınmanın Sonucu  773
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  773
D. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  773
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  773
Kaynakça  779
Kavramlar Dizini  807
 


Berrin Akbulut
Mart 2019
39.90 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Mart 2019
88.50 TL
Sepete Ekle
Alp Tolgahan Serttaş
Ekim 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Koca ...
Eylül 2018
90.50 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU TERİMİ – CEZA HUKUKUNUN TANIMI – CEZA HUKUKU KAVRAMI – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI – CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ– CEZA HUKUKUNUN TANIMI VE CEZA HUKUKU KAVRAMI  37
I. TERİM  37
II. TANIM  38
III. KAVRAM  38
A. Genel Olarak  38
B. Ceza Hukukunun Kısımları  39
C. Devletin Cezalandırma Yetkisinin Meşruiyeti  41
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  43
I. GÖREVİ  43
II. İŞLEVİ  44
III. AMACI  45
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  47
I. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  47
II. CEZA HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  47
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  47
1. Medeni Hukuk İle İlişki  47
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  48
3. İdare Hukuku ile İlişkisi  49
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  49
b. Kabahatler Kanunu  50
aa. Genel Olarak  50
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  51
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  51
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  52
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  52
ff. Kabahat Fiilinde Hareket  52
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  52
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  52
ıı. Teşebbüs  53
jj. İştirak  53
kk. İçtima  53
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  54
mm. Yaptırım  54
aaa. İdari Para Cezası  55
bbb. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  55
nn. Zamanaşımı  56
aaa. Soruşturma Zamanaşımı (m.20)  56
bbb. Yerine Getirme Zamanaşımı (m.21)  57
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  57
pp. Denetimi  58
aaa. Başvuru Yolu (m.27)  58
a1. Süresi, Şekli ve Başvuru Makamı  58
a2. Başvurunun İncelenmesi (m.28)  59
bbb. İtiraz Yolu (m.29)  59
ss. Vazgeçme ve Kabul (m.30)  60
tt. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  60
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  61
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  61
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  62
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  63
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  63
1. Kriminoloji  63
2. Kriminalistik  64
3. Viktimoloji  64
4. Adli Tıp  64
İkinci Bölüm
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  65
I. GENEL OLARAK  65
II. İLKEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER  67
III. İLKENİN ZORUNLU SONUÇLARI  68
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  68
B. Kıyas Yasaktır  69
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  70
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  71
E. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Yaratılamaz  71
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  76
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  77
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  78
I. İNSAN ONURUNUN DOKUNULMAZLIĞI  78
II. ORANLILIK VE İKİNCİLLİK İLKELERİ İLE AŞIRILIK YASAĞI  79
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  82
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
§1. İLKEL CEZA HUKUKU  85
I. İLKEL TOPLULUKLAR  85
II. ESKİ HUKUK DÜZENLERİ  86
§2. BATI HUKUKU  87
I. ESKİ YUNAN HUKUKU  87
II. ROMA HUKUKU  88
V. ORTAÇAĞ HUKUKU  90
VI. MÜŞTEREK HUKUK  92
§3. TÜRK HUKUKU  92
I. İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM  92
II. İSLAMİYETTEN SONRAKİ DÖNEM  93
A. Osmanlı’da  96
1. Tanzimata Kadarki Dönemde  96
a. Genel Olarak  96
b. Kanunnameler  96
2. Tanzimat Döneminde  97
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  97
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  97
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  97
B. Cumhuriyet Türkiyesi’nde  98
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  99
I. KLASİK OKUL  99
II. POZİTİVİST OKUL  101
III. ÜÇÜNCÜ OKUL  103
IV. TOPLUMSAL SAVUNMA AKIMI  103
V. OKULLAR MÜCADELESİNİN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ  103
Dördüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§1. KAYNAK KAVRAMI VE CEZA HUKUKU KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ  105
§2. ÇEŞİTLERİ  105
I. ASIL KAYNAKLAR  105
A. Anayasa  105
B. Uluslararası Sözleşmeler  106
C. Kanun  106
1. Genel Olarak  106
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  107
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  109
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  109
B. Ahlak ve Din Kuralları  110
C. Mahkeme İçtihatları  110
D. Doktrin (Öğreti)  111
§3. KAYNAKLARIN YORUMU  111
I. YORUM KAVRAMI VE KIYASTAN FARKI  111
II. YORUM YÖNTEMLERİ  112
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  112
B. Sistematik Yorum Yöntemi  113
C. Tarihsel Yorum Yöntemi  113
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  113
III. YORUM ARAÇLARI  116
A. Mantık  116
B. Tarihçe  116
C. Hukukun Genel İlkeleri  116
D. Karşılaştırmalı Hukuk  117
E. Örf ve Adet Kuralları  117
IV. YORUM ÇEŞİTLERİ  117
A. Daraltıcı Yorum  117
B. Genişletici Yorum  118
Beşinci Bölüm
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  121
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞKİN İLKELER  121
A. Hemen Uygulama  122
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  123
1. Lehe Kanunun Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  124
2. Lehe Kanunun Tespiti  124
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  127
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  128
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  128
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  129
C. İleriye Yürüme  129
II. CEZA KANUNLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, YÜRÜRLÜKTEN ÇIKMASI VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ BAKIMINDAN CEZA KANUNLARI  129
III. SUÇUN İŞLENDİĞİ AN  130
A. Ani Suçlar  131
B. Kesintisiz (Mütemadi), Zincirleme (Müteselsil) ve Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar  132
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  132
I. MÜLKİLİK İLKESİ (SİSTEMİ)  133
A. Genel Olarak  133
B. Ülke Kavramı  134
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  139
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  143
II. ŞAHSİLİK İLKESİ (SİSTEMİ)  144
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  145
1. Görev Suçları (TCK m.10)  145
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  146
B. Mağdura Göre Şahsilik  148
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (m. 12/1)  148
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (m. 12/2)  149
III. EVRENSELLİK İLKESİ (m. 12/3)  150
IV. KORUMA İLKESİ (TCK m.13)  151
V. YER BAKIMINDAN UYGULAMADA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER  153
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  153
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  153
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  154
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  155
VI. İADE (GERİ VERME)  156
A. İade Kavramı  156
B. İadenin Kaynakları  157
C. İadenin Çeşitleri  157
C. İadenin koşulları  158
1. Fiile İlişkin Koşullar  158
a. İadeye Konu Suç, Talep Eden Devlet ve Türk Hukuku Bakımından Belli Bir Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2)  158
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3)  159
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5)  159
d. İade Talebinin, Ölüm Cezası Veya İnsan Onuru ile Bağdaşmayan Bir Ceza Gerektiren Suçlara İlişkin Olması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/3)  160
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4)  161
f. Suçun Düşünce Suçu, Siyasî Suç Veya Siyasî Suçla Bağlantılı Bir Suç Veyahutta Sırf Askerî Suç Niteliğinde Bir Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2)  162
aa. Düşünce Suçu  162
bb. Siyasi Suç veya Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  162
aaa. Siyasi Suçun Tanımı  163
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  163
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  164
cc. Askeri Suç  166
2. Faile İlişkin Koşul  166
D. İade Yöntemi  168
E. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20)  171
F. İade İsteminin Reddi  171
G. İadede Hususilik Kuralı (Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m.10/4)  172
H. İadenin Koşullarını Belirlemede Esas Alınacak Kanunun Tespiti Sorunu  173
I. Transit geçiş kararı (6706 sayılı Kanun m.21)  174
İ. Türkiye’nin iade talepleri ve şartları (6706 sayılı Kanun m.22)  174
VII. YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI (TCK m.19)  175
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  175
B. Hükmün Uygulanması  176
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  176
I. GENEL OLARAK  176
II. CEZA KANUNUNUN UYGULANMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN KİŞİLER  178
A. Cumhurbaşkanı  179
B. Milletvekilleri  182
1. Genel Olarak  182
2. Sorumsuzluğun Koşulları  183
3. Sonuçları  184
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  185
C. Diplomatlar  185
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  188
1. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler (m.I)  188
2. Gönderen ve/veya Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  189
a. Mutlak Yargı Yetkisi  189
aa. Gönderen Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/a)  189
bb. Kabul Eden Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/b)  190
b. Öncelikli Yargı Yetkisi  190
aa. Gönderen Devletin Öncelikli Yargı Yetkisinin Bulunduğu Haller  190
bb. Kabul Eden Devletin Öncelikli Yargı Yetkisi  191
İKİNCİ KİTAP
SUÇ GENEL TEORİSİ
Birinci Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI, SUÇUN YAPISAL UNSURLARI VE UNSURLAR DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA
ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  193
I. KAVRAM  193
II. SUÇ GENEL TEORİSİNİN YARARI  194
III. SUÇ GENEL TEORİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ  194
A. Klasik Suç Teorisi  194
B. Teleolojik Neo–Klasik Suç Teorisi  197
1. Hareket Kavramındaki Değişim  198
2. Tipe Uygunluk Kavramındaki Değişim  198
3. Hukuka Aykırılık Kavramındaki Değişim  199
4. Kusur Kavramındaki Değişim  199
C. Final (Amaççı) Suç Teorisi  201
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  205
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  205
I. GENEL OLARAK  205
II. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  207
A. Tipe Uygunluk  208
1. Kavram  208
2. Tipin İçeriği  210
a. Objektif Nitelikteki Unsurlar  211
aa. Fail  211
bb. Mağdur  211
cc. Hareketin Konusu  211
dd. Eylem  212
aaa. Hareket  212
a1. Hareket Teorileri  212
aa1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  212
aaa1. Nedensel (Doğalcı) Hareket Teorisi  212
aaa2. Final (Amaçsal) Hareket Teorisi  214
aaa3. Sosyal Hareket Teorisi  215
bb1. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  215
cc1. Görüşümüz  216
a2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  217
aa1. Hareket Yeteneği  217
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  217
aaa1. Tüzel Kişi Kavramı  217
aaa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  219
a3. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  223
aa1. Tek Hareketli–Birden Fazla Hareketli Suçlar  223
aa2. Seçimlik Hareketli Suçlar  223
aa3. İcrai veya İhmali Hareketle İşlenen Suçlar  223
aa4. Bağlı Hareketli–Serbest Hareketli Suçlar  225
bbb. Netice  225
a1. Kavram  225
a2. Neticeye Göre Suçların Sınıflandırılması  226
aa1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  226
aa2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  227
aa3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  228
aa4. Kalkışma Suçları  230
ccc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  231
a1. Genel Olarak  231
a2. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  232
aa1. Şart Teorisi  232
aa2. Uygunluk (Uygun Sebep) Teorileri  232
a3. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  233
aa1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  233
aa2. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi (Atipik Nedensel Gelişme)  235
aa3. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  236
aa4. Öne Geçen Sebep  236
aa5. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  237
aa6. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  238
aa7. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  239
a4. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  240
aa1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  242
aa2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  248
aa3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması)  249
aa4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  250
aa5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  251
ddd. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  251
b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  252
aa. Kast  252
aaa. Tanım–Kavram  252
bbb. Kastın Çifte Fonksiyonu  253
ccc. Kastın Unsurları  254
a1. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  254
a2. İstemek (İrade Etmek)  256
ddd. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  259
eee. Kastın Çeşitleri  261
a1. Genel Kast–Özel Kast  261
aa1. Genel Kast  261
aa2. Özel Kast (Amaç, Maksat, Niyet, Saik)  262
aaa1. Genel Olarak  262
aaa2. Özel Kastın İşlevi  262
a2. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce Kastı)  263
a3. Doğrudan Kast–Olası (Dolaylı) Kast  266
fff. Olası Kast (Dolaylı –Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  266
a1. Genel Olarak  266
a2. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  271
a3. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  273
bb. Taksir  273
c. Yaptırım  274
3. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  274
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  274
b. Suçun Birleşik Şekli  274
B. Hukuka Aykırılık  275
1. Genel Olarak  275
2. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  276
3. Hukuka Aykırılık Unsuruna İlişkin Özellikler  277
4. Hukuka Uygunluk Sebepleri  278
a. Genel Olarak  278
b. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  279
c. Özellikleri  280
d. Çeşitleri  281
aa. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  281
aaa. Kavram  281
bbb. Kanun Teriminin Anlamı  282
ccc. Uluslararası Sözleşmelerin Kanun Olarak Kabul Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  286
ddd. Yürürlüğü Durdurulan Hükmün Uygulanması Sorunu  286
eee. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesinin Bir Örneği Olarak ‘Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi’  287
a1. Genel Olarak  287
a2. Kapsam  288
a3. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  289
a4. Zor Kullanma Yetkisi Çerçevesinde Orantılılık İlkesi  294
a5. Zor Kullanmada Takdir Yetkisi  297
bb. Meşru Savunma  297
aaa. Hukuki Niteliği  298
bbb. Meşru Savunmanın Koşulları  298
a1. Saldırıya İlişkin Koşullar  299
aa1. Bir Saldırı Bulunmalıdır  299
aa2. Saldırı Haksız Olmalıdır  301
aa3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır  303
aa4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalıdır  305
a2. Savunmaya İlişkin Koşullar  306
aa1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  306
aa2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  307
aa3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  308
ccc. Meşru Savunma– Haksız Tahrik İlişkisi  310
cc. Hakkın Kullanılması  311
aaa. Genel Olarak  311
bbb. Koşulları  312
ccc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  313
a1. Hekimlik Mesleğinin İcrası  313
a2. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  318
a3. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  324
a4. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (İddia ve Savunma Hakkı)  328
dd. İlgilinin Rızası  330
aaa. Kavram  330
bbb. Hukuki Nitelik  331
ccc. Koşulları  332
a1. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  332
a2. Rızaya Ehliyet  340
a3. Rızanın Açıklanması  342
ee. Yükümlülüklerin Çatışması  343
e. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  346
aa. Genel Olarak  346
bb. TCK’da Sınırın Aşılması Halleri  347
cc. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  348
C. Kusurluluk  349
1. Kusurluluğa İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi  349
2. Haksızlık ve Kusurluluk İlişkisi  349
3. Kusur ve Kusurluluk İlişkisi  350
4. Kusurluluğun Koşulları  356
a. Kusur Yeteneğinin Varlığı  356
aa. Kusur Yeteneği Kavramı  356
bb. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  357
cc. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  358
aaa. Yaş Küçüklüğü  359
a1. Genel Olarak  359
a3. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  360
a4. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  360
a5. Yaş Küçüklüğü Halleri  360
aa1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  360
aa2. 13–15 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/2)  364
aa3. 16–18 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/3)  366
bbb. Akıl Hastalığı  367
a1. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması Hali  369
aa1. Kavram  369
aa2. Belirlenmesi  369
aa3. Sonuçları  370
a2. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması Hali  371
ccc. Sağır ve Dilsizlik  372
ddd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  373
a1. Geçici Nedenler  373
a2. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  374
b. Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Bulunmaması  377
aa. Mazeret Sebepleri  378
aaa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  378
a1. Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği  379
aa1. Genel Olarak  379
aa3. Zorunluluk Halinin Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler  380
aa4. Hukuka Uygunluk Sebebi ve Mazeret Sebebi Olan Zorunluluk Hali Arasındaki Farklar  384
aaa1. Koşullara İlişkin Farklar  384
aaa2. Sonuçlara İlişkin Farklar  384
aaa3. Görüşümüz  385
a2. Zorunluluk Halinin Koşulları  389
aa1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  389
aaa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  389
aaa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  391
aaa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  392
aa2. Korunmaya İlişkin Koşullar  392
aaa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  392
aaa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  392
aaa3. İşlenen Fiil ile Tehlikenin Ağırlığı Arasında Oran Bulunması  393
aaa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  394
a3. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunmanın Karşılaştırılması  395
bbb. Amirin Emri (m. 24/2, 3, 4)  395
a1. Genel Olarak  395
a2. Hukuki Niteliği  395
a3. Koşulları  397
aa1. Bir Emir Bulunmalıdır  397
aa2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  398
aa3. Emir Hukuka Aykırı ya da Suç Olmamalıdır  400
ccc. Cebir–Şiddet–Tehdit  404
ddd. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilir Heyecan, Korku ya da Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  408
bb. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Haller  413
aaa. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  413
a1. Genel Olarak  413
a2. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  413
aa1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Haksız Bir Fiil Olmalıdır  413
aa2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  416
aa3. Suç, Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  417
aa4. Suç, Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi Gerçekleştiren Kimseye Karşı İşlenmelidir  418
a3. Haksız Tahrikin Varlığının Sonucu  418
a4. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  420
bbb. Hata  420
a1. Kavram  420
a2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  422
aa1. Suçun Konusunda Hata  422
aa2. Nedensellik Bağında Hata  425
aa3. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  426
a3. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  426
a4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  428
aa1. Genel Olarak  428
aa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  428
aaa1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  428
aaa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  429
aa3. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  432
a5. Şahısta Hata  433
a6. Hedefte Sapma  434
a7. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  437
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  439
A. Genel Olarak  439
B. Ön Şartlar  440
C. Cezalandırılabilme Şartları  441
D. Muhakeme Şartları  444
İkinci Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  447
I. GENEL OLARAK  447
II. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİ  448
III. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI  449
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  449
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  451
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  451
1. Sübjektif Teori  452
2. Objektif Teoriler  452
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  456
1. Genel Olarak  456
2. Suçun Tamamlanması Kavramı  457
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  458
IV. TEŞEBBÜS HALİNDE VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ  459
V. İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)  460
A. Objektif Teori  461
B. Sübjektif Teori  462
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  462
D. Etki Teorisi  463
E. Görüşümüz  463
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZELLİK GÖSTEREN DİĞER BAZI HALLER  467
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  467
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  472
I. TAKSİR KAVRAMI  472
II. TAKSİRİN TANIMI  473
III. TAKSİRİN HUKUKİ ESASI  473
IV. TAKSİRİN ÇİFTE FONKSİYONU ÖĞRETİSİ  475
V. TAKSİRİN UNSURLARI  477
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  478
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  478
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  478
D. Neticenin Öngörülebilir Olması  480
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  480
VI. TAKSİR ŞEKİLLERİ  482
VII. BİLİNÇLİ TAKSİR–BİLİNÇSİZ TAKSİR  484
VIII. TAKSİRLİ SUÇLARA İŞTİRAK  489
IX. TAKSİRLİ SUÇLARDA VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ  490
X. TAKSİRLİ SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK  491
XI. CEZA SORUMLULUĞUNUN KALKMASI  491
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  495
I. KAVRAM  495
II. GERÇEK İHMALİ SUÇLAR  495
III. GERÇEK OLMAYAN İHMALİ SUÇLAR  496
§4. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  501
I. GENEL OLARAK  501
II. TERİM–KAVRAM–TANIM–ÇEŞİTLERİ–KOŞULLARI  502
A. Terim  502
B. Kavram  504
C. Tanım  507
D. Çeşitleri  508
E. Koşulları  508
III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLARIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU  509
Üçüncü Bölüm
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
§1. KAVRAM  513
§2. HUKUKİ NİTELİK  514
§3. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  515
§4. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  517
I. GENEL OLARAK  517
II. FAİLLİK VE ŞERİKLİK AYRIMI BAKIMINDAN İLERİ SÜRÜLEN TEORİLER  518
A. Sübjektif Teori  518
B. Objektif Teoriler  518
1. Şekli Objektif Teori  518
2. Maddi Objektif Teori  518
3. Hakimiyet Teorisi  518
III. FAİLLİK  519
A. Birlikte (Müşterek) Faillik  519
1. Genel Olarak  519
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  521
B. Dolayısıyla Faillik (m. 37/2)  525
IV. SUÇ ORTAKLIĞI (ŞERİKLİK)  527
A. Suç Ortaklığının Koşulları  527
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  527
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  527
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  528
a. Genel Olarak  528
b. Karar Verilenden Başka Bir Suçun İşlenmesi  529
c. Nitelikli Hallerin (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerin) Suç Ortaklarına (Şeriklere) Etkisi Sorunu  530
aa. Genel Olarak  530
bb. Görüşümüz  533
4. İştirake Teşebbüsün Mümkün Olup Olmayacağı Sorunu  537
B. Suç Ortaklığı Halleri  538
1. Azmettirme (m.38)  538
a. Kavram  538
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep (m.38/2)  539
c. Muhbir Suç Ortağı (m.38/3)  540
d. Ajan – Provokatör (Kışkırtıcı Ajan)  540
aa. Genel Olarak  540
bb. Ajan–Provokatörün Cezalandırılabilirliğine İlişkin Görüşümüz  541
aaa. Gönüllü Vazgeçme Hükümleri Bakımından  541
bbb. İşlenemez Suç Bakımından  542
2. Yardım Etme  543
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  544
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  544
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  545
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  545
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  545
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  545
V. ÖZGÜ SUÇLARDA İŞTİRAK (TCK m.40/2)  546
VI. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  546
Dördüncü Bölüm
SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
§1. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  549
I. BİLEŞİK SUÇ  551
A. Genel Olarak  551
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilemeyen Haller  553
II. ZİNCİRLEME SUÇ  554
A. Tanım–Kavram  554
B. Hukuki Esası  554
C. Koşulları  555
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  555
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  556
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  558
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  561
D. Zincirleme Suçun Varlığının Sonuçları  563
E. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  563
F. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi (Aynı Nev’iden Fikri İçtima)  564
III. FİKRİ İÇTİMA  566
A. Terim–Kavram  566
B. Hukuki Esası  567
1. Suç Tekliği Görüşü  567
2. Suç Çokluğu Görüşü  568
C. Koşulları  568
1. Tek Fiil  568
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  573
D. Sonuçları  575
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  576
ÜÇÜNCÜ KİTAP
YAPTIRIM TEORİSİ
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  583
I. CEZA KAVRAMI  583
II. CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  583
A. Mutlak Teori: Cezanın Ödetme (Kefaret) Amacı  584
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  585
1. Özel Önleme  585
2. Genel Önleme  585
C. Karma Teori  587
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  587
§3. CEZANIN TÜRLERİ  588
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  589
I. CEZALAR  590
A. Hapis Cezaları  590
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  590
2. Müebbet Hapis Cezası  592
3. Süreli Hapis Cezası  593
a. Kavram  593
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  593
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  593
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  594
aaa. Terim–Hukuki Nitelik  594
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasının Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler  595
ccc. Çevirmenin Koşulları  595
ddd. Çevirme Zorunluluğu  598
eee. Çevirme Yasağı  600
fff. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  601
a1. Adli Para Cezasına Çevirme  601
a2. Tedbire Çevirme  601
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  601
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  604
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  604
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  606
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  606
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  608
aa7. Önlemin Değiştirilmesi  608
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  609
B. Adli Para Cezası  614
1. Tanım–Kavram  614
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  615
3. TCK’da Para Cezası  616
a. Kural  616
b. İstisna  618
4. Adli Para Cezasının İnfazı  619
a. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  619
b. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  620
c. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  620
d. Çevirme Yasağı  622
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  622
A. Kavram–Tanım  622
B. TCK’da Yeralan Güvenlik Tedbirleri  626
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  626
2. Müsadere  638
a. Genel Olarak  638
b. Tanım–Kavram  639
aa. Tanım  639
bb. Benzer Kavramlarla Mukayese  640
c. Hukuki Nitelik  641
d. Müsaderenin Çeşitleri  641
e. Koşulları  643
aa. Eşya Müsaderesi ve Koşulları (TCK m. 54/1 ve 3)  643
bb. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  645
cc. Kazanç Müsaderesi (TCK m.55)  646
aaa. Genel Olarak  646
bbb. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  646
dd. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  649
f. Usul Hükümleri  650
3. Denetim  651
C. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  651
D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  652
E. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  652
1. Kavram  652
2. Hukuki Nitelik  653
3. Koşulları  654
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  654
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  655
4. Tekerrürde Süre  656
5. Tekerrürün Sonuçları  657
6. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  659
7. Özel Tehlikeli Suçlular  659
F. Sınır Dışı Edilme  663
G. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  665
1. İznin İptali  666
2. Müsadere  667
3. Hakimin Takdir Yetkisi  667
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  668
I. CEZANIN BELİRLENMESİ  668
A. Genel Olarak  668
B. Ceza Türünün Belirlenmesi  669
C. Temel Cezanın Belirlenmesi  670
1. Genel Olarak  670
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  673
a. Suçun İşleniş Biçimi  673
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  673
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  674
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  674
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  675
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  676
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  678
h. Kriterlerin Genel Değerlendirmesi  679
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  680
4. Nitelikli Hallerin Varlığı  680
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  685
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  686
F. Cezanın Hesaplanması  687
1. Hapis Cezasının Hesaplanması  687
2. Adli Para Cezasının Hesaplanması  688
G. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  689
1. Genel Olarak  689
2. Cezaların İçtimaı Sistemleri  690
3. Cezaların İçtimaı Kuralları  690
4. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  692
II. CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  693
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  693
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  693
1. Takdiri İndirim Nedenleri  693
2. Mahsup  697
a. Genel Olarak  697
b. Hukuki Esası  697
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  698
d. Adli Kontrol ve Mahsup  700
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  700
f. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Geçirilmiş Sürenin Hapsen Tazyik Yaptırımından Mahsup Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  701
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  701
a. Tanım–Kavram  701
b. Koşulları  702
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Ceza Hapis Cezası Olmalı ve Belli Ağırlıkta Bulunmalıdır  703
bb. Sanık Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmalıdır  705
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması Gerekir  707
c. Erteleme Kararı  709
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  709
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  710
aa. Denetim Süresi  711
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  712
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  713
f. Ertelemenin Sonucu  714
g. Ertelemenin Düşmesi  714
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
§1. GENEL OLARAK  717
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  719
I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  719
A. Genel Olarak  719
B. Sanığın Ölümü  719
C. Hükümlünün Ölümü  720
D. Mağdurun Ölümü  721
II. AF  721
A. Genel Olarak  721
B. Affın Çeşitleri  723
1. Genel Af  723
2. Özel Af  724
C. Cumhurbaşkanınca Af  724
III. ZAMANAŞIMI  725
A. Genel Olarak  725
B. Dava Zamanaşımı  726
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  728
2. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  729
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  730
a. Genel Olarak  730
b. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  731
c. Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımı  735
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  735
a. Genel Olarak  735
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  737
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  737
bb. İftira Suçu (TCK m.267)  737
5. Dava Zamanaşımının Durması  737
a. İzin – Karar  738
aa. İzin  738
bb. Karar  739
b. Bekletici Mesele  739
c. Kaçaklık Kararı  740
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  741
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  741
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  741
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  741
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  741
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  741
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  741
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  742
6. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  742
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  745
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  746
C. Ceza Zamanaşımı  746
1. Genel Olarak  746
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  747
3. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  748
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  748
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  748
a. Hükmün Kesinleşmesi  748
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  750
6. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  750
7. Ceza Zamanaşımının Durması  751
8. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  752
9. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  753
10. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  753
a. Genel Olarak  753
b. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  753
c. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  754
d. Mahkumun Yeni Bir Suç İşlemesi  755
11. Kesilmenin Etkisi  756
12. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  756
D. Müsadere Zamanaşımı  756
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  757
IV. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  758
V. ÖNÖDEME  758
A. Genel Olarak  758
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  760
VI. UZLAŞTIRMA  763
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  763
BEŞİNCİ KİTAP
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  765
I. TANIM–KAVRAM  765
II. KOŞULLARI  765
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  765
B. İyi Hal  767
III. KOŞULLU SALIVERİLMEYE KARAR VERECEK MAHKEME  769
IV. KOŞULLU SALIVERİLME YASAĞI  770
V. DENETİM SÜRESİ–DENETİMLİ SERBESTLİK  770
A. Uzman Kişi Görevlendirme  771
B. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  771
C. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  772
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  772
2. Geri Alınmanın Sonucu  773
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  773
D. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  773
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  773
Kaynakça  779
Kavramlar Dizini  807
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019