Sigorta Hukuku Uygulama Kitabı Doç. Dr. Nurdan Orbay Ortaç, Dr. Öğr. Üyesi Belin Köroğlu Ölmez  - Kitap
2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
224
Barkod:
9789750291135
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
192,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2022
190,00
95,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Kitap, öncelikle hukuk fakültesi öğrencilerinin sigorta hukuku dersine ilişkin konuları pekiştirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ancak kitabı hazırlarken, uygulayıcıların da sorularına yanıt bulmaları amaçlandığından onlar için yardımcı bir kitap niteliği taşımasına da özen gösterilmiştir. En nihayetinde bugünün öğrencileri de yarının uygulayıcıları olacaktır. Bu iki kesime azami katkı sağlayabilmek için kitap hazırlanırken yargı kararlarına yansıyan gerçek olaylardan esinlenerek hareket edilmiştir. Ayrıca her bir olaya ilişkin de Yargıtay'ın yayınlanmış veya yayınlanmamış daire kararları, Hukuk Genel Kurulu kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları ile Bölge Adliye Mahkemesi kararları ve yerel mahkeme kararlarından yararlanılmıştır.
Her hukuk dalında olduğu gibi sigorta hukukunda da tartışmalı hususlar mevcuttur. Bu sebeple tartışmalı hususlara ilişkin olay çözümlemesinin ya da paylaşılan yargı kararlarının altına not düşülerek yazarların kendi kanaatleri de okuyucu ile paylaşılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sigorta Sözleşmesi
.
Zarar Sigortası
.
Can Sigortası
.
Sigortacı
.
Sigorta Ettiren
.
Sigortalı
.
Lehtar
.
Prim
.
Riziko
.
Sigorta Tazminatı – Bedeli
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
İkinci Basıya Önsöz 
9
Kısaltmalar 
12
OLAY I Geçmişe Etkili Sigorta, Ruhsatsız Sigorta Şirketi 
13
OLAY II Teminatın Kapsamının Belirlenmesi, Uyuşmazlığın Çözüm Merci 
21
OLAY III Sigortacının Sorumluluğun Başlangıcı, Yabancı Sigorta Şirketi, Halefiyet 
31
OLAY IV Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü, Sigortacının Poliçe Verme Yükümlülüğü, Sigorta Poliçesi ile Sigorta Sözleşmesi Arasında Farklılık Olması 
51
OLAY V Prim, Sigortalının Hakları, Yetkili Mahkeme, Sigorta Poliçesi 
67
OLAY VI Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü, Yeni Değer, Belirsiz Alacak Davası 
79
OLAY VII Eksik Sigorta, İlk Riziko, Muafiyet 
89
OLAY VIII Birden Çok Sigorta, Müşterek Sigorta 
99
OLAY IX Halefiyet, Halefiyetin Kapsamı 
109
OLAY X Kasko Sigortası, Teminat Kapsamı, Görevli Mahkeme, Zamanaşımı, Tahkim 
123
OLAY XI Trafik Sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası), Prim Alacağının Takası, Destek Şahsının Kusuru, Teminatın Kapsamı, Teminat Dışı Haller 
137
OLAY XII Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Rizikonun Belirlenmesi, Teminat Kapsamı 
153
OLAY XIII Sorumluluk Sigortası, Sorumluluğun Başlangıcı, Zarar Görenin Talep Hakkı, Görevli Mahkeme, Güvence Hesabı, Tahkim 
165
OLAY XIV Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Sigorta, Teminat Dışı Haller, Zarar Görene İfa Yükümlülüğü 
177
OLAY XV Temsilen Sigorta/Başkası Lehine Sigorta, Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar Yükümlülüğü, Fiilen Öğrenme, Yorum Kuralı 
191
OLAY XVI Hayat Sigortası, Yanlış Yaş Beyanı 
205
OLAY XVII Prim Ödemeden Muaf Sigorta, İntihar, Sigorta Ettiren Lehine Hak Kazanma 
211
Kavram Dizini 
221